iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 7. 2008
18:20 na ČT2

1 2 3 4 5

49 hlasů
5252
zhlédnutí

Přidej se

Včely II.

k ochraně přírody, prostředí a planety

14 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se

 • 00:00:10 Má žihadlo, přináší med a roje
  po Praze honí hasiči.
 • 00:00:15 To je obecná představa o včele.
 • 00:00:18 Někdo si možná ze školy pamatuje,
  že včela je nenahraditelný
 • 00:00:21 opylovač rostlin.
 • 00:00:23 Jenže hmyz je většinou docela jiný,
  než si myslíme. Nevěříte?
 • 00:00:28 Tak např. víte, že včely tancují?
  A víte, proč?
 • 00:00:36 Tento tanec znamená: Vyleť z úlu
  a leť přímo za sluncem.
 • 00:00:41 A potrava je dost daleko,
  odhaduji tak na 3 km.
 • 00:00:47 Ten tanec není moc vzrušený,
  ale je perfektní. Úplně perfektní!
 • 00:00:51 Podívejte se, jak ji včely
  pronásledují a dotýkají
 • 00:00:54 se pořád toho zadečku.
 • 00:00:58 Vidíte, jak ji ty včely,
  co jsou za ní, pozorují?
 • 00:01:02 A ona jim vysvětluje, ano,
  leťte přímo za sluncem.
 • 00:01:07 Těžko uvěřit, že nejde o pouhý
  odhad smyslu taneční řeči včel.
 • 00:01:11 Jenže Ing. A. Přidal včelám rozumí,
  a to doslova.
 • 00:01:16 Ještě budeme prohlížet.
 • 00:01:20 Simultánně právě překládá každou
  šifru komplikovaného
 • 00:01:24 včelího jazyka.
 • 00:01:27 To je velice vzrušený tanec
  a znamená: Asi 30 stupňů
 • 00:01:31 nalevo od slunce vylítni z úlu
  a 30 stupňů nalevo od slunce.
 • 00:01:39 Zhruba, 40 - já to tady těžko
  odhadnu, ty stupně.
 • 00:01:43 Asi tak počítám... no...
 • 00:01:47 Je to tak - těch 30 stupňů
  nalevo od slunce.
 • 00:01:52 Vylétnout z úlu a 30 stupňů
  nalevo od slunce.
 • 00:01:56 A je to poměrně blízko.
 • 00:01:59 Tak kilometr, maximálně dva.
  Spíš ten kilometr, kilometr a půl.
 • 00:02:06 Teď ještě tím zadečkem
  tak jako ťuká.
 • 00:02:10 Včela, na rozdíl od člověka,
  vnímá polarizované světlo.
 • 00:02:14 A tak se podle slunce orientuje
  i v případě, že je zcela
 • 00:02:17 zatažená obloha.
 • 00:02:19 Rozkvetlé květy objeví
  do vzdálenosti 5 km od úlu.
 • 00:02:27 Ony se informují o zdroji potravy.
 • 00:02:31 Kde se nachází, jak je vydatná.
 • 00:02:33 A tyhle informační toky ve včelstvu
  probíhají vlastně neustále,
 • 00:02:37 celý ten den od rána až do večera.
 • 00:02:41 Jakmile se naskytne někde
  nový zdroj, včely se okamžitě
 • 00:02:43 o tom informují.
 • 00:02:45 Dalším orientačním majákem je čich.
 • 00:02:48 Jeho pomocí včely dohledávají
  kvetoucí strom či louku.
 • 00:02:52 Ten čich je skutečně tak dobrý,
  že je minimálně srovnatelný
 • 00:02:57 s čichem psů.
 • 00:02:58 Vojenská organizace NATO vycvičila
  nebo dokáže vycvičit včely
 • 00:03:02 na vyhledávání pachu min.
 • 00:03:05 Dělají to takovým způsobem
  jako v podstatě u psů.
 • 00:03:08 Musí to být v lokalitě,
  kde není jiný zdroj potravy.
 • 00:03:13 Takže ideální je pro pouštní
  oblasti, kdy ty včely nemají
 • 00:03:16 žádnou šanci.
 • 00:03:18 Dává se tedy do blízkosti výbušnin
  umělá potrava, cukerný roztok.
 • 00:03:22 A ony si pak tu vůni té výbušniny
  spojují s vůní nějakého potravního
 • 00:03:26 zdroje, takže kdykoli pak cítí
  v takovém prostředí zase znovu
 • 00:03:31 ten pach, tak za tím pachem letí.
 • 00:03:34 A tam se shlukne obrovské množství
  včel, což je nápadné a člověk potom
 • 00:03:38 na to místo jde a už tu výbušninu
  jenom dohledá.
 • 00:03:41 V tom místě, kde se ty včely
  srocují.
 • 00:03:43 V případě, že by ale 5 - 7krát,
  možná 10krát letěly na to místo
 • 00:03:48 a už nebyly odměněny, tak by to
  opustily a už by takovou výbušninu
 • 00:03:51 podruhé podle té vůně nevyhledaly.
 • 00:03:55 Musí tedy neustále být ten princip
  toho biče a medu, kdy my se snažíme
 • 00:04:01 ty včely nějakým způsobem odměnit
  za to, že objevily tu výbušninu.
 • 00:04:09 Včely sbírají nektar z květů
  nebo medovici ze stromů.
 • 00:04:13 Tu vylučuje hmyz, např. mšice,
  které se živí mízou rostlin.
 • 00:04:18 Stráví bílkoviny a přebytek cukru
  vytéká z jejich těla s vodou
 • 00:04:22 a ulpívá na povrchu větví,
  listů a jehličí.
 • 00:04:28 To je základ tzv. lesního medu.
 • 00:04:32 Jenže jak med ze sladkých šťáv
  vlastně vzniká?
 • 00:04:35 A proč ho nelze vyrobit uměle?
 • 00:04:37 Včely buď vysají nektar z květů,
  a nebo shromažďují medovici
 • 00:04:42 na listech jehličí a odnášejí
  do úlu.
 • 00:04:46 V úlech krátce po příchodu se snaží
  tu potravu předat úlovým včelám.
 • 00:04:50 To jsou včely, které nepracují
  mimo úl, jsou to poměrně mladé
 • 00:04:53 včely ve srovnání s těmi létavkami.
 • 00:04:56 Tedy ty přijímatelky sladiny
  ten obsah toho medného volátka
 • 00:05:00 od těch úlových přejmou a nasají
  do svého medného volátka.
 • 00:05:05 Mohou to být 2 - 4 včely najednou,
  které teď odebírají od té létavky.
 • 00:05:10 Právě při tomto nasávání dochází
  k obohacování enzymy,
 • 00:05:16 které včely vytvářejí
  v tzv. hltanových žlázách,
 • 00:05:19 které jsou umístěny v hlavě dělnic.
 • 00:05:22 Dělají to jednak létavky,
  ale i úlové včely.
 • 00:05:25 Každá včela, která tu potravu
  znovu nasává,
 • 00:05:28 vždycky ji obohacuje o enzym.
 • 00:05:30 Dochází k neustálému předávání
  té potravy.
 • 00:05:33 Doslova ta potrava teče
  v tom včelstvu jako krev.
 • 00:05:36 V podstatě v žilách.
 • 00:05:38 Bylo dokázáno, že do 48 h sebemenší
  malá kapka podaná tomu včelstvu
 • 00:05:44 je rovnoměrně rozdělená
  v celém včelstvu.
 • 00:05:46 Nejenom mezi dělnicemi,
  ale dokonce i mezi trubci, matkou
 • 00:05:50 a dokonce i v žaludku plodu.
 • 00:05:52 Tedy med obsahuje na jedné straně
  řadu specifických látek,
 • 00:05:56 které pocházejí z těch hltanových
  žláz, kromě enzymů jsou to některé
 • 00:06:01 aminokyseliny,
  dokonce i tukové složky.
 • 00:06:03 A řada jiných - dokonce některé
  hormony, adrenalin dokonce včely
 • 00:06:07 předávají z těch hltanových žláz.
 • 00:06:10 Pochopitelně to jsou tedy ty látky
  specifické pro včely,
 • 00:06:14 ale už obsahuje i látky z rostlin.
 • 00:06:16 Zejména třeba z rostlin léčivých.
 • 00:06:19 Řada těch léčivých látek z rostlin
  přechází do nektaru.
 • 00:06:23 Potom se pochopitelně objevuje
  i v medu.
 • 00:06:26 A v koncentrované formě, protože
  další takový počin ve včelstvu je,
 • 00:06:30 že včely musí tu surovinu vysušit.
 • 00:06:33 Jestliže nektar má sušinu 20 %,
  tak to by nestačilo na to,
 • 00:06:37 aby nezačala kvasit.
 • 00:06:39 Proto musí včely odebrat značné
  množství vody, aby se vytvořilo
 • 00:06:43 takové fyziologické
  nebo mikrobiologické sucho.
 • 00:06:46 Aby kvasinky už nemohly tu sladinu
  znehodnotit kvašením.
 • 00:06:51 To dělají různě.
 • 00:06:53 Jednak tím, že neustále si tu
  potravu předávají,
 • 00:06:55 dochází k vysušování, ale také tím,
  že včely neustále potravu,
 • 00:06:59 kterou mají v medném volátku,
  vyvrhnou na sosák
 • 00:07:02 a pak zase zpátky nasají.
 • 00:07:04 Vyvrhnou na sosák
  a zase zpátky nasají.
 • 00:07:07 A to opakují několik minut.
 • 00:07:09 Ten obsah vody se sníží asi na 30 %
  a pak takto zahuštěnou sladinu
 • 00:07:13 ponechávají ve volných buňkách,
  zavěšených ve formě takových kapek,
 • 00:07:19 a pasivně už dochází k odpařování
  té vody.
 • 00:07:22 Včely se snaží vyvinout takový tah,
  aby tu nadměrnou vlhkost z úlu
 • 00:07:28 vysály a tím vlastně zbavily
  sladinu přebytků vody.
 • 00:07:38 Tak aby ten výsledný obsah vody
  se pohyboval mezi 16 - 18 %,
 • 00:07:42 což je optimální.
 • 00:07:44 Poslední proces je, že tu buňku
  zaplní až po okraj
 • 00:07:47 a včelím voskem zavíčkují.
 • 00:07:49 Jakmile je ta zásoba zavíčkovaná,
  tak je v podstatě uložena
 • 00:07:52 navěky věků.
 • 00:07:54 Je známo, že v pyramidách byly
  objeveny zásoby medu,
 • 00:07:58 které byly staré tisíce let,
  a tomu medu nic nebylo.
 • 00:08:00 O významu medu pro výživu není
  pochyb, ale co třeba obezita?
 • 00:08:05 Neztloustneme?
  A co zdravé zuby a med?
 • 00:08:11 V minulosti, ještě i ve zcela
  nedávné minulosti, jsme byli svědky
 • 00:08:15 celé řady vystoupení odborníků,
  i rádoby odborníků, kteří tvrdili,
 • 00:08:21 že pravidelná konzumace medu může
  poškodit zubní sklovinu,
 • 00:08:25 hlavně u dětí.
 • 00:08:29 Toto tvrzení se nezakládá
  na pravdě, protože mám takové
 • 00:08:33 3 dobré argumenty,
  kterými mohu oponovat.
 • 00:08:38 Pravým jeden pro zubní sklovinu
  není med, ale řepný rafinovaný
 • 00:08:42 cukr, čili čistá sacharóza.
 • 00:08:46 Jestliže totiž člověk konzumuje
  potraviny se zvýšeným obsahem
 • 00:08:51 sacharózy, nebo konzumuje hodně
  těchto potravin, tak sacharóza
 • 00:08:57 jako čistá látka, která s sebou
  nenese žádné balastní látky,
 • 00:09:03 potřebuje získat z těla vápník,
  fosfor a celou řadu jiných látek,
 • 00:09:09 které způsobují,
  že se ta sacharóza vstřebá.
 • 00:09:13 Jestliže přijde řepný cukr
  do lidského těla,
 • 00:09:18 samozřejmě tyto látky se uvolní
  z tkání, odkud se nejsnáze mohou
 • 00:09:23 uvolnit a které s ní přijdou
  poprvé do styku,
 • 00:09:27 a to je zubní sklovina.
 • 00:09:30 Takže zubní sklovina zareaguje tím,
  že uvolňuje vápník, fosfor,
 • 00:09:35 uvolňuje celou řadu iontů,
  které potom pomáhají tu sacharózu
 • 00:09:39 zpracovat a vstřebat.
 • 00:09:43 Jestliže člověk užije med,
  tak samozřejmě tyto látky,
 • 00:09:47 jak jsme si říkali, si s sebou
  v potřebném množství přináší
 • 00:09:51 a zubní sklovina nemusí být
  o ně ochuzována.
 • 00:09:55 2. takovým dobrým argumentem,
  proč med nepoškozuje zuby, je to,
 • 00:10:00 že pravidelnou součástí každého
  medu je peroxid vodíku.
 • 00:10:05 Peroxid vodíku, to je konečný
  rozkladný produkt některých
 • 00:10:09 složitých cukrů.
 • 00:10:11 Dobře víme, že peroxid vodíku
  dokáže některé bakterie zabít,
 • 00:10:16 v některých zastavuje jejich růst,
  a zubní kaz, to je vlastně výsledek
 • 00:10:22 činnosti určitého druhu
  specifických bakterií
 • 00:10:26 v našich ústech.
 • 00:10:28 Takže dá se naopak říci,
  že konzumace medu brání
 • 00:10:32 vzniku zubního kazu.
 • 00:10:35 A 3. takovým dobrým argumentem
  je to, že pokud lidstvo neznalo
 • 00:10:40 řepný cukr, znalo ho v podstatě
  v našich zemích asi od 30. let
 • 00:10:46 19. století, tak na stomatologickou
  praxi stačil 1 kovář,
 • 00:10:53 kterou prováděl v sobotu
  před kostelem pro 2 - 3 vesnice,
 • 00:10:57 a v podstatě úplně to stačilo.
 • 00:11:01 Určitě se nemusíme bát, že by med
  přispíval vzniku obezity,
 • 00:11:05 protože obsahuje spoustu
  jednoduchých cukrů,
 • 00:11:08 které se okamžitě v lidském těle
  zpracovávají a využívají
 • 00:11:13 a neukládají se ve formě zásob
  a ve formě tuků.
 • 00:11:20 Naopak některá fitcentra,
  která předepisují kromě tělesného
 • 00:11:24 cvičení svým klientům i jídelníčky,
  které mají za úkol zredukovat
 • 00:11:29 hmotnost jejich klientů,
  tak právě doporučují slazení medem
 • 00:11:35 místo cukrem.
 • 00:11:39 Pro většinu z nás je včelí žihadlo
  větším postrachem
 • 00:11:42 než injekční stříkačka.
 • 00:11:44 Do jaké míry je to racionální
  obava?
 • 00:11:49 Včelí jed, to je obranná látka.
 • 00:11:51 Musí mít nějaké nepříjemné
  vlastnosti pro toho,
 • 00:11:55 proti kterému je určena.
 • 00:11:58 Jenomže na druhé straně se
  zjistilo, že v některých případech
 • 00:12:03 dochází, hlavně tedy po vícečetném
  pobodání, k přeladění lidského
 • 00:12:08 organismu a ten si začne dělat
  pořádek s chorobami,
 • 00:12:14 se kterými neúspěšně bojoval
  celé roky.
 • 00:12:18 Je to popisováno - hlavně tedy
  v revmatismu - v zemích bývalého
 • 00:12:23 Sovětského svazu.
 • 00:12:25 Existuje celá řada klinik,
  které mají zpracovánu léčbu
 • 00:12:31 revmatických chorob právě klimatem,
  pohybem a dávkováním včelího jedu.
 • 00:12:37 A skutečně ty výsledky,
  které publikovaly a které jsou
 • 00:12:43 publikovány dodnes,
  jsou velice zajímavé.
 • 00:12:47 Já sama jsem si to vyzkoušela
  při léčbě tzv. tenisového lokte.
 • 00:12:52 Jediné žihadlo mě zbavilo
  těchto problémů.
 • 00:12:57 A vyzkoušela jsem to i na několika
  pacientech, kteří samozřejmě sami
 • 00:13:02 o to požádali. Já nemůžu sama
  jim tuto léčbu nutit.
 • 00:13:06 V podstatě ta léčba spočívá v tom,
  že nejdříve musím vědět absolutně
 • 00:13:12 přesně a jistě, že ten člověk
  není alergický na včelí bodnutí.
 • 00:13:17 To by asi bylo zle.
 • 00:13:19 Ale jakmile vím, že ten člověk
  už kdysi několik žihadel dostal
 • 00:13:23 a nezareagoval alergicky,
  tak potom odchytnu včelu,
 • 00:13:27 přesně si vymezím místo největší
  bolestivosti, které je dosti malé,
 • 00:13:33 a potom do toho místa nechám
  tu včelu bodnout.
 • 00:13:37 Včelí žihadlo tam chvíli ponechám,
  potom na konci ještě zmáčknu
 • 00:13:42 jedový váček, aby celý jeho obsah
  se do té rány dostal,
 • 00:13:47 a v podstatě 2 dny dám
  tomu člověku klid.
 • 00:13:53 Někdy se skutečně stane,
  že ta bolest odezní
 • 00:13:56 během těchto 2 dnů, jakmile odezní
  i to zarudnutí a otok,
 • 00:14:00 někdy je třeba tuto léčbu
  ještě 2 - 3krát zopakovat.
 • 00:14:05 Samozřejmě, že není 100% účinná,
  nezabere u každého.
 • 00:14:10 Asi v 60 % případů došlo k úlevě
  nebo k úplnému vymizení nemoci.
 • 00:14:20 Léčivý med, léčivé žihadlo.
 • 00:14:23 A co další včelí produkty,
  třeba propolis nebo mateří kašička?
 • 00:14:28 O tom si budeme povídat
  v příštím pořadu.
 • 00:14:31 Ten ale uvidíte až po prázdninách.
 • 00:14:34 Během léta reprízujeme naše "Toulky
  s kamerou Amazonským pralesem".
 • 00:14:44 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2008

Související