iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 2. 2018
20:50 na ČT2

1 2 3 4 5

29 hlasů
30531
zhlédnutí

Svět podle termitů

Čeští odborníci odhalují překvapivá fakta ze života exotických termitů.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Svět podle termitů

 • 00:00:01 SVĚT PODLE TERMITŮ
 • 00:00:12 -Budují velké a důmyslné
  stavby.
 • 00:00:18 Žijí ve složitých společenstvech
  s dělbou práce
 • 00:00:20 a s vlastní armádou.
 • 00:00:24 Provozují zemědělství.
  Přispívají ke globálnímu
 • 00:00:28 oteplování.
  Najdeme mezi nimi i sebevražedné
 • 00:00:33 atentátníky.
 • 00:00:39 Ne, nejsou to lidé.
  Jen obyčejný hmyz.
 • 00:00:45 Nenápadní termiti jsou
  důležitější a pozoruhodnější,
 • 00:00:50 než jsme si mysleli.
  Jejich tajemství dnes odhalují
 • 00:00:54 i čeští odborníci.
 • 00:00:57 -Samozřejmě si můžeme
  položit otázku,
 • 00:00:59 jak by vypadal svět bez termitů.
  Odpověď se nikdy nedozvíme,
 • 00:01:03 ale čím si můžeme být jistí, je,
  že náš svět by bez termitů vypadal
 • 00:01:07 úplně jinak,
  než jak ho známe.
 • 00:01:29 -Jsme ve vesnici Ebogo
  v jižním Kamerunu.
 • 00:01:34 Jan Šobotník pátrá v místních
  dřevěných stavbách po termitech.
 • 00:01:38 Není to složité.
  Jsou v každé z nich.
 • 00:01:48 Takto zná termity snad každý.
  Jako škůdce,
 • 00:01:51 se kterými bojujeme.
 • 00:01:54 Jan Šobotník ale ví,
  že to je jen část pravdy.
 • 00:01:58 Celá pravda je mnohem
  složitější.
 • 00:02:00 Také zajímavější.
 • 00:02:11 Jan Šobotník je přední světový
  termitolog.
 • 00:02:15 Se svými kolegy studuje
  život termitů v jejich přirozeném
 • 00:02:19 prostředí i v laboratoři.
  Před časem vzbudil ohlas
 • 00:02:23 jeho výzkum takzvaných
  vybuchujících termitů
 • 00:02:27 a během našeho natáčení
  objevil a doložil u termitů
 • 00:02:31 nejrychlejší dosud známý
  pohyb mezi pozemními živočichy.
 • 00:02:49 V univerzitních laboratořích
  chovají desítky druhů
 • 00:02:52 termitů z celého světa.
  Mezi nimi i ty takzvaně
 • 00:02:55 škodlivé.
 • 00:02:59 -Těch dřevožravých druhů
  je určitě méně než polovina.
 • 00:03:03 Z toho jen zlomek páchá
  nějaké ekonomické škody.
 • 00:03:08 Není to ta jejich hlavní
  funkce.
 • 00:03:11 Význam termitů je obrovský
  na globální škále.
 • 00:03:15 Spočívá úplně v něčem jiném.
 • 00:03:23 -Skutečnou úlohu termitů
  poznáme teprve v jejich
 • 00:03:26 přirozeném prostředí.
  V tropickém pralese.
 • 00:03:32 Většinu organické hmoty
  tu tvoří dřevo.
 • 00:03:34 Živé a také mrtvé.
  Obrovské množství drahocenných
 • 00:03:39 živin, které ukrývá,
  se musí vrátit do půdy.
 • 00:03:42 Jinak se koloběh života
  zastaví.
 • 00:03:46 Jen málokdo tento zdroj
  energie dokáže využít.
 • 00:03:57 -Tady jsme našli padlý kmen,
  který je poměrně dost
 • 00:04:01 prožraný termity.
 • 00:04:07 Odhaduji, že tady můžou být
  opravdu stovky tisíc kusů
 • 00:04:11 termitů v jednom stromě.
 • 00:04:13 Dřevožravý termiti hlavně
  tráví celulózu.
 • 00:04:17 To znamená druhá hlavní
  složka odumřelé rostlinné
 • 00:04:20 hmoty zůstává v jejich výkalech
 • 00:04:23 a potom následně slouží
  jako potrava hlínožravým
 • 00:04:27 termitům.
  To znamená,
 • 00:04:29 že možná během pěti, sedmi let
  v podstatě strom kompletně
 • 00:04:32 celý zmizí.
  Veškeré živiny,
 • 00:04:34 které jsou v něm uložené,
  tak se zpátky uvolní do oběhu
 • 00:04:38 a jsou k dispozici jiným
  živým rostlinám tady kolem.
 • 00:04:49 -Termiti tedy pomáhají
  udržovat v chodu nejsložitější
 • 00:04:53 pozemský ekosystém.
  Tropický prales.
 • 00:04:56 Postupně ale objevujeme,
  že jejich význam
 • 00:04:59 je ještě mnohem větší.
  Už po miliony a miliony let.
 • 00:05:11 -Ta moje opravdová práce
  začíná až po návratu do Čech,
 • 00:05:14 protože jsem molekulární
  biolog a to,
 • 00:05:17 k čemu poslouží vzorky,
  které jsme nachytali tady
 • 00:05:20 v Africe.
  Vyrobíme takový příbuzenský
 • 00:05:22 strom nebo fylogenezi
  termitů.
 • 00:05:31 -Díky poznatkům molekulární
  biologie a také z nálezů
 • 00:05:34 hmyzu zalitého v jantaru
  víme,
 • 00:05:36 že termiti se objevili
  asi před 150 miliony lety.
 • 00:05:41 Právě v době, kdy se téměř
  zastavila tvorba uhlí.
 • 00:05:45 Proč?
  Termiti prostě začali rozkládat
 • 00:05:48 odumřelou rostlinnou hmotu
  a zabránili tak jejímu zuhelnatění.
 • 00:05:55 Jak ale získali takový
  celosvětový vliv?
 • 00:05:59 Může za to jeden geniální
  vynález evoluce.
 • 00:06:07 Toto je jeden termit.
  Vlastně není.
 • 00:06:10 Něco takového jako jeden
  termit totiž neexistuje.
 • 00:06:14 Skutečný termit,
  to jsou desítky, stovky, tisíce
 • 00:06:18 jedinců,
  kteří mají různé úkoly
 • 00:06:21 a navzájem se doplňují.
  Teprve tehdy se stávají
 • 00:06:25 termitem.
  To je podstata onoho
 • 00:06:28 geniálního vynálezu,
  který zajistil termitům
 • 00:06:31 jejich senzační úspěch.
  Tento jev se nazývá
 • 00:06:34 eusocialita.
 • 00:06:42 V každé kolonii je několik
  kast, typů,
 • 00:06:46 které se od sebe liší
  tělesnou stavbou,
 • 00:06:48 způsobem života i funkcí.
 • 00:06:55 Dělníci staví a opravují hnízdo,
  získávají potravu
 • 00:06:59 a pečují o vajíčka.
  Všechny ostatní kasty
 • 00:07:01 jsou na nich závislé.
 • 00:07:06 Vojáci mají jen jediný úkol.
  Bránit svou kolonii.
 • 00:07:14 Pouze král a královna
  se rozmnožují.
 • 00:07:18 Jen oni předávají dál své geny,
  a proto všichni potomci
 • 00:07:22 sdílejí totožnou, dědičnou
  informaci.
 • 00:07:31 Eusocialita během evoluce
  vznikla mnohokrát
 • 00:07:34 u různých skupin hmyzu
  a také u některých korýšů
 • 00:07:37 a savců.
  Termiti ale dovedli tuto
 • 00:07:39 evoluční novinku k dokonalosti.
 • 00:07:48 Jejich kolonie je jedním
  jediným superorganismem,
 • 00:07:52 efektivním a téměř nezničitelným.
 • 00:08:12 Král a královna žijí
  až desítky let.
 • 00:08:15 Nepřetržitě se množí.
  Zatímco kolem nich se
 • 00:08:19 generace jejich potomků
  líhnou a umírají.
 • 00:08:22 Během svého dlouhého
  života naklade královna
 • 00:08:25 až několik miliard vajíček.
  O zbytek se postarají dělníci.
 • 00:08:34 Královský pár je největším
  bohatstvím a smyslem
 • 00:08:38 života kolonie.
  Proto obývá nejbezpečnější
 • 00:08:41 prostory v samém středu
  hnízda.
 • 00:08:44 Takzvanou královskou
  komůrku,
 • 00:08:46 do které je zazdí dělníci
  a kterou pak střeží vojáci
 • 00:08:50 v poslední linii obrany.
 • 00:09:18 Když nadejde čas,
  rodí se nová generace okřídlených
 • 00:09:22 pohlavních termitů.
  Ti společně opouštějí hnízdo,
 • 00:09:26 aby založili další kolonii.
 • 00:09:31 Riskantní výlet přežije jen
  část cestovatelů.
 • 00:09:43 Ti pak mohou vytvořit
  nový královský pár.
 • 00:09:46 Tak se termiti postupně
  šíří a jejich početnost
 • 00:09:49 se zvyšuje.
 • 00:10:03 Odborníci dnes rozeznávají
  asi 3000 druhů termitů.
 • 00:10:06 Žijí pouze v tropických
  a subtropických oblastech.
 • 00:10:10 Vůbec největší početnosti
  dosahují tady ve střední Africe.
 • 00:10:19 -Já jsem tady v Kamerunu
  navštívil řadu míst
 • 00:10:22 a nikdy nikde, ani v Africe,
  ani jinde na světě jsem nepotkal
 • 00:10:26 místo, kde diverzita
  termitů byla tak vysoká jak tady.
 • 00:10:44 -Pralesy v okolí Eboga jsou
  rájem termitů.
 • 00:10:48 Ale ani tady na první pohled
  žádného neuvidíme.
 • 00:10:51 Vedou totiž skrytý způsob
  života.
 • 00:10:54 Jen výjimečně se objeví
  na povrchu.
 • 00:10:57 Najít je v kamerunském pralese
  nebo se dokonce pokusit
 • 00:11:00 odhadnout jejich početnost,
  to vyžaduje znalosti, úsilí
 • 00:11:04 a trpělivost.
 • 00:11:07 Skupina Jana Šobotníka
  pro takové odhady používá
 • 00:11:11 standardní metodu.
 • 00:11:14 -Transekty na ambundanci
  se dělají tak,
 • 00:11:17 že se vytyčí čtverec 2x2 metry.
  Všichni začnou obkopávat,
 • 00:11:22 abychom zabránili úniku
  termitů ze čtverce ven
 • 00:11:26 nebo dostávání se nových
  do čtverce.
 • 00:11:28 Cílem je zjistit,
  kolik termitů žije v lese.
 • 00:11:31 Takže budeme vysbírávat
  všechny termity.
 • 00:11:51 -Začíná úmorná a mnohahodinová
  práce.
 • 00:12:34 -Zaprvé je to hrozná magořina,
  bez hudby a židliček
 • 00:12:38 to byl úplný masakr.
  Jsou to desítky hodin
 • 00:12:41 prosezených v lese
  a pinzetováním 2milimetrových
 • 00:12:45 termitů a zadruhé je to
  vzrušující zážitek,
 • 00:12:49 protože vidíš všechno,
  co žije na 4 metrech čtverečních,
 • 00:12:53 rozumíš těm vztahům a tak.
  Takže obojí je v tom
 • 00:12:57 přítomno.
  Je to vzrušení i nekonečná
 • 00:13:01 práce.
 • 00:13:10 -V následujících dnech provedl
  Jan Šobotník s kolegy
 • 00:13:13 několik podobných transektů.
  Zjistili, že v oblasti Eboga
 • 00:13:17 žijí na každém čtverečním
  hektaru lesa desítky milionů
 • 00:13:20 termitů.
 • 00:13:25 Na základě podobných
  sběrů je možné odhadnout,
 • 00:13:28 kolik termitů žije v celém
  lese na kontinentu
 • 00:13:31 a nakonec i na celém světě.
  Výsledky jsou skutečně
 • 00:13:35 ohromující.
  Měřeno na váhu je termitů
 • 00:13:40 více než všech lidí a mravenců
  dohromady.
 • 00:13:55 Tak se termiti stali tím,
  čím jsou.
 • 00:13:58 Silou, která ovlivňuje náš
  svět.
 • 00:14:01 Patří například k největším
  producentům skleníkových plynů.
 • 00:14:05 Bez termitů by byla průměrná
  teplota na zemi
 • 00:14:09 o několik stupňů nižší.
 • 00:14:16 Proč jsou termiti nejpočetnější
  zrovna v Africe?
 • 00:14:20 O příčinách tohoto jevu
  se vědci zatím jen dohadují.
 • 00:14:23 Jan Šobotník se domnívá,
  že důvod je nutné hledat
 • 00:14:27 v dávné minulosti.
 • 00:14:30 Právě v Africe vznikla
  před miliony let vývojově
 • 00:14:33 nejpokročilejší skupina termitů.
  Ti se postupně rozšířili
 • 00:14:37 do tropů celého světa.
 • 00:14:46 Řekli jsme, že jak dřevožravý,
  tak hlínožravý,
 • 00:14:50 konzumují odumřelá rostlinná
  pletiva nebo jejich zbytky.
 • 00:14:54 Není to ale tak docela
  pravda.
 • 00:14:56 Ve skutečnosti to sami
  nedokáží.
 • 00:14:59 Neumí dřevo trávit.
  Zajistili si proto pomocníky.
 • 00:15:03 Jsou to jednak střevní
  mikroorganismy
 • 00:15:09 a také drobní rozkladači
  ve vnějším prostředí.
 • 00:15:12 Například houby a bakterie.
  Právě o ty v tuto chvíli jde.
 • 00:15:19 Některé dřevo termiti
  rozkoušou a pěstují na něm
 • 00:15:23 střevní mikroorganismy.
  Jejich těla plná živin
 • 00:15:26 pak stráví.
  Jiné dřevo jen naočkují
 • 00:15:30 spřízněnými mikroby,
  kteří zahájí rozkladné procesy
 • 00:15:34 a připraví je tak pro termity.
  Během evoluce se termiti
 • 00:15:38 postupně učí růst některých
  mikrobů podporovat,
 • 00:15:42 jiných zase potlačovat.
  Čím více pomocníků dokážou
 • 00:15:46 získat, tím lépe se jim daří.
 • 00:15:53 -Pokud je to tak,
  tak samozřejmě čím delší
 • 00:15:57 evoluční čas termiti měli
  na ustanovení nějakých
 • 00:16:00 vztahů s konkrétními
  mikroorganismy,
 • 00:16:04 tak tím efektivněji potom
  dokáží zpracovat zdroje potravy
 • 00:16:09 a tím větší početnosti
  na konkrétním místě
 • 00:16:12 mohou dosahovat.
 • 00:16:21 -Tým Jana Šobotníka připravuje
  návnady,
 • 00:16:24 které by měly přítomnost
  mikroorganismů v potravě
 • 00:16:27 termitů prokázat.
  Je to začátek experimentu,
 • 00:16:30 který bude probíhat několik
  let na všech kontinentech,
 • 00:16:35 kde se termiti vyskytují.
 • 00:16:44 Podle Šobotníkovy teorie
  by nejvíce malých pomocníků
 • 00:16:48 měli mít termiti v Africe,
  kde tyto pracovní vztahy
 • 00:16:52 existují nejdéle.
 • 00:17:01 V Kamerunu začíná
  druhá fáze.
 • 00:17:04 Pokládání návnad.
 • 00:17:08 -Ještě popojdeme.
 • 00:17:14 -Dřevěné kostky jsou určeny
  jako návnada
 • 00:17:17 pro dřevožravé druhy.
 • 00:17:19 Kelímky s půdou by měli
  objevit hlínožraví termiti
 • 00:17:23 a jejich mikroskopičtí
  spojenci.
 • 00:17:28 -Projdeme to takhle.
 • 00:17:31 -Schéma rozmístění se musí
  dodržet.
 • 00:17:34 I když se výzkumníci
  střetnou třeba s putující
 • 00:17:38 armádou bojovných mravenců
  rodu dorylus.
 • 00:17:54 -Narazili jsme mravence
  a oni nás poštípali.
 • 00:17:56 Takže jsme pět minut sundávali
  dorylusy
 • 00:17:59 a teď už je to dobré.
  Teď už jsou snad všichni
 • 00:18:03 vyklepaní.
 • 00:18:07 -Odborníci tentokrát nepátrají
  po termitech,
 • 00:18:10 ale po mikroorganismech,
  které do návnad přicestovaly.
 • 00:18:14 Ať už s termity nebo po svých.
  Proto jsou návnady
 • 00:18:18 vždy ve dvojicích.
  Jedna s hrubým pletivem,
 • 00:18:21 které umožňuje přístup
  termitů
 • 00:18:23 a druhá s jemným,
  kterým termiti neprolezou.
 • 00:18:28 Když je vědci porovnají,
  odliší termití mikroorganismy
 • 00:18:31 od těch ostatních.
 • 00:18:35 -Teď to tady bude půl roku
  ležet.
 • 00:18:37 Po půl roce sem pojedu já
  znovu a budeme to sbírat.
 • 00:18:42 Budou se z toho dělat kódy
  na mikrobiální společenstva
 • 00:18:46 hub a bakterií.
 • 00:18:51 -První analýzy DNA v návnadách
  naznačují,
 • 00:18:55 že termiti si opravdu
  postupně ochočili mikroby,
 • 00:18:58 aby pro ně rozkládali mrtvou
  rostlinnou hmotu.
 • 00:19:03 Koloběh pralesa je nejspíš
  ještě důmyslnější a účinnější,
 • 00:19:07 než jsme si mysleli.
 • 00:19:09 Termiti v něm hrají
  ještě větší roli.
 • 00:20:04 -Koukej.
  Takto se připravuje tropická káva.
 • 00:20:11 Výborná.
 • 00:20:20 ZPĚV
  -Když se zvedá s písničkou
 • 00:20:28 známou...
 • 00:20:33 To tulácký ráno,
  vlakem přes,
 • 00:20:37 za chvíli půjdem dál.
  A vodou z říčky,
 • 00:20:43 oheň září,
  tak zase půjdem toulat se dál.
 • 00:20:51 Jako obecně si myslím,
  že mezi Čechy je běžnější
 • 00:20:54 dělat v terénu,
  ve snížených pracovních podmínkách.
 • 00:20:58 To je prostě věc,
  kterou by spousta zápaďáků
 • 00:21:01 nesnesla.
  My, jak máme trochu v krvi
 • 00:21:05 skauting a všechny tyto věci,
  tak pro nás je to vlastně
 • 00:21:10 jako takový trochu čundr.
  Jít do terénu
 • 00:21:15 a spát ve stanu.
 • 00:22:33 -Zemědělství se v historii naší
  planety objevilo
 • 00:22:36 třikrát nezávisle na sobě.
  První, kdo tento vynález učinil,
 • 00:22:40 byli termiti.
  Některé druhy mají v hnízdech
 • 00:22:44 takzvané houbové zahrádky.
  Plantáže, na kterých pěstují
 • 00:22:48 houby.
  Neslouží ale jen jako potrava,
 • 00:22:52 jsou i zdrojem látek,
  které si termiti sami neumí
 • 00:22:55 vyrobit.
 • 00:23:02 Houby jsou důležitou
  součástí podzemní továrny
 • 00:23:05 na rozklad odumřelé organické
  hmoty.
 • 00:23:08 Tuto továrnu ovšem řídí termiti,
  kteří zaměstnávají houby
 • 00:23:13 a další mikroorganismy v prostředí
  i ve vlastních střevech.
 • 00:23:18 Termiti jako ekosystémoví
  inženýři recyklují vyhořelé
 • 00:23:23 palivo, které pohání nekonečně
  složitý stroj pralesa.
 • 00:23:37 Druhým vynálezcem zemědělství
  byli mravenci.
 • 00:23:43 -Tohle je hnízdo mravenců atta,
  kde mají houbové zahrádky,
 • 00:23:47 kam nosí úkrojky listů
  a potom na houbové zahrádce
 • 00:23:51 produkují houbu,
  která je výhradní zdroj potravy
 • 00:23:56 pro celou tu kolonii.
  Já musím jít pryč.
 • 00:24:04 Lidi si často pletou
  mravence a termity,
 • 00:24:07 což je zásadní omyl,
  protože mravenci jsou
 • 00:24:11 příbuzní včelám, vosám,
  zatímco termiti jsou příbuzní
 • 00:24:15 švábům a zároveň jsou
  o několik desítek milionů let
 • 00:24:19 starší skupina.
 • 00:24:26 -Termiti a mravenci mají
  ale ovšem leccos společného.
 • 00:24:31 Především eusocialitu.
  I když mravenci ji objevili
 • 00:24:34 až o desítky milionů let
  později.
 • 00:24:37 Bližší pohled ale odhalí
  nápadné rozdíly.
 • 00:24:41 Termiti jsou zranitelní.
  Jejich tělo je na rozdíl
 • 00:24:45 od většiny ostatního hmyzu
  měkké.
 • 00:24:49 Potrava jim poskytuje právě
  jen tolik energie,
 • 00:24:52 kolik stačí k jejich pomalému
  skrytému životu.
 • 00:24:56 Pro predátora, který je objeví,
  bývají snadnou kořistí.
 • 00:25:12 Mravenci jsou především
  dravci,
 • 00:25:14 kteří se nemají před kým
  skrývat.
 • 00:25:17 Naopak.
  Například před kolonami
 • 00:25:20 afrických mravenců
  rodu dorylus prchá v hrůze
 • 00:25:23 všechno živé.
 • 00:25:47 -Tohle jsou druhy nájezdního
  mravence, dalo by se říct.
 • 00:25:51 Když člověk od nich stojí
  třeba půl metru,
 • 00:25:54 tak ho dokážou lokalizovat
  a aktivně proti němu vybíhají.
 • 00:25:58 Prohlížet si je zblízka
  bývá docela bolestivé.
 • 00:26:02 Když je člověk potká v lese,
  tak to pak je něco hrozného.
 • 00:26:13 -Mravenci jsou nejvýznamnějšími
  predátory termitů.
 • 00:26:17 Teď právě objevili jejich
  kolonii.
 • 00:26:21 Poplašné bubnování se šíří
  jako tamtamy.
 • 00:26:34 Dělníci narychlo zazdívají
  otvory do nitra termitiště.
 • 00:27:40 Desítky vojáků i dělníků
  se obětovaly při obraně
 • 00:27:43 termitiště.
  Jejich geny budou pokračovat
 • 00:27:47 v jejich sourozencích.
  Jedinci zahynuli,
 • 00:27:50 superorganismus přežil.
 • 00:28:08 Takovým nerovným soubojům
  se ovšem termiti snaží předejít.
 • 00:28:13 Jejich hlavní obranou
  je dokonalá izolace od okolí.
 • 00:28:17 Většinu života stráví
  v bezpečí hnízda nebo v krytých
 • 00:28:21 chodbách.
  Vzácnou výjimkou jsou
 • 00:28:24 jihoameričtí termiti.
 • 00:28:31 -Je to jeden z mála termitů,
  kterého můžeme vidět
 • 00:28:34 pochodovat volně bez krytí,
  protože ten termit má
 • 00:28:39 zajímavou potravní
  strategii.
 • 00:28:42 Živí se lišejníky, řasami,
  mechy,
 • 00:28:45 které sklízí z povrchu kmenů
  a listů v lese,
 • 00:28:49 což je velmi riskantní strategie,
  takže vlastně sklízí
 • 00:28:55 tu potravu velmi nepravidelně.
  Jednou za několik dní
 • 00:29:00 se tady vyrojí obrovský
  zástup termitů,
 • 00:29:02 kteří si vyberou jeden strom,
  ten v podstatě očistí
 • 00:29:07 a zase se vrátí.
 • 00:29:11 -Jak se vlastně termiti
  při takových výpravách
 • 00:29:15 v neznámém prostředí
  orientují?
 • 00:29:17 David Sillam-Dussés
  patří mezi největší odborníky
 • 00:29:20 na takzvané stopovací
  feromony.
 • 00:29:23 Chemické látky, kterými si termiti
  značí své trasy.
 • 00:29:45 -Většina druhů termitů
  ovšem spoléhá na bezpečí
 • 00:29:48 svého hradu.
  Zcela jedinečná hnízda
 • 00:29:51 si buduje africký termit.
  Pro svůj skrytý způsob života
 • 00:29:58 patří mezi dosud málo
  prozkoumané druhy.
 • 00:30:06 -Když jsem si o tom
  termitovi četl,
 • 00:30:08 vyšel o něm jeden článek
  asi v roce 56 ve francouzštině,
 • 00:30:12 tak jsem si říkal,
  že je to nemožný.
 • 00:30:14 To se nedá najít,
  protože hnízdo termita,
 • 00:30:18 které je 30 až 50 cm pod povrchem
  země někde v lese,
 • 00:30:22 jak se taková věc hledá?
 • 00:30:28 Je to úplně naprostá výjimka,
  protože je to takovéhle
 • 00:30:31 kulovité hnízdo pod zemí.
  To hnízdo samo o sobě
 • 00:30:35 je uložené ve vzduchové kapse
  a v podstatě visí ve vzduchu
 • 00:30:39 jen na kořenech,
  které vedou do toho hnízda.
 • 00:30:43 Všichni termiti žijí v té
  vnější stěně,
 • 00:30:46 celá ta koule je dutá
  a vnitřek je vyplněn jen kořeny.
 • 00:30:50 Tam se jen chodí na záchod.
  Takže je to jen taková
 • 00:30:54 symbióza mezi termitem
  a tím stromem,
 • 00:30:56 že ty živiny, co už ani termiti
  nedokážou strávit,
 • 00:31:00 jsou živiny pro rostliny,
  které si to berou
 • 00:31:03 přímo z toho hnízda.
 • 00:31:07 -Termitiště mají různou
  velikost a různý tvar.
 • 00:31:10 Pokaždé jsou to složité stavby.
 • 00:31:23 Lidé se už odedávna snaží
  pochopit,
 • 00:31:26 jak vlastně termiti svá hnízda
  budují.
 • 00:31:29 Jak se dokáže navzájem
  sladit tolik dělníků,
 • 00:31:32 kteří nevidí, ani neslyší
  a dorozumívají se jen
 • 00:31:36 pomocí chemických signálů?
  Je to jakoby 10 000 slepých
 • 00:31:42 zedníků stavělo mrakodrap
  bez architektů, bez plánů
 • 00:31:46 a bez stavbyvedoucích.
 • 00:32:02 Tuto záhadu zatím nejlépe
  vysvětluje takzvaná
 • 00:32:06 teorie stigmergie.
  Podle ní společná činnost
 • 00:32:09 nevyžaduje přímou komunikaci.
  Jednotlivci se koordinují
 • 00:32:13 nepřímo.
  Právě prostřednictvím své
 • 00:32:16 činnosti.
  Jeden termit například
 • 00:32:19 položí první dávku malty,
  tedy kapku lepkavých výkalů.
 • 00:32:27 Na to postupně reagují
  ostatní.
 • 00:32:34 Přidávají cihlu k cihle.
  Stavba roste.
 • 00:32:46 Termiti byli zřejmě první,
  kdo princip stigmergie
 • 00:32:49 objevil.
  Postupně se ho ovšem naučili
 • 00:32:52 využívat i další sociální
  živočichové.
 • 00:32:55 Nakonec i my, lidé.
 • 00:32:59 Od termitů se učí programátoři
  a tvůrci počítačových algoritmů
 • 00:33:04 nebo vojenští stratégové.
  Dnes už víme,
 • 00:33:06 že na takovém principu
  sebeorganizace funguje
 • 00:33:10 například i Wikipedie.
 • 00:33:45 -My bychom se sem vlastně
  nikdy nedostali,
 • 00:33:47 protože vždycky dostala
  přednost práce.
 • 00:33:50 Doufám, že to dnes uvidíme.
  Navíc ještě startuje
 • 00:33:53 ta úplně největší raketa
  Arian,
 • 00:33:56 takže by to mohlo být moc
  hezké divadlo.
 • 00:34:45 -Nedaleko kosmodromu
  u přehrady Petit Saut
 • 00:34:48 leží terénní stanice
  Idrego.
 • 00:34:51 Jan Šobotník sem jezdí
  už skoro 10 let.
 • 00:34:59 -Budu muset natrénovat.
 • 00:35:07 Přijde jaguár
  a nikdy nevíš, co se stane.
 • 00:35:11 Francouzská Guyana
  je pro mě srdeční záležitost.
 • 00:35:14 Jsou to první tropy,
  kde jsem měl příležitost
 • 00:35:17 pracovat a od té doby
  se tam rád často vracím.
 • 00:35:20 Navíc se nám tam podařilo
  udělat ten velký objev,
 • 00:35:25 který nás jaksi uvedl
  ve známost v celosvětovém
 • 00:35:30 měřítku.
 • 00:35:35 -Ubytovny pro tisíce
  dělníků,
 • 00:35:37 kteří budovali přehradu,
  pohltil během několika let
 • 00:35:40 prales.
 • 00:35:46 Právě tady u opuštěného
  fotbalového hřiště
 • 00:35:49 začal případ vybuchujících
  termitů.
 • 00:36:01 V roce 2012 média na celém
  světě citovala článek
 • 00:36:04 Jana Šobotníka a jeho kolegů
  o výjimečném chování
 • 00:36:08 termitů.
 • 00:36:16 Celý příběh začal už v roce
  2008.
 • 00:36:19 Během terénního výzkumu
  ve Francouzské Guyaně
 • 00:36:22 Jan Šobotník na vlastní oči
  poprvé uviděl vybuchující
 • 00:36:25 termity,
  o kterých dosud jen četl
 • 00:36:28 ve vědeckých publikacích.
  Zvláště ho zaujalo chování
 • 00:36:33 druhů Neocapritermes taracua.
  Někteří dělníci reagují
 • 00:36:38 na napadení tím,
  že se prostě roztrhnou.
 • 00:36:43 Opravdu.
  Skoro jako kdyby explodovali.
 • 00:36:50 Sebeobětování není
  samo o sobě u termitů výjimečné.
 • 00:36:54 Jeho předchůdcem je zřejmě
  takzvaná obranná defekace.
 • 00:37:01 U některých druhů ale opravdu
  dochází k roztržení tělní stěny.
 • 00:37:07 Lepkavá hmota protivníka
  zastaví nebo zdrží.
 • 00:37:16 U Neocapritemes taracua
  je tato obrana zcela jedinečná.
 • 00:37:21 Někteří dělníci mají ve zvláštní
  kapse na zádech modré
 • 00:37:24 krystaly tvořené bílkovinou
  se zabudovanými atomy mědi.
 • 00:37:30 Právě termiti s takovými
  sebevražednými batůžky
 • 00:37:33 vybuchují.
 • 00:37:46 Jak tato jedinečná obrana
  funguje?
 • 00:37:51 Když se dělník při bránění
  hnízda dostane
 • 00:37:54 do beznadějné situace,
  roztrhne tělní stěnu
 • 00:37:57 a obsah slinné žlázy
  se smíchá s modrými
 • 00:38:00 krystaly.
  Ty se v ní okamžitě rozpustí
 • 00:38:04 a vzniká lepkavá jedovatá
  směs,
 • 00:38:07 kterou termit potřísní své
  nepřátele.
 • 00:38:16 To ale ještě není všechno.
  Ukázalo se,
 • 00:38:19 že čím je dělník starší,
  tím ochotněji vybuchuje.
 • 00:38:23 Modré krystaly na jeho zádech
  se totiž postupně zvětšují.
 • 00:38:27 Zároveň chátrá jeho tělo.
  Nejlépe je to vidět na kusadlech,
 • 00:38:32 která se obrušují.
 • 00:38:38 Užitečnost termitů pro kolonii
  tedy klesá s věkem.
 • 00:38:42 Vysloužilci se přesouvají
  na okraj hnízda
 • 00:38:45 a stále častěji opouštějí
  jeho bezpečí.
 • 00:38:49 Tím ovšem riskují,
  že se ocitnou tváří v tvář
 • 00:38:52 nepříteli.
  Až k tomu jednoho dne dojde,
 • 00:38:58 udělá dělník tu poslední věc,
  kterou ještě může posloužit
 • 00:39:03 své kolonii.
 • 00:39:17 Takový složitý komplex
  fyziologie a chování nebyl
 • 00:39:21 dosud známý u žádného druhu.
  Pozmění to náš pohled
 • 00:39:27 na termity jako na bezduchá
  kolečka ve velkém stroji?
 • 00:39:34 Otvírá se tu nové pole
  pro zkoumání individuality
 • 00:39:37 u hmyzu.
  Je to téma,
 • 00:39:39 kterým se bude zabývat
  i Jan Šobotník
 • 00:39:42 se svou skupinou.
 • 00:39:49 -Dneska máme slavnostní
  zahájení provozu
 • 00:39:52 naší nové laborky.
  Hodně jsme se na to těšili.
 • 00:39:56 Je to celkem velká věc.
  Máme všechno,
 • 00:39:59 co jsme chtěli.
 • 00:40:03 -Pro mě je ta skupina velice
  zajímavá,
 • 00:40:05 protože ona není celkem
  významná u nás,
 • 00:40:08 v našich klimatických podmínkách,
  ale v subtropech
 • 00:40:11 nebo tropech je to jedna
  z nejdůležitějších skupin hmyzu.
 • 00:40:15 Pevně věřím,
  že ten výzkum na termitech
 • 00:40:18 bude úspěšně pokračovat.
 • 00:40:22 -Já chci, aby všichni moji
  studenti měli terénní zkušenosti
 • 00:40:27 tak intenzivní,
  jak to jen jde,
 • 00:40:29 protože z toho se všechno
  ostatní odvíjí.
 • 00:40:32 Jde to ruku v ruce,
  protože v laborce děláš
 • 00:40:35 spoustu důležitých,
  přesných, konkrétních měření,
 • 00:40:40 ale pokud si nepoložíš
  správnou otázku,
 • 00:40:42 tak vlastně se nemůžeš dobrat
  žádné odpovědi.
 • 00:40:47 Všechny tyto otázky
  pramení z terénních pozorování.
 • 00:41:30 -Termiti jsou sice zranitelní,
  ale zdaleka ne bezbranní.
 • 00:41:35 Platí to především pro kastu
  vojáků,
 • 00:41:37 pro které je boj hlavním
  a vlastně jediným smyslem
 • 00:41:41 existence.
 • 00:41:51 Zatímco dělníci vypadají
  u všech termitích druhů
 • 00:41:55 skoro stejně,
  vojáci se liší.
 • 00:41:58 Nejnápadnější jsou jejich
  zvětšená kusadla,
 • 00:42:01 která mohou mít nejrůznější
  tvar a funkci.
 • 00:42:04 Třeba jako smrtící nůžky.
 • 00:42:22 Vojáci některých druhů
  zase napruží kusadla
 • 00:42:25 proti sobě a pak lusknou.
  Udeří tak soupeře s obrovskou
 • 00:42:31 ničivou silou.
 • 00:42:43 Američtí termitologové
  zachytili tento jev
 • 00:42:46 1600x zpomaleně a zjistili,
  že symetrická kusadla
 • 00:42:51 termita z Panamy by za hodinu
  urazila 250 km.
 • 00:42:57 Takovou rychlost
  podle nich nedokáže vyvinout
 • 00:43:01 žádný jiný, dosud známý,
  suchozemský živočich.
 • 00:43:08 Jana Šobotníka pozorování
  z terénu přivedlo k jinému
 • 00:43:11 názoru.
  Věří, že asymetrická
 • 00:43:14 kusadla by mohla být
  ještě rychlejší.
 • 00:43:19 Speciální vysokorychlostní kamera
  se používá pro zachycení
 • 00:43:23 těch nejrychlejších dějů.
  Třeba výbuchů
 • 00:43:26 nebo letící střely.
  Začíná natáčení vojáka
 • 00:43:30 s frekvencí 40 000 snímků
  za vteřinu.
 • 00:43:42 -Už si jdou naproti.
  Pozor, pozor.
 • 00:43:45 Můžu?
 • 00:43:52 -Teď.
 • 00:44:07 -Rychloběžná kamera
  odhalila obrovskou energii
 • 00:44:10 celé akce.
  Při nárazu se odštípl kus
 • 00:44:14 kusadla i skleněné stěny.
 • 00:44:27 -To je jeden záběr.
 • 00:44:33 -Ani 1600x zpomalený záběr
  nestačí k plynulému
 • 00:44:38 zachycení pohybu.
  Je už sice jasné,
 • 00:44:41 že asymetrická kusadla jsou
  skutečně mnohem rychlejší,
 • 00:44:45 ale pokus bude třeba
  zopakovat s ještě vyšší
 • 00:44:48 frekvencí kamery.
 • 00:44:54 Jan Šobotník chce tentokrát
  natočit svého favorita.
 • 00:44:58 Neocapritermes taracua
  Také tento druh
 • 00:45:02 má asymetrická luskací
  kusadla.
 • 00:45:05 Stejná důmyslná zbraň
  se u termitů vyvinula
 • 00:45:08 několikrát.
  Nezávisle na sobě.
 • 00:45:20 -Funguje to v zásadě stejně,
  jako když se luskne prsty.
 • 00:45:24 Akumulace elastické energie.
  Jedna přeskočí přes druhou
 • 00:45:28 a dochází k velmi rychlému
  pohybu.
 • 00:45:33 -Jak přesně rychlému?
 • 00:45:37 Teprve rychlost 140 000
  snímků za vteřinu dokázala
 • 00:45:40 zobrazit plynulý pohyb
  kusadel.
 • 00:45:43 Sledujeme 5600x zpomalený
  záběr.
 • 00:45:49 Tento záznam umožnil
  alespoň přibližný výpočet
 • 00:45:52 rychlosti kusadel.
  Výsledek 550 km/h.
 • 00:45:57 Neocapritermes taracua
  je jasným vítězem závodu
 • 00:46:01 na jeden milimetr
  a světovým rekordmanem.
 • 00:46:17 I takový kuriózní rekord
  je jen dalším dokladem
 • 00:46:21 obrovského bohatství
  a biologické rozmanitosti
 • 00:46:24 tropických pralesů.
  Přestože zabírají jen 7 %
 • 00:46:29 zemského povrchu,
  žijí tu přinejmenším 2/3 všech
 • 00:46:33 rostlinných a živočišných
  druhů.
 • 00:46:41 Úzkým oknem,
  které nám pomáhá nahlédnout
 • 00:46:43 do tropické rozmanitosti,
  diverzity, je takzvaný
 • 00:46:47 světelný lapač,
  na který se slétá hmyz
 • 00:46:50 z pralesa.
 • 00:46:52 -Když pracujeme v tropech,
  tak jsme zvyklí světlený
 • 00:46:55 lapač vozit.
  Svítíme, kdekoliv to lze.
 • 00:47:00 Ta diverzita je tak velká,
  že třeba spoustu toho hmyzu
 • 00:47:04 mám nafocených
  a hrozně málo se to opakuje.
 • 00:47:24 -Tropické lesy.
 • 00:47:27 Odtud pochází téměř
  polovina našich léků.
 • 00:47:31 Tady se rodí cyklus
  vypařování a srážek,
 • 00:47:34 který tvoří počasí na zemi.
 • 00:47:43 -Budoucnost tohoto lesa
  záleží na lidech z vesnice.
 • 00:47:47 Obávám se,
  že les žádnou budoucnost nemá.
 • 00:47:50 Je to hrozná škoda.
 • 00:47:55 Na první pohled se zdá,
  že je to prostě les,
 • 00:47:58 ale při pohledu zblízka
  je vidět,
 • 00:48:00 že 90 % jsou jen plantáže.
 • 00:48:05 -Zemědělství se v historii
  objevilo 3x nezávisle na sobě.
 • 00:48:09 Po termitech a mravencích
  přišli nakonec lidé.
 • 00:48:14 Tady nejsou pro zemědělství
  vhodné podmínky.
 • 00:48:18 Úrodná půda tvoří jen
  slabou vrstvičku,
 • 00:48:21 která se rychle vyčerpá.
  Lidé musejí vykácet
 • 00:48:25 další kus pralesa,
  který se tu v celé své složitosti
 • 00:48:29 už nikdy neobnoví.
  Mají ale jinou možnost?
 • 00:48:48 -Když se koukneš na jejich
  životy,
 • 00:48:50 tak je to teda fakt krušný.
  Očekávaná doba dožití
 • 00:48:55 tady není nijak zvlášť
  vysoká.
 • 00:48:58 Malárii tady mají všichni.
  Nikdo z nich nemá peníze na to,
 • 00:49:02 aby se nechal léčit.
  Umírá se tady na nemoci,
 • 00:49:05 které v evropských poměrech
  znamenají banální
 • 00:49:09 jednodenní hospitalizaci.
 • 00:49:19 Snažili jsme se ten les
  pronajmout,
 • 00:49:22 protože už mě tady znají.
  Jezdím sem dlouhodobě,
 • 00:49:24 opakovaně.
  Vysvětlovali jsme jim,
 • 00:49:26 jak jsou důležití termiti,
  jak je důležitý ten les vůbec
 • 00:49:30 a můžeme jen doufat,
  že si z toho něco zapamatují
 • 00:49:34 a třeba svoje chování trochu
  změní.
 • 00:49:37 To znamená, že nebudou
  rozšiřovat plantáže,
 • 00:49:39 nebudou kácet velké stromy
  na stavební dříví.
 • 00:49:42 Nebudou tam chodit
  pro dřevo na palivo.
 • 00:49:45 Snažím se jim to zaplatit.
 • 00:49:54 Musíme myslet
  na globální úrovni.
 • 00:49:57 Státy v tropech jsou
  většinou tak chudé,
 • 00:49:59 že stát nedokáže platit
  ochranu přírody.
 • 00:50:03 Tak to prostě je.
  Je v pořádku,
 • 00:50:05 že bohatší státy budou chudším
  státům na tyto věci přispívat.
 • 00:50:16 Je to obrovská hodnota.
  Přírodní bohatství,
 • 00:50:19 které se během našich
  životů ztrácí.
 • 00:50:21 Nenahraditelně, nenapravitelně,
  jednou provždy ztrácíme
 • 00:50:25 zásadní část biodiverzity,
  která vznikala po miliony let.
 • 00:50:41 -Tropické pralesy jsou
  továrnou našeho světa.
 • 00:50:45 Její chod řídí nenápadní,
  skoro neviditelní termiti.
 • 00:50:51 V něčem se nám podobají,
  ale v něčem se od sebe lišíme.
 • 00:50:56 Termiti náš společný svět
  neohrožují.
 • 00:51:02 Naopak.
  To oni udržují jeho rovnováhu.
 • 00:51:07 Umíme si představit,
  jak by vypadal náš svět
 • 00:51:11 bez nich?
 • 00:51:13 Skryté titulky: Eliška Blažková
  Česká televize, 2017

Související