iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 6. 2011
17:15 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
6702
zhlédnutí

Cesty víry

Ten, který šíří světlo

Životní příběh Josefa Vlčka - vydavatele křesťanského týdeníku Světlo

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Ten, který šíří světlo

 • 00:00:03 ZPĚV
 • 00:00:05 Svatý Václave,
  volá tě tvůj lid,
 • 00:00:08 vrať své zemi požehnání,
  vrať svým dětem klid.
 • 00:00:15 Lidé věděli, že to má být zavřené.
  To bylo ticho! To bylo krásné.
 • 00:00:38 Jako rodilý Slezan jsem v Olomouci
  zakotvil několikrát.
 • 00:00:45 Poprvé v r. 1938, když jsem začal
  studovat teologii, podruhé v r. 1946,
 • 00:00:55 když jsem tady nastoupil
  jako generální tajemník Matice,
 • 00:01:00 a pak až jsem se vrátil z kriminálu.
 • 00:01:11 Napřed jsem šel k manželce
  do Příbora,
 • 00:01:14 až jsem tady začal znova v Dubčekově
  éře, obnovil jsem Matici atd.
 • 00:01:23 Od té doby tady jsem
  a mám obavu,
 • 00:01:26 že už tady zůstanu
  a už se do Slezska nevrátím.
 • 00:01:32 V 91 letech se těžko vybavuje
  celá ta dlouhá chodba mého života.
 • 00:01:41 Pomalu zapomenu, že jsem se narodil,
  ale jsem tady.
 • 00:01:45 Tatínek už byl v důchodě
  v hrabství na Opavsku.
 • 00:01:50 Maminka měla malé políčko
 • 00:01:53 a v tomto chudobném prostředí jsem
  dělal i obecnou školu na hrabství.
 • 00:02:04 A pan farář Antonín Hub,
  vzácný člověk, řekl mamince:
 • 00:02:09 "Je to škoda, aby nestudoval.
  Má nadání."
 • 00:02:14 A opatřil mně gymnaziální studium
  ve Fryštáku u Holešova,
 • 00:02:20 kde krátce předtím Salesiáni zahájili
  svou výchovnou činnost.
 • 00:02:31 Páter Stuchlý mi radil, abych po
  maturitě podal přihlášku do semináře.
 • 00:02:38 Přišel jsem do Olomouce,
 • 00:02:40 ale krátce po našem příchodu byly
  všechny české vysoké školy uzavřeny,
 • 00:02:48 takže jsem se musel vrátit domů.
 • 00:02:55 Touto uličkou jsem xkrát prošel,
  když jsem tady studoval v semináři.
 • 00:03:03 To jsem chodíval
  jako řádný bohoslovec.
 • 00:03:12 Mezitím jsme se přestěhovali
  do Ostravy do Mariánských Hor,
 • 00:03:16 takže jsem nastoupil na faře jako
  matriční pracovník a jako katecheta.
 • 00:03:26 Mezitím jsem tam udělal obchodní
  akademii, abiturientský kurz,
 • 00:03:32 takže když to vypadalo, že se opravdu
  do semináře brzo nedostaneme,
 • 00:03:40 šel jsem dělat účetnictví.
 • 00:03:44 Kdysi jsem říkával,
  že latina je "dimidium cordis mi"
 • 00:03:49 a že si nedovedu představit, že bych
  se mohl živit nějakými ciframi.
 • 00:03:54 A kupodivu, najednou jsem byl
  dobrý účtař.
 • 00:04:01 Rok po válce za mnou přišel
  Mons. Štancl,
 • 00:04:05 že pan arcibiskup Prečan
  je toho názoru,
 • 00:04:11 že bych se mohl přestěhovat
  do Olomouce
 • 00:04:15 a nastoupit na místo generálního
  tajemníka Matice cyrilometodějské.
 • 00:04:24 Matice tu byla založena
  především proto,
 • 00:04:27 aby pomáhala katolickým
  českým školám.
 • 00:04:36 Vznikla školská matice,
  aby vybudovala české školy,
 • 00:04:39 později vzniká i Cyrilometodějská
  matice s úmyslem podporovat
 • 00:04:44 katolickou formaci dětí a mládeže,
  učitelů, pomoct při vydávání knih,
 • 00:04:53 které by odpovídaly správné formaci
  dalších generací.
 • 00:05:01 Tam jsme ale spadli do velkého boje,
  protože komunisté už v r. 1946
 • 00:05:09 jeli naplno a snažili se
  o likvidaci církevního školství.
 • 00:05:17 Přesto jsme měli církevní školu.
 • 00:05:20 Jezdil jsem na schůze,
  které komunisté dělali,
 • 00:05:23 a z toho se posílaly rezoluce
  ministerstvu,
 • 00:05:28 které žádaly jednotnou školu atd.
 • 00:05:31 Já jsem jim to rozbíjel, tzn.,
  měl jsem takové argumenty,
 • 00:05:35 že začali tleskat a někdy se dokonce
  ani žádná rezoluce neposílala.
 • 00:05:45 V r. 1948 spadla klec.
 • 00:05:51 Dozvěděl jsem se, že je na mě vydán
  zatykač, prostě že budu sbalený.
 • 00:06:00 Totéž věděl i doktor Dacík,
 • 00:06:02 oba jsme se skrývali asi 2 měsíce
 • 00:06:05 a pak se nám povedlo
  najít společenství,
 • 00:06:09 které převádělo přes hranice.
 • 00:06:13 Do té skupiny se dostala i StB,
  takže jsme na hranici byli zatčeni,
 • 00:06:19 byla fingovaná přestřelka a odvezli
  nás nejdříve do Uherského Hradiště,
 • 00:06:26 pak do Olomouce a za 3 měsíce
  do Prahy
 • 00:06:32 a vytvořili protistátní skupinu.
 • 00:06:36 Nejdříve to byl Vlček a spol.
  a pak Valena a spol.
 • 00:06:39 Rozšířili to i na Prahu.
 • 00:06:48 Bylo to nervující. Večerní výslechy,
  řvaní, které doprovázelo mučení.
 • 00:06:59 Já jsem sotva chodil,
  měl jsem opuchlé nohy atd.,
 • 00:07:07 protože dlouho jsem se nesměl
  ani posadit.
 • 00:07:11 Ale já jsem měl velkou
  duchovní zásobu.
 • 00:07:18 Tím, že jsem byl dlouho v samovazbě
  a neměl jsem dokonce ani výslechy,
 • 00:07:27 což je k zešílení, velmi promyšleně
  jsem si rozdělil den.
 • 00:07:36 Vzpomínky na domov žádné.
 • 00:07:40 Na manželku a dítě jsem vzpomínal
  v modlitbě
 • 00:07:43 a snažil jsem se nevybavovat,
  to by bylo zle.
 • 00:07:53 Můj referent mi dal přečíst dopis
  od manželky s fotkou naší malé Jany,
 • 00:08:01 a když jsem to přečetl
  a byl jsem dojatý, řekl:
 • 00:08:07 "Vy jste ale trouba.
  Víte o tom, že budete popraven?"
 • 00:08:16 Říkám: "Nevím."
 • 00:08:18 "Strana rozhodla, že budete popraven,
  a vy děláte takové voloviny.
 • 00:08:24 Nic z vás nemůžeme dostat,
  ptáme se vás na takové hlouposti
 • 00:08:29 a vy jen mlčíte.
 • 00:08:32 Kdybyste si to rozmyslel,
  jsme ochotni vás pustit domů.
 • 00:08:36 Nedělal byste fízla.
 • 00:08:43 Ale máte důvěru biskupů,
  občas bychom se vás na něco zeptali.
 • 00:08:48 Za 3 týdny byste mohl být doma."
 • 00:08:52 Ve mně to vřelo, to bylo děsné.
  Ta hlava, to byl virvál.
 • 00:09:00 Já jsem se pokoušel modlit,
 • 00:09:03 ale nemohl jsem se soustředit
  na modlitbu.
 • 00:09:05 Zatímco mě táhl, zavázal oči,
  otočil 3x jako vždy,
 • 00:09:11 zavezli mě kousek dál, otočili.
  To byla jejich bezpečnostní opatření.
 • 00:09:15 Tak jsem řekl: "Matko, maminko!"
  Panně Marii.
 • 00:09:22 Plesk, hotovo.
  Řekl jsem: "Zavezte mě zpátky."
 • 00:09:27 Najednou jsem měl hlavu klidnou,
  čistou. Zázrak.
 • 00:09:33 Řekl jsem: "Vyloučeno."
 • 00:09:40 Dostal jsem nejdříve trest smrti,
  protože mě převezli z Ruzyně
 • 00:09:48 do vazby na Pankrác
  už do cel provazářům.
 • 00:09:57 Ale po několika měsících
  nás převezli.
 • 00:10:01 Ve straně došlo ke změnám, dostali
  jsme se do období nízkých trestů,
 • 00:10:08 takže jsem dostal jen 21 roků
  a doktor Valena 22. Jenom.
 • 00:10:15 V taťkovi jsme vždycky měli
  vzor člověka,
 • 00:10:20 který se nebojí dělat správné věci,
  i když za to hrozí tresty.
 • 00:10:28 Věděli jsme, že za to hrozí tresty.
 • 00:10:31 Tak jsme byli vychováváni,
 • 00:10:34 že důležitější je služba Bohu
  než poklonkování režimu.
 • 00:10:42 Po Stalinově smrti jsem nastoupil
  do příbramských dolů
 • 00:10:47 nejdřív na Bitýz a pak na Vojnu.
 • 00:10:51 Pak se přiostřilo a některé z nás
  převezli do Jáchymova.
 • 00:10:58 Tak jsem pak byl na Rovnosti
  a Svornosti.
 • 00:11:03 Odtud jsem se dostal v r. 1960
  na amnestii domů.
 • 00:11:12 Já jsem ho poznal jako mladý student,
  když jsem přišel do Olomouce
 • 00:11:16 na tehdy nově otevřenou pobočku
  litoměřické Teologické fakulty.
 • 00:11:21 Pan Vlček byl jeden z hlavních
  organizátorů, kteří stáli za tím,
 • 00:11:26 že fakulta se za Pražského jara
  mohla otevřít.
 • 00:11:32 Když vypukla Dubčekova éra,
  dostal jsem zprávu z Olomouce:
 • 00:11:39 "Okamžitě přijeď do Olomouce."
 • 00:11:43 Založilo se dílo koncilové obnovy.
 • 00:11:47 Bylo to uvolněnější,
  mohli jsme vydávat oběžníky,
 • 00:11:51 konaly se pobožnosti atd.
 • 00:11:58 Mezitím byla důležitá věc,
  neměli jsme dorost.
 • 00:12:04 Jediná fakulta byla v Litoměřicích.
 • 00:12:08 Ale my jsme měli své mladé kluky,
  kteří čekali, až to praskne,
 • 00:12:12 na pořádnou fakultu.
 • 00:12:16 Ruské tanky plány změnily.
 • 00:12:20 Ústřední výbor rozhodl, že dílo
  koncilové obnovy bude zakázáno.
 • 00:12:28 Pro nás to znamenalo
  konec našich snů.
 • 00:12:35 Takže jsem musel odejít a šel jsem
  do Teplotechny v Olomouci.
 • 00:12:41 Přišel jsem na myšlenku, že by se
  snad něco dalo dělat načerno.
 • 00:12:50 Podařilo se mně získat cyklostyl.
 • 00:12:54 Dělal jsem věci pro arcibiskupství,
  ovšem tajně.
 • 00:13:00 Estébáci mi pak dokázali dát
  30 titulů.
 • 00:13:03 Žádný kněz mně nepíchl
  a spadl jsem do toho,
 • 00:13:08 když brněnská skupina dělala
  životopis Jana Pavla II.
 • 00:13:13 a potřebovala papír.
 • 00:13:15 Já jsem jim pomohl
  s obstaráním papíru
 • 00:13:18 a při tom jsem se dostal
  do hledáčku StB.
 • 00:13:24 A už začali sledovat i mě a po pár
  týdnech už jsem měl naše-vaše.
 • 00:13:32 Tím to skončilo.
 • 00:13:38 Měli jsme připravený paragraf
  rozvracení republiky.
 • 00:13:42 A začalo se připravovat
  jednání Vatikán-Praha.
 • 00:13:51 A svatý Otec si připravil podmínku,
  že musíme být propuštěni.
 • 00:14:00 Totiž jakmile nás pozatýkali,
 • 00:14:03 na druhý den už to hlásila Svobodná
  Evropa. To byla naše záchrana.
 • 00:14:09 Tím, že jsme se stali známými,
  pro nás museli najít nižší trest,
 • 00:14:14 protože to bylo nevhodné.
 • 00:14:17 Najednou se otevřely dveře mojí cely,
  na vrátnici mě propustili,
 • 00:14:23 aniž jsem co podepisoval,
 • 00:14:26 jen s tím, že jsem musel prohlásit,
  že o tom nesmím nikomu říct.
 • 00:14:33 Já jsem taky měla osobní prohlídku,
  když jsem měla doma 3měsíčního syna.
 • 00:14:38 Takže jsme zažili i krušné chvilky.
  Ale v důvěře v Boha to vždy dopadlo.
 • 00:14:47 Cítili jsme tam Boží vedení,
  že při domovních prohlídkách
 • 00:14:51 se jakoby náhodou nepřišlo
  na nic důležitého.
 • 00:14:56 Cítili jsme Boží vedení a o to se
  člověk musí opírat i dneska.
 • 00:15:03 V Římě se nic nedohodlo,
  Vatikán byl tvrdý, takže zpátky.
 • 00:15:10 Ale už nás nedali do vězení,
  ale vypracovali žalobu
 • 00:15:13 a šli jsme k soudu "z volné nohy".
  To bylo na sv. Václava 1981.
 • 00:15:24 V lednu jsem nastoupil na Bory.
 • 00:15:26 Byl tam nynější arcibiskup Duka,
  byl tam pozdější prezident Havel,
 • 00:15:32 takže jsme se občas u Havla setkali
  a on nám uvařil Earl Grey Tea,
 • 00:15:41 který mu posílala Olga v balíku.
 • 00:15:45 Dostával anglický Earl Grey Tea,
 • 00:15:49 takže nás pohostil tím čajem
  a mohli jsme si trochu povykládat.
 • 00:15:55 Samozřejmě že otec Duka vyvíjel
  dále zakázanou činnost
 • 00:16:04 a skoro už neměl státní souhlas
  k výkonu duchovní činnosti,
 • 00:16:07 tak se o své ovečky hned staral.
 • 00:16:10 Dennodenně se nám podařilo,
  že jsme se mohli projít v prostoru
 • 00:16:14 pro procházky
  a modlili jsme se růženec.
 • 00:16:19 Když uplynula asi 1/2 mého trestu,
  poslal mi P. Lizna tahák,
 • 00:16:25 že už se šíří úcta
  k Božímu Milosrdenství.
 • 00:16:33 Jak jsem si to přečetl, hned jsem si
  řekl, že to musíme dát lidem.
 • 00:16:36 Hned jsem požádal o propuštění.
 • 00:16:43 Havel mi říkal: "Političtí vězni
  nejdou na půlku. To je beznadějné."
 • 00:16:50 Ale já jsem šel.
  Poprvé to zamítli,
 • 00:16:52 ale za několik dnů to obnovili
  a dostal jsem podmíněné propuštění.
 • 00:16:57 Tak jsem hned jel a hned se to
  rozmnožilo, přepsal jsem to.
 • 00:17:04 "Znamení doby" byl nadpis.
 • 00:17:06 Hodně se to rozšířilo.
  A představte si, že to neprasklo.
 • 00:17:12 Po roce 1990 to byl zase on, kdo bez
  ohledu na svůj věk rozbíhal aktivity
 • 00:17:19 především tiskového apoštolátu,
 • 00:17:23 kdy začal zajišťovat tištění
  oběžníků a homilitických směrnic.
 • 00:17:31 A rychle z toho rozběhl
  nový podnik Matice.
 • 00:17:36 Pomáhal jsem dávat na světlo světa
  nějaké tiskoviny,
 • 00:17:43 které byly potřeba
  kolem listopadu 89.
 • 00:17:47 Tehdy jsem se dostal
  k Josefu Vlčkovi,
 • 00:17:50 který měl tehdy ve sklepě svého domku
  cyklostyl.
 • 00:17:56 Práce pro něj byla velkým posláním
  i koníčkem,
 • 00:18:01 takže ho to bavilo se vším všudy.
  Dával tomu všechno.
 • 00:18:10 Ani jsme nevnímali poměr
  zaměstnavatel-zaměstnanec.
 • 00:18:15 Všechno bylo velké nadšení
  a učili jsme se to za pochodu.
 • 00:18:20 Ještě v r. 1990 se obnovila
  Matice cyrilometodějská.
 • 00:18:25 Hned jsme se vrátili k vydavatelskému
  podnikání a už se jelo naplno.
 • 00:18:34 Já jsem zrovna končila
  mateřskou dovolenou,
 • 00:18:37 takže jsem skončila
  v předchozím zaměstnání
 • 00:18:40 a hned po revoluci v r. 1990 jsem
  nastoupila a rozjížděli jsme Matici.
 • 00:18:50 Od nákupu papírů,
  prvního nákupu stroje.
 • 00:18:54 To ještě nebyl tento dům,
  bylo to na arcibiskupství.
 • 00:18:57 Postupně jak jsme přešli tady,
  jsem tady od začátku jako účetní
 • 00:19:02 a posledních pár let jako jednatelka.
 • 00:19:08 Taťkovi pomáhám všechno řídit
  po ekonomické stránce
 • 00:19:12 a on si dělá tu ideovou stránku věci.
 • 00:19:22 Když se po tzv. převratu konečně
  uvolnil prostor pro práci,
 • 00:19:28 sešli jsme se tady a měli jsme
  poradu, že by se měl vydávat časopis.
 • 00:19:40 Hádali jsme se o název a nakonec
  jsme zůstali u názvu "Světlo".
 • 00:19:46 Prvním plánem bylo, že je potřeba
  proti černé kronice,
 • 00:19:53 která ovládla média a prezentuje se
  lidem všude,
 • 00:19:59 jako by lidstvo žilo jen zlem,
  postavit bílou kroniku.
 • 00:20:08 Celých 20 let se snažíme o stejný
  druh knih nebo stejnou ideu
 • 00:20:17 vyrábět knihy, které vedou lidi
  k prohloubení víry.
 • 00:20:24 Nepřesměrovali jsme na komerční
  záležitosti,
 • 00:20:27 ale celých 20 let držíme
  striktně linii,
 • 00:20:32 aby to lidem pomohlo v duchovním
  životě, aby je to upevňovalo ve víře.
 • 00:20:40 To má taťka jako svůj ideál.
 • 00:20:49 Tím, že jsem oslavil loni
  tu devadesátku,
 • 00:20:53 pokračuji dále jen
  s časovým omezením.
 • 00:21:00 Větší část musím věnovat
  své nemocné manželce,
 • 00:21:04 která je 7 roků po mozkové mrtvici,
  a proto potřebuje víc času.
 • 00:21:14 I když rodina pomáhá
  a pomáhají i jiní lidé.
 • 00:21:19 Pane, shlédni a pomoz.
  Pane, pospěš mi pomáhat.
 • 00:21:23 -Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
  -Jako byla na počátku i nyní.
 • 00:21:27 Velebte Pána, světlo i temno,
  blesky i mraky, velebte Pána.
 • 00:21:34 Večer mám klid,
  tak sednu k počítači a surfuji.
 • 00:21:41 Ale nehledám žádné zábavné pořady,
 • 00:21:44 ale korespondenci většinou
  dělám elektronicky.
 • 00:21:50 Na internetu najdu i věci týkající se
  liturgie. Všechno, čím žiji.
 • 00:21:59 Zatím mi počítač i oči slouží.
 • 00:22:06 Pátera Antona.
  A to jsem tam dal taky.
 • 00:22:09 Dáte to tam proto,
  že tam není Koclířov.
 • 00:22:12 Ten text ano, ale že by lidi
  zajímala i ta fotografie?
 • 00:22:18 Dělat týdeník v tak malé sestavě,
  jako ho děláme, je dost unikátní.
 • 00:22:25 Někteří lidé se pozastavují nad tím,
  jak se to vůbec daří,
 • 00:22:29 ale já taky nevím,
  jak to že se to tak daří.
 • 00:22:32 Každé číslo je tak trochu
  malý zázrak.
 • 00:22:36 A když ho čtu jako poslední korektor,
  říkám si: "Kdo to napsal?"
 • 00:22:42 To není možné, že se to tak sešlo,
  že to tak spolu hraje
 • 00:22:46 a že to tak odpovídá.
 • 00:22:50 Čili naše redakce je vlastně jinde.
 • 00:22:53 Ne v našich hlavách a poradách,
  ale ona je nahoře.
 • 00:22:57 Josef Vlček je pro mě taky
  takový zázrak.
 • 00:23:03 Dodnes by mohl být vzorem
  pro řadu manažerů,
 • 00:23:06 byť sám byl v té věci samouk.
 • 00:23:11 To, jak dokázal stihnout
  spoustu práce
 • 00:23:14 a s jakým klidem a rozvahou řešit,
 • 00:23:18 co všechno přinášelo řízení
  většího podniku.
 • 00:23:23 To vše dokázal řešit vždy bez ohledu
  na to, že mu chyběly peníze.
 • 00:23:30 Když někdo za něco nezaplatil,
  tak šel dál,
 • 00:23:33 nenechal se tím odradit
  a byl přesvědčen o své věci.
 • 00:23:36 Naopak, já obdivuji pana Vlčka.
 • 00:23:39 Jak se táhneme po hranici možností,
  kdykoliv se objeví příležitost
 • 00:23:45 někomu pomoct, přispět finančně,
  on tu příležitost nikdy nevynechá.
 • 00:23:56 Tady nejde o to,
  abychom ekonomicky prosperovali,
 • 00:24:00 ale abychom prosperovali
  opravdovostí křesťanství.
 • 00:24:07 Prezident republiky propůjčuje
  Řád T. G. Masaryka Josefu Vlčkovi
 • 00:24:12 za vynikající zásluhy o rozvoj
  demokracie, humanity a lidská práva.
 • 00:24:20 Josef Vlček za okupace
  tajně studoval teologii
 • 00:24:23 a poté působil jako tajemník
  Matice cyrilometodějské.
 • 00:24:28 Pane Josefe Vlčku, prosím,
 • 00:24:30 abyste z rukou prezidenta republiky
  převzal vyznamenání.
 • 00:24:37 Hlavní radost jsem měl z toho,
  že se tolik lidí dozví,
 • 00:24:41 že existuje Matice cyrilometodějská,
  že existuje Světlo.
 • 00:24:46 To byl hlavní důvod,
  proč jsem podnikl tuto cestu.
 • 00:24:53 Taťka není zrovna z těch, který by
  stavěl na takových okamžicích,
 • 00:24:59 jako je to vyznamenání.
 • 00:25:02 I když mu to udělalo velkou radost.
 • 00:25:05 Ale nejdůležitější vyznamenání
  pro něj bude jednou nahoře.
 • 00:25:11 To, co jsem řekl o vězení,
  to jsou takové dvě, tři kapky.
 • 00:25:17 Život byl těžký a já jsem šel
  jako beran jedním směrem
 • 00:25:23 dát lidem dobrou četbu.
 • 00:25:27 Podařilo se mi také být hlasatelem
  Božího Milosrdenství.
 • 00:25:30 Takže já říkám, že nelituji,
  že jsem byl zavřený.
 • 00:25:34 Mělo to své krásné následky.
 • 00:25:38 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2011

Související