iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 9. 2016
13:45 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
2725
zhlédnutí

Cesty víry

Kameny zmizelých

Spolek na obnovu židovských památek na Perucku

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty víry - Kameny zmizelých

 • 00:00:26 Žádnej kámen, ani ten, ani ten,
  ani žádnej jinej,
 • 00:00:33 nestačí povyprávět celej
  lidskej příběh,
 • 00:00:35 takže se to dělá vždycky
 • 00:00:36 v takovejch malejch jakoby
  narážkách,
 • 00:00:39 kterým ti poutníci, kteří
  přijdou, pochopitelně rozuměj.
 • 00:00:44 Takže tady se neumírá,
  tady se vystupuje o něco výše,
 • 00:00:50 a to buď pro dobré, nebo pro zlé.
 • 00:00:52 Tady máme ČTE HEBREJSKY.
 • 00:01:01 "Odešel nahoru v dobrým jménu
 • 00:01:03 a rozhodně s tím, že nikdy nejedl
  nic trejfe.
 • 00:01:08 Nikdo by na něm nenašel
  ani skvrnku nějaký špíny."
 • 00:01:16 -Nacházíme se na židovském
  hřbitově,
 • 00:01:19 který je v bezprostřední blízkosti
  obce Hřivčice,
 • 00:01:24 nicméně přináležel k Židovskému
  pohřebnímu bratrstvu hříškovskému.
 • 00:01:32 Po roce 1730 jsou známy již údaje
  o tomto hřbitově.
 • 00:01:38 Bohužel je ve velmi zanedbaném
  stavu.
 • 00:01:42 Zdi obvodové jsou už dostatečně
  poničené,
 • 00:01:46 jednak vlivem počasí a jednak
  i vlivem lidové přičinlivosti
 • 00:01:51 a zároveň zde i velká část
  těch náhrobků
 • 00:01:56 byla povalena, poničena,
 • 00:01:58 podle toho, jak se kdo sem přišel
  vydovádět,
 • 00:02:01 bez úcty k tomu,
 • 00:02:03 že se jedná vlastně o hřbitov
  a o pietní místo.
 • 00:02:09 -Hřbitov zůstává "na věčné časy
  a nikdy jinak", jak se říká,
 • 00:02:13 dokaď nepřijde mesiáš, což někdy
  je těžký vysvětlit některým lidem,
 • 00:02:18 že když se ztratěj náhrobky,
 • 00:02:20 že hřbitov zůstává
  i nadále hřbitovem.
 • 00:02:30 -V roce 2008 jsem po mnoha
  desítkách let
 • 00:02:32 se šel podívat na židovský hřbitov
  do Hřivčic.
 • 00:02:35 Někdy jsem tam jako dítě byl,
  ale od té doby ne,
 • 00:02:37 a byl jsem v té době překvapen,
  v jakém stavu ten hřbitov je.
 • 00:02:43 Od začátku jsem dělal
 • 00:02:45 jakýsi fotografický dokument
  toho hřbitova.
 • 00:02:48 Prvé fotky byly v tom roce 2008,
  jak tady na nich je vidět,
 • 00:02:51 skutečně zarostlé náhrobky,
  nepřístupné,
 • 00:02:55 téměř by nikdo nepoznal,
  že tam nějaký hřbitov je.
 • 00:03:00 Tam byly bezinky, šípky
  a další věci,
 • 00:03:03 takže skutečně nepřístupnej zámek
  Šípkové Růženky.
 • 00:03:18 ZPÍVÁ HEBREJSKY
 • 00:03:24 -Chápeme lidsky, že je to památné
  místo zesnulých židovské víry.
 • 00:03:31 Ten židovský hřbitov tady byl
  300 let
 • 00:03:33 a nám přišlo jako hanba,
 • 00:03:36 že je to tam takové zarostlé,
  zanedbané, že je nám to jedno.
 • 00:03:42 Další to hledisko bylo duchovní,
 • 00:03:45 že si uvědomujeme, že křesťanství
  navazuje na židovství,
 • 00:03:50 že Izrael je vyvolený národ,
 • 00:03:54 a že jsme díky Kristově
  spásné oběti
 • 00:03:59 byli naroubováni na ten kmen
  Izraele.
 • 00:04:03 Protože víme, jak je velká
  láska Boží
 • 00:04:06 a láska k jeho vyvolenému lidu,
  proto pečujeme o ty hroby.
 • 00:04:14 -My jsme se dozvěděli
 • 00:04:15 z internetových stránek
  pana Blažka,
 • 00:04:18 že v této lokalitě se nachází
  hřbitov,
 • 00:04:22 který postupně církev husitská
 • 00:04:25 začíná revitalizovat,
  nebo opravovat.
 • 00:04:29 A my jsme se podivovali nad tím,
  že o tom hřbitově nevíme,
 • 00:04:33 a zjistili jsme, že hřbitov je
  ve vlastnictví
 • 00:04:37 Izraelského pohřebního bratrstva
  pro Hříškov a okolí.
 • 00:04:43 Izraelské pohřební bratrstvo
  je organizace,
 • 00:04:45 která už dávno neexistuje,
 • 00:04:48 tak jsme samozřejmě udělali
  všecko pro to,
 • 00:04:50 že ten hřbitov dostane
  do vlastnictví
 • 00:04:53 židovská obec Teplice.
 • 00:05:00 -Židovská obec Teplice to dělala
  v letech 2008-2010,
 • 00:05:04 poté už neměla jaksi nárok
  na nějaké dotace
 • 00:05:07 a sháněli tady na Perucku
  nějakou další organizaci,
 • 00:05:09 která by s nimi spolupracovala.
 • 00:05:13 -Naštěstí v České republice
  existuje
 • 00:05:15 Nadační fond obětem holocaustu,
 • 00:05:17 který poskytl první finanční
  prostředky,
 • 00:05:20 a postupně docházelo k obnovování
  tohoto hřbitova
 • 00:05:26 a opravu ohradní zdi
 • 00:05:28 spolufinancovala společnost
  ESJF.
 • 00:05:30 Je to organizace, která poskytuje
  prostředky
 • 00:05:33 na zajištění židovských hřbitovů
  v celé Evropě,
 • 00:05:38 respektive ne na kameny,
  ale pouze na ohradní zdi.
 • 00:06:42 -Já bych chtěl zdůraznit, že celá
  tato iniciativa vznikla zdola,
 • 00:06:46 že to byla iniciativa lidí.
 • 00:06:50 Nedal k tomu podnět žádný
  městský úřad, krajský úřad,
 • 00:06:53 ministerstvo, památkový odbor.
 • 00:06:57 Místní lidé v podstatě se začali
  angažovat v obnově této památky.
 • 00:07:04 Tehdy jsme dokonce naráželi
  na takový - neřekl bych odpor,
 • 00:07:08 ale nezájem těch institucí.
 • 00:07:10 Nevěřili tomu, že to je možné,
 • 00:07:12 říkali, že to bude stát
  hodně peněz,
 • 00:07:16 někdo si možná ani nepřál
  na tuto památku upozorňovat.
 • 00:07:22 -Naštěstí se podařilo sehnat
  nebo zajistit člověka,
 • 00:07:26 který zde, v této oblasti, bydlel,
 • 00:07:28 byl to pan Klicpera
  se svojí manželkou,
 • 00:07:31 a židovská obec Teplice
  dala určitý finanční obnos na to,
 • 00:07:35 abychom začali čistit plochu
  hřbitova
 • 00:07:38 a vůbec připravovat tento hřbitov
  pro další fáze.
 • 00:07:49 -Já jsem říkal: "Tohle budu dělat
  jedině v zimě."
 • 00:07:52 Takže 3. ledna 2009 jsem se
  do toho pustil
 • 00:07:56 a skončil jsem 6. března.
  A bylo hotovo.
 • 00:08:03 Bylo to jako dost krutý,
 • 00:08:05 protože tady rostly především
  samý trnitý keře a stromy,
 • 00:08:08 akát, šípek samozřejmě, hlohy,
  to všechno má trny,
 • 00:08:14 a ostružiny do toho, jo?
 • 00:08:16 Takže když jsem začal,
  tak jsem říkal:
 • 00:08:18 "No nazdar, to budu pěkně
  zkrvavenej!"
 • 00:08:21 Nejhorší byl ten úsek vepředu,
  kde je teďko plac, že jo,
 • 00:08:24 ten byl nejvíc zarostlej,
 • 00:08:26 tam už byly třeba vzrostlý
  mladý akáty.
 • 00:08:30 A tak jsem postupoval,
 • 00:08:31 a až jsem viděl, zaplať pánbůh,
  konec zdi,
 • 00:08:35 tak jsem říkal: "Mám vyhráno!"
 • 00:08:38 Sdělil jsem do Teplic židovský
  obci, že je hotovo,
 • 00:08:43 tak se na to přijeli podívat,
 • 00:08:44 nevěřili tomu, že už se to
  dokončilo,
 • 00:08:48 no a pak jsme se domlouvali,
  co dál.
 • 00:08:51 Tak jsme se domluvili,
 • 00:08:52 že začneme pomalu stavět
  ty pomníky, hlavně ty klasický,
 • 00:08:56 tyhlety kameny,
  a těch bylo celkem 92.
 • 00:09:04 ČTE HEBREJSKY. Čili: "Mladá panna,
  neprovdaná, dcera dobrých",
 • 00:09:12 doslova jako z dobré rodiny,
  a pak je tady ČTE HEBREJSKY:
 • 00:09:19 "Po všechny dny konávala dobro "
  ČTE HEBREJSKY. To znamená jakoby
 • 00:09:27 "při uvítávání nebo doprovázení
  pocestných."
 • 00:09:33 Ale zkrátka a dobře,
 • 00:09:34 myslela i na ty chudší,
  který procházeli kolem.
 • 00:09:40 -My jsme sem jednou přišli po ránu
  a koukám, tady je klid,
 • 00:09:44 stan postavili támhle
  pod kaštanem.
 • 00:09:47 Pan Haidler seděl za stanem už,
  byl vzhůru, a něco si dělal,
 • 00:09:52 asi nějaký poznámky.
 • 00:09:53 A já říkám: "Já myslel,
  že už jste hotovej s luštěním,
 • 00:09:58 už děláte závěrečnej sumář?"
 • 00:10:00 "Ne, to pokračuje.
  Já dělám jenom v noci."
 • 00:10:04 A já říkám: "Jak to?"
 • 00:10:05 "No poněvadž to písmo někdy
 • 00:10:07 je tak špatně vidět v denním
  světle,
 • 00:10:10 že v noci, když si na to posvítím
  baterkou z několika úhlů,
 • 00:10:13 krásně si to přečtu,
  i ty poškozený písmena,
 • 00:10:16 všechno vyluštím."
 • 00:10:19 Tak jsem říkal: "To teda smekám,
  máte na to dobrou metodu."
 • 00:10:24 ČTE HEBREJSKY TEXT NA KAMENI
 • 00:10:31 -Nejstarší část je vlastně
  tadyhle od toho kaštanu,
 • 00:10:34 teď operujeme v ní,
 • 00:10:36 proto nám taky řada těch náhrobků
  chybí, žel i matriky nám chybí.
 • 00:10:41 Takhle stárneme až do prvního
  rozšíření,
 • 00:10:44 to jsou vlastně všechny
  ty zadní části.
 • 00:10:46 Tadyhle bylo vidět navázání
  toho zdiva,
 • 00:10:50 takže to jsme vlastně v dobách,
 • 00:10:53 kdy už Žid byl puštěnej z ghetta
  po roce 1848
 • 00:10:57 a stal se jakoby právoplatným
  občanem.
 • 00:11:01 Začal pomalinku podnikat,
 • 00:11:03 opouští taky tu svoji
  hřivčickou obec,
 • 00:11:06 kam jenom tenkrát směl
  a nikam jinam.
 • 00:11:08 Nyní proniká dolů,
  do ostatních měst,
 • 00:11:11 a nějakým způsobem existuje.
 • 00:11:15 No, a když už potom jsme se
  překlopili
 • 00:11:18 až vlastně na konec toho
  19. století a do 20.,
 • 00:11:23 tak evidentně dochází k rozšíření
  hřbitova,
 • 00:11:26 to je vidět i na tom, že najednou
  ho rozšiřujou více,
 • 00:11:28 ten roh tady je zvláštní,
  a objevují se nám tam náhrobky
 • 00:11:32 už dejme tomu z roku 1869
  a modernější.
 • 00:11:40 -Jako dítě jsem sem s rodiči
  jezdila, samozřejmě,
 • 00:11:44 ale hledám hrob svých
  praprarodičů,
 • 00:11:50 poslední byl dědeček-
  Hugo Abeles.
 • 00:11:54 Babička zůstala někde v Osvětimi,
  maminka se vrátila, tatínek taky,
 • 00:12:02 ale bohužel nikdo z nich
  už stejně není.
 • 00:12:19 ZPÍVÁ HEBREJSKY
 • 00:12:27 -V Peruci bylo asi 5 stálejch
  židovskejch rodin,
 • 00:12:31 po tom obsazení Sudet se sem
  nastěhovaly další rodiny,
 • 00:12:34 protože mnohé židovské rodiny
 • 00:12:35 byly potom sestěhovávány z měst
  na vesnice ke svým příbuzným,
 • 00:12:39 takže pak v některých domech
  bydlelo
 • 00:12:41 i několik rodin židovských.
 • 00:12:43 Takže tady dohromady potom bylo
  asi 11-12 židovských rodin
 • 00:12:46 těsně před březnem 1939.
 • 00:13:07 -Tady zrovna je seznam všech,
  který byli deportovaný z Perucka.
 • 00:13:13 A tadyhle je Juden- Evidenzkarte,
  to je evidenční karta pro Židy,
 • 00:13:18 pro babičku Rosenbaumovou, Helenu,
 • 00:13:21 a tadyhle je fotka Pavla,
  Iva a mý mámy Kamily.
 • 00:13:27 Ivo i Pavel skončili v Osvětimi
  v plynové komoře,
 • 00:13:32 taktéž babička Helena
  Rosenbaumová,
 • 00:13:37 a máma se sem vrátila jediná.
 • 00:13:43 -Rosenbaumova rodina byla,
  dá se říct, usedlá perucká rodina,
 • 00:13:46 která bydlela v čísle popisném 38
 • 00:13:49 a dole u Boženiny studánky
  měla svůj obchod, velký koloniál.
 • 00:13:55 -Ten konzum patřil
  panu Rosenbaumovi,
 • 00:13:58 jehož syn byl první manžel
  mojí mámy.
 • 00:14:01 Byli spolu před válkou.
 • 00:14:04 A tady v tý části druhý
  měli vinárničku,
 • 00:14:08 která se jmenovala U Boženky
  a Oldřicha,
 • 00:14:12 nebo Boženčina studánka,
  to nevím přesně,
 • 00:14:14 protože je tady studánka
  podle tý starý tradice,
 • 00:14:18 kde kníže Oldřich ji tam viděl
  prát prádlo a zamiloval se do ní.
 • 00:14:25 Tady byl vchod do toho obchodu,
  ten už tam není, tam je okno,
 • 00:14:30 a mám fotku babičky Rosenbaumový,
  maminky Pavla,
 • 00:14:35 jak drží malýho Iva.
 • 00:14:38 A pak mám jednu fotku Iva
  maličkýho, asi tříletýho,
 • 00:14:41 jak stojí s harmonikou zasněně
  tady před tou branou.
 • 00:14:48 Když jsem poprvé přijela do Peruce
  před 5-6 lety,
 • 00:14:51 tak jsem to tady viděla bez Iva
  a mně to přišlo hrozně líto.
 • 00:14:58 -Dům byl vlastně dlouho
  nevyužívaný,
 • 00:15:00 proto se i dostal do toho
  zchátralého poničeného stavu,
 • 00:15:05 nicméně shodou okolností se zde,
  a asi i díky prozřetelnosti,
 • 00:15:11 objevil člověk z Izraele,
  který projevil zájem o tuto budovu
 • 00:15:16 a přičinil se o to,
 • 00:15:18 že jsme tu budovu vlastně
  zakoupili
 • 00:15:20 pro potřeby Spolku pro obnovu
  židovských památek
 • 00:15:23 a on je též členem tohoto spolku.
 • 00:15:27 A budeme zde chystat kroky,
  pro které bude zapotřebí opatřit
 • 00:15:31 mnohem větší finanční hotovost,
  než až doposavad.
 • 00:15:38 Takže to je budova zdejšího domu
  Rosenbaum.
 • 00:15:41 Z něho by mělo vzniknout
 • 00:15:43 jednak muzeum leteckého mostu
  Žatec-Izrael
 • 00:15:46 a zároveň i expozice
  Art in Terezín,
 • 00:15:51 což by byla vazba na Kamilu
  Rosenbaumovou coby tanečnici.
 • 00:15:58 Zajímavostí této expozice
  by byly též kresby Ivo Rosenbauma,
 • 00:16:05 které vytvářel v tom terezínském
  lágru.
 • 00:16:10 -Jedno byl policajt, nebo prostě
  ta stráž s bičem,
 • 00:16:14 a dvě si myslím,
  že musely být místní,
 • 00:16:17 protože je tam malé nádraží
 • 00:16:19 a kachničky a lidi s povozem
  koňským a ohřívají se u ohníčku,
 • 00:16:23 že to zřejmě bylo to,
  co si pamatoval tady z Peruce.
 • 00:16:32 -Toto setkání konáme ve jménu
  Hospodina.
 • 00:16:37 Pán praví: "Neboj se, já jsem
  první i poslední, ten živý.
 • 00:16:46 Byl jsem mrtev a hle,
  živ jsem navěky věků.
 • 00:16:52 Mám klíče od smrti i hrobu."
  Amen.
 • 00:16:59 Sešli jsme se zde, abychom uctili
 • 00:17:01 památku židovských obětí
  holocaustu,
 • 00:17:06 a abychom vzpomněli jmenovitě
  na oběti z rodiny Rosenbaum,
 • 00:17:12 protože ty hrůzy holocaustu,
  fašismu,
 • 00:17:16 v žádném případě nesmí dojít
  v zapomnění.
 • 00:17:24 Položení těchto KAMENŮ ZMIZELÝCH
 • 00:17:27 je velký symbolický akt nejenom
  v rámci rodiny Rosenbaum,
 • 00:17:34 ale v rámci všech obětí
  holocaustu.
 • 00:17:50 -Šalom! Dobrý den!
 • 00:17:52 Vážené dámy, vážení pánové,
 • 00:17:55 Já jsem velmi rád, že zde
  v Peruci,
 • 00:17:58 kde teplická židovská obec
  spravuje tuto lokalitu,
 • 00:18:03 se našlo jak v řadách samosprávy
  i zdejších občanů
 • 00:18:08 plné podpory o obnovu židovských
  kulturních památek,
 • 00:18:13 které tady skutečně jsou.
 • 00:18:16 Jistě víte, že zde bylo mnoho
  židovských rodin,
 • 00:18:19 které bohužel se nevrátily.
 • 00:18:23 Židovská rodina, pro kterou dneska
  kameny smíření položíme,
 • 00:18:28 se týká této rodiny.
 • 00:18:29 Je tady členka rodiny,
 • 00:18:32 která vám v krátkém proslovu
  řekne, co k tomu cítí.
 • 00:18:36 Myslím si, že to je ta citová věc,
 • 00:18:38 kterou tady z nás ani řada
  z nás nepochopí,
 • 00:18:42 protože to nezažili.
 • 00:18:44 -Já si akorát pamatuju to,
  co mi máma vyprávěla.
 • 00:18:47 Vím, že Pavel a její syn Ivo,
 • 00:18:50 kterýmu bylo 8 let,
  když šel do Terezína,
 • 00:18:53 a pak do Osvětimi o 2 roky
  později.
 • 00:18:55 A vždycky tam byla fotka
  jeho kudrnatýho...
 • 00:19:00 Je to dost obtížný, takže nevím,
  jestli nebudu muset přestat.
 • 00:19:05 A máma o tom moc nepovídala,
  spíš to, co bylo před válkou,
 • 00:19:08 protože to bylo veselejší.
 • 00:19:12 Akorát jsem si vždycky říkala:
 • 00:19:14 "Já bych tady nebyla,
  kdyby on přežil", že jo,
 • 00:19:17 a přála jsem si, aby byl starší
  bratr, kterej by se o mě staral.
 • 00:19:22 Nezlobte se, ale já nemůžu
  víc povídat.
 • 00:20:15 -Jsme před objektem bývalé márnice
  židovského hřbitova.
 • 00:20:21 Zde bychom chtěli ten prostor
  využít
 • 00:20:26 jako prostor pietní pro umístění
  památníku,
 • 00:20:30 památníku IN MEMORIAM.
 • 00:20:33 A vznikne takový polootevřený
  prostor, uzavřený pro meditaci,
 • 00:20:40 a ten průhled, ten bude také
  vyplněn opukovým zdivem,
 • 00:20:45 aby tu nebyly další rozptylující
  prvky.
 • 00:20:51 Památník je koncipován
  jako stéla,
 • 00:20:54 která má Davidovu hvězdu.
 • 00:20:57 Magen David je v té horní části,
 • 00:21:00 která směrem dolů pokračuje
  nápisem IN MEMORIAM,
 • 00:21:05 jednak v latince, pak je to
  zároveň i hebrejsky,
 • 00:21:09 a následuje výčet rodin-
 • 00:21:13 Rosenbaum, Frankenbusch, Eckstein,
  Heller a familie Brill.
 • 00:21:24 ZPÍVAJÍ HEBREJSKY
 • 00:21:44 -PŘEKLAD My sice stavíme zdi,
  ale chci vám říci,
 • 00:21:47 že zdi samotné neochrání hřbitovy.
 • 00:21:50 Samotné hřbitovy ochrání
  pouze lidé.
 • 00:21:56 My jsme přišli do Hřivčic
  právě proto,
 • 00:21:59 že lidé z Hřivčic a Peruce
  dokázali zachránit toto místo,
 • 00:22:03 dokázali zachránit po celá
  ta desetiletí tento hřbitov.
 • 00:22:23 -Jestliže všechno má svůj čas,
  jak praví kazatel,
 • 00:22:27 tak po mnoha letech rozhazování
  kamenů
 • 00:22:31 nyní přichází čas opět ty kameny
  skládat,
 • 00:22:35 což v tomto případě platí
  jak konkrétně, tak i symbolicky.
 • 00:22:58 HEBREJSKY
 • 00:24:00 -Jistým důkazem té lidské logiky
  je právě existence toho památníku.
 • 00:24:06 Připomíná poslední osudy lidí,
 • 00:24:08 který byli odtrnasportovaný
  do Kladna, a potom na smrt.
 • 00:24:13 A je to hlavně památník
  ještě něčeho víc,
 • 00:24:17 než jenom toho povinného pláče
  nad utrpením Židů
 • 00:24:21 během té strašné jámy,
  které se říká Šoa.
 • 00:24:25 Je to hlavně památník toho,
  že to někdo dělá tady s láskou.
 • 00:24:30 To je daleko důležitější,
  než těch několik jmen,
 • 00:24:32 protože v podstatě je tam vidět
  ten novej vztah toho člověka,
 • 00:24:37 kterej ten památník chtěl udělat,
 • 00:24:39 protože ta láska a chuť
  něco udělat, na něm je.
 • 00:24:44 To myšlení do budoucna,
  zachránění toho, co je zapotřebí,
 • 00:24:48 zachránění tý památky,
  to je taky na klobouk dolů, že jo.
 • 00:24:55 Krásně je to tady udělaný,
  kamínky snad sem lidi přidají,
 • 00:25:00 a já vím, že člověk může dělat
  jenom to, kolik mu povolej dlaně,
 • 00:25:05 víc ne, srdce vždycky by
  povolilo víc.
 • 00:25:09 A tak strašně přeju Peruckejm,
 • 00:25:11 aby tenhleten památník našel
  ten oblouk až tam dozadu
 • 00:25:15 a ukázalo se, že to má obojí
  smysl.
 • 00:25:40 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2016

Související