iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 3. 2015
20:20 na ČT1

1 2 3 4 5

14 hlasů
19021
zhlédnutí

Reportéři ČT

Reklama za stamiliony — Atomový pešek — Princezna z Lobče

40 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Reportéři ČT

 • 00:00:17 Nová větev ostravské kauzy
  Dědic.
 • 00:00:20 Neznámá reklamní agentura
  měla sloužit
 • 00:00:22 jako obrovská pračka peněz.
  Kde skončila miliarda a půl.
 • 00:00:28 Stát vybírá úložiště
  jaderného odpadu.
 • 00:00:31 V hledáčku je sedm míst,
  která už troubí na poplach.
 • 00:00:37 Život na zámku
  i se zablácenými holínkami.
 • 00:00:40 Jak hospodaří úspěšní restituenti
  se šlechtickým erbem.
 • 00:00:48 Ohledně dnešních témat je jasno,
  máme nové kauzy a reportáže,
 • 00:00:54 které připravili Reportéři ČT.
  Vítejte a dobrý večer.
 • 00:00:57 Po měsíci se vracíme
  ke korupční kauze
 • 00:01:00 ostravského lobbisty
  Martina Dědice.
 • 00:01:03 Je to nejrozsáhlejší
  moravský případ,
 • 00:01:05 který ukazuje na propojení
  byznysu s politikou.
 • 00:01:08 Z veřejných zakázek měly plynout
  desítky milionů na úplatky.
 • 00:01:12 Dalibor Bártek teď odhalil
  novou větev kauzy,
 • 00:01:15 ve které jde o peníze
  ještě řádově vyšší.
 • 00:01:18 Přes reklamní agenturu protekla
  za posledních pár let
 • 00:01:21 více než miliarda korun,
  což by znamenalo,
 • 00:01:24 že musí jít o jednu
  z nejvýznamnějších firem v oboru.
 • 00:01:28 Přitom ji nikdo nezná.
 • 00:01:41 Vy chcete, abych se obhajovala
  před kým?
 • 00:01:44 -Já se nebudu o ničem bavit.
  -Končíme, končím, sbohem!
 • 00:01:47 Toto jsou zástupci
  reklamních agentur,
 • 00:01:49 přes jejichž účty v minulých letech
  protekly stamiliony korun.
 • 00:01:52 Část peněz přitom pocházela
  z veřejných zakázek
 • 00:01:55 ostravských městských firem.
 • 00:01:57 Kriminalisté protikorupčního
  útvaru
 • 00:02:00 teď tyto transakce prověřují.
 • 00:02:05 My v této věci vedeme
  trestní řízení.
 • 00:02:08 Nebyl zatím někdo obviněn,
  prověřování intenzivně probíhá.
 • 00:02:10 Vyšetřování přitom úzce
  souvisí s korupční kauzou
 • 00:02:13 ostravského lobisty
  Martina Dědice.
 • 00:02:16 Toho vloni v březnu policisté
  obvinili za to,
 • 00:02:18 že s pomocí svých kontaktů
  na politiky
 • 00:02:21 zmanipuloval veřejné tendry
  ostravských městských podniků
 • 00:02:23 v objemu přes 600 milionů korun.
 • 00:02:26 Reportéři ČT kauzu
  detailně popsali letos v únoru.
 • 00:02:32 Bylo obviněno 8 fyzických osob
  a 4 právnické osoby,
 • 00:02:38 přičemž u každé té osoby
  se jedná o trošku odlišnou
 • 00:02:41 kombinaci následujících
  trestných činů.
 • 00:02:44 Zvlášť u jedné osoby zvlášť
  závažný zločin přijímání úplatků
 • 00:02:47 a dále zločin legalizace výnosu
  z trestné činnosti.
 • 00:02:51 U dalších osob podplácení
 • 00:02:55 a legalizace výnosu
  z trestné činnosti.
 • 00:02:58 Všichni obvinění byli manažery
  soukromých firem.
 • 00:03:01 Jen jediného z nich však soud
  poslal do vazby.
 • 00:03:04 Na tři měsíce tam skončil
  právě lobbista Martin Dědic.
 • 00:03:07 Podle policie a státního zástupce
  byl totiž tím,
 • 00:03:10 kdo ovlivňoval veřejné zakázky,
 • 00:03:12 a za to pak od ostatních
  obviněných manažerů
 • 00:03:15 inkasoval na úplatcích
  desítky milionů korun.
 • 00:03:19 Obvinění poskytovali
  úplatky za to,
 • 00:03:22 že získávali veřejné zakázky.
 • 00:03:25 Výše úplatku v současné době
  převyšuje částku 30 milionů Kč.
 • 00:03:30 Vzal jste úplatek 30 milionů
  dohromady, jak tvrdí žalobce?
 • 00:03:36 Martin Dědic přitom dlouhé roky
  udržoval těsné vazby
 • 00:03:39 na vlivné ostravské
  sociální demokraty.
 • 00:03:42 Tím zcela nejvýše postaveným
  politikem,
 • 00:03:45 v jehož blízkosti se pohyboval,
 • 00:03:48 byl hejtman Moravskoslezského
  kraje Miroslav Novák.
 • 00:03:51 Můžete nám vysvětlit, jaké jsou
  vaše vztahy s panem Dědicem?
 • 00:03:55 Já se velmi rád vyjádřím
  v živém vysílání České televize.
 • 00:03:58 Podle kriminalistů měl Dědic
  díky svému vlivu zmanipulovat
 • 00:04:01 v městské nemocnici
  a Dopravním podniku Ostrava
 • 00:04:04 celkem 6 veřejných zakázek
  za bezmála 625 milionů korun.
 • 00:04:08 Za to, že je firmy Pragiomex,
  Martek Medical a Vostav Morava
 • 00:04:12 získaly, zaplatily podle obvinění
  na úplatcích téměř 31 milionů Kč.
 • 00:04:18 Právě proto samotné firmy i jejich
  šest manažerů dnes stíhá policie.
 • 00:04:22 Všichni se odmítli k obvinění
  vyjádřit.
 • 00:04:25 Každopádně z vyšetřování
  vyplývá,
 • 00:04:28 že možné úplatky firmy
  neposlaly přímo Dědicovi,
 • 00:04:31 ale na účet jisté společnosti
  Business Advisor.
 • 00:04:34 Existuje důvodné podezření,
 • 00:04:39 že byla založena právě za tím
  účelem, aby legalizovala úplatky,
 • 00:04:42 které byly poskytovány
  za získávání veřejných zakázek.
 • 00:04:44 Za Business Advisor
  oficiálně vystupoval
 • 00:04:47 72letý důchodce Břetislav Pavelek.
 • 00:04:55 Policie však zjistila,
  že Břetislav Pavelek
 • 00:04:58 ve skutečnosti plnil
  jen roli bílého koně.
 • 00:05:01 Tím, kdo firmu ovládal,
  byl právě lobbista Martin Dědic.
 • 00:05:04 Fakticky máme za to,
 • 00:05:07 že v obecné terminologii
  tuto společnost vlastnil.
 • 00:05:17 Desítky milionů poslaných
  na účet Business Advisor
 • 00:05:20 tak skončily v rukách
  jejího majitele,
 • 00:05:23 tedy podle vyšetřovatelů
  u Martina Dědice.
 • 00:05:26 Policie prověřuje ještě dalších
  5 jiných podezřelých zakázek
 • 00:05:29 téměř za 600 milionů korun,
  jejichž vítězové rovněž poslali
 • 00:05:33 na účet Business Advisor
  milionové částky.
 • 00:05:36 Hodnota všech podezřelých
  zakázek tak dosahuje sumy
 • 00:05:39 přes 1,2 miliardy korun.
 • 00:05:42 A výše možných úplatků
  pro Dědice?
 • 00:05:48 Celková výše těchto úplatků může
  dosáhnout vůči jiným organizacím
 • 00:05:51 až částky převyšující
  50 milionů korun.
 • 00:05:54 Tato suma skončila na účtu
  Dědicovy firmy Business Advisor.
 • 00:05:58 Co se ale s penězi dělo poté?
 • 00:06:01 Jejich cestu se nám nyní podařilo
  alespoň zčásti zmapovat.
 • 00:06:06 V problematickém období
  let 2010 až 2013
 • 00:06:10 zaplatili vítězové veřejných tendrů
  společnosti Business Advisor
 • 00:06:14 více než 55 milionů 600 tisíc Kč.
  Stalo se pak něco neobvyklého.
 • 00:06:19 Takřka celý svůj zisk firma
  obratem utratila za reklamu.
 • 00:06:23 Šlo do ní bezmála 47 milionů Kč,
  tedy přes 80 % veškerých příjmů.
 • 00:06:32 Je to velmi nepravděpodobné
 • 00:06:35 a pokud se jedná o firmu, která
  by takto mohutně investovala,
 • 00:06:38 tak by to měla být firma, která
  by zřejmě měla být zaměřena
 • 00:06:41 na široké vrstvy veřejnosti
 • 00:06:44 a pravděpodobně bychom o ní
  už uslyšeli.
 • 00:06:48 Činnost společnosti
  Business Advisor
 • 00:06:50 však na širokou veřejnost
  zaměřena nebyla
 • 00:06:53 a o její existenci až do začátku
  vyšetřování kauzy
 • 00:06:56 vědělo pouze několik málo lidí
  z okolí lobbisty Martina Dědice.
 • 00:07:00 Pak se nabízí, možná přímo
  podbízí vysvětlení,
 • 00:07:06 že se jedná o nějaký
  vedlejší efekt.
 • 00:07:08 Mám tím na mysli, že ta firma
  zkrátka chce ty peníze
 • 00:07:12 nějakým způsobem utratit,
 • 00:07:15 aby bylo možné vykázat
  náklady v účetnictví.
 • 00:07:18 Nejvyšší sumu za údajnou reklamu
  přitom poslala Dědicova firma
 • 00:07:21 na účet ostravské reklamní
  agentury PROPAG-STORM.
 • 00:07:24 Společnost sídlí v této budově.
 • 00:07:27 V běžný pracovní den zde však
  k zastižení nikdo nebyl.
 • 00:07:33 Firmu řídí partnerky
  v podnikání i životě,
 • 00:07:36 Hana Kačenová a Lenka Oborná.
 • 00:07:39 S obviněným lobbistou Martinem
  Dědicem se obě dobře znají.
 • 00:07:43 -Jak jste se seznámili s panem
  Dědicem?-Ježíšmarijá, to je roků.
 • 00:07:46 To je strašně dlouho, on je tady
  strašně známá osobnost.
 • 00:07:49 Mně jde o to, za jakých okolností
  začala spolupráce
 • 00:07:52 mezi PROPAG-STORM, což je
  vaše firma, a Business Advisor?
 • 00:07:55 My jsme se znali už předtím.
 • 00:07:58 On za vámi přišel a řekl,
  vy jste ti správní,
 • 00:08:00 u vás chci tu reklamu?
 • 00:08:03 Ale vždyť to tak normálně chodí.
 • 00:08:06 V letech 2010 až 2013 vyúčtovala
  agentura PROPAG-STORM
 • 00:08:10 Dědicově společnosti
  za údajnou reklamu
 • 00:08:13 více než 43 milionů korun.
  Co za tuto sumu vlastně poskytla?
 • 00:08:17 -Policie má veškeré podklady.
  -A co to bylo tedy?
 • 00:08:20 Já jsem vám říkala, že se jednalo
  o propagaci loga
 • 00:08:24 nebo názvu firmy
  Business Advisor.
 • 00:08:29 Pracujeme s podezřením,
 • 00:08:31 že prostřednictvím nákupu
  předražené reklamy
 • 00:08:34 docházelo k legalizaci výnosu
  z těchto úplatků.
 • 00:08:39 Je to technika, která se pro
  tyto účely občas používá,
 • 00:08:41 že se zkrátka vymyslí
  nějaká fiktivní zakázka
 • 00:08:44 nebo téměř fiktivní zakázka,
  na kterou se vypíše faktura,
 • 00:08:47 a peníze jsou naprosto
  legálně přesunuty.
 • 00:08:49 Vy říkáte, že za ty peníze
  oni dostali obvyklou službu.
 • 00:08:52 -Obvyklou, normální.
  -Obvyklou.
 • 00:08:55 -Nebylo to předražené, nebylo to
  fiktivní?-Podle mého názoru ne.
 • 00:08:58 Pracujete s verzí, že se jednalo
  de facto možná
 • 00:09:01 o předraženou nebo
  fiktivní reklamu.-Ano.
 • 00:09:03 Většina peněz, které vítězové
  veřejných zakázek zaplatili
 • 00:09:07 podle policie na úplatcích
  společnosti Business Advisor,
 • 00:09:10 v tomto momentu skončila na účtu
  reklamní agentury PROPAG-STORM.
 • 00:09:14 A to jako platba
  za fiktivní reklamu.
 • 00:09:17 Proč k tomuto účelu skupina
  použila právě reklamní branži?
 • 00:09:21 Pokud byste měl nějakou sumu
  peněz, dejme tomu 10, 20 milionů,
 • 00:09:26 ke kterým byste přišel
  nějakým způsobem neoprávněně
 • 00:09:29 a chtěl je takzvaně vyprat,
 • 00:09:32 tak by to bylo mnohem obtížnější
  dělat přes nějakou firmu,
 • 00:09:35 která obchoduje s něčím
  hmatatelným, hmotným.
 • 00:09:38 Je daleko snazší to udělat
  přes nějakou firmu,
 • 00:09:42 která vykazuje nějakou nehmotnou,
  těžko dohledatelnou činnost.
 • 00:09:45 V tomto momentě se kauza Dědic
  spojuje s kauzou jinou,
 • 00:09:49 dosud nepojmenovanou. Jde přitom
  o případ několikanásobně větší.
 • 00:09:53 Policie v něm dosud
  nikoho neobvinila,
 • 00:09:56 ale vyšetřování zaměřila právě
 • 00:09:58 na reklamní agenturu
  PROPAG-STORM.
 • 00:10:01 Ta byla založena na podzim 2007.
 • 00:10:03 Už v následujícím roce však
  vykázala příjmy 450 milionů Kč.
 • 00:10:08 A podobně se jí vedlo
  i v dalších třech letech.
 • 00:10:11 Celkem v letech 2008 až 2011
  natekla na účty agentury suma
 • 00:10:15 přesahující 1,5 miliardy korun.
 • 00:10:19 Říká vám něco název společnosti
  PROPAG-STORM?
 • 00:10:24 Mělo by se jednat o velkou,
  významnou reklamní agenturu.
 • 00:10:27 Určitě ne.
  Myslím, že bych ji znal.
 • 00:10:30 To jsou extrémní výkony
  na reklamní agenturu.
 • 00:10:33 Jestliže tato společnost vykazuje
  své služby v takovémto objemu,
 • 00:10:37 a přesto o ní nevíte,
  co to může signalizovat?
 • 00:10:40 No, že tam je asi něco
  nenormálního,
 • 00:10:43 že prostě není to normální.
 • 00:10:47 Abychom pochopili,
  jak abnormální je výše obratů
 • 00:10:51 neznámé reklamní agentury
  z Ostravy,
 • 00:10:53 porovnali jsme její příjmy
 • 00:10:56 s výkony čtyř známých
  reklamních společností.
 • 00:10:59 Žádná z nich se příjmům
  PROPAG-STORM ani nepřiblížila.
 • 00:11:02 Můžete mi vysvětlit,
  když jste začali s PROPAG,
 • 00:11:06 jak se vám povedlo, že hned
  první rok, v podstatě nová firma,
 • 00:11:09 jste udělali obraty bezmála
  půl miliardy korun,
 • 00:11:12 a to se dařilo
  i v následujících letech?
 • 00:11:16 Je to strašně jednoduché,
  vysvětlovala jsem to policii,
 • 00:11:19 ale nebudu o tom mluvit
  na kameru, nezlobte se na mě.
 • 00:11:24 Úplně se nabízí odpověď,
  že se jedná o nějakou formu,
 • 00:11:27 tedy konkrétní o formu
  praní špinavých peněz.
 • 00:11:30 Jakým způsobem?
 • 00:11:32 Finančně-analytický útvar
  ministerstva financí
 • 00:11:35 už na konci roku 2013
  policii popsal,
 • 00:11:37 jak se peníze dostávaly z účtů
  firmy PROPAG-STORM ven.
 • 00:11:43 Byla zařazena do určitého
  účelového řetězce společností,
 • 00:11:46 kdy v předposledním, případně
  v posledním článku dochází
 • 00:11:49 k vybírání finančních prostředků
  v hotovosti.
 • 00:11:53 Stamiliony, které přijala agentura
  PROPAG-STORM na své účty,
 • 00:11:56 podle finančních analytiků
  obratem odesílala po třech liniích
 • 00:12:00 do podezřelých firem zaměřených
  na reklamní služby.
 • 00:12:03 První cestou odešlo celkem
  115 milionů korun
 • 00:12:06 na účet pražské agentury DMAX.
 • 00:12:09 Dalších 90 milionů poslala
  do pražské společnosti Levimexo.
 • 00:12:13 Největší suma,
  přes 430 milionů korun,
 • 00:12:16 putovala na účet společnosti
  Sport Cast.
 • 00:12:19 Žádná z firem přitom není
  v reklamní branži známá.
 • 00:12:23 -Znáte společnost DMAX?
  -Taky mi to nic neříká.
 • 00:12:26 -Společnost Sport Cast?
  -Ne.
 • 00:12:30 Společnost Levimexo?
 • 00:12:33 Vy si děláte legraci,
  vy si vymýšlíte.
 • 00:12:35 Ne, opravdu jsem je neslyšel.
 • 00:12:38 Zástupce těchto firem,
  u kterých skončily
 • 00:12:40 desítky až stovky milionů korun,
  jsme se pokusili kontaktovat.
 • 00:12:43 Většinou však marně.
 • 00:12:46 Poslali nás za vámi,
 • 00:12:50 že byste nám mohla poradit
  se společností Sport Cast.
 • 00:12:53 Hledáme tuto společnost
  a sílo má na této adrese.
 • 00:12:56 To je firma, která tady u nás
  měla sídlo,
 • 00:13:01 ale vypověděli jsme jim smlouvu,
 • 00:13:04 protože dlouhodobě neplatili.
  Nikdo s námi nekomunikuje.
 • 00:13:08 Tady nemá nikdo bydliště,
  tady jsou jenom bezdomáči,
 • 00:13:13 tady mají adresu.
  Chodí si tady pro dopisy.
 • 00:13:16 -Takže, když tady má někdo
  adresu...-Tak zde dostává poštu.
 • 00:13:18 V podstatě se jedná
  o lidi bez domova.
 • 00:13:21 Nebo ty, co utíkají
  před placením.
 • 00:13:24 -Sháníme pana Jonase Biekšu.
  -To nebude pan Jonáš?
 • 00:13:29 -On by měl být z Litvy původem.
  -Ne, tak to ne.
 • 00:13:32 My bychom s vámi potřebovali
  mluvit o hotovostních výběrech...
 • 00:13:38 -Ale já se nebudu o ničem bavit.
  -Víte, o které mluvím firmě?
 • 00:13:42 -Jo, ale já se nebudu bavit.
  -A co je to za firmu?
 • 00:13:44 -Nevím, nevím, nevím, nashle.
  -Tak nám to řekněte.
 • 00:13:47 Tam docházelo k obrovským
  výběrům ve stamilionech korun.
 • 00:13:50 Jo, to já nevím.
 • 00:13:53 Ale vy jste byl ten,
  kdo je vybíral, ty peníze.
 • 00:13:56 -Nevybíral, ne, ne, ne.
  -Vybíral hotově z bank.
 • 00:13:59 Nejméně 640 milionů korun.
  Taková je suma,
 • 00:14:03 která odešla ze společnosti
  PROPAG-STORM
 • 00:14:06 do reklamních agentur,
 • 00:14:08 jejichž podivné jednatele
  jsme se pokusili najít.
 • 00:14:11 Podle všech známek
  jsou to bílí koně:
 • 00:14:13 peníze totiž vybrali
  v hotovosti
 • 00:14:16 a zřejmě je pak museli odevzdat
  organizátorům transakcí.
 • 00:14:19 Ty stamilionové transakce,
  které probíhaly,
 • 00:14:25 nepatří mezi úplně standardní.
 • 00:14:27 Možná že nepatří
  mezi standardní,
 • 00:14:30 ale v tomto oboru jsme dělali
  nějakých osm let,
 • 00:14:33 a zcela standardní to bylo
  pro finanční úřady i pro klienty.
 • 00:14:36 Všichni byli spokojeni.
 • 00:14:39 Šance, že by se mohlo jednat
 • 00:14:42 o poctivě, seriózně míněnou
  činnost,
 • 00:14:44 je podle mého názoru malá.
 • 00:14:47 Kdo byl organizátorem
  stamilionových transakcí
 • 00:14:50 a zda za ně bude někdy
  někdo obviněn,
 • 00:14:52 to jsou otázky, na které policie
  dosud hledá odpověď.
 • 00:14:57 Trochu to připomíná dětskou hru
  chodí pešek okolo.
 • 00:15:01 Státní úředníci si vytipovali
  sedm míst
 • 00:15:04 pro uložení jaderného odpadu.
 • 00:15:07 Teď je obcházejí
  a jedno z nich vyberou.
 • 00:15:10 Jadernou skrýš má stát začít
  stavět až za 30 let
 • 00:15:13 a ekologickou zátěž
  chce vyvážit penězi.
 • 00:15:16 Přesto, obrazně řečeno, lidé
  v dotčených lokalitách klopí oči,
 • 00:15:20 aby jaderný pešek
  nedopadl právě na ně.
 • 00:15:23 Natáčel David Macháček.
 • 00:15:40 (ROZHLAS)
  Vážení spoluobčané, je možné,
 • 00:15:44 že by se zanedlouho
  mohly rozběhnout průzkumy
 • 00:15:47 pro úložiště vysoceradioaktivních
  odpadů v naší lokalitě Hrádek.
 • 00:15:53 Diskuse se koná dnes
  v sále kina v Dolní Cerekvi.
 • 00:15:58 Těšíme se na vás.
 • 00:16:02 V České republice těch míst,
 • 00:16:05 kam zaměřuje své oči stát
  a své aktivity,
 • 00:16:10 je v tuto chvíli
  oznámených sedm.
 • 00:16:21 Už bezmála čtvrt století
  hledá stát místo,
 • 00:16:24 kde by vybudoval hlubinné
  úložiště jaderného odpadu.
 • 00:16:27 Místo, kde by se především
  radioaktivní zbytky paliva
 • 00:16:31 z atomových elektráren uložily
  na další desítky tisíc let,
 • 00:16:35 než škodlivé záření ustane.
 • 00:16:41 Od roku 1999 do současnosti
  přibližně bylo utraceno
 • 00:16:44 na přípravu hlubinného úložiště
  kolem 400 milionů korun.
 • 00:16:48 Za téměř půl miliardy korun
  je zatím připraven
 • 00:16:51 základní projekt podzemního
  úložiště
 • 00:16:54 a vytipováno aktuálně
  sedm míst v republice,
 • 00:16:57 kde by se mohlo úložiště
  vybudovat.
 • 00:17:00 To úložiště musí být především
  bezpečné.
 • 00:17:03 To znamená, že zamezí úniku
  radionuklidů
 • 00:17:06 po dobu statisíců a více let.
 • 00:17:08 Sedm vybraných lokalit
  spojují dvě věci.
 • 00:17:12 Na všech místech většina lidí
  s budováním úložiště nesouhlasí.
 • 00:17:15 A současně lidé nevěří státu,
 • 00:17:18 že s nimi při hledání
  vhodného místa jedná fér.
 • 00:17:22 Na koho jednou ukážou,
  tam to bude.
 • 00:17:27 Ta moc té demokracie v tomhle
 • 00:17:30 svým způsobem
  ani moc být nemůže.
 • 00:17:33 Ale prostě nelíbí se nám to.
 • 00:17:38 No když tady budete bydlet
 • 00:17:41 a něco takového by vám tady
  chtěli udělat,
 • 00:17:43 tak taky byste se bál i vy, ne?
 • 00:17:46 Já jsem na uranu dělal dva roky,
  tak vím, co to dokáže.
 • 00:17:53 Hlubinné úložiště by se mělo
  budovat do žulového masivu
 • 00:17:56 přibližně 500 metrů
  pod zemským povrchem.
 • 00:17:59 Úložiště se skládá ze dvou částí,
  podzemní a povrchové.
 • 00:18:12 Ekologové ale jistotu státních
  projektantů nesdílejí.
 • 00:18:16 Nedá se garantovat,
  že takovou dobu
 • 00:18:21 ty kontejnery zůstanou
  v pořádku, pevné, utěsněné.
 • 00:18:24 Nedá se říci, že je to vyřešeno
 • 00:18:27 a jenom najít správné místo
  a můžeme odpad ukládat.
 • 00:18:30 Takové garance ještě dnes
  věda nedá na dlouhou dobu.
 • 00:18:44 Já jako obyčejný člověk nemůžu
  přece posoudit, kde ta pravda je.
 • 00:18:48 Člověk má na to nějaký názor,
 • 00:18:50 ale ono je to opravdu
  pro a proti všechno.
 • 00:18:55 Já sama osobně jsem proti,
  i když to má být v roce 2050.
 • 00:18:59 Mám tady dceru,
  mám tady vnoučata.
 • 00:19:01 A nechci, aby příroda,
  která je tady nádherná,
 • 00:19:04 prostě nějakým způsobem
  zmizela.
 • 00:19:07 Já si myslím, že se s tím
  musíme srovnat.
 • 00:19:13 Protože bez elektriky
  být nemůžeme.
 • 00:19:15 A svět jde dál. Já si myslím,
 • 00:19:18 že to dělají zodpovědně
  a že nebezpečí z toho nehrozí.
 • 00:19:23 A nejste se svým názorem třeba
  osamocená tady v Lodhéřově?
 • 00:19:27 No, řekla bych, že jsem.
 • 00:19:42 Říkám, na Příbrami,
  tam je to celý provrtané,
 • 00:19:45 1 200 metrů hloubka,
  ať si to tam navezou.
 • 00:19:51 Ty hlavní překopy, co jsou,
  vždyť ty mají průměr 4 metry.
 • 00:19:55 Tam by se toho vešlo.
  Zazdí to a hotovo.
 • 00:20:00 Budou dnes něco dělat.
 • 00:20:05 Každá ta štola, chodba je
  potencionální cesta k úniku
 • 00:20:08 radionuklidů ve vyhořelém palivu.
 • 00:20:11 To je ten jediný důvod,
  proč nevyužít existující doly.
 • 00:20:32 -To víte, žádný pro to není.
  -Lidé to nechtějí.
 • 00:20:34 Žádný pro to není.
 • 00:20:37 Jak říkám, můj názor je ten,
  Příbram, zpátky dolů.
 • 00:20:40 16, 19, 22, 24 šachty, všechny.
 • 00:20:45 Tady je vůči tomu všeobecně
  dost hluboká skepse.
 • 00:20:53 Takže se pořádají
  různé happeningy,
 • 00:20:57 ale nevím, jaký bude výsledek.
 • 00:21:04 My jsme tady opravdu
  v rajské přírodě. Úplně panenské.
 • 00:21:11 A tím by se to všechno zkurvilo.
 • 00:21:15 Do Příbrami, já říkám.
  Tam je to celý prohrabaný.
 • 00:21:19 Ať to tam strkají zpátky.
 • 00:21:22 Stát, zastupovaný Správou úložišť
  radioaktivních odpadů,
 • 00:21:25 považuje postup při hledání
  vhodného místa pro úložiště
 • 00:21:29 za korektní.
  Obcím, na jejichž území
 • 00:21:32 ministerstvo životního prostředí
  schválí průzkumné práce,
 • 00:21:35 přiznává speciální zákon
  finanční kompenzace.
 • 00:21:39 Příspěvky obcí jsou dané zákonem
  atomovým zákonem.
 • 00:21:44 A jsou tvořeny fixní částkou,
 • 00:21:47 což je 600 000 korun
  na dotčenou obec ročně
 • 00:21:50 a k tomu 30 haléřů
  za každý metr čtvereční
 • 00:21:53 průzkumného území ležícího
  v katastru příslušné obce.
 • 00:21:59 Zavedly se kompenzace,
  které tak, jak je používá stát,
 • 00:22:01 trochu připomínají kupčení.
 • 00:22:04 Zamlčují se rizika,
  která pro ten region jsou.
 • 00:22:07 Správa úložiště má vytipované
  z deset let staré studie,
 • 00:22:10 kde říkali ještě celkem otevřeně
  dopady na ceny nemovitostí,
 • 00:22:13 psychologické dopady,
 • 00:22:16 dopady na nějakou prašnost
  související s dopravou.
 • 00:22:20 To všechno bylo celkem
  vyjmenované.
 • 00:22:23 Ale dnes už, posledních deset let,
  to Správa úložišť vůbec neříká.
 • 00:22:26 Ty studie jsou schované v šupleti
  a prodává se spíš ta výhoda.
 • 00:22:45 Já jsem měl to štěstí, že jsem byl
  od toho SURAO ve Švýcarsku,
 • 00:22:48 ve Švédsku na úložištích,
 • 00:22:51 kde tyhle ty lokality si lidi
  pochvalují už jen z toho důvodu,
 • 00:22:56 že stát jim část peněz
  přenechává
 • 00:23:01 a oni si s tím můžou nakládat,
  jak chtějí, ta obec.
 • 00:23:05 A ty obce jen kvetou.
  Ti si to tam pochvalují, že...
 • 00:23:10 Nevím, jak to bude u nás fungovat
  v Česku,
 • 00:23:13 protože tady se rozkrade, než to
  dojde k tomu původnímu všechno.
 • 00:23:19 Takže komu to má dojít,
  tam to ani nedojde.
 • 00:23:22 Vstřícný přístup
  k budoucímu úložišti
 • 00:23:25 je mezi lidmi ve vytipovaných
  lokalitách výjimečný.
 • 00:23:28 Souhlas se objevuje tam,
 • 00:23:31 kde lidé už s uranem a jadernou
  energií nějakou dobu žijí.
 • 00:23:34 Například v Hodově nedaleko
  atomové elektrárny Dukovany
 • 00:23:38 nebo na Vysočině u stále funkčního
  uranového dolu v Dolní Rožínce.
 • 00:23:42 Já jsem třeba nějaký dokument
  viděl v televizi ze Švédska,
 • 00:23:48 kde to ukazovali
  z nějakých solných dolů,
 • 00:23:51 a prostě je to špička.
 • 00:23:56 Je tady tradice uranu. Byl tady
  uran za kopcem, nikomu to nevadilo.
 • 00:23:59 Chodili tam lidi, byl tam doktor,
  byla tam kantýna.
 • 00:24:02 Obchod tady v dědině
  nikdy nebyl.
 • 00:24:04 Pro všechno se chodilo na uran.
  K doktorovi se tam chodilo.
 • 00:24:08 Ten tam pospravoval rozbitých
  hlav a pořezaných prstů.
 • 00:24:13 Odmítavý postoj ale ve všech
  lokalitách v tuto chvíli převažuje.
 • 00:24:18 Kvůli němu stát už v roce 2004
  práce na průzkumech přerušil
 • 00:24:21 a chtěl by s nimi
  znovu začít letos.
 • 00:24:24 Zatím ale pro žádnou lokalitu
 • 00:24:27 nemá od ministerstva
  pravomocné povolení.
 • 00:24:30 Proti vydaným rozhodnutím
  podaly obce
 • 00:24:32 a ekologické iniciativy námitky.
 • 00:24:35 Vám jako veřejnosti,
  starostům dotčených obcí,
 • 00:24:40 se podařilo ten stát postavit
  před problém,
 • 00:24:42 že tímto způsobem, který úložiště
  hledá, nemůže pokračovat.
 • 00:24:47 Předpokládá se, že finální lokalita
  bude vybrána v roce 2025.
 • 00:24:52 V roce 2030 vznikne
  podzemní ověřovací laboratoř
 • 00:24:56 a v roce 2050 by měla být
  zahájena první fáze
 • 00:25:00 výstavby samotného úložiště.
 • 00:25:10 Dlouhodobě si myslíme,
  že je potřeba změnit zákony
 • 00:25:13 a posílit právo obcí i veřejnosti
  obcí, kde se má stavět úložiště.
 • 00:25:17 Tak jako platí ve Skandinávii
  právo veta,
 • 00:25:20 i u nás by něco podobného
  mělo být.
 • 00:25:24 Nikde ve světě neexistuje
  absolutní právo veta. Za prvé.
 • 00:25:30 Všechno je překonatelné.
  Ale já osobně si myslím,
 • 00:25:33 že i stávající legislativa dává
  obcím a majitelům, vlastníkům,
 • 00:25:37 dostatečnou ochranu proti tomu,
 • 00:25:40 aby skutečně bylo bez jejich
  souhlasu rozhodnuto, za prvé.
 • 00:25:46 Respektive aby případně,
 • 00:25:49 že jednou rozhodne někdo
  proti nesouhlasu vlastníka,
 • 00:25:52 aby byl dostatečně
  jeho nesouhlas kompenzován.
 • 00:26:00 Existuje už i vydiskutovaný
  návrh zákona,
 • 00:26:03 který dává právo obcím říci ne.
 • 00:26:05 Ovšem Senát může
  toto právo přehlasovat,
 • 00:26:08 pokud by neměl stát
  jinou možnost.
 • 00:26:11 Tímto návrhem zákona se ale zatím
  Sněmovna nikdy nezabývala,
 • 00:26:14 vše zůstává jen na papíře.
 • 00:26:19 Myslím si, že je i nedůvěra
  k legislativě, k vládě, k tomu.
 • 00:26:25 Nikdo nepřijel z těchhle nějak,
  jestli na obec, možná jo,
 • 00:26:29 ale k nám mezi lidi...
 • 00:26:33 Beseda v obci, která se tady
  odehrála, jedna nebo dvě,
 • 00:26:37 to se zvrtlo, nechci říct v hádku,
  ale je to zlý.
 • 00:26:44 Já jdu, tak jo, nashle.
 • 00:26:48 Pan Havel by řekl,
  nálada je špatná.
 • 00:26:52 -Jak to říkal?
  -Blbá.-Nálada je blbá.
 • 00:26:56 Je na to blbá doba, bych řekl.
 • 00:27:02 Je mladá, hezká, bohatá, mohla
  by mít dokonce šlechtický titul,
 • 00:27:06 kdyby je nezrušil už první
  prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:27:10 Se svým otcem spravuje rozlehlá
  panství v okolí Mladé Boleslavi.
 • 00:27:14 Patří do nich i hrad Houska
  a dva zámky.
 • 00:27:17 Potomci prvorepublikového šéfa
  slavných Škodových závodů
 • 00:27:21 se po roce 1990 díky restitucím
  dostali
 • 00:27:24 k původnímu rodovému majetku,
 • 00:27:27 který i přes jeho značnou
  zanedbanost dokázali zvelebit.
 • 00:27:30 Více David Vondráček.
 • 00:27:47 Domluvili jsme se už
  s těžařskou partou,
 • 00:27:50 takže to vytěžíme normálně
  tady odsud ven na cestu,
 • 00:27:53 akorát tam budeme mít
  velký problém,
 • 00:27:56 že to budeme muset dostávat ven
  vyvážečkami.
 • 00:28:00 Jestli bychom neudělali
  nějakou výjimku,
 • 00:28:03 že by se to tam nezalesnilo,
 • 00:28:06 že by se nechalo těch 30 metrů
  kolem hradu,
 • 00:28:08 že by to zůstalo prázdné.
 • 00:28:11 Přátelé jí přezdívají princezna
  z Lobče,
 • 00:28:14 protože Zuzana Pavlíková-
  -Šimonková
 • 00:28:16 spoluvlastní hrad a dva zámky.
 • 00:28:19 Ale lenošit v rokokových
  komnatách ji moc neuvidíte
 • 00:28:22 a místo střevíčků
  je častěji v holínkách.
 • 00:28:25 Jaké to je z kavárenského
  pražského, studentského prostředí
 • 00:28:29 sem na zapadlý venkov?
 • 00:28:35 Už někdy, když mi bylo dvacet,
  tak se mě otec zeptal,
 • 00:28:38 jestli bych do toho vlastně šla,
 • 00:28:41 jestli bych s ním šla dělat
  zemědělství do Lobče
 • 00:28:44 a já jsem v té chvíli nevěděla,
 • 00:28:46 studovala jsem kulturní
  antropologii,
 • 00:28:49 a to člověk nemyslí, že by se měl
  věnovat pšenici a dříví.
 • 00:28:53 Ale přece jenom byla jsem
  tak vychovaná,
 • 00:28:55 věděla jsem,
  že někdo musí navázat,
 • 00:28:59 že to holt do budoucna
  bude asi na mně.
 • 00:29:02 Přestoupila jsem na Českou
  zemědělskou univerzitu
 • 00:29:05 a dnes jsem inženýrka
  zemědělské ekonomie.
 • 00:29:13 Tak tady jste říkal,
  že by měl být ten hraniční patník?
 • 00:29:18 Každý majetek má označení
  svých hranic,
 • 00:29:21 které jsou buď patníkem,
 • 00:29:23 nebo výkopem,
  nebo hraničním stromem.
 • 00:29:26 Tady v našem případě
  je náš hraniční kámen,
 • 00:29:29 ale vedle je silný smrk, to vypadá,
  že zůstal i hraniční smrk.
 • 00:29:32 Všechny kameny nejsou
  označené,
 • 00:29:35 ale tenhle zrovna je naším Š.
  Š jako Šimonek.
 • 00:29:38 -Takže toto je váš les?
  -Kam dohlédnete.
 • 00:29:42 Sto jarních kilometrů
  tam a zpátky.
 • 00:29:45 Ale upřímně ještě se mi
  nepodařilo celé hranice obejít.
 • 00:29:55 Vážení přátelé, dámy a pánové.
 • 00:29:58 Já tady společně se Zuzkou,
  Ondrou a Kájou vás tady vítáme
 • 00:30:04 na tradičním honu.
 • 00:30:08 Zuzana Pavlíková-Šimonková
  ztělesňuje nejmladší generaci
 • 00:30:11 tzv. historických velkostatkářů,
 • 00:30:14 jejichž rodiny chtěli komunisté
  po roce 1948 úplně zlikvidovat.
 • 00:30:18 Asi tři stovky statkářských rodin
  tvořených často bývalou šlechtou,
 • 00:30:22 před rokem 1990 moc nevěřily,
 • 00:30:25 že se jim tisíce hektarů polí
  a lesů jednou vrátí.
 • 00:30:30 Jako úplně malý kluk jsem si to
  tak trošku pamatoval,
 • 00:30:34 že jsme tady ty majetky měli.
 • 00:30:37 Ale někdy po roce 1968
  už jsem nevěřil,
 • 00:30:40 že bychom se sem
  jako vlastníci vrátili.
 • 00:30:47 Můj prapraděd je takzvaně
  z malé chaloupky české,
 • 00:30:51 jako ze selského rodu.
 • 00:30:54 Můj praděd studoval
  střední školu v České Lípě
 • 00:30:59 a později obchodní akademii
  v Praze.
 • 00:31:03 Nastoupil do Škody
 • 00:31:05 a přišel na nějakou nepravost
  jednoho ze šéfů, takže to žaloval.
 • 00:31:14 A teď šlo o to, jestli teda
  vyhodí mého prapředka
 • 00:31:18 nebo vyhodí toho šéfa.
 • 00:31:21 Pan Emil ze Škody rozhodl
  ve prospěch mého praděda
 • 00:31:25 a od té doby si ho začal všímat,
  stal se šéfem kovárny,
 • 00:31:28 později prokuristou firmy,
 • 00:31:31 naposled ředitelem Škody Plzeň.
 • 00:31:34 On je jedním z těch velkých mužů
  19. a 20. století,
 • 00:31:38 kteří vyšli z velmi chudých
  poměrů
 • 00:31:43 a vypracovali se skutečně
  mezi významné osobnosti,
 • 00:31:46 z průmyslníků můžeme zmínit třeba
  Čeňka Daňka, Emila Kolbena.
 • 00:31:55 Tady je císařská pečeť Karla I.
 • 00:32:00 Posledního rakousko-uherského
  císaře a českého krále.
 • 00:32:05 Ano. A tady je náš predikát,
  náš erb pánů z Mlaďatova.
 • 00:32:13 Tohle je vlastně ozubené kolo,
  to značí...?
 • 00:32:17 Je to ozubené kolo a značí to,
 • 00:32:20 že můj praděd se zasloužil
  o rakousko-uherský průmysl.
 • 00:32:24 Takže mu tam bylo vetknuto
  navíc to kolo.
 • 00:32:30 Vzhledem k tomu, že pocházel
  ze selského rodu, je logické,
 • 00:32:33 že se snažil tesaurovat
  svůj majetek v zemědělské půdě
 • 00:32:36 a co bylo větším symbolem
  vzestupu pro selského synka
 • 00:32:39 než koupě panského sídla.
 • 00:32:45 Kdyby u nás nebyly zrušeny
  šlechtické tituly,
 • 00:32:49 tak by mohli Šimonkovi užívat
  ve svém jménu
 • 00:32:52 aristokratický přídomek.
 • 00:32:54 Paradoxem je, že predikát
  jim zrušil T. G. Masaryk,
 • 00:32:58 který jinak uznával zásluhy
  Josefa Šimonka za první republiky,
 • 00:33:01 kdy byl prezidentem
  Škodových závodů.
 • 00:33:06 Tady je blahopřejný dopis
  prezidenta Masaryka
 • 00:33:09 mému prapradědečkovi.
 • 00:33:13 Přispěl jste vynikajícím způsobem
  k budování podniku,
 • 00:33:16 který povznáší hospodářskou
  úroveň celých krajů
 • 00:33:19 a dosáhnuv světového jména,
 • 00:33:21 šíří za hranicemi znalost
  o vyspělosti našeho průmyslu.
 • 00:33:25 Potomci patriarchy rodu
  se věnují zemědělským firmám,
 • 00:33:29 které také založil Josef Šimonek,
  a stávají se průkopníky
 • 00:33:32 progresivního a ekologicky
  šetrného podnikání.
 • 00:33:37 To je rok 1944, svatba mých
  prarodičů, babičky a dědečka.
 • 00:33:43 Dokonce se zachovaly i šaty.
 • 00:33:47 V březnu 1948 začali komunisté
  zabírat majetek Šimonků
 • 00:33:51 jako vesnických
  vykořisťovatelských velkostatkářů.
 • 00:33:58 Když se znárodňovalo,
  tak přišel ten člověk,
 • 00:34:01 který to měl na starosti,
  a řekl mému dědečkovi:
 • 00:34:05 Pane Šimonek, dejte nám klíče
  od trezoru,
 • 00:34:08 ustřihli telefon
  a bylo to vyřízené.
 • 00:34:13 V rodině se o tom přece jenom
  trošku mluvilo,
 • 00:34:16 o prapradědečkovi,
  o pradědečkovi,
 • 00:34:18 ale moc se nejitřily ty rány.
 • 00:34:21 Vždycky nám říkali,
 • 00:34:24 že nejdůležitější je v této době
  vzdělání,
 • 00:34:26 že to nám nikdo nevezme.
 • 00:34:29 Vždycky jsme věděli, že je nutné
  vychodit nějakou vysokou školu,
 • 00:34:34 protože ten náš původ
  byl celkem nevhodný.
 • 00:34:40 Po konci komunismu se pokoušejí
  Šimonkovi navázat
 • 00:34:43 na zpřetrhanou kontinuitu rodu.
 • 00:34:46 Restituují pole, lesy,
  hrad i zámky.
 • 00:34:49 Začínali poměrně velké podnikání
  s 200 000 v kapse
 • 00:34:54 a ten začátek, ten rozjezd,
  byl neuvěřitelný.
 • 00:34:59 Pamatuju si mého tátu,
  bílého od obilného prachu,
 • 00:35:04 když přišel z kombajnu,
 • 00:35:07 a brali to jako takovou běžnou
  součást podnikatelského života
 • 00:35:12 a podnikatelského rytmu.
 • 00:35:17 My restituční kauzu valíme
  před sebou celou,
 • 00:35:20 nevysekli jsem si jenom
  ty lukrativní části,
 • 00:35:23 jako byly ze začátku lesy
  nebo dnes je to i zemědělství,
 • 00:35:27 ale máme i ty objekty
 • 00:35:30 a nechali jsme si je
  včetně všech špejcharů
 • 00:35:34 a včetně všeho, co dnes
  velké peníze negeneruje,
 • 00:35:38 ale je to prostě součást majetku
  a snažíme se udržet i to.
 • 00:36:03 Houska před rokem 1990
  patřila Spolaně Neratovice,
 • 00:36:06 která ovšem ten objekt
  nevyužívala, byl zavřený.
 • 00:36:09 Ve své podstatě to byl sklad,
  objekt od války byl nepřístupný,
 • 00:36:12 nebyl tam žádný provoz, chátral.
 • 00:36:15 Odborníci to posuzovali,
  má to být 14. století,
 • 00:36:18 takže gotika podle těchto
  kleneb a těch sloupů.
 • 00:36:21 Takže vlastně vy ještě
  pokračujete v renovaci.
 • 00:36:24 Ještě pokračujeme.
 • 00:36:27 Jak to říká mistr Židlík,
  musíme začít ze shora,
 • 00:36:32 protože až budu starý
  a budu to restaurovat,
 • 00:36:35 tak abych nemusel lézt
  tak vysoko,
 • 00:36:38 takže tadyhle to udělal,
  a ještě si myslím,
 • 00:36:41 že ještě alespoň jedna etapa
  musí proběhnout.
 • 00:36:46 Majitelé hradu Houska jsou lidi,
 • 00:36:48 které považujeme za vzorné
  vlastníky kulturní památky.
 • 00:36:53 Komunikují pravidelně
  jak s Památkovým ústavem,
 • 00:36:56 tak s památkáři z pověřený obce
  z kraje.
 • 00:37:00 Když jsme to začali opravovat,
  tak nás napadlo,
 • 00:37:02 že bychom mohli zkusit
  otevřít to turistům,
 • 00:37:05 protože se tady nerstále
  někdo okolo pohyboval
 • 00:37:08 a ptal se, jaká je možnost
  se tam podívat.
 • 00:37:11 Myslím, že první rok přišlo
  asi 2 500 lidí.
 • 00:37:13 A za loňský rok?
 • 00:37:16 Teď se to pohybuje
  okolo třiceti tisíc.
 • 00:37:19 Bohužel se stalo,
  že tu prohořel strop,
 • 00:37:23 takže to byla jedna z prvních
  dost náročných věcí,
 • 00:37:25 kdy jsme tady museli začít
  dost z gruntu.
 • 00:37:28 Vycházeli jste z nějakých
  původních představ
 • 00:37:30 nebo plánů, nákresů, fotografií?
 • 00:37:33 Ano, dokonce se pár fotografií
  z první republiky zachovalo,
 • 00:37:37 k tomu se snažíme přihlížet.
 • 00:37:49 Než vlastně se k té střelbě
  vůbec dostaneme,
 • 00:37:53 tak to znamená o ten revír
  pečovat, starat se o něj.
 • 00:37:58 Samozřejmě je to určitá radost,
  taková kratochvíle.
 • 00:38:02 Hon na drobnou, ten je trošku
  ještě o něčem jiném.
 • 00:38:11 Byla to moje spolužačka
  ze základní školy
 • 00:38:17 a tak jsme si padli do oka.
 • 00:38:19 Teď je mi to myslím
  u spousty lidí k dobru.
 • 00:38:23 Nedávno mi jeden kamarád řekl,
 • 00:38:26 že jsem jedna z mála blondýn,
  která má auru 2 600.
 • 00:38:29 Tak já jsem si říkala,
  co to má úplně znamenat.
 • 00:38:32 A on říkal, no,
  to je těch 2 600 hektarů,
 • 00:38:35 to by leckoho mohlo zajímat,
  obzvlášť z té zemědělské branže.
 • 00:38:40 A tak já jsem si tohle ušetřila
 • 00:38:44 a Tomáš si mě kvůli
  mojí auře 2 600 nevybral.
 • 00:38:48 Mně osobně se splnilo
  moje životní přání.
 • 00:38:52 Jsem si přál odnepaměti,
 • 00:38:55 aby se mi podařilo řídit majetek
  rodu Šimonků.
 • 00:39:00 Mně to bylo dopřáno,
  já ho doteď řídím.
 • 00:39:04 Nechť rod můj provždy zůstane
  pamětliv svého selského původu,
 • 00:39:07 zůstane věren českému národu,
  naší vlasti a víře otců svých.
 • 00:39:13 Pán Bůh ochraňuj nás
  a žehnej nám i budoucím.
 • 00:39:28 Po pozitivní tečce
  vám přeju dobou noc.
 • 00:39:31 Na nových Reportérech
  už pracujeme.
 • 00:39:33 Za týden je zase uvidíte.
  Tak se mějte hezky.
 • 00:39:42 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2015

Související