iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 1. 2009
14:05 na ČT1

1 2 3 4 5

133 hlasů
5752
zhlédnutí

Cesty víry

Portrét Miloše Boka

Duchovní a hudební svět skladatele

20 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Portrét Miloše Boka

 • 00:00:16 HUDBA.
 • 00:00:43 Mně se zdá,
  že hudba Miloše Boka
 • 00:00:46 je opravdová duchovní záležitost,
  ale nemá cenu ji rozebírat.
 • 00:00:52 Že je divné dneska psát to,
  co jsem o něm slyšel.
 • 00:00:57 Když by se mě někdo zeptal,
  třeba vy, tak bych mohl říct:
 • 00:01:02 ano, Bok, to je příklad
  české duchovní hudby.
 • 00:01:05 Dneska už 21. století.
 • 00:01:13 Musím říct,
 • 00:01:14 že mě opravdu odmala
  hodně sebrala symfonická hudba.
 • 00:01:20 Víc než jakákoliv jiná.
 • 00:01:22 Symfonická
  a později duchovní hudba.
 • 00:01:25 Po 15. roku,
 • 00:01:26 kdy jsem přišel do kontaktu
  se Svatojakubským kúrem v Praze,
 • 00:01:30 to byla hodně duchovní hudba.
 • 00:01:39 Duchovní hudba, chrámová hudba,
  liturgická hudba...
 • 00:01:42 To jsou takové technické termíny,
 • 00:01:45 ještě by se to muselo upřesnit,
 • 00:01:47 ale myslím si,
 • 00:01:48 že v zásadě jsou tam
  2 důležité role:
 • 00:01:51 první je čistě liturgická,
 • 00:01:53 pak je ovšem ještě
  druhá rovina této hudby,
 • 00:01:56 kterou skládali nejen
  skladatelé průměrnější,
 • 00:01:59 ale tuto hudbu skládali
  i umělci velcí.
 • 00:02:04 Pán Bůh si tyto umělce
  vybral k tomu,
 • 00:02:07 aby tím nejlepším,
 • 00:02:09 nejvznešenějším a nejkvalitnějším
  způsobem
 • 00:02:13 vyjádřili Boží tajemství,
  tajemství církve
 • 00:02:16 a tajemství liturgie.
 • 00:02:18 Já to můžu vidět sám na sobě,
  protože mě tato hudba obrátila.
 • 00:02:21 "Missa solemnis?,
 • 00:02:23 kterou jsem složil a dokončil
  v r. 1986
 • 00:02:26 je mým prvním velkým
  dokončeným dílem.
 • 00:02:28 Předtím jsem sice skládal věci,
 • 00:02:31 ale buď nejsou ještě plně zralé
  nebo nejsou dokončené.
 • 00:02:36 HUDBA.
 • 00:02:40 Bazilika v Bohosudově,
  to je pro mě krásné místo,
 • 00:02:45 v severních Čechách,
  které mám prostě v srdci,
 • 00:02:48 jsem do toho zamilovaný
  a vždycky budu.
 • 00:02:51 Bohosudov a vůbec severní Čechy
  měly bezprostřední vliv na to,
 • 00:02:56 jak moje "Missa solemnis? vypadá,
  jak zní, jak je zinstrumentovaná...
 • 00:03:04 Každý, kdo zná moje věci blíž,
 • 00:03:07 říká, že duch severních Čech
  je v tom nějak přítomen.
 • 00:03:15 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:03:44 "Skřítkové z Křinického údolí?
  je taková zvláštní skladba,
 • 00:03:49 i ten název už je vlastně
  zavádějící.
 • 00:03:52 Já jsem tomu ten název
  dal trošku proto,
 • 00:03:55 protože jsem chtěl
  za minulého režimu trochu skrýt,
 • 00:04:00 o čem to je.
 • 00:04:14 Ta skladba je ovlivněna
  severočeskou přírodou,
 • 00:04:18 odehrává se to tam,
 • 00:04:20 je to místo,
  kde jsem prožíval svoje dětství.
 • 00:04:25 Když jsem mohl po převratu
  studovat dirigování,
 • 00:04:29 tak mi profesor Klemens nabídl,
  abych to udělal
 • 00:04:32 jako absolventský koncert.
 • 00:04:36 Premiéra v Rudolfinu
  měla veliký úspěch,
 • 00:04:39 což mi dalo ještě sílu,
 • 00:04:42 abych nechal "Skřítky? provést
  v Kamenické stráni.
 • 00:04:50 Přestože jsme se znali dlouho,
  nedovedl jsem si představit,
 • 00:04:54 že se zorganizuje
  něco tak obrovského a monstrózního.
 • 00:04:58 První, co mě zaujalo
  po příjezdu úzkou lesní cestou,
 • 00:05:03 protože z poslední vesnice
  se do Kamenické stráně
 • 00:05:06 jede poměrně dlouho lesem
  a už to vypadá,
 • 00:05:08 že se nikam nedojede,
 • 00:05:10 tak se před námi
  otevřela osada s velkou loukou
 • 00:05:13 a na ní bylo obrovské lešení,
 • 00:05:16 to bylo připravené
  pro sdružené pěvecké sbory.
 • 00:05:20 Kamenická stráň je krásné místo,
  kde jsem skládal,
 • 00:05:25 i "Missu solemnis?,
  ale i jiné skladby,
 • 00:05:28 a také "Skřítky?.
 • 00:05:30 Je to o mém pocitu
  z apokalyptické doby
 • 00:05:34 a z konce světa, který prožívám
 • 00:05:37 a do něhož jsem vtáhnul
  svoje okolí, svoje přátele.
 • 00:05:42 Takže je to
  zvláštní autobiografické dílo.
 • 00:05:47 HUDBA.
 • 00:05:51 My jsme tam
  jako takovou památku
 • 00:05:54 nechali vytesat kříž,
  velký kříž, měl na výšku 7 metrů
 • 00:05:58 a posvětil ho P. Jindřich Geisler.
 • 00:06:04 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:06:25 To byl po mých studiích
 • 00:06:27 jeden z největších hudebních
  a myšlenkových zážitků,
 • 00:06:31 a doufám, že nejen mě
  to naplňuje dobrým pocitem,
 • 00:06:36 že hudba je jedna z nejlepších
  činností.
 • 00:06:50 S důležitou kněžskou postavou
  severních Čech,
 • 00:06:54 se strážcem hrobu sv. Zdislavy,
  s P. Jindřichem Geislerem
 • 00:06:59 jsem se seznámil
  na začátku 90. let,
 • 00:07:02 hned po těch převratových
  událostech.
 • 00:07:05 Od té doby jsem se také stal
  v Jablonném varhaníkem,
 • 00:07:09 dojížděl jsem na poutě a větší akce
 • 00:07:13 a toto naše seznámení
  dalo později impuls k tomu,
 • 00:07:18 že jsem začal skládat
  "Svatou Zdislavu?,
 • 00:07:22 kterou si dominikánský řád
  objednal.
 • 00:07:26 Protože jsem měl k dispozici
  skvělého, geniálního pianistu,
 • 00:07:31 navíc ještě osobního přítele...
 • 00:07:33 Co si ještě může skladatel
  víc přát?
 • 00:07:36 Je to Vašek Krahulík.
 • 00:07:38 Já jsem taky potom
  vytvořil klavírní variantu,
 • 00:07:42 což je monumentální
  klavírní sonáta,
 • 00:07:45 pianisticky velmi náročná.
 • 00:07:48 Bylo to v Ústí, v Neštěmicích,
  v hudebce.
 • 00:07:52 Miloš si sedl za piano a řekl,
 • 00:07:54 že je to velmi náročné dílo
  a že si to chvíli
 • 00:07:58 bude jen tak hrát.
 • 00:08:00 Velmi mě to tehdy vzalo.
 • 00:08:05 A 5 let po této příhodě mě oslovil,
  jestli bych toto dílo neprovedl.
 • 00:08:12 Tedy jeho část, protože
  "Svatá Zdislava? má 2 části.
 • 00:08:16 HUDBA.
 • 00:08:30 To dílo je v podstatě neznámé,
 • 00:08:32 čili v tomto směru
  se ta hudba hraje lépe
 • 00:08:36 než třeba 200, 300 let známá díla,
  která každý zná.
 • 00:08:43 A když je to autor,
  který je váš přítel, kamarád
 • 00:08:47 a máte rád jeho hudbu, i jeho,
  tak mu to nechcete zkazit.
 • 00:08:55 I po tom koncertu musím říct,
  že ve mně to dílo neustále pracuje,
 • 00:09:01 je to něco, co neskončilo,
  co neustále trvá,
 • 00:09:04 ten vztah se nestále buduje,
 • 00:09:06 jak k té hudbě, tak k oné světici.
 • 00:09:09 "Svatá Zdiaslava? má v partituře
  věnování "duším v očistci?.
 • 00:09:14 Je to proto,
 • 00:09:15 že toto dílo bych nazval
  skutečně dílem konverzním.
 • 00:09:24 A je to dílo,
  které hodně pojednává o smrti
 • 00:09:27 a o tom, co přijde po ní.
 • 00:09:31 A myslím si, že duše v očistci,
  které v tomto díle hodně vystupují,
 • 00:09:36 je to hodně o nich,
  si to nejvíc zaslouží.
 • 00:09:42 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:10:26 Ve jménu Otce, i Syna,
  i Ducha Svatého.
 • 00:10:30 MODLITBA OTČENÁŠ.
 • 00:10:40 Budeme si přidávat,
  zatím snězte toto.
 • 00:10:44 V Močidleci žiju od svých 24 let,
 • 00:10:47 tady se nám postupně narodilo
  6 dětí,
 • 00:10:50 takže na těch dětech vidím,
  jak jsem tady dlouho.
 • 00:10:54 Důvod odchodu:
  už tehdy jsem nějak cítil,
 • 00:10:58 že velké město
  není morálně zdravá věc
 • 00:11:03 a navíc jsem hledal určitý klid
  k tomu,
 • 00:11:07 abych se nenechal rozptylovat
  záležitostmi,
 • 00:11:11 které člověka vedou
  ke ztrátě času nebo ke hříchu.
 • 00:11:21 Ten Močidlec byla trochu náhoda.
 • 00:11:25 Po svatbě jsme se seznámili
  s panem farářem ze Žlutic,
 • 00:11:29 jezdili jsme tady okolo
 • 00:11:31 a znali jsme ještě
  i pana faráře Mošnu,
 • 00:11:34 který tady bydlel.
 • 00:11:35 Řekl nám,
  že by se tady dalo bydlet.
 • 00:11:38 Celou řadu let
  jsme tu byli jediní, kdo měli děti.
 • 00:11:41 Což je pro děti nepřirozené,
  protože nemají žádné vrstevníky.
 • 00:11:46 Pak jsme se rozhodli,
  že děti půjdou do školy
 • 00:11:49 a nastaly problémy.
 • 00:11:53 Člověk, který nemá doma televizi,
  kterému se čtou knížky,
 • 00:11:58 chodí na výlety, chodí do kostela,
  tak je jiný, než běžné děti.
 • 00:12:05 Takže jsme hledali řešení
  a dozvěděli jsme se o domácí škole,
 • 00:12:09 která tehdy začínala.
 • 00:12:12 Já jsem výchovné problémy,
  co dělat,
 • 00:12:15 jak v dnešní době vychovávat
  k víře,
 • 00:12:19 především ke svědectví víry,
  nikdy moc neřešil,
 • 00:12:23 protože si myslím,
  že toto je věcí praxe
 • 00:12:26 a dobrého příkladu.
 • 00:12:29 Máme ve skříní šatičky,
  bundy, čepice, šály, boty
 • 00:12:33 a kaťata.
 • 00:12:37 Takhle se oblečem.
 • 00:12:41 A jsou tam taky obrázky,
  na těch je Ježíš a taky andělé
 • 00:12:48 a je tam obrovská věž.
 • 00:12:55 A já vždycky s tátou zpívám.
 • 00:13:00 Já věřím tomu,
 • 00:13:02 že když na mě ty děti uvidí,
  aniž bych řekl jediné slovo,
 • 00:13:06 jak žiju, jak konám, jak se chovám,
  ale i jaké z toho mám důsledky,
 • 00:13:12 protože to už musí větší děti
  vnímat,
 • 00:13:15 proč jsem tady v Močidleci
  a proč nejsem někde jinde.
 • 00:13:19 Už nad tím musí přemýšlet.
 • 00:13:21 A tohle má hodnotu,
  která jim upevní víru.
 • 00:13:25 Ale dál je to tajemství.
 • 00:13:29 Pán tohoto světa má velkou sílu
  a určitě ohrožuje nás všechny,
 • 00:13:34 ohrožuje i ty děti,
 • 00:13:35 s kterými to může jednou
  nějak zamávat
 • 00:13:39 a pak už je třeba se jen modlit,
  aby se navrátily zpátky.
 • 00:13:47 Tak, mládeži, ještě to doladíme,
  kde jste?
 • 00:13:50 Houslistky...
 • 00:13:53 Vysoko...
 • 00:13:55 Trošku vytáhni, malinko, jo?
 • 00:13:58 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:14:04 Musím říct,
 • 00:14:05 že velice obdivuji
  schopnost kolegy Boka
 • 00:14:09 nejen sestavit žákovský orchestr
  a řídit ho,
 • 00:14:13 ale i jeho schopnost manažerskou,
  produkční.
 • 00:14:21 My jsme jen škola,
  nejsme profesionální těleso,
 • 00:14:24 nemáme produkci,
  musíme si to dělat "na koleně?
 • 00:14:28 a v tom pracuje hodně také on.
 • 00:14:30 To, že jsme škola,
  to je ovlivnění práce orchestru.
 • 00:14:34 Tam se neustále obměňují děti
 • 00:14:37 a v tom je obrovský kus práce
  vedení orchestru
 • 00:14:41 a Miloše Boka především,
 • 00:14:44 že to dokáže přetavit
  a všechny nové hráče
 • 00:14:48 integrovat.
 • 00:14:51 HUDBA.
 • 00:15:13 Mám 3 syny,
  kteří se od mládí věnovali hudbě,
 • 00:15:17 chodili do hudebky,
  a Miloš Bok byl velká změna.
 • 00:15:23 Myslím, že nejen u mých dětí.
 • 00:15:25 Můj syn hrál do té doby na bicí,
 • 00:15:28 spíš ho zajímala moderní muzika,
  bigbít
 • 00:15:31 a vztah k vážné muzice neměl.
 • 00:15:33 A potom, když šel poprvé
  na zkoušku do toho orchestru,
 • 00:15:37 k čemuž ho Miloš sám vyzval,
 • 00:15:39 tak jsem si říkal,
  že to těžko projde.
 • 00:15:41 Tak jsem nakonec šel,
  zahrát na zkoušku,
 • 00:15:45 zrovna se cvičila
  "Rybovka? nebo co,
 • 00:15:48 tak jsem začal cvičit
  a pak se hrála "Solemnis?,
 • 00:15:53 z té jsem byl také odvázaný.
 • 00:15:56 Myslím,
  že ho o té muzice tak přesvědčil,
 • 00:15:59 že už do konce života
 • 00:16:01 se bude kluk věnovat
  symfonické muzice.
 • 00:16:05 Potom mě začal brát na koncerty
  a na nahrávání,
 • 00:16:09 takové velké už, třeba "Creda?,
  mezi profesionály, Baboráka třeba,
 • 00:16:14 kdy už měl orechestr
  úplně jinou úroveň.
 • 00:16:19 Ten orchestr?
 • 00:16:21 Tam jsou poloamatéři
  a pak my, hrstka profesionálů.
 • 00:16:25 Všechny elementy,
  které si tam Miloš naorganizuje,
 • 00:16:29 se tam zapojí
 • 00:16:32 a nahrávky mají absolutně
  neopakovatelnou atmosféru
 • 00:16:35 Jsou neporovnatelné
  s běžnou produkcí.
 • 00:16:49 Já si myslím jednu věc:
 • 00:16:51 o té otřískané, opuštěné faře.
 • 00:16:56 Jen si říkám,
  že to asi taky není jednoduché.
 • 00:16:59 To není jen maska nebo něco,
  na co si Miloš Bok hraje.
 • 00:17:05 To není člověk,
 • 00:17:06 terý by měl nějaké teoretické
  představy o církvi,
 • 00:17:10 ale přímo se jí dotýká
  v každodenním životě.
 • 00:17:16 On je nějak povolán,
  takže to cítí, jak jsme se poznali,
 • 00:17:21 je povolán tvořit církevní hudbu.
 • 00:17:27 Se svými schopnostmi a talentem,
  darem od Boha,
 • 00:17:30 mohl být dnes třeba slavný
  jako dirigent, třeba.
 • 00:17:34 Nebo skladatel,
  popřípadě kombinace obojího.
 • 00:17:38 Ale on se cíleně soustředil
  jen na komponování.
 • 00:17:44 Nejdůležitější
  je duchovní autenticita.
 • 00:17:47 Protože ta je přenosná.
 • 00:17:51 Můžete být úžasně duchovní,
  ale když to na nikoho nepřenesete,
 • 00:17:55 tak to nemá smysl.
 • 00:17:57 V naší rodině?
 • 00:17:58 Musím říct,
 • 00:17:59 že způsob života mých dětí
  opravdu změnil.
 • 00:18:02 Stoprocentně.
 • 00:18:04 Všichni se úplně změnili,
  už jen tím,
 • 00:18:06 že se nechali pokřtít,
  začali žít jiným způsobem života,
 • 00:18:10 to rozhodně.
 • 00:18:11 I já, samozřejmě.
 • 00:18:18 HUDBA. ZPĚV.
 • 00:19:42 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:19:55 .

Související