iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 10. 2020
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

9 hlasů
38258
zhlédnutí

Toulavá kamera

Dvůr Králové — Včelí stezka v Úvalech — Kotelní jámy — Mušov — Třebovle — Vodácké muzeum

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Dosavadní říjnové počasí
  docela přálo výletům,
 • 00:00:22 i když nás teď asi čeká
  deštivo a relativně chladno.
 • 00:00:25 S tím nic neuděláme,
  zato se můžeme trochu přiobléci
 • 00:00:28 a vybaveni elánem i tipy
  na výlet můžeme vyrazit.
 • 00:00:32 Třeba do Dvora Králové,
 • 00:00:33 který se pyšní
  nejen vyhlášeným safari,
 • 00:00:36 ale i zajímavou historií
  i slavnými rodáky.
 • 00:00:40 Pak si vyjedeme kousek za Prahu,
  do Úval,
 • 00:00:42 a budeme možná překvapeni
  krásnou přírodou,
 • 00:00:44 kterou vede
  tamní naučná včelí stezka.
 • 00:00:48 Potom si projdeme část
  Krakonošovy cesty v Krkonoších,
 • 00:00:51 než tam napadne sníh
  a bude hrozit pád lavin.
 • 00:00:56 V dalších minutách se vypravíme
  do Hradiska u Mušova,
 • 00:01:00 podobně,
  jako kdysi římské legie.
 • 00:01:04 Zajímat nás také bude kostelík
  svatého Bartoloměje v Třebovli,
 • 00:01:08 hlavně to,
  co je za jeho stařičkými zdmi.
 • 00:01:12 Zvoláním známého "ahoj"
  bychom mohli uvést
 • 00:01:15 dnešní poslední reportáž
  z Vodáckého muzea
 • 00:01:17 ve Zruči nad Sázavou.
 • 00:01:22 Když se řekne Dvůr Králové,
  tak každý asi hned dodá safari.
 • 00:01:26 Opomenout prohlídku města
  by ale byla chyba.
 • 00:01:29 Má zajímavou historii
  i známé rodáky,
 • 00:01:32 jakým je třeba kubistický
  sochař Otto Gutfreund,
 • 00:01:35 autor sousoší Babičky
  s dětmi z Babiččina údolí.
 • 00:01:38 Městu se říkávalo
  český Manchester
 • 00:01:41 díky textilnímu průmyslu,
 • 00:01:43 jímž proslul
  stejně jako ono anglické město.
 • 00:01:46 Nepochybně znáte
  i pojen Rukopis královédvorský
 • 00:01:49 a debaty o jeho pravosti.
 • 00:01:52 Spoustu zajímavostí nabízí
 • 00:01:54 značený dvoukilometrový okruh
  městem se sedmi zastaveními.
 • 00:01:59 -Dvůr Králové byl věnným městem
  českých královen.
 • 00:02:02 Jako první ho dostala
  Žofie Bavorská,
 • 00:02:04 manželka Václava IV.
 • 00:02:06 V roce 1400 tu nechala vybudovat
  kostel sv. Jana Křtitele.
 • 00:02:10 A právě tady,
  v kobce kostelní věže,
 • 00:02:13 byla objevena významná památka
  české literatury.
 • 00:02:16 -Václav Hanka,
  o kterém se učí ve školách,
 • 00:02:20 že Rukopis královédvorský našel,
 • 00:02:23 tak sem byl pozván
  městským písařem,
 • 00:02:26 protože hledal
  staročeské památky.
 • 00:02:28 Při té příležitosti
  mu místní kaplan ukázal
 • 00:02:31 i různé staré listiny.
 • 00:02:33 -Maličká knížka ležela na skříni.
 • 00:02:35 Když Václav Hanka
  spatřil staročeské básně,
 • 00:02:38 projevil o ně zájem.
 • 00:02:40 Dostal je a odvezl do Národního
  muzea do Prahy, kde jsou dodnes.
 • 00:02:44 Mladík byl považován
  za padělatele tohoto díla.
 • 00:02:47 Vyšlo najevo, že byl zručný
  a upravoval si svá vysvědčení.
 • 00:02:51 -Výzkum o rukopisech pokročil
  v tom,
 • 00:02:54 že nynější badatelé
  se domnívají,
 • 00:02:56 že básně jsou z 16. století.
 • 00:02:59 Ležely tady dávno
  před Václavem Hankou.
 • 00:03:02 Věděli o nich všichni kněží,
  kteří tuto místnost spravovali.
 • 00:03:06 Pergameny
  Rukopisu královédvorského
 • 00:03:09 jsou opravdu ze 13. století,
  to je dokázáno průzkumem.
 • 00:03:12 Písmo odpovídá
  století šestnáctému.
 • 00:03:15 -Z kobky se přesuneme
  do hlavní lodi.
 • 00:03:18 Tahle velmi cenná soška
  Panny Marie
 • 00:03:21 původně stála na mostě
  přes Labe.
 • 00:03:23 Když Švédové obléhali město,
  požadovali výpalné tisíc zlatých
 • 00:03:27 a lidi se chodili
  k Bohorodičce modlit.
 • 00:03:29 -Když ten švédský velitel
  přijížděl
 • 00:03:32 se svým vojskem pro peníze,
 • 00:03:34 tak tam zahlédl
  ještě jednu dívku,
 • 00:03:36 jak se u té sochy modlí.
 • 00:03:37 Ze vzteku
  tu sochu rozsekl šavlí.
 • 00:03:39 Spustila se hustá mlha,
  on se lekl,
 • 00:03:41 že je to boží znamení za to,
  co udělal,
 • 00:03:43 a se svým vojskem odtáhl
  do Hradce na velitelství.
 • 00:03:46 -Město bylo zachráněno, socha
  spravena a umístěna do oltáře.
 • 00:03:50 Po prohlédnutí interiéru
  máte možnost
 • 00:03:52 ještě vystoupat na ochoz
  kostelní věže
 • 00:03:54 a rozhlédnout se po okolí.
 • 00:03:57 Uvidíte i kus náměstí.
  I k němu se vydáme.
 • 00:04:00 Stojí tu mnoho
  krásných renesančních domů.
 • 00:04:02 Radnice byla vybudována
  v 16. století,
 • 00:04:05 pozornost poutá
  i budova secesní spořitelny.
 • 00:04:09 -Zároveň se na náměstí
  nachází také mariánský sloup
 • 00:04:11 nebo kašna se sochou Záboje,
 • 00:04:14 která odkazuje
  k Rukopisu královédvorskému,
 • 00:04:16 což je asi
  nejslavnější dokument,
 • 00:04:18 který byl ve Dvoře Králové
  nad Labem objeven.
 • 00:04:21 Kdo přijde k té kašně blíž,
  tak si může všimnout,
 • 00:04:24 že pod sochou Záboje je nápis:
  Ty mluvit k nim oteckými slovy.
 • 00:04:28 To v podstatě poukazuje
  k českému jazyku a k tomu,
 • 00:04:32 že bychom si toho jazyka
  měli považovat.
 • 00:04:34 -Rukopis královédvorský
  připomíná i fontána
 • 00:04:36 na náměstí Václava Hanky.
 • 00:04:39 Stojí tu taky
  novorenesanční Hankův dům,
 • 00:04:41 který slouží jako divadlo,
 • 00:04:43 a konají se v něm
  i další kulturní akce.
 • 00:04:45 Dochovala se i část opevnění,
  Šindelářská věž,
 • 00:04:48 která se při pohledu
  z určitého úhlu trochu naklání.
 • 00:04:52 -Od Šindelářské věže
  už je to pak jenom kousek
 • 00:04:54 do areálu Kohoutova dvora,
  kde se nachází městské muzeum.
 • 00:04:58 Tento areál je vystaven
  v barokním slohu
 • 00:05:01 a nechal jej vybudovat
  správce hraběte F. A. Šporka.
 • 00:05:04 -Najdete v něm několik expozic.
 • 00:05:06 Jsou věnované například
  výrobě vánočních ozdob
 • 00:05:09 nebo historii města.
 • 00:05:11 Zajímavý je i sál
  s křížovou cestou
 • 00:05:14 od dvorního malíře Marie Terezie,
  Václava Bergla.
 • 00:05:17 Součástí městského muzea
  je bývalá průmyslová škola
 • 00:05:20 s expozicí o vývoji
  textilnictví v regionu.
 • 00:05:24 Je v ní
  i několik původních strojů.
 • 00:05:26 Ve Dvoře Králové je
  toho zkrátka k vidění hodně.
 • 00:05:30 Okolí zase nabízí řadu
  přírodních krás.
 • 00:05:32 Můžete se vydat třeba
  údolím Hartského potoka,
 • 00:05:35 k areálu Žireč.
 • 00:05:37 Nedaleko je i hrad Kuks
  a další zajímavosti.
 • 00:05:44 -O zásadním významu včel
  pro člověka v podobě opylování
 • 00:05:47 se učí děti
  už na základní škole.
 • 00:05:49 Ale je neustále třeba
  to připomínat,
 • 00:05:51 protože příliš chemie
  a monokultur v zemědělství
 • 00:05:54 včelkám vůbec neprospívá.
 • 00:05:56 A člověk to může
  a měl by taky zásadně změnit.
 • 00:06:00 Spoustu zajímavých
  a potřebných informací
 • 00:06:02 v tomto smyslu nabízí laikům
  i včelařům naučná stezka,
 • 00:06:05 která začíná kousek
  za hranicí Prahy, v Úvalech,
 • 00:06:08 a pokračuje blízkou oborou.
 • 00:06:10 Budete překvapeni krásnou
  přírodou nedaleko metropole.
 • 00:06:16 -Naučná stezka je dlouhá
  necelých 5 kilometrů
 • 00:06:19 a nabízí fyzicky nenáročnou,
  zato však poučnou procházku.
 • 00:06:23 A auto můžete zanechat doma.
 • 00:06:25 Třeba z Prahy se sem dostanete
  pohodlně autobusem nebo vlakem.
 • 00:06:29 -Stojíme ve Škvorecké oboře,
 • 00:06:31 která se nachází nedaleko
  od Újezdu nad Lesy a města Úval.
 • 00:06:36 Je téměř neuvěřitelné,
 • 00:06:38 že tak malý kousek od Prahy
  se dostaneme do čisté přírody,
 • 00:06:43 kde máte naprostý klid,
  čistý vzduch,
 • 00:06:46 můžete zde relaxovat,
  chodit, pobíhat a kochat se.
 • 00:06:54 -Autorem naučné stezky
  je dlouholetý včelař
 • 00:06:57 Jaroslav Šimůnek,
 • 00:06:59 kterému hodně pomáhala
  a stále pomáhá manželka.
 • 00:07:01 Spolupráce s městem Úvaly
  fungovala skvěle.
 • 00:07:05 Během měsíce byla k dispozici
  všechna potřebná povolení
 • 00:07:08 a po dalších dvou
  byla stezka hotová.
 • 00:07:11 -Začal jsem včelařit,
  když mi bylo asi třináct let,
 • 00:07:15 když jsem objevil na půdě
  v malé vesničce
 • 00:07:17 nedaleko odtud dva včelí úly.
 • 00:07:20 A jelikož jsme tam
  měli šikovného včelaře,
 • 00:07:23 tak mi dal moje první včely,
  první zkušenosti.
 • 00:07:26 Dostal jsem samozřejmě
  první žihadla,
 • 00:07:29 což tedy bylo krušné ze začátku,
  děti se mi pořád smály ve škole,
 • 00:07:33 že mám furt nateklý obličej.
 • 00:07:36 -Díky informacím a fotografiím
  na velkoplošných tabulích
 • 00:07:39 návštěvníci nahlédnou do tajů
  života pracovitého hmyzu.
 • 00:07:42 Dozvědí se samozřejmě taky to,
  proč mají včely žihadlo,
 • 00:07:46 z jakého důvodu nás tolik bolí.
 • 00:07:49 Jak známo,
  pokud nás včelka píchne, zahyne,
 • 00:07:52 zatímco my o bolístce
  za chvíli nevíme.
 • 00:07:55 Pokud nemáme nebezpečnou alergii.
 • 00:07:57 Zdravý dospělý člověk
  by měl ustát sto i více žihadel,
 • 00:08:01 když je nedostane do krku
  nebo obličeje.
 • 00:08:03 V úlu je ale včel mnohem víc.
 • 00:08:06 -Včelstvo jako takové
  v plném rozvoji,
 • 00:08:10 což je ten duben, květen,
  může mít 60 až 80 tisíc dělnic.
 • 00:08:14 Včelí královna je schopna
  každý den naklást
 • 00:08:18 až dva tisíce vajíček.
 • 00:08:20 -Rodinu tvoří
  vedle převažujících dělnic
 • 00:08:23 a jedné matky
  i několik set trubců,
 • 00:08:25 kteří pomáhají s udržováním
  potřebného klimatu v úlu.
 • 00:08:28 Dělnice mají na starosti
  hlavně shánění potravy.
 • 00:08:31 Nemají to lehké.
 • 00:08:33 -Poslední tři roky pro ty včely
  byly katastrofické,
 • 00:08:37 prostě dva roky bylo sucho,
  snůška minimální,
 • 00:08:40 a letos, když už tedy pršelo,
 • 00:08:42 tak byla zima
  a včely zase nemohly létat.
 • 00:08:47 -Včelky mohou vyrážet
  za snůškou,
 • 00:08:50 tedy nektarem a pylem,
  ale i pro vodu,
 • 00:08:52 při teplotách zhruba nad deset,
  dvanáct stupňů.
 • 00:08:54 Pokud se náhle ochladí,
  pak ty,
 • 00:08:56 které jsou právě venku,
  prokřehnou, uhynou
 • 00:08:59 a do úlu se nevrátí.
 • 00:09:01 S produkty pilného hmyzu
  se jistě potkal každý z nás.
 • 00:09:05 -Asi taková nejznámější věc
  je včelí med.
 • 00:09:08 Je ho samozřejmě více druhů,
  záleží na tom,
 • 00:09:10 z jakých rostlinek ty včely nosí.
 • 00:09:13 Druhým takovým známým produktem
  je včelí pyl,
 • 00:09:16 kde tady vidíme
  jednotlivé rousky,
 • 00:09:18 jak ty včelky nosí na nožkách.
 • 00:09:21 Potom tady máme propolis,
  což je vlastně pryskyřice,
 • 00:09:25 kterou tmelí všechny otvory
  v úlu.
 • 00:09:28 Je to výborný
  dezinfekční prostředek.
 • 00:09:30 -A pochopitelně i vosk,
  který velmi důvěrně známe,
 • 00:09:34 nejen z Vánoc.
 • 00:09:36 Naučná stezka v Úvalech a okolí
  je volně přístupná po celý rok.
 • 00:09:40 Ke včelínu a samostatně
  stojícím úlům na její trase
 • 00:09:43 ale v zimě a předjaří nechoďte
  a jejich obyvatele nijak nerušte.
 • 00:09:47 Potřebují klid,
 • 00:09:49 aby se ve zdraví dočkali
  jarního slunce
 • 00:09:51 a mohli nám dát to,
  co nám tolik chutná,
 • 00:09:53 a zajistit to, co nezbytně
  potřebujeme, tedy opylování.
 • 00:09:57 Bez nich by to zkrátka nešlo.
 • 00:10:04 -Krakonoš nebo Rýbrcoul
  odnedávna patří ke Krkonoším.
 • 00:10:08 Jeho jméno nese cesta,
 • 00:10:10 která vede z Horních Míseček
  na Dvoračky.
 • 00:10:12 Prochází krásnou, divokou
  scenérií ledovcových karů,
 • 00:10:16 které se nacházejí ve výšce
  až 1400 metrů nad mořem.
 • 00:10:19 Jsou to
  Velké a Malé kotelní jámy.
 • 00:10:22 V roce 1952 se toto území
  stalo státní přírodní rezervací.
 • 00:10:27 Dnes leží v klidovém území,
  což znamená,
 • 00:10:30 že se tam lze pohybovat
  pouze po vyznačených cestách.
 • 00:10:34 Ale během zimních měsíců
 • 00:10:36 ani to
  Horská služba nedoporučuje,
 • 00:10:38 a to kvůli riziku pádu lavin.
 • 00:10:40 Teď je tedy ta správná doba
  se tam vydat.
 • 00:10:43 -Nejstarší zmínka o první boudě
  na Horních Mísečkách
 • 00:10:46 je z roku 1642.
 • 00:10:48 Přicházející osadníci museli
  nejprve vykácet hluboké lesy
 • 00:10:52 a na vzniklých loukách
  pak začali hospodařit.
 • 00:10:56 -Ale zajímavější
  je nedávná historie,
 • 00:10:59 kdy po druhé světové válce,
  při hladu po surovinách,
 • 00:11:03 speciálně po uranu,
 • 00:11:05 naši předkové v roce 1952
  objevili uranové ložisko
 • 00:11:09 a zahájili tady průzkumné těžby
 • 00:11:12 a samozřejmě potom
  i reálnou těžbu.
 • 00:11:14 Ta skončila v roce 1958.
 • 00:11:16 Za těchto šest let
  naši předkové dokázali vytěžit
 • 00:11:19 24,5 tuny uranu v kovu.
 • 00:11:23 -Dnes jsou Horní Mísečky
  oblíbeným lyžařským střediskem
 • 00:11:26 a v létě významnou
  turistickou křižovatkou.
 • 00:11:29 My se dál vydáme
  po Krakonošově cestě.
 • 00:11:32 Asi po dvou kilometrech
  uprostřed lesa
 • 00:11:34 narazíme na zbytky
  Kotelské boudy.
 • 00:11:37 V první polovině 18. století
  ji nechal postavit
 • 00:11:40 majitel panství hrabě Harrach
  jako hospodářské stavení.
 • 00:11:44 -Postupně budní hospodaření
  začalo upadat,
 • 00:11:47 ale začal růst význam turistiky.
 • 00:11:49 Samotné boudy
  si potom všimli lyžaři.
 • 00:11:52 Pražský ski klub měl v úmyslu
  boudu od hraběte koupit,
 • 00:11:56 nicméně
  než k obchodní transakci došlo,
 • 00:11:59 tak bouda vyhořela.
 • 00:12:01 Zlí jazykové říkají,
  že ji někdo zapálil.
 • 00:12:03 Od té doby
  si prakticky celou luční enklávu,
 • 00:12:06 včetně pastvin
  i samotného objektu,
 • 00:12:08 bere příroda zpátky.
 • 00:12:10 -Jen o kousek dál
  se les rozestoupí
 • 00:12:13 a naskytne se nám krásný pohled
  na scenérie ledovcových karů
 • 00:12:17 Velké a Malé kotelní jámy.
 • 00:12:21 -Zajímavostí kotelních jam je,
  že se skládají z různých hornin.
 • 00:12:24 Velká kotelní jáma je žulová,
 • 00:12:27 zatímco Malá kotelní jáma
  je svorová.
 • 00:12:29 Právě na kontaktním pásmu
  je vytvořen hřebínek,
 • 00:12:33 na kterém najdeme
  tak vzácné druhy rostlin,
 • 00:12:35 jako je třeba hvozdík pyšný,
  oměj šalamounek
 • 00:12:38 nebo lomikámen vstřícnolistý.
 • 00:12:40 -Nad cestou jsou k vidění
  zajímavě rostoucí dřeviny.
 • 00:12:43 Jejich uskupení
  se říká křivoles.
 • 00:12:47 -Křivolesy rostou
  na lavinových drahách,
 • 00:12:50 tam, kde ze svahu se tlačí
  obrovská masa sněhu,
 • 00:12:53 vlastně přejíždí přes ty lesy,
  připlácne ty stromy k zemi,
 • 00:12:57 a ty stromy jsou během zimy
  doslova a do písmene
 • 00:13:00 srovnané se zemí.
 • 00:13:02 Ale každý strom
  trochu poporoste, zesílí
 • 00:13:04 a neodolá
  tomu obrovskému tlaku sněhu,
 • 00:13:07 takže buď se vyvrátí, vylomí,
  nebo alespoň podélně rozštípne.
 • 00:13:10 Vydrží to
  právě ty měkké dřeviny,
 • 00:13:13 jako například jeřáb olysalý,
  bříza karpatská,
 • 00:13:16 vrba slezská a podobně.
 • 00:13:18 -Teď už nás čeká stoupání až
  do výšky 1220 metrů nad mořem.
 • 00:13:23 Ale stojí za to si dát
  trochu do těla,
 • 00:13:25 po cestě se totiž otevírají
  hezké výhledy
 • 00:13:27 na vnitřní hřeben Krkonoš.
 • 00:13:30 Po třech a půl kilometrech je
  naším cílem enkláva Dvoračky.
 • 00:13:34 V minulých staletích
  byla centrem hospodářského dění
 • 00:13:37 v západních Krkonoších.
 • 00:13:39 -Budní hospodářství
  na Dvoračkách spočívalo v tom,
 • 00:13:42 že se pásl dobytek
  na okolních loukách.
 • 00:13:45 A protože se budařům dařilo,
 • 00:13:47 tak bylo potřeba větší a větší
  louky a větší a větší pastviny.
 • 00:13:51 Až se ty louky, které vznikly
  tady na horní hranici lesa,
 • 00:13:54 vyklučením toho lesa,
  propojily s tou tundrou,
 • 00:13:57 s těmi trávníky,
  co jsou nad námi,
 • 00:14:00 a vznikl zvláštní,
  jedinečný ekosystém,
 • 00:14:02 který málokde
  v České republice uvidíte.
 • 00:14:04 Ty různé rostliny,
 • 00:14:06 které jsou typické pro hory
  a pro louky,
 • 00:14:09 se nám začaly míchat.
 • 00:14:10 V tom jsou Dvoračky
  naprosto jedinečné.
 • 00:14:13 Jedna z těch krásných kytek,
  na kterou se chodí davy koukat,
 • 00:14:16 tak je třeba
  sasanka narcisokvětá,
 • 00:14:18 která kvete na jaře.
 • 00:14:20 -Z Dvoraček můžete pokračovat
  do Rokytnice nad Jizerou
 • 00:14:23 nebo se vrátit přes Zlaté
  návrší zpět na Horní Mísečky.
 • 00:14:28 -Řím byl nejvyspělejší
  civilizací starověku.
 • 00:14:31 Z jeho éry se nám dochovala
  řada památek a vědění,
 • 00:14:34 na kterém stavíme dodnes.
 • 00:14:36 Kolébkou a centrem této říše
  byla Itálie,
 • 00:14:39 ovšem stopy římských legionářů
  najdeme po celé Evropě.
 • 00:14:43 Svou základnu měli po krátký
  časový úsek i na jižní Moravě.
 • 00:14:47 Letos tu nedaleko
  novomlýnských nádrží
 • 00:14:50 otevřeli návštěvnické centrum,
 • 00:14:52 které se této kapitole
  věnuje v lokalitě,
 • 00:14:54 nazývané Hradisko u Mušova.
 • 00:14:58 -To, že se římské legie
  dostaly na naše území,
 • 00:15:01 odborníci vědí zhruba sto let,
  od doby,
 • 00:15:03 kdy pod Pálavou proběhly
  první archeologické výzkumy.
 • 00:15:07 Finančně se na nich podílel
  dokonce i tehdejší prezident
 • 00:15:10 Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:15:12 Dnes tu na římskou tématiku
  můžete narazit
 • 00:15:14 na několika místech.
 • 00:15:16 -Za Římany na jižní Moravě
  se můžeme vypravit
 • 00:15:19 do Regionálního muzea
  v Mikulově,
 • 00:15:21 kde je stálá expozice
 • 00:15:23 Římané a Germáni
  v kraji pod Pálavou,
 • 00:15:26 nebo se můžou vypravit do místa,
 • 00:15:28 které se nazývá
  Hradisko u Mušova.
 • 00:15:30 -Právě odtud pocházejí
  ty největší skvosty,
 • 00:15:33 které si nově můžete prohlédnout
  v nedalekém návštěvnickém centru
 • 00:15:37 Brána do Římské říše.
 • 00:15:39 Patří Archeologickému ústavu
  Akademie věd Brno,
 • 00:15:42 který v lokalitě
  výzkumy provádí.
 • 00:15:44 Hned u vstupu vás přivítá
  holografická vizualizace
 • 00:15:47 tváře jednoho z vojáků,
  kteří zde kdysi sloužili.
 • 00:15:51 A pokud se vydáte po stopách
  desáté legie
 • 00:15:54 získaných ze značek
  na nalezených cihlách,
 • 00:15:57 pálených na základně ve Vídni
  a použitých právě pod Pálavou,
 • 00:16:01 přenesete se do doby
  před 1800 lety.
 • 00:16:05 -Těžiště
  té římské vojenské přítomnosti
 • 00:16:08 spadá do let
  172-180 našeho letopočtu.
 • 00:16:11 V tomto hraje ta lokalita
  na Mušově mimořádnou roli.
 • 00:16:16 Je to jedna
  z nejbohatších lokalit.
 • 00:16:18 Na té replice jsou aplikovány
  části výstroje a výzbroje,
 • 00:16:22 které jsme tady
  opravdu i nalezli.
 • 00:16:25 Naprosto unikátní jsou
  například železné náholenice,
 • 00:16:28 celkový počet,
  známý z Římské říše,
 • 00:16:31 dohromady jsou tři,
  z toho dvě se nalezly na Mušově.
 • 00:16:34 -Archeologický průzkum
  zde probíhá
 • 00:16:37 od přelomu 70. a 80. let
  minulého století.
 • 00:16:40 Na dotykových panelech
  vás čeká kromě informací
 • 00:16:43 i možnost vyzkoušet si
  takovou sondu sami.
 • 00:16:47 Ovšem bez toho,
  že byste si přitom umazali ruce.
 • 00:16:51 -Ten návštěvník
  vlastními dotyky
 • 00:16:53 postupně snímá
  ty jednotlivé nivelety tak,
 • 00:16:56 jak jsme je snímali kdysi,
 • 00:16:58 když jsme prováděli
  ten archeologický výzkum,
 • 00:17:00 na konci se i podívá
  i do toho terénu,
 • 00:17:02 tak, jak jsme ho mohli vidět my.
 • 00:17:04 -Jedinečným artefaktem
  je tato část pancíře.
 • 00:17:07 Jde o jednu z několika
  málo kopií ve vitrínách.
 • 00:17:10 Originál je už mnoho let
  uložený v Mikulově.
 • 00:17:13 Vzácný kousek rozehrává příběh,
 • 00:17:15 který vás provede oněmi
  osmi lety ve druhém století.
 • 00:17:20 -Ta destička je zajímavá tím,
 • 00:17:22 že je nositelem
  jediného známého jména,
 • 00:17:24 které dokážeme přiřknout
  některému z těch Římanů,
 • 00:17:28 kteří na naše území pronikli.
 • 00:17:30 Na té destičce je napsáno Bruci,
  což je genitivum jména Brucius,
 • 00:17:34 je to vlastně označení,
  koho je to pancíř,
 • 00:17:37 to znamená,
  že to tady ztratil nějaký voják,
 • 00:17:39 možná nějaký důstojník římského
  legionářského jezdectva.
 • 00:17:45 -O něm pak vypráví i dokument,
 • 00:17:47 který dává nahlédnout
  do běžného života
 • 00:17:50 římského vojáka té doby.
 • 00:17:52 Vybaveni tímto základem
  pak můžete směle vyrazit
 • 00:17:55 na samotnou lokalitu,
 • 00:17:57 která ještě zdaleka nevydala
  všechny poklady z dávných časů.
 • 00:18:02 -Celý ten areál možná
  ve své vnitřní zástavbě
 • 00:18:05 není prozkoumán
  ani z více než pěti procent,
 • 00:18:07 samozřejmě těch pět procent
  přineslo spoustu atraktivního,
 • 00:18:11 nicméně pořád ještě je
  před námi potenciál zpestřit,
 • 00:18:15 přepsat, nějakým způsobem
  inovovat ten příběh
 • 00:18:18 té římské přítomnosti
  i do budoucna.
 • 00:18:21 -Dodejme, že centrum můžete
  navštívit od dubna do listopadu.
 • 00:18:25 Přes zimu se otevírá
  jen na objednání.
 • 00:18:27 Informace jsou neustále
  aktualizovány o nové poznatky,
 • 00:18:31 které probíhající výzkum
  přináší.
 • 00:18:33 A tak se vždy můžete
  těšit na další střípek
 • 00:18:37 do mozaiky historické kapitoly
  přítomnosti Římanů pod Pálavou.
 • 00:18:43 -Když byly v roce 2002
  objeveny
 • 00:18:45 uvnitř venkovského kostelíka
  svatého Bartoloměje
 • 00:18:49 v Třebovli u Kouřimi
  středověké malby,
 • 00:18:51 způsobilo to v odborných
  kruzích velkou senzaci.
 • 00:18:55 Po několik staletí byly překryty
  silnou vápennou omítkou,
 • 00:18:58 pod kterou se dochovaly
 • 00:19:00 v překvapivě jasných barvách
  i konturách.
 • 00:19:03 Záchranné práce na jejich obnově
  skončily před dvěma roky,
 • 00:19:07 a dnes tak lze znovu obdivovat
  cyklus obrazů
 • 00:19:09 s biblickými náměty.
 • 00:19:11 Jde o jakýsi středověký návod,
 • 00:19:14 který pomáhal
  i méně vzdělaným lidem
 • 00:19:16 lépe pochopit četbu
  z Písma svatého během bohoslužby.
 • 00:19:21 -První lidé se v této oblasti
  usadili před pěti tisíci roky.
 • 00:19:25 O několik staletí později
  tu vystavěli
 • 00:19:27 opevněný kostelík
  svatého Bartoloměje,
 • 00:19:30 který kromě duchovní útěchy
  poskytoval obranu
 • 00:19:33 v době nebezpečí.
 • 00:19:36 -Kostel je jednou
  z nejzajímavějších památek
 • 00:19:39 raně gotického stavitelství
  na území středních Čech.
 • 00:19:42 Založený byl ve 2. polovině
  13. století.
 • 00:19:45 Jeho stavebníkem
 • 00:19:47 byl pravděpodobně
  bohatý kouřimský měšťan Adloth,
 • 00:19:50 který vlastnil značné majetky
  v okolí této vesnice.
 • 00:19:53 Byl stavěn hutí,
  která pracovala na stavbě
 • 00:19:55 arciděkanského chrámu
  svatého Štěpána v Kouřimi.
 • 00:19:58 Proto tady najdeme celou řadu
 • 00:20:01 velice zajímavých gotických
  architektonických prvků,
 • 00:20:04 jako je například tento portál,
 • 00:20:06 který má přímé analogie
  se stavbou kouřimského kostela.
 • 00:20:10 -Z venku nenápadná stavba
  překvapí v interiérech
 • 00:20:13 neobyčejně živými
  nástěnnými obrazy.
 • 00:20:16 Před 750 lety
  je vytvořil neznámý malíř.
 • 00:20:20 -Obsahově vypravují o životě
  samotného Ježíše Krista.
 • 00:20:25 Určitě nejvíce zaujme
  Klanění třech králů v Betlémě,
 • 00:20:30 kdy na levé straně spatřujeme
  postavy třech králů s dary,
 • 00:20:35 na straně pravé pak
  Pannu Marii s malým Ježíškem
 • 00:20:39 a úplně v závěru pak
  klečícího svatého Josefa.
 • 00:20:46 -Pokud se podíváte vzhůru,
  zjistíte,
 • 00:20:49 že v polích mezi gotickými žebry
  příběh pokračuje.
 • 00:20:52 -V klenbě presbytáře se nalézá
 • 00:20:54 výjev Trůnícího Krista
  ve svatozáři,
 • 00:20:58 v podobě Krista
  vševládného Pantokratora,
 • 00:21:01 jako vládce celého světa.
 • 00:21:04 Určitě lze spatřit na onom
  výjevu patrné vlivy byzantské,
 • 00:21:10 které tak hluboko přežívaly
  na území Čech
 • 00:21:15 ještě do konce 13. století.
 • 00:21:20 -V jiných případech
  ale zůstává význam skrytý.
 • 00:21:23 Jako u této malby.
 • 00:21:25 -Na jižní stěně restaurátoři
  odkryli velmi zajímavý výjev,
 • 00:21:28 zpodobňující sedícího ďábla
  v podobném pojetí,
 • 00:21:33 jako se s ním setkáváme
  u Codexu gigas,
 • 00:21:37 takzvané Ďáblovy bible.
 • 00:21:41 -V těsném sousedství
  stojí zvonice
 • 00:21:43 z poloviny 17. století.
 • 00:21:45 V ní byste našli
  cenný renesanční zvon
 • 00:21:48 z roku 1563
  od mistra Klabala z Kutné Hory.
 • 00:21:51 Zdobí ho portréty Ferdinanda I.
  a Anny Jagellonské.
 • 00:21:58 Třebovelský kostelík
  v minulosti spadal
 • 00:22:01 pod duchovní správu
  sídlící v sousední vesnici.
 • 00:22:05 Ta se jmenuje Klášterní Skalice
 • 00:22:07 a my se do ní vydáme
  odhalit původ jejího názvu.
 • 00:22:11 -Torzo gotického pilíře
  je jeden z posledních zbytků
 • 00:22:15 rozsáhlého kláštera
  Panny Marie Milostné.
 • 00:22:18 Založený byl v roce 1357
  mindenským biskupem,
 • 00:22:21 pozdějším
  magdeburským arcibiskupem,
 • 00:22:23 Dietrichem z Portic,
  blízkým dvořanem krále Karla IV.
 • 00:22:27 Klášter byl jednou
  z nejvýznamnějších
 • 00:22:30 středověkých staveb v Čechách.
 • 00:22:32 Stavěla ho huť po zemřelém
  staviteli Matyáši z Arrasu,
 • 00:22:35 který se dříve podílel na stavbě
  svatovítské katedrály v Praze.
 • 00:22:39 Bohužel tato významná památka
  měla smůlu,
 • 00:22:41 protože v roce 1421
  ji vypálili husité.
 • 00:22:45 Poté už byl klášter
  obnovován jen velice nuzně,
 • 00:22:49 takže se nezaskvěl
  v celé své původní kráse.
 • 00:22:53 -Připomínají ho
  jen skromné zbytky
 • 00:22:55 v areálu zemědělského dvora.
 • 00:22:57 Podrobnosti jeho příběhu
  a model původní podoby
 • 00:23:00 najdete v muzeu v blízké Kouřimi.
 • 00:23:07 -Vedle pěších túr
  a výletů na kole
 • 00:23:09 se u nás těší velké oblibě
  i vodácká turistika.
 • 00:23:12 Ono známé "ahoj" se ozývá
  už víc než sto let.
 • 00:23:15 Tahle tradice
  u nás totiž vznikla
 • 00:23:18 ve druhé polovině 19. století.
 • 00:23:20 Masového rozšíření
  se vodáctví dočkalo
 • 00:23:22 na počátku století minulého.
 • 00:23:25 Tomuto fenoménu
  je dokonce věnováno muzeum,
 • 00:23:27 které najdeme v areálu
  hospodářského dvora u zámku
 • 00:23:30 ve Zruči nad Sázavou.
 • 00:23:34 -Panské sídlo vyrostlo
  ve Zruči nad Sázavou
 • 00:23:36 už ve středověku.
 • 00:23:38 Proměny na zámek se dočkalo
  za panování rodu Kolovratů.
 • 00:23:41 Současnou podobu mu pak dal
  rob Šebků.
 • 00:23:44 -Šebkové koupili zručský zámek
  v roce 1885.
 • 00:23:49 A v roce 1905 postavili
  tento hospodářský dvůr,
 • 00:23:54 kde byli chlévy, sýpky,
  krávy, koně.
 • 00:23:58 Tato místnost,
  kde se právě nacházíme,
 • 00:24:00 tady byly slepice.
 • 00:24:03 -Stavení dlouhá léta chátralo,
 • 00:24:05 pak se město rozhodlo
  pro jeho rekonstrukci.
 • 00:24:07 Vodák tělem i duší
  Bohumil Pražák
 • 00:24:10 přišel s nápadem vybudovat
  v něm ojedinělou expozici.
 • 00:24:14 -Naše muzeum je unikátní v tom,
  že je jediné na světě,
 • 00:24:18 které se věnuje
  vodácké turistice,
 • 00:24:21 a to vodácké turistice průřezově,
 • 00:24:24 od kajaků a kánoí,
  přes další vybavení.
 • 00:24:27 -Najdete tu
  více než padesát lodí.
 • 00:24:29 Počet to rozhodně není konečný.
 • 00:24:31 Dodnes se totiž ozývají
  lidé ze všech koutů země,
 • 00:24:34 kteří mají doma
  nějakou nevyužitou.
 • 00:24:37 A Bohumilu Pražákovi
  i jeho kolegům je líto
 • 00:24:39 ji nechat zapadávat prachem.
 • 00:24:43 -Nám volali jedni manželé
  z Jizerských hor.
 • 00:24:46 Byla to chalupa,
  která byla dvoupatrová.
 • 00:24:48 Úplně nahoře na půdě
  byla tato nádherná loď,
 • 00:24:51 kterou nám ti staří manželé
  chtěli věnovat do muzea.
 • 00:24:55 Jenže ona tam byla
  už tak strašně dlouho,
 • 00:24:58 že když jsme ji s manželkou
  vynášeli po těch úzkých schodech,
 • 00:25:02 tak se zjistilo, že tam
  mezitím postavili zábradlí,
 • 00:25:05 takže jsme museli vzít
  šroubováky,
 • 00:25:07 zábradlí rozmontovat
 • 00:25:09 a teprve potom jsme mohli
  tuto krásnou lodičku vysvobodit
 • 00:25:12 a dát sem do muzea.
 • 00:25:14 -K největším pokladům expozice
  patří replika dřevěného člunu,
 • 00:25:18 v jakém se plavili
  před tisícovkami let
 • 00:25:20 naši dávní předci.
 • 00:25:22 Nebo kajak,
  který se v roce 1973 účastnil
 • 00:25:25 československé expedice
  do Himálaje.
 • 00:25:28 A zapomenout nesmíme
  ani na vodáckou legendu.
 • 00:25:30 -Pokud bychom se opravdu
  bavili o tom,
 • 00:25:33 co konkrétně tady máme
  nejstaršího,
 • 00:25:35 tak by to s největší
  pravděpodobností byl maňásek,
 • 00:25:38 což je loď, kajak,
  který se vyráběl z prken.
 • 00:25:42 Když se dal na vodu,
  tak se musel zatáhnout tou vodou,
 • 00:25:45 aby do něj neteklo.
 • 00:25:47 -Společnost všem těmto pokladům
  dělají i vesty, helmy, barely.
 • 00:25:51 Velkému zájmu
  zejména těch dříve narozených
 • 00:25:53 se těší improvizované
  vodácké tábořiště z dob
 • 00:25:56 před zhruba půl stoletím.
 • 00:25:58 -Tam máme ten stan
  se zkříženými pádly, celtu,
 • 00:26:00 to zátiší, jak tam je,
 • 00:26:02 nám se dokonce podařilo sehnat
  i starou láhev od rumu,
 • 00:26:06 kterou bezesporu vodáci
  s sebou vždycky vozili.
 • 00:26:08 Vodáci, když sem přijdou,
 • 00:26:10 tak jsou slyšet
  takové ty výkřiky:
 • 00:26:12 Jéé, hele, podívej se,
  takhle jsme tábořili.
 • 00:26:15 Takhle to tam vypadalo.
 • 00:26:17 Tamty tepláky,
  to jsme nosili na sobě.
 • 00:26:19 Tamtu pláštěnku!
 • 00:26:21 No, to bylo jediné,
  co se tenkrát prodávalo.
 • 00:26:23 A na této trojnožce,
  to jsme taky vařili.
 • 00:26:25 -Návštěvníci v muzeu
  nejen zavzpomínají,
 • 00:26:27 ale mají šanci se i přiučit.
 • 00:26:29 Zejména ti méně zkušení
  si rádi vyzkouší
 • 00:26:31 rozdíl mezi bezpečným jezem
  a takovým,
 • 00:26:34 kterému by se měli
  rozhodně vyhnout.
 • 00:26:36 Vystaveny jsou tu i knížky
  s vodáckou tématikou.
 • 00:26:39 A nechybí ani krátký výlet
  do historie toulek
 • 00:26:41 po řekách v našich končinách.
 • 00:26:43 K těm nejoblíbenějším už
  dlouho patří blízká Sázava.
 • 00:26:46 -Sázava za to vděčí
  do určité míry trampingu,
 • 00:26:50 protože trampové vyráželi
  z Prahy sem na Sázavu,
 • 00:26:53 zakládali tady osady.
 • 00:26:55 Samozřejmě ta řeka,
  když tam tekla,
 • 00:26:57 tak se tam hodily ty kánoe.
 • 00:27:00 To jsou nějaká 30., 40. léta
  minulého století.
 • 00:27:03 -Řeku, které kvůli barvě vody
  říkají zlatá,
 • 00:27:05 mají vodáci rádi dodnes.
 • 00:27:07 Ať už patříte k milovníkům
  peřejí nebo ne,
 • 00:27:09 v muzeu zasvěceném
  jedné z nejoblíbenějších
 • 00:27:12 turistických aktivit
  u nás si přijdete na své.
 • 00:27:14 Otevřené je až do konce října.
 • 00:27:18 -A teď už soutěž,
  Iveta se minule ptala na hrad,
 • 00:27:21 který znáte
  třeba z pohádky Anděl Páně.
 • 00:27:23 Je to Český Šternberk,
  správně tedy bylo za C.
 • 00:27:27 Vítězi našich cen
  moc blahopřeji.
 • 00:27:29 V Česku máme
  opravdu hodně skanzenů
 • 00:27:31 a já se dnes ptám na jeden,
 • 00:27:33 který je svým pojetím
  i historií opravdu mimořádný.
 • 00:27:36 Vznikl totiž v místech
 • 00:27:38 rozsáhlých
  archeologických výzkumů
 • 00:27:40 z druhé poloviny
  minulého století.
 • 00:27:42 Vše začalo nálezem pohřebiště
  ze starší doby bronzové,
 • 00:27:45 na to navázal systematický
  výzkum archeologického ústavu
 • 00:27:49 pod vedením doktorky Pleinerové,
  a to od 50. do 70. let.
 • 00:27:54 Následně odborníci
  na řadě experimentů
 • 00:27:57 ověřovali své poznatky,
  tavili rudu v malých píckách,
 • 00:28:00 za použití primitivních nástrojů
 • 00:28:02 vystavěli několik domů
  a polozemnic
 • 00:28:05 a v dírách v zemi úspěšně
  skladují obilí po celý rok.
 • 00:28:09 Jde o naše
 • 00:28:11 vůbec první experimentální
  centrum archeologie.
 • 00:28:14 Už víte? Tady jsou možnosti.
  Může to být:
 • 00:28:22 Odpovědi nám posílejte esemeskou.
  Určitě už víte, jak na to.
 • 00:28:26 Potřebné informace
 • 00:28:28 najdete i na teletextu
  a webu České televize.
 • 00:28:30 Čas máte do čtvrtka, 14 hodin.
 • 00:28:35 Z druhé říjnové Toulavky
  je to všechno.
 • 00:28:37 Iveta vás za týden
  mimo jiné pozve do Litomyšle,
 • 00:28:39 konkrétně do Portmonea,
 • 00:28:41 s multimediální expozicí
  o životě a tvorbě malíře,
 • 00:28:44 grafika, řezbáře a ilustrátora
  Josefa Váchala.
 • 00:28:48 A nezapomeňte na naše webovky,
  www.toulavakamera.cz.
 • 00:28:51 Teď už se musíme rozloučit,
  děkuji za milou pozornost,
 • 00:28:54 přeji hezké podzimní dny
 • 00:28:56 a hlavně pevné zdraví,
  přátelé, na shledanou.
 • 00:29:02 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2020