iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 4. 2010
18:50 na ČT2

1 2 3 4 5

24 hlasů
2680
zhlédnutí

Přidej se

Národní parky

V počtu národních parků a jejich rozlohou je Česká republika na samotném chvostu Evropy. Přibudou další?

Jeseníky

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se

 • 00:00:09 V roce 2009 uplynulo sto let
  od založení
 • 00:00:12 prvních národních parků v Evropě,
  konkrétně ve Švédsku.
 • 00:00:15 Od té doby
  jich byly založeny stovky.
 • 00:00:18 Národní parky
  vyjadřují kulturnost každé země
 • 00:00:21 a vztah obyvatel k jejich krajině.
 • 00:00:24 Jak si v tomto směru
  stojí naše republika?
 • 00:00:27 V tomto směru
  si stojíme nepříliš dobře,
 • 00:00:32 protože jsme
  pod evropským průměrem.
 • 00:00:34 Je spočítáno, že ve střední Evropě
  je to 2,5 procenta
 • 00:00:38 z rozlohy území té které země.
 • 00:00:41 V našem případě
  se jedná o hodnotu nižší.
 • 00:00:46 Tady rozloha národních parků
  činí 1,7 procenta z rozlohy ČR.
 • 00:00:54 Mámě méně vzácné přírody
  než naši sousedé?
 • 00:00:58 Nebo ji nechceme
  z nějakých důvodů chránit?
 • 00:01:06 Jak už jsme vás informovali,
  chystá se v nejbližší době
 • 00:01:09 vyhlášení
  Národního parku Křivoklátsko
 • 00:01:12 a rozjíždí se diskuze o založení
  Národního parku Jeseníky.
 • 00:01:16 Podobný potenciál mají i Beskydy
  a několik dalších lokalit.
 • 00:01:32 Uspějí Jeseníky?
 • 00:01:34 Pokud se týká možnosti založení
  Národního parku Jeseníky,
 • 00:01:38 musíme odlišit dvě etapy.
  My v současné době se nacházíme
 • 00:01:44 poté, co jsme vyhodnotili
  potenciál Jeseníků
 • 00:01:49 jako oblasti s unikátními
  přírodními i krajinnými hodnotami,
 • 00:01:54 tak můžeme přikročit,
  a to se v současné době děje,
 • 00:01:58 k vytvoření takových materiálů,
 • 00:02:00 na kterých potom probíhá
  předjednávání s dotčenými obcemi.
 • 00:02:04 Teprve po této fázi předjednávání
 • 00:02:09 může dojít
  k vlastnímu procesu
 • 00:02:12 vyhlašování
  podle platné legislativy.
 • 00:02:19 V Jeseníkách
  je natolik cenná příroda,
 • 00:02:21 že si vyhlášení Národního parku
  Jeseníky bezpochyby zaslouží.
 • 00:02:24 Je tady velká oblast horských lesů,
 • 00:02:28 vyskytují se tady
  přirozené horské smrčiny,
 • 00:02:31 často pralesovitého charakteru.
 • 00:02:34 A jsou zde rovněž cenná území
  nad horní hranicí lesa,
 • 00:02:38 takzvaná arktoalpinská tundra
  s lokalitami,
 • 00:02:41 kde se vyskytuje velké
  množství vzácných a ohrožených
 • 00:02:43 druhů rostlin i živočichů.
 • 00:02:46 Mezi ty nejvzácnější rostliny
  a živočichy patří endemity.
 • 00:02:51 To jsou druhy, které se nevyskytují
  nikde jinde na světě,
 • 00:02:54 pouze na několika málo
  lokalitách v Jeseníkách.
 • 00:02:56 Z nich můžeme jmenovat například
  lipnici jesenickou,
 • 00:02:59 zvonek jesenický,
  jitrocel černavý sudetský,
 • 00:03:02 který roste pouze ve Velké kotlině
  a nikde jinde.
 • 00:03:05 Z živočichů bychom mohli jmenovat
  okáče horského a okáče sudetského,
 • 00:03:09 které mají na úrovni poddruhů
  taky endemický status.
 • 00:03:14 Ve většině evropských zemí
  regiony bojují o to,
 • 00:03:17 aby u nich národní park vzniknul.
  U nás vládne tendence opačná.
 • 00:03:21 V tomto směru
  jsou Jeseníky čestnou výjimkou.
 • 00:03:24 Zrodila se zde petice.
  My - níže podepsaní občané
 • 00:03:28 České republiky - souhlasíme
  s touto peticí a žádáme,
 • 00:03:32 aby příslušné státní instituce
  učinily všechna potřebná opatření
 • 00:03:37 k neodkladné přípravě a k brzkému
  vyhlášení Národního parku Jeseníky.
 • 00:03:43 Působím v podhůří Jeseníků
  již téměř padesát roků a myslím si,
 • 00:03:49 že Jeseníky jako takové
  si národní park zaslouží.
 • 00:03:53 To přírodní bohatství,
  které zde v Jeseníkách je
 • 00:03:57 a kterým Jeseníky disponují,
  by bylé dobré nějakým způsobem
 • 00:04:01 podchytit
  a dávat ho všem na vědomí.
 • 00:04:05 Já osobně i všichni členové
  petičního výboru pocházíme z hor.
 • 00:04:10 Já jsem rodákem z Rýmařova
  a k tomu regionu i k té přírodě
 • 00:04:13 mám silný vztah. Totéž platí
  o všech členech petičního výboru.
 • 00:04:17 Na petici v tomto případě
  směřující k vyvolání diskuze
 • 00:04:24 a té debatě
  o vzniku národního parku Jeseníky
 • 00:04:30 se můžeme dívat jen pozitivně.
 • 00:04:33 Je to přesně to, co patří do toho
  předjednávacího procesu.
 • 00:04:37 Petiční výbor
  zahájil veřejnou kampaň
 • 00:04:40 a s tím související petici
  na podporu vzniku národního parku
 • 00:04:45 v červnu 2009.
 • 00:04:48 Hlavním cílem
  celé té naší veřejné kampaně
 • 00:04:50 je přispět ke zlepšení praktické
  ochrany přírody v Jeseníkách
 • 00:04:55 a rovněž přispět k dalšímu
  udržitelnému rozvoji toho regionu.
 • 00:05:01 Velmi podstatnou součástí
  té naší kampaně je to,
 • 00:05:05 že chceme vyvolat a vyvoláváme
  velkou veřejnou diskuzi,
 • 00:05:10 debatu na téma ochrany přírody
  v Jeseníkách
 • 00:05:13 a dalšího rozvoje
  na to téma národního parku.
 • 00:05:16 A chceme, aby to bylo
  velké místní veřejné téma
 • 00:05:19 a aby lidé byli informováni o tom,
 • 00:05:22 jaká je podstata toho
  národního parku a jeho přínosy.
 • 00:05:26 Že to není něco špatného,
  co místním lidem ublíží,
 • 00:05:31 ale že je to v podstatě
  veřejně prospěšná záležitost.
 • 00:05:34 V loňském roce,
  když se otevřelo téma
 • 00:05:37 případného
  Národního parku Jeseníky, tak vím,
 • 00:05:44 že reakce byly rozporuplné. Spíš
  jsem měl pocit, že byly negativní.
 • 00:05:47 Asi to bylo dáno tím,
  že většina těch představitelů
 • 00:05:54 samospráv, institucí a tak dále
  neměla dostatek informací
 • 00:05:58 a byla velká obava z toho,
 • 00:06:01 jakým způsobem
  to ovlivní život regionu,
 • 00:06:04 rozvoj obcí,
  podnikatelské aktivity.
 • 00:06:07 Takže ty reakce, měl jsem pocit,
  byly spíše negativní.
 • 00:06:12 I já jsem byl
  přinejmenším v rozpacích z tohoto.
 • 00:06:15 Ve druhé polovině loňského roku
  se objevil i návrh
 • 00:06:20 rozsahu toho území,
 • 00:06:24 které by mělo být
  tím národním parkem,
 • 00:06:27 tak si myslím,
  že mnohým se ulevilo.
 • 00:06:30 Nesmí to být území,
  které je nepřístupné
 • 00:06:33 pro veřejnost širokou,
  pro různé aktivity.
 • 00:06:39 Myslím si také, že vůbec záležitost
  Národního parku Jeseníky
 • 00:06:44 je velmi zajímavý reklamní,
  marketingový tah,
 • 00:06:48 zvyšuje to hodnotu
  toho území Jesenicka.
 • 00:06:52 A pokud to bude
  národní park v pojetí,
 • 00:06:55 jako je národní park v Krkonoších,
  tak bych to jenom přivítal.
 • 00:07:00 Jedná se vlastně o vrcholové partie
  Hrubého Jeseníku,
 • 00:07:04 území s vysoce zachovalou přírodou.
 • 00:07:07 Navíc zcela mimo obydlené oblasti.
 • 00:07:11 Čili to je ta základní koncepce
  Národního parku Jeseníky,
 • 00:07:15 která vlastně
  neohrozí život lidí v obcích
 • 00:07:20 a nějaké rozvojové aktivity
  v samotných obcích.
 • 00:07:24 Je třeba říci také to,
 • 00:07:28 že ta myšlenka národního parku
  a návrh toho národního parku
 • 00:07:31 vzešel od ministerstva
  životního prostředí
 • 00:07:35 a je to podloženo
  vlastně i odbornou studií,
 • 00:07:40 která je podkladem pro návrh
  Národního parku Jeseníky.
 • 00:07:45 Tato studie jednoznačně dokládá,
  že příroda Hrubého Jeseníku
 • 00:07:51 je na národní
  i mezinárodní úrovni jedinečná,
 • 00:07:55 evropsky významná
  a jednoznačně si zaslouží,
 • 00:07:59 aby byla národním parkem.
 • 00:08:02 Myšlenka národního parku
  nemá jenom příznivce.
 • 00:08:06 Mezi úhlavní nepřátele
  patří myslivecká lobby,
 • 00:08:09 která by v národním parku přišla
  o své privilegium
 • 00:08:12 zabíjet divoká zvířata.
 • 00:08:17 Národního parku v Jeseníkách
  moc velcí příznivci nejsme,
 • 00:08:24 poněvadž si myslíme, že v těchto
  horách nežije jenom flóra a fauna,
 • 00:08:27 ale i lidé, kteří jsou na těchto
  horách ekonomicky závislí,
 • 00:08:32 a je potřeba
  pro ty lidi něco dělat.
 • 00:08:35 Bude-li to národní park,
 • 00:08:37 určitě se tato činnost turistická
  svým způsobem omezí.
 • 00:08:41 My si myslíme, že samozřejmě
  tu přírodu je třeba chránit,
 • 00:08:45 protože nebudeme si řezat větev,
  na které sedíme.
 • 00:08:48 Jinak by nám sem
  ti turisti nejezdili.
 • 00:08:51 Ale domníváme se,
  že chráněná krajinná oblast,
 • 00:08:54 která je zde zřízena
  už hodně dlouho,
 • 00:08:57 určitě je
  tím dostačujícím faktorem,
 • 00:09:00 který se stará o ochranu přírody.
 • 00:09:03 A pak si myslím,
  že je to zase další centralismus.
 • 00:09:06 Je to omezení moci
  obecních a městských úřadů
 • 00:09:11 a je to také omezení
  práce krajského úřadu,
 • 00:09:16 který potom nemá vliv na území,
  které vlastně organizuje a řídí.
 • 00:09:23 V rámci toho
  se také hodně hovoří o tom,
 • 00:09:25 že by se měla vykácet kleč,
  která není původní,
 • 00:09:29 že by se měli vystřílet kamzíci,
  kteří prý nejsou původní.
 • 00:09:32 Nejsou,
  ale jsou tady už přes sto let.
 • 00:09:35 Já musím konstatovat,
  že argumenty, které používají
 • 00:09:42 nepříliš dobře informovaní lidé,
  které můžeme zařadit do kategorie
 • 00:09:46 odpůrců národních parků obecně,
  tak používají argumenty,
 • 00:09:51 které já nemohu
  podpořit a potvrdit.
 • 00:09:55 Co se týká vystřílení kamzíků,
  je to velmi zavádějící záležitost.
 • 00:10:00 Ministerstvo životního prostředí
 • 00:10:03 nedalo, nedává, ani v budoucnu
  nedá takový pokyn.
 • 00:10:06 Odpůrci národního parku
  většinou hájí úzké zájmy
 • 00:10:09 nebo mocenské pozice.
 • 00:10:11 Aby svoje stanovisko před
  veřejností logicky zdůvodnili,
 • 00:10:14 musí se uchylovat k manipulacím
  a vytvářet poplašné fámy.
 • 00:10:19 Ano. Vzniká i fáma o tom,
 • 00:10:24 že národní park znamená totální
  plošnou likvidaci borovice kleče
 • 00:10:27 v Jeseníkách. Je třeba jasně říct,
  že borovice kleč
 • 00:10:31 byla opět uměle vysázena člověkem
  v Jeseníkách
 • 00:10:35 v uplynulých desítkách let.
  Je třeba jasně říci,
 • 00:10:40 že borovice kleč
  způsobuje a vytváří
 • 00:10:43 zásadní ekologický problém
  v Jeseníkách,
 • 00:10:46 to jest zarůstání
  té unikátní jesenické tundry,
 • 00:10:50 protože právě nepřítomnost
  borovice kleče umožnila
 • 00:10:54 mnohem větší
  druhovou pestrost jak rostlin,
 • 00:10:58 tak na to vázaných živočichů.
 • 00:11:02 V případě,
  kdy borovice kleč byla vysázena,
 • 00:11:07 rozrůstá se, expanduje v té tundře,
 • 00:11:11 tak vlastně fyzicky vytlačuje
  ty původní jesenické rostliny.
 • 00:11:15 Po pěti letech intenzivních jednání
 • 00:11:18 mezi Správou chráněné krajinné
  oblasti a Lesy ČR došlo k dohodě,
 • 00:11:23 že alespoň malá část té
  vysokohorské oblasti Keprníku
 • 00:11:26 se vysvobodí od borovice kleče
 • 00:11:31 a umožní se existence
  té původní jesenické Arktidy.
 • 00:11:35 Té flóry a fauny.
 • 00:11:37 Nebezpečí opakování Šumavy
  v Národním parku Jeseníky
 • 00:11:42 se často objevuje
  jako hlavní téma mezi veřejností.
 • 00:11:47 V České republice
  jsou čtyři národní parky
 • 00:11:51 a pouze na Šumavě je ten problém
  s kůrovcem takto vyhrocený.
 • 00:11:56 Například v Národním parku Krkonoše
  nebo Národním parku České Švýcarsko
 • 00:12:02 tento problém s kůrovcem není.
 • 00:12:05 My si bereme příklad
  při tvorbě toho národního parku
 • 00:12:09 právě z Krkonoš,
  kde ta takzvaná bezzásahová území
 • 00:12:15 jsou při horní hranici lesa,
 • 00:12:18 kde ten les přechází
  do té arktické tundry
 • 00:12:22 a zahrnuje
  právě ty vysokohorské partie,
 • 00:12:26 kde činnost kůrovce
  je naprosto minimální.
 • 00:12:29 A samozřejmě v té alpinské tundře,
  v tom bezlesí kůrovec neexistuje.
 • 00:12:34 Národní park je příležitost
  jednak pro lepší ochranu přírody
 • 00:12:39 a lepší péči o to území, ale
  především je to také příležitost
 • 00:12:43 pro rozvoj toho regionu,
  pro tvorbu nových pracovních míst,
 • 00:12:48 a to jak přímo ve vazbě
  na tu Správu národního parku,
 • 00:12:52 tak ve vazbě na rozvoj služeb
  a na rozvoj cestovního ruchu,
 • 00:12:57 na rozvoj turismu v té oblasti.
 • 00:13:01 Podle statistik, které má
  ministerstvo životního prostředí,
 • 00:13:04 tak vytvoření
  Národního parku České Švýcarsko
 • 00:13:08 přispělo ke vzniku
  200 nových pracovních příležitostí
 • 00:13:13 právě v těch různých službách v
  oblasti cestovního ruchu a podobně.
 • 00:13:17 A jednoznačně přispěl ke zvýšení
  atraktivity toho regionu
 • 00:13:20 i k jeho návštěvnosti.
 • 00:13:22 Národní park Jeseníky nevzniká
 • 00:13:24 jenom kvůli zvláštním
  rostlinám a živočichům.
 • 00:13:27 Zakládáme ho především pro sebe
  a příští generace.
 • 00:13:31 Vytvoříme tím další malý ostrůvek
  vzácné a neporušené přírody
 • 00:13:35 a celou naši republiku posuneme
  o kousek dál směrem k zemím,
 • 00:13:39 které si váží
  svého přírodního dědictví.
 • 00:13:53 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2010

Související