iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 8. 2009
14:25 na ČT1

1 2 3 4 5

19 hlasů
2771
zhlédnutí

Cesty víry

Potomci rabi Šmelkeho

Odkaz chasidského mystika a kabalisty

22 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Potomci rabi Šmelkeho

 • 00:00:18 Nejedno místo Čech a Moravy
  je posvěceno kroky
 • 00:00:22 světců a myslitelů, učenců znalých
  talmudu a kabaly v takové míře,
 • 00:00:27 že za našich časů
  si to málokdo umí představit.
 • 00:00:31 Takovým místem je
  Mikulov na Moravě.
 • 00:00:34 Nejeden učenec proslavil kdysi
  tuto velikou židovskou obec.
 • 00:00:38 Rabi Löw byl před svým příchodem
  do Prahy rabínem v Mikulově.
 • 00:00:43 Nás však zajímá rabi
  Šmelke Levi Horowitz,
 • 00:00:46 jehož náhrobek
  tu s hrdostí ukazují.
 • 00:00:54 Toto je maceva, náhrobní kámen
 • 00:00:57 rabína Šmelke Šmuel Levi
  Hirš Horowitze.
 • 00:01:00 Za 1. byl Levi, to znamená potomek
  Leviho, 3. syna patriarchy Jehova.
 • 00:01:06 To je symbolizováno nádobou
  naplněnou vodou.
 • 00:01:12 ČTE HEBREJSKY
 • 00:01:20 V úterý 2. den 1. měsíce
  v roce zde byl pochován
 • 00:01:24 vedoucí rabín provincie Morava
  a také hlava židovského soudu
 • 00:01:28 a naší komunity.
 • 00:01:37 Byl to velký učenec,
  velký učenec chasidismu.
 • 00:01:41 Slavný a všeobecně uznávaný,
  který byl skvělým učitelem chasidů.
 • 00:01:52 Další významnou skutečností je,
 • 00:01:54 že rebe Šmelke zavedl chasidismus
  nejzápadněji v Evropě.
 • 00:01:59 Tady v Mikulově jsme
  v nejzápadnějším místě,
 • 00:02:03 kde chasidismus zapustil kořeny
  a uchytil se.
 • 00:02:15 Ve 2. polovině 18. století
 • 00:02:18 byl Mikulov důležitým centrem
  pro judaismus a tóru.
 • 00:02:22 Rabín Šmelke byl vrchním rabínem
  Mikulova a celé Moravy.
 • 00:02:30 Byl jednou z prvních vůdčích
  osobností chasidů
 • 00:02:34 a myslím, že není náhodou,
  že byl rabínem zde v Mikulově.
 • 00:02:40 Chasidismus byl inspirován
  učením Maharala,
 • 00:02:43 velkého pražského rabína
  Judy Löwa.
 • 00:02:46 Letos to bude 400 let
  od jeho úmrtí.
 • 00:02:51 Nejslavnější rabín chasidů,
 • 00:02:53 který byl vrchním rabínem
  na Moravě, byl rebe Šmelke.
 • 00:02:58 A více než po 200 letech
  jeho učení inspirovalo.
 • 00:03:02 Tato učení jsou stále studována
  a jeho legenda žije dodnes.
 • 00:03:15 Letos jsem tu popáté.
 • 00:03:20 Vždy jednou v roce přijedu
  do Mikulova za velkým cadikem,
 • 00:03:24 spravedlivým člověkem,
  hlavním rabínem Moravy.
 • 00:03:35 Zakladatel chasidismu,
  náboženského hnutí,
 • 00:03:39 které vzniklo mezi
  východoevropskými Židy
 • 00:03:42 ve 2. polovině 18. století,
  byl Baal Šem Tov.
 • 00:03:46 Toto hnutí je z velké části
  založeno na učení Maharala z Prahy,
 • 00:03:51 tedy rabího Löwa.
 • 00:03:53 Chasidismus je vlastně duší tóry,
 • 00:03:56 veškeré zákonné
  a náboženské moudrosti.
 • 00:03:59 Autorativního celku židovského
  zákona a tradice.
 • 00:04:03 Tóra se skládá ze dvou částí:
  je tělo tóry, což jsou přikázání,
 • 00:04:08 židovské právo,
  jak dodržovat sabat,
 • 00:04:11 jak slavit svátky.
  Různá práva tóry.
 • 00:04:14 To je tělo tóry.
  Potom je duše tóry.
 • 00:04:17 Je více spjata s kabalou
  a s mysticizmem.
 • 00:04:21 Chasidismus převzal něco z kabaly,
  mystické židovské tradice,
 • 00:04:26 z židovské filozofie
  a vysvětlil to tak,
 • 00:04:29 aby tomu porozuměl každý.
 • 00:04:31 Proto chasidismus vnesl
  do židovství život, radost, nadšení
 • 00:04:36 a zpřístupnil ideje kabaly každému.
 • 00:04:54 Po smrti Baal Šem Tova jeho
  následovník Dov Beer Magid
 • 00:05:00 převzal vedení nad vznikajícím
  chasidismem.
 • 00:05:04 Jeden z nejdůležitějších žáků
  Magida z Meziříčí
 • 00:05:08 byl reb Šmelke Horowitz
  a také bratr rabína Šmelkeho
 • 00:05:15 rabín Pinkas, který byl rabínem
  ve Frankfurtu.
 • 00:05:19 Rabínu Šmelkemu a rabínu Pinkasovi
  se přezdívalo dva svatí bratři.
 • 00:05:25 Reb Šmelke sahal rodem
  až k proroku Samuelovi.
 • 00:05:29 Jeho jméno bylo Šmuel.
 • 00:05:31 Byl z rodu Levi stejně jako
  velký biblický prorok Šmuel.
 • 00:05:56 Cítím obrovskou odpovědnost
  vůči svému praprapředkovi.
 • 00:06:01 V čem byla jeho velikost?
 • 00:06:03 Říkal: "Člověk není jako zvíře,
  jako to boží hovádko.
 • 00:06:08 Člověk musí používat mozek,
  který řídí tělo.
 • 00:06:12 Zvířata mají nohy a hlavu
  ve stejné výšce.
 • 00:06:15 U člověka je nejvýše hlava
  a až pak jsou ruce a nohy.
 • 00:06:19 Proč?
 • 00:06:20 Protože člověk se musí rozhodovat
  sám co dělat, co nedělat.
 • 00:06:24 Co smí a co ne.
  A myslet na Boha,
 • 00:06:27 který stvořil svět."
  V tom mi můj prapraděd pomáhá.
 • 00:06:31 Je to pro mě velká čest,
  ale také velká odpovědnost.
 • 00:06:35 Když myslím na to, že máme
  před sebou prapradědečkův příklad,
 • 00:06:39 pomůže to k tomu,
  abychom s ním mohli spolupracovat.
 • 00:06:43 Jeho příklad se propojí
  s naší prací v jeho duchu.
 • 00:06:47 Tak pak máme na své straně
  jak jeho zásluhy,
 • 00:06:51 tak naši společnou práci.
  Abychom ho nezahanbili,
 • 00:06:55 musíme být lidmi rovnými
  a čestnými.
 • 00:07:31 Chasidické hnutí se hodně
  opírá o spisy Maharala,
 • 00:07:36 rabího Löwa z Prahy.
  O jeho filozofii, jeho mínění,
 • 00:07:42 že všechno v židovství
  má svůj vnitřní význam,
 • 00:07:46 o kabalu, židovskou
  mystickou tradici,
 • 00:07:49 kde v každém slově talmudu
  je mysticismus.
 • 00:07:55 Slovo tóra pochází ze slova hóra,
  což znamená učení.
 • 00:08:00 Z tóry se člověk v běžném životě
  dennodenně učí.
 • 00:08:04 Toto jsou důležité myšlenky
  chasidismu,
 • 00:08:08 které se opírají o díla Maharalova.
 • 00:08:12 Tak si dovoluji říci,
  že reb Šmelke měl s Maharalem,
 • 00:08:17 díky spojitosti chasidismu
  a Maharala v době,
 • 00:08:21 kdy sloužil reb Šmelke jako vrchní
  rabín v tom samém městě, Mikulově,
 • 00:08:26 jako Maharal před mnoha lety,
  zvláštní vztah.
 • 00:08:38 Maharal, tedy rabi Löw,
  náš učitel z Prahy,
 • 00:08:42 je velikán ducha.
 • 00:08:44 Učil nás, že nestačí jenom
  plnit příkazy tóry.
 • 00:08:48 Každý stát, každé království
  má své zákony
 • 00:08:52 a i zvíře dostává příkazy,
  které musí plnit.
 • 00:08:56 Maharal říkal: "Přemýšlejte,
  máte hlavu,
 • 00:08:59 proč jste přišli na svět?
 • 00:09:02 Přemýšlejte, i když plníte
  příkazy tóry.
 • 00:09:05 I když děláte to, co máte,
  musíte stále přemýšlet,
 • 00:09:09 proč jste vlastně tady.
 • 00:09:11 Je to jako vztah krále
  a služebníka.
 • 00:09:14 Máte sluhy, kteří králi,
  když je o to požádá,
 • 00:09:17 připraví čaj.
 • 00:09:18 Ale služebník, který přemýšlí,
  si řekne: "Král chce,
 • 00:09:22 abych mu připravil šálek čaje.
  Jistě bude chtít další věci."
 • 00:09:27 Takový sluha je udělá.
  Nečeká, až mu sluha řekne.
 • 00:09:31 V takovém myšlení
  byla Maharalova velikost.
 • 00:09:50 V počátcích chasidismu, v čase
  Magida z Meziříčí a reba Šmelkeho,
 • 00:09:55 existovala také velká opozice
  vůči chasidům.
 • 00:09:59 Mnoho rabínů v Evropě
  se chasidismu obávalo.
 • 00:10:03 Přesně nevěděli, co přinese.
 • 00:10:05 Také se jim moc nelíbilo,
  jak oslovoval prosté Židy.
 • 00:10:09 Chasidismus přinášel poselství
  obyčejným Židům
 • 00:10:13 a povzbuzoval je,
  aby sloužili Bohu s láskou
 • 00:10:16 a vyjadřovali svou oddanost k němu
  spíše modlitbami
 • 00:10:20 než studiem a zběhlostí v talmudu.
 • 00:10:26 Také reb Šmelke v Mikulově
  měl své odpůrce.
 • 00:10:29 Ne každý ho jako následovníka
  chasidů akceptoval.
 • 00:10:33 A z historie víme, že také
  rabín Elimilej z Lízeňska,
 • 00:10:37 který byl také jeden z následovníků
  rabína Magida z Meziříčí
 • 00:10:42 a přítelem reba Šmelkeho
  se vydal na cestu do Mikulova,
 • 00:10:46 aby zde podpořil reba Šmelkeho
  a uklidnil jeho odpůrce.
 • 00:11:00 Dnes jsou spisy rabína
  Šmelkeho Horowitze
 • 00:11:03 a práce jeho bratra rabína Pinkase
 • 00:11:07 studovány chasidy i nechasidy
  na celém světě.
 • 00:11:10 Dnes již opozice vůči chasidismu
  neexistuje.
 • 00:11:20 Kdokoliv přišel k rabi Šmelkovi
  s napřaženou rukou,
 • 00:11:25 odcházel obdarován.
 • 00:11:27 Jednoho dne neměl rabi v domě
  ani haléř,
 • 00:11:31 dal tedy prosebníkovi prsten,
  který našel na stole.
 • 00:11:35 Když se o tom dozvěděla
  Šmelkova žena,
 • 00:11:38 dala se do hlasitého nářku.
 • 00:11:40 "To je strašné!
 • 00:11:42 Copak jsi nevěděl,
  že to byl prsten s diamantem?"
 • 00:11:46 Rabín Šmelke vyběhl z domu
  za žebrákem a volal:
 • 00:11:50 "Věz, příteli, že to je
  cenný prsten.
 • 00:11:53 Nedej se klenotníkem podvést
  a neprodávej jej lacino!"
 • 00:11:58 Chasidští rabíni se zabývali
  dobrým bytím celé komunity
 • 00:12:02 i obyčejných Židů.
  Zakládali charitativní organizace,
 • 00:12:07 které se staraly o hladové
  a lidi v nouzi.
 • 00:12:10 Oni sami byli příkladem pomoci
  hladovým a lidem v nouzi
 • 00:12:14 v jejich komunitě.
  I v pomoci obyčejným Židům.
 • 00:12:19 Je mnoho příkladů toho,
  že reb Šmelke,
 • 00:12:22 před tím, než se šel modlit,
  nejprve vyšel ven
 • 00:12:26 a rozdával jídlo a peníze.
 • 00:12:29 Až poté, co tak učinil,
  byl schopen se jít modlit k Bohu.
 • 00:12:34 Až poté, co vyšel na ulici,
  šel na trh
 • 00:12:38 a začal rozdávat ze svých peněz
  těm, kteří to potřebovali,
 • 00:12:42 ač sám nebyl moc bohatý.
  Až pak se šel modlit.
 • 00:12:47 To je jeho příklad toho,
 • 00:12:49 že nejdříve se člověk musí postarat
  o své bližní a o ty,
 • 00:12:54 kteří to potřebují.
 • 00:12:56 Pak teprve přistoupí k Bohu
  s modlitbou a prosbou
 • 00:13:00 o uspokojení svých potřeb.
 • 00:13:15 Rabín Šmelke měl také syna,
  třebíčského rabína
 • 00:13:20 rebeho Árona Horowitze,
 • 00:13:23 který dovedl chasidismus
  z Mikulova do Třebíče.
 • 00:13:28 Opravdovým důkazem významu
  reb Šmelkeho Horowitze
 • 00:13:32 pro chasidismus je skutečnost,
  že dnes v roce 2009
 • 00:13:37 máme rabína Zushe Horowitze
  a máme další vrchní rabíny chasidů,
 • 00:13:42 patrilineární potomky,
 • 00:13:44 kteří se z otce na syna učili
  ty samé filozofie tou samou cestou.
 • 00:13:51 Já jsem měl tu čest poznat potomky
  Horowitzů z Izraele a z Ameriky.
 • 00:13:58 Jsou jejími vnuky
  a jsou rabíni chasidů
 • 00:14:01 a jejich příběhy se shodovaly.
 • 00:14:05 Horowitzovi jsou velmi
  velká rodina.
 • 00:14:09 Také bylo mnoho skvělých rabínů,
  kteří se jmenovali Horowitz.
 • 00:14:14 Šalá napsal také Horowitz.
  Dnes je tolik Horowitzů,
 • 00:14:18 že kdybyste otevřeli židovský
  telefonní seznam,
 • 00:14:22 najdete tam velmi dlouhé seznamy
  Horowitzů.
 • 00:14:26 Mnozí z nich jsou potomky
  reba Šmelkeho.
 • 00:14:30 Rodina Horowitzů, která je dnes
  v Mikulově,
 • 00:14:34 vzdává svým zpěvem hold
  rebe Šmelkemu.
 • 00:14:38 Všichni mají skvělý hlas.
  Zpívají nádherné srdečné písně.
 • 00:14:43 Také skládají vlastní písně.
 • 00:14:45 Připisují svůj talent
  prapradědečkovi Šmelkemu.
 • 00:15:18 Šmelke byl žákem a duchovním
  dědicem Dov Beera, Magida,
 • 00:15:24 velkého kazatele, který byl žákem
  Baal Šem Tova,
 • 00:15:29 zakladatele chasidismu.
 • 00:15:31 Následoval jeho cestou,
  aby ukázal světu,
 • 00:15:35 že je tu Stvořitel
  a pán celého světa,
 • 00:15:38 a aby odhalil smysl a důvod
  existence světa.
 • 00:15:42 Toho dosáhl svou moudrostí
  a skrze píseň.
 • 00:15:45 Cítil, že skrze píseň
  se může člověk povznést výš,
 • 00:15:50 než je jeho fyzično.
 • 00:16:25 Vypráví se, že v císařském zámku
  se kuly pikle proti Židům.
 • 00:16:30 Tehdy se rabi Šmelke se svým žákem
  Mošem Lévem Sasovkým
 • 00:16:35 vydal do Vídně,
  aby hanebné plány zmařili.
 • 00:16:39 Po Dunaji však pluly ledy
  a hladina řeky byla plná ker.
 • 00:16:44 Muži nastoupili do úzkého člunu,
  který sotva unesl 2 pasažéry.
 • 00:16:49 Postavili se do něj
  a rabi Šmelke zanotoval píseň,
 • 00:16:53 kterou Židé zpívali u Rudého moře.
 • 00:16:57 Loďka pomalu ale jistě proplouvala
  mezi kusy ledu.
 • 00:17:02 Na vídeňském břehu se seběhli lidé.
 • 00:17:05 Pozorovali to divadlo
  s otevřenými ústy.
 • 00:17:08 Brzy se zpráva o obou zázračných
  plavcích dostala až ke dvoru.
 • 00:17:13 Ještě téhož dne přijala
  rabiho Šmelka císařovna
 • 00:17:18 a popřála mu sluchu.
 • 00:17:25 O chasidismu v Čechách
  po rabi Šmelkem toho moc nevíme.
 • 00:17:31 Dnes je tu centrum Chabad,
  chasidská synagoga a jiné aktivity
 • 00:17:38 a hodiny vedené
  pražským centrem Chabad.
 • 00:17:54 V dnešní době má chasidské hnutí
  mnoho různých větví, mnoho skupin.
 • 00:18:00 Například Chabad Lubavich,
  Belz, Gur.
 • 00:18:04 Každá skupina má své tradice,
  své rabíny, svá díla.
 • 00:18:09 Ale díla průkopníků chasidismu,
  prvních rabínu, jako byl Šmelke,
 • 00:18:15 jako byl jeho bratr Pinkas,
  jako byl Elimejlech,
 • 00:18:20 ta jsou akceptována
  všemi skupinami chasidů.
 • 00:18:24 Jejich díla studují všichni.
 • 00:18:27 Nejsou speciálně určena pro jednu
  nebo druhou skupinu.
 • 00:18:33 Díla rabi Šmelkeho jsou něco,
  co studují všechny skupiny chasidů.
 • 00:18:39 To je důvod,
 • 00:18:40 proč se mnoho z nich přichází
  modlit k jeho hrobu bez rozdílu,
 • 00:18:45 zda patří ke skupině Belz nebo Gur,
  nebo k jakékoliv jiné skupině.
 • 00:18:50 Průkopníci, první rabíni chasidů,
 • 00:18:54 žijí mezi nimi dodnes
  ve všech skupinách.
 • 00:19:05 Svatý rebe Šmelke před smrtí
  utěšoval své nejbližší:
 • 00:19:10 "Smrt pro mě není nic neznámého.
 • 00:19:13 To proto, že moje duše
  je duše proroka Samuela.
 • 00:19:18 Stejně jako on patřím
  ke kmeni Levitů,
 • 00:19:21 stejně jako on dnes zemřu
  ve věku 52 let.
 • 00:19:25 Jemu říkali Samuel,
  já však zůstanu Šmelke.
 • 00:19:29 Je to snad důvod k pláči?"
 • 00:20:01 Můj přítel je příbuzný
  s tím slavným rabínem,
 • 00:20:06 co támhle leží.
  Nejmenuje se Horowitz, ale Štern.
 • 00:20:11 Pochází z Podkarpatské Rusy,
  žije ve Vídni.
 • 00:20:18 Stará naše rodina.
  Asi 500 let.
 • 00:20:22 My přijedeme každý rok,
  když on má narozeniny,
 • 00:20:27 nebo v den když zemřel.
 • 00:20:40 On byl tak veliký ten Šmelke,
  že to zůstane ještě hodně let.
 • 00:20:46 Že ho budou navštěvovat.
 • 00:20:57 Výročí úmrtí rabi Šmelke Horowitze
 • 00:21:01 se mnoho lidí z Izraele
  a dalších zemí
 • 00:21:04 vydává na pouť sem, do Mikulova,
 • 00:21:07 aby se zde modlilo u jeho hrobu
  a strávilo zde nějaký čas.
 • 00:21:12 Takže jeho učení stále
  lidi inspiruje.
 • 00:21:18 ZPÍVAJÍ
 • 00:21:32 Titulky: Méhešová Iva,
  Česká televize, 2009

Související