iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 3. 2018
19:50 na ČT2

1 2 3 4 5

57 hlasů
48161
zhlédnutí

Moravští Chorvaté - zrazený národ

Co nám dnes říká osud etnické skupiny z jižní Moravy. Příběh nepojmenované a neodčiněné křivdy v historickém dokumentu.

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Moravští Chorvaté - zrazený národ

 • 00:00:20 -Děda vždycky prosil Boha,
  aby mohl umřít v Jevišovce.
 • 00:00:28 -Byl to blbý život,
  co vám mám povídat, hrozný.
 • 00:00:33 ZPĚV
 • 00:00:34 -V doli, tak za horama,
 • 00:00:36 kde kouteček svůj rodný
  dobře znám,
 • 00:00:42 tam jsem prožil mnoho krásných chvil,
 • 00:00:46 na které vždycky rád vzpomínám.
 • 00:00:52 Však přijde čas,
  kdy vrátím se zas
 • 00:00:58 do rodné země,
  tam kde domov můj.
 • 00:01:13 -Kdo kdy slyšel o moravských
  Chorvatech či Charvátech?
 • 00:01:16 Spíš málokdo.
 • 00:01:17 A když už ano, kdo dnes,
 • 00:01:19 kromě pár pamětníků
  dob před řadou desítek let
 • 00:01:22 zná jejich pohnutý osud.
 • 00:01:25 Avšak příběh, který si vyslechneme,
  není jen zlomyslnou historií
 • 00:01:29 a není jen o moravských Chorvatech.
 • 00:01:31 Začal dávno, nečekaně vygradoval
 • 00:01:34 a zvrtnul se po 4 stoletích
  a doznívá dodnes.
 • 00:01:41 -Cítím se tu jako Chorvat.
 • 00:01:43 Kámoši v práci mi říkali:
 • 00:01:45 člověče, ty jsi Chorvat,
  vždyť jsi to nikdy neřekl.
 • 00:01:49 Za komunistů se to nemohlo říct,
  protože jste mě měli jako nepřítele.
 • 00:01:53 -Potřebovali to umlčet.
 • 00:01:55 Všechno chorvatské pryč.
 • 00:02:09 -16. století už má třetinu za sebou,
 • 00:02:12 když z Balkánu začnou směrem
  na sever proudit celé rodiny,
 • 00:02:16 ba i vesnice,
 • 00:02:17 a usazují se po cestě m
  ezi Rakousy a Uhrami.
 • 00:02:22 -Impulsem byly války na Balkáně,
  konkrétně expanze Turků,
 • 00:02:27 kteří se během 16. století
  tlačili dále na sever.
 • 00:02:32 Chorvati začali hledat nová sídliště.
 • 00:02:38 -Zpustlé vesnice, Poustky,
  na Břeclavsku, Lednicku a Hrušovansku
 • 00:02:43 jsou dědictvím husitských nájezdů
  česko-uherských válek a morových ran.
 • 00:02:48 Mezi nimi i dnešní Jevišovka,
  Nový Přerov a Dobré Pole.
 • 00:02:52 Ty nás zajímají nejvíce.
 • 00:02:56 -Chorvaté na Mikulovsku
  ve 3 vesnicích
 • 00:02:58 se jako datum příchodu
  připomíná rok 1584,
 • 00:03:04 kdy se ví, že do těchto vesnic
  přivedl chorvatské kolonisty
 • 00:03:11 nový majitel drnholeckého panství,
  Kryštof z Tiefenbachu.
 • 00:03:18 -Chorvatům, zvyklým na teplo Balkánu,
  zdejší přírodní podmínky vyhovují.
 • 00:03:23 Zachrání životy svých rodin
  a najdou nový domov.
 • 00:03:27 V polovině 19. století
  píše historik Vincenc Brandl:
 • 00:03:31 Charváti žijí
  po obou březích Dyje tam,
 • 00:03:34 kde posledním obloukem zabíhá
  na Moravu.
 • 00:03:40 -Označení nebo etnonymum "Charváti"
  bylo běžné ve starších dobách,
 • 00:03:45 určitě ještě za první republiky
 • 00:03:47 i ve spisovné češtině
  s přídavným jménem "moravští".
 • 00:03:52 Šlo o svébytnou komunitu svázanou
  po x-století se sídlišti na Moravě.
 • 00:03:59 -Chorvaté jsou vynikající hospodáři,
 • 00:04:01 kteří budou 4 století
  pracovat ve prospěch své nové země.
 • 00:04:05 Do 19. století jejich původ
  nepředstavuje žádné politické téma,
 • 00:04:10 jsou poddanými své vrchnosti
  stejně jako jejich sousedé.
 • 00:04:14 Z uprchlíků se dávno stali
  moravští starousedlíci.
 • 00:04:18 Kdo by jim co mohl zazlívat?
 • 00:04:21 -V tehdejší době národnosti
  v moderním slova smyslu tak,
 • 00:04:25 jak je známe z 20. století,
  neexistovaly.
 • 00:04:28 Chorvaté nebyli jediní kolonisté,
 • 00:04:31 v raném novověku přichází
  i noví němečtí kolonisté.
 • 00:04:34 Oblast byla v pohybu,
 • 00:04:36 neexistovaly tam žádné
  statické národnostní hranice tak,
 • 00:04:40 jak se je potom snažili fixovat
  národovci v 19. století.
 • 00:04:50 -Za hřbitovem byl akátový lesík,
 • 00:04:53 tam jsme si hodně hráli na vojáky,
  četníky, zloděje.
 • 00:04:58 -Maminka nám z krepového papíru
  našila sukýnky,
 • 00:05:02 na dvoře jsme vařili,
 • 00:05:04 měli jsme tam udělané kamínka
  a hrávali jsme si.
 • 00:05:47 -Za začátku 19. století se rozhodlo,
 • 00:05:49 že Chorvati
  se musí ve škole učit německy.
 • 00:05:52 Ale chorvatštinu si pořád udržovali,
 • 00:05:54 protože chorvatština
  pro ně byl jazyk běžné komunikace,
 • 00:05:58 jak mluvili mezi sebou.
 • 00:05:59 Nevýhoda naší chorvatštiny je v tom,
  že jazyková chorvatská varianta,
 • 00:06:06 která se tady hovořila,
  tak to byl jazyk z 16. století,
 • 00:06:10 který absorboval české,
  německé vlivy.
 • 00:06:13 Ale nikdy neměl svoji psanou podobu.
 • 00:06:17 Byl to jen jazyk,
 • 00:06:19 který se používal
  při komunikaci s blízkými lidmi,
 • 00:06:23 ale na vzdálenější okolí
  jste se obraceli jiným jazykem.
 • 00:07:04 -U chorvatských vesnic u Břeclavi,
 • 00:07:06 tam v okolí žilo obyvatelstvo
  většinově slovanské,
 • 00:07:10 tam se mluvilo česky.
 • 00:07:12 Základní, jednoduchá teorie říká,
 • 00:07:15 že Charváti na Mikulovsku
  si udrželi svůj chorvatský jazyk
 • 00:07:19 právě proto, že byli obklopení
  německým mořem a živlem.
 • 00:07:32 -Němčina na Mikulovsku měla nadvládu,
  bylo tam dokola hodně Němců,
 • 00:07:39 všechny vesnice byly německé.
 • 00:07:42 Chorvatského učitele
  jsme nikdy neměli.
 • 00:07:45 Mí rodiče chodili do německých škol,
  ale chorvatsky s námi mluvili pořád.
 • 00:07:55 To je můj otec, co sedí.
 • 00:07:57 To je jeho bratr,
  ten už zemřel.
 • 00:08:02 I můj otec zemřel.
 • 00:08:04 Vrchnost obce nebo okres:
 • 00:08:09 ty jsi Godinič,
  to je blbé jméno,
 • 00:08:14 všechno dokola je německé,
  tak se nech přejmenovat.
 • 00:08:18 Godinič, to je jako déšť,
  tak ho přejmenovali na Regen.
 • 00:08:24 Ale staří až do smrti,
 • 00:08:25 ještě v Jevišovce,
  mi říkali Godinič.
 • 00:08:29 -Když někdo české nebo německé
  národnosti si vzal naši holku,
 • 00:08:34 tak se za pár let pochorvatštil.
 • 00:08:37 Ale na úřadech a ve škole
  se mluvilo podle toho,
 • 00:08:43 který vládl režim.
 • 00:08:49 -Chorvatština fungovala
  uvnitř komunity,
 • 00:08:52 ale němčina jim byla
  naprosto vlastní.
 • 00:08:56 Byl to tzv. obcovací jazyk.
 • 00:08:58 Byl to jazyk, který zjišťovala
  první dvě rakouská sčítání obyvatel
 • 00:09:04 a tehdy se k nim hlásila
  celá řada obyvatel.
 • 00:09:09 I spousta lidí mluvících česky
  se přihlásilo k němčině
 • 00:09:14 jako svému obcovacímu jazyku.
 • 00:09:16 Statistiky byly a jsou zrádné
  a snadno zneužitelné.
 • 00:09:21 Musíme se dívat za ně.
 • 00:09:25 -V polovině 19. století si Chorvatů
 • 00:09:27 všimnou čeští obrozenci vedeni
  zájmem o slovanské bratry
 • 00:09:31 a nešetří romantickým obdivem.
 • 00:09:33 Proměna poddaných v obyvatele
  s hlasovacím právem začne probouzet
 • 00:09:38 i zájem národních aktivistů.
 • 00:09:40 V roce 1890 je Chorvatů na Drnholecku
  na 2 tisícovky.
 • 00:09:46 -Chorvatština
  byla také náboženským jazykem.
 • 00:09:49 Tady by se dala zmínit
  postava faráře Aloise Malce,
 • 00:09:54 který přichází do Dobrého Pole
 • 00:09:57 a stal se fanouškem Chorvatů
  a chorvatštiny.
 • 00:10:04 -Zajímavé na něm bylo to,
  že se naučil chorvatštinu,
 • 00:10:08 aby se svými farníky
  mohl chorvatsky mluvit a kázat,
 • 00:10:12 ale také pro ně sepsal knížku
  "Molitve i pjesme",
 • 00:10:17 což je první kniha,
 • 00:10:19 která kdy vyšla
  v moravské chorvatštině.
 • 00:10:22 Díky Malcovi se dochovalo
  i mnoho textů,
 • 00:10:25 které dokumentují kroje,
  životní styl,
 • 00:10:28 mentalitu moravských Chorvatů.
 • 00:10:31 -V roce 1905 do Jevišovky,
  tehdy Frélichova,
 • 00:10:34 na svých toulkách zavítá
  vídeňský malíř Othmar Ruzicka.
 • 00:10:39 Učaruje mu krajina
  i její obyvatelé.
 • 00:10:43 -Ruzickovi se tady zalíbilo,
  proto se sem dlouho vracel.
 • 00:10:47 Později si tady koupil dům,
  přestěhoval se sem
 • 00:10:50 a maloval Charváty při
  nejrůznějších životních situacích.
 • 00:10:54 Dá se říct, že málokterá česká,
  moravská vesnice
 • 00:10:58 má tak podrobně zdokumentovaný život
  svých obyvatel jako moravští Chorvaté
 • 00:11:04 a jejich chorvatské vesnice.
 • 00:11:16 -Každý Kiritof má svého kozla,
  je hezky nastrojený.
 • 00:11:21 Celé tři dny, co Kiritof trvá
  a ještě i o hodkách,
 • 00:11:24 se o něj hraje v kuželkách.
 • 00:11:27 Kdo vyhraje, dostane kozla
  a udělá z něj guláš.
 • 00:11:33 -Před hody se líčilo, uklízelo,
  zametalo před domem,
 • 00:11:38 to se dělalo i před Velikonocemi.
 • 00:11:44 -To byly hody 3 dny.
 • 00:11:46 To už jsem měl 10-12 let,
  to už jsem byl kluk,
 • 00:11:54 zkoušel jsem i víno popíjet.
 • 00:11:58 Bylo nám veselo.
 • 00:12:07 -Vztah k půdě byl velmi silný.
 • 00:12:10 Skutečnost, že se grunty
  dědily z pokolení na pokolení,
 • 00:12:14 nerozštěpovaly se,
  je jedním ze základních faktorů toho,
 • 00:12:19 že se uchoval i jazyk.
 • 00:12:21 Jazyk zároveň fungoval
  jako symbol jedinečnosti,
 • 00:12:25 sounáležitosti k jádru obce,
  k vlastníkům dědičných gruntů.
 • 00:12:31 A to je to, co je odlišovalo
  od domkářů i německého okolí.
 • 00:12:37 ZPĚV
 • 00:12:39 - Máti mámě vždycky říkala
 • 00:12:41 zůstaň tím, čím ses narodil,
 • 00:12:46 jazyk svůj však vždycky v lásce měj,
 • 00:12:50 jak by tvůj nejdražší poklad byl.
 • 00:12:55 -Už před vznikem první republiky
  se začaly v chorvatských vesnicích
 • 00:13:02 aktivně projevovat
  spolkové iniciativy české.
 • 00:13:05 Byl to typický obraz,
 • 00:13:07 všude na jazykové hranici souboj
  o duše obyvatelstva.
 • 00:13:13 Boj se nejčastěji odehrával na půdě
  různých kulturních aktivit, škol.
 • 00:13:19 Začíná i vliv na obyvatele
  chorvatských obcí,
 • 00:13:23 což vyústí v to,
  že jsou zde založeny české školy.
 • 00:13:29 -Jak vznikla první republika,
 • 00:13:32 tak naši lidé to brali
  jako velké osvobození,
 • 00:13:35 že jsme odešli od německého živlu
  a chtěli jsme konečně být se Slovany,
 • 00:13:41 kde si budeme víc rozumět.
 • 00:13:47 -Když byla přestávka,
 • 00:13:49 tak jsme mezi sebou
  mluvili chorvatsky.
 • 00:13:51 Jak přišel učitel,
  tak už se muselo česky.
 • 00:13:55 Řídící tatínkovi vzkázal,
  že mi čeština moc nejde,
 • 00:13:59 protože jsme doma mluvili chorvatsky.
 • 00:14:04 -Na Mikulovsku v té době žije
  96 % Němců a jen necelá 2 % Čechů.
 • 00:14:09 Chorvatské obce
  jsou tu největší slovanské bašty.
 • 00:14:13 Jihomoravští němečtí poslanci
  v listopadu 1918 ve Znojmě
 • 00:14:18 odhlasují připojení Jižní Moravy k
  nově vyhlášenému německému Rakousku.
 • 00:14:24 Ale 16. prosince československá
  branná moc obsazuje Mikulovsko
 • 00:14:28 i chorvatské vesnice.
 • 00:14:34 -To,co bylo charakteristické
  pro obyvatelstvo v tomto území,
 • 00:14:39 byla nejistota,
 • 00:14:40 zda území budou nadále patřit
  k tzv. německému Rakousku,
 • 00:14:44 či to území zůstane,
 • 00:14:46 nebo se stane součástí
  nově vzniklé ČSR
 • 00:14:51 v rámci historických hranic Moravy.
 • 00:14:55 -A tehdy se význam
  moravských Chorvatů změní
 • 00:14:59 z obdivované lidové kultury
 • 00:15:00 v jeden z argumentů našich zástupců
 • 00:15:03 na Pařížské mírové konferenci
  v roce 1919.
 • 00:15:08 -Součástí československých požadavků
  byl projekt tzv. koridoru,
 • 00:15:14 který měl propojit území
  vznikajícího ČSR
 • 00:15:19 a vznikajícího soustátí Srbů,
  Chorvatů a Slovinců,
 • 00:15:24 budoucí Jugoslávie tak,
 • 00:15:27 aby se od sebe oddělilo
  Maďarsko a Rakousko.
 • 00:15:31 A zde se argumentovalo tím,
  že v území koridoru,
 • 00:15:34 který by se táhnul na území
 • 00:15:37 dnešní rakouské spolkové země
  Burgenland,
 • 00:15:40 tak že je tam spousta Chorvatů
  a mělo by to i tuto etnickou logiku,
 • 00:15:47 kdyby se toto území připojilo část
  k Jugoslávii a část k ČSR.
 • 00:15:55 -Projekt, jakkoliv dnes zní kuriózně,
 • 00:15:58 vycházel z tradice našich kulturních
  styků s Jihoslovany.
 • 00:16:02 Zapamatujme si ho
  jako jeden z jasných projevů
 • 00:16:05 naší vzájemné náklonnosti.
 • 00:16:07 T. G. Masaryk ho poprvé přednesl
  už v druhém roce války.
 • 00:16:11 Jiný náš požadavek
  na mírové konferenci,
 • 00:16:14 rovněž podložený přítomností
  slovanského obyvatelstva,
 • 00:16:18 je podstatnější,
  protože přinese hmatatelný výsledek.
 • 00:16:22 Moravští Chorvaté svou existencí,
  ovšem nevědomky,
 • 00:16:26 přispějí k tomu,
  že německá Jižní Morava připadne,
 • 00:16:30 podle historické hranice,
  rodícímu se ČSR.
 • 00:16:38 -Uvědomme si, že do roku 1918
  sice Chorvati žili na Moravě
 • 00:16:44 a na druhé straně kousek
  bylo Dolní Rakousko,
 • 00:16:48 ale byla to vnitřní hranice státu,
 • 00:16:51 která v jejich každodenním životě
  nehrála žádnou roli
 • 00:16:55 a najednou v roce 1918
  se tady hranice objevuje.
 • 00:17:00 A oni si kladou otázku,
  zda budou moci na své pole,
 • 00:17:07 které mají na druhé straně.
 • 00:17:13 -Byli to zemědělci,
  znali jen pracovat na poli a víno.
 • 00:17:20 Taky jsme měli vinohrad.
 • 00:17:23 Nestarali se o politiku,
  starali se o to,
 • 00:17:28 aby na jaře včas zaseli,
  aby včas sklidili
 • 00:17:32 a usušili seno pro dobytek.
 • 00:18:05 -Je tady moderní doba
  a dva velké národní kolektivy ?
 • 00:18:10 Němci a Češi.
 • 00:18:11 Ti začínají bojovat o své pozice,
  svá území.
 • 00:18:17 Dvě strany na ně kladou nároky,
 • 00:18:19 aby se přihlásili k jedné,
  či druhé straně.
 • 00:18:22 Malá chorvatská komunita se ocitá
  uprostřed tohoto konfliktu.
 • 00:18:39 -Část Chorvatů sice ve 20. roce
  volí německé strany ze svého okolí,
 • 00:18:44 ale založení českých škol
  v jejich obcích
 • 00:18:47 a národní aktivisté
  časem trend obrátí.
 • 00:18:50 Adaptace Chorvatů na nové poměry
  sice neprobíhá úplně hladce,
 • 00:18:54 ale jsou k republice loajální
  a prokazují úctu Masarykovi
 • 00:18:58 jako ostatní občané.
 • 00:19:03 -Pamatuji si pohřeb T. G. Masaryka.
 • 00:19:07 Chodila jsem do 1. třídy,
 • 00:19:13 ve škole jsme dostali
  černé srdíčko T. G. M.
 • 00:19:20 a to byl smuteční pochod za T. G. M.
 • 00:19:24 Srdíčko jsem měla dlouho schované
  a potom mi ho ukradl spolužák.
 • 00:19:31 -30. léta
  jsou poměrně dynamických obdobím,
 • 00:19:35 plody nese činnost
 • 00:19:37 Národní jednoty
  pro jihozápadní Moravu,
 • 00:19:40 která sehrávala zásadní roli
  v čechizaci Chorvatů.
 • 00:19:45 Dostávají status hraničářů,
 • 00:19:47 kteří hlídají slovanskou věc
  na německých hranicích.
 • 00:19:51 Ale už je to v době,
 • 00:19:52 kdy se bezpečnostní situace v Evropě
  začíná zhoršovat
 • 00:19:57 a ke konci 30. let se Chorvaté
  opět dostávají do víru velkých dějin.
 • 00:20:03 -Chystala se velká sláva,
  když se hrály hymny,
 • 00:20:06 někteří neznámí lidé nesmekli
  a pak bylo zle.
 • 00:20:10 Naši mládenci jim klobouky strhli.
 • 00:20:13 Byli to Němci.
 • 00:20:14 Už tehdy měli bílé podkolenky.
 • 00:20:17 -V roce 1938, těsně před válkou,
  začínají vyrůstat bunkry
 • 00:20:22 na dohled od jejich sídel.
 • 00:20:25 Schyluje se tady ke konfliktu.
 • 00:20:29 -Mnichovská dohoda posune
  státní hranici
 • 00:20:31 do moravského vnitrozemí
 • 00:20:33 a trojice chorvatských vesnic
  se rázem ocitne
 • 00:20:36 v Říšské župě Niederdonau.
 • 00:20:38 Hranice, která vznikla před 20 lety,
  mizí,
 • 00:20:41 a Charváti jsou vydáváni napospas
  nacistickému režimu a germanizaci.
 • 00:20:46 Kdo se nechce přizpůsobit,
  je pronásledován,
 • 00:20:50 nebo musí s Čechy hledat útočiště
  ve druhé republice.
 • 00:20:55 -České školy se zrušily.
 • 00:20:57 Před školou se začaly pálit knihy,
 • 00:21:00 začali to pálit uniformovaní chlapi
 • 00:21:03 a museli jsme chodit
  do německých škol.
 • 00:21:06 Německy jsme neuměli, trochu,
  jen na ulici,
 • 00:21:10 co jsme s kamarády: ty jsi vůl.
 • 00:21:14 Donutili nás a naučili jsme se.
 • 00:21:22 -Pamatuji si, jak si maminka
  v kostele zpívala, asi chorvatsky,
 • 00:21:29 ale u po mši a někdo ji udal.
 • 00:21:33 Zavolali ji na obecní úřad
  a tam jí domlouvali.
 • 00:21:41 -Neodešli proto,
 • 00:21:42 proč neodešli z odstoupeného
  pohraničí ze Sudet deseti,
 • 00:21:46 možná statisíce Čechů,
  kteří zde hospodařili
 • 00:21:49 a kteří zde zůstali
  po celou dobu okupace.
 • 00:21:53 V roce 1938,
  když se československá moc zhroutila,
 • 00:21:58 lidé se museli starat
  o své vlastní přežití
 • 00:22:02 a odpověď nacházeli v tom,
 • 00:22:05 že budou žít dál své každodenní
  životy a starat se o svůj chléb,
 • 00:22:09 modlit se ve svém kostele.
 • 00:22:12 Velké dějiny s nimi bohužel hrály
  úplně jiný příběh.
 • 00:22:22 -Tatínek jako policajt cítil,
  že v roce 1938 už se Hitler hlásí.
 • 00:22:29 Maminka se podívala a na nebi
  byl červený oranž jako mapa.
 • 00:22:36 A říkala: tolik krve bude prolito.
 • 00:22:50 -Na základě mezinárodní smlouvy
  všichni obyvatelé zabraného území,
 • 00:22:55 kteří zde žili před rokem 1910
 • 00:22:57 a jejich potomci
  dostanou německou státní příslušnost.
 • 00:23:01 To pro muže znamená povinnosti
  sloužit ve wehrmachtu.
 • 00:23:21 -Nikdo nechtěl jít,
  ale to se tenkrát říkalo:
 • 00:23:26 Slováci jdou s Hitlerem,
  Maďaři a Chorvaté taky.
 • 00:23:32 -Všichni muži museli narukovat
  a teprve tam se zjišťovalo,
 • 00:23:39 jaké jsou národnosti.
 • 00:23:41 Chorvati automaticky připadli
  k Sudetům, Velkoněmecké říši,
 • 00:23:49 ale Češi, když byli zjištěni,
 • 00:23:51 tak je všechny propustili domů
  a nemuseli jít na vojnu a bojovat.
 • 00:23:58 -Málo se to ví, ale české
  obyvatelstvo nemuselo rukovat,
 • 00:24:02 ale Chorvatů se na to nikdo neptal.
 • 00:24:05 Nastupovali do německé armády,
  dokonce i do SS.
 • 00:24:09 Od určité doby se do SS nastupovalo
  v rámci branné povinnosti.
 • 00:24:15 -Tatínek se ocitl v německé armádě,
  protože byl Chorvat.
 • 00:24:19 Kdyby nenastoupil,
  tak mu hrozil trest smrti.
 • 00:24:26 -Tatínek se ocitl v Itálii,
  a protože nenáviděl Němce,
 • 00:24:31 tak se domluvili s partyzány
  a dávali jim tam náboje, granáty
 • 00:24:38 a potom se s dvěma Němci
  dali k partyzánům.
 • 00:24:48 -Otec už byl starší, narodil se 1903,
  taky ho dali do fronty.
 • 00:24:55 Zmizel a z německého úřadu
  nám přišlo, že je nezvěstný.
 • 00:25:06 -Měl hrozné štěstí v tom,
  že se mu narodilo čtvrté dítě,
 • 00:25:11 můj bratr,
 • 00:25:13 a přesto, že německá říše
  i Hitler byl nelida,
 • 00:25:19 tak měl nařízení,
  že komu se narodí čtvrté dítě,
 • 00:25:24 a zvlášť sedlákovi,
  tak dostane 3 roky odkladu.
 • 00:25:28 On se tím vyhnul prvnímu narukování
  až na ruskou frontu,
 • 00:25:34 tam se naši muži dostali
  až ke Stalingradu.
 • 00:25:39 Kdyby tam byl,
  tak všichni zahynuli,
 • 00:25:42 pokud se nevrátili jako mrzáci.
 • 00:25:47 -Naše mámy každý den čekaly
  na pošťáka.
 • 00:25:50 Některému šly vstříc,
 • 00:25:51 aby co nejrychleji dostaly psaní
  od milého, syna nebo táty.
 • 00:25:56 Každá z nich doufala,
 • 00:25:58 že nedostane dopis
  se strašnou zprávou.
 • 00:26:02 Byly šťastné, když napsal,
  že je živý.
 • 00:26:05 Druhý den to ale mohlo být jinak.
 • 00:26:10 -Byly to obrovské ztráty,
  v každé vesnici padlo asi 100 mužů,
 • 00:26:17 ve Frélichově asi 130 vojáků.
 • 00:26:22 A ještě se vrátili jako mrzáci -
  bez rukou, nohou.
 • 00:26:30 Co měli pomáhat, tak v době války
  to všechny dělaly manželky za ně,
 • 00:26:36 tak se kolikrát musely starat o ně,
  protože byli bezmocní atd.
 • 00:26:40 Následky byly hrozné.
 • 00:26:51 -V roce 1945,
  než to potom skončilo,
 • 00:26:55 tak si pamatuji v té hrůze,
  jak to u nás bylo,
 • 00:27:00 že jsme byli 3 týdny
  ve vinném sklepě.
 • 00:27:04 Nebyla tam voda,
  umývali jsme se vínem,
 • 00:27:08 vařili jsme na vínu,
  třeba klobásy,
 • 00:27:12 jídlo jsme měli s sebou.
 • 00:27:16 -Nejvíc na tom doplatili v Přerově.
 • 00:27:19 Hned tam byli Němci
  a potom zase Rusi,
 • 00:27:21 a zase Němci a zase Rusi.
 • 00:27:23 Němci tomu říkali Stalin Order,
  Rusáci katuše.
 • 00:27:27 A to měl záběr každých 10 metrů.
 • 00:27:30 Teď to najednou padlo,
  ve sklepě vyletěly dveře
 • 00:27:37 a čekala jsem, co bude dál.
 • 00:27:41 Čekala jsem, že to dostaneme.
 • 00:27:47 -Po válce přišli Rusi
 • 00:27:48 a děvčata se chodila
  všude schovat do stohů a do slámy,
 • 00:27:54 protože je znásilňovaly.
 • 00:27:57 Velitel říkal: ne, my jsme Slované,
  tak naše děvčata nesmíte to,
 • 00:28:02 ale přesto se stávalo.
 • 00:28:04 Ale Němky, ty znásilňovaly moc.
 • 00:28:15 -Plány řešení německé otázky
  vycházejí z etnického hlediska,
 • 00:28:20 kdo je Němec, je kolektivně vinen.
 • 00:28:23 Jinak řečeno, základní občanská práva
  nenáleží každé národnosti.
 • 00:28:27 A v tom radikálním
 • 00:28:29 a černobílém čase není prostor
  posoudit zvláštnost,
 • 00:28:32 jakou jsou moravští Chorvaté.
 • 00:28:36 -Začal strašný teror pro Chorvaty,
 • 00:28:40 nástupy jako
  v koncentračních táborech,
 • 00:28:43 kde se u kostela nastupovalo,
  rozdělovali se lidé do práce.
 • 00:28:47 Chtěli nad nimi prokázat svou moc,
  nakonec to dokázali.
 • 00:28:53 -V roce 1946 přišla jedna babka,
  byla to Němka a dozvěděla se,
 • 00:29:02 že je tady u Brna zajatecký tábor
  a náš otec je tam.
 • 00:29:08 Matka celá šťastná
  za ním první šla.
 • 00:29:11 Napsali jsme, aby nám ho pustili,
  tak nám ho pustili.
 • 00:29:17 Otec přišel, viděli tam nějakou
  Kateřinu, jak se znali: Kača, vítaj.
 • 00:29:30 Ta baba to udala, že řekli:
  Heil Hitler.
 • 00:29:36 Večer za ním přišli policajti
  a odvezli ho do Znojma,
 • 00:29:41 tam byl asi 3 měsíce zavřený.
 • 00:29:43 Potom se to vysvětlilo
  a pustili ho.
 • 00:29:52 -Tatínek byl zamknutý v Mikulově
  u osmičky,
 • 00:29:56 tam zemřelo moc lidí.
 • 00:29:59 Byli tak bití,
  že jim maso odpadlo.
 • 00:30:05 -Táta tam byl půl roku a říkal,
  co zkusil.
 • 00:30:08 Třeba takhle mu dali knížky a
  Grebeníček mu dával elektrické šoky.
 • 00:30:15 Proč tyto chlapy zavřeli?
 • 00:30:19 Tatínek, Šalamon z Jevišovky a
  starosta napsali do Chorvatska dopis
 • 00:30:25 a chorvatský prezident odpověděl,
  že jestli nás vystěhují,
 • 00:30:32 tak z Chorvatska
  vystěhuje všechny Čechy.
 • 00:30:43 -Kolem osmi hodin přijel vlak
  a tam vystoupili Bulhaři,
 • 00:30:48 co teď žijí na Frélichově.
 • 00:30:52 Přijeli vlakem,
  šli celou vesnicí
 • 00:30:57 a barák, co se jim líbil,
  tak si napsali
 • 00:31:01 nebo pamatovali jeho číslo,
  šli na úřad a řekli:
 • 00:31:05 ten a ten barák bych chtěl mít.
 • 00:31:08 Museli jsme bílé pentličky
  nosit s černým N.
 • 00:31:19 Jak byli Židé žlutí a měli hvězdu,
  tak my jsme museli nosit pentličky.
 • 00:31:31 Přišel jeden Rus s kolečkem a říká:
  co to je?
 • 00:31:36 My to musíme nosit, Němec.
 • 00:31:40 Strhl to a říkal:
  my jsme bojovali, ne Češi.
 • 00:31:50 -Začalo tam docházet
  ke konfliktům mezi Chorvaty
 • 00:31:54 a představiteli
  nové československé moci,
 • 00:31:57 což zpravidla byli mladí,
  čerství komunisté,
 • 00:32:01 kteří byli jako komisaři posíláni
  do těchto obcí
 • 00:32:05 a tam začali dělat pořádek.
 • 00:32:08 Často to byli lidé,
  kteří měli kriminální minulost
 • 00:32:13 nebo minimálně kriminální sklony.
 • 00:32:16 Došlo zde dokonce i k vraždě
  mladého Chorvata MichalaKocha.
 • 00:32:27 -Kdo neodevzdal zbraň,
  tak může být i zastřelen.
 • 00:32:30 Vloudili se do baráku, hledali,
  pistole se našla za obrazem.
 • 00:32:36 Syna i rodiče hned zavřeli
  a strašně je mučili.
 • 00:32:44 -Babičce a dědovi pálili prsty
  a nehty se svíčkou, aby se přiznali,
 • 00:32:52 jestli o pistoli věděli.
 • 00:32:56 Nějací tři chlapi,
 • 00:32:58 jeden se jmenoval Pechar,
  druhý Čorda, pak nějaký Krajíček,
 • 00:33:03 tito si strýce vzali na faru
  a tam ho umučili.
 • 00:33:13 -Rodiče se na to museli dívat
  a řekli, že se oběsil.
 • 00:33:17 Jak se mohl oběsit,
  když měl obě ruce svázané za zády?
 • 00:33:26 -Taky tam měli 3 Němce,
  ostříhali je dohola
 • 00:33:30 a vypálili jim tam hákový kříž.
 • 00:33:34 To jsem osobně viděl,
  jak je mučili,
 • 00:33:38 protože jsem se tam jako všivák
  na to díval.
 • 00:33:45 -Pokud vím, tak komisaři
  nakonec stanuli před soudem.
 • 00:33:50 Tyto prohřešky zpravidla
  nejpozději po únoru byly amnestovány
 • 00:33:58 a lidi byli propuštěni.
 • 00:34:12 -Charváti byli po válce poněkud
  nesmyslně obviněni z kolaborace.
 • 00:34:17 Nesmyslnost vyplývá ze situace,
  ve které byli.
 • 00:34:23 S kým měli kolaborovat,
  proti komu, na území,
 • 00:34:29 které bylo okupováno
  německou nacistickou mocí.
 • 00:34:33 Z jejich pohledu je ČSR opustil.
 • 00:34:37 Na začátku října 1938
 • 00:34:40 se českoslovenští vojáci a úředníci
  sebrali, rozloučili se a odešli.
 • 00:34:47 -Po válce jim vytýkali,
  že byli němečtí vojáci.
 • 00:34:50 Oni museli, kdyby řekli nepůjdu,
  tak je zastřelí.
 • 00:34:55 Němečtí vojáci, ti rakouští,
  pak byli čeští vojáci,
 • 00:35:01 mí strýci a ti stejní strýcové
  museli být němečtí vojáci,
 • 00:35:06 když byl Hitler.
 • 00:35:08 Po roce 1945 byli zase naši kluci
  čeští vojáci.
 • 00:35:15 Jeden říkal:
  jsme jen Chorvati zemědělci,
 • 00:35:21 u pluhu jsem nebyl spolehlivý,
 • 00:35:25 ale s puškou na rameni
  jsme byli spolehliví, že?
 • 00:35:40 -Vláda doporučí Chorvaty
  z pohraničí odsunout.
 • 00:35:43 Uvážlivější Zemský národní výbor
  v Brně v červnu 1947 rozhodne:
 • 00:35:48 vystěhovat pouze 311 osob.
 • 00:35:52 Jsou to ovšem i rodiny,
 • 00:35:54 kde se bližší vztah
  k nacistickému režimu
 • 00:35:57 sotva prokázal jednomu členu.
 • 00:36:00 Obyvatelé Hlučínska či Těšínska,
 • 00:36:02 které branná povinnost také navlékla
  do německých uniforem,
 • 00:36:06 přece nakonec potrestáni nebudou
  a zůstanou ve svých domovech.
 • 00:36:11 -Způsob myšlení, který vnesl nacismus
  do prostředí Střední Evropy,
 • 00:36:16 vnímám jako infekci.
 • 00:36:19 Myšlení, které předpokládá,
  že jedině,
 • 00:36:23 když se nastolí nějaký etnický,
  čistý stav,
 • 00:36:27 kdy se společnost očistí,
  tak zabráníme příštím pohromám,
 • 00:36:33 ale je to určitý myšlenkový zkrat,
  kdy se přejme nacistická logika,
 • 00:36:38 akorát se obrátí proti jiným.
 • 00:36:49 -Vzpomínám si,
 • 00:36:51 že v roce 1947 jsme přísahali
  za druhou ČSR.
 • 00:36:56 -Sousedka mi půjčila kroj,
  přísahala jsem před kostelem,
 • 00:37:01 že budeme věrni ČSR.
 • 00:37:05 -Tam se řešila chorvatská otázka,
  to si pamatuji.
 • 00:37:09 My jsme tam jako holčičky
  byly v krojích.
 • 00:37:13 Tenkrát se to vyřešilo,
  že zůstaneme doma.
 • 00:37:17 -Zemský národní výbor
  považuje věc za ukončenou.
 • 00:37:21 Také prezident Beneš řekne v Mikulově
  vítajícím Chorvatům:
 • 00:37:25 vy Chorvaté jste trpěli
  nejvíc v záplavě německých vesnic,
 • 00:37:29 budete prvními dědici země.
 • 00:37:31 Přesto krátce na to
  mikulovský okresní národní výbor
 • 00:37:35 požaduje přehodnotit ono rozhodnutí
  brněnského zemského výboru.
 • 00:37:40 Komunistům se zkrátka zdá,
  že se v Brně s Chorvaty moc babrají.
 • 00:37:50 -Charvátské obyvatelstvo se stalo
 • 00:37:53 tou nejprověřenější skupinou
  obyvatelstva.
 • 00:37:56 Byli vyšetřování
  místními bezpečnostními orgány
 • 00:38:00 včetně místní služebny StB.
 • 00:38:03 Byly na ně velmi cíleně shromažďovány
  důkazní materiály
 • 00:38:07 v podobě evidencí
  různých nacistických organizací
 • 00:38:11 nebo vojenských složek.
 • 00:38:13 Na základě těchto materiálů
  byla řada Chorvatů postavena
 • 00:38:17 před mimořádnýlidový soud ve Znojmě.
 • 00:38:21 Naprostá většina jich od tohoto soudu
  odešla s osvobozujícím rozsudkem.
 • 00:38:31 -Nastal rok 1948
  a komunisté se s tím babrat přestali.
 • 00:38:48 -Sousedka měla příbuznou,
  to musela být nějaká šlechtična
 • 00:38:52 a ta vykládala karty.
 • 00:38:55 Vykládala karty a maminka říkala:
  tak nevím, ona každému řekne,
 • 00:39:01 že se bude stěhovat.
 • 00:39:04 Přece se nemůže stěhovat
  celý Frélichov.
 • 00:39:08 Představte si to,
  celý Frélichov se stěhoval.
 • 00:39:17 -U nás byla křesťanská dědina,
  všichni volili lidovce.
 • 00:39:21 To byla katolická strana,
  byli lidovci a zvítězili komunisti.
 • 00:39:28 Praha nesouhlasila,
  aby nás vystěhovali.
 • 00:39:32 Udělali takový tlak,
  že jsme spřáteleni s Rakouskem
 • 00:39:37 a že na hranici nemáme co dělat,
  a že jsme tam nebezpeční.
 • 00:39:43 -Kdyby volili komunisty,
  tak tam zůstali.
 • 00:39:47 Byl tam nějaký právník a víte,
  co řekl?
 • 00:39:50 Dám do každé obce po republice
  2-3 rodiny
 • 00:39:58 a za pár let bude po nich.
 • 00:40:00 A to se mu podařilo.
 • 00:40:08 -Hlavní vlna vysídlení
  propukla v roce 1948, po únoru,
 • 00:40:13 kdy se aktivity zhostily
  akční výbory,
 • 00:40:17 zejména Okresní akční výbor
  Národní fronty v Mikulově,
 • 00:40:22 který dostal povolení
  k vysídlení Chorvatů
 • 00:40:26 do vnitrozemí a jejich rozptýlení.
 • 00:40:29 Plán byl tu menšinu
  národnostně asimilovat,
 • 00:40:36 udělat z příslušníků
  dobré loajální Čechy.
 • 00:40:43 -Z tatínkovy strany
  mám dva bratrance.
 • 00:40:46 Jeden přešel k Rusům,
  kdy 28x skočil padákem.
 • 00:40:54 Říkám: nebál ses,
  že budeš střílet proti bratrovi?
 • 00:41:01 Říkal: to jsem se bál.
 • 00:41:03 Jenomže druhý bratr
  přešel k Angličanům.
 • 00:41:07 Oba utekli k těm druhým,
  u fašistů nezůstali.
 • 00:41:13 Ještě měli sestru,
  ta byla tak stará jak já.
 • 00:41:16 Sestra měla manžela Rakušáka,
  tak ho vystěhovali.
 • 00:41:25 -Děda vykládal,
  že to byly dva důvody.
 • 00:41:30 Jeden důvod byl volby a druhý důvod,
  proč je vystěhovali,
 • 00:41:38 je kvůli majetkům.
 • 00:41:58 -Denní hrůzy,
  když nastaly pro náš malý národek.
 • 00:42:02 Nás z našich domovů vyhnali Češi.
 • 00:42:04 Kraj hornatý, chudý,
  kde vidět jen les,
 • 00:42:08 kde přejdeš ku dráze leckterou ves.
 • 00:42:11 Ta naše vesnička,
  kostelíček zlatý,
 • 00:42:14 Pánbůh nám opatruj náš majetek vzatý.
 • 00:42:19 Můj rodný domove,
  rodná má zem,
 • 00:42:22 my v duchu tážem se,
  proč hnali nás ven.
 • 00:42:31 -Násilím otevřeli barák
  a násilím nás stěhovali.
 • 00:42:36 A nevěděli jsme, kam jedem.
 • 00:42:38 Naložili na nákladní auto,
  slzy mi tekly a něco mi říkalo,
 • 00:42:45 že už se v životě nevrátím domů.
 • 00:42:49 A je to tak.
 • 00:42:53 Pořád říkám, že jsem tam prožila
  nejkrásnější léta svého života,
 • 00:42:58 své dětství ve Frélichově.
 • 00:43:14 -Vysídlování trvalo od jara 1948
  do roku 1950.
 • 00:43:21 Někteří lidé odešli ještě
  o rok později.
 • 00:43:25 Bylo to v několika vlnách.
 • 00:43:28 První byl vysídlen Nový Přerov,
  byl nejblíže k hranici.
 • 00:43:33 Obyvatelstvo bylo přesouváno
 • 00:43:37 na Severní Moravu.
 • 00:43:45 -Tady je nakládali.
 • 00:43:47 Dovezli je sem nákladními auty
 • 00:43:50 a tady je nakládali
  do nákladních vagónů,
 • 00:43:53 některé jak dobytek.
 • 00:43:57 -Pamatuji si, když nás stěhovali,
  tak nádraží do Novosedel,
 • 00:44:03 já jsem jel za nimi potom na kole
  a zpíval jsem si:
 • 00:44:09 přijde čas, přijde domů zas,
 • 00:44:13 budeme si zabírati,
  naše domky zas.
 • 00:44:20 -Když potom už chudáci věděli,
  že se budou stěhovat,
 • 00:44:23 tak zpívali tuto písničku:
 • 00:44:25 ZPĚV
 • 00:44:27 Údolí tam za horama kdes
  kouteček svůj rodný dobře znám,
 • 00:44:35 tam jsem prožil mnoho krásných chvil,
  na které vždycky rád vzpomínám.
 • 00:44:49 -Měli jsme asi 10 nákladních vagónů,
 • 00:44:52 tak jsme cestovali
  s dobytkem ve vagóně,
 • 00:44:58 to jsme přežili.
 • 00:45:00 Ale ještě větší hrůza nás potkala,
  když z Újezdu z vlakového nádraží,
 • 00:45:06 zase přijela auta
  a jeli jsme do Pasek.
 • 00:45:12 -Přišel sedlák a říkal:
  co si přejete?
 • 00:45:15 Podíval se, viděl plnou silnici aut,
  jestli je válka.
 • 00:45:22 A ten zase říkal: co ty tady děláš,
  ten grunt má být volný.
 • 00:45:27 Tady jdou noví lidé,
  kteří tady mají bydlet.
 • 00:45:31 Jedině přes naše mrtvoly.
 • 00:45:33 Jedny Němce jste vyhodili,
  druhé Němce nám tady taháte zpátky.
 • 00:45:44 -V Podlesí nám zastavili 12 vagónů
  a maminka,
 • 00:45:48 jak viděla kopce a hory,
  tak začala brečet
 • 00:45:52 a zbláznila se z toho.
 • 00:45:55 Říkala: děcka, kde to jsme?
 • 00:45:59 Byla z toho vyvalená.
 • 00:46:04 Je mi smutno,
  když si vzpomínám na máti,
 • 00:46:10 jak to s námi neměla lehké.
 • 00:46:13 Až za půl roku se táta vrátil,
  protože mu nic nedokázali.
 • 00:46:35 -Stěhovali nás 2. prosince 1949,
  byla jsem ještě pást krávu,
 • 00:46:41 přišli jsme
  a tam bylo po kolena sníh.
 • 00:46:44 Pro mě to nebylo tak zlé,
  jak pro mou maminku.
 • 00:46:51 To muselo být hrozné,
  to byl hrozný šok.
 • 00:46:54 -Tam byla taková zima,
  že nám káva v troubě zmrzla,
 • 00:46:59 pivo na stole.
 • 00:47:00 Taková zima tam byla.
 • 00:47:04 Z Jižní Moravy lidi,
  kteří byli zvyklí na teplo.
 • 00:47:08 Jednoho dne jsem vstala
  v 5 h do práce,
 • 00:47:12 tatínek spával v kuchyni,
  dívám se na teploměr a -4 stupně.
 • 00:47:18 Říkám: ty ještě žiješ,
  ještě jsi nezmrzl?
 • 00:47:27 -Jak na Jižní Moravě,
  tak i tam jsme začali kravkami.
 • 00:47:33 Jenomže tam to bylo těžké,
  hodně kamenů atd.
 • 00:47:39 Během roku jsme koupili koně,
  jenže přišel rok 1953 a založili JZD.
 • 00:47:50 Vzali nám pole.
 • 00:48:01 -Po roce 1948 přišlo do Vojtíškova
  18 rodin moravských Chorvatů.
 • 00:48:09 Předkové přišli již v 16. století,
 • 00:48:11 kdy opustili kvůli hrozícím
  tureckým nebezpečím.
 • 00:48:14 Na Jižní Moravě se jim nedařilo.
 • 00:48:18 -Všichni chodili do kostela
  a tam se mamince vysmívala děcka:
 • 00:48:23 dívejte se, cikánka.
 • 00:48:26 Byla nastrojená
  v nejlepších chorvatských krojích.
 • 00:48:35 -Ještě jedna věc tam byla,
  která mě pronásledovala celý život,
 • 00:48:39 že se ptal na národnost
  a hrdě jsem říkal Chorvat.
 • 00:48:43 A ti blbečci,
  celá třída se rozchechtala.
 • 00:48:48 Od té doby jsem říkal,
  že nic důvěrného nebudu nikomu říkat.
 • 00:48:54 -Bratrská slovanská asimilace.
 • 00:48:57 371 rodin z Frélichova,
  dnešní Jevišovky,
 • 00:49:00 Dobrého Pole a Nového Přerova,
 • 00:49:03 jich zažívá roztrkáno
  do 118 obcí v Sudetech.
 • 00:49:08 -Tímto způsobem mělo být naloženo
 • 00:49:11 i se zbývajícím neodsunutým
  německým obyvatelstvem.
 • 00:49:14 Částečně to bylo provedeno,
  ale na rozdíl od Chorvatů
 • 00:49:18 většina těchto německých
  rozptýlených obyvatel
 • 00:49:20 se za 2-3 roky mohla vrátit
  do pohraničí.
 • 00:49:23 Později vesměs odešli do Německa.
 • 00:49:31 -Zbývá naděje, že se po odeznění
  stalinské éry moravští Chorvaté
 • 00:49:36 budou moci vrátit na Jižní Moravu.
 • 00:49:38 Avšak žádosti o návrat
  se i později striktně zamítají
 • 00:49:42 v duchu 40. let.
 • 00:49:44 Mají příbuzné za hranicemi,
  není záruky,
 • 00:49:47 že by dovedli tyto svazky
 • 00:49:49 v zájmu bezpečnosti státní hranice
  zpřetrhat atd.
 • 00:49:53 Skutečnou tvář našich
 • 00:49:56 tehdejších nejbližších
  slovanských bratrů
 • 00:49:59 jsme přece už odhalili.
 • 00:50:01 ZPĚV
 • 00:50:02 -Vrátím se zas do rodné země tam,
  kde domov můj.
 • 00:50:07 Ten čas nepřišel.
 • 00:50:09 Zpívávali jsme si to,
  protože všichni doufali,
 • 00:50:12 že se vrátí.
 • 00:50:21 -Museli si vystavovat propustky,
 • 00:50:24 aby se mohli podívat
  na své nebožtíky na hřbitovech.
 • 00:50:29 To bylo nepochopitelné,
 • 00:50:32 co je k tomu vedlo
  a co tím chtěli dokázat.
 • 00:50:36 Naši lidé tím hrozně trpěli.
 • 00:50:51 -V Jevišovce zůstalo
  jen několik málo chorvatských rodin.
 • 00:50:55 Právě rodina mého dědy a babičky
 • 00:50:57 byla jedna z posledních
  chorvatských rodin v Jevišovce.
 • 00:51:00 Pak se stávalo,
  že když sem Chorvaté jezdili,
 • 00:51:03 aby zašli na hřbitov,
  tak neměli kam složit hlavu.
 • 00:51:09 Všichni chodili sem
  a tady se setkávali.
 • 00:51:19 -Nejlepší barák si vzal předseda KSČ.
 • 00:51:23 A v roce 1968, to je škoda,
  že tehdy nebyl převrat,
 • 00:51:27 jsme šli celá rodina
  okolo našeho baráku,
 • 00:51:31 ještě tam byla naše třešeň,
  když jsme šli okolo,
 • 00:51:34 ještě ten strom byl
  a komunista volal:
 • 00:51:38 utrhněte si, však jsou vaše.
 • 00:51:42 Škoda, že nebyl převrat.
 • 00:51:47 Nakonec se uchlastal.
 • 00:52:00 -Tady toto je barák, který postavil
  můj dědeček s babičkou,
 • 00:52:04 který jsme v roce 1965 koupili zpět.
 • 00:52:12 Chorvati neměli možnost se vrátit
  do Jevišovky,
 • 00:52:15 měli to zakázané.
 • 00:52:17 Tatínek posílal na různé instituce,
  dokonce i na prezidentskou kancelář,
 • 00:52:25 jestli bychom se mohli vrátit
  do Jevišovky.
 • 00:52:28 Myslím, že v srpnu 1965
  jsme dostali dopis,
 • 00:52:35 že se můžeme vrátit.
 • 00:52:40 To je fotka těsně před válkou,
  nebo na začátku války,
 • 00:52:44 jak barák vypadal.
 • 00:52:46 Jak jsme se do Jevišovky vrátili
  v roce 1966, tak to je fotka,
 • 00:52:53 jak barák vypadal,
  jak jsme se sem nastěhovali.
 • 00:53:05 Tady má hrob moje maminka a tatínek,
  tady vedle má děda Hubený,
 • 00:53:10 který chtěl umřít v Jevišovce
  a nechtěl umřít na Severní Moravě.
 • 00:53:18 Podařilo se mu to
  a zemřel roku 1979.
 • 00:53:25 -K jakémusi obrození
  moravských Chorvatů
 • 00:53:27 dojde až po listopadu 1989.
 • 00:53:29 V roce 1991 se koná
  první oficiální setkání.
 • 00:53:33 Chorvatský den v Jevišovce.
 • 00:53:36 Je podnětem pro obnovu Kiritofu,hodů,
  které Chorvaté pravidelně slaví.
 • 00:53:41 Ale jejich řady řídnou.
 • 00:54:08 S takovými pocity mizí etnická
  skupina moravských Chorvatů.
 • 00:54:13 Lidí spíše zrazených,
  než co by zradili.
 • 00:54:17 Československý stát se dodnes nezmohl
  na nápravu starých křivd.
 • 00:54:23 Chorvaté těžce doplatili
  na dva totalitní systémy po sobě
 • 00:54:27 a pak i na náturu lidí
  oněmi totalitami pokřivenými.
 • 00:54:34 Oč chudší je mapa českých zemí,
  oč tesknější je moravské pohraničí.
 • 00:54:40 -Celá řada momentů je spjatá
 • 00:54:43 s nějakou snahou založit život lidí
  primárně
 • 00:54:48 na etnickém českém společenství.
 • 00:54:53 Příkladem jsou všeobecně přijímané
  restituce a jejich základní logika.
 • 00:54:59 Zlo se odehrálo po roce 1948,
  tzn., znárodnění,
 • 00:55:07 zcizení majetku etnických Čechů
  a Slováků.
 • 00:55:11 To že předtím došlo ke zcizení
  majetku jiných etnických skupin,
 • 00:55:17 to se nebere jako něco,
  co by mělo být napraveno.
 • 00:55:29 -Myslím, že to souvisí s tím,
  že to je malinká skupinka lidí,
 • 00:55:33 která politicky není až tak důležitá.
 • 00:55:36 V současnosti, ale i v 90. letech v
  ČR málokdo věděl,
 • 00:55:41 že nějací Chorvati byli.
 • 00:55:43 Pokud někdo něco o tom tušil,
  tak si mysleli:
 • 00:55:46 Chorvati byli kolaboranti,
  ti si to zasloužili.
 • 00:55:49 Bylo velmi málo lidí,
  kteří opravdu věděli,
 • 00:55:52 co se tehdy dělo,
  proč se to dělo.
 • 00:55:54 Pro politiky to nebylo důležité téma.
 • 00:55:56 Navíc je to fakt,
  že jsme daleko od Prahy a myslím si,
 • 00:55:59 že v Jevišovce dělat politiku
  je náročné.
 • 00:56:10 -I Slováci šli s Hitlerem
  a nikdo je nevystěhoval,
 • 00:56:15 ale nás vystěhovali.
 • 00:56:18 -Jsem křesťan, chodím do kostela.
 • 00:56:22 Jestli chci být křesťanem,
  musím taky odpouštět.
 • 00:56:31 -Omluva, co by vláda mohla udělat,
  je minimum,
 • 00:56:34 co by pro ty lidi mohla udělat.
 • 00:56:37 Aby špína nezůstala na nich,
  že to zavinili Chorvati.
 • 00:56:42 Nezavinili vůbec nic,
  jenom strašně trpěli.
 • 00:56:49 -Nevím, proč to udělali,
  proč to chtěli.
 • 00:56:53 A nikdo se nás nezastal.
 • 00:56:56 Nikdo.
 • 00:56:57 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2018

Související