iVysílání

více na ČT24
Premiéra:
6. 7. 2019
19:00 na ČT24

1 2 3 4 5

16 hlasů
752
zhlédnutí

Zprávy

Zpravodajství České televize

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zprávy

 • 00:00:00 ZPRÁVY
 • 00:00:03 Zemřel lékař Josef Koutecký -
  zakladatel dětské onkologie
  v Československu. Bylo mu 88 let.
 • 00:00:09 Ministr kultury Staněk ostře
  zkritizoval předsedu ČSSD - podle
  Hamáčka je změna v resortu nutná.
 • 00:00:19 Krušnohoří a kladrubský hřebčín
  se dostaly na seznam UNESCO -
  organizace o tom rozhodla dnes.
 • 00:00:25 Pokračuje protest před elektrárnou
  Chvaletice - aktivistům se nelíbí
  prodloužení jejího provozu.
 • 00:00:32 604 let od upálení Mistra Jana Husa
  - jeho památku uctili v Husinci
  i Betlémské kapli v Praze.
 • 00:00:47 Jsou připraveny ZPRÁVY.
  Vítejte.
 • 00:00:54 Zemřel zakladatel Československé
  dětské onkologie lékař
 • 00:00:56 Josef Koutecký.
 • 00:00:57 Bylo mu 88 let.
 • 00:00:59 Za svou šedesátiletou praxi
  zachránil život tisícům dětí.
 • 00:01:03 Zatímco na počátku přežívala pouhá
  tři procenta pacientů,
 • 00:01:06 kteří onemocněli rakovinou,
  dnes je to 80 procent.
 • 00:01:10 Za svou práci obdržel Koutecký
  mnoho významných ocenění.
 • 00:01:15 V šedesátých letech začal budovat
  obor, kterému se v Československu
 • 00:01:18 nechtěl nikdo věnovat.
 • 00:01:20 Přiměla ho k tomu zkušenost při
  studiích, kdy působil na klinice
 • 00:01:23 dětské chirurgie.
 • 00:01:27 -Na té klinice dětské chirurgie
  jsem se setkával s nádory
 • 00:01:30 a na té klinice dětské chirurgie
  s nádory dětí, které v podstatě
 • 00:01:34 všechny umíraly.
 • 00:01:36 -První oddělení věnující se výhradně
  dětem s nádorovým onemocněním
 • 00:01:41 vytvořil v 1974.
 • 00:01:42 U 18 lůžek pracoval pouze on
  a dvě sestry.
 • 00:01:46 O devět let později už otevíral
  Kliniku dětské onkologie
 • 00:01:49 v pražském Motole.
 • 00:01:50 Zdravotnická technika i bohaté
  zkušenosti a vědomosti lékařů
 • 00:01:53 byly soustředeny do jednoho vysoce
  specializovaného centra,
 • 00:01:56 které je jediným pracovištěm
  tohoto druhu v ČSSR,
 • 00:02:00 ale také ojedinělým v Evropě.
 • 00:02:04 Do Motola mířily téměř všechny
  české a slovenské děti s nádorovým
 • 00:02:05 onemocněním a jejich šance na
  přežití se rychle zvětšovala.
 • 00:02:10 Zatímco na začátku umíralo 97 %
  dětí se zhoubným nádorem,
 • 00:02:13 do poloviny 90. let jich doktoři
  zachránili téměř 80 %.
 • 00:02:19 Často se přitom potýkali s
  nedostatkem, léky museli pašovat
 • 00:02:22 i ze zahraničí.
 • 00:02:27 -Neměli jsme nic, neměli jsme
  prostředky, i když jsme žádali,
 • 00:02:30 neměli jsme přístroje,
 • 00:02:31 neměli jsme sami radioterapiii,
  děti jsme rozváželi do ostatních
 • 00:02:37 radioterapeutických pracovišť
  po Praze,
 • 00:02:38 neměli jsme léky, museli jsme
  žádato mimořádný dovoz, jenomže to
 • 00:02:40 trvalo měsíce a samozřejmě do té
  doby to dítě umřelo a byli jsme
 • 00:02:42 bezmocní.
 • 00:02:43 -Několikrát jej na svou stranu
  chtěla získat komunistická strana
 • 00:02:45 i STB. Pokaždé odmítl.
 • 00:02:49 -Za asi tři čtyři měsíce poté, co
  jsem odmítl, se ozval na stole
 • 00:02:52 telefon, já ho zvedl, tam se ozvalo
  jméno jednoho z těch STBáků,
 • 00:03:01 kteří mě přemlouvali.
 • 00:03:03 On přišel s prosbou, že jeho
  kamarád, se kterým studoval
 • 00:03:06 na na stbácké škole v Sovětském
  svazu má dcerku a ta dcerka,
 • 00:03:10 že má zhoubný nádor.
 • 00:03:12 -Dívku vyléčil a od té doby měl od
  STB klid.
 • 00:03:15 Josef Koutecký často připomínal
  význam lidskosti při práci
 • 00:03:19 s nemocnými dětmi i jejich blízkými.
 • 00:03:22 Život a jeho jedinečnost považoval
  za zázrak.
 • 00:03:27 -Naše snaha musí vycházet z toho,
  na co se v současné medicíně
 • 00:03:31 becně zapomíná, že člověk je tvořen
  ze dvou částí, těla a duše
 • 00:03:41 a na tu duši se často zapomíná,
  protože ty technologie přebíjejí
 • 00:03:46 ten vztah, který tady nezbytně
  musí být.
 • 00:03:50 -Byl velkým milovníkem umění.
 • 00:03:52 Hudba mu podle jeho slov dokázala
  vrátit sílu, když mu bylo nejhůř.
 • 00:04:02 Za svůj přínos tuzemskému lékařství
  převzal Koutecký řadu ocenění,
 • 00:04:06 mimo jiné medaili Za zásluhy.
 • 00:04:12 Jedním ze žáků Josefa Kouteckého
  byl i lékař Jan Starý,
 • 00:04:16 nynější přednosta onkologické
  kliniky v pražském Motole.
 • 00:04:20 Její vedení převzal právě po svém
  bývalém učiteli a dlouholetém
 • 00:04:23 příteli.
 • 00:04:39 -Jsem hrdý na to, že jsem patřil
  mezi žáky prof. Kouteckého.
 • 00:04:45 A že mohu vést kliniku, kterou
  založil
 • 00:04:48 a dlouhá léta vedl.
 • 00:04:58 Měl veliký komunikační dar.
 • 00:05:11 Rodina a nemocní byli na prvním
  místě u něj.
 • 00:05:36 V posledních letech si několikrát
  posteskl,
 • 00:05:43 že lékař už nemá moc času na to
  mluvit s pacientem.
 • 00:06:04 Jeho odkaz pro českou medicínu je
  jednoznačný -
 • 00:06:10 on byl osobnost, která přesahovala
  jeden obor.
 • 00:06:19 Byl to renesanční člověk, který
  miloval nejen medicínu.
 • 00:06:25 Josefa Kouteckého připomene i Česká
  televize. Po osmé večer na ČT24
 • 00:06:27 zařadíme reprízu Hyde Parku
  Civilizace, kde byl hostem.
 • 00:06:36 Předseda ČSSD Jan Hamáček podle
  ministra kultury Antonína Staňka
 • 00:06:38 nedodržel slovo, když ho žádal
  o podání demise.
 • 00:06:40 Staněk to napsal na Twitteru.
 • 00:06:42 Podle něj mu stranické grémium
  vyjádřilo důvěru předtím,
 • 00:06:46 než ho předseda vyzval k rezignaci.
 • 00:06:48 Svou představu řešení situace
  chce sdělit 12. července
 • 00:06:51 na schůzce s Hamáčkem
  a prezidentem Zemanem.
 • 00:07:25 -Jan Hamáček v reakci uvedl,
  že poslední vyjádření
 • 00:07:28 Antonína Staňka jsou nejlepším
  důkazem toho, že změna na postu
 • 00:07:31 ministra kultury je nanejvýš
  potřebná.
 • 00:07:35 Tu ale zatím nepřipustil prezident
  Miloš Zeman, který Staňka odmítá
 • 00:07:38 odvolat _ a to přesto, že mu to
  navrhl premiér Andrej Babiš.
 • 00:07:42 Místo Staňka si sociální demokraté
  přejí dosadit do funkce
 • 00:07:45 místopředsedu strany
  Michala Šmardu.
 • 00:07:59 Hornický region Krušnohoří
  a Krajina pro chov koní
 • 00:08:00 v Kladrubech byly dnes zapsány
  na seznam světového dědictví
 • 00:08:03 UNESCO. Počet českých památek
  na seznamu se tak rozrostl
 • 00:08:06 na čtrnáct. Organizace o tom
  rozhodla na svém zasedání v Baku.
 • 00:08:11 Návrh na zápis oblasti Krušnohoří
  do prestižního seznamu podaly
 • 00:08:14 společně německé i české úřady.
  Převážná část se nachází na území
 • 00:08:19 Saska - z českých částí regionu se
  na seznam dostal mimo jiné
 • 00:08:22 Jáchymov, Horní Blatná
  nebo Krupka.
 • 00:08:41 -Je třeba ukázat, že ti správci
  umí ten statek zachovat
 • 00:08:45 pro budoucí generace.
 • 00:08:47 -Jde o velmi výjimečnou
  hornickou oblast a krajinu,
 • 00:08:49 která byla hornictvím velmi
  poznamenána. Důležité pro tento
 • 00:08:52 projekt bylo, že jde
  o přeshraniční spolupráci
 • 00:08:54 Německa a České republiky -
  konkrétně Saska a Čech -
 • 00:08:59 dokazuje to, jak starý tento
  region je a že v něm hranice
 • 00:09:04 nikdy nehrály významnou roli.
  Možná jen po krátkou dobu
 • 00:09:06 v nedávné minulosti,
  vytratily se ale
 • 00:09:08 s evropskou integrací.
 • 00:09:12 Zapsání Hornické kulturní krajiny
  Krušnohoří na seznam Světového
 • 00:09:15 kulturního dědictví předcházelo
  několik let příprav -
 • 00:09:18 členové výboru UNESCO teď o něm
  rozhodli jednomyslně.
 • 00:09:40 -Tento region má všechny
  předpoklady pro rozvoj.
 • 00:09:46 Je tu mnoho památek.
 • 00:10:01 Na české i saské straně bylo
 • 00:10:07 při přípravě dokumentace hodně
  práce.
 • 00:10:17 Dnes schvalování probíhalo
  jednoznačně,
 • 00:10:21 nebyly k tomu žádné připomínky.
 • 00:10:31 Přinese to s sebou i zvýšení
 • 00:10:33 turistického ruchu,
 • 00:10:38 což je běžné u všech památek
  UNESCO.
 • 00:10:49 Na Seznam světového kulturního
  dědictví přibyl taky
 • 00:10:50 Národní hřebčín Kladruby - výbor
  UNESCO mu ale stanovil několik
 • 00:10:52 podmínek, které musí splnit
  do konce roku 2020. Hřebčín
 • 00:10:55 v Kladrubech je nejstarším velkým
  hřebčínem na světě - založen byl
 • 00:10:57 v polovině 16. století.
  V císařských dobách panovníci
 • 00:11:01 využívali bělouše
  pro ceremoniální účely.
 • 00:11:13 -Je to pro nás obrovský úspěch.
 • 00:11:20 Je to jeden z největších milníků
 • 00:11:24 v historii kladrubského hřebčína.
 • 00:11:31 Je to úspěch nejen náš, ale celé
  ČR.
 • 00:11:38 Od r. 2007 je Krajina hřebčína
 • 00:11:47 na seznamu čekatelů, na nominaci
  se pracovalo 12 let.
 • 00:11:53 Nejtěžší bylo to, že umíme chovat
  koně,
 • 00:12:00 ale neumíme si poradit s nominací,
 • 00:12:06 bylo proto třeba sehnat odborníky.
 • 00:12:08 Aktivisté už druhý den blokují
  hlavní vjezd do chvaletické
 • 00:12:10 elektrárny. Nelíbí se jim
  prodloužení jejího provozu.
 • 00:12:14 V projevech kritizovali to, že jí
  kraj tento týden udělil výjimku
 • 00:12:17 z evropských emisních limitů
  pro oxidy rtuti a dusíku,
 • 00:12:22 které začnou platit
  od srpna 2021.
 • 00:12:35 -Musíme upozornit na to, že vláda
  a velké korporace
 • 00:12:39 se nezabývají zodpovědně tím,
 • 00:12:46 aby se zabránilo spalováním uhlí.
 • 00:12:53 Místo toho, abychom se zabývali
  přechodem
 • 00:13:01 na jiné zdroje, se naopak udělí
  výjimky.
 • 00:13:03 -Elektrárna Chvaletice vyrábí
  elektřinu už čtyři desetiletí
 • 00:13:05 a je nejmladší hnědouhelnou
  elektrárnou v zemi. Společnost
 • 00:13:08 Severní energetická, která ji
  provozuje, odmítá nařčení
 • 00:13:12 aktivistů, že nebere ohled
  na životní prostředí - elektrárna
 • 00:13:15 totiž prochází modernizací
  za několik miliard korun.
 • 00:13:36 -U 2 nařízení jsme u EU požádali o
  výjimku.
 • 00:13:41 Proti chvaletické elektrárně
  protestovali lidé taky
 • 00:13:43 v Pardubicích. Desítka aktivistů
  se sešla před krajským úřadem.
 • 00:13:44 Bubnovali, volali hesla, na lampy
  vyvěsili transparenty a nakonec
 • 00:13:48 jeden nalepili i do oken úřadu.
  Ten pak na výzvu policie sundali.
 • 00:13:52 Po krátké době demonstrace
  skončila.
 • 00:13:58 Odkaz Jana Husa si lidé připomněli
  v Husinci na Prachaticku,
 • 00:14:01 kde se kněz kolem roku 1370
  narodil. Na památku středověkého
 • 00:14:07 myslitele, který usiloval o očistu
  církve a byl pro své názory upálen
 • 00:14:11 před 604 lety v německé Kostnici,
  zavzpomínali i lidé v pražské
 • 00:14:17 Betlémské kapli - tam bohoslužbu
  vedl patriarcha
 • 00:14:19 Církve československé husitské
  Tomáš Butta.
 • 00:14:32 -Byl to člověk, který žil
 • 00:14:36 s nasazením a bral život vážně.
 • 00:14:44 Zároveň zná Boha a to mě inspiruje.
 • 00:15:04 -V Betlémské kapli se každý rok
  koná tato připomínka.
 • 00:15:10 On se velmi přičinil o národní
  kulturu.
 • 00:15:14 Upozornit na pohnutou historii
  města Boskovice a židovského
 • 00:15:16 osídlení - to je cíl Festivalu
  pro židovskou čtvrť.
 • 00:15:20 27. ročník akce začal
  už ve čtvrtek a končí zítra.
 • 00:15:24 Na místě je Markéta Chumchalová.
 • 00:15:26 Markéto, co organizátoři letos
  zařadili do programu?
 • 00:15:36 -Program je bohatý,
 • 00:15:41 koná se asi na 20 stanovištích
 • 00:15:45 různě rozmístěných po městě.
 • 00:15:52 Nabízí koncerty, divadla a další
  akce.
 • 00:16:02 Tady můžete vidět jedno divadlo.
 • 00:16:23 V pátek byla vrcholem programu
  alternativní hudba.
 • 00:16:30 Letos je návštěvnost vyšší než
  loni.
 • 00:16:36 To je znát i na stanovém městečku.
 • 00:16:44 SPORT
 • 00:16:49 Dobré odpoledne.
 • 00:16:53 Tenistka Petra Kvitová postoupila
  ve Wimbledonu do osmifinále.
 • 00:16:56 Poprvé od svého druhého titulu
  v roce 2014.
 • 00:16:59 Šestá nasazená hráčka porazila
  ve dvou setech Polku Linnetovou.
 • 00:17:05 Petra Kvitová měla utkání proti
  Polce Linetové od počátku
 • 00:17:08 pod kontrolou.
 • 00:17:10 29letá Češka nasázela třiadvacet
  vítězných úderů, nečelila brejkolu
 • 00:17:14 a soupeřce vzala třikrát podání.
 • 00:17:17 Kvitová tak porazila Linetovou
  hladce 6:3 a 6:2.
 • 00:17:20 Po Karolíně Plíškové a Karolíně
  Muchové je už třetí Češkou
 • 00:17:22 v osmifinále.
 • 00:17:24 V něm se utká s Američankou
  Stephensovou, či domácí Kontaovou.
 • 00:17:30 -Samozřejmě v hlavě mám tu ruku,
  takže pořád jako by se nä ní občas
 • 00:17:32 soustředím, jestli je v pořádku,
  nebo jestli tam začínám něco
 • 00:17:34 cítit nebo nezačínám.
 • 00:17:37 Já jsem každopádně ráda, že můžu
  hrát tak, jak jsem hrála dnes.
 • 00:17:40 Já si myslím, že to byl dobrý výkon
  od obou z nás.
 • 00:17:44 V osmifinále Wimbledonu jsou znovu
  po 5 letech 4 české tenistky.
 • 00:17:48 Po Karolínách Plíškové a Muchové
  a Petře Kvitové se mezi šestnáctku
 • 00:17:51 nejlepších prodrala také Barbora
  Strýcová, která si dnes ve třetím
 • 00:17:55 kole poradila 7:5, 6:1 se světovou
  čtyřkou Kiki Bertensovou
 • 00:18:00 z Nizozemska.
 • 00:18:05 Brokový střelec Tomáš Nýdrle
  se stal v Lonatu mistrem světa
 • 00:18:07 ve skeetu.
 • 00:18:08 Triumf vyšperkoval bezchybným
  výkonem ve finále,
 • 00:18:10 čímž vyrovnal světový rekord.
 • 00:18:12 Tomáš Nýdrle teprve v minulém týdnu
  vybojoval první medaili
 • 00:18:15 z velké akce, když skončil druhý
  na Evropských hrách v Minsku,
 • 00:18:18 kde mu o jedinou příčku uniklo
  účastnické místo na OH.
 • 00:18:24 V italském Lonatu přidal druhý
  cenný kov a po bechybném výkonu
 • 00:18:28 přidal hned zlato.
 • 00:18:29 V Itálii se o olympiádu nestřílelo,
  brokaři budou mít na stejném místě
 • 00:18:31 šanci zabojovat o Tokio až na
  zářijovém mistrovství Evropy.
 • 00:18:37 V Bruselu odstartoval 106. ročník
  nejslavnějšího cyklistického
 • 00:18:39 etapového závodu Tour de France.
 • 00:18:41 První dějství s cílem v belgické
  metropoli ovládl v hromadném
 • 00:18:43 spurtu Nizozemec Mike Teunissen
  před Slovákem Petrem Saganem.
 • 00:18:49 Pro slavnostní start byl vybrán
  Brusel na počest Belgičana
 • 00:18:51 Eddyho Mercxe, jenž před půl
  stoletím vybojoval první
 • 00:18:53 z rekordních pěti triumfů.
 • 00:18:55 Na domácí půdě se při 195 km
  dlouhé etapě ukázal
 • 00:18:59 Greg van Avermat.
 • 00:19:01 Olympijský vítěz z Ria vyhrál
  horskou prémií na Mur de Gramón
 • 00:19:04 a zajistil si puntíkatý dres
  pro nejlepšího vrchaře.
 • 00:19:08 První týden na nejslavnější Grand
  Tour je vždy nervózní a ne jinak
 • 00:19:11 tomu bylo i v první etapě.
 • 00:19:13 17 km před koncem etapy upadl
  jeden s favoritů na celkové
 • 00:19:16 prvenství Dán Jakob Fuglsang.
 • 00:19:19 Potlučený pak spolu s kolegy ze
  stáje Astana dojížděl peloton.
 • 00:19:23 Jeden kilometr před cílem pak
  skončil na zemi i jeden
 • 00:19:26 z hlavních favoritů pro závěrečný
  spurt Dylan Chrunevégen.
 • 00:19:30 Stáj Jumbo-Visma přesto slavila
  vítězství.
 • 00:19:32 Churnevégena totiž zastoupil Mike
  Teunissen, který v posledních
 • 00:19:36 metrech těsně přespurtoval
  Slováka Petra Sagana.
 • 00:19:39 Teunissen je prvním Nizozemcem po
  třiceti letech,
 • 00:19:42 který navlékne na Tour žlutý dres.
 • 00:19:44 Spolu se stájovými kolegy ho bude
  hájit v zítřejší týmové časovce.
 • 00:19:49 Jediný Čech Roman Kreuziger dojel
  ve stejném čase jako vítěz.
 • 00:19:55 V ženské obdobě tradičního
  Gira di Italia zvaném Giro Rosa
 • 00:19:57 se ve druhé etapě dlouhé 78 km
  končící v italském městě Viu
 • 00:19:59 vytvořil dvoučlenný únik s Němkou
  Kasperovou a Belgičankou
 • 00:20:02 Van Den Steenovou.
 • 00:20:04 Dvojice byla dostižena pelotonem
  a rozhodovalo se
 • 00:20:06 v hromadném spurtu.
 • 00:20:09 V něm měla nejvíce sil Holanďanka
  Mariene Vosová před krajankami
 • 00:20:12 Van Vleutenovou a Brandovou.
 • 00:20:15 Růžový trikot po úvodní týmové
  časovce udržela Polka Newiadomá.
 • 00:20:19 Češka Nikola Nosková dojela etapu
  sedmadvacátá, celkově je 51.
 • 00:20:29 Fotbalisté pražské Slavie
  a Spartaku Trnava bojují
 • 00:20:30 před startem nové sezony
  o Československý Superpohár.
 • 00:20:32 Duel mezi vítězi obou
  národních pohárů navazuje
 • 00:20:34 na předloňský souboj mezi Zlínem
  a Slovanem Bratislava,
 • 00:20:37 který vyhrál moravský tým.
 • 00:20:38 Slavia do Superpoháru prošla díky
  květnové výhře 2:0 nad Ostravou
 • 00:20:42 ve finále domácího poháru.
 • 00:20:44 Pražané obhájili triumf a podtrhli
  vydařenou sezonu, v níž získali
 • 00:20:47 ligový titul a po 77 letech
  vybojovali double.
 • 00:20:51 Utkání začalo v 18 hodin, v úvodu
  neproměnil šanci slávista
 • 00:20:53 Mick van Buren, zápas vysíláme živě
  na ČT sport.
 • 00:21:00 Český parkurový tým Prague Lions
  sahal v závodě Global Champions
 • 00:21:04 League v Paříži po vítězství.
 • 00:21:05 Nakonec ale kvůli jedné chybě
  klesli na čtvrté místo.
 • 00:21:10 Závod vyhráli Miami Celtics.
 • 00:21:14 Česká parkurová jezdkyně Anna
  Kellnerová se po doléčení zlomené
 • 00:21:16 nohy vrátí na kolbiště až v září.
 • 00:21:19 V Paříži pár set metrů od Eiffelovy
  věže fandila kolegům
 • 00:21:22 z týmu Prague Lions.
 • 00:21:23 Ti byli po prvním kole mezi třemi
  nejlepšími týmy s nulou
 • 00:21:26 a největší šancí na prvenství.
 • 00:21:29 Nizozemec Mark Hautzacher
  s Calimerem projel 2. kolo čistě,
 • 00:21:33 ale těsně se nevešel
  do stanoveného času.
 • 00:21:36 Belgičan Niels Bruynseels udělal
  s Dylanem jednu chybu,
 • 00:21:40 která nakonec stála Lvy nejenom
  vítězství, ale i stupně vítězů.
 • 00:21:44 S pěti trestnými body klesl český
  tým na čtvrté místo
 • 00:21:47 za Shanghai Swans.
 • 00:21:49 Vyhráli Miami Celtics v sestavě
  Jessica Springsteenová-Shane Breen
 • 00:21:51 se dvěma trestnými body
  před St. Tropez Pirates.
 • 00:21:56 Jakub Kornfeil obsadil
  v kvalifikaci na nedělní
 • 00:21:58 Velkou cenu Německa šesté místo
  a po nejlepším výsledku v sezoně
 • 00:22:00 odstartuje poprvé letos
  z druhé řady.
 • 00:22:01 Dosud nejlépe v kariéře zvládl boje
  o pozice na startu jeho týmový
 • 00:22:03 kolega Filip Salač,
  který byl třináctý.
 • 00:22:07 Sportovní lezec Jan Kříž obsadil
  třetí místo v závodě SP
 • 00:22:10 ve Švýcarsku v disciplíně rychlost,
  která je součástí olympijské
 • 00:22:13 kombinace, a poprvé se v elitním
  seriálu prosadil na stupně vítězů.
 • 00:22:20 Jan Kříž, v závěru kamery vlevo,
  se ve švýcarském Villars poprvé
 • 00:22:23 v kariéře probojoval až do
  semifinále, ve kterém podlehl
 • 00:22:26 pozdějšímu vítězi Aleksandru
  Šikovovi.
 • 00:22:30 V malém finále o bronz už uspěl.
 • 00:22:32 Lídr světového poháru Francouz
  Mawem se na stěně neudržel.
 • 00:22:34 Kříž zdolal jako první z dvojice
  stěnu za 7 sekund a 765 tisícin.
 • 00:22:39 Třetím místem si vylepšil dosavadní
  maximum, kterým bylo páté místo
 • 00:22:43 z loňského závodu v Moskvě.
 • 00:22:46 Disciplína lezení na rychlost je
  součástí olympijské kombinace,
 • 00:22:49 ve které se bude soutěžit
  premiérově na OH v Tokiu.
 • 00:22:55 Ze sportu je to vše.
  Na viděnou.
 • 00:23:02 Skryté titulky:
  V. Klimsa a H. Roubíčková

Související