iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 4. 2008
18:20 na ČT2

1 2 3 4 5

58 hlasů
3625
zhlédnutí

Přidej se

Vlci v Beskydech

O Červené Karkulce trochu jinak

14 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se - Vlci v Beskydech

 • 00:00:46 Dano, proč jsme přijeli zrovna
  sem k Černé Ostravici?
 • 00:00:53 Když se vlci kolem roku 1994 objevili
  zpátky v Beskydech,
 • 00:00:57 tak tohle bylo jedno z prvních míst,
  kde se začali pravidelně vyskytovat
 • 00:01:00 a vyskytují se dodnes.
 • 00:01:22 Odkud sem přišli, jak se sem
  vlastně dostali?
 • 00:01:29 Trvalo jim to nějakou dobu.
 • 00:01:31 Za mého mládí byli vlci
  ve východním Slovensku.
 • 00:01:35 Za tu dobu se jejich počet
  natolik rozrostl,
 • 00:01:38 že osídlili území Slovenska.
 • 00:01:41 Vlčí smečky měli území,
  které jim zcela vyhovovalo
 • 00:01:45 a nadbyteční vlci přeběhli sem.
 • 00:01:51 Napřed vlci, podle mínění myslivců,
  působili jen škody na lesní zvěři.
 • 00:01:56 Tam to všichni vcelku tolerovali,
  aspoň ze začátku.
 • 00:01:59 Pak ale vlci objevili v Beskydech
  spoustu nehlídaných ovcí
 • 00:02:04 a zaměřili se na ně.
 • 00:02:06 Ani po té škodě je nikdo nehlídal,
  takže vlci se tam opakovaně vraceli
 • 00:02:10 a proto ty škody byly tak velké.
 • 00:02:13 Proto vznikla velká averze
  proti vlkům
 • 00:02:17 a myslivci zase měli důvod,
  proč s vlky zatočit.
 • 00:02:21 Takže ta první populace v podstatě
  byla hned v 1998 vybita.
 • 00:02:35 Situace je dnes taková,
  že zvířata, která vlk zlikviduje,
 • 00:02:39 jsou státem placená.
 • 00:02:42 Populace vlků byla ovšem
  značně oslabena tím,
 • 00:02:46 že padlo několik vlků, vlci byli
  bez problémů loveni.
 • 00:02:54 Dalo se to zjistit tak, že tady byly
  posedy a kolem spousta
 • 00:02:58 stehenních kostí z vysoké zvěře,
  které byly předkládány
 • 00:03:03 a vlky tak likvidovali.
 • 00:03:09 Ale vlci přece mohou stále
  přicházet ze Slovenska,
 • 00:03:12 mohou tu populaci posilovat.
  Ale tak to není.
 • 00:03:17 Na Slovensku se mohou vlci střílet,
  po dobu 2,5 měsíců se mohou lovit.
 • 00:03:22 U nás je vlk chráněn celoročně.
 • 00:03:26 Aby vlci mohli přeběhnout,
  musí jich být dostatek.
 • 00:03:31 Pokud by se jejich počet
  silně snížil,
 • 00:03:34 tak vlci sem nebudou přebíhat
  a celá jejich populace zanikne.
 • 00:03:49 Zřejmě migrační tlak stále existuje,
 • 00:03:53 protože vlci se k nám nadále
  vraceli a vrací.
 • 00:03:57 Vytvořili malou populaci, která čítá
  možná 5, možná 10 kusů,
 • 00:04:02 možná jedna, možná 2 smečky,
  a ta se tady usadila už natrvalo.
 • 00:04:08 Jejich pobytové značky můžeme
  najít na hřebenech,
 • 00:04:12 jsou to ty dlouhé táhlé
  pohraniční hřebeny,
 • 00:04:15 kde jim pohyb po táhlém hřebeni
  vysloveně vyhovuje.
 • 00:04:19 Je to celý hřeben, který se táhne
  od Mostů u Jablůnkova,
 • 00:04:23 přes Bílý Kříž až pak přechází
  na Javorníky,
 • 00:04:27 přecházejí až dolů na Makytu.
 • 00:04:30 Je pravděpodobné, že mladí vlci,
  kteří už tady vyrostli,
 • 00:04:34 a tady už nenajdou obživu,
 • 00:04:37 přejdou dál
  do západnějších území.
 • 00:04:45 Vlci, stejně jako ostatní šelmy,
  velmi šetří energii.
 • 00:04:49 Pro vlka je typické,
  že nerad běhá do prudkého svahu,
 • 00:04:53 ale rád běhá z prudkého svahu,
 • 00:04:56 takže tady vlci našli
  nejlepší podmínky
 • 00:04:59 právě na pohraničním hřebenu.
 • 00:05:02 Ideální výška je pro něj 800
  až 900 metrů, kde je stále zvěř
 • 00:05:06 a kde využívá své vynikající
  schopnosti pohybovat se v terénu.
 • 00:05:41 Ludvíku, proč jsme teď
  na Bílém Kříži?
 • 00:05:45 Místo, na kterém teď stojíme, hrálo
  velkou roli v minulých letech,
 • 00:05:49 protože tady byla možnost
  najít stopy vlků,
 • 00:05:53 kteří sem přiběhli z dlouhého hřebene
  z Malého Polomu z Uherské
 • 00:05:57 a tady se rozhodovali, kudy dále.
 • 00:06:01 Někteří usoudili, že půjdou tam,
  jiní šli jinam.
 • 00:06:06 Čili to bylo velmi důležité místo,
  když člověk potřeboval vědět,
 • 00:06:10 kde vlci jsou teď momentálně.
 • 00:06:26 Já jsem tady mnohokrát našel
  stopy zápasu,
 • 00:06:30 vlci proběhli touto smrkovinou
  20 až 50 metrů
 • 00:06:34 v hlubokém metrovém sněhu,
 • 00:06:37 dostihli srnu, skolili ji
  a během 2 dnů ji zkonzumovali.
 • 00:06:41 Čili to bylo ideální místo, když
  člověk potřeboval rychle informace.
 • 00:07:00 My jsme v oblasti, kde je spousta
  roklí, strží.
 • 00:07:05 Vlci mají takovou techniku lovu,
  že spárkatou zvěř vyženou z planin
 • 00:07:10 a ženou je právě do takových míst,
  v jakých právě jsme.
 • 00:07:15 To je oblast, kde se zvěř unaví
  během několika km.
 • 00:07:20 Vlci běží v pro ně dobrém terénu,
 • 00:07:24 čili ta laň nebo srnec, když doběhnou
  na konec toho údolí,
 • 00:07:28 tak jsou v podstatě vyčerpaní.
 • 00:07:31 Vlk je nesmírně inteligentní zvíře,
 • 00:07:34 které posuzuje stav
  či mentalitu zvířete.
 • 00:07:38 Pokud se ten jelen proti vlkům
  postaví, tak ho nestrhnou,
 • 00:07:44 ale pokud začne utíkat,
  tak je konec.
 • 00:07:53 Zkušenost je taková,
  že když tady vlci přišli
 • 00:07:57 a nalezla se jejich kořist,
  tak se dodatečně zjistilo,
 • 00:08:01 že to byla zvěř buď handicapovaná
  nebo postřelená.
 • 00:08:06 To se stává často, že myslivci
  nedohledají postřelenou zvěř
 • 00:08:10 a ta se pak stane kořistí šelem.
 • 00:08:13 Konkrétní 2 případy,
  u kterých jsme byli,
 • 00:08:16 byl jelen, který byl stržen vlky
 • 00:08:18 a pak se ukázalo, že byl
  na jedno oko slepý.
 • 00:08:21 Ve druhém případě se jednalo o laň,
  která měla v těle deformovaný plod,
 • 00:08:25 takže taky nebyla v pořádku.
 • 00:08:32 Vlk, zase stejně jako každá šelma,
 • 00:08:36 si hledá kořist, která stojí
  nejméně námahy.
 • 00:08:39 Ulovit ovci dokáže pes bez problémů,
 • 00:08:43 nepotřebuje nějaké speciální školení,
  aby jí dokázal roztrhnout hrdlo.
 • 00:08:48 Každá šelma jde po kořisti, která ji
  stojí nejméně námahy.
 • 00:08:56 Pokud jde o kořist, vlci se zaměřují
  na větší kořist.
 • 00:09:01 Jsou doklady, že když se mohli
  rozhodnout,
 • 00:09:05 zda se pustí po stopě
  srny nebo jelena,
 • 00:09:08 tak si vybrali toho jelena,
 • 00:09:11 protože je to pro ně
  přece jen větší kus masa.
 • 00:09:15 V létě je jejich jídelníček
  samozřejmě pestřejší,
 • 00:09:18 uloví i drobná zvířata.
 • 00:09:21 Dokonce v jejich trusu byla nalezena
  i rostlinná potrava a bezobratlí,
 • 00:09:25 takže to není tak, že by se živili
  jen tou velkou kořistí.
 • 00:09:29 Tou se živí hlavně v zimě, kdy nic
  jiného, menšího, třeba není.
 • 00:09:40 Co Beskydy pro vlky znamenají?
 • 00:09:43 Prostřený stůl - protože tolik zvěře
  jako tady, na Slovensku zdaleka není
 • 00:09:48 Pro ty vlky, co jsou tady, těch asi
  10 kusů, je to oblast plná zvěře,
 • 00:09:53 vysoké zvěře, divočáků.
 • 00:09:58 Rozsáhlé lesní porosty jsou
  pro vlky ideální,
 • 00:10:02 protože většinou běží ve stopě,
  dělají stopovou dráhu v čáře.
 • 00:10:07 Když přiběhnou tady, do smrčiny,
  tak udělají rojnici,
 • 00:10:12 protáhnou tu houštinu, zjistí,
  zda tam je či není zvěř.
 • 00:10:16 Pokud je půl metru sněhu,
  tak ta zvěř nemá žádnou šanci.
 • 00:10:20 Ani divočák, ani jelen,
  ani laň, ani srna.
 • 00:10:27 To, že se tady vlci neustále vracejí,
  je jen díky tomu,
 • 00:10:32 že žije větší populace v Polsku
  a na Slovensku.
 • 00:10:36 Nesmíme na to ale hřešit.
 • 00:10:39 Už tak to mají vlci poměrně těžké,
  protože jsou různé nemoci,
 • 00:10:44 už řada štěňat uhyne, mohou dostat
  vzteklinu, prašivinu atd.
 • 00:10:48 Takže příroda si určitý výběr
  udělá sama.
 • 00:10:52 Ti vlci, kteří vyrostou
  ve zdraví a žijí,
 • 00:10:56 tak jsou skutečně, zejména v této
  okrajové populaci, tak cenní,
 • 00:11:00 že mají hodnotu daleko větší
 • 00:11:03 než v centrální populaci,
  kde je těch šelem hodně.
 • 00:11:09 Vlk je první hospodářské zvíře,
  které s člověkem žilo,
 • 00:11:12 je předkem všech psů.
 • 00:11:14 Čili v podstatě bychom měli mít
  k vlkovi ten nejlepší vztah.
 • 00:11:18 Eskymáci a Indiáni mají toto zvíře
  v obdivu.
 • 00:11:23 Existuje lesní moudrost:
 • 00:11:26 přijmi vlka za svého druha a on ti
  ukáže všechna lesní tajemství.
 • 00:11:32 Takže bychom si měli vlka
  nesmírně považovat
 • 00:11:35 a ne se na něj dívat,
 • 00:11:37 že je to hamoun, který nám ubírá
  z našeho jídelníčku.
 • 00:11:49 Ludvíku, teď se na tebe obracím jako
  na zkušeného znalce velkých šelem,
 • 00:11:54 na terénního zoologa.
 • 00:11:56 Kolik si myslíš, že by Beskydy snesly
  vlčích smeček?
 • 00:12:00 Rozhodně mnohem více
  než je současný počet.
 • 00:12:03 Jestli je tady 10 vlků, tak je to
  taková nejspodnější hranice.
 • 00:12:07 Beskydy jsou natolik rozlehlé, mají
  velké množství spárkaté zvěře,
 • 00:12:12 že by tady klidně mohly být
  3 nebo 4 smečky vlků.
 • 00:12:16 Poznalo by se tím, že by se každá
  smečka snažila své území značit.
 • 00:12:23 Taková situace už tady byla, našli
  jsme v oblasti v Travném místa,
 • 00:12:27 kde vlci začali ukládat svůj trus,
 • 00:12:31 což je informace pro další
  vlčí smečku.
 • 00:12:38 Patří vlk do Beskyd?
 • 00:12:42 Já bych řekl, že patří, že si toho
  máme nesmírně vážit,
 • 00:12:46 protože vlk je šelma, která se stará
  o prospěch lesa,
 • 00:12:52 rozhýbává vysokou spárkatou zvěř,
 • 00:12:55 loví velmi často zvěř, která je
  pro něj snadno dostupná.
 • 00:12:59 V každém případě je vlk
  velmi potřebný,
 • 00:13:03 protože mimo člověka nemá jelen
  žádného predátora - jedině vlka.
 • 00:13:08 I z toho citového hlediska vlk patří
  do beskydské přírody.
 • 00:13:12 Ukazuje nám přírodu divokou,
  jakou bychom ji chtěli mít.
 • 00:13:16 Jen z takové přírody
  se můžeme těšit,
 • 00:13:20 protože kolem nás všude obklopuje
  už jenom hluk.
 • 00:13:24 Vlk je právě taková vizitka
  té skutečné divočiny.
 • 00:13:31 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize 2008

Související