Dokumentární portrét jedné z nejvýznamnějších postav úsilí o emancipaci českého národa, které významně přispělo k pozdějšímu vzniku samostatného českého státu.

Postava tohoto významného politika a spoluzakladatele Národní (staročeské) strany patří do politických i kulturních dějin tohoto národa. Celé jeho působení na české politické, hospodářské i kulturní scéně je spjato se všemi důležitými událostmi našeho národa. K tomu, aby pozvedl české sebevědomí a vzdělanost, nepotřeboval velká gesta a nabubřelá slova. Dnešní doba velmi potřebuje znát vzory vlastenectví a rozeznat je od poněkud nebezpečných a nevzdělaných pseudovlastenců.

František Ladislav Rieger (*10. 12. 1818 – †3. 3. 1903) byl zakladatelem české moderní politiky, otcem českého parlamentalismu, důstojným předchůdcem T. G. Masaryka. Zcela zásadním způsobem přispěl ke vzniku české státnosti.

Napište nám