iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 3. 2009
13:05 na ČT1

1 2 3 4 5

98 hlasů
6198
zhlédnutí

Cesty víry

Oko - okno nejen do duše

V Písmu se dočteme, že s šarlatány a čaroději nemají mít Boží děti nic společného. A jak to vidí člen sboru Církve adventistů sedmého dne, irisdiagnostik Radomír Wojnar?

21 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Oko - okno nejen do duše

 • 00:00:11 ZVONÍ TELEFON
 • 00:00:18 Dobrý den.
 • 00:00:20 Dobrý den, jsme správně
  u pana Wojnara?
 • 00:00:22 Ano, dovolal jste se správně.
  Co potřebujete?
 • 00:00:25 Dostal jsem od známého číslo na vás
  a říkal, že byste mi mohl poradit.
 • 00:00:29 Bolí mě dole v zádech, nevím, jestli
  to nemůže být něco s ledvinami.
 • 00:00:34 Jak vás můžu najít?
 • 00:00:37 Máte několik možností.
 • 00:00:39 Můžete přijít za mnou do ordinace,
  nebo pokud to není akutní,
 • 00:00:43 můžete přes internet napsat
  a já odpovím.
 • 00:01:00 V okolí Beskyd ve Slezsku bylo
  hodně bylinkářů.
 • 00:01:05 Hodně strýců z našeho příbuzenstva se
  zabývalo bylinkářstvím a léčitelstvím
 • 00:01:14 Můj otec se pak toho chytl, začal se
  učit jako samouk o bylinkách,
 • 00:01:20 léčitelství a pak se tím živil,
  dělal to jako své hlavní zaměstnání.
 • 00:01:28 Pocházím z 5 sourozenců,
  mám 2 sestry a 2 bratry.
 • 00:01:33 Petr Wojnar jako nejstarší bratr to
  měl převzít po otci.
 • 00:01:37 Také to převzal, pracovali
  na tom spolu,
 • 00:01:42 ale pak bratr emigroval a nikdo to
  u nás nedělal, tak pak otec řekl,
 • 00:01:47 abych nastoupil já.
 • 00:01:50 To bylo hned po revoluci v 90. roce.
 • 00:01:53 Tehdy jsem to začal dělat
  jako hlavní zaměstnání.
 • 00:01:57 Vždy jsme byli věřící rodina.
 • 00:02:00 Otec s mamkou uvěřili,
  až když se vzali.
 • 00:02:05 My jsme už vyrůstali ve věřící
  rodině,
 • 00:02:08 v Církvi adventistů sedmého dne.
 • 00:02:12 Pane, jsme vděčni za dary,
  které dostáváme ze štědré ruky tvé.
 • 00:02:17 V dospělosti jsem přemýšlel,
  zda se nechat pokřtít nebo ne,
 • 00:02:20 co chci dělat dál.
 • 00:02:25 Věnoval jsem se tomu víc,
  začal jsem studovat bibli.
 • 00:02:28 Přišel jsem na to, že v bibli je sice
  popisován Bůh, Ježíš Kristus,
 • 00:02:34 jeho oběť, ale to je, jako bychom
  dnes říkali pohádku.
 • 00:02:40 Ale v Bibli je ještě jedna část -
  proroctví.
 • 00:02:45 Jestli je tam proroctví, které říká,
  co bude za 10, za 100, za 1000 let -
 • 00:02:51 uvěřil jsem na základě proroctví.
 • 00:02:54 Pak jsem přijal i teologickou
  stránku, Ježíše Krista apod.
 • 00:02:58 Zapadá to do sebe.
 • 00:03:05 Církev adventistů 7. dne se vyznačuje
  hlavně tím,
 • 00:03:08 že nepracujeme v sobotu.
 • 00:03:11 Sobotní den uznáváme podle desatera
  jako den odpočinku,
 • 00:03:15 kdy je napsáno, že máme pomnít
  na den sobotní, nepracovat,
 • 00:03:19 odpočívat a věnovat se studiu
  a setkávání s Bohem.
 • 00:03:24 Tím pádem tady docházelo
  ke konfliktům,
 • 00:03:27 že nebyly dříve volné soboty
  ale jen neděle
 • 00:03:31 a nemohli jsme chodit do práce.
 • 00:03:35 Označovali nás - ten nechodí v sobotu
  do práce? Co to je za exot?
 • 00:03:44 Bratra Radka Wojnara znám asi 5 let,
  do té doby jsem se s ním nesetkal.
 • 00:03:49 Když jsme se seznámili, a toho si
  nejvíce vážím - nejprve mě pozval,
 • 00:03:55 chtěl se se mnou setkat, společně
  jsme si několikrát promluvili
 • 00:03:59 a začal mi vyprávět svůj životní
  příběh,
 • 00:04:01 který pro mě byl a stále je dost
  inspirující.
 • 00:04:07 Já jsem ani nepočítal,
  že půjdu na vojnu.
 • 00:04:11 Byl jsem hodně nemocný.
 • 00:04:13 Měl jsem asi 6x odklad
  ze zdravotních důvodů.
 • 00:04:17 I když jsem se léčil a navštěvoval
  doktory, moje diagnóza byla špatná,
 • 00:04:23 v té době se nedala moc léčit
  a ani dnes se moc nedá.
 • 00:04:28 Měl jsem bolesti hlavy, migrény,
  které jsem podědil po své matce.
 • 00:04:32 Byly tak silné, že musela přijet
  záchranka a píchnout mi injekci.
 • 00:04:37 To se dělo kvůli špatnému počasí,
  tlaku, přepracovanosti, nevyspání.
 • 00:04:42 Musím stále pravidelně spát 8 hodin
  denně, aby mě hlava nebolela.
 • 00:04:47 Ani jsem s tím nepočítal, oženil jsem
  se, založil jsem rodinu.
 • 00:04:52 A do roka mi přišel povolávací
  rozkaz, poslední odvod,
 • 00:04:55 a tam mi psali "Schopen v plné síle?.
 • 00:04:58 Tím jsem se dostal do křížku se
  sobotou, což nechtěli tolerovat.
 • 00:05:05 Já jsem tvrdil, že jsme církev státem
  uznávaná, tak že na to mám nárok,
 • 00:05:11 mezinárodní právo to zaručuje,
  a oni říkali, že nezaručuje.
 • 00:05:16 Takže 4. pracovní sobotu se mě
  zeptali, jestli budu pracovat,
 • 00:05:23 a já jsem řekl, že ne.
 • 00:05:24 Odvezli mě na prokuraturu,
  dali mi paragraf
 • 00:05:27 a zůstal jsem sedět ve vazbě.
 • 00:05:30 Byl jsem odsouzen na 1,5 roku
  za vyhýbání se vojenské službě
 • 00:05:35 z jiných důvodů.
 • 00:05:37 Oni na to neměli paragraf.
 • 00:05:39 Celý den jsem tam seděl a vysvětloval
  a oni hledali, jaký paragraf mi dát.
 • 00:05:45 Toto je zrovna doba v jeho životě,
  o které nechce příliš často mluvit.
 • 00:05:51 Ale když o ní mluví, má to poměrně
  silnou myšlenku.
 • 00:05:56 Jsem rád, že dnes je to pro mladé
  lidi ve sboru a okolí
 • 00:06:01 je to inspirující.
 • 00:06:04 Často se objevuje myšlenka, že
  křesťanství v prvé řadě něco dává,
 • 00:06:09 což je v pořádku.
 • 00:06:11 Jeho příběh připomíná
  i druhou stranu,
 • 00:06:15 že křesťanství je také někdy o tom,
  že to někdy něco stojí.
 • 00:06:19 A někdy to stojí hodně problémů.
 • 00:06:23 Když jsem šel do vazby,
  žena byla v 6. měsíci těhotenství.
 • 00:06:30 Bylo rizikové, takže jsem půl roku
  nevěděl, jestli žena žije,
 • 00:06:35 jestli mám dítě a jaké je.
 • 00:06:38 Po měsíci vazby jsem vyhlásil
  hladovku a řekl jsem,
 • 00:06:43 že nebudu jíst do té doby,
  dokud mě nespojí s rodinou
 • 00:06:46 a nezajistí styk s advokátem.
 • 00:06:51 Držel jsem 30 dnů hladovky a teprve
  po 30 dnech mi dali zpětně dopisy,
 • 00:06:58 umožnili styk s advokátem
  a trochu uvolnili můj režim.
 • 00:07:06 Tady jsou vzpomínky na mé mládí.
 • 00:07:09 Pádlo a doba vodáctví.
 • 00:07:12 Sjížděli jsme řeky.
 • 00:07:15 Toto jsou fotky, kdy jsem
  ještě trampoval,
 • 00:07:18 měli jsme osadu Toulavé boty.
 • 00:07:23 Tato fotka je ze zimního trampingu
  v Jeseníkách.
 • 00:07:30 Jsem vyučený zahradník, pak jsem si
  udělal 2letou nástavbu,
 • 00:07:34 střední lesnickou školu s maturitou
  jako ovocnář-květinář.
 • 00:07:41 Rok jsem dělal v ovocném sadě
  v Životicích ochranáře.
 • 00:07:46 Pak jsem přešel na technické služby
  města Havířova,
 • 00:07:49 kde jsem dělal mistra
  pro veřejnou zeleň.
 • 00:07:52 A protože jsem byl zahradník,
  měl jsem střední zemědělskou školu,
 • 00:07:56 uměl jsem botaniku, květinářství,
  bylinky,
 • 00:07:59 pak jsem si doplňoval další vzdělání,
  naskytla se možnost
 • 00:08:03 vysokoškolského dálkového studia
  Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 00:08:08 a to bylo zahrnuto do magisterského
  studia.
 • 00:08:12 Ale pak se změnil ministr
  a už to neprošlo,
 • 00:08:17 takže to mám jako dálkové studium
  bez titulu, mimořádné.
 • 00:08:26 Léčím pomocí léčivých bylin.
 • 00:08:28 Přijdou za mnou pacienti a já jim
  předepíši čaj na jejich neduhy.
 • 00:08:35 Buď za mnou přijdou a já jim řeknu,
  co jim je,
 • 00:08:38 a na základě toho předepíšu čaj.
 • 00:08:41 Nebo si pomáhám použitím
  irisdiagnostiky -
 • 00:08:46 podívám se na oční duhovku a podle
  skvrn zbarvení duhovky určím diagnózu
 • 00:08:54 Na duhovce se zobrazuje levá noha,
  máte tam zhoršené prokrvení.
 • 00:08:59 Může být bolestivá, začínající
  revmatismus.
 • 00:09:04 Zhoršené prokrvení můžete pociťovat
  jako bolest v noze.
 • 00:09:10 Za další máte slabší pravou ledvinu,
  někdy vás může na ní pobolívat.
 • 00:09:15 Můžete to cítit jako bolest páteře.
 • 00:09:18 Někdy můžu vidět s předstihem věci,
  které se ještě neprojevují.
 • 00:09:22 Projeví se v budoucnu.
  Nebo příčinu nemoci.
 • 00:09:26 Má-li někdo ekzém, zjistím,
  že to může být špatná funkce ledvin.
 • 00:09:30 Napíšu ledvinový čaj a pacient je
  během 2 měsíců zdráv od ekzému,
 • 00:09:34 na který se léčil 5 let.
 • 00:09:38 Vždy mi poradil dobře, co se týče
  bylinek i úpravy životosprávy.
 • 00:09:43 Jsem spokojený.
 • 00:09:44 Lékaři si třeba nevěděli rady
  s diagnózou a on mi pomohl.
 • 00:09:48 Využívám tyto rady, samozřejmě.
 • 00:09:52 Když jsem se s ním poprvé setkal,
  pozval mě domů,
 • 00:09:55 řekl mi na rovinu, čím se zabývá,
  co je součástí jeho práce.
 • 00:09:58 Vysvětlil mi principy určování
  diagnózy.
 • 00:10:03 Já jsem spíš váhavý, mám spoustu
  otazníků kolem této metody.
 • 00:10:09 Klasická medicína se příliš
  nepřiklání k těmto metodám,
 • 00:10:13 klade nad ně otazník, podle čeho
  fungují a nefungují.
 • 00:10:18 Osobně si zachovávám možná trochu
  zdrženlivý postoj.
 • 00:10:25 I mezi lékaři, kteří to neznají,
  se zdá, že je to šarlatánství.
 • 00:10:30 Že je to něco kouzleného a výmysly,
  ale to není pravda.
 • 00:10:35 Každý oční lékař, který aspoň trochu
  zná medicínu, vystudoval obor,
 • 00:10:42 se to může naučit.
 • 00:10:44 To je, jako když jede řidič v autě
  a vedle má někoho, kdo auto nezná.
 • 00:10:50 A řidič řekne: "Nemám benzín, nesvítí
  mi světlo, přestalo to mazat.?
 • 00:10:56 A ten vedle řekne: "Ty jsi kouzelník!
  Jak to víš??
 • 00:11:00 Ale on to má na přístrojové desce.
 • 00:11:03 A přístrojová deska pro lidské tělo
  je lidské oko.
 • 00:11:09 Toto je 1 z přístrojů,
  diagnostický testograf,
 • 00:11:12 který snímal vyfocené oko
  z diapozitivu a přenášel na matnici.
 • 00:11:18 To vymyslel můj otec Ervín Wojnar
  s bratrem Petrem Wojnarem,
 • 00:11:22 mají to patentované.
 • 00:11:25 Otec byl vedoucí lázní,
  měl masérský kurz.
 • 00:11:29 V lázních byly masáže,
  skotské střiky.
 • 00:11:33 Takové ty městské lázně.
 • 00:11:36 A lidé chodili za ním, koupili si
  lístek jako na masáž -
 • 00:11:40 v té době to stálo 5 Kč.
 • 00:11:43 A on se jim podíval do očí a napsal
  jim léčivé byliny.
 • 00:11:47 V lázních bylo 300 lidí
  a frontu hlídal policajt.
 • 00:11:53 Pokud jsou orgány zdravé,
  nic tam nevidíte.
 • 00:11:57 Je tam modré, šedé, zelené oko.
 • 00:12:01 Ale teď třeba začne zlobit srdíčko,
  angína pectoris.
 • 00:12:06 V tom místě, kde je srdíčko,
  nastanou signály.
 • 00:12:10 Obvykle je to nahnědlé
  nebo našedlé zabarvení.
 • 00:12:15 Žádná diagnostika z duhovky
  neexistuje.
 • 00:12:18 Vzato z hlediska klasické medicíny.
 • 00:12:22 Žádné změny na duhovce při chorobných
  změnách nenastávají.
 • 00:12:28 Řekne vám to každý oční lékař,
  každý, kdo se do očí dívá.
 • 00:12:33 Celé je to postavené těžko říct
  na čem,
 • 00:12:36 ale neexistuje stanovit diagnózu
  z oka - prostě nelze.
 • 00:12:44 Měl stát před soudem, kdy ho měly
  státní orgány obvinit,
 • 00:12:48 že bere peníze a úplatky.
  Chtěli ho zavřít.
 • 00:12:54 Ale ani jednou mu nedokázali,
  že bere úplatky nebo někoho nutil.
 • 00:13:00 Otec léčil i prezidenta
  Ludvíka Svobodu,
 • 00:13:03 přijeli pro něj s autem
  a říkali:
 • 00:13:06 "Vemte si pár věcí,
  okamžitě jedeme do Prahy.?
 • 00:13:09 V té době byl Ludvík Svoboda ležák,
  nepřijímal potravu,
 • 00:13:13 měl problémy s dýcháním,
  dávali mu 14 dní života.
 • 00:13:18 Přivezli tam tátu a bratra,
  předepsal mu čaj,
 • 00:13:23 namíchali mu jej a přivezli,
 • 00:13:26 a během měsíce začal pan prezident
  chodit a asi rok ještě žil.
 • 00:13:34 Podobný postoj jako můj je
  i postoj církve,
 • 00:13:37 která je v této oblasti
  spíše zdrženlivá a opatrná.
 • 00:13:42 Mnohé metody mohou být problematické,
  mohou mít duchovní pozadí,
 • 00:13:47 případně až okultní pozadí.
 • 00:13:52 V těchto případech je členům
  doporučováno, aby se drželi -
 • 00:13:56 mohu citovat klasický biblický text,
  kdy apoštol Pavel radí:
 • 00:14:01 "Všechno zkoumejte, co je dobré,
  toho se přidržte, co je zlé,
 • 00:14:05 toho se straňte v každé podobě.?
 • 00:14:08 My jsme v tom vyrůstali,
  mapy jsme měli na stěně.
 • 00:14:12 Přišli jsme s tím do styku,
  nebylo nám to cizí.
 • 00:14:15 Učit jsme se moc nemuseli.
 • 00:14:17 Když se rozhodlo, že to budu dělat
  já, táta mě do toho zaučil.
 • 00:14:21 3 roky jsme ordinovali denně spolu
  a v 92. roce otec zemřel
 • 00:14:27 a zůstalo to na mně.
 • 00:14:31 Trošku vám posvítím do očí a podívám
  se, jak pěknou máte oční duhovku.
 • 00:14:38 Máte občas problémy s trávením.
 • 00:14:41 Žaludek a bříško,
  nadýmání po jídle by mohly být.
 • 00:14:46 Míváte občas zánět žaludku.
 • 00:14:48 Ale dnes celkově zdráv,
  nevidím tam nic akutního.
 • 00:14:53 -Něco jiného vás ještě trápí?
  -Zatím ne.
 • 00:14:57 -Berete léky?
  -Ne.
 • 00:14:59 Napíšu vám čaj, pak vám to vysvětlím.
 • 00:15:02 Kdybyste bral léky, můžete dohromady
  s bylinkami, nevadí to.
 • 00:15:08 Chytré knihy píšou, že klasická
  metoda je přesná na 74 %.
 • 00:15:14 Ale testy dokázaly, že
  irisdiagnostika je na 76 % přesná,
 • 00:15:22 o 2 % vede v určení diagnózy.
 • 00:15:26 O otci se říkalo, že je spolehlivý
  na 90 %, že určí diagnózu přesně.
 • 00:15:32 Já jsem schopen určit diagnózu
  na 80 %.
 • 00:15:36 Je možné, že za půl roku by se pálení
  žáhy mohlo vrátit po jídle.
 • 00:15:41 Koupíte si to znovu a máte pokoj.
 • 00:15:43 Tak to během roku můžete zopakovat
  dle potřeby.
 • 00:15:47 Nedá se to úplně vyléčit,
  dá se to na rok, na dva ztišit.
 • 00:15:50 -Děkuji.
  -Prosím.
 • 00:15:52 Nemohu potvrdit, že by diagnóza
  seděla.
 • 00:15:57 Když jsem se dívala na webové stránky
  pana Wojnara,
 • 00:16:01 on buď odpovídá na konkrétní otázky,
  nebo jsou jeho diagnózy neurčité.
 • 00:16:06 Všichni léčitelé mají spektrum
  diagnóz stejné,
 • 00:16:10 to je pořád dokola.
 • 00:16:13 Špatná imunita, těžké kovy,
  chlamydie, borelie,
 • 00:16:19 infekce, které se těžko
  diagnostikují,
 • 00:16:22 anebo obecné - máte špatné ledviny,
  špatná játra.
 • 00:16:26 Nic takového jako diagnóza
  z duhovky neexistuje.
 • 00:16:32 Může to fungovat, kouknout do oka
  a stanovit diagnózu?
 • 00:16:36 Může to fungovat, dělá to delší dobu,
  takže si myslím,
 • 00:16:40 že není začátečník a že se v tom
  vyzná.
 • 00:16:46 Vnímám ve sboru i v celé církvi
  diskuzi lidí,
 • 00:16:51 kteří se k této metodě kloní,
  vnímají ji jako bezproblémovou.
 • 00:16:56 V pořádku, tito lidé mají svůj
  prostor v církvi.
 • 00:17:01 Jsou lidé, kteří jsou možná váhaví,
  opatrní - tam bych se zařadil i já.
 • 00:17:05 Jsou lidé, kteří se kloní
  spíše na druhou stranu,
 • 00:17:08 kdy jednoznačně odmítají,
  považují to za něco,
 • 00:17:11 co je křesťansky nepřijatelné.
 • 00:17:14 Musím říct pravdu, že naše církev
  kdysi vydala pravidla,
 • 00:17:26 že akupunktura a některá východní
  léčení se neshodují s Biblí.
 • 00:17:35 Byla tam i iridiologie.
 • 00:17:45 To musím říct, že tam byla napsaná.
 • 00:17:48 Ale když se člověku může nějak
  pomoct, myslím si,
 • 00:17:55 že to není špatné, když jsou dobré
  výsledky.
 • 00:18:00 Myslíte, že vše, co funguje,
  je v souladu s pravdou?
 • 00:18:04 No, všechno, co funguje ...
 • 00:18:09 To, co není v souladu s pravdou,
  funguje jen určitou dobu.
 • 00:18:13 Potom je na tom jakoby vyléčený
  člověk ještě hůř než předtím,
 • 00:18:20 tak to není v souladu s pravdou.
 • 00:18:23 Vy mě neznáte a řeknete:
 • 00:18:27 "Tady je léčitel, je divný, podívá se
  vám do očí a ví všechno.?
 • 00:18:31 Takže sami nevíte, kam mě zařadit,
  co jsem zač.
 • 00:18:35 Řeknete: "Já tam k němu nejdu,
  přečte mi mé myšlenky, hříchy
 • 00:18:38 a ještě mě zhypnotizuje -
  to nepotřebuji.?
 • 00:18:41 Jako věřící lidé máme být opatrní
  před takovými lidmi
 • 00:18:45 a nesmíme chodit k hadačům,
  vykladačům.
 • 00:18:49 Věřícím je to zakázané.
 • 00:18:53 Na druhé straně nám byl dán rozum,
  abychom si uměli pomoct,
 • 00:18:56 takže nemáme být blbí.
 • 00:18:58 Musíme rozum umět použít, jak je to
  v podobenství o hřivnách,
 • 00:19:02 že uměli hřivny rozmnožit.
 • 00:19:06 I nám byla dána možnost, abychom
  využili moudra, které máme.
 • 00:19:12 Žádné náklady, zodpovědnost, studium,
  kongresy, atestace.
 • 00:19:18 Než doktor může sám dát razítko,
  je mu 35 let.
 • 00:19:24 Dnes je plno jiných metod,
  jsou různí psychotronici.
 • 00:19:32 To také není košer, já bych
  k takovému člověku nešel.
 • 00:19:37 Jestliže má léčitelská metoda okultní
  pozadí, znamená to,
 • 00:19:41 že léčitelé nějakou schopnost mají,
  ale ta schopnost není od Boha.
 • 00:19:46 Jestli pan Wojnar něco pozná,
  je otázka, odkud informaci má.
 • 00:19:51 Podle mě od Boha ne a z duhovky také
  ne, tak potom je otázka, odkud ji má.
 • 00:19:57 Ale podle mě spíš nic nepozná.
 • 00:20:04 Můžu se mýlit, může na tom být
  něco špatného.
 • 00:20:08 Nemusím to stoprocentně poznat.
 • 00:20:11 Ale kdybych se mýlil hodně, nebo
  kdyby to nešlo, nemám tady frontu.
 • 00:20:15 Lidé by sem nešli.
 • 00:20:18 Byl bych dokonalý léčitel.
 • 00:20:20 Znám přesně ten slovník,
  vím okruh diagnóz.
 • 00:20:22 Vím přesně, co pacientům radí.
 • 00:20:24 A když s dostatečnou jistotou
  a sebevědomím
 • 00:20:27 poradíte zoufalým nemocným lidem
  cokoliv,
 • 00:20:32 vždy najdete obrovskou klientelu,
  která za to ráda zaplatí,
 • 00:20:39 ráda to udělá, protože jsou nemocní
  a zoufalí a hledají pomoc.
 • 00:20:44 A kdy vás páteř bolí nejvíc?
 • 00:20:47 Když vstanu nebo se ohnu.
 • 00:20:54 Doktoři vám řeknou:
 • 00:20:57 "Já se 6 roků učím a tady nějaký
  Wojnar nedostudovaný mastičkář
 • 00:21:01 mi bude něco říkat.?
 • 00:21:04 To si musíte rozebrat sama
  a svůj názor si udělat.
 • 00:21:17 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2009

Související