iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 5. 2021
17:15 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
2158
zhlédnutí

Sousedé

Nový servisní magazín O a PRO národnostní menšiny

26 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sousedé

 • 00:00:18 -Vítejte u dalšího
  sousedského magazínu.
 • 00:00:22 Dnes si připomeneme soubor Radost,
 • 00:00:25 který šíří a rozdává temperament
  své domoviny.
 • 00:00:31 V brněnské vile Stiassni
  navštívíme výstavu 91,
 • 00:00:35 ale nejdříve zamíříme do Prahy.
 • 00:00:45 Mezinárodní křesťanské velvyslanectví
  Jeruzalém vzniklo v roce 1980
 • 00:00:50 jako akt solidarity
  se židovským národem.
 • 00:00:53 Česká pobočka ICEJ každoročně pořádá
 • 00:00:56 v prostorách Valdštejnské zahrady
  v Praze
 • 00:00:59 symbolickou akci nazvanou
  Kulturou proti antisemitismu.
 • 00:01:02 Organizátoři zastávají názor,
  že protest proti nenávisti a násilí
 • 00:01:07 nemůže být veden nenávistně a
  násilně.
 • 00:01:10 Právě naopak, proto ICEJ vyjadřuje
  své naléhavé poselství
 • 00:01:14 pokojným a kultivovaným způsobem.
 • 00:01:20 SLOVENŠTINA
  -Jsme v prostorách českého senátu
 • 00:01:22 ve Valdštejnské zahradě,
 • 00:01:24 kde v minulých letech se setkávala
  veřejnost
 • 00:01:27 na akci Kulturou proti antisemitismu.
  aby vyjádřili to,
 • 00:01:31 že jim antisemitismus není lhostejný
 • 00:01:33 a že nemá v naší veřejnosti
  a společnosti místo,
 • 00:01:37 a právě v těchto prostorách
  vždy probíhal kulturní program.
 • 00:01:42 Na pódiu v prostorách klenby
 • 00:01:46 hovořily kulturní
  i politické osobnosti.
 • 00:01:51 Dole u schodů probíhaly
  různé inscenace,
 • 00:01:54 divadelní, scénografické.
 • 00:01:57 Všemu předcházel Pochod dobré vůle
 • 00:02:01 a celá akce končila
  a vrcholila tady.
 • 00:02:04 Letos jsme kvůli pandemii koronaviru
 • 00:02:06 museli celý program přesunout
  do virtuální podoby,
 • 00:02:10 ale neztratil na zajímavostí.
 • 00:02:13 Dokonce byl pestřejší,
 • 00:02:15 mohli jsme tam doplnit
 • 00:02:17 různé unikátní záběry,
  např. z Izraele,
 • 00:02:20 což se tu fyzicky se nedalo.
 • 00:02:22 -Kulturou proti antisemitismu
  je program,
 • 00:02:25 který jsme vymysleli před 17 lety,
  protože jsme chtěli upozornit
 • 00:02:29 na nebezpečí antisemitismu
 • 00:02:31 Pochod se od počátku tradičně koná
  přibližně v polovině dubna,
 • 00:02:36 což je datum,
  kdy se v Izraeli připomíná
 • 00:02:41 památka obětí holocaustu.
 • 00:02:43 Letos jsme se zaměřili
  na osud paní Eveliny Mehrové.
 • 00:02:47 Paní jako jediná z rodiny
  přežila holocaust,
 • 00:02:50 měla i velice zajímavý život po
  válce.
 • 00:02:54 Potom jsme tam také měli
  hudební vložku nebo klip,
 • 00:02:58 který natočili v Izraeli
 • 00:03:01 a spočíval v tom,
  že pozvali 600 přeživších šoa
 • 00:03:07 se svými rodinami, syny,
  vnuky, pravnuky
 • 00:03:10 a společně se naučili
  a zpívali jednoduchou píseň,
 • 00:03:14 která je oslavou života.
 • 00:03:17 SLOVENŠTINA
  -Symbolický rozměr je v tom,
 • 00:03:19 že i když
  mnohé národy v minulosti,
 • 00:03:24 nejen v době holocaustu
  za nacistického Německa,
 • 00:03:27 ale vůbec v času historie
  židovského národa,
 • 00:03:30 se snažili Židy
  jako národ vyhladit,
 • 00:03:35 tak oni žijí.
 • 00:03:38 Dnes mají židovský stát
 • 00:03:39 a to, že dnes mají velké rodiny
  a žijí v Izraeli,
 • 00:03:43 je zázrak.
 • 00:03:44 A ve tvářích celých rodin
  to je vidět.
 • 00:03:54 -Bohužel téma je stále aktuální.
 • 00:03:56 Dostali jsme se k tomu tak,
  že jsme křesťanská organizace,
 • 00:04:01 která se snaží o dobré vztahy
  mezi křesťany a židy.
 • 00:04:05 Jsme si vědomi složité historie,
 • 00:04:08 takže jsme na to zvláště citliví.
 • 00:04:10 Faktem je, že za 17 let,
  kdy tyto pořady pořádáme,
 • 00:04:15 se situace spíše zhoršuje.
 • 00:04:17 Je pravda, že v naší ČR
  vandalských projevů
 • 00:04:22 nebo dokonce útoků na životy
  a majetek židů není tolik,
 • 00:04:28 ale obecně i u nás přibývá útoků
  ve virtuálním prostoru.
 • 00:04:33 Na internetu se dnes
  může vyjadřovat každý
 • 00:04:36 a bohužel i nenávistných projevů
  tam skutečně přibývá.
 • 00:04:42 SLOVENŠTINA
  -Antisemitismus
 • 00:04:44 je nejtrvalejší nenávist
  vůči jiným národům v dějinách.
 • 00:04:48 I po desetiletí,
  od kdy byl holocaust,
 • 00:04:52 je zarážející,
 • 00:04:53 že stále v Evropě se objevují
  tyto nenávistné tendence
 • 00:04:57 proti židovskému národu.
 • 00:04:59 A z tohoto důvodu vytrvale děláme
  tuto akci,
 • 00:05:03 abychom si připomínali,
  že tyto nenávistné myšlenky
 • 00:05:07 nemají místo
  v naší civilizované společnosti
 • 00:05:09 a je potřeba jich odsoudit a vymezit,
  jestli se nějaké objeví.
 • 00:05:14 Antisemitismus měl v minulosti
  velmi mnoho obětí
 • 00:05:18 a je jako virus,
  který straší naší společnost.
 • 00:05:26 -Jsme v Pinkasově synagoze.
 • 00:05:28 Není to jenom synagoga,
 • 00:05:29 ale je to český památník
  obětem holocaustu
 • 00:05:32 a na stěnách všude kolem nás
  je více než 77 tisíc jmen.
 • 00:05:38 Jsou to jména konkrétních obětí židů,
  kteří zahynuli za holocaustu
 • 00:05:44 z území Čech a Moravy.
 • 00:05:46 Každé jméno je opatřeno
  datem narození,
 • 00:05:49 a druhé datum je poslední datum,
 • 00:05:52 kdy tento člověk byl spatřen na živu.
 • 00:05:55 Většinou před transportem
  do vyhlazovacích táborů.
 • 00:06:03 Je to klišé,
  že když se z historie nepoučíme,
 • 00:06:07 že jsme nuceni ji jednou opakovat,
 • 00:06:10 ale obávám se,
  že to je pravda.
 • 00:06:12 Dneska je 70 let po válce
  a mnozí už dnes zpochybňují,
 • 00:06:18 že holocaust vůbec proběhl.
 • 00:06:21 Objevují se znovu stejné myšlenky,
  názory, projevy,
 • 00:06:26 které vedly k strašlivým hrůzám.
 • 00:06:31 Mám dojem, že pokud se nebude
  naše vědomí kultivovat tím,
 • 00:06:36 že se to bude znovu připomínat,
 • 00:06:38 ta se situace bude jenom zhoršovat.
 • 00:06:43 Když se podíváte na záběry
  z Izraele,
 • 00:06:45 tak myslím,
  že jsou plné naděje,
 • 00:06:48 protože stát dokázal přežít
  ve velice obtížných podmínkách.
 • 00:06:54 Nevzdávají se,
  a dokonce je vidět,
 • 00:06:56 že obtížné podmínky vedly
  ke spoustě různých vynálezů
 • 00:07:01 a z nadšení.
 • 00:07:03 Dnes je Izrael na předních místech
  v mnoha oblastech.
 • 00:07:08 Naděje je, že stačí jenom chtít
  a ono to jde.
 • 00:07:29 -Obrazy Helgy Hoškové,
  které tady vystavujeme,
 • 00:07:32 zachycují průřez
  její životní tvorbou.
 • 00:07:35 Od věcí,
  které jsou z počátku 60. let,
 • 00:07:39 tady máme i díla,
  která jsou datovaná
 • 00:07:41 třeba 2017 nebo 2018.
 • 00:07:45 -Ne náhodou Židovská obec Brno
  a Židovské muzeum v Praze
 • 00:07:49 vystavilo obrazy
  Helgy Hoškové Weissové
 • 00:07:51 právě v brněnské vile Stiassni.
 • 00:07:54 -Vila Stiassni byla postavena
  na konci 20. let
 • 00:07:57 pro rodinu textilního židovského
  továrníka Alfreda Stiassni.
 • 00:08:01 Ten se svojí manželkou Hermínou
  oslovil jednoho
 • 00:08:04 z nejlepších meziválečných
  brněnských architektů
 • 00:08:07 Ernsta Wiesnera,
 • 00:08:08 který měl rovněž židovský původ.
 • 00:08:10 A ten celou stavbu realizoval.
 • 00:08:12 Rodina se nastěhovala v roce 1929
 • 00:08:15 a prožili tady
  necelých 9 šťastných let,
 • 00:08:18 protože už zkraje roku 38
  byli nuceni emigrovat do zahraničí.
 • 00:08:25 -Ale rodina Haškova neemigrovala
 • 00:08:27 a tehdy 12letá Helga
  začala psát zápisky,
 • 00:08:30 které vyšly pod názvem
  Deník 1938-45.
 • 00:08:37 -Přišli do Terezína
  a byli rozděleni,
 • 00:08:40 Helga s maminkou žila
  v ženských kasárnách,
 • 00:08:42 tatínek v mužských.
 • 00:08:44 Helga tehdy tatínkovi poslala
  vzkazem jednu ze svých kreseb,
 • 00:08:49 kde bylo znázorněné
  stavění sněhuláka,
 • 00:08:52 což ještě zažila v Praze předtím,
  než byli deportováni.
 • 00:08:56 A tatínek jí na to konto vzkázal,
 • 00:08:58 že by měla kreslit to,
  co vidí,
 • 00:09:00 co ji obklopuje.
 • 00:09:01 -Helga tatínka poslechla
 • 00:09:03 a začala malovat
  dnes světoznámý cyklus
 • 00:09:06 Kresli, co vidíš.
 • 00:09:08 -Bydlela jsem nahoře
  támhle v pokoji,
 • 00:09:10 to je rohový pokoj,
  má ještě jedno okno za rohem
 • 00:09:13 a tam byl můj kavalec.
 • 00:09:15 Kavalce byly třípatrové.
 • 00:09:16 Bydlela jsem uprostřed
  a tam vznikaly všechny moje kresby,
 • 00:09:20 protože jiný prostor nebyl.
 • 00:09:22 Tam jsem seděla
  s blokem na klíně.
 • 00:09:26 -Všichni tři,
  Helga s rodiči,
 • 00:09:28 se z Terezína dostali do Osvětimi,
 • 00:09:31 kde tatínek byl krátce po příjezdu
  poslán do plynové komory,
 • 00:09:36 kde byl zavražděn.
 • 00:09:38 Helga s maminkou v Osvětimi
  taky moc dlouho nepobyly.
 • 00:09:41 Byly přesunuty do německého
  Freiburgu,
 • 00:09:44 kde pracovaly v továrně
  na letecké motory.
 • 00:09:47 A odtamtud potom nastoupily
  v roce 45 v dubnu
 • 00:09:51 pochod smrti do Mauthausenu,
 • 00:09:54 kde se dočkaly osvobození.
 • 00:09:59 -Dostaly jsme se do Prahy
  asi 14 dní po konce po konci války.
 • 00:10:03 Přijely jsme osobním vlakem, v noci.
 • 00:10:07 Ve tři čtvrtě na dvě
  na Wilsonovo nádraží.
 • 00:10:11 A nechali nás přespat
 • 00:10:14 a ráno nám řekli:
  jste volní, jděte domů.
 • 00:10:19 Ale žádný domov nebyl.
 • 00:10:21 Řekli nám jděte domů,
  ale my nevěděly, kam máme jít.
 • 00:10:24 Protože na nás,
 • 00:10:26 a to tam jsem taky dala název
  nové knihy,
 • 00:10:30 na nás nikdo nečekal.
 • 00:10:34 -Během 2. světové války vilu obsadila
  německá státní policie.
 • 00:10:38 Ti se tady zřídili kasino,
  něco jako důstojnickou jídelnu,
 • 00:10:42 po válce se začal psát
  úplně jiný osud,
 • 00:10:44 protože krajský národní výbor
  si tento dům oblíbil natolik,
 • 00:10:49 že ho začal využívat
  jako svoje reprezentativní sídlo.
 • 00:10:53 Vznikla tady tzv. vládní vila.
 • 00:10:55 -Domov nebyl,
  ale nikdo nás nečekal,
 • 00:10:58 ale není tím myšleno,
  že nás nečekal nikdo na nádraží.
 • 00:11:03 Lidi s námi vůbec nepočítali.
 • 00:11:05 Lidi se divili, říkali:
  vy jste se vrátily?
 • 00:11:08 To jsme nečekali.
 • 00:11:10 V našem bytě přes válku
  bydlel nějaký Němec,
 • 00:11:13 ale ten utekl,
  tak byt zůstal prázdný.
 • 00:11:20 Byl tak slušný,
  že odevzdal klíče od bytu.
 • 00:11:25 Lidi se dostali do bytu,
  a sebrali tady, co se dalo.
 • 00:11:31 Byt byl v dost strašném stavu.
 • 00:11:35 -A když se byt konečně uvolnil,
 • 00:11:38 tak následovala slova
  předsedy národního výboru,
 • 00:11:42 který byt přidělil mamince.
 • 00:11:45 Podle pokynů pana prezidenta
  máte na svůj byt nárok,
 • 00:11:51 nedá se nic dělat.
 • 00:11:54 Na dekret připsal: předávám byt
  židovce, neárijce, Ireně Weissové.
 • 00:12:01 Na holých stěnách
  byly stopy po obrazech.
 • 00:12:06 Koberce, ze kterého byl ustřižený
  kousek na záchodě,
 • 00:12:09 jsme zahlédly v předsíni u sousedů.
 • 00:12:13 V kuchyni nebyly talíře ani příbory
  a chyběly peřiny.
 • 00:12:18 -Tomáš Töpfer je můj bratranec,
  naše matky byly sestry,
 • 00:12:22 Když jsem napsala tuhle knížku,
  tak jsem požádala,
 • 00:12:26 jestli by mi do ní něco nepsal,
 • 00:12:28 protože nějaké rodinné vzpomínky
  máme společné.
 • 00:12:32 -Všechny sestry a tatínkovi bratři,
  kteří zůstali,
 • 00:12:36 protože tatínek byl z 10 dětí
  a zbyly jenom 4.
 • 00:12:39 Moje maminka přišla o dvě sestry,
 • 00:12:42 asi to bylo dáno válkou
  nebo tím utrpením, které prožili,
 • 00:12:51 že byly semknutí
  a vzájemně se podporovali.
 • 00:12:55 A drželi hrozně při sobě.
 • 00:12:58 O válce a utrpení se nemluvilo.
 • 00:13:03 U nás vůbec ne.
 • 00:13:05 Můj tatínek byl kamarád
  Arnošta Lustiga,
 • 00:13:09 kterému Helga Hošková ilustrovala
  jednu z jeho knížek.
 • 00:13:14 Vyprávěl, proč začal psát.
 • 00:13:19 Přijel z Osvětimi a neměl nikoho,
 • 00:13:24 a šel za svým učitelem.
 • 00:13:27 a začal mu vyprávět,
  co prožil v koncentráku a Osvětimi.
 • 00:13:33 Říkal: viděl jsem,
  že se učitel na mě dívá,
 • 00:13:38 shovívavě mě pohladil po hlavě
 • 00:13:41 a myslel si,
  že jsem se zbláznil,
 • 00:13:43 že si vymýšlím.
 • 00:13:45 Zjistil jsem,
  že musím začít psát,
 • 00:13:47 protože psanému slovu lidi
  uvěří víc než vyprávěnému.
 • 00:13:51 A to je důvod,
  proč jsem moc rád,
 • 00:13:55 že Helga sepsala knížku,
  že o tom umí mluvit,
 • 00:13:59 může o tom mluvit,
  a já jsem moc rád,
 • 00:14:02 protože tam jsou moje kořeny
  a moje rodina.
 • 00:14:06 Jsou tam věci,
 • 00:14:07 které jsem nikdy v životě neslyšel
  od svých rodičů.
 • 00:14:15 -50. léta byla další temná etapa
  v jejím životě,
 • 00:14:19 protože nastaly nejrůznější
  politické antisemitské procesy
 • 00:14:25 a navíc se provdala za muže
  z katolické rodiny,
 • 00:14:32 který byl taky z politických důvodů
  perzekuován.
 • 00:14:37 Sama se k tomu v nejnovější knize
  Nikdo nás nečekal, vyjadřuje,
 • 00:14:42 že se historie zopakovala,
 • 00:14:44 akorát šla trochu jiným směrem.
 • 00:14:48 V 60. letech,
  v asi v jejich polovině,
 • 00:14:52 došlo k studijnímu pobytu
  Helgy Hoškové v Izraeli,
 • 00:14:59 který měl velmi zásadní vliv
  na celou její další tvorbu,
 • 00:15:04 a proto, že se z temných
  a dramatických linií a barev
 • 00:15:11 její životní pocit
  poměrně výrazně projasnil.
 • 00:15:16 I barevná paleta v samotných dílech.
 • 00:15:20 Vytvořila tam cyklus s názvem
  Obrázky z putování po svaté zemi,
 • 00:15:25 který potom v roce 65 vystavila
  v pražské Jubilejní synagoze
 • 00:15:31 a touhle výstavou
  se jí dost zásadně otevřely dveře
 • 00:15:35 do uměleckého světa.
 • 00:15:38 -Po srpnu 1968 stihl Helgu
  zákaz vystavovat.
 • 00:15:44 -Máme tady trojici obrazů,
  které mají shodně název Zkáza
 • 00:15:50 a byly vytvořeny v celém průběhu
  70. let
 • 00:15:54 a hezky je na nich vidět,
 • 00:15:56 jak se od původní,
 • 00:15:58 téměř výhradně figurální,
  konkrétní malby,
 • 00:16:01 Helga Hošková dostala
  mnohem víc do roviny abstrakce.
 • 00:16:07 -Nerada prodávám obrazy.
 • 00:16:10 Mám k nim takový vztah,
  že je nerada prodávám,
 • 00:16:13 a když už někdy,
  tak si to namaluju znovu.
 • 00:16:17 Ale myslím, že moje dva obrazy,
  kterých si cením úplně nejvíc,
 • 00:16:22 jmenují se Memento,
  a je to hromada dětských botiček,
 • 00:16:28 a jde tam kouř
 • 00:16:32 a v kouři jsou oči,
  které na vás dívají.
 • 00:16:37 Pak mám ještě jeden menší obrázek,
 • 00:16:40 a to je dětská hlava s hvězdou,
 • 00:16:42 a obrázek se jmenuje Proč.
 • 00:16:49 -Tady v pánském salonku
  jsou k vidění i linoryty,
 • 00:16:53 které vznikly v průběhu
  80. a 90. let 20. století.
 • 00:17:09 -Dokonce jsem teď v této době
  namalovala jeden obraz,
 • 00:17:15 ale opět má zase souvislost s dobou,
  kterou prožívám.
 • 00:17:20 Dokonce má takový název,
  nevím, jestli mu ho nechám.
 • 00:17:23 Zatím mu říkám,
  že to je Světlo na konci tunelu.
 • 00:17:29 To je můj poslední obraz,
  který jsem namalovala.
 • 00:17:33 Vždycky to má nějakou souvislost
  s tím, čím žiju.
 • 00:17:47 -Jedno ze slov,
  které má čeština společné
 • 00:17:50 se srbštinou,
 • 00:17:51 je radost.
 • 00:17:52 Slovo, které každému asociuje
  jiné vzpomínky.
 • 00:17:55 Vždy jsou ale spojené s úsměvem
 • 00:17:57 a spolek Radost dělá radost,
  jak svým členům,
 • 00:18:00 tak lidem, kteří se dostanou
  na jejich vystoupení.
 • 00:18:06 -Radost je pro nás radost.
 • 00:18:08 -Radost má symbolizovat stejně
  jako v českém jazyce radost.
 • 00:18:12 A nějakou veselou náladu,
 • 00:18:16 vášeň vzbudit v člověku úsměv.
 • 00:18:20 -A jak vidno z reakcí diváků,
  dělat radost se Radosti daří.
 • 00:18:26 Koho ale napadlo založit spolek
  s takovými jménem?
 • 00:18:32 Koho a za jakým účelem sdružuje?
 • 00:18:36 -Spolek Radost je produkt skupiny
  entuziastů,
 • 00:18:40 milovníků srbské tradice, hudby,
  folkloru,
 • 00:18:44 který rozpoznal potřebu v Praze
  založit srbskou skupinku,
 • 00:18:49 která se bude zabývat
  hudbou a folklorem.
 • 00:18:54 Začalo to tím,
  že jsme chtěli připravit
 • 00:18:58 skupinu pro děti.
 • 00:19:00 Ukázalo, že i dospělí,
  rodiče těchto dětí,
 • 00:19:04 si chtěli taky zatančit s námi.
 • 00:19:06 Radost je skupina lidí,
 • 00:19:10 kteří mají rádi folklor
  a srbskou hudbu.
 • 00:19:12 -Snažíme se vypadat
  co nejdůvěryhodněji.
 • 00:19:16 Od účesu, od hlavy až k patě.
 • 00:19:19 Kopírujeme dobu 18. století.
 • 00:19:25 Srbsko bylo trošku pozadu
  s vývojem,
 • 00:19:28 nebylo tam moc příležitostí
  a možností, kam si vyjít, atd.
 • 00:19:32 Všechno se v točilo
  kolem tance a zpěvu,
 • 00:19:35 právě proto je tradice u nás
  tak silná.
 • 00:19:39 Kořeny zpěvu, kola, jak se říká
  našemu národnímu tanci,
 • 00:19:43 je tak silná,
 • 00:19:45 protože se takhle slavily
  všechny svatby, narozeniny, oslavy,
 • 00:19:49 všechno bylo spjato
  s tímhle tancem.
 • 00:19:52 -Tančí se v půlkruhu,
 • 00:19:54 kdokoliv se chce zapojit,
  chytí se za ruce
 • 00:19:57 a může se cítit
  jako člen tohoto souboru.
 • 00:20:02 Tančíme v národních krojích Srbska.
 • 00:20:05 Srbsko je bohaté tím,
  že stát není velký svojí rozlohou,
 • 00:20:09 ale tradicí.
 • 00:20:12 Na každých 100 km
  najdete jiný typ krojů.
 • 00:20:15 U nás se snažíme podle choreografie
  nakupovat jednotlivé kroje.
 • 00:20:21 -Do dneška se kroje u nás
  někdo nosí na vesnicích.
 • 00:20:25 Všechno je to vlněné,
  hodně barevné, zdobné.
 • 00:20:28 Máme také doplňky jako mašličky
  a dukáty.
 • 00:20:32 Musíme mít copy.
 • 00:20:35 -Když si oblékneme kroje a tančíme,
  slyšíme hudbu,
 • 00:20:39 tak pro nás je to návrat domů,
 • 00:20:41 jako bychom byli spolu
  a ještě můžeme mluvit svým jazykem.
 • 00:20:45 To pro nás znamená dost,
  když jsme tady v Čechách.
 • 00:20:50 -Když tancuju
  a obléknu si srbský kroj,
 • 00:20:54 tak si nepřipadám
  vůbec nepřípadně,
 • 00:20:56 připadá mi, že do toho kraje patřím.
 • 00:21:01 Když přijdete v Srbsku do restaurace,
 • 00:21:04 tak tam je běžně živá muzika
  a běžně se tam krásně zpívá.
 • 00:21:10 Taky jsem přehodnotila rčení:
  co Čech, to muzikant.
 • 00:21:14 Říkám, co Srb, to muzikant,
 • 00:21:16 protože většina osazenstva
  běžných lidí z hospody,
 • 00:21:19 když začnou zpívat,
  tak je to umělecký zážitek.
 • 00:21:23 Pro mě je Srbsko rozezpívané,
  rozehrané.
 • 00:21:27 Každé větší město má někdy
  i několik svých folklorních souborů,
 • 00:21:31 které opravdu žijí,
  jak tancem, tak hudbou.
 • 00:21:34 Rozdíl je zásadní,
 • 00:21:37 jsme střední Evropa
  a náš folklor je blízký
 • 00:21:41 Bavorsku, Rakousku,
  slovinským tancům.
 • 00:21:44 Slovinci, to je varianta
  rakouských písní a tanců, polky, atd.
 • 00:21:50 To je podobné naším.
 • 00:21:52 A srbský folklor je byzantský,
 • 00:21:55 vychází z byzantských kořenů, hudby.
 • 00:21:58 Hudba i folklor a taneční projevy
  jsou ovlivněny navzájem,
 • 00:22:02 není čistý srbský nebo bulharský,
 • 00:22:06 všude se ukazují nějaké vlivy.
 • 00:22:09 Tam je vliv židovské kultury
  a i arabské hudby,
 • 00:22:12 romské hudby a romských tanců.
 • 00:22:16 Byzanc, východní Středomoří,
  a to se projevuje,
 • 00:22:19 jak v hudbě, tak v tanci.
 • 00:22:21 Myslím si, že to hudbu
  a tanec dělat krásný.
 • 00:22:25 -To je teorie,
 • 00:22:26 praxe, ale znamená
  množství hodin tréninku
 • 00:22:28 a kupy propocených triček.
 • 00:22:38 -Primárně to bylo určeno
  jenom pro Srby,
 • 00:22:41 ale dostali jsme se často do situace,
 • 00:22:43 kdy měli třeba manželky Češky
  nebo naopak manželé byli Češi,
 • 00:22:49 nakonec k nám chodí
  i lidé z Východu, Ruska, Ukrajiny.
 • 00:22:55 Je to spíše slovenská skupina,
  ale převážně jsou tady Srbové.
 • 00:23:04 -Kromě naší folklorní skupiny
  existuje i škola srbského jazyka,
 • 00:23:08 děti různých ročníků chodí
  do několika skupin,
 • 00:23:11 kterou vedouprofesionální učitelky
  srbského jazyka.
 • 00:23:17 -Vyučuji tady srbštinu, srbský jazyk
 • 00:23:20 a vyučuji tady děti
  ve věku od 3 do 5 let.
 • 00:23:25 Jsou to dost malé děti,
 • 00:23:29 ale snažíme se tady věnovat
  písničkám, hrám
 • 00:23:33 a učíme se to všechno skrze hru,
 • 00:23:36 aby tu srbštinu slyšeli.
 • 00:23:38 ZPĚV V SRBŠTINĚ
 • 00:23:42 -Co se týče folklorní části,
  máme taky dětský soubor,
 • 00:23:46 který vedu,
 • 00:23:47 a potom 2 soubory dospělých.
 • 00:23:51 Posláním je obojí,
  to chceme zachovat u nás,
 • 00:23:54 děti, které se narodily,
 • 00:23:57 které se jsou srbského původu
  a neumí srbsky,
 • 00:24:00 myslíme si, že to je trošku škoda
 • 00:24:02 a chceme poskytnout možnost se
  srbštinu naučit
 • 00:24:05 a zachovat tradici.
 • 00:24:07 A zároveň i Čechům nabídnout
  kousek naší kultury.
 • 00:24:11 Cítíme to tak, že folklor,
  hudba a zpěv, národní etno,
 • 00:24:16 je něco, co identifikujete Srbsko.
 • 00:24:19 Kromě krásné přírody,
  které v Srbsku najdete,
 • 00:24:23 taky najdete i hodně
  tradičních věcí.
 • 00:24:26 -Jsme hrdí na své původy a kořeny.
 • 00:24:33 Je to propojení s domovem,
  který mi dost chybí,
 • 00:24:36 protože naše mentalita je
  horkokrevná.
 • 00:24:39 Jsme hodně veselí, čilí.
 • 00:24:42 Nacházím to tady
  a vzbuzuje to ve mně vášeň,
 • 00:24:45 kterou my Srbové v sobě máme
  už od narození.
 • 00:24:53 -Bohužel nejsme
  všichni profesionálové,
 • 00:24:55 takže děláme, co můžeme.
 • 00:24:57 Jsou tady různé věkové kategorie,
 • 00:25:00 zkusíme nějak zvládnout
  klasický srbský tanec
 • 00:25:04 a trošku zpěvu.
 • 00:25:05 Každá choreografie
  má pěveckou část,
 • 00:25:08 tak se to snažíme spojit.
 • 00:25:18 -Mám jedno velké přání,
  aby se předsudky a různá klišé,
 • 00:25:25 hlavně o nás Srbech,
 • 00:25:29 aby se osobními styky
  a osobním poznání
 • 00:25:34 uvedla na pravou míru.
 • 00:25:36 Myslím, že ten, kdo do Srbska jede
 • 00:25:39 a Srby osobně pozná,
  tak mnohem přehodnotí to,
 • 00:25:44 co mnohdy slyší nebo čte.
 • 00:25:50 -Jsme z Balkánu,
  máme rádi naši hudbu
 • 00:25:53 a nechceme to zachovat jen pro nás.
 • 00:25:55 Chceme to ukázat Čechům, Slovákům
  a všem ostatním národům.
 • 00:25:59 Myslíme si,
  že je to zábavné,
 • 00:26:01 je to veselý Balkán a Srbsko.
 • 00:26:19 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2021

Související