iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 10. 2020
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

6 hlasů
39725
zhlédnutí

Toulavá kamera

Jičín — Pramen Opavy — Kroje Michaely Bařinové z Vidče — Okolím Útviny — Výstava k výročí Jiřího z Poděbrad — Zahrádky

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Dobrý den, přátelé,
 • 00:00:20 naposledy v říjnu vás zdravím
  z virtuálního studia
 • 00:00:23 Toulavé kamery,
  prožíváme nelehké období
 • 00:00:25 a asi bych vás neměl vybízet
  k tomu,
 • 00:00:27 abyste houfně vyráželi na výlet,
 • 00:00:30 což je za normální situace
  posláním a cílem našeho pořadu.
 • 00:00:33 Tak se pěkně koukejte.
 • 00:00:35 Tentokrát začneme v Jičíně,
 • 00:00:37 který všichni známe
  díky Rumcajsovi a jeho rodince.
 • 00:00:40 Nás ale bude zajímat jeho bohatá
  a hmatatelná historie.
 • 00:00:45 Potom se mimo jiné vypravíme
  k prameni řeky Opavy
 • 00:00:48 a nebudeme to mít
  vůbec jednoduché.
 • 00:00:52 Hrdiny další reportáže
  budou folklór a valašské kroje.
 • 00:00:56 A hlavně paní Bařinová,
  která má to všechno v malíčku.
 • 00:01:01 Pak si projdeme
  okolí vesničky Útvina,
 • 00:01:03 jejíž historie
  sahá až do 13. století.
 • 00:01:06 Prožila těžké časy.
 • 00:01:09 Připojíme výlet do Polabského
  muzea v Poděbradech,
 • 00:01:13 kde si připomeneme 600. výročí
  narození krále Jiřího.
 • 00:01:18 A na konec nás čekají
  Zahrádky na Českolipsku,
 • 00:01:21 tamní zámek i okolí.
 • 00:01:25 Jičín, město při řece Cidlině
  ležící v Jičínské kotlině,
 • 00:01:29 přirozené kulturně historické
  a turistické centrum oblasti.
 • 00:01:33 Brána do malebného Českého ráje.
 • 00:01:36 Z jedné strany jej ohraničuje
  zalesněné krkonošské podhůří,
 • 00:01:40 pásmo dávno vyvřelých sopek,
 • 00:01:42 na dohled
  je pískovcové skalní město
 • 00:01:44 a na druhé straně
  polabské roviny.
 • 00:01:47 Najít ten správný cíl
  vám může pomoci
 • 00:01:49 třeba Sdružení Český ráj,
 • 00:01:51 držitel certifikátu Q
  Českého systému kvality služeb.
 • 00:01:56 Pokud se však rozhodnete zůstat
  a vydat se na prohlídku města,
 • 00:01:59 určitě neprohloupíte.
 • 00:02:01 I zde totiž najdete celou škálu
  mimořádně zajímavých cílů.
 • 00:02:08 -Jičín vznikl
  jako město královské
 • 00:02:10 na přelomu 13. a 14. století,
  a tím zůstal do roku 1337.
 • 00:02:15 Poté ho vlastnilo
  několik šlechtických rodů.
 • 00:02:18 Vartenberkové,
  Trčkové z Lípy a Smiřičtí.
 • 00:02:22 -Nejvýznamnější osobou,
  ale také nejkontroverznější,
 • 00:02:26 samozřejmě,
  která je spjata s městem Jičín,
 • 00:02:28 je Albrecht z Valdštejna.
 • 00:02:30 Ten začal ve svém panství
  budovat
 • 00:02:32 bohaté, velkolepé město.
 • 00:02:33 -Přestože v té době zuřila
  v Evropě třicetiletá válka
 • 00:02:36 a české země
  procházely hlubokou krizí,
 • 00:02:39 Jičín zažíval
  paradoxně největší rozkvět.
 • 00:02:42 Albrecht byl totiž
  nejen bystrý vojevůdce,
 • 00:02:44 ale i politik a ekonom,
  měl dokonce právo razit peníze.
 • 00:02:48 Toto privilegium připomíná
  nově otevřená
 • 00:02:51 valdštejnská mincovna
  na náměstí.
 • 00:02:53 -Uvádí se, že v Jičíně se razilo
 • 00:02:55 až kolem tisíce kilo zlata,
  stříbra,
 • 00:02:59 vychází nám to dokonce
  až k milionu mincí každý rok,
 • 00:03:02 což je enormní množství.
 • 00:03:04 Přestože ta ražba probíhala
  fakticky v milionech kusů,
 • 00:03:08 tak z řady mincí máme
  jeden kus, originál, dochovaný.
 • 00:03:14 U jiných mincí těch kusů
  je případně více,
 • 00:03:18 ale jsou to velmi vzácné
  sběratelské rarity.
 • 00:03:23 -Dominantou města je 52 metrů
  vysoká městská brána,
 • 00:03:25 zvaná Valdická.
 • 00:03:28 Je jedinou dochovanou
  z původních tří.
 • 00:03:30 Byla postavena v letech
  1568 až 70 jako strážní věž
 • 00:03:34 a součást opevnění Jičína.
 • 00:03:37 Vedle ní stojí
  další mimořádná památka.
 • 00:03:41 -Jednou z nejvýraznějších staveb
  je kostel svatého Jakuba.
 • 00:03:44 V původních plánech
  italských architektů
 • 00:03:46 byla se čtyřmi věžemi a kopulí.
 • 00:03:48 Ale bohužel Valdštejnovou smrtí
 • 00:03:50 tato velkolepá stavba
  musela skončit,
 • 00:03:53 i přesto je to opravdu
  jedna z nejvýznamnějších
 • 00:03:55 raně barokních staveb u nás.
 • 00:03:57 -Na náměstí můžete navštívit
  i bývalý Valdštejnův palác,
 • 00:04:00 kde dnes sídlí regionální muzeum.
 • 00:04:02 To připomíná historii
  města a okolí
 • 00:04:05 od pravěku do současnosti.
 • 00:04:07 -Asi ty nejvýznamnější předměty
  určitě patří do období pravěku,
 • 00:04:10 pocházejí ze sbírky archeologie.
 • 00:04:12 Je to jak nádherná
  střelečská spona,
 • 00:04:15 tak samozřejmě keltské meče,
 • 00:04:16 které nemají obdoby
  v celé střední Evropě.
 • 00:04:19 -Od muzea projdeme
  Valdickou branou
 • 00:04:21 a vydáme se
  po červené turistické značce.
 • 00:04:24 Ta nás provede
  bezmála dvoukilometrovou
 • 00:04:26 Valdštejnskou lipovou alejí
  ze 17. století,
 • 00:04:28 nejstarší dochovanou
  v Čechách vůbec.
 • 00:04:31 Na jejím konci se nachází
  Libosad
 • 00:04:34 s unikátním barokním letohrádkem
  zvaným Valdštejnská lodžie.
 • 00:04:38 Stavba nebyla nikdy dokončena,
 • 00:04:40 a tak její původní určení
  zůstává
 • 00:04:42 dodnes velkým tajemstvím.
 • 00:04:44 -Je evidentní,
 • 00:04:46 že je nějakým způsobem
  orientovaná astronomicky,
 • 00:04:50 protože celý ten park,
  který se tady nachází,
 • 00:04:52 je vlastně orientovaný
  směrem na východ slunce
 • 00:04:55 o zimním slunovratu.
 • 00:04:57 Takže jedna z těch hypotéz je,
 • 00:04:59 že to svým způsobem byla
  taková manýristická observatoř
 • 00:05:01 ke sledování
  toho božího divadla.
 • 00:05:04 -Jisté je, že se mělo jednat
  o příměstské reprezentační sídlo
 • 00:05:08 s rozsáhlými zahradami,
  s vodotrysky
 • 00:05:11 a nejrůznějšími prvky
  raně barokní architektury.
 • 00:05:15 Při procházce parkem
  proto narazíte
 • 00:05:17 i na fragment umělé jeskyně,
  grotty,
 • 00:05:19 v níž byla v éře romantismu
  zbudována poustevna
 • 00:05:22 se sochou svatého muže.
 • 00:05:24 -Je to jedna z nejstarších
  turistických památek,
 • 00:05:26 která byla opravdu
  vytvořená pro turisty,
 • 00:05:29 protože tady byla hospoda.
 • 00:05:30 Na toho poustevníka
  sem lákali lidi.
 • 00:05:33 -Pokud se i vy necháte zlákat
  k procházce, nebudete litovat.
 • 00:05:36 Valdštejnská lodžie
  patří bezesporu
 • 00:05:38 k zajímavým výletním cílům.
 • 00:05:40 Jičín toho ale nabízí
  ještě mnohem více.
 • 00:05:43 Do města, jež se za doby
  Albrechta z Valdštejna
 • 00:05:45 stalo jedním
  z nejvýznamnějších
 • 00:05:47 v celém Českém království,
  stojí za to vyrazit.
 • 00:05:51 -Na otázku, kde pramení Opava,
  není jednoduchá odpověď,
 • 00:05:55 neboť vzniká ze tří toků,
  Střední, Bílé a Černé Opavy.
 • 00:05:59 Všechny pramení v malebné
  přírodě v samém srdci Jeseníků.
 • 00:06:03 My se vydáme k prameni
  Střední Opavy
 • 00:06:05 a podél jejího toku
  dorazíme až do Karlovic.
 • 00:06:08 Právě tahle část povodí
  hrála důležitou roli
 • 00:06:11 v hornické minulosti kraje.
 • 00:06:13 A vedly tudy
  důležité obchodní stezky.
 • 00:06:16 Příroda si tu na řadě míst
  zachovala původní ráz
 • 00:06:19 a jedinečné klimatické podmínky.
 • 00:06:21 Čerstvý vzduch
  a síla zdejší vody
 • 00:06:24 mají blahodárné účinky
  na lidské zdraví,
 • 00:06:26 třebaže karlovické
  klimatické lázně
 • 00:06:29 nedosáhly takového věhlasu
  jako v nedalekém Jeseníku
 • 00:06:32 nebo Karlově Studánce.
 • 00:06:36 -Naše putování horním úsekem
  povodí Opavy
 • 00:06:39 začneme hned
  u pramene téhle řeky.
 • 00:06:41 Přesněji řečeno,
  u jedné z jejích zdrojnic,
 • 00:06:44 která vyvěrá
  na severovýchodním svahu Pradědu.
 • 00:06:47 Dostat se do těchto míst
  není úplně jednoduché.
 • 00:06:51 -Cestou k prameni jsme
  narazili na jednu zajímavou,
 • 00:06:54 takovou
  typicky horskou květinu.
 • 00:06:57 Je to krásně modrý,
  poměrně jedovatý oměj.
 • 00:06:59 Je to typická rostlina
  pro prameniště
 • 00:07:01 a právě takové ty horské potoky.
 • 00:07:03 -Až k prameni značená cesta
  nevede.
 • 00:07:06 Z modré turistické stezky
  jsme odbočili
 • 00:07:08 na takzvanou Silonovou trasu
 • 00:07:11 a z té pak proti proudu
  stoupali strmým svahem
 • 00:07:13 nejvyšší moravské hory.
 • 00:07:16 -Konečně jsme se dodrápali
  k pramenu Střední Opavy.
 • 00:07:20 Jsme ve výšce
  1200 metrů nad mořem,
 • 00:07:22 kousek nad námi
  je vrchol Pradědu.
 • 00:07:25 Řeku Střední Opavu
  čeká asi 13 kilometrů,
 • 00:07:27 než se na soutoku
  ve Vrbně pod Pradědem
 • 00:07:30 z ní stane řeka Opava.
 • 00:07:32 Jsme v nádherném smrkovém lese,
  je to přirozená horská smrčina.
 • 00:07:36 Z měření,
 • 00:07:38 která jsme v podobných lesích
  dělali,
 • 00:07:40 víme, že zdejší smrky můžou
  mít klidně 300
 • 00:07:43 nebo i 400 let stáří.
 • 00:07:45 -Na své cestě
  po zalesněném úbočí Pradědu
 • 00:07:48 přibírá tahle horská bystřina
  vodu ještě z několika potoků.
 • 00:07:52 V údolí pod ním pak zpomalí
  a ve Vrbně pod Pradědem
 • 00:07:55 spojí svůj tok
  s Černou i Bílou Opavou.
 • 00:07:58 Ta poslední jmenovaná
  pramení na opačné straně hory,
 • 00:08:01 nejvýše ze všech moravských řek.
 • 00:08:04 Kromě životodárné tekutiny
  přinášela lidem v minulosti
 • 00:08:07 i jiné bohatství.
 • 00:08:09 -Pod Vrbnem se v 11. století
  rýžovalo zlato.
 • 00:08:13 To rýžování bylo v této oblasti,
  od Vrbna pod Pradědem,
 • 00:08:17 přes Karlovice,
  končilo až v Kunově,
 • 00:08:20 čili táhlo se
  více než 6 kilometrů.
 • 00:08:22 Je to oblast, která byla jednou
  z největších ve střední Evropě.
 • 00:08:27 -První důkazy o těžbě
  drahého kovu na Vrbensku
 • 00:08:29 jsou však mnohem staršího data,
 • 00:08:31 probíhala tu zřejmě
  už v době bronzové.
 • 00:08:34 Ve středověku zlatonosnou řeku
  střežily hrady a tvrze.
 • 00:08:37 Jako jeden z nejstarších
  je uváděn Freudenstein,
 • 00:08:40 který pravděpodobně
  nechal postavit
 • 00:08:42 markrabě moravský a pozdější
  český král Přemysl Otakar II.
 • 00:08:48 -Freudenstein byl strážní hrádek,
 • 00:08:51 který byl založený
  v polovině 13. století,
 • 00:08:54 stál zde zhruba do století
  čtrnáctého.
 • 00:08:57 Hlídal obchodní stezku,
 • 00:08:59 která procházela údolím
  kolem Vrbna pod Pradědem
 • 00:09:02 a Karlovic.
 • 00:09:04 Některé prameny uvádějí,
 • 00:09:06 že byl zničen
  při nájezdu Mongolů.
 • 00:09:09 -Nejen drahý kov však přinášel
  tomuto kraji prosperitu.
 • 00:09:13 Příjemné klima v okolí Karlovic,
  zdravé povětří a bohaté lesy
 • 00:09:17 vedly na konci 19. století
  k založení klimatických lázní.
 • 00:09:21 A přestože jejich provoz
  byl už dávno ukončen,
 • 00:09:24 blahodárné účinky zdejší vody
  si tu můžete sami vyzkoušet.
 • 00:09:30 Důležitou etapu v historii
  téhle obce
 • 00:09:32 pak představuje těžba železa.
 • 00:09:35 I o ní se můžete
  v Karlovicích dozvědět víc.
 • 00:09:39 -Dům byl postaven podle údaje
  na kabřinci kolem roku 1600.
 • 00:09:44 V této době došlo v Karlovicích
  k rozvoji železářství.
 • 00:09:48 Byla tady výroba železa.
 • 00:09:50 Místní náhon poháněl papírnu
  Hamry
 • 00:09:53 a právě tato budova
  byla součástí
 • 00:09:56 knížecí Horní hamerní hutě.
 • 00:09:59 -Po zrušení železáren
  se tu vyráběly kosy
 • 00:10:01 a jiné zemědělské nářadí,
 • 00:10:04 jak ostatně prozrazuje
  jedna z expozic i název objektu.
 • 00:10:07 V jeho další části nahlédneme
  do domácnosti lesníka
 • 00:10:10 z počátku 20. století.
 • 00:10:12 Zavítat sem můžete
  po předchozí domluvě
 • 00:10:15 i mimo sezónu.
 • 00:10:17 Za krásnou zdejší přírodou
  ale můžete vyrazit kdykoliv.
 • 00:10:22 -Brunclek nebo třeba kopyce.
 • 00:10:25 Za těmito tajemnými slovy
  se skrývají
 • 00:10:27 názvy jednotlivých částí
  valašského kroje.
 • 00:10:30 Jeho výroba vyžaduje trpělivost
  a precizní práci s jehlou.
 • 00:10:34 Beze zbytku to vše splňuje
  Michaela Bařinová z obce Vidče
 • 00:10:38 nedaleko Rožnova pod Radhoštěm.
 • 00:10:40 Tradiční oděvy šije
  i pro své kolegy
 • 00:10:42 z cimbálové muziky.
 • 00:10:44 S folklorem je spojena
  i řada dalších aktivit,
 • 00:10:47 kterým se věnuje.
 • 00:10:50 -Každý kroj, který Michaela
  Bařinová ve své dílně vyrobí,
 • 00:10:53 je originální.
 • 00:10:55 K zajímavé práci ji před lety
  přivedla láska k folkloru.
 • 00:10:59 -Jsme založily muziku
  s kamarádkou,
 • 00:11:01 už nám bylo dvacet asi tak,
  neměly jsme se do čeho obléct.
 • 00:11:06 Takže já jsem šila
  v té době hodně
 • 00:11:09 už všechno možné jiné
  a ty ruční práce mě zajímaly,
 • 00:11:13 tak jsem se pustila
  i do těch krojů.
 • 00:11:17 -Čerpala přitom
  hlavně ze zkušeností,
 • 00:11:19 které získala při práci
  muzejního pedagoga
 • 00:11:22 v rožnovském skanzenu.
 • 00:11:24 -Tam jsem měla možnost projít
  všechny ty archivy a depozitáře,
 • 00:11:28 ty kroje si osahat,
 • 00:11:30 malovat si ty původní krajky
  a vzory
 • 00:11:32 a učit se od těch starších lidí
  a odborníků, etnografů,
 • 00:11:37 kteří se tam
  o ty depozitáře starají.
 • 00:11:41 -Jak ale s úsměvem dodává,
  stále se má čemu učit.
 • 00:11:44 Ve své dílně
  má sice i šicí stroje,
 • 00:11:46 kroje ale dělá hlavně ručně.
 • 00:11:48 Přesně tak, jak kdysi
  vznikaly v dřevěných roubenkách
 • 00:11:51 na Valašsku.
 • 00:11:53 -Brunclek, což je vesta pánská,
  tak tam už jdeme 40 až 50 hodin,
 • 00:11:57 tak to skáče potom,
  takže měsíc třeba,
 • 00:12:01 když chci mít pěkný kroj,
  opravdu ručně dělaný,
 • 00:12:04 tak si počítám měsíc práce
  na to.
 • 00:12:07 -Na mužském kroji
  je paradoxně často víc práce
 • 00:12:09 než na tom ženském,
  i ten ale přináší řadu výzev.
 • 00:12:13 Obzvlášť když ho chce švadlena
  ozdobit
 • 00:12:15 tradiční zuberskou výšivkou.
 • 00:12:19 -Pochází z obce Zubří,
  která je 4 kilometry od Rožnova.
 • 00:12:22 Je to jenom bílá výšivka,
 • 00:12:24 která se uplatňovala právě
  na svátečních valašských krojích.
 • 00:12:28 Je to velice náročná technika,
  dneska už, pokud vím,
 • 00:12:31 tak se tím zabývají
  pouze dvě ženy tady v okolí.
 • 00:12:35 -Techniku ovládá
  i Michaela Bařinová.
 • 00:12:37 Sama ale přiznává,
 • 00:12:40 že kvůli její náročnosti
  si u ní už lidé své kroje
 • 00:12:42 mnohem častěji nechávají
  ozdobit výšivkou strojovou.
 • 00:12:46 Tradiční valašské kroje
  dělá mimo jiné i svým kolegům
 • 00:12:49 z cimbálové muziky Soláň.
 • 00:12:51 Třeba zpěváka Pavla Ptáčka
  oblékla doslova
 • 00:12:53 od hlavy až k patě.
 • 00:12:56 -Kopyce se vlastně
  dávají do krpců,
 • 00:12:59 to jsou jakoby takové ponožky,
  takové nějaké,
 • 00:13:01 ať netlačí v tom noha,
 • 00:13:03 kalhoty jsou ušité vlastně
  z modrého nebo z bílého sukna,
 • 00:13:06 košile jsou většinou
  takové volné,
 • 00:13:08 ať se v nich dá dobře tancovat,
  s takovou výšivkou,
 • 00:13:11 brunclek,
  to je taková spíš ozdoba,
 • 00:13:13 i když je kolikrát zima,
 • 00:13:15 tak člověk je rád,
  že ho na sobě má.
 • 00:13:17 -V Soláni,
  který letos slaví třicet let,
 • 00:13:19 hraje Michaela Bařinová
  na housle.
 • 00:13:22 Na basu ji doprovází její manžel.
 • 00:13:24 -Hrajeme, jsme zváni
  na různé festivaly,
 • 00:13:27 dokonce i do zahraničí,
  letos to samozřejmě bylo omezeno.
 • 00:13:31 Jinak hráváme různá vystoupení
  v rožnovském muzeu,
 • 00:13:34 to je taková
  naše srdeční záležitost,
 • 00:13:36 protože jsme tam jako doma.
 • 00:13:43 -Kromě šití krojů
 • 00:13:45 se houslistka Soláně věnuje
  i výrobě panenek,
 • 00:13:47 malování překrásných
  velikonočních kraslic
 • 00:13:49 nebo modrotisku.
 • 00:13:51 Techniku, která byla nedávno
  zapsána
 • 00:13:53 na seznam kulturního dědictví
  UNESCO,
 • 00:13:55 představuje zájemcům
  na speciálních kurzech
 • 00:13:58 ve Valašském muzeu.
 • 00:14:00 -Chodím a dělám lektorku
  na těch pořadech pro školy.
 • 00:14:04 S dětmi vyrábíme
  modrotiskové prostírání,
 • 00:14:07 nebo chňapky nebo zástěry
  jsme dělali, polštářky,
 • 00:14:11 sukně dokonce,
  co kdo si vzpomene.
 • 00:14:17 -Kurzy ale nejsou určeny
  jen dětem školou povinným.
 • 00:14:20 Přihlásit se do nich
  mohou i dospělí.
 • 00:14:22 Pro ty se vypisují
  speciální termíny.
 • 00:14:24 Spolu s dalšími podrobnostmi
  jsou průběžně zveřejňovány
 • 00:14:27 na webových stránkách
  rožnovského skanzenu.
 • 00:14:34 -Z Plzně do Karlových Varů
  vede silnice přes Útvinu,
 • 00:14:37 jež vznikla v místě,
 • 00:14:39 kde se už ve 13. století
  vybíralo mýto
 • 00:14:42 na křižovatce
  obchodních stezek od Prahy,
 • 00:14:44 Chebu a Bečova nad Teplou.
 • 00:14:46 Osadníků zde rychle přibývalo
 • 00:14:49 a Útvina se brzy
  stala poddanským městečkem.
 • 00:14:52 V roce 1469 ji vypálili
  stoupenci Jednoty zelenohorské,
 • 00:14:57 kteří tehdy stáli proti králi
  Jiřímu z Poděbrad.
 • 00:15:00 Místní si pak s jeho požehnáním
  postavili nové příbytky
 • 00:15:03 na bezpečnějším místě,
 • 00:15:06 a to u hradeb
  nedalekého hradu Toužim.
 • 00:15:08 A protože si tam s sebou
  přenesli i městská práva,
 • 00:15:12 vzniklo tehdy město Toužim.
 • 00:15:14 Ani opuštěná Útvina
  však nezmizela
 • 00:15:17 z povrchu zemského nadobro.
 • 00:15:21 -V neklidných časech
  středověku
 • 00:15:23 přispěla k zániku
  neopevněného městečka
 • 00:15:25 jeho poloha
  v mělkém údolí potoka.
 • 00:15:27 Hrstka patriotů se však
  s domovinou rozloučit nedokázala.
 • 00:15:31 Do vypálených ruin se vrátili
  a Útvinu obnovili.
 • 00:15:34 Ale už jen jako malou vísku.
 • 00:15:36 Dnes láká k její návštěvě
  dřevěná vyhlídková věž,
 • 00:15:39 kterou v roce 2003
  zbudoval pro radost sobě
 • 00:15:42 i dalším tulákům Václav Krysl
  a pojmenoval ji Třasák.
 • 00:15:48 -Ten název je od toho,
  že náš strejda byl projektant,
 • 00:15:52 když viděl tu naši malůvku,
  tak říkal:
 • 00:15:55 To se bude třást.
  Dva roky jsme to dělali.
 • 00:15:58 Kameny jsou tady
  z číhanského lomu.
 • 00:16:00 To je nedaleko.
 • 00:16:02 A tam ty světlé kameny
  jsou z Teplé, tedy ze Štenské,
 • 00:16:04 z lomu.
 • 00:16:06 Sloupy jsou originál
  telefoňácké, ty jsme koupili,
 • 00:16:09 jenom jeden
  je oloupaný kmen smrkový.
 • 00:16:12 Ty schody jsou hodně příkré
 • 00:16:14 a chodíme po nich
  jako po žebříku.
 • 00:16:16 Stejně nahoru, tak i dolů.
 • 00:16:18 -Z téhle, dalo by se říct,
  nízkonákladové rozhledny
 • 00:16:21 můžete vidět Útvinu,
  stolovou horu Třebouňský vrch
 • 00:16:24 a podle vysokého komína
  poznáte, kde leží Toužim.
 • 00:16:27 -Máme to tady trvale otevřené.
 • 00:16:29 Zatím se tu nic nestalo,
 • 00:16:32 ani zranění,
  ani žádné větší škody,
 • 00:16:34 takže lidi jsou tady
  u nás vítáni.
 • 00:16:36 Co pět let natíráme,
  sezveme kamarády,
 • 00:16:39 koupíme pivo, buřty
  a uděláme brigádičku.
 • 00:16:42 -S takovou péčí bude Třasák
  určitě fungovat dlouhá leta.
 • 00:16:46 Společně ještě okoukneme
  věž zdejšího svatostánku.
 • 00:16:49 Jak prozrazují
  štěrbinová okénka,
 • 00:16:52 poskytovala kdysi
  místním útočiště,
 • 00:16:54 když se blížil nepřítel.
 • 00:16:56 Jiná kostelní věž se tyčí
  nad nedalekým Otročínem.
 • 00:16:59 Pamatuje slávu,
 • 00:17:01 s jakou se pod ní v roce 1881
  odhalovala socha
 • 00:17:04 císaře Josefa II.
 • 00:17:06 Jenže po vyhlášení republiky
  muselo vše,
 • 00:17:08 co připomínalo staré
  Rakousko-Uhersko, pryč.
 • 00:17:11 A tak tu po monarchovi
  zbyl prázdný podstavec.
 • 00:17:15 Dva kilometry od něj vyvěrá
  z Horního otročínského pramene
 • 00:17:18 už podle barvy železitá kyselka.
 • 00:17:20 -Je to pramen,
 • 00:17:22 který už vzpomínal
  ve svém díle Bohuslav Balbín.
 • 00:17:25 My při té rekonstrukci
  této minerálky jsme zjistili,
 • 00:17:28 že vlastně obsahuje dutý kmen
  s letopočtem 1819.
 • 00:17:32 On je vlastně naimpregnovaný
  tím železem, já si myslím,
 • 00:17:36 že by měl mít statut
  kulturní památky ten kmen.
 • 00:17:39 -Odhadem pochází z jedle,
 • 00:17:41 jejímiž větvemi se mohl
  vítr prohánět
 • 00:17:43 už někdy kolem roku 1700.
 • 00:17:45 Při úpravě studánky prošla
  proměnou i přístupová cesta.
 • 00:17:49 -Vznikla alej ovocných stromů,
  jabloní, třešní, hrušní.
 • 00:17:54 Je to taková genofondová alej,
  sázeli si to místní obyvatelé,
 • 00:17:57 takže vlastně
  jsou i takovými patrony
 • 00:18:00 těch jednotlivých stromů.
 • 00:18:02 -Další zajímavost čeká
  o kousek dál, u Poutnova,
 • 00:18:05 kde skupina
  německých dobrovolníků
 • 00:18:07 obnovila už téměř zaniklý
  židovský hřbitůvek.
 • 00:18:10 -Patří k jedněm z nejmenších
  v České republice.
 • 00:18:13 Pohřbívali se tady lidé
  z Poutnova, Mnichova, z Teplé
 • 00:18:18 a i dalších obcí,
  kde byla nějaká židovská obec,
 • 00:18:21 a to zhruba mezi lety
  1830 až 1930.
 • 00:18:24 -Okolí můžeme v sezoně nazvat
 • 00:18:25 jedním z mála motýlích rájů
  u nás.
 • 00:18:28 -Dneska ty traktory
  během jednoho týdne
 • 00:18:30 posekají stovky hektarů,
 • 00:18:32 což vlastně pro hmyz a potažmo
  i pro motýly není vůbec ideální.
 • 00:18:35 Na této lokalitě se nám
  s místním zemědělcem
 • 00:18:38 podařilo dohodnout
  mozaikovitou seč,
 • 00:18:40 část z té louky je vždycky
  ponechávaná nepokosená
 • 00:18:42 a díky tomu zde taky
  máme nejpočetnější populaci
 • 00:18:45 kriticky ohroženého motýla
  hnědáska chrastavcového
 • 00:18:47 v České republice.
 • 00:18:49 -Daří se tu i vzácným rostlinám
  jako třeba těmto arnikám.
 • 00:18:52 Blahodárné účinky
  pohodové krajiny
 • 00:18:54 na pomezí Slavkovského lesa
  a Tepelské vrchoviny
 • 00:18:57 na sobě pocítí každý,
  kdo se sem vydá.
 • 00:19:00 Přijeďte to vyzkoušet.
 • 00:19:04 -Vraťme se ještě
  ke králi Jiřímu.
 • 00:19:07 Letos jsme si připomněli
  600. výročí jeho narození.
 • 00:19:10 Byl jediným českým králem,
 • 00:19:12 který nevzešel
  z panovnického rodu,
 • 00:19:14 ale z domácí šlechty,
  pánů z Kunštátu.
 • 00:19:17 A byl posledním Čechem
  na našem trůnu.
 • 00:19:19 Jeho narození
  je opředeno tajemstvími.
 • 00:19:22 Vlastně se neví,
  kde se narodil,
 • 00:19:24 možností je vícero.
 • 00:19:26 Ani o jeho matce nehovoří
  žádné archivní prameny.
 • 00:19:29 V další reportáži se vypravíme
  právě do Poděbrad
 • 00:19:32 a tamního Polabského muzea,
 • 00:19:34 jehož expozice je věnována
  právě králi Jiřímu.
 • 00:19:39 -Jiří z Poděbrad
  pocházel z rodu Kunštátů,
 • 00:19:42 jednoho z nejbohatších
  českých ve středověku,
 • 00:19:44 který patřil k aristokratické
  elitě království.
 • 00:19:47 Spravoval rozsáhlé panství
 • 00:19:49 a patřily mu
  mnohé vesnice v okolí.
 • 00:19:53 -Svůj majetek ještě rozmnožil,
  v dobách,
 • 00:19:55 kdy vykonával správce
  Království českého.
 • 00:19:58 Předtím byl hejtmanem
  Boleslavského kraje.
 • 00:20:01 To mu umožnilo poměrně výrazný
  politický vliv.
 • 00:20:05 V roce 1458 byl zvolen šlechtou
  jako český král.
 • 00:20:10 Bylo to poprvé a naposledy
  v české historii,
 • 00:20:15 kdy byl český král
  tímto způsobem zvolen.
 • 00:20:19 -Výstavy k šestistému výročí
  narození krále
 • 00:20:22 najdeme na dvou místech.
 • 00:20:24 Nejdříve si prohlédneme
  tu v Polabském muzeu.
 • 00:20:26 Na mapě vidíme, kde se
  budoucí panovník mohl narodit.
 • 00:20:30 Kromě Poděbrad jsou zmiňovány
  Horažďovice, Kunštát, Hořovice,
 • 00:20:34 hrady Litice či Bouzov.
 • 00:20:36 Po politické kariéře hejtmana
  a správce království
 • 00:20:39 ho v jeho 38 letech
  zvolil český sněm vladařem.
 • 00:20:43 -Jiří z Poděbrad nastoupil
  skutečně ve složité situaci,
 • 00:20:46 kdy Království české
  bylo rozvráceno
 • 00:20:49 v důsledku husitských válek,
  které trvaly více než 15 let.
 • 00:20:53 Takže jeho hlavní deviza
  byla nalézat kompromisy
 • 00:20:56 v rámci stavovské obce
 • 00:20:58 a současně zemi
  ekonomicky pozvednout,
 • 00:21:00 aby opět země začala
  normálně fungovat.
 • 00:21:05 -Jelikož Jiří patřil
  mezi velice schopné panovníky
 • 00:21:08 a diplomatickým talentem
  převyšoval tehdejší průměr,
 • 00:21:11 došlo za jeho vlády
  ke stabilizaci země.
 • 00:21:14 Přitom však narážel na silné
  protivníky tehdejší Evropy.
 • 00:21:18 -Jiří z Poděbrad,
 • 00:21:20 aby Království české vyvedl
  z izolace,
 • 00:21:22 tak se obklopil
  skutečně schopnými lidmi.
 • 00:21:25 Mezi nimi byl i italský právník
  a znalec evropské diplomacie,
 • 00:21:29 který vypracoval stanovy
  budoucí možné organizace
 • 00:21:33 evropských národů s hlavním
  cílem nalézat kompromisy
 • 00:21:37 bez válečných střetů.
 • 00:21:40 -Hlavním cílem snahy
  o jednotu starého kontinentu
 • 00:21:43 byl boj proti ohrožení
  Osmanskou říší.
 • 00:21:47 Přívrženci této smělé vize
  spojování chtěli během tří let
 • 00:21:51 objet s plány všechny
  evropské vládnoucí dvory.
 • 00:21:54 -Bohužel nenalezli kladnou odezvu
 • 00:21:57 a tento mírový plán
  zůstal jenom na papíře,
 • 00:21:59 ale pro dnešní dobu
  má ten význam,
 • 00:22:01 že Jiří z Poděbrad
  a jeho diplomatická iniciativa
 • 00:22:04 o mírové cestě sjednocení Evropy
  nalézá prazáklady
 • 00:22:07 dnešní Evropské unie.
 • 00:22:11 -Další zajímavosti
  o Jiřím z Poděbrad se dozvíme
 • 00:22:14 na poděbradském zámku.
 • 00:22:16 Vlastní ho Univerzita Karlova,
  která zde má školicí prostory.
 • 00:22:19 Najdeme tu ale
  i stálou expozici,
 • 00:22:21 věnovanou husitskému králi.
 • 00:22:23 Původní hrad vybudoval
  ve 13. století
 • 00:22:25 Přemysl Otakar II.
 • 00:22:27 Po roce 1440 prošlo
  panské sídlo přestavbou.
 • 00:22:30 Narodily se v něm děti
  z Jiříkova prvního manželství
 • 00:22:33 s Kunhutou ze Šternberka.
 • 00:22:35 S druhou chotí, Johanou
  z Rožmitálu, žil už v Praze.
 • 00:22:38 Současná podoba
  pochází z doby baroka.
 • 00:22:40 -Vedlejší prostor
  je bývalý rytířský sál,
 • 00:22:43 který byl v dobách
  Jiřího z Poděbrad přebudován
 • 00:22:45 na hradní kapli.
 • 00:22:47 Z té doby pochází
  i nástěnné malby,
 • 00:22:50 které byly objeveny
  začátkem 20. století.
 • 00:22:52 Ve 20. letech
  byly zrestaurovány.
 • 00:22:55 -Prostor síně, kde husitský
  král údajně přišel na svět,
 • 00:22:58 je věnován sochaři
  Bohuslavu Schnirchovi,
 • 00:23:00 který se podílel
  na výzdobě Národního divadla
 • 00:23:03 a je autorem jezdecké sochy
  Jiřího z Poděbrad na náměstí.
 • 00:23:07 Pokud situace dovolí,
 • 00:23:09 výstavu v muzeu si
  budete mít šanci prohlédnout
 • 00:23:12 do 15. listopadu,
 • 00:23:14 památník na zámku by měl být
  v předpoledním měsíci roku
 • 00:23:18 přístupný o víkendech.
 • 00:23:23 -První písemná zmínka
  o Zahrádkách na Českolipsku
 • 00:23:25 pochází z konce 14. století,
 • 00:23:28 kdy u Robečského potoka
  stávala tvrz.
 • 00:23:30 Na stejném místě byl o 200 let
  později postaven zámek,
 • 00:23:34 nazývaný Nový zámek,
 • 00:23:36 a celé území
  pak po mnoho dalších let
 • 00:23:39 Novozámeckým panstvím.
 • 00:23:41 Ačkoliv je stavba
  silně poničená,
 • 00:23:43 dodnes je nejvýznamnější
  památkou v Zahrádkách.
 • 00:23:47 Tuto barokní perlu Českolipska,
  nyní v rukou Univerzity Karlovy,
 • 00:23:51 si teď prohlédneme.
 • 00:23:53 Před tím se ale projdeme
  i po zajímavém okolí.
 • 00:23:57 -Pokud přijedete vlkem,
 • 00:23:59 čeká vás hned na úvod
  jedna zajímavost.
 • 00:24:01 Nejkrásnější nádraží roku 2009,
 • 00:24:04 zvolené
  v celorepublikové anketě.
 • 00:24:06 Od něj se do Zahrádek
  můžete vydat
 • 00:24:08 po modré turistické značce,
 • 00:24:10 vedoucí přes místní
  malebnou osadu Karba.
 • 00:24:13 -Vznikla v první polovině
  17. století.
 • 00:24:17 Je typická roubenými stavbami,
  je jich zde celkem šest.
 • 00:24:21 Tyto stavby jsou z poloviny
  využívány jako chaty,
 • 00:24:24 z poloviny k trvalému bydlení.
 • 00:24:27 Dále je zde zajímavost,
  železniční viadukt z roku 1899,
 • 00:24:32 který spojuje Českou Lípu
  a Lovosice.
 • 00:24:35 Dneska je využíván
  pouze pro osobní dopravu.
 • 00:24:38 Je 24 metrů vysoký,
  má pět pískovcových oblouků.
 • 00:24:42 Jeho délka je 209 metrů
  a je zde jako dominanta,
 • 00:24:46 nejvyšší stavba vůbec
  v Zahrádkách.
 • 00:24:49 -Z Karby se můžete vydat
  do oblíbené
 • 00:24:52 Národní přírodní památky Peklo
 • 00:24:55 nebo jako my
  směrem do středu obce.
 • 00:24:57 Cestou narazíte na zbrusu
  novou zábavně-naučnou stezku,
 • 00:25:01 dokončenou letos na jaře.
 • 00:25:03 Návštěvníci se dočtou
 • 00:25:05 o místních zajímavostech
  i legendách
 • 00:25:07 a seznámí se s mnoha tvory,
  kteří v této oblasti žijí.
 • 00:25:11 Pro ty nejmenší je připraveno
  například pexeso
 • 00:25:14 nebo dětské hřiště.
 • 00:25:17 -Součástí této naučné stezky
  jsou vyřezávané sochy
 • 00:25:20 z dubového dřeva,
  které vyřezával místní řezbář.
 • 00:25:24 Začínáme mýtickými sochami,
  jako je anděl a víla.
 • 00:25:28 Končíme čertem,
  který je u vstupu do Pekla.
 • 00:25:31 Mezi tím máme umístěné sochy
  brouků, ptáků a zvířat.
 • 00:25:36 -Uprostřed obce vás
  rozhodně upoutá zámek Zahrádky,
 • 00:25:40 který je od požáru v roce 2003
  pro veřejnost stále uzavřen.
 • 00:25:44 Jeho předchůdcem
  bývala středověká tvrz.
 • 00:25:46 Modernější panské sídlo
 • 00:25:48 se v půlce 16. století rozhodli
  postavit Vartenberkové.
 • 00:25:53 -Bohužel tedy Vartenberkové
  se velmi angažovali
 • 00:25:57 v třicetileté válce
  a v povstání stavovském.
 • 00:26:01 Roku 1622 konfiskoval zámek
  a panství Albrecht z Valdštejna.
 • 00:26:06 Po jeho zavraždění v Chebu
  pak získala to panství
 • 00:26:11 jeho manželka
  a potažmo jeho dcera.
 • 00:26:15 A tady se začíná odvíjet
  historie rodu Kouniců,
 • 00:26:18 významného šlechtického rodu,
 • 00:26:20 který vlastně ten zámek
  celý zvelebil.
 • 00:26:25 -Jezdily sem i známé osobnosti,
  například Josef Dobrovský,
 • 00:26:28 František Palacký
  nebo Božena Němcová.
 • 00:26:31 Koncem 19. století
  rod Kouniců vymřel
 • 00:26:33 a zámek získali Lichtenštejnové,
 • 00:26:36 kterým byl v roce 1945
  vyvlastněn.
 • 00:26:40 Poté v něm sídlilo i středisko
  pro zahraniční studenty,
 • 00:26:43 kde se učili českému jazyku.
 • 00:26:45 Univerzita Karlova
  coby dnešní majitel
 • 00:26:48 by ráda objektu vdechla
  nový život.
 • 00:26:50 Pokud se to podaří, mohlo
  by místo sloužit také turistům.
 • 00:26:56 -Zámek Zahrádky
  má velký potenciál v tom,
 • 00:27:00 že leží v krásné krajině,
 • 00:27:02 je tam nedaleko
  Novozámecký rybník,
 • 00:27:05 což je jedna z největších
  ptačích rezervací v Evropě.
 • 00:27:09 A vůbec celá ta lokalita je
  významnou přírodní rezervací.
 • 00:27:14 -Okolí navíc můžete snadno
  prozkoumat v sedle bicyklu.
 • 00:27:18 A dojet například
  k nedalekému Máchovu jezeru
 • 00:27:20 nebo navštívit Bezděz.
 • 00:27:26 -A teď už je na řadě soutěž.
 • 00:27:28 Iveta se minule ptala na jednu
  z našich méně známých loret,
 • 00:27:32 vybudovanou na počátku
  18. století.
 • 00:27:34 Správně bylo tentokrát za B,
  najdeme ji v Kosmonosech.
 • 00:27:38 Vítězi našich cen
  moc blahopřeji.
 • 00:27:40 Já se dneska ptám
  na jednu z našich nejmenších
 • 00:27:43 krajinných památkových zón,
  je na západě Čech.
 • 00:27:47 Při návštěvě nás čekají
  roztodivné
 • 00:27:49 a fantazii probouzející
  skalní útvary.
 • 00:27:52 Třeba zkamenělý svatební průvod
  nebo nejmonumentálnější
 • 00:27:56 a zároveň nejtajemnější
  zdejší kopec Homolka.
 • 00:27:59 Býval sopkou.
 • 00:28:01 Podle jedné z pověstí tady
  můžete dokonce najít poklad.
 • 00:28:05 Lze jej prý odhalit
  jen o štědrovečerní noci,
 • 00:28:08 kdy probíhá mše
  v blízkém kostele.
 • 00:28:10 To se jen na malou chvíli
  otevírá skála,
 • 00:28:13 dokud zvoní zvony svatostánku.
 • 00:28:15 Pak se na rok zase zavře.
 • 00:28:18 Už víte? Tady máte možnosti.
  Může to být:
 • 00:28:35 Odpovědi nám posílejte esemeskou.
  Jistě už víte, jak na to.
 • 00:28:38 Potřebné informace
 • 00:28:40 najdete i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:28:43 Čas máte do čtvrtka, 14 hodin.
 • 00:28:48 Pro dnešek je to všechno,
 • 00:28:50 za týden nás mimo jiné
  čeká národní kulturní památka,
 • 00:28:52 Břevnovský klášter,
 • 00:28:54 který je dnes domovem
  deseti mnichů.
 • 00:28:57 A nezapomeňte na naše webovky,
  www.toulavakamera.cz,
 • 00:29:00 cestujte s námi
  i z pohodlí domova.
 • 00:29:02 Děkuji za milou pozornost
 • 00:29:04 a přeji vám
  hodně radosti a hlavně zdraví.
 • 00:29:07 Na shledanou, přátelé.
 • 00:29:11 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2020