iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 4. 2017
22:50 na ČT art

1 2 3 4 5

21 hlasů
1528
zhlédnutí

ASAP

Alemania, Spirituální Agenda Provždy

Literární revue s Jiřím Podzimkem, Pavlínou Bartoňovou a Tomášem Dimterem.

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

ASAP

 • 00:00:12 VRZÁNÍ
 • 00:00:18 ŠEPTÁNÍ
  -ASAP...
 • 00:00:24 CVRLIKÁNÍ
 • 00:00:32 -Dobrý večer.
 • 00:00:33 S ASAPem se dnes vrátíme
  o tisíc let zpět.
 • 00:00:36 Ale klid,
  nebude to samá staroba.
 • 00:00:38 -Žijeme s nimi tisíc let.
 • 00:00:40 S přáteli, nepřáteli,
  inspirátory, zkrátka s Němci.
 • 00:00:42 -Jak vypadají současné
  české překlady z němčiny
 • 00:00:45 ve světě ovládaném Anglosasy?
 • 00:00:47 -Alemania,
  Spirituální Agenda Provždy.
 • 00:00:49 -ASAP.
 • 00:00:57 Josef Winkler,
  "Matka a tužka".
 • 00:00:59 Jak by asi vyhlíželo naše dětství,
  nepřijít únorové vítězství lidu
 • 00:01:02 dělného léta Páně 1948?
  Nemluvě o převratu roku '18.
 • 00:01:07 Analogie prý kulhají,
  ale ta s Rakouskem
 • 00:01:10 by napadat na nohu nemusela.
 • 00:01:12 Archa Zlín vydává již poosmé
  rakouského prozaika
 • 00:01:15 Josefa Winklera, v edici
  moderních rakouských autorů.
 • 00:01:18 V knize "Matka a tužka"
 • 00:01:20 píše o dětství
  s patriarchálním otcem
 • 00:01:23 v katolické vesnici v Korutanech.
 • 00:01:25 Matka představuje touženou oporu,
  jež se nenaplní.
 • 00:01:28 Tužka spisovatelský vehikl,
  jenž ho nakonec zachraňuje.
 • 00:01:31 Nabízejí se tedy československé
  obdoby s dětstvím mezi šťastnými
 • 00:01:35 pionýry s vyceněnými úsměvy
  šťastných zítřků, které nepřišly.
 • 00:01:39 Čert je vem.
 • 00:01:41 Dodejme jen, že Winklerova
  kniha je zkrátka působivá próza.
 • 00:01:44 Další překlad Magdalény Štulcové.
 • 00:01:46 -Kolektiv autorů, "Benediktini".
  Nástěnná malba v českých zemích.
 • 00:01:50 Nemálo knih vydaných
  s grantovou podporou jsou díla
 • 00:01:53 namnoze pochybná,
  která nemají šanci čtenáře najít,
 • 00:01:56 natož oslovit.
 • 00:01:58 A o jejichž smyslu musí pochybovat
  i samotní autoři.
 • 00:02:01 To ale rozhodně neplatí
  o dvoudílné publikaci
 • 00:02:03 mapující nástěnné malby v prostředí
  benediktinských klášterů
 • 00:02:06 na území českých zemí.
 • 00:02:09 To, co autoři skromně
  charakterizují jako katalog
 • 00:02:11 barokních maleb,
  jde mnohem dál.
 • 00:02:13 Je to fundované pojednání
  zahrnující široký kulturní kontext,
 • 00:02:17 interpretaci malířských cyklů
  a medailony nejvýznamnějších autorů
 • 00:02:21 a jejich uměleckých projektů.
 • 00:02:23 -František Graus,
  "Živá minulost".
 • 00:02:26 Na historika Františka Grause
  se skoro podařilo zapomenout.
 • 00:02:30 Ze stalinistického dějepisce
  padesátých let se poměrně rychle
 • 00:02:33 stal evropsky uznávaným znalcem
  středověku a po emigraci historikem
 • 00:02:37 vlastně německým.
 • 00:02:39 Grausem viděná minulost
  působí věru stále živě,
 • 00:02:42 jen cesta k němu je klopotná -
  jak píše editor knihy Martin Nodl.
 • 00:02:46 Graus ani v Basileji nezapomínal
  na české dějiny.
 • 00:02:49 V knize najdeme praotce Čecha,
  Libuši, knížete Oldřicha
 • 00:02:52 a krásnou pradlenu,
  stejně jako v pramenech
 • 00:02:55 opřené studie, např. na téma:
  "Co dnes pro Francii znamenají
 • 00:02:58 Galové, Karel Veliký,
  Albigenští nebo Jana z Arku".
 • 00:03:01 Zajímá-li nás středověk,
  ten Grausův je opravdu stále živý.
 • 00:03:07 -Renier Stach,
  "Kafka/Rané roky".
 • 00:03:10 O Franzi Kafkovi bylo publikováno
  nesčetně knih.
 • 00:03:14 Ale monumentální Stachovo dílo,
  které se svou detailností pohybuje
 • 00:03:18 málem na hranici voyerismu,
  je rozhodně nejobsáhlejší.
 • 00:03:21 Představuje milník nejen v dějinách
  kafkovského bádání,
 • 00:03:24 ale i biografického
  zpracování vůbec.
 • 00:03:27 18 let autor bádal, pátral,
  zoufal si i krachoval,
 • 00:03:31 aby nakonec přece jen
  nakladatele našel. A uspěl.
 • 00:03:35 Nejde o suchopárnou
  a duchamurnou studii,
 • 00:03:38 spíše místy pikantními a zábavnými
  historkami prošpikovaný příběh
 • 00:03:42 o Kafkově raných letech,
  střední Evropě
 • 00:03:45 i Rakousko-uherské monarchii.
 • 00:03:53 Pavel Novotný působí
  jako vedoucí katedry
 • 00:03:55 německého jazyka
  Technické univerzity v Liberci.
 • 00:03:58 Vydal básnické sbírky "Sběr",
  "Mraky" a "Havarijní řád".
 • 00:04:01 A společně s Helenou Skalickou
  prózu "A to si pak můžeš říkat,
 • 00:04:05 co chceš".
 • 00:04:07 Pavel Novotný připravuje
  zvukové projekty pro rozhlas
 • 00:04:10 a ve své knižně vydané disertaci
  o literární koláži a montáži
 • 00:04:14 se zabývá teorií
  akustické literatury.
 • 00:04:16 Jeho projekt "Tramvestie"
  je v principu nekonečný soubor
 • 00:04:20 zvukových a textových záznamů,
  mapujících tramvajovou jízdu
 • 00:04:24 mezi Libercem
  a Jabloncem nad Nisou.
 • 00:04:26 Překládá z němčiny díla
  Hanse Magnuse Enzensbergera,
 • 00:04:29 Kurta Rühma nebo Konrada Bayera.
 • 00:04:32 -Dobrý večer.
 • 00:04:34 Třímáme hrdě, stejně jako vy,
  v rukou tuto knihu,
 • 00:04:37 "Wiener gruppe".
 • 00:04:39 Proč mladý muž vašeho charakteru,
  vzdělání,
 • 00:04:41 se vrací do nějakých 50. let
  k nějaké vídeňské skupině
 • 00:04:44 literárních šílenců?
 • 00:04:46 -Protože je mi to
  z podstaty blízké.
 • 00:04:49 Ti lidé bořili hranice a dělali to
  velice poučeným způsobem.
 • 00:04:54 To nebyli žádní, já nevím,
  vyloženě bořiči nebo pankáči,
 • 00:04:58 ale byli to poučení literáti,
  byli to poučení hudebníci...
 • 00:05:02 Vlastně estéti,
  kteří si chtěli odbočit
 • 00:05:06 někam jinam a trošku provětrat
  tu zatuchlou atmosféru
 • 00:05:09 tehdejšího Rakouska.
 • 00:05:12 -Jaká byla vaše cesta
  právě k Wiener gruppe?
 • 00:05:15 -Složitá.
  Já jsem se vlastně poprvé
 • 00:05:19 s těmi autory setkal v knížce
  "Let let" od Hiršala a Grögerové.
 • 00:05:24 A byly to takový ty matný legendy.
 • 00:05:27 Člověk vidí v té knížce ty fotky,
  čte o nich atd.
 • 00:05:31 -Jandla, Hartmanna...
  -Jandla a Enzelsbergera taky,
 • 00:05:35 že jo,
  prostě celý ten obrovský kruh.
 • 00:05:38 No a... nějak potom časem
  mě to z nějaký přirozený drzosti
 • 00:05:44 napadlo si to zkusit.
 • 00:05:46 Začalo mě to strašně bavit,
  najednou se to začalo hromadit,
 • 00:05:51 a řekl jsem si s Nikolou Mezerovou,
  s kolegyní,
 • 00:05:54 že bychom mohli tu antologii
  výběrově, selektivně, přeložit.
 • 00:05:57 A pustili jsme se do toho.
 • 00:06:00 -Kdo je to vlastně Wiener gruppe?
 • 00:06:02 Pro lidi, kteří vůbec nevědí,
  co to je za skupinu?
 • 00:06:05 -Wiener gruppe se označuje
  tedy skupina,
 • 00:06:09 která působila ve Vídni
  v letech přibližně 1954,
 • 00:06:13 začalo to dřív,
  ale říká se ta hranice 1954 - 1964.
 • 00:06:20 Ta horní hranice je jasná,
  protože Wiener gruppe
 • 00:06:24 skončila sebevraždou
  jednoho z členů, Konrada Bayera,
 • 00:06:29 skutečně geniálního básníka.
  -Tím je knížka uzavřená vlastně.
 • 00:06:33 -Tím je knížka uzavřená.
  A byla to skupina,
 • 00:06:36 která právě se snažila nabourat
  tu zatuchlou atmosféru
 • 00:06:40 poválečného Rakouska
  a navázat na avantgardní tradice,
 • 00:06:44 které byly z mnoha
  důvodů vymeteny.
 • 00:06:48 On tu avantgardu samozřejmě
  nevymetl jenom Hitler,
 • 00:06:52 ale i to Rakousko bylo už předtím
  velice konzervativní.
 • 00:06:55 Takže shánět se tam po autorech
  jako třeba Kurt Schwitters
 • 00:06:59 nebo Hans Arp,
  tak to trošku byla absurdní dřina.
 • 00:07:02 Ale oni to zvládli.
 • 00:07:05 A nasávali samozřejmě
  ze strašného množství pramenů.
 • 00:07:09 Takže je nezajímala
  jenom ta dadaistická vlna,
 • 00:07:12 ale třeba četli černou romantiku,
  triviální literaturu, já nevím,
 • 00:07:16 vídeňské lidové divadlo...
  Prostě sytili se ze všeho možného.
 • 00:07:21 A to spojovali do skutečně
  pozoruhodného šíleného celku.
 • 00:07:26 A tenkrát to na tu společnost
  samozřejmě působilo
 • 00:07:29 jako totální šok.
 • 00:07:31 -Konvenovalo by to třeba dnešním
  gymnazistům, takováhle věc?
 • 00:07:34 Já mám takový pocit, že to gesto
  toho společenského ataku,
 • 00:07:38 té provokace, že je nadčasové
  a že by to mohlo znít libě někomu,
 • 00:07:42 komu je sedmnáct dvacet.
 • 00:07:45 -Zcela jistě, akorát se to musí
  správně prezentovat, přednést.
 • 00:07:50 Protože ty texty v té knížce,
  to jsou polotovary.
 • 00:07:53 Ony se potom musí vyvíjet
  nějakým způsobem,
 • 00:07:56 třeba auditivním
  nebo vizuálním dál.
 • 00:07:59 Takže kdo od toho čeká prožitek
  z tiché četby, tak se asi splete.
 • 00:08:10 Já vám přečtu šanson.
  -Určitě, buďte tak laskav.
 • 00:08:12 -A ten má vlastně původně
  takovou zvláštní melodii,
 • 00:08:16 stoupavou a pak klesavou.
 • 00:08:18 A napsali ho Konrad Bayer
  a Gerhard Rühm.
 • 00:08:21 Jmenuje se "Slož".
 • 00:08:25 "Slož na pláž svoji umělou hlavu,
 • 00:08:29 odděl od těla zábrany mravů,
 • 00:08:32 sejmi si z prsou umělou růži,
 • 00:08:35 svlékni den ze dne,
  vysvlékni kůži.
 • 00:08:38 Vím,
  že tvé líce mají své ruby,
 • 00:08:42 šetři mě,
  spolkni své umělé zuby.
 • 00:08:46 Vytřep si lupy z umělých vlasů,
 • 00:08:49 léta se hromadí,
  užívej času.
 • 00:08:53 Saju tvé řasy,
  všechno se točí,
 • 00:08:56 chci hledět do tvých umělých očí.
 • 00:08:59 Umělým světlem osviť ten skvost,
 • 00:09:03 neb slunce zjevně nesvítí dost.
 • 00:09:08 -Státní smlouva Rakouska
  je z roku '55.
 • 00:09:11 Je tam ze strany Wiener gruppe -
  a teď se ptám od lesa hodně -
 • 00:09:15 nějaký vztah k politice?
 • 00:09:17 Protože oni zažili ještě Vídeň
  okupovanou Sovětským svazem.
 • 00:09:21 -Hm. No...
  -Je to apolitické.
 • 00:09:24 -K politice...
  Třeba demonstrovali za odzbrojení.
 • 00:09:28 Dělali takové řekněme aktivistické
  performance na začátku...
 • 00:09:33 -Což v té knížce je,
  a je to skvělé.
 • 00:09:35 -Hm.
  Ale jinak se nedá říct,
 • 00:09:38 že by byli nějak politicky
  zaměřeni.
 • 00:09:41 Oni se snažili spíš provokovat tím,
  že se snažili nabořit tu tradici.
 • 00:09:46 Nebo ten tradicionalismus,
  ve kterém správně rozpoznávali
 • 00:09:51 to zatuchlé náckovství.
 • 00:09:54 -Když přeskočíme
  už kategorii Wiener gruppe
 • 00:09:58 a budeme se věnovat taky
  vaší vlastní tvorbě,
 • 00:10:00 sám píšete básně.
 • 00:10:03 Jsou inspirovány
  skupinou Wiener gruppe?
 • 00:10:07 -To se takhle nedá říct.
  Já si myslím,
 • 00:10:09 že to byla nějaká
  spontánní rezonance.
 • 00:10:11 Protože jsem si k tomu došel
  vlastní cestou
 • 00:10:14 a potom se to asi nějak propojilo.
  Ale je fakt, že při tom překladu
 • 00:10:18 jsem najednou zjistil,
  že jsem v tom jako doma,
 • 00:10:22 že... že si tam sedíme.
 • 00:10:24 -I přes to půlstoletí rezonujete.
  -Velice.
 • 00:10:28 Mně se na tom líbí samozřejmě
  třeba ta hudební složka v jazyce,
 • 00:10:32 nebo zvuková složka,
  což se dost podceňuje,
 • 00:10:35 zvlášť v našich končinách.
 • 00:10:38 My jsme nějak přesvědčeni o tom,
  že poezie, prostě to,
 • 00:10:40 co je na papíře,
  to samozřejmě není pravda,
 • 00:10:43 protože poezie má orální povahu.
  Z podstaty, že jo.
 • 00:10:46 -Obávám se,
  že bych s vámi mohl hovořit
 • 00:10:48 dalších osm hodin
  a že bychom neztratili téma.
 • 00:10:51 -A proto se rozloučíme.
  -Proto se rozloučíme, děkujeme vám.
 • 00:10:54 -Děkujeme, že jsi přišel.
  -Díky.-Já děkuju.
 • 00:11:01 -Za 10. závěrečný svazek
  souborného díla Hermanna Hesseho
 • 00:11:05 nejprve obdržel
  Cenu Josefa Jungmanna.
 • 00:11:08 V roce 2013 získal Státní cenu
  za překladatelské dílo.
 • 00:11:12 Je mu 85 let,
  jeho duch však vane stále silně.
 • 00:11:15 Díky němu si můžeme začerstva
  přečíst Kafkovy "Rané roky",
 • 00:11:19 první obsáhlý svazek
  třídílného díla Reinera Stacha,
 • 00:11:23 v němž beletrizuje nové poznatky
  o malém Franzovi.
 • 00:11:27 -Měl jsem dědečka.
 • 00:11:29 A tenhle ten dědeček v rámci
  Rakousko-uherské monarchie
 • 00:11:34 jezdil nabízet textilní zboží.
 • 00:11:37 Tak uměl vedle češtiny německy,
  polsky, maďarsky a srbochorvatsky.
 • 00:11:42 A na těch genech
  to asi všechno záleží.
 • 00:11:50 A ta němčina...,
  odkud, nevím,
 • 00:11:53 ale bylo to prostě ve mně přítomno,
  možná to má i jeden důvod,
 • 00:11:57 zcela mimoliterární,
  já mám totiž hrozně rád
 • 00:12:01 vedle koček taky železnici.
 • 00:12:06 A kdykoli jsem se dostal
  k železničním mapám
 • 00:12:10 Velkoněmecké říše,
  tak jsem jásal.
 • 00:12:13 Protože ta hustá pavučina,
  to bylo pro mě něco ohromného.
 • 00:12:18 Některé texty jsem si
  už jako gymnazista trošku překládal
 • 00:12:22 sám, to, co se mně líbilo.
 • 00:12:25 Kupodivu i nějakou poezii,
  protože to byla příležitost
 • 00:12:28 si s tím jazykem hrát.
 • 00:12:31 První průraz na scéně
  literárního překladu se mně povedl
 • 00:12:36 s Hermannem Hessem,
  se "Stepním vlkem".
 • 00:12:40 Protože to bylo myslím
  kolem roku sedmdesát,
 • 00:12:44 byl vypsán konkurz,
  o kterém jsem se dověděl v den,
 • 00:12:47 kdy konkurz byl uzavírán.
 • 00:12:50 Přinesl jsem tam
  nějaké drobné překlady,
 • 00:12:53 které jsem si jenom sám pro sebe
  připravil.
 • 00:12:57 A za dva dny jsem se dozvěděl,
  že jsem ten konkurz vyhrál.
 • 00:13:01 Člověk, který je přiveden
  k překladu skoro celého díla
 • 00:13:06 nějakého autora, a víceméně
  se s ním musí nějak ztotožnit,
 • 00:13:10 tak se nakonec jako věrný pes
  podobá svému pánu.
 • 00:13:17 A když se na mě podíváte z profilu,
  tak to je Hesse.
 • 00:13:21 Musím říct, že kdybych byl zapuzen
  na osamělý ostrov
 • 00:13:25 a měl bych si vzít s sebou
  nějakou literaturu,
 • 00:13:29 a to jediného autora,
  tak bych si vzal spíš
 • 00:13:33 Thomase Manna
  než Hermanna Hesseho.
 • 00:13:37 KAREL ČÁSLAVSKÝ
 • 00:13:39 -Když musel z Německa uprchnout
  před nacismem,
 • 00:13:43 poskytli jsme mu dočasně
  naše občanství.
 • 00:13:50 -Mnoho Mannových souvětí
  je skutečně džungle.
 • 00:13:54 Takže souvětí,
  které je na celou jednu stránku,
 • 00:13:58 přeložit do češtiny tak,
  aby ty akcenty byly v češtině
 • 00:14:03 přesně tam, kde mají být,
  tak to trošku byl kumšt.
 • 00:14:07 Já jsem zemský vlastenec,
  víte, nikoli národní vlastenec.
 • 00:14:12 Já mám ke svému národu
  velmi mnoho jaksi výtek,
 • 00:14:16 ale ta země,
  ta je moje.
 • 00:14:21 A možná v kombinaci s tou němčinou,
  jakožto druhým jazykem,
 • 00:14:27 já jsem prostě Böhme.
 • 00:14:29 Takže kamkoli přijdu,
  ať jsou to nejvzdálenější Sudety,
 • 00:14:34 nebo nejcentrálnější střední Čechy,
  tak jsem doma.
 • 00:14:38 A ta země a všechny
  ty jednoduché věci,
 • 00:14:42 které se ještě dají vidět
  a potkat se s nimi,
 • 00:14:46 tak jako kdyby už neměly hlas.
 • 00:14:52 Víte, ony mlčí,
  a přitom je v nich tolik historie
 • 00:14:56 a tolik nevyřčené zkušenosti.
  A nikdo to neslyší.
 • 00:15:00 Právě proto, že je ohlušován něčím,
  co si lidi představujou
 • 00:15:05 jako cestu k budoucnosti.
 • 00:15:13 -Radek Malý je básník a překladatel
  a k tomu všemu také učí.
 • 00:15:17 Na Univerzitě Palackého vystudoval
  obor germanistika a bohemistika.
 • 00:15:21 Na germanistice byl žákem
  Ludvíka Kundery.
 • 00:15:24 Jako básníka ho ovlivnil
  a jako překladatele
 • 00:15:26 ho stále přitahuje
  německý expresionismus.
 • 00:15:29 Překládá Georga Trakla,
  Ericha Kästnera,
 • 00:15:32 Rainera Mariu Rilka,
  Paula Celana, Hugo Sonnenscheina
 • 00:15:35 a leckoho jiného.
 • 00:15:38 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:15:40 -Na stole se nám melancholicky,
  nebo bojovně povalují publikace,
 • 00:15:44 které jste přeložil
  nebo sám napsal.
 • 00:15:46 A mezi nimi se tak úplně zvláštně
  vyjímá tahle kniha.
 • 00:15:50 Mezi těmi expresionisty
  a všelijakými jinými...
 • 00:15:54 úplně jinam směřovanými autory
  vy jste jako první přeložil
 • 00:15:58 velký výbor ze Stefana Georga.
  Odkud se to vzalo?
 • 00:16:02 Tohle je přece básník
  úplně odjinud.
 • 00:16:05 -Minimálně časově ne.
 • 00:16:11 Byl to souputník i expresionistů,
  i třeba Reinera Maria Rilka,
 • 00:16:15 ale zároveň je to básník skutečně
  se vymykající v tom,
 • 00:16:19 že je to jeden z prvních,
  kterého jsem přeložil
 • 00:16:23 jako de facto objevitel
  pro knižní trh.
 • 00:16:26 On samozřejmě překládán byl,
  je to velmi významný
 • 00:16:29 německý symbolista.
 • 00:16:31 Svého času vedl dokonce
  korespondenci
 • 00:16:34 s Jiřím Karáskem ze Lvovic,
  který byl takovým
 • 00:16:36 jeho velkým obdivovatelem.
 • 00:16:38 Ale jinak paradoxně jeho stopa,
  na rozdíl třeba od Trakla
 • 00:16:41 nebo Rilka, nezanechala,
  nebo jeho poezie nezanechala
 • 00:16:44 výraznou stopu v české poezii.
  Nebo ne nějak přímou.
 • 00:16:47 A já jsem usoudil, že je načase,
  aby vyšel skutečně výbor
 • 00:16:51 v knižní podobě.
 • 00:16:53 Po časopisech je toho roztroušeno
  dost, ale aby měl skutečně český
 • 00:16:57 potenciální čtenář možnost
  seznámit se s jeho básněmi.
 • 00:17:00 Zásadními básněmi,
  není jich tam moc,
 • 00:17:03 v takové vkusné podobě.
 • 00:17:05 A bylo to umožněno díky
  nakladateli Aleši Prstkovi,
 • 00:17:08 který té knize dodal
  skutečně velmi sličný kabátek.
 • 00:17:13 -Proč si myslíš,
  že jméno Stefana Georga
 • 00:17:15 u nás nerezonovalo
  v nějaké významnější míře.
 • 00:17:19 -On je povážlivě chladný.
 • 00:17:22 A já si myslím, že to vůbec není
  jenom problém české recepce,
 • 00:17:27 ale možná i slovanské.
 • 00:17:29 Je tam zvláštní vykonstruovanost,
  zvláštní na první pohled chlad.
 • 00:17:34 Myslím si, že ty jeho potenciální
  pozice obsadili jiní básníci,
 • 00:17:39 jako byl právě Rilke.
 • 00:17:41 Ne že by nebyl čten,
  ne že by nebyl překládán,
 • 00:17:44 ale myslím si,
  že tomu slovanskému živlu
 • 00:17:47 přišla příliš jakási
  germánská strohost,
 • 00:17:50 která nezarezonovala.
 • 00:17:53 -Abych to ilustroval,
  Rilke když vzpomínal
 • 00:17:56 na setkání se Stefanem Georgem,
  tak se prý začal vždycky chvět.
 • 00:18:00 A to je nějaké...
 • 00:18:02 Zdánlivě by mi připadali
  jako souputníci.
 • 00:18:06 Ale teď to říkám velmi laicky.
 • 00:18:09 A před 23 lety přibližně,
  jestli to říkám správně,
 • 00:18:13 Souvislosti věnovaly jedno číslo
  tomuhle tématu,
 • 00:18:17 ve kterém tedy Stefan George
  je velmi mocně zastoupen.
 • 00:18:21 Pracovní název byl
  "Mystiky" a podtitul...
 • 00:18:25 Tomáši, ptej se na něco rychle,
  protože já to teď nenajdu.
 • 00:18:33 "Germáni, nacisté, romantici".
 • 00:18:37 A co z těchhle označení
  patří Stefanu Georgovi?
 • 00:18:43 -Tak skoro každé.
 • 00:18:46 Ono to není od věci,
  ale samozřejmě jsou to nálepky.
 • 00:18:50 Stefan George v období počínající
  2. světové války už byl dávno
 • 00:18:54 za horizontem uvažování o tom,
  jak zasahovat nebo nezasahovat
 • 00:18:59 do literárního
  nebo třeba politického života.
 • 00:19:03 Byl to starý moudrý
  výstřední básník,
 • 00:19:06 který kolem sebe družil
  mladé básníky.
 • 00:19:09 Nejenom básníky, mladé muže,
  také známý kruh Stefana Georga.
 • 00:19:14 A jaksi myslel si své.
 • 00:19:16 To, že byl zneužit dobově nacisty,
  je zas úplně jiná věc.
 • 00:19:19 Samozřejmě ten romantický
  a germánský etos,
 • 00:19:23 to tam samozřejmě všechno je.
 • 00:19:25 Ale nebylo to v tu dobu
  pro Stefana Georga vůbec podstatné.
 • 00:19:29 -Co tě přitahuje na básnících
  téhle generace?
 • 00:19:32 -Je tam několik aspektů.
 • 00:19:34 Jednak - to zazní hrozně hrubě,
  ale docela rád překládám
 • 00:19:39 mrtvé básníky. Mrtvé básníky,
  o kterých už se ví,
 • 00:19:43 jaký byl jejich přínos
  světové literatuře,
 • 00:19:47 ale zároveň je tam
  stále co objevovat.
 • 00:19:49 -Jak dlouho musí být mrtví?
  -To není úplně podstatné.
 • 00:19:52 Taky jsem přeložil koneckonců
  některé živé.
 • 00:19:56 A je to překládání
  úplně jiného druhu.
 • 00:19:58 V momentě, kdy člověk
  může potkat svého autora,
 • 00:20:00 bavit se s ním, tak najednou získá
  na něj úplně jiný názor.
 • 00:20:04 A já jsem rád s tím textem.
 • 00:20:07 A protože jsem germanista,
  tak také s tím,
 • 00:20:09 co se o těch textech ví.
 • 00:20:11 Němci jsou v tomhle velmi
  důkladní, takže mě fascinují
 • 00:20:14 sebraná vydání všech těch gigantů,
  všechny ty poznámky,
 • 00:20:17 co se o nich ví, ale také to,
  že se neustále dá objevovat
 • 00:20:21 něco nového.
 • 00:20:23 Loni v zimě byla objevena dosud
  neznámá báseň Georga Trakla.
 • 00:20:27 Hned jsem po ní sáhl.
 • 00:20:29 A bude opět čeština
  po letech prvním jazykem,
 • 00:20:32 do kterého bude ta báseň přeložena.
  To jsou fascinující věci.
 • 00:20:35 Nebo co se dozvídáme stále
  o Rilkovi,
 • 00:20:38 kterému teď bylo věnováno
  číslo časopisu Tvar.
 • 00:20:40 Tak to jsou zajímavé
  rezonující věci,
 • 00:20:43 které přestože jsou tedy mrtvé
  fyzicky, tak je vidět,
 • 00:20:46 že stále ta literatura žije.
 • 00:20:49 A že žije jako ta literatura,
  nikoli jako nějaký mrtvý odkaz.
 • 00:20:52 V případě toho Georga je otázkou,
  jestli si najde své čtenáře v ČR.
 • 00:20:55 Ale věřím tomu, že ano.
 • 00:20:57 -Takže to byla ta smrt,
  která je jednou z podmínek.
 • 00:21:00 Máš ještě další podmínky?
 • 00:21:01 -A potom je tady zajímavá
  věc ta, že jsou to básníci,
 • 00:21:04 kteří vesměs psali
  ve vázaném verši.
 • 00:21:07 To souvisí taky s tou dobou.
 • 00:21:09 Moderna,
  minimálně německá moderna,
 • 00:21:12 se vzdávala vázaného verše
  postupně.
 • 00:21:15 A tady mám pocit,
  že to je něco, co umím,
 • 00:21:17 co mě baví,
  takže si vybírám někdy
 • 00:21:19 skoro záměrně autory,
  kteří používají klasický
 • 00:21:22 rýmovaný vázaný verš,
  protože je to samozřejmě výzva.
 • 00:21:26 Je to něco úplně jiného,
  než překládat volný verš.
 • 00:21:34 -Romanista a předseda poroty
  Ceny Josefa Jungmanna
 • 00:21:37 Václav Jamek není, v uvozovkách,
  jen vážený a ctěný překladatel,
 • 00:21:41 ale také spisovatel a esejista.
 • 00:21:43 Mj. utajený pod pseudonymem
  Eberhard Hauptbahnhof.
 • 00:21:47 Padlo-li dnes slovo duch,
  označil by ho protagonista
 • 00:21:50 reportáže možná za chatrné,
  najmě z mé huby a z televize.
 • 00:21:53 Hledáme však odpověď na otázku,
  v čem vězí tajemství
 • 00:21:56 a smysl překladu?
 • 00:21:58 -Dobrý překladatel musí znát
  překladatelské řemeslo.
 • 00:22:03 To znamená,
  že musí o něj mít zájem.
 • 00:22:05 A jako většina lidí,
  které já znám mezi překladateli,
 • 00:22:09 tak skutečně jsou vášnivě zaujatí
  pro to překladatelské řemeslo,
 • 00:22:13 pro to,
  jak se dělá literatura.
 • 00:22:15 A těm kolečkům oni rozumějí
  někdy líp než spisovatel,
 • 00:22:20 který píše vlastní texty.
 • 00:22:24 Protože musejí se nějak
  vkládat postupně
 • 00:22:28 do nejrůznějších poetik autorů,
  které překládají.
 • 00:22:36 Musí je pochopit,
  musí je napodobit.
 • 00:22:39 Za první republiky se s překlady
  pracovalo zhruba tak jako dneska.
 • 00:22:44 To znamená, že málo.
 • 00:22:46 Některé překlady, když se podíváte,
  tak jsou nečitelné.
 • 00:22:51 Člověk si říká,
 • 00:22:53 francouzsky tomu rozumím,
  česky ne.
 • 00:22:57 A to jsou překlady
  z první republiky.
 • 00:23:00 Jak to překladatel přinesl,
  tak se to vydalo.
 • 00:23:05 Za komunistů přece jenom byla
  pozitivní praxe v tom,
 • 00:23:09 že byl čas.
 • 00:23:15 Sice mzdy nebyly bůhví jak vysoké,
  ale aby se ty překlady dováděly
 • 00:23:20 k určitému stupni dokonalosti.
 • 00:23:23 Každý jazyk navíc,
  který vám vstoupí do hlavy,
 • 00:23:27 rozšiřuje mysl
  nepředstavitelným způsobem.
 • 00:23:32 Já už to mám teda dlouho za sebou,
  já jsem si tohle uvědomil
 • 00:23:37 asi v sedmnácti letech,
  takže ono už je to dlouho,
 • 00:23:40 co se mi to stalo,
  že najednou jsem zjistil -
 • 00:23:43 a to zjistíte ve chvíli,
  kdy najednou víte,
 • 00:23:47 že už ten původní jazyk
  nepotřebujete k tomu,
 • 00:23:51 abyste používal ten druhý.
 • 00:23:54 A protože každý jazyk
  strukturuje svět,
 • 00:23:58 nebo vnímání světa nějak jinak,
  tak tím získáváte
 • 00:24:02 dvojí rozčlenění významu.
 • 00:24:06 A tím tedy dvojí rozčlenění světa.
 • 00:24:09 Francouzština prošla od 17. století
  takovým dietním režimem,
 • 00:24:16 který v ní potlačoval
 • 00:24:19 přílišnou expresivitu,
  potlačoval taky hmotnost.
 • 00:24:24 Ta francouzština se tak
  jako zabstraktnila,
 • 00:24:28 ale taky se tím vylepšila,
  jako odhmotnila.
 • 00:24:32 Na rozdíl třeba od němčiny,
  která má ten abstraktní sklon taky.
 • 00:24:39 Takže pro Francouze je někdy
  problém vyjádřit dost silně
 • 00:24:45 bezprostřední hmotnou
  přítomnost něčeho.
 • 00:24:52 Hmotnou existenci světa.
 • 00:24:55 Problém je dostat do češtiny
  nějak lehkost mysli,
 • 00:24:59 lehkost úvahy,
  kdežto do francouzštiny
 • 00:25:03 naopak tu primitivní zemitost,
  kterou oni neznají, chudáci.
 • 00:25:10 -Němčina má svou hutnost.
 • 00:25:12 I když je to jazyk filozofie
  a teologie a sfér,
 • 00:25:16 které jsou velmi netělesné nebo...
 • 00:25:21 -Jenže oni vytvářejí ty pojmy
  tím shlukováním významů.
 • 00:25:26 -A právě už na první pohled,
  zejména odbornější texty,
 • 00:25:31 ale i v běžném jazyce si každý může
  pro nějaký termín,
 • 00:25:36 který potřebuje vyjádřit
  a ad hoc si ho vymyslet,
 • 00:25:41 tak z toho vznikne obvykle
  nějaké těžké závaží,
 • 00:25:45 několik centimetrů textu.
 • 00:25:48 -Jílovitá zátěž.
  -Ano, jílovitá zátěž.
 • 00:25:52 Ale zase bych řekl -
  na základě těch svých
 • 00:25:55 jednotlivých složek,
  jakkoli těžkých - trefná.
 • 00:26:05 -Dramatik Johann Nepomuk Nestroy
  při pohledu průzorem opony
 • 00:26:10 zašeptal: "Kanóny, kanóny,
  rozstřílet ty kanálie tam dole."
 • 00:26:14 Dobrý večer.
  -Ano, na shledanou.
 • 00:26:18 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2017

Související