iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 11. 2008
14:15 na ČT1

1 2 3 4 5

152 hlasů
2929
zhlédnutí

Cesty víry

Hraběnka

Život Daisy Zdislavy Waldsteinové

21 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Hraběnka

 • 00:00:13 Pojďte dál. Pojďte dál!
 • 00:00:17 Já jsem přišla k Jindřichovi
  do Jablonného.
 • 00:00:21 Pak jsme se nějak dozvěděli,
  že paní hraběnka Daisy Waldsteinová
 • 00:00:26 by vstoupila
  do Třetího řádu sv. Dominika,
 • 00:00:30 a že by se jmenovala Zdislava.
 • 00:00:33 Potom jsme pojedli, vykládali jsme,
  a najednou Jindřich říká:
 • 00:00:37 Tak co? Berem ji?
 • 00:00:40 A já jsem řekl: Jo.
 • 00:00:41 Tak jsme šli do kostela,
  no a bylo to...
 • 00:00:59 Svatá Zdislava
  je matka naší rodiny.
 • 00:01:02 Vidíte, tady je jeden lev,
  Waldsteinové mají v erbu čtyři lvy.
 • 00:01:08 Je to kráčející lvice.
 • 00:01:11 Já jsem ji poznala od mého manžela.
 • 00:01:15 Začala jsem se k ní modlit,
  když jsem čekala moje dítě,
 • 00:01:19 byl to velice těžký porod.
 • 00:01:22 Umíraly jsem obě dvě,
  ale svatá Zdislava nás vzkřísila.
 • 00:01:28 Potom přišel jeden doktor
  a řekl mi:
 • 00:01:34 Toto dítě je osobní dar Pána Boha.
 • 00:01:38 Dle lékařského uznání neexistuje,
  ona nemůže existovat.
 • 00:01:44 A nejsem si jistý,
  jestli bude zdravá,
 • 00:01:46 poněvadž to je ten problém.
 • 00:01:49 Za týden mi řekli,
  že je úplně zdravá.
 • 00:01:54 Když byla poprvé u mě
  a já jsem ji kojila,
 • 00:01:57 tak ten lékař řekl:
  Vždyť nemůžete mít mléko!
 • 00:02:01 A já jsem řekla: Ale mám mléko!
  Vždyť ona pije!
 • 00:02:04 Já jsem řekla: Pane doktore,
 • 00:02:05 jste přece doktor,
  tak musíte vědět,
 • 00:02:08 že když žena rodí,
  tak že má mléko!
 • 00:02:13 On mi to nevěřil,
  tak jsem ho postříkala.
 • 00:02:17 Já jsem byla u Kryštofa
  Schönbrunna, našeho kardinála,
 • 00:02:21 a on podal žádost.
 • 00:02:23 Pro něho je to zázrak
  a on to také podporoval,
 • 00:02:27 aby ona byla svatořečená.
 • 00:02:29 My jsme byli s manželem několikrát
  u Svatého Otce,
 • 00:02:33 ale také kvůli tomu,
 • 00:02:34 a manžel byl potom představený
  jako potomek Svaté Zdislavy.
 • 00:02:39 Mně řekl ten z Itálie, který byl
  zodpovědný za to svatořečení,
 • 00:02:45 ten páter mi řekl,
  že je to mirakulo verum,
 • 00:02:48 že je to opravdový zázrak.
 • 00:02:52 Tento zázrak byl jeden z důvodů,
  proč Zdislava byla svatořečena.
 • 00:02:58 Paní Zdislava se naučila
  s Boží pomocí,
 • 00:03:05 anebo pod vlivem Božím,
  pod vlivem Ducha Svatého,
 • 00:03:08 osvědčovat lásku k Bohu
 • 00:03:11 v péči o vlastní rodinu
  a trpící bližní.
 • 00:03:16 Narodila jsem se v Londýně.
 • 00:03:18 Můj otec tam pracoval
 • 00:03:20 a když mi byly asi tři měsíce,
 • 00:03:24 tak jsme opustili Londýn,
 • 00:03:27 poněvadž můj otec se nakazil
  tuberkulózou
 • 00:03:30 a maminka ho vzala domů.
 • 00:03:35 On potom přišel do léčebny
  Paseky a tam bohužel zemřel.
 • 00:03:42 Maminka musela být velice veselé,
  šťastné děvče,
 • 00:03:47 ale po smrti mého tatínka
  nosila dva roky černé šaty,
 • 00:03:52 byla smutná,
  chodila každý den na hřbitov.
 • 00:03:56 Ale když jsem pak vyrostla,
 • 00:03:58 když mi bylo dvanáct,
  když jsem šla do školy,
 • 00:04:00 když jsem byla v Olomouci,
 • 00:04:02 to potom mi ten otec velice chyběl.
 • 00:04:07 Já jsem nikdy nevěděla,
  že děvče otce tak moc potřebuje.
 • 00:04:12 Babička byla velmi zbožná žena.
 • 00:04:14 Každý den ve tři čtvrtě na sedm
  chodila do kostela,
 • 00:04:18 Pánbůh u ní hrál velkou roli
 • 00:04:21 a řekla bych,
  že s Pánem Bohem opravdu žila.
 • 00:04:27 Dětství bylo krásné.
 • 00:04:29 Byla jsem v Rokytnici,
 • 00:04:31 babička sice byla přísná,
  od té mám ten pořádek
 • 00:04:36 a ten - jak bych to řekla,
 • 00:04:38 být nucená mít program
  přes celý den.
 • 00:04:42 Jak ona vždycky říkala:
  Nekraď Pánu Bohu čas!
 • 00:04:47 V zimě jsme napřed museli
  trošinku roztřískat led v umývadle,
 • 00:04:51 potom s tou vodou mě umyli.
 • 00:04:56 Já jsem samozřejmě řvala,
  ale potom jsem si na to zvykla.
 • 00:05:04 Šlechta jako taková
  by si měla vzpomenout,
 • 00:05:09 že máme žít tak, jak by ti
  ostatní lidé také měli žít.
 • 00:05:16 Máme se starat o ten majetek,
  který nám Pán Bůh dal,
 • 00:05:22 aby sloužil všem
  a ne jenom rodině,
 • 00:05:26 a že nejsme nic lepšího.
 • 00:05:29 V žádném případě si nesmíme myslet,
  že jsme něco lepšího.
 • 00:05:33 Jsme normální lidé,
  kteří mají jenom jiné úkoly.
 • 00:05:37 Pradědeček zaměstnal jednoho
  lékaře, pana doktora Šmeteru,
 • 00:05:42 který na dvoře dostal byt
  a kousek zahrady,
 • 00:05:46 a jeho povinností bylo
 • 00:05:48 starat se o lidi na dědině,
  kteří k němu přišli
 • 00:05:52 a starat se o ně zadarmo.
 • 00:05:56 Opravdu těžké bylo především
  období,
 • 00:06:01 kdy musela odejít do Rakouska
 • 00:06:03 po 2. světové válce
  jako emigrantka,
 • 00:06:07 protože jí tady hrozila persekuce.
 • 00:06:11 Studovala jsem anglický jazyk
  na univerzitě,
 • 00:06:14 ale museli jsme za to platit
  a na to jsem neměla peníze.
 • 00:06:18 A jak to v životě je,
  jeden člověk mi nabídl,
 • 00:06:22 že bych mohla převzít vedení
  jedné továrny na klobouky,
 • 00:06:26 ale napřed bych se musela naučit
  kloboučnictví.
 • 00:06:31 Tak jsem se naučila kloboučnictví,
  zase se něco stalo,
 • 00:06:34 ten pán, který mi to nabídl,
  zemřel,
 • 00:06:37 a já jsem zůstala prodávat
  na Garten Strasse ve Vídni.
 • 00:06:42 Potom jsem poznala mého manžela
  a pak jsme se vzali
 • 00:06:45 a v jednom pokoji jsme začali.
 • 00:06:49 Dostala jsem mého nejstaršího syna,
  který je bohužel postižený.
 • 00:06:57 S prvním manželem jsem měla
  na starost jenom rodinu.
 • 00:07:02 Potom když začal marodit,
  tak samozřejmě jeho.
 • 00:07:05 Tam byl jeden muž,
 • 00:07:06 který tři měsíce neměl
  ani jednu návštěvu,
 • 00:07:10 takže jsem se o něho
  taky trochu starala,
 • 00:07:15 mluvila jsem s ním,
  donesla jsem mu něco a tak dále.
 • 00:07:18 Můj manžel mi potom řekl:
 • 00:07:20 Maltézáci musí zase začít
  ošetřovat,
 • 00:07:23 musí se starat o nemocné,
  oni nemohou jenom rozdávat kakao,
 • 00:07:28 nebo chodit po nějakých procesích
  v kostele.
 • 00:07:33 To je všechno moc hezké,
  ale musí zase aktivně pracovat.
 • 00:07:36 A to byl začátek maltézské pomoci.
 • 00:07:40 On byl velice zbožný člověk
  a věděl, že jde za Pánem Bohem,
 • 00:07:45 a že na mě dá pozor.
 • 00:07:49 On mému druhému manželovi,
  který byl jeho bratranec,
 • 00:07:53 řekl, že se má o mě starat,
 • 00:07:55 že sama žít nemohu s postiženým
  dítětem a dvěma normálními dětmi.
 • 00:08:02 Těžké životní situace
  samozřejmě nejsou příjemné.
 • 00:08:07 Člověk se musí, to jsem se naučila,
 • 00:08:10 na to napřed podívat,
  co Pánbůh posílá,
 • 00:08:15 a potom si to s ním
  v modlitbě vydiskutovat.
 • 00:08:19 Díky vlivu mé babičky,
  díky tomu, jak ona mě vyučila,
 • 00:08:24 jsem věděla, že to je vůle Boží
 • 00:08:26 a že si teď musím ten život
  zasloužit,
 • 00:08:31 i bez něho.
 • 00:08:34 Po nějakých letech moje dcera řekla
  mému druhému manželovi:
 • 00:08:41 Strýčku Berty,
  nemohl by sis nás vzít?
 • 00:08:45 Já jsem přišla do pokoje
  a ona se otočí a říká:
 • 00:08:48 Mami, já jsem to vyřídila,
  on si nás vezme.
 • 00:08:51 Musíme jenom koupit větší postel
  a větší skříň,
 • 00:08:54 pak bude všechno v pořádku.
 • 00:08:58 Láska je zaručeně
  to nejdůležitější, co na světě je.
 • 00:09:02 Bez lásky se člověk stane tvrdým,
  neporozumí nikomu jinému,
 • 00:09:10 a na konci je potom sám.
 • 00:09:17 Můj manžel onemocněl
  a potom jsme jeli do Vídně.
 • 00:09:21 Tam zjistili, že má rakovinu.
 • 00:09:23 Já jsem slíbila svaté Zdislavě,
 • 00:09:25 že kdyby bylo možné, aby ona
  dokázala, aby se zase uzdravil,
 • 00:09:29 že bych vstoupila do dominikánského
  řádu jako terciářka.
 • 00:09:34 Ten slib jsem udělala v kostele,
  takže pro mě to platilo.
 • 00:09:40 A když manžel zemřel,
  tak jsem chtěla vědět,
 • 00:09:43 co se dělá se slibem,
  který nevyšel, abych tak řekla,
 • 00:09:48 a šla jsem
  za Kryštofem Schönbrunnem.
 • 00:09:51 On je také dominikán
  a já ho znám docela dobře,
 • 00:09:54 poněvadž je rodina
  s mým prvním manželem.
 • 00:09:56 A tomu jsem řekla:
  Co mám teď dělat?
 • 00:09:59 Mše svatá, co se má dělat?
 • 00:10:01 A on říká:
  Ty nechceš jít k dominikánům?
 • 00:10:04 Vždyť on je teď zdravý!
 • 00:10:07 A já říkám: Zdravý?
 • 00:10:08 Ale daří se mu o moc lépe,
  než kdyby byl zdravý tady.
 • 00:10:12 Tak jsem říkala: To musím říct,
  že si myslím, že ano.
 • 00:10:16 A říkám: Tak půjdu k dominikánům
  jako terciářka.
 • 00:10:22 Prosím, přihlas mě ve Vídni!
 • 00:10:24 A on mi na to řekl: Ne.
 • 00:10:28 Ty do Vídně nepůjdeš,
  ty půjdeš do Jablonného.
 • 00:10:31 55Tak jsem šla do Jablonného.
 • 00:10:33 Po smrti mého manžela
  jsem toužila po klidu
 • 00:10:37 a hlavně jsem také doufala,
 • 00:10:39 že mi někdo pomůže pochopit,
  co se mi stalo.
 • 00:10:45 Páter Jindřich, který byl velice
  dobrým kamarádem mého manžela,
 • 00:10:49 mě sem přijal
  a dlouho se mnou hovořil,
 • 00:10:55 a vysvětlil mi,
  že úkol, který máme na tomto světě,
 • 00:10:59 si nemůžeme vybrat.
 • 00:11:01 Máme jenom povinnost,
 • 00:11:03 abychom to všechno zvládli,
  co nám Pánbůh naloží.
 • 00:11:10 Proč jsem si vybrala
  dominikánský řád?
 • 00:11:12 Poněvadž jsem ho znala
 • 00:11:15 a poněvadž se mi moc líbilo,
 • 00:11:18 že ten dominikánský řád
  pracuje pro lidi.
 • 00:11:24 Pracuje pro lidi v nouzi
 • 00:11:28 a také sestřičky učí děti
  ne žít jenom pro sebe,
 • 00:11:33 nýbrž vidět také okolí.
 • 00:11:37 Je velice cílevědomá, jde za tím,
  co chce dosáhnout.
 • 00:11:42 Velké osobnosti jsou tvrdohlavé.
 • 00:11:47 Důležité je ale,
 • 00:11:48 kam tu tvrdohlavost dáte,
  do jakých služeb.
 • 00:11:54 Já myslím, že když člověk buduje
  dobré dílo,
 • 00:11:58 které je obtížné a které je velké,
 • 00:12:01 tak je důležité a potřebné,
  aby člověk byl tvrdohlavý,
 • 00:12:05 protože jinak se sesype.
 • 00:12:13 Sloužil jsem mše svaté
  v německém jazyce,
 • 00:12:16 a tam právě, protože nevládnu
  německým jazykem tolik,
 • 00:12:21 abych mohl také volně mluvit,
  volně kázat,
 • 00:12:24 tak paní hraběnka dělala
  tlumočnici.
 • 00:12:27 Takže já jsem tam kázal česky
  a ona to překládala do němčiny.
 • 00:12:33 Problém ovšem byl v tom,
  že ne se vším, co jsem kázal,
 • 00:12:37 ne se vším byla srozuměna,
  nebo ne se vším souhlasila,
 • 00:12:41 takže to byl spíš takový dialog
  mezi námi, než nějaké kázání.
 • 00:12:47 Z Prahy přišel doktor Rokyta
  a řekl, že potřebuje léky.
 • 00:12:50 Léky jsem samozřejmě mohla nasbírat
  u našich lékařů
 • 00:12:55 z maltézské pomoci rakouské,
  ale nestačilo to.
 • 00:13:03 Tak jsme založili
  Opus Melitensis Bohemiae
 • 00:13:08 s Karlem Schwarzenbergem seniorem
  ve Vídni.
 • 00:13:13 Začali jsme sbírat léky,
 • 00:13:15 které Willy Lorenz,
  který tady byl jako kulturní atašé,
 • 00:13:19 vždycky vzal sebou do Prahy
 • 00:13:23 a odevzdal u pana kardinála
  Tomáška,
 • 00:13:27 který byl můj učitel z Olomouce.
 • 00:13:31 Moje děti s mojí pomocí netrpěly,
  naopak.
 • 00:13:33 Můj syn pomáhal už skoro jako dítě.
 • 00:13:37 Děti také, protože kurzy
  první pomoci byly v mém bytě,
 • 00:13:42 sestry, které se učily třeba obvazy
  nebo tak něco,
 • 00:13:46 je mohly zkoušet na mých dětech.
 • 00:13:49 Proto jsou moje děvčata
  vyučená perfektně,
 • 00:13:52 ty to všechno zkusily
  na svém těle.
 • 00:13:55 A bavilo je to, moc je to bavilo.
 • 00:13:57 Já jsem je vždycky tahala
  všude sebou.
 • 00:14:02 Manžel dojížděl do Prahy do školy,
 • 00:14:04 poněvadž tady měl ještě
  nějaké povinnosti,
 • 00:14:07 a bylo všechno v pořádku.
 • 00:14:10 A najednou se mu udělalo špatně,
  měl bolesti,
 • 00:14:14 jeli jsme do Vídně,
 • 00:14:17 operovali ho
  a zjistili, že má rakovinu.
 • 00:14:21 Pro mě to byl šok.
 • 00:14:23 Já jsem okamžitě zavolala
  Jindřicha Geislera v Jablonném
 • 00:14:27 a řekla jsem: Zdislava musí pomoct.
  To nejde, aby se něco tady stalo.
 • 00:14:33 A pomohla mu.
  On by do pěti měsíců umřel.
 • 00:14:45 Smysl života?
 • 00:14:47 My jsme na cestě,
 • 00:14:49 připravujeme se na věčný život,
  každý z nás.
 • 00:14:55 Když je člověk mladý, tak ani neví,
  že věčný život je někde nedaleko,
 • 00:15:00 ale když je v mých letech,
 • 00:15:03 tak potom se na to už docela
  intenzivně připravuje
 • 00:15:09 a potřebuje samozřejmě
  náboženskou podporu.
 • 00:15:15 Já mám chvála Pánu Bohu
  podporu mých dominikánů.
 • 00:15:23 Přišla jsem domů a běžel mi naproti
  syn našeho kočího, Zdeněk,
 • 00:15:31 a říká: Máme povodeň, máme povodeň!
 • 00:15:34 A já jsem říkala:
  Kvůli tomu sem jedu!
 • 00:15:37 Hned na mě skočil a říká:
  Pomůžeš nám?
 • 00:15:39 Já jsem řekla: Proto jsem tady,
  samozřejmě, že vám pomohu.
 • 00:15:42 Jenom musím poznat starostu,
  kdo je starosta?
 • 00:15:45 Starosta je ten a ten,
  a tak říká: Jistě nám pomůžeš?
 • 00:15:50 A já jsem řekla: Ano, co je?
 • 00:15:54 A on řekl: Víš, tvůj dědeček
  nám vždycky pomohl,
 • 00:15:57 a teď jsi tady
  a budeš nám pomáhat ty.
 • 00:16:00 A z toho mi vyhrkly slzy,
 • 00:16:03 poněvadž po čtyřiceti letech
  komunismu
 • 00:16:06 si lidé vzpomněli na mého dědečka.
 • 00:16:09 Když jsme jezdili po Moravě
 • 00:16:11 a já jsem moji milovanou Moravu
  viděla úplně zkaženou,
 • 00:16:17 bylo tam strašně moc komárů,
 • 00:16:19 mrtvoly zvířat tam také ležely
  na ulici,
 • 00:16:23 tak jsem věděla, že musím udělat
  také něco pro ty lidi.
 • 00:16:28 Dostala jsem ve Vídni
  padesát záchodů.
 • 00:16:32 Můžete si představit,
  jak to tady vypadalo,
 • 00:16:34 jeden záchod stál tolik,
  co byla penze jedné staré paní.
 • 00:16:38 Já jsem ty záchody samozřejmě
  vzala, naložila do našich aut
 • 00:16:42 a dovezli jsme je na Moravu.
 • 00:16:46 První transport dvaceti pěti
  prošel beze všeho,
 • 00:16:49 ale když jsem přišla podruhé,
  tak na hranici jeden říkal:
 • 00:16:53 Co to máme?
 • 00:16:55 A ten druhý říkal: To nic není,
 • 00:16:56 to je naše grófka
  s jejíma hajzlíkama!
 • 00:17:00 Věděla jsem, že jsem doma.
 • 00:17:03 Bylo to tvrdé,
  ale byla to výuka.
 • 00:17:06 Já si někdy myslím,
 • 00:17:07 že Pánbůh nás trošku
  do toho pustil,
 • 00:17:11 abychom věděli, proč jsme na světě.
 • 00:17:16 Papežský Řád jsem dostala
 • 00:17:18 při jedné slavnosti
  od pana arcibiskupa Graubnera
 • 00:17:22 a je to commender,
  to je více méně pro muže.
 • 00:17:26 A poněvadž jsem byla vedoucí,
  tak říkali, že jsem komandant,
 • 00:17:28 tak to dostanu za to.
 • 00:17:31 A já jsem řekla:
  Když jsem vedoucí, tak vám řeknu,
 • 00:17:33 že já to vyznamenání
  vůbec nepotřebuji,
 • 00:17:36 já bych radši měla sanitku!
 • 00:17:39 Na to mi řekl: Ale sanitku
  Svatý Otec nerozdává,
 • 00:17:42 ten jenom rozdává vyznamenání.
 • 00:17:46 Já jsem jednou mluvila
  s jedním padrem
 • 00:17:49 a řekla jsem mu,
  že mám potíže se modlit.
 • 00:17:52 A on řekl: Co s ním mluvíš!
 • 00:17:55 Podívej se na Pána Boha na kříži
  a on se bude dívat na tebe.
 • 00:17:59 Tak to někdy dělám,
  jenom se na něho dívám.
 • 00:18:05 Breviář je pro mě
  opravdu těžký úkol.
 • 00:18:08 Je to dlouhé, já přitom usínám,
 • 00:18:11 jenomže mi řekli moji dominikáni,
  že to nevadí.
 • 00:18:19 Staré sestry mě poslaly
  k jednomu umírajícímu starému muži,
 • 00:18:24 a ten byl nevěřící.
 • 00:18:26 Já jsem se začala modlit,
  to se mu nějak nelíbilo,
 • 00:18:30 tak jsem ho hladila
  a začala jsem mu vykládat,
 • 00:18:33 jak se mu bude dařit dobře
  a jak půjde do ráje
 • 00:18:36 a jak je všechno dobré.
 • 00:18:39 On se pomalu, ale jistě uklidnil,
 • 00:18:43 já jsem mu držela ruku
  a začala jsem se znovu modlit
 • 00:18:47 a on se začal modlit se mnou.
 • 00:18:51 Najednou zvedl svoji ruku,
  políbil moji ruku,
 • 00:18:57 pak sklonil hlavu a umřel.
 • 00:19:00 To byl skoro šok, ale pozitivní.
 • 00:19:04 Tady bude pódium,
  to tady ještě není,
 • 00:19:07 poněvadž je to nově opravené,
  tak to není vidět.
 • 00:19:10 Tady byl koncert třikrát.
 • 00:19:14 Jednou tady zpíval jeden
  významný španělský zpěvák.
 • 00:19:19 Tady seděli naši hosté
 • 00:19:22 a tam u dveří bylo
  to nejdůležitější,
 • 00:19:26 tam jsme sbírali peníze.
 • 00:19:30 Vítáme vás! Vítejte!
 • 00:19:33 Pojďte dál!
 • 00:19:36 -Jakou jste měla cestu?
  -Jako vždycky.
 • 00:19:39 Je to paní z Hané, takže my jsme
  se velmi rychle domluvily,
 • 00:19:43 protože pochází z místa
  nedaleko toho,
 • 00:19:45 odkud pochází moje maminka.
 • 00:19:48 Hospodin je tvůj pastýř,
  nebudu míti nedostatku.
 • 00:19:53 Na pastvách zelených paseme...
 • 00:20:01 Viděla jsem, že s nimi zpívají
  a že se opravdu o ně starají,
 • 00:20:06 takže ty děti jsou tady
  skoro jako doma.
 • 00:20:10 Nemusím se zlého bát,
  já vím, že se mnou je Pán...
 • 00:20:21 Já myslím, že když pro tento dům
  budu žebrat,
 • 00:20:24 že mi lidé budou věřit,
  že je to zapotřebí.
 • 00:20:29 -Kde to jsme?
  -Kde jsme to vystoupily?
 • 00:20:33 -Holky, jak se to tam jmenovalo?
  -Já nevím!
 • 00:20:36 -Vždyť jsme měli být někde od O!
  -Od O?
 • 00:20:37 -Já myslím, že to bylo od P!
  -Ne ne!
 • 00:20:40 Pra...Praha!
 • 00:20:43 -No, určitě Praha.
  -Jsme v Praze, prosím vás?
 • 00:20:48 Holky, to je jedno,
  protože hlavně když máme věci.
 • 00:20:52 Co dneska budeme vůbec tady dělat?
 • 00:20:56 Hrát divadlo!
 • 00:20:59 Zaručeně jsem neměla těžší osud,
  než jiní lidé.
 • 00:21:04 Když si uvědomíte, kolik ubohých
  lidí jsem viděla kolem sebe,
 • 00:21:08 kolik neštěstí,
 • 00:21:10 jestli to byli postižení,
  jestli to byli nemocní,
 • 00:21:13 jestli to byli uprchlíci,
  nejhorší je ztratit domov.
 • 00:21:23 Takže jsem byla jenom
  jedna mezi těmi ostatními...
 • 00:21:28 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související