iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 11. 2009
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

23 hlasů
1666
zhlédnutí

Přidej se

Užovky

Historická vinice Šobes

14 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se

 • 00:00:09 Kdybychom měli jmenovat deset
  nejkrásnějších viničních tratí
 • 00:00:13 v Evropě,
  na seznamu by nechyběl Šobes.
 • 00:00:17 Je to ostroh
  tvořený meandrem Dyje.
 • 00:00:20 Po jeho hřbetu vede
  takzvaná římská cesta -
 • 00:00:23 stará obchodní stezka, která
  spojovala už od raného středověku
 • 00:00:27 Moravu a Rakousko.
 • 00:00:29 Meandry Dyje,
  silně minerální podloží
 • 00:00:32 a nasucho skládané zídky
  vytvářejí unikátní podmínky
 • 00:00:36 nejen pro vinnou révu, ale i pro
  největšího hada střední Evropy.
 • 00:00:47 Lokalita Šobes je známá nejen tím,
  že se tady pěstuje vinná réva,
 • 00:00:53 a to už mnoho set,
  možná tisíc let,
 • 00:00:56 ale také tím, že je to
  vynikající lokalita pro hady.
 • 00:01:02 Je víceméně stvořená člověkem,
  protože všechny ty zídky,
 • 00:01:06 které tady okolo vidíme,
  to je lidský výtvor.
 • 00:01:09 Přesto, nebo možná právě proto
  si to hadi velice oblíbili.
 • 00:01:12 Lokalita je zvláštní tím, že na
  jediném místě v České republice
 • 00:01:16 se tady vyskytují všechny čtyři
  naše druhy užovek pohromadě.
 • 00:01:19 Najdeme tady užovku obojkovou,
  užovku podplomatou,
 • 00:01:22 užovku hladkou a tu nejvzácnější -
  užovku stromovou.
 • 00:01:27 My tady provádíme
  s kolegyní Mikátovou už léta
 • 00:01:30 průzkum těchto užovek,
  protože chceme zjistit,
 • 00:01:36 jak je to vlastně
  s jejich výskytem tady.
 • 00:01:39 Nepatří to k základnímu výzkumu,
  je to výzkum aplikovaný,
 • 00:01:44 který má dát odpověď na otázku,
 • 00:01:47 jak nejlépe zařídit ochranu
  tohoto hada
 • 00:01:50 v celém národním parku
  a na této lokalitě konkrétně.
 • 00:01:53 Tak tohle je mladý samec.
 • 00:01:56 Řekl bych,
  že ještě nepříliš dlouhý.
 • 00:01:59 I když měří 130 centimetrů,
  tak nepatří k nejdelším jedincům.
 • 00:02:03 Nejdelší kus, který
  jsme tady chytli, byla samice
 • 00:02:06 a měřila 197 centimetrů.
  Čili skutečně je pravda,
 • 00:02:09 že tito hadi dorůstají
  až dvoumetrové délky.
 • 00:02:13 Je to had velice vzhledný
 • 00:02:15 a hlavně pro mě jako výzkumníka
  je velmi příjemné,
 • 00:02:19 že ve všech případech skoro
  jsou to hadi klidní,
 • 00:02:24 kteří nedělají potíže,
  abych tak řekl.
 • 00:02:27 Chápou, že pro vědu je třeba
  přinášet nějaké oběti.
 • 00:02:31 Takže když ho měříme nebo vážíme,
  tak se chová vzorně.
 • 00:02:35 To se nedá o ostatních
  druzích užovek vůbec říct,
 • 00:02:38 protože vypouštějí
  různé tekutiny obranné,
 • 00:02:43 smrduté,
  ale to tahle užovka nedělá,
 • 00:02:46 proto ji mám docela rád.
 • 00:02:49 Všichni hadi jsou označeni.
 • 00:02:51 Na břišních šupinách
  jim děláme takové zástřihy,
 • 00:02:55 které nejsou nijak zvlášť
  pro toho hada bolestivé.
 • 00:02:59 Tady je vidět nějaký zástřih.
 • 00:03:03 Je to, jako když si střiháte nehty.
 • 00:03:06 Nemá to pro toho hada
  žádný traumatizující účinek.
 • 00:03:09 A to děláme z toho důvodu,
  abych ho po opětovném odchycení
 • 00:03:13 mohli rozpoznat.
  Čili my už tady máme označeno
 • 00:03:16 téměř tisíc jedinců tohoto hada.
 • 00:03:21 No a spoustu z nich
  jsme chytli opakovaně.
 • 00:03:25 Jednu samici, kterou jsme pracovně
  pojmenovali Maruška,
 • 00:03:28 už jsme odchytli 64 krát.
  To říkám proto, aby bylo zřejmé,
 • 00:03:32 že odchyt hadům skutečně nevadí,
 • 00:03:35 není to pro ně
  zvlášť stresující zážitek,
 • 00:03:38 protože kdyby byl,
  tak už by se dávno odstěhovali.
 • 00:03:42 Ti hadi velmi brzo pochopí,
  že člověk jim nechce ublížit,
 • 00:03:46 a podle toho se i chovají.
 • 00:03:48 Šobes byl za minulého režimu
  díky nedalekým hranicím s Rakouskem
 • 00:03:52 pro veřejnost nepřístupný.
  Brzy po převratu se stal
 • 00:03:56 turistickým cílem
  Národního parku Podyjí.
 • 00:04:02 Vinice Šobes se nachází v samém
  srdci Národního parku Podyjí.
 • 00:04:08 Vidíte, že je obklopena takovým
  hluboce zaklesnutým meandrem
 • 00:04:13 řeky Dyje.
  To je právě ten zásadní prvek,
 • 00:04:17 který charakterizuje
  celý národní park.
 • 00:04:20 Hluboce zaříznuté údolí
  bohatě meandrující Dyje.
 • 00:04:23 Toto údolí je zalesněno
  téměř z devadesáti procent
 • 00:04:29 a Šobes je vlastně jediná enkláva,
 • 00:04:32 na které se historicky podepsal
  svojí činností člověk.
 • 00:04:36 Bylo to zejména z toho důvodu,
 • 00:04:39 že nejdříve se zde usazoval,
  řekněme, ze strategických důvodů.
 • 00:04:45 První známky osídlení jsou doloženy
  už ze starší doby kamenné.
 • 00:04:51 A posléze objevil
  i vhodnost této lokality
 • 00:04:54 ke své zemědělské aktivitě
 • 00:04:57 a od středověku
  se zde pěstuje réva vinná.
 • 00:05:02 Ostroh Šobes pokrývá
  v současné době 12 hektarů vinic
 • 00:05:07 řady vlastníků, zbytek bezlesí
  jsou staré ovocné sady a lesostep.
 • 00:05:14 My k tomu přistupujeme
  právě s tím historickým nadhledem,
 • 00:05:18 že zde prostě od středověku
  ten vinohrad byl a je.
 • 00:05:22 Samozřejmě chceme,
 • 00:05:25 aby hospodaření
  zde se odbývalo určitým způsobem
 • 00:05:29 a hlavně do budoucna aby bylo
  orientováno do takových těch,
 • 00:05:33 řekneme, alternativních možností,
  které dnešní praxe zná a umí.
 • 00:05:43 Je to nabíledni,
  protože jsme v národním parku.
 • 00:05:46 Česky se tento had
  jmenuje užovka stromová,
 • 00:05:49 i když na stromech
  nebývá příliš často.
 • 00:05:52 Nejčastěji ji najdeme na zídkách
  nebo v trávě.
 • 00:05:56 Ovšem po stromech
  skutečně lézt dovede.
 • 00:06:00 K tomu má
  takové speciální zařízení.
 • 00:06:02 Její břišní šupiny jsou
  tady zahnuté do pravého úhlu,
 • 00:06:06 takže vytvářejí takovou,
  řekněme, hranu.
 • 00:06:12 A pomocí těch mezer
  mezi těmi jednotlivými šupinami
 • 00:06:16 se dokáže zachytit
  i o nejjemnější nerovnosti
 • 00:06:20 na kůře stromů
  nebo třeba i na kameni,
 • 00:06:24 takže šplhá skutečně velice dobře.
 • 00:06:27 Je to had skutečně velmi svalnatý,
  protože dokáže se vyšplhat
 • 00:06:32 i nahoru po svém vlastním těle.
  Když ji držíte za ocas,
 • 00:06:36 tak se dokáže zdvihnout,
  což třeba zmije nedokáže.
 • 00:06:39 Užovky stromové jsou dlouhověké.
 • 00:06:42 Jeden z cílů našeho výzkumu je
  právě zjistit délku dožitého věku,
 • 00:06:47 protože něco jiného je to v teráriu
  a něco jiného je to v přírodě.
 • 00:06:50 Udává se věk kolem třiceti,
  možná ale i více let,
 • 00:06:55 že se dožívají.
  No a čím se živí?
 • 00:06:59 Užovky stromové za mlada ještě,
  když jsou dlouhé třeba dvacet,
 • 00:07:06 třicet centimetrů,
  tak se živí hmyzem převážně.
 • 00:07:09 A teprve později,
  jak dorůstají už této velikosti,
 • 00:07:12 tak se živí různými obratlovci.
  Mohou to být myši, plši,
 • 00:07:16 mohou to být i ptáci,
  ale často to bývají,
 • 00:07:19 speciálně na této lokalitě
  to bývají mláďata ještěrek,
 • 00:07:23 mláďata slepýšů,
  ale později i dospělí slepýši.
 • 00:07:28 Takže je to dravec.
  Samozřejmě je to had nejedovatý,
 • 00:07:33 je to škrtič. Kořisti
  se většinou zmocňuje útokem tak,
 • 00:07:38 že ji nějakým způsobem přidusí
  a potom spolkne.
 • 00:07:56 Většinový vlastník a hospodář,
 • 00:07:58 protože to území má více vlastníků
  a více hospodářů,
 • 00:08:02 zde hospodaří v rámci
  takzvané integrované produkce.
 • 00:08:08 Musím říct,
  že s firmou jsme našli v řešení
 • 00:08:12 mnoha těch otázek společnou řeč.
 • 00:08:14 Jako krásný příklad
  jde uvést konkrétní kroky,
 • 00:08:17 které vedou k záchraně některých
 • 00:08:21 zvláště chráněných
  druhů živočichů -
 • 00:08:24 užovky stromové,
  ještěrky zelené a podobně.
 • 00:08:28 A to tím, že se tady ty zejména
  stavební úpravy zídek
 • 00:08:32 dělají extenzivním způsobem.
 • 00:08:35 Vlastní produkce je
  co nejšetrnější k okolní přírodě,
 • 00:08:38 takže odspodu když začneme,
  tak nepoužíváme herbicidy,
 • 00:08:45 je to celé zatravněné,
  pokud tam rostou nějaké plevele,
 • 00:08:48 tak se to okopává. A co se týká
  těch jednotlivých hlav,
 • 00:08:52 té ochrany vlastní chemické,
  tak méně razantní přípravky,
 • 00:08:55 protože je to
  v systému integrované,
 • 00:08:58 to znamená
  ekologické produkce hroznů.
 • 00:09:01 Méně razantní, organické
  nebo systémové, ale jenom ty,
 • 00:09:05 které jsou vybrané a používají se
  co nejméně samozřejmě,
 • 00:09:09 protože Šobes...
 • 00:09:11 My u toho děláme
  i analytiku zbytků postřiku,
 • 00:09:15 různých těžkých kovů
  ve vínech a podobně
 • 00:09:19 a nic se tam samozřejmě nenachází.
 • 00:09:22 Stát zde vlastní
  třináct procent pozemků.
 • 00:09:28 Z toho většinu spravuje
  či spíš nespravuje Pozemkový fond.
 • 00:09:31 A my bychom byli rádi,
  kdyby tyto pozemky přešly
 • 00:09:35 právě z důvodů ochrany
  zdejší přírody a krajiny
 • 00:09:39 na Správu Národního parku Podyjí,
  abychom s nimi mohli disponovat
 • 00:09:44 a zajistit třeba
  některé nezbytné směny
 • 00:09:48 v rámci těch pozemkových úprav.
 • 00:09:50 Náš zájem je tady
  nějakým způsobem rekonstruovat
 • 00:09:54 taková ta lesostepní
  společenstva v těch lemech
 • 00:09:58 na hranici vinohrad a les.
 • 00:10:00 Jsou to takzvaná
  ekotonová společenstva,
 • 00:10:03 kde ta příroda je velmi rozmanitá
  a my bychom rádi dosáhli
 • 00:10:06 ještě většího rozšíření této,
  řekněme, lesostepní formace.
 • 00:10:12 Už ve středověku bylo víno
  ze Šobesu proslulé svojí kvalitou
 • 00:10:16 a v 19.století bylo dodáváno
  na císařský dvůr do Vídně.
 • 00:10:22 Tomuhle zařízení
  říkáme pracovně hadník.
 • 00:10:25 Je to vlastně
  takové umělé líhniště pro užovky,
 • 00:10:31 speciálně teda pro užovky stromové.
 • 00:10:34 Tady je navezeno velké množství
  biologického materiálu.
 • 00:10:37 Především jsou to větve,
  biomasa ze sečení,
 • 00:10:42 to znamená tráva především
  a různé druhy bylin.
 • 00:10:45 A ještě by se to mělo doplnit
  koňským hnojem.
 • 00:10:48 Takže by se tady měl vytvořit
  takový substrát,
 • 00:10:51 který tím hnitím, tlením vytváří
  příznivé teplotní a vlhkostní
 • 00:10:56 podmínky pro to, aby tady užovky
  mohly úspěšně naklást vajíčka
 • 00:10:59 a z nich se vylíhla mláďata.
 • 00:11:02 Tady vidíte pletivo, které je zde
  instalováno z toho důvodu,
 • 00:11:06 aby se do toho líhniště
  nedostali predátoři.
 • 00:11:09 V těchto místech
  to jsou především divoká prasata,
 • 00:11:13 ale i třeba jezevci.
 • 00:11:16 Těch míst k líhnutí v této lokalitě
  je zřejmě hodně
 • 00:11:21 a my se snažíme zjistit,
 • 00:11:23 jestli takovéhle zrovna podmínky
  budou těm užovkám vyhovovat.
 • 00:11:26 Čili je to zařízení částečně
  výzkumné a částečně opatření
 • 00:11:30 ke zlepšení možností rozmnožování
  užovek na této lokalitě.
 • 00:11:51 Myslím, že Národní park Podyjí je
  z hlediska těch přírodních hodnot
 • 00:11:57 a standardního, dlouhodobě
  systematického provádění
 • 00:12:00 managementu toho území asi nejdál
  ze všech národních parků.
 • 00:12:03 Pomáhá tomu
  jeho poměrně nevelká rozloha,
 • 00:12:07 slušná spolupráce
  s rakouskou stranou
 • 00:12:10 a vysoký podíl
  přírodě blízkých ekosystémů.
 • 00:12:13 To, si myslím, že způsobuje to,
  že kromě toho krásného kaňonu Dyje
 • 00:12:17 a těch svahů
  je jaksi předpokladem toho,
 • 00:12:21 že ta přírodní hodnota
  toho území bude uchována
 • 00:12:24 a bude dokonce vylepšována.
 • 00:12:35 Já si myslím, že je to svým
  způsobem naprosto unikání území.
 • 00:12:39 Jednak má svoji hodnotu
  historickou,
 • 00:12:43 protože jde o jednu
  z nejstarších vinic na našem území,
 • 00:12:46 a jednak se nachází v místech,
  která jsou domovem
 • 00:12:49 celé řady druhů, které nikde jinde
  v České republice nenajdete.
 • 00:12:52 A i ta vlastní vinice, která tam
  je, byť je to výtvor člověka,
 • 00:12:55 tak vytváří
  zcela specifický habitát
 • 00:12:58 a pro řadu druhů
  je tento habitát velmi významný.
 • 00:13:00 Já si myslím navíc,
  že je to jeden z příkladů
 • 00:13:04 harmonického sžití se
  krajiny s činností člověka.
 • 00:13:08 My velmi často
  dáváme za příklad Třeboňsko,
 • 00:13:11 ale můžeme říct,
  že na jižní Moravě jsou oblasti
 • 00:13:14 jako třeba zrovna v Podyjí,
  kde ten člověk taky působil,
 • 00:13:19 a přesto vytvořil krajinu
  harmonickou a fungující
 • 00:13:21 a i z hlediska biodiverzity
  velmi bohatou.
 • 00:13:25 Viniční trať Šobes
  se stala také dobrým příkladem
 • 00:13:28 spolupráce vinařů
  a Správy národního parku
 • 00:13:32 a je přínosem pro vinaře
  i pro unikátní svět hadů.
 • 00:13:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2009

Související