iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 9. 2012
10:55 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
2574
zhlédnutí

Přidej se

Mokřadní les u Karviné

k ochraně přírody, prostředí a planety

9 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se

 • 00:00:10 Kousek od Karviné
  v průmyslem zdevastované krajině
 • 00:00:14 se zachovala
  jedinečná přírodní oáza.
 • 00:00:17 Nedávno ale byl
  tento místní klenot v ohrožení
 • 00:00:20 a jen díky úsilí místních obyvatel
  byl, zdá se, zachráněn.
 • 00:00:32 Vidíš? Tu je ta značka.
 • 00:00:34 Vidím ho, vidím!
 • 00:00:36 Aspoň metr a půl v průměru.
 • 00:00:42 Tak vidíš. To chtějí zničit.
  Takovou krásu.
 • 00:00:47 Označené až dvousetleté duby
 • 00:00:49 tu při svém bádání objevil
  student Lukáš Nytra.
 • 00:00:53 Když se s kolegou
  obrátili na úřady, zjistili,
 • 00:00:57 že se tu chystá masivní kácení.
 • 00:01:02 Dozvěděli jsme se,
  že celý tento prostor
 • 00:01:08 má být do roku 2018 vykácen
  a poté znovu obnoven.
 • 00:01:12 Podle mě je to zločin
 • 00:01:15 na zbytcích
  přírody karvinského okresu.
 • 00:01:20 Díky Slezské ornitologické
  společnosti jsme dali podnět
 • 00:01:23 na Inspekci
  a ta to vlastně začala prošetřovat.
 • 00:01:27 A při spolupráci
  potom s Agenturou jsme zjistili,
 • 00:01:30 že dubů těch velkých
  je tady zhruba 200.
 • 00:01:33 No a díky našim krokům se podařilo
  odvrátit to akutní nebezpečí
 • 00:01:39 vykácení toho lesa.
  Uvidíme, jak to dopadne,
 • 00:01:42 jestli bude ten konec dobrý
 • 00:01:45 a bude tady vyhlášeno
  zvláště chráněné území,
 • 00:01:48 anebo se to nějak ještě zvrtne.
 • 00:01:53 Podívejme se teď,
  co vlastně bylo zachráněno
 • 00:01:56 a v čem spočívá
  hodnota Lázecké remízy.
 • 00:02:00 Tak je totiž
  tento lesní porost nazýván.
 • 00:02:05 V rámci Karvinska je Lázecká remíza
  naprosto unikátní lokalita,
 • 00:02:10 protože mokřad podobného rozsahu
  a podobného složení
 • 00:02:14 bychom zde už nenašli.
  Tím, že olše tady tvoří dominantu
 • 00:02:17 a vidíme zde stojící vodu,
  to je důkazem,
 • 00:02:21 že se nejedná o klasický lužní les,
  který najdeme u vody,
 • 00:02:24 u potoka nebo u řeky,
  ale ta lokalita vznikla díky tomu,
 • 00:02:28 že zde je vytvořena
  jakási přehrada proudění vody.
 • 00:02:31 A to jsou ty rybniční hráze.
  Čili voda nám sem přichází
 • 00:02:35 z vyšších míst
  a tady dochází ke stagnování
 • 00:02:37 a vytváří se tady
  ten mokřad, bažina.
 • 00:02:41 Podstatné je,
  že zde je takový nádherný biotop,
 • 00:02:44 který je vlastně refugiem
 • 00:02:46 pro mnoho druhů nejen rostlin,
  ale hlavně živočichů,
 • 00:02:50 kteří nemají
  už nikde jinde místo podobné,
 • 00:02:53 aby v něm žili.
 • 00:02:55 Proto ta druhová pestrost je tak
  bohatá na takových lokalitách.
 • 00:03:00 Přestože Lázecká remíza
  patří do hospodářského lesa,
 • 00:03:05 do skupiny hospodářských lesů,
  velmi dlouho dobu
 • 00:03:08 se žádný zásah
  v tomto lese neprováděl.
 • 00:03:11 Takže můžeme krásně vidět,
 • 00:03:13 že ty dřeviny projdou
  takovouhle přirozenou sukcesí.
 • 00:03:19 Ten les sám roste pro sebe.
 • 00:03:22 Stromy, které jsou vitálnější,
  dokážou přerůst ty stromy slabší.
 • 00:03:29 Pak dochází k tomu,
 • 00:03:31 že v lese vidíte
  spousty starých stromů,
 • 00:03:34 spousty mrtvých stromů, které
  jsou velmi vhodné pro živočichy,
 • 00:03:39 co se týče shánění potravy
  nebo pro hnízdní podmínky.
 • 00:03:44 Lázecká remíza je jednou
  z lokalit, kde můžeme vidět
 • 00:03:47 prakticky všecky
  druhy šplhavých ptáků.
 • 00:03:51 Například strakapouda prostředního,
  datla černého,
 • 00:03:55 strakapouda malého,
  strakapouda velkého,
 • 00:03:58 oba druhy žlun.
 • 00:04:00 Lázecká remíza má asi 20 hektarů
  a když půjdeme nepříliš daleko,
 • 00:04:05 třeba do Chráněné
  krajinné oblasti Poodří,
 • 00:04:08 tam bychom
  mokřadní olšiny našli taky,
 • 00:04:11 ale jsou to také lokality, které
  nejsou bůhvíjak velkého rozsahu.
 • 00:04:15 Čili i v rámci Poodří
  přímo takové bažiny souvislé
 • 00:04:20 nejsou až tak úplně obecným jevem.
 • 00:04:24 Lázecká remíza navazuje
  na soustavu Karvinských rybníků
 • 00:04:28 a je součástí
  významné ptačí oblasti.
 • 00:04:31 Hned vedle lesa hnízdí
  až 2500 párů racka chechtavého.
 • 00:04:40 Je to jedna z největších kolonií
  na území severní Moravy.
 • 00:04:45 Ta rozmanitost a návaznost
  rybníků, lesů, polí, luk
 • 00:04:50 je prakticky
  pro ty ptáky optimální.
 • 00:04:57 Hráze Karvinských rybníků navazují
  na lužní les Lázecká remíza
 • 00:05:02 a vytvářejí biokoridory,
  které propojují krajinu
 • 00:05:06 na různých místech. Kdybychom
  udělali několik kroků vedle,
 • 00:05:11 tak se dostaneme úplně někam jinam.
 • 00:05:14 Budeme vidět šachty
  čerň hlušiny a tvrdý průmysl.
 • 00:05:18 Ostatně za námi
  je Dětmarovická elektrárna
 • 00:05:22 Takže je pomalu zázrak, že
  tady v tomto průmyslovém území
 • 00:05:26 zůstal takový
  velmi pěkný kus přírody,
 • 00:05:29 který je i pro život velice bohatý
  a druhově pestrý.
 • 00:05:35 Spatřit tu můžeme mimo jiné
  i orla mořského.
 • 00:05:42 Mám tady krásná pozorování,
  kdy mládě orla si dokázalo
 • 00:05:45 naletět nad rybník, ulovilo si rybu
  a zaletělo si s ní
 • 00:05:49 nad tu Lázeckou remízu
  právě na ty prastaré duby,
 • 00:05:52 které tam stojí, kde se jim
  dobře sedí a jsou tam v klidu.
 • 00:05:56 Bylo tady pozorováno i páření
  těchto orlů přímo na této lokalitě
 • 00:06:00 a já považuju Lázeckou remízu
 • 00:06:02 za potenciální hnízdiště orlů
  do budoucna.
 • 00:06:10 Kromě typických mokřadních olšin
  je v Lázecké remíze ještě
 • 00:06:15 taková relativně sušší část,
  ve které nyní stojíme.
 • 00:06:19 Tady tyto porosty už tvoří přechod
  do společenstva dubových bučin,
 • 00:06:25 což je typické
  společenstvo Karvinska.
 • 00:06:29 Z doby, kdy se ještě
  v tomto území hospodařilo,
 • 00:06:35 se zachovala taková zajímavá
  skladba tohoto porostu.
 • 00:06:38 Kdysi, si můžeme představit,
  že zde nebyl olšový les jako nyní,
 • 00:06:44 ale byly zde rozptýlené,
  solitérně rostoucí duby,
 • 00:06:48 pod kterými byly
  takové slatinné pastviny.
 • 00:06:51 Stáří toho lesa
  je tedy hodně relativní,
 • 00:06:54 protože máme tu duby, které teď
  pomalinku už tahají na 200 let,
 • 00:06:59 a potom olšový porost, který
  je starý nějakých 60 - 70 let.
 • 00:07:03 No a protože bohužel dosud je tento
  porost veden jako hospodářský,
 • 00:07:09 tak by se v něm
  mělo také hospodařit.
 • 00:07:12 Už jako podle tabulek
  lesního hospodářského plánu
 • 00:07:16 dospěl ten porost do doby obmýtí,
  takže by měl být skácen,
 • 00:07:20 což je tedy jádro úrazu
  a ten biotop, jak ho tady vidíme,
 • 00:07:24 by úplně zmizel a vlastně by se
  musel celý ten les znova obnovit.
 • 00:07:29 Pochopitelně tím,
  že je to hospodářský les,
 • 00:07:31 tak by to nebylo přirozenou
  sukcesí, ale výsadbou.
 • 00:07:35 Byla by obrovská škoda,
 • 00:07:38 aby celý tento bohatý
  a pestrý ekosystém zmizel.
 • 00:07:43 Takovéto společenstvo různověké
 • 00:07:46 krásné na pohled a hodnotné
  i z hlediska biodiverzity.
 • 00:07:52 Pan Rusek
  se snažil úřadům vysvětlit,
 • 00:07:54 že zisk z prodeje dřeva je
  zanedbatelný v porovnání s tím,
 • 00:07:59 co všechno nám takový les nabízí.
 • 00:08:02 Čistí vzduch, snižuje emise,
  produkuje kyslík, ukládá uhlík,
 • 00:08:07 zabraňuje globálnímu oteplování
  a tak dále.
 • 00:08:13 Každý tento list má na milimetru
  čtverečním 50 až 150 průduchů,
 • 00:08:21 které v zavodněné krajině
  vzlínáním dávají studenou vodu
 • 00:08:29 ze země až do listu.
 • 00:08:32 Je to prakticky nejdokonalejší
  chladnička, kterou známe.
 • 00:08:37 Když jsem to spočítal,
  tak na metr čtvereční,
 • 00:08:43 uchladí metr čtvereční listí
  jednu kilowatthodinu energie.
 • 00:08:49 Spočítal jsem, že z prostoru
  tohoto lesa stačí uchladit
 • 00:08:54 za 10 hodin tolik energie jako jeden
  blok elektrárny Dětmarovice,
 • 00:09:01 to je 175 megawatthodin.
 • 00:09:05 A předčí to při ceně
  5 korun za kilowatthodinu
 • 00:09:11 cenu dřeva, která by byla ziskem
  pro dřevařskou společnost.
 • 00:09:17 Je to nejdokonalejší chladnička,
  kterou na Zemi máme.
 • 00:09:22 Každý si stěžuje
  na globální oteplování,
 • 00:09:25 ale to globální oteplování
  můžeme zastavit tím,
 • 00:09:30 že budeme sázet a chránit
  takové lesy, jako je tento.
 • 00:09:54 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2012

Související