iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 6. 2012
16:00 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
5895
zhlédnutí

Cesty víry

Začalo to na Maninách

Portrét Dana Drápala, zakladatele církve Křesťanská společenství, intelektuála a teologa

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Začalo to na Maninách

 • 00:00:00 .
 • 00:00:26 Tak račte dál, přátelé!
 • 00:00:45 Tato chvíle
  je pro mne velmi nostalgická,
 • 00:00:48 v tuto chvíli jsme v prostoru
  bývalé kotelny Tyršova domu.
 • 00:00:54 Jsem tady po 37 letech.
 • 00:00:58 Kotle už tady nevidím,
  tady býval kotel zvaný "Babeta?,
 • 00:01:02 tady byl kotel zvaný "Máňa?,
  tady kotel zvaný "Anče?
 • 00:01:06 a na konci byl kotel "Cyril?,
 • 00:01:09 kterému jsme říkali "zasloužilý
  kotel Klementa Gottwalda?.
 • 00:01:14 V této kotelně
  jsem strávil mnoho měsíců,
 • 00:01:17 měli jsme tady krásný kolektiv,
 • 00:01:20 topil tady se mnou
  pozdější senátor Daniel Kroupa
 • 00:01:24 a nynější ředitel
  Knihovny Václava Havla
 • 00:01:28 Martin Palouš
  a překladatel Karel Palek.
 • 00:01:35 První místo v kotelně
  bylo místo v kotelně hotelu Jalta.
 • 00:01:41 To jsem si našel,
  protože jsem se během studií oženil
 • 00:01:45 a potřebovali jsme z něčeho žít.
 • 00:01:47 Já jsem doufal, že po vystudování
  a odkroucení vojny
 • 00:01:51 nastoupím
  na nějaký evangelický sbor,
 • 00:01:54 ale nedostal jsem tehdy
 • 00:01:57 státní souhlas
  k výkonu duchovenského povolání.
 • 00:02:01 A zdálo se mi tehdy,
 • 00:02:03 že jsou mi kotelny souzeny
  po celý zbytek mého života.
 • 00:02:08 Na podzim r. 1976
  jsem měl nečekaný telefonát,
 • 00:02:12 kdy mi můj předchůdce
  z holešovického sboru farář Prosek
 • 00:02:18 volal a ptal se mě,
 • 00:02:20 zda bych byl ochoten
  nastoupit do Holešovic
 • 00:02:23 jako evangelický vikář.
 • 00:02:26 Já jsem říkal:
  klidně to můžete zkusit,
 • 00:02:29 ale když mně nedali souhlas
  na zapadlou vesničku na Vysočině
 • 00:02:32 tak mi určitě nedají souhlas
  na pražský sbor.
 • 00:02:36 Ale k mému velkému překvapení
  uprostřed nejtužší normalizace
 • 00:02:40 jsem ten souhlas dostal.
 • 00:02:59 Ocitáme se pomalu na místě činu.
 • 00:03:01 Jsme na rohu
  ulice Dělnické a ulice Na maninách.
 • 00:03:06 Tady stojí nyní vysoká budova,
  kterou postavili v r. 1985.
 • 00:03:12 Předtím byl v těchto místech
  ještě malý parčík,
 • 00:03:15 kde jsem vedl
  své první pastorační rozhovory,
 • 00:03:19 zvláště v letních měsících.
 • 00:03:23 A nyní se blížíme k tomu domu,
  kde se scházel sbor.
 • 00:03:27 Sbor se scházel v místnosti,
  vytvořené propojením
 • 00:03:30 bývalého chrámu a jeho skladu.
 • 00:03:35 Touto ulicí v 2. polovině 80. let
  proudily několikrát týdně lidé,
 • 00:03:41 bylo tady opravdu velice živo,
  samozřejmě některým to vadilo,
 • 00:03:47 zřejmě nevadil tolik hluk,
  linoucí se z hospod,
 • 00:03:52 ale vadil zpěv, linoucí se z oken
  sborové budovy,
 • 00:03:56 proto jsme museli mít
  i v parném létě zavřená okna,
 • 00:04:00 abychom nerušili
  naše nevěřící spoluobčany.
 • 00:04:17 Do sboru jsem přišel poprvé
  těsně předtím,
 • 00:04:20 než jsem v něm začal působit.
 • 00:04:24 Byl jsem na schůzi staršovstva,
 • 00:04:26 kde mě volili
  vikářem místního sboru
 • 00:04:29 a když jsem potom přišel 1. neděli,
  tak tam bylo asi 40 lidí,
 • 00:04:34 průměrný počet účastníků
  činil 30 lidí.
 • 00:04:40 Většina z nich s výjimkou 3
  byla starší 60 let.
 • 00:04:44 Bylo to zhruba
  25 babiček a 5 dědečků,
 • 00:04:47 zpočátku jsem je
  příliš nerozlišoval,
 • 00:04:51 postupně jsme se s nimi seznámil,
  postupně je všechny navštívil
 • 00:04:55 a mnozí z nich
  se mi postupně stali blízkými.
 • 00:05:02 Jsme v jednom z domů
  typických pro staré Holešovice.
 • 00:05:06 Nyní je v tomto domě
  již dodělán výtah,
 • 00:05:09 tehdy jich byla
  naprostá většina bez výtahu.
 • 00:05:13 V těchto domech jsem navštěvoval
  kartoteneční členy sboru.
 • 00:05:18 Tehdy byly domy otevřené,
  nebylo těžké se do nich dostat.
 • 00:05:22 Ovšem těžké potom bylo se dozvonit
  na ty členy sboru.
 • 00:05:26 Mnozí z nich byli staří,
  nedoslýchaví,
 • 00:05:29 a tak jsem zakoušel
  různé komické scény.
 • 00:05:33 Třeba jsem zaťukal na dveře
  a ozvalo se: kdo tam je?
 • 00:05:38 Tak jsem říkal: dobrý den,
  já jsem nový evangelický vikář.
 • 00:05:43 Mluvte na nás, já neslyším!
 • 00:05:45 Tak jsem na celé kolo řval:
  jsem nový evangelický vikář!
 • 00:05:50 Jsem člověk,
  který býval velmi nesmělý,
 • 00:05:53 takže to nebyly příjemné situace.
 • 00:05:56 A jednou jsem se v tom sboru
  modlil podle Bible,
 • 00:06:00 podle textu z první Korintským
  za duchovní dary.
 • 00:06:05 Tehdy jsem neměl
  sebemenší zkušenost s tím,
 • 00:06:08 jak některé dary fungují.
 • 00:06:11 K duchovním darům
  patří dar proroctví
 • 00:06:14 i dar uzdravování,
  dar mocných činů, dar víry,
 • 00:06:18 slovo moudrosti atd.
 • 00:06:24 A pro mě to byly prázdné pojmy.
 • 00:06:27 Žádnou osobní zkušenost
  jsem s tím neměl.
 • 00:06:30 Zajímavé ale bylo,
 • 00:06:32 že nedlouho po této
  veřejné modlitbě v neděli,
 • 00:06:36 aby nám Pán Bůh tyto dary dal,
  mě navštívili 2 mladí hoši,
 • 00:06:40 z nichž jednoho jsem znal ze svého
  původního kobyliského sboru,
 • 00:06:45 kam jsem chodil jako dítě.
 • 00:06:47 A pozvali mě k 2 starším dámám
  do vinohradského sboru.
 • 00:06:54 Že umí dobře mluvit o Bohu.
 • 00:06:57 Že je to velice zajímavé.
 • 00:07:00 A tak jsme je navštívili,
  bylo nás tam tehdy 5.
 • 00:07:04 A jedna z těch žen se mě zeptala:
  Bratře vikáři, vy jste Boží dítě?
 • 00:07:09 Mě ta otázka naštvala, říkám:
  prosím vás, jak se můžete tak ptát?
 • 00:07:17 Vždyť já jsem
  přece vystudoval teologii!
 • 00:07:20 Ona se usmála a říká:
  ale jste Boží dítě?
 • 00:07:23 A já jsem říkal:
  to se nedá takto primitivně říct.
 • 00:07:29 A ona se mě zeptala: jste ženatý?
 • 00:07:32 V tu dobu jsem byl ženatý, tak
  říkám: samozřejmě že jsem ženatý!
 • 00:07:36 A víte to jistě, že jste ženatý?
 • 00:07:38 Samozřejmě, že to vím jistě.
 • 00:07:40 A jak to víte, že jste ženatý?
 • 00:07:43 No tak přece
  žijeme ve společné domácnosti,
 • 00:07:46 měli jsme svatbu...
 • 00:07:48 No tak vidíte.
 • 00:07:50 A s stejnou jistotou můžete vědět,
  zda jste Boží dítě.
 • 00:07:54 A já jsem si nebyl jist,
 • 00:07:56 zda jsem ten krok přijetí Ježíše
  někdy předtím udělal nebo ne.
 • 00:08:01 A tak jsem uvažoval asi takto:
 • 00:08:04 Jestli jsem to nikdy neudělal,
  tak je nejvyšší čas to udělat.
 • 00:08:08 Jestli jsem to někdy udělal
  a zapomněl jsem na to,
 • 00:08:12 tak se Ježíš Kristus
  určitě neurazí,
 • 00:08:15 když mu to řeknu ještě jednou.
 • 00:08:19 A já budu mít podobnou jistotu,
  jako mají ty dámy.
 • 00:08:23 A to bylo něco,
  co mě přivedlo k tomu,
 • 00:08:25 že jsem si po zralé úvaze
  a několikatýdenním přemýšlení
 • 00:08:30 v kuchyni klekl a prosil jsem
  Ježíše Krista,
 • 00:08:33 aby vstoupil do mého života,
 • 00:08:35 abych ho mohl přijmout
  jako svého Spasitele a Pána.
 • 00:09:04 Ty počátky Manin
  byly velice zvláštní.
 • 00:09:09 Zmínil jsem ty 2 hochy,
  kteří mě navštívili.
 • 00:09:16 Jádro společenství, které se začalo
  velice rychle tvořit,
 • 00:09:20 byli vlastně ti 2 hoši.
 • 00:09:26 Helenka Kábrtová,
  tehdy se ještě jmenovala Erlyová,
 • 00:09:31 s Pavlem se vzali až později,
  Pavel Kábrt a já.
 • 00:09:36 Scházelo se nás tam 15, 20,
 • 00:09:38 a to byla doba, kdy já jsem chtěl
  zcela vědomě zasáhnout
 • 00:09:42 nevěřící lidi v našem národě.
 • 00:09:47 Radoval jsem se z každého člověka,
  který přišel do tohoto shromáždění
 • 00:09:52 a neměl žádné církevní zázemí.
 • 00:09:58 Nyní vcházíme do libeňského sboru
  v ulici U pošty.
 • 00:10:04 Libeňský sbor má tzv. Husovu kapli,
 • 00:10:07 která byla nesrovnatelně větší
  než naše místnosti Na maninách.
 • 00:10:13 V situaci,
  kdy jsme se hodně rozrostli,
 • 00:10:16 jsme s laskavým svolením
  libeňského sboru používali
 • 00:10:20 tuto kapli
  jednak pro biblické hodiny
 • 00:10:24 a jednak pro nedělní shromáždění,
 • 00:10:27 které se tady konalo
  každou 2. neděli.
 • 00:10:33 Takže v 2. polovině 80. let
  se bohoslužby za Maniny
 • 00:10:37 konaly 3x za neděli,
  3x za neděli byly plné
 • 00:10:43 a každou 2. neděli
  jsme měli pouze jedny bohoslužby,
 • 00:10:48 které se konaly v neděli dopoledne.
 • 00:10:52 Dopoledne tu byl libeňský sbor
  a odpoledne jsme se scházeli tady.
 • 00:10:58 V čem to bylo jiné
  od ostatních evangelických sborů?
 • 00:11:04 V přístupu k Písmu,
  já nebudu říkat,
 • 00:11:06 že jsme brali Písmo
  fundamentalisticky,
 • 00:11:09 to by nebylo správné,
 • 00:11:11 ale rozhodně jsme brali Písmo
  mnohem vážněji
 • 00:11:16 a mnohem více jsme počítali s tím,
  co říká na 1. čtení,
 • 00:11:21 než tomu bylo v jiných sborech.
 • 00:11:26 Ale současně byl celý sbor
  jakýmsi celkem
 • 00:11:29 a měli jsme vědomí
  společného poslání.
 • 00:11:33 Byli jsme přsvědčeni, že naším
  úkolem je získat pro Krista
 • 00:11:38 co nejvíce lidí.
 • 00:11:41 Proto tu zaznívala ta svědectví
  a byla atmosféra plná očekávání,
 • 00:11:46 co Bůh bude dělat i nadále v životě
  celého sboru i každého z nás.
 • 00:11:54 Jestli vidím v něčem svůj přínos,
  tak v tom, že jsem věcem nebránil.
 • 00:12:00 Že jsem dával příležitost,
  aby vedle mě vyrostli jiní lidé,
 • 00:12:04 jiní laikové,
  že jsem rozpoznal jejich obdarování
 • 00:12:09 a že jsem nevedl ten sbor
  takovým způsobem,
 • 00:12:12 aby jejich obdarování
  zůstalo ležet ladem.
 • 00:12:17 Rozhodně si nechci dělat
  zásluhu na tom,
 • 00:12:19 že jsem jejich obdarování rozvinul.
 • 00:12:22 Ale přece jen byl náš sbor místem,
 • 00:12:25 kde obdarovaní lidé
  dostali příležitost
 • 00:12:29 tato svá obdarování rozvíjet.
 • 00:12:40 Rozdělení s evangelickou církví
  nebo naše vystoupení z ní
 • 00:12:45 bylo samozřejmě bolavé téma.
 • 00:12:48 A těch důvodů bylo více,
  nezmíním tady všechny,
 • 00:12:52 na to upozorňuju předem.
 • 00:12:56 Úplně nejzákladnější
  byla otázka křtu.
 • 00:13:00 Došli jsme k přesvědčení,
  že křest je znamením toho,
 • 00:13:05 že člověk se vědomě rozhoduje
  přijmout vládu Ježíše Krista.
 • 00:13:13 Tzn. nám nedává smysl
  křest nemluvňat.
 • 00:13:18 Nemluvím o křtu dětí,
  protože jsem přesvědčený,
 • 00:13:21 že za určitých okolností
  se i malé dítě může rozhodnout
 • 00:13:26 pro vládu Ježíše Krista.
 • 00:13:29 Ale my jsme
  zcela jinak chápali křest.
 • 00:13:33 10 let jsme se návrhy
  na změnu církevního zřízení
 • 00:13:37 snažili dosáhnout toho,
 • 00:13:39 aby pro nás zůstalo
  místo v evangelické církvi.
 • 00:13:43 Nevnucovali jsme jiným sborům
  náš náhled na křest,
 • 00:13:47 pouze jsme žádali o to,
 • 00:13:48 abychom se svým pojetím křtu mohli
  zůstat součástí evangelické církve.
 • 00:13:55 To se ale ukázalo jako neprůchodné
  a teď tomu rozumím víc než dříve,
 • 00:14:01 protože evangelická církev
  se vědomě rozhodla,
 • 00:14:04 že zůstane církví lidovou
  a nebude církví vyznavačskou.
 • 00:14:09 To je její rozhodnutí,
  které nám nezbývá než respektovat.
 • 00:14:26 My jsme požádali o to,
  abychom mohli odejít s požehnáním.
 • 00:14:33 Nakonec se nám ho dostalo
  a toho si velice vážím.
 • 00:14:37 Pro mě to byla první zkušenost
  s nějakým závažným rozchodem
 • 00:14:43 nebo rozdělením církve, později
  jsem udělal těch zkušeností více,
 • 00:14:49 na různých rovinách,
  šlo hlavně o jiné denominace.
 • 00:14:54 A když se na to dívám zpětně,
 • 00:14:56 tak tento rozchod byl
  nejinteligentnější.
 • 00:15:00 Vůbec netvrdím, že nebyl bolavý.
 • 00:15:02 Byl bolavý,
  každý rozchod bývá bolavý.
 • 00:15:21 Právě vcházím
  do házenkářské haly v Edenu,
 • 00:15:24 která hrála v dějinách
  Křesťanského společenství Praha
 • 00:15:28 docela důležitou úlohu.
 • 00:15:32 První velká shromáždění se tu ale
  nekonala pod touto hlavičkou,
 • 00:15:37 ale pod hlavičkou
  Křesťanské misijní společnosti.
 • 00:15:40 A to v březnu r. 1990.
 • 00:15:45 Do Prahy tehdy přijel
  australský evangelista Steve Ryder.
 • 00:15:51 Tehdy to byla pro naši zemi
  zcela nová věc.
 • 00:15:55 1. shromáždění
  navštívilo kolem tisíce lidí,
 • 00:15:59 pak o tom psali
  v tehdejším plátku Večerní Praha
 • 00:16:05 a od té doby
  se účast neustále zvyšovala.
 • 00:16:13 1. série velkých shromáždění
  trvala týden,
 • 00:16:17 Začalo v pondělí a už v sobotu
  se to rozkřiklo po celé republice.
 • 00:16:24 Takže přijeli lidi až od Košic.
 • 00:16:26 Muselo se konat
  několik shromáždění po sobě,
 • 00:16:30 poslední začínalo
  v 1 hodinu v noci.
 • 00:16:33 A končilo někdy v 5 hodin ráno.
 • 00:16:37 Lidé čekali před halou
  v dlouhých frontách až 12 hodin,
 • 00:16:41 aby se dostali dovnitř.
 • 00:16:43 Byla to doba velice zvláštní,
  bylo to něco,
 • 00:16:46 co si dnes
  už nedokážeme představit.
 • 00:16:51 Dneska se
  taková shromáždění nekonají,
 • 00:16:53 nikdo by na ně nepřišel.
 • 00:16:57 Samozřejmě jsme museli přemýšlet
  o tom,
 • 00:17:00 proč lidé chodili
  a pak chodit přestali.
 • 00:17:03 My sami jsme se Stevem Ryderem
  měli docela komplikovaný vztah.
 • 00:17:09 Mohu říci,
  že i léta po prvních shromážděních
 • 00:17:12 jsem potkával
  po celé republice lidi,
 • 00:17:16 kteří říkali,
  že zakusili tělesné uzdravení
 • 00:17:20 na těchto shromážděních
  a někdy to byli lidé,
 • 00:17:24 kteří neuvěřili v Ježíše Krista,
  ale přesto říkali,
 • 00:17:28 že na tomto shromáždění zmizel
  nějaký jejich fyzický problém.
 • 00:17:35 Já tedy nemám
  žádnou pochybnost o tom,
 • 00:17:38 že se na těchto shromážděních
  dála zázračná uzdravení.
 • 00:17:58 Co se týče uzdravení,
  nikdy jsme nehlásili takový blud,
 • 00:18:02 který nám naši kritici připisovali,
  a sice že bychom říkali lidem,
 • 00:18:07 aby nechodili k lékaři.
 • 00:18:10 Naopak,
  já jsem měl spíš problém s tím,
 • 00:18:13 že chodili do sboru lidé,
  často příslušníci jiných církví,
 • 00:18:18 kteří měli nějaký problém, chtěli,
  abychom se modlili za uzdravení
 • 00:18:23 a když jsem se jich ptal,
  jestli byli u doktora,
 • 00:18:26 tak kroutili hlavou.
 • 00:18:29 A když jsem jim říkal,
  že by měli přece jen k lékaři jít,
 • 00:18:33 tak mě obvinili z toho,
  že mám malou víru.
 • 00:18:36 Já jsem se ve věcech uzdravení
  nechal poučit Johnem Wimbrem.
 • 00:18:42 A ten měl takový přístup,
  že medicína, tedy přirozené léčení
 • 00:18:48 a nadpřirozené Boží zásahy
  nejsou alternativy.
 • 00:18:58 Není to "buď - anebo?.
 • 00:19:01 Naopak, lékař i duchovní
  by měli vždycky spolupracovat.
 • 00:19:09 Zažil jsem mnohá uzdravení, která
  považuji za nadpřirozená, zázračná,
 • 00:19:14 ale nikdy bych nevedl lidi k tomu,
  aby spoléhali pouze na zázrak,
 • 00:19:20 zejména tam, kde je poměrně snadná
  možnost nějakého lékařského zásahu.
 • 00:19:27 Samozřejmě na toto místo
  vzpomínám rád.
 • 00:19:30 Na obou koncích této haly
  jsou branky,
 • 00:19:32 vzpomínám si na to,
 • 00:19:34 jak se tady batolata
  batolila po ploše
 • 00:19:37 a na děti, které tady pobíhaly,
 • 00:19:39 na kojící maminky,
  které seděly pod tribunami...
 • 00:19:45 Samozřejmě na to vzpomínám rád.
 • 00:19:48 Vzpomínám na to,
  jak jsem stál venku před halou
 • 00:19:52 a vítal jsem lidi,
  kteří přicházeli.
 • 00:19:56 Vzpomínám na modlitby tady
  v zákulisí,
 • 00:19:59 kdy jsme se jako starší
  modlili před začátkem shromáždění.
 • 00:20:10 Ptáte se na můj osobní život.
 • 00:20:12 To je kapitola nesnadná,
 • 00:20:15 protože mám za sebou
  3 neúspěšná manželství.
 • 00:20:21 Lépe řečeno v tom
  3. neúspěšném to za sebou nemám.
 • 00:20:27 1. byla naprostá nezodpovědnost,
  hloupost, mladistvá nerozvážnost,
 • 00:20:32 kdy jsem se oženil
  po 3týdenní známosti.
 • 00:20:39 Vůbec netuše,
  co manželský život obnáší.
 • 00:20:45 Moje první žena
  žije už po desetiletí v Kalifornii,
 • 00:20:48 takže s ní nemám žádný kontakt.
 • 00:20:51 Opustila mě v době,
  kdy jsem byl 2 roky na vojně.
 • 00:20:57 Druhé ženě jsme velice ublížil
  různými svými postoji.
 • 00:21:02 Když jsem se obrátil, snažil jsem
  se to manželství zachránit.
 • 00:21:08 3 roky jsem vzdoroval rozvodu,
  ovšem u nás,
 • 00:21:11 když se někdo chce rozvést,
  tak se nakonec rozvede.
 • 00:21:17 Když jsem byl v r. 1983
  nakonec rozveden,
 • 00:21:20 tak jsem podal rezignaci
 • 00:21:23 a počítal jsem s tím, že se naplno
  vrátím k topičskému povolání.
 • 00:21:33 Konala se schůze staršovstva
  a Pavel Kábrt,
 • 00:21:36 tehdy kurátor našeho sboru,
 • 00:21:38 řekl, že zásadně s mou rezignací
  nesouhlasí.
 • 00:21:44 Mě to velice překvapilo,
  protože právě Pavel Kábrt
 • 00:21:48 mě 2 roky předtím
  velmi vehementně upozornil na to,
 • 00:21:52 co všechno dělám
  ve svém manželství špatně.
 • 00:21:55 Až mě to bylo často nepříjemné.
 • 00:21:59 A právě tento člověk,
  o němž se mi zdálo,
 • 00:22:02 že je ke mně nejkritičtější,
 • 00:22:04 se potom postavil plně za mě.
 • 00:22:06 A přesvědčil i ostatní starší,
  že by tu rezignaci neměli přijmout.
 • 00:22:11 Pak jsem byl v podstatě 8 let sám
  a musím říct,
 • 00:22:15 že pro evangelikálního pastora
  být sám, když je mu přes 30,
 • 00:22:20 není nic jednoduchého.
 • 00:22:26 Než jsem navázal vážný vztah
  se svou nynější ženou,
 • 00:22:30 tak jsem během jednoho roku
  dostal 11 nabídek k sňatku
 • 00:22:34 od sester ve věku 16 až 60 let.
 • 00:22:39 Naučil jsem se
  nějak citlivě odpovídat,
 • 00:22:42 ale nebylo to nic snadného.
 • 00:22:47 Je mi to velice líto, protože vím,
 • 00:22:50 že tímto způsobem
  vydávám rozporné svědectví.
 • 00:22:56 Lidé, kteří mě neznají,
  si mohou říct:
 • 00:22:59 ten Drápal, to byl nějaký chlípník.
 • 00:23:03 Nakonec to bylo důvodem
  i mé rezignace na místo pastora.
 • 00:23:07 Nicméně považuju se
  za člověka zásadně monogamního
 • 00:23:12 a hodně i za člověka,
  který je přesvědčen o tom,
 • 00:23:19 že manželská věrnost
  je něco naprosto základního.
 • 00:23:27 To, že se mně ta manželství
  nepovedla
 • 00:23:30 nebylo dáno tím,
  že bych měl nějaké jiné ženy.
 • 00:23:40 Nyní jsme v budově
  Křesťanského společenství Praha.
 • 00:23:44 Na Palmovce.
 • 00:23:48 Po svém vzniku
  Křesťanské společenství
 • 00:23:50 žádné budovy nemělo.
 • 00:23:52 Scházelo se v nájmu,
  ve školách, v kulturních domech,
 • 00:23:56 v tělocvičnách.
 • 00:23:59 Až v r. 2004
  si pořídilo tuto budovu,
 • 00:24:02 kde má teď svoje ústředí.
 • 00:24:11 Ahoj, Dane.
 • 00:24:12 Nazdar, Luboši.
 • 00:24:15 Tady je Luboš Ondráček,
  můj nástupce a hlavní pastor
 • 00:24:19 Křesťanského společenství Praha.
 • 00:24:21 Známe se od jeho dětství.
 • 00:24:24 On byl ve sboru v době, kdy jsem
  do něj v r. 1977 nastoupil.
 • 00:24:29 Takže nás pojí
  opravdu dlouholeté přátelství.
 • 00:24:53 Sedím tady u Vltavy
 • 00:24:55 nedaleko svého bydliště
  v pražských Hodkovičkách.
 • 00:24:59 Je to místo, které mám rád,
  často sem zajíždím na kole,
 • 00:25:03 raduju se z toho,
  že se dá jet kolem Vltavy,
 • 00:25:06 od Vyšehradu až na Zbraslav,
  a přemýšlím o svém životě.
 • 00:25:14 V r. 2004 jsem rezignoval
  kvůli manželským problémům
 • 00:25:18 jakožto
  senior Křesťanských společenství.
 • 00:25:22 Nicméně základní poslání
  mého života zůstává stejné.
 • 00:25:29 Považuju za smysl svého života
  snažit se prospět Božímu království
 • 00:25:34 a škodit království Satanovu.
 • 00:25:38 Jak říká Reinhard Bonnke,
 • 00:25:40 jde o to, abychom vylidnili peklo
  a zalidnili nebe.
 • 00:25:49 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:26:06 .

Související