iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 6. 2018
12:40 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
4826
zhlédnutí

Cesty víry

Božínku!

Dokument o netypické farářce Československé církve husitské Sandře Silné, jejíž aktivity výrazně přesahují prostor kazatelny a směřují ke spojování lidí.

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty víry - Božínku!

 • 00:00:06 -Někdy si říkám:
 • 00:00:07 "Pane Bože, vidíš to, co já,
  a je to ještě vůbec možné?"
 • 00:00:11 Ale nechci nikoho soudit a hodnotit.
 • 00:00:14 Samozřejmě i mě jako farářku
  někdo naštve.
 • 00:00:18 Jsem normální člověk a jsem žena,
  spousta věcí mě vytočí.
 • 00:00:22 Snažím se vždycky myslet na to,
  že i ten člověk má v sobě Boha.
 • 00:00:27 Takže když si řeknu Božínku, Bože,
  žasnu, Pane Bože, vidíš to,
 • 00:00:33 tak i když mám v sobě nějakou
  emoci vzteku, a mívám ji,
 • 00:00:38 tak se snažím u toho myslet na to:
 • 00:00:41 "Ty, člověče, mě pěkně štveš,
  a někdy to umím říct i ostřeji,
 • 00:00:47 ale ten Kristus v mém srdci
  tě pořád miluje
 • 00:00:51 a snažím se v tobě vidět
  svého bližního nebo svou bližní."
 • 00:00:54 Asi mi to trochu pomáhá.
  Občas je to na boxovací pytel.
 • 00:01:17 Každý člověk se do tohoto světa rodí
  s nějakým obdarováním.
 • 00:01:23 Hodně závisí, jestli jde tou cestou
  zdravé sebelásky a sebepřijetí.
 • 00:01:31 A na tomto základě potom staví
  a snaží se ty dary využívat,
 • 00:01:35 nějak je dát dál.
 • 00:01:38 Já tak chápu to,
  když se v křesťanství mluví o tom,
 • 00:01:44 že se máme jeden druhému obětovat.
 • 00:01:47 Já jsem si říkala, jak se může člověk
  obětovat druhému člověku?
 • 00:01:51 To je v podstatě taková sebevražda.
 • 00:01:58 A tak si myslím, že jestli se má
  člověk něčemu "obětovat",
 • 00:02:03 tak to má být v tom smyslu,
  že máme uznat naše obdarování a to,
 • 00:02:09 co jsme do života dostali.
 • 00:02:12 V tom je to sebepřekročení,
  hledání vztahu od "já" k "ty",
 • 00:02:17 a to dáváme do služeb lásce a Bohu.
 • 00:02:27 Já jsem nevyrostla
  v křesťansky zaměřené rodině.
 • 00:02:33 Mám za to, že děti,
 • 00:02:35 které vyrůstaly s rodiči,
  kteří chodili každý týden do kostela,
 • 00:02:39 do sebe nějakým způsobem
  nasáli život s vírou.
 • 00:02:44 Já jsem to úplně přeskočila
  a v takové rodině jsem nevyrostla.
 • 00:02:49 Když jsem se stala farářkou,
  bylo mi 27 let
 • 00:02:53 a přišla jsem k tomu tak nějak
  se zkušenostmi z různých církví,
 • 00:02:57 z různých sborů
  i z různých náboženských směrů.
 • 00:03:01 Já jsem se hodně zajímala
  o buddhismus, o indiánskou kulturu,
 • 00:03:07 o různé mystické směry
  a tohle všechno ve chvíli,
 • 00:03:12 kdy jsem se stala farářkou,
  mi jakoby pomohlo vnímat,
 • 00:03:17 že existuje i jiný svět
  než svět církve a křesťanství.
 • 00:03:23 Ale zároveň jsem si musela
  hledat cestu, jak být farářkou.
 • 00:03:41 Šla jsem studovat jazykové gymnázium
  a díky hebrejštině jsem se dostala
 • 00:03:47 ke studiu na Husitské
  teologické fakultě,
 • 00:03:50 protože jsem si po maturitě
  cíleně vybrala tuhle školu
 • 00:03:54 ne kvůli teologii, ne kvůli
  Církvi československé husitské,
 • 00:03:58 ale kvůli judaistice.
 • 00:04:00 Jenže v 2. ročníku se nám změnil
  studijní plán
 • 00:04:04 a my jsme všichni museli studovat
  i husitskou teologii.
 • 00:04:09 Ten paradox toho,
  že já jsem dneska farářkou,
 • 00:04:13 vychází i z toho, že jsem povinně,
  aniž bych chtěla,
 • 00:04:17 musela začít studovat teologii.
 • 00:04:20 A když jsem fakultu opouštěla,
  nebyla jsem ještě ani pokřtěná,
 • 00:04:24 ale už jsem byla v kontaktu
  s jedním farářem,
 • 00:04:26 což byl i můj vyučující na fakultě.
 • 00:04:29 A protože jsme si lidsky rozuměli
  a měli jsme si o čem povídat,
 • 00:04:33 pozval mě k sobě do kostela
  do Vlašimi.
 • 00:04:36 Když jsem tam začala jezdit,
  cítila jsem se tam dobře, přišlo mi,
 • 00:04:42 že najednou pro mě církev jako taková
  dostala tvář a dostala pro mě
 • 00:04:47 právě tvář toho husitství
  nebo čechoslováctví.
 • 00:04:51 Proto jsem v Církvi
  československé husitské.
 • 00:04:55 Protože jsem potkala faráře,
  se kterým jsme si porozuměli,
 • 00:04:59 a on mě do té církve přivedl
  a dokázal mi tuhle konkrétní církev
 • 00:05:03 zlidštit, přiblížit
  a otevřít mi do ní cestu.
 • 00:05:12 On mě pak i pokřtil a byl první,
  kdo mi říkal,
 • 00:05:16 možná tak trochu v legraci:
 • 00:05:18 "Nechtěla by ses stát farářkou?
  Máš na to vlohy a nadání."
 • 00:05:24 A já jsem mu tehdy říkala, že ne,
  ale pak se stalo, že podobnou otázku,
 • 00:05:29 jestli se nechci stát farářkou,
  jsem během 2 let slyšela ještě 2x.
 • 00:05:33 A když to přišlo potřetí,
  tak už mi to nedalo a říkala jsem si,
 • 00:05:37 co to je,
  že se pořád vrací stejný podnět.
 • 00:05:41 Jsem hodně citlivá na tyto věci,
  když se mi v životě něco opakuje.
 • 00:05:46 V tu chvíli už to bylo hodně silné,
  takže jsem dala na svou intuici.
 • 00:05:52 Že to nebude náhoda,
  že dostávám stejnou otázku
 • 00:05:56 v průběhu několika let.
 • 00:05:58 Řekla jsem, že ano,
  že to zkusím.
 • 00:06:06 První reakce mojí maminky byla:
  "A co z tebe bude? Jeptiška?"
 • 00:06:11 Moji rodiče opravdu neměli ponětí,
  co to znamená služba v církvi,
 • 00:06:17 takže vůbec netušili a myslím,
  že se báli.
 • 00:06:21 Když byli na první bohoslužbě,
  na primici, na mém prvním vystoupení,
 • 00:06:27 kdy jsem přijala to kněžské svěcení
  a poslání
 • 00:06:32 a sloužila jsem i první večeři Páně,
  tak taťka tam slzel dojetím a myslím,
 • 00:06:39 že byl svým způsobem pyšný,
  jako každý táta.
 • 00:06:45 Od té doby stojí moji rodiče
  spíše v povzdálí,
 • 00:06:49 ale vnímají, co dělám.
 • 00:06:52 Asi tam bude taky určitá radost
  z toho, že mě ta práce naplňuje.
 • 00:07:03 Když jsem se přestěhovala do Brna,
  uvědomila jsem si,
 • 00:07:07 že už když jsem byla v Praze,
  pokukovala jsem po studijním oboru
 • 00:07:12 na Masarykově univerzitě
  na Fakultě sociálních studií,
 • 00:07:16 a to byla Environmentální studia.
 • 00:07:19 Environmentální studia jsou ideální
  kombinací toho, co už jsem studovala,
 • 00:07:24 což je ta teologie, psychologie,
  sociální práce a sociologie,
 • 00:07:28 a teď ještě ty věci, které se týkají
  přímo environmentalistiky.
 • 00:07:34 Dávalo mi to smysl.
  Ten můj zájem je i díky téhle škole.
 • 00:07:39 Můžu víc do církve vnášet
  odborně téma ochrany přírody
 • 00:07:47 a pochopit úplně jinak to biblické
 • 00:07:51 "Panujte nad zemí,
  panujte nad vším stvořením".
 • 00:07:57 Člověk by měl být spíš
  takový strážce.
 • 00:08:06 Sestry a bratři, všichni víte,
  jak vypadá mraveniště.
 • 00:08:12 Kopec a mumraj.
 • 00:08:17 Když nad ním stojíte, tak máte pocit,
  že vlastně vidíte všechno.
 • 00:08:22 Že vidíte celý ten mravenčí svět.
 • 00:08:25 A někdy taky mluvíme o světě
  jako o lidském mraveništi.
 • 00:08:30 Jenomže kdo trochu rozumíte
  zoologii a biologii, tak víte,
 • 00:08:35 že mraveniště je mnohem důmyslnější
  a rozsáhlejší stavba.
 • 00:08:41 To, co kouká nad zemí, je asi 1/3
  a zbytek je schovaný pod zemí.
 • 00:08:47 Sestoupit do hloubky bytí,
  zajet na hlubinu,
 • 00:08:52 znamená sestoupit pod povrch.
 • 00:08:58 I do vlastní hloubky.
 • 00:09:00 Do té spletité sítě všech možných
  myšlenek, tužeb, přání,
 • 00:09:05 nevyřčených slov.
 • 00:09:08 Znamená to jít pod povrch
  a nalézt tam tajemství.
 • 00:09:12 To, co není na první pohled vidět.
 • 00:09:16 ZPĚV
 • 00:09:18 Milost Pána Ježíše Krista
  a láska Boží...
 • 00:09:25 Já se snažím obecně v kázáních
  respektovat nejen liturgický rok tak,
 • 00:09:30 jak je rozvržena bible do textů
  na neděle,
 • 00:09:33 ale nějakým způsobem ctít
  i koloběh roku a roční období.
 • 00:09:38 Dbám i na to, abych dodržovala
  např. v dubnu Den Země;
 • 00:09:43 nejbližší neděli mám trochu
  environmentálně laděné kázání.
 • 00:09:51 Snažím se tam trošku lidem dávat
  i ty myšlenky zeleně laděné.
 • 00:10:01 Sestry a bratři, každý z nás,
  jak tu teď jsme,
 • 00:10:05 se ponořme do svého nitra.
 • 00:10:10 Loni v létě si mě na Facebooku
  přidala do přátel holka,
 • 00:10:15 která mi napsala, že má pocit,
  že se musíme seznámit.
 • 00:10:19 Že toho máme hodně společného.
 • 00:10:21 Tak jsme se sešly s Terezou
  a ukázalo se,
 • 00:10:24 že Tereza tady v Brně
  založila otužovací kroužek.
 • 00:10:27 Já jsem se v otužování docela našla.
 • 00:10:30 Je to taková výzva
  potkat se sama se sebou,
 • 00:10:33 překonat svoji pohodlnost
  i určité napětí v sobě
 • 00:10:37 ve smyslu "tohle nedám".
 • 00:10:40 Pak do té vody vlezete,
  a když vylezete,
 • 00:10:43 tak je to opravdu velká euforie.
 • 00:10:45 Já osobně nemám zkušenost s drogami,
  ale asi bych to přirovnala k tomuhle,
 • 00:10:49 že člověk prostě v tu chvíli je
  na takové vlně pozitivních myšlenek,
 • 00:10:53 energie, emocí.
 • 00:10:59 Když jsme tady třeba byli v zimě,
  já jsem lezla na tomto místě za mnou
 • 00:11:04 do vody a ona už byla pokrytá
  slabým ledem,
 • 00:11:07 musela jsem nohama ten led probořit
  a on se přede mnou
 • 00:11:11 v jednom momentě rozestoupil
  a zvláštním způsobem vydával zvuky.
 • 00:11:17 A to bylo něco neopakovatelného,
  něco, co člověk jinde nezažije,
 • 00:11:23 ale co ve mně vzbuzuje
  obrovský respekt a lásku k tomu,
 • 00:11:26 co vnímám kolem sebe.
 • 00:11:29 K přírodě a k mému okolí.
 • 00:11:32 Já tady mám za ten půlrok
  pravidelného otužování dost zážitků,
 • 00:11:36 které mi přinášejí skutečně
  niterný pocit a vjem toho,
 • 00:11:42 že příroda je Božím chrámem.
 • 00:11:51 Církev československá husitská
  od svých počátků vzniku v roce 1920
 • 00:11:55 se snažila být církví lidovou,
  církví pro lidi, církví,
 • 00:12:00 která bude součástí společnosti
  na vícero rovinách.
 • 00:12:06 Je to dodneška vidět na mnoha našich
  sborech, kostelích, včetně tohoto,
 • 00:12:11 který momentálně spravuju,
 • 00:12:14 že v areálu našeho kostela
  je i divadelní sál či restaurace,
 • 00:12:20 což už něco vypovídá
  o myšlení těch zakladatelů sboru.
 • 00:12:25 Oni chtěli nejenom duchovně žít
  a společně sdílet ten Kristův impuls,
 • 00:12:31 ale chtěli i být spolu na rovině
  kulturní a společenské,
 • 00:12:36 sdílet i naprosto běžné tehdejší
  starosti a radosti.
 • 00:12:44 A tohle všechno zřejmě
  nějakým způsobem odpovídá i tomu,
 • 00:12:49 co já jsem asi duchovně hledala
  a dostalo se mi toho.
 • 00:12:55 Možná bych se v jiných církvích
  cítila svázaná nebo bych tam
 • 00:12:59 nedokázala být sama sebou
  a tím pádem ani tak prospěšná lidem,
 • 00:13:03 které potkávám,
  protože bych to nebyla já.
 • 00:13:06 Tady jsem se prostě našla.
 • 00:13:12 Snažím se ten kostel, který tady
  v Brně momentálně spravuju,
 • 00:13:17 otvírat veřejnosti víckrát
  než jenom 1x týdně na bohoslužby.
 • 00:13:22 To znamená, že tady pořádám
  kulturní události, aktivity,
 • 00:13:27 ať už jsou to koncerty,
  divadelní představení, přednášky.
 • 00:13:38 Ale myslím si, že co je takovým
  možná signifikantním znakem
 • 00:13:43 toho společenství tady na Botanické,
  jsou v tuhle chvíli
 • 00:13:47 komunitní aktivity, např. nově
  vznikající komunitní zahrada.
 • 00:13:52 Bylo mým přáním,
  aby ta zahrada ožila,
 • 00:13:54 aby byla pěkným prostorem,
  kde si lidi budou moct odpočinout,
 • 00:13:59 ale zároveň tam budou moct
  i pěstovat zeleninu,
 • 00:14:02 budeme ten prostor
  nějakým způsobem sdílet.
 • 00:14:07 Další takovou věcí jsou brunche,
 • 00:14:10 což jsou pozdní snídaně
  nebo brzké obědy.
 • 00:14:13 Zhruba 1x za měsíc po bohoslužbě
  se tady scházíme kolem stolu
 • 00:14:18 a já tomu nedávám nutně
  ten křesťanský punc.
 • 00:14:23 Nebo jestli je v tom
  něco křesťanského,
 • 00:14:25 tak je to to pozvání.
 • 00:14:27 Přijďte a buďte tady sami sebou.
 • 00:14:32 Pokud se mě člověk u toho stolu
  vyloženě nezeptá na to,
 • 00:14:36 co bylo tuto neděli v kázání
  nebo co znamená kalich s křížem
 • 00:14:40 na fasádě kostela, tak ty brunche
  nemají za cíl evangelizovat.
 • 00:14:54 Já se snažím ten kostel otevřít lidem
 • 00:14:57 a ať si v tom společenství
  najdou něco, co potřebují.
 • 00:15:01 Ale nedávám tomu já sama
  nějakou hranici nebo mantinel.
 • 00:15:06 Prostě se to děje.
 • 00:15:09 Hele, teď to bude prča,
 • 00:15:12 až to ztuhlé máslo nepůjde
  namazat na ten měkký chleba.
 • 00:15:15 To bude vizuálně hezké.
 • 00:15:18 Chystám synáčkovi snídani
  a on pak řekne: Mami, já to nechci.
 • 00:15:27 Včely údajně fungují
  na principu lidského mozku.
 • 00:15:33 Ony mezi sebou komunikují,
  mají úžasný systém,
 • 00:15:37 který si jen tak nenechají narušit.
 • 00:15:43 Už když jsem byla v Praze farářkou,
  říkala jsem si,
 • 00:15:46 že bych jednou chtěla mít včely.
 • 00:15:49 Pak jsem se přestěhovala sem do Brna,
  kde je vedle kostela velká zahrada,
 • 00:15:53 a začala jsem si tady plnit
  i ty zahradnicko-včelařské sny.
 • 00:15:59 Tohle si postavily samy.
  Tak ony hospodařily.
 • 00:16:03 Je to asi součást toho mého pojetí
  duchovní služby a farářiny.
 • 00:16:09 Mým cílem není co největší
  výnos medu,
 • 00:16:12 ale je to možná překvapivě
  poskytnutí místa včelám,
 • 00:16:17 kde by se mohly mít dobře.
 • 00:16:20 Zároveň se toho spoustu o včelách
  a od včel učím a připadá mi,
 • 00:16:25 že včely a včelařství je
  s farářinou nějakým způsobem spojeno.
 • 00:16:31 To je krása.
 • 00:16:33 To jsou asi staré zásoby,
  ale tohle je jakoby plod.
 • 00:16:39 Z toho se líhnou včely.
 • 00:16:41 Vím o mnoha farářích i z minulosti,
  kteří včely měli,
 • 00:16:46 a přijde mi,
  že to k sobě prostě patří.
 • 00:16:49 Ta péče o život.
 • 00:16:51 Úl, organismus včelstva a úlu,
  to dokonale ztvárňuje a splňuje.
 • 00:16:59 Jestli bychom se mohli něčemu učit
  od včel,
 • 00:17:03 je to určitě respektování nějaké
  provázanosti celku a toho,
 • 00:17:08 že máme určité místo v tom celku.
 • 00:17:11 Měli bychom taky respektovat
  to své okolí.
 • 00:17:16 To je úplně narvané medem.
 • 00:17:26 Když mi bylo asi 32 let,
  rozhodovala jsem se,
 • 00:17:30 že bych se chtěla naučit
  nějaké řemeslo rukama.
 • 00:17:34 Něco hmatatelného umět.
 • 00:17:37 Možná, že to bylo dáno i tím,
  že jak hodně pracuju s lidmi,
 • 00:17:41 na výsledky se tam dlouho čeká.
 • 00:17:44 Obzvláště v církvi jako farářka.
 • 00:17:47 A tak jsem se začala učit
  pivovarnické řemeslo.
 • 00:17:51 Tradice vaření piva patří do církve
  a je s církví spjata od počátků,
 • 00:17:57 protože kláštery byly
  jedny z prvních míst,
 • 00:18:01 kde se vařilo pivo.
 • 00:18:04 Takže to není nic tak neobvyklého,
 • 00:18:06 že jako farářka se teď
  pokouším naučit pivovarnické řemeslo
 • 00:18:12 a že bych jednou ráda založila
  malý farní nebo církevní mikropivovar
 • 00:18:18 a pokusila se tak alespoň zčásti
  živit tu naši náboženskou obec.
 • 00:18:30 Jednou jsem byla v Praze
  na "dyzajn marketu"
 • 00:18:34 a koupila jsem si tam brož.
  Bublinu, na které je napsáno Božínku.
 • 00:18:39 Tehdy mi to přišlo vtipné vzhledem
  k tomu, co vlastně dělám,
 • 00:18:42 že jsem farářka
  a nenosím na sobě žádný křížek a tak,
 • 00:18:45 a tohle mi přišlo jako zajímavé
  vyjádření toho, co je mým posláním.
 • 00:18:50 A později,
  když jsem začala vařit pivo
 • 00:18:53 a začala jsem se učit na sládkovou,
  tak mi to Božínku najednou
 • 00:18:58 připadalo jako zajímavý název
  pro můj případný mikropivovar.
 • 00:19:03 Takže jsem s těmi hotovými pivy
  začala tuto značku užívat.
 • 00:19:08 Ukázalo se, že z toho názvu Božínku
  jde vytvořit docela vtipné logo
 • 00:19:13 s U na konci,
  které vypadá jako půllitr,
 • 00:19:16 takže Božínku Sandry Silné pivo
  je teď taková značka
 • 00:19:21 pro moje školní piva, která se
  tady učím v tom miniaturním objemu,
 • 00:19:26 co jsem schopná zvládnout
  a zvednout na plotnu.
 • 00:19:31 Ten název Božínku by měl vyjadřovat
  i to, že to pivo vaří farářka,
 • 00:19:37 že ho momentálně vaří na faře,
  že mám vztah k Bohu, že žiju ve víře.
 • 00:19:51 Občas mi lidi říkají,
  jestli neberu jméno Boží nadarmo,
 • 00:19:55 když jsem si zvolila
  tento název pro pivo.
 • 00:19:58 Já z legrace říkám,
  že beru Boží jméno na pivo.
 • 00:20:04 Ona existuje taková
  "hezká" česká vlastnost.
 • 00:20:08 Když vám na někom něco vadí, málokdy
  to tomu člověku řeknete do očí.
 • 00:20:14 Ale spíš to řeknete někomu jinému.
 • 00:20:18 A ten jiný,
  nebo možná čtvrtý nebo pátý člověk,
 • 00:20:21 vám to zpětně řekne nebo se to
  prostě nějakým způsobem dozvíte.
 • 00:20:25 Musím říct, že někdy tohle
  bohužel funguje i mezi křesťany.
 • 00:20:30 I tady u nás ve sboru
  jsem se setkala s tím,
 • 00:20:35 že jsem slyšela od někoho dalšího,
  že sice dělám hezké bohoslužby,
 • 00:20:41 ale mám ta tetování atd.
 • 00:20:52 První tetování, které jsem měla,
  je malá hvězdička na prstě.
 • 00:20:57 Ta hvězdička je přetetovaná
  z kamene ze zásnubního prstýnku,
 • 00:21:02 který mi dal můj muž, když jsme
  spolu cestovali po Latinské Americe.
 • 00:21:07 A mně se to zdálo ve snu,
 • 00:21:09 že si mám zrovna tento motiv
  nechat vytetovat na prst.
 • 00:21:15 Takže jsem poslechla svoji intuici
  a tohle bylo moje první tetování.
 • 00:21:20 A pak ta další ke mně prostě přišla.
  Ty obrázky ke mně přišly.
 • 00:21:26 Já jsem vždycky jenom vyslala
  myšlenku, modlitbu, prosbu,
 • 00:21:31 co by to mělo být,
  a ono se to nějak stalo.
 • 00:21:36 Tetování havrana mám z toho důvodu,
  že se věnuju i pohřebnictví,
 • 00:21:41 pohřbívání, přírodním pohřbům.
 • 00:21:44 Každý den si připomenu
  i smrtelnost a konečnost člověka.
 • 00:21:49 Myslím, že se mi i určitým způsobem
  lépe žije, když vím o nějaké hranici,
 • 00:21:54 která tady je.
 • 00:21:56 Zpětně to má vliv na to,
  jak nakládám s životním časem
 • 00:22:00 a jak využívám ty dny.
 • 00:22:02 Mám tetování jelena wapiti,
  což je v indiánské symbolice
 • 00:22:06 ekvivalent k znamení Střelce,
  ve kterém jsem narozená.
 • 00:22:12 Mám tetování sovy, což je
  odmalička můj symbol, moje zvíře.
 • 00:22:22 Mám i tetování
  s křesťanskou symbolikou,
 • 00:22:28 což je ryba a v ní řecký název
  Effatha, otevři se,
 • 00:22:33 což je pro mě určitá připomínka
  toho každodenního kontaktu s Bohem.
 • 00:22:40 O zákazu tetování v bibli, o tom,
  že to tam je napsané,
 • 00:22:45 vím a upozorňovalo mě na to víc lidí.
 • 00:22:48 Nicméně v tuhle chvíli je pro mě
  skutečně podstatnější to,
 • 00:22:53 co mi tetování přináší za zkušenost
  v kontaktu s lidmi mimo církev.
 • 00:23:00 Je to ten komunikační most.
 • 00:23:03 Snazší komunikace s lidmi,
  kteří za mnou chtějí přijít.
 • 00:23:07 Díky tomu, že naše země je
  zvána ateistickou
 • 00:23:11 a opravdu čím dál větší procento lidí
  má minimální zkušenost s církví,
 • 00:23:17 s duchovními a neví ani o tom,
  co ti duchovní dělají ve svém čase,
 • 00:23:22 jaká je náplň jejich práce a jak se
  s nimi třeba dostat do kontaktu.
 • 00:23:27 Spousta lidí se ostýchá
  a to tetování funguje jako možnost,
 • 00:23:31 jak se mnou navázat kontakt.
 • 00:23:33 Když mi lidi říkají:
 • 00:23:35 Vy jste potetovaná,
  tak asi budete normální.
 • 00:23:37 A začnou mluvit o tom,
  co mi chtějí říct.
 • 00:23:40 To je pro mě v tuhle chvíli
  daleko podstatnější než to,
 • 00:23:44 že pro některé lidi porušuju to,
  co je v bibli napsané.
 • 00:23:51 Ano, porušuju, ale vidím,
  že to má svůj smysl.
 • 00:23:56 -Víš, co ten transformer umí?
  Tohle se rozevře a on pak letí.
 • 00:24:04 A najednou klap, klap. Buch.
  A spadne na zem.
 • 00:24:08 -Je to trochu bonmot,
  když jsem říkala,
 • 00:24:12 že když jsem byla malá,
  líbila se mi povolání na F.
 • 00:24:15 Teď se mi ta věta,
  kterou jsem vypustila, vrací,
 • 00:24:19 ale je to pravda.
 • 00:24:21 Když si vybavím,
  jak jsem se učila psát,
 • 00:24:23 tak písmeno F se mi hodně líbilo,
  a také povolání na F.
 • 00:24:29 Farářka, fotografka, filozofka.
 • 00:24:32 Skutečně si pamatuju dobu,
  když se mě ptali, čím chci být.
 • 00:24:35 Říkala jsem, že chci být filozofka,
  a jeden rodinný známý se tehdy
 • 00:24:39 hrozně rozčiloval a říkal:
  Filozofka, co to je?
 • 00:24:42 To přece není žádná pořádná práce.
 • 00:24:45 A já jsem si to do sebe tehdy ukryla
  s takovým studem,
 • 00:24:48 ale když si to promítnu zpětně,
  tak se mi to i splnilo,
 • 00:24:51 protože když píšu kázání
  nebo někde mluvím,
 • 00:24:55 tak v tom určitě část filozofie
  je taky.
 • 00:24:59 Fotografka jsem z části,
  byť amatérská, ale je to něco,
 • 00:25:03 co mě baví a naplňuje.
 • 00:25:06 No a farářka,
  to je moje hlavní poslání.
 • 00:25:08 Takže to, co se mi jako malé líbilo,
 • 00:25:12 si s Boží pomocí plním
  a jsem za to vděčná.
 • 00:25:19 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2018

Související