iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 5. 2017
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
20297
zhlédnutí

Toulavá kamera

Zámek Mitrowicz — Čápi — Hrad Sovinec — Přerov — Mechanické hračky — Františkovy Lázně

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 -Dobré dopoledne, přátelé.
 • 00:00:20 Dnes je podle kalendáře
 • 00:00:22 Mezinárodní den
  kulturní rozmanitosti.
 • 00:00:25 Proto jsem se snažila,
 • 00:00:26 aby taky naše toulky
  byly hodně pestré.
 • 00:00:29 Čeká nás památka,
  která vstala z popela,
 • 00:00:31 středověká zřícenina
  i půvabné městečko.
 • 00:00:34 Takže, pozor, startujeme.
 • 00:00:36 Nejprve vám prozradím,
 • 00:00:39 co má jihočeský
  zámeček Mitrowicz společného
 • 00:00:41 s jedním z prvních
  českých cestopisů.
 • 00:00:44 Poté se vydáme za hvězdami,
 • 00:00:46 které ovládly vesničku
  Dubné u Českých Budějovic.
 • 00:00:49 Jsou dvě a za svůj příbytek si
  vybraly střechu tamního kostela.
 • 00:00:53 Následně se pokusíme
  objevit poklad,
 • 00:00:55 jenž se údajně nachází na hradě
  Sovinec v Nízkém Jeseníku.
 • 00:00:59 Pozvu vás i na výpravu
  do pravěku za lovci mamutů.
 • 00:01:02 Proti proudu času poplujeme
  v Předmostí u Přerova.
 • 00:01:06 S čím si hráli naši prarodiče,
 • 00:01:08 to nám v Brně prozradí
  majitelé unikátní sbírky,
 • 00:01:11 manželé Pecháčkovi.
 • 00:01:13 A na konec zjistíme,
 • 00:01:15 co je pravdy na legendě
  o kouzelné moci
 • 00:01:17 bronzového Frantíka
  z Františkových Lázní.
 • 00:01:21 Jižní Čechy se pyšní celou řadou
  věhlasných šlechtických sídel.
 • 00:01:26 Ovšem najdete tam i pár památek,
 • 00:01:28 které zatím
  zájmu turistů unikaly,
 • 00:01:31 a přesto si pozornost zaslouží.
 • 00:01:33 Jedna taková, zámek Mitrowicz,
  stojí v Kolodějích nad Lužnicí.
 • 00:01:38 Jde o půvabnou,
  bezmála 500 let starou stavbu,
 • 00:01:41 s renesančními i barokními prvky.
 • 00:01:44 Letos zahajuje teprve
  druhou návštěvnickou sezónu.
 • 00:01:48 V sobotu 27. května ožije
  areál Mariánskou poutí.
 • 00:01:54 -Milovníci romantiky
  můžou připlout lodí
 • 00:01:56 z Týna nad Vltavou po Lužnici.
 • 00:01:58 Zámek na jejím břehu
  vypadá jako z pohádky.
 • 00:02:01 Nedávno se tu i jedna natáčela.
 • 00:02:02 Míří sem i svatebčané.
 • 00:02:04 My jsme sem zavítali loni
  o Mariánské pouti,
 • 00:02:07 která přilákala
  především rodiny s dětmi.
 • 00:02:09 Všichni mohli vyzkoušet,
 • 00:02:11 jaké to je být kovářem,
  platnéřem, perníkářkou,
 • 00:02:14 nebo na chvíli i rytířem.
 • 00:02:16 I když těžkých soubojů se tu
  v historii asi moc neodehrálo.
 • 00:02:20 -Tento zámek byl postaven
  v roce 1565,
 • 00:02:23 jako renesanční tvrz,
  Adamem Čabelickým ze Soutic.
 • 00:02:27 Mezi lety 1737-1741 byl přestavěn
  do dnešní barokní podoby,
 • 00:02:31 Františkem Karlem Wratislavem
  z Mitrowicz.
 • 00:02:36 -Jednoho pána Čabelického
 • 00:02:38 připomíná nedaleké
  vltavotýnské muzeum.
 • 00:02:40 Představuje opilecký dopis,
  který potvrzuje,
 • 00:02:43 že byl častým účastníkem
  pověstných pitek
 • 00:02:45 společnosti Petra Voka
  na blízké Bechyni.
 • 00:02:48 Součástí zámečku
  býval taky pivovar a lihovar,
 • 00:02:51 takže i tady jistě
  bývalo dost veselo.
 • 00:02:53 Jméno druhého
  ze zmíněných majitelů
 • 00:02:56 souvisí s jedním
  z prvních českých cestopisů.
 • 00:03:00 -V interiéru zámku
  se dochovaly unikátní fresky.
 • 00:03:04 Jsou to výjevy z cestopisu.
  Takzvaný Tureček.
 • 00:03:08 To byl předchůdce
  Wratislava z Mitrowicz,
 • 00:03:10 který odjel do Cařihradu,
  byl tam čtyři roky vězněn
 • 00:03:14 a napsal tento cestopis,
  takže to jsou výjevy z této knihy.
 • 00:03:18 -Na to, že pána z Mitrowicz
  Turci coby špiona nešetřili,
 • 00:03:22 zanechal vzpomínky písemné
  i obrazové překvapivě přívětivé.
 • 00:03:26 Návštěvníci zámku
 • 00:03:28 obdivují i krásně zrestaurovaná
  kachlová kamna a spoustu detailů,
 • 00:03:33 které prozrazují úctu k historii
  i uměleckému řemeslu.
 • 00:03:37 A přitom už měl celý areál namále.
 • 00:03:40 Po znárodnění sloužil
  jako muzejní depozitář,
 • 00:03:43 po restituci a prodeji chátral,
 • 00:03:46 velkou ránu dostal
  také při povodních.
 • 00:03:48 -Před 8 lety jsme začali
  s rekonstrukcí.
 • 00:03:52 Celý areál
  byl v havarijním stavu.
 • 00:03:54 Byl po povodních v roce 2002,
 • 00:03:57 kdy v celém areálu stála
  voda 14 dní do 3,5 metru.
 • 00:04:01 Nejnáročnější byla záchrana
  statiky kaple svaté Anny.
 • 00:04:05 Tam jsme dávali jeřábem
  celou věžičku dolů,
 • 00:04:07 dělali celý nový krov,
  stáhli železobetonovým věncem.
 • 00:04:11 -Zámek měl nakonec štěstí,
 • 00:04:13 když učaroval
  dvěma úspěšným podnikatelům,
 • 00:04:16 milovníkům historie.
 • 00:04:18 Zdevastovanou památku koupili
  a rozhodli se ji zachránit,
 • 00:04:22 oživit a zpřístupnit veřejnosti.
 • 00:04:26 -Všichni dneska po těch letech,
  že spolu spolupracujeme,
 • 00:04:29 tak opravdu
  táhneme za jeden provaz
 • 00:04:31 a ty věci děláme bez kompromisu,
  to znamená,
 • 00:04:34 nesnažíme se něco ošidit,
  nesnažíme se něco oblevnit,
 • 00:04:37 kde by se to za 10, 20 let
  objevilo, teď to stavíme tak,
 • 00:04:40 aby za dalších 200 let
  to tady bylo tak,
 • 00:04:43 jak je to tady dneska.
 • 00:04:45 Druhá věc je to,
  že jsme chtěli něco zanechat,
 • 00:04:48 něco dlouhodobého,
  co tady zůstane i po nás.
 • 00:04:50 Ano, peníze člověk
  může utratit za cokoliv,
 • 00:04:53 ale ne všechno
  zanechává trvalou hodnotu.
 • 00:04:55 -Ke zdaru díla
  přispívá i spolupráce
 • 00:04:58 s restaurátorskou školou v Písku.
 • 00:04:59 -Dělali jsme to posledních
  5, 6 let, s tím,
 • 00:05:02 že se jednalo o rozsáhlé
  rekonstrukce, vzhledem k tomu,
 • 00:05:06 v jakém, velmi špatném stavu
  tato památka byla.
 • 00:05:09 Vždycky volíme ty nejschopnější,
  které posíláme do terénu.
 • 00:05:12 Pod dozorem licencovaných
  odborníků oni můžou pracovat.
 • 00:05:16 Je to takový předpoklad,
  že by si měli vážit toho,
 • 00:05:19 že můžou pracovat
  na těchto výjimečných věcech.
 • 00:05:22 -Letošní novinkou
  je krásně opravená kaple,
 • 00:05:25 v níž už plánují řadu svateb.
 • 00:05:27 A v červnu a v červenci
  budou na zámku k vidění
 • 00:05:30 i repliky korunovačních klenotů.
 • 00:05:36 Romantickou a klidnou atmosféru
  si tady ovšem užijete kdykoliv.
 • 00:05:44 -Na jihu Čech
  ještě chvíli zůstaneme.
 • 00:05:46 Jen se posuneme
  blíž k Českým Budějovicím.
 • 00:05:49 Do obce Dubné.
 • 00:05:51 Vznikla ve 13. století,
  takže není divu,
 • 00:05:53 že tam najdete hned
  několik staveb z dávných časů.
 • 00:05:57 Samozřejmě mezi ně patří
  i kostel, který má co nabídnout.
 • 00:06:00 Nás ale bude zajímat
  hlavně jeho střecha.
 • 00:06:03 Nebo spíš její obyvatelé,
 • 00:06:05 kteří vísku proslavili
  po celé zemi.
 • 00:06:07 Už tušíte, o koho jde?
 • 00:06:09 Ano, přece o tamní,
  nesmírně populární, čápy bílé.
 • 00:06:15 -Elegantní ptáci
  už dlouhá desetiletí obývají
 • 00:06:18 střechu kostela Nanebevzetí
  Panny Marie v Dubném.
 • 00:06:21 Tento raně gotický svatostánek
  zmiňují historické dokumenty
 • 00:06:25 poprvé ve 14. století,
  čápy přece jen poněkud později.
 • 00:06:29 Ve farní kronice se dočteme,
 • 00:06:31 že poprvé tu zahnízdili
  v roce 1932.
 • 00:06:34 Jen tehdy o kousek dál.
  Na sousední faře.
 • 00:06:37 -Pan farář v kronice pak píše,
  jak mu znemožnili vařit,
 • 00:06:41 že museli komín
  tedy zajistit plechem,
 • 00:06:44 aby si čáp mohl postavit
  pohodlné hnízdo.
 • 00:06:47 A do druhého komína,
 • 00:06:49 aby se i tam náhodou
  nezabydleli čápi,
 • 00:06:51 tak dal plechovou rouru,
 • 00:06:53 aby aspoň jeden komín
  na faře byl provozuschopný.
 • 00:06:56 -V kronice,
  pamatující už 17. století,
 • 00:06:59 najdeme taky záznam
  i fotografii z roku 1956.
 • 00:07:02 Tehdy se čápi zabydleli
  na střeše kostela.
 • 00:07:06 Od té doby se tu vyklubaly
  desítky mláďat.
 • 00:07:09 -Děti z dubenské školy
  byly v roce 2012 zapojeny
 • 00:07:12 do projektu sledování
  nebo monitoring čápa bílého
 • 00:07:16 v jižních Čechách.
 • 00:07:18 Pozorování začalo v roce 2012
  a probíhalo tři roky.
 • 00:07:22 Protože v roce 2015
  byla nainstalována kamera
 • 00:07:25 a od té doby mohl každý čápy
  pozorovat z pohodlí domova,
 • 00:07:28 na monitoru počítače.
 • 00:07:30 -S nápadem instalovat
  na kostelní věž kameru
 • 00:07:32 přišel František Hronek,
  odborník na moderní technologie.
 • 00:07:36 Šplhat nahoru bylo totiž
  dost náročné a nebezpečné.
 • 00:07:39 -Tak jsme začali přemýšlet o tom,
 • 00:07:42 že bychom do tohoto místa
  mohli dát nějakou IP kameru
 • 00:07:45 a prostřednictvím
  bezdrátového přenosu
 • 00:07:48 zprostředkovat její obraz
  pro všechny občany.
 • 00:07:51 -A tak se taky stalo.
 • 00:07:54 Novodobým hrdinou Dubenských
  se stal čáp Kostelníček,
 • 00:07:57 jak mu tu říkají.
 • 00:07:59 I když vědí, že se jmenuje Max.
 • 00:08:01 Vyklubal se na jihu Německa,
  v Isny im Allgäu,
 • 00:08:05 začátkem května roku 2003.
 • 00:08:07 O měsíc později dostal
  kroužek se značkou DER A3-191.
 • 00:08:11 Spolu s bratrem Moritzem
  vyletěli z hnízda hýčkaných,
 • 00:08:15 francouzsko-švýcarských rodičů,
  Romea a Julie.
 • 00:08:19 Ti byli prvními zástupci
  svého druhu,
 • 00:08:22 kteří se v německém městečku
  usadili.
 • 00:08:25 Do Dubného Max poprvé
  zavítal v roce 2012.
 • 00:08:30 -Každý zná určitě
  tu známou pranostiku,
 • 00:08:32 na svatého Řehoře,
  letí čáp přes moře.
 • 00:08:35 Ale ten náš čáp přilétá
  o něco dříve.
 • 00:08:37 Přilétá už někdy koncem února.
 • 00:08:40 Rekord vytvořil v roce 2016,
  kdy přiletěl 7. února,
 • 00:08:44 úplně jako první
  z celé republiky.
 • 00:08:46 -Letos se vrátil 18. února
  a na partnerku čekal devět dnů.
 • 00:08:51 Záběry věžní kamery mimo jiné
  zachytily dramatické chvíle.
 • 00:08:55 Třeba loňskou děsivou
  vichřici s krupobitím,
 • 00:08:57 kdy hrozilo, že hnízdo
  i se třemi mláďáty odletí.
 • 00:09:04 Čápi tuhle apokalypsu přečkali,
  jejich domov vydržel.
 • 00:09:08 K tragédii ale došlo v roce 2015,
  kdy 10. dubna přímo na hnízdě,
 • 00:09:12 na šesti vejcích,
  uhynula Maxova partnerka.
 • 00:09:16 Pitva ukázala, že ji zabil
  karbofuran, zakázaný pesticid.
 • 00:09:19 Díky ochráncům přírody
 • 00:09:22 se podařilo uměle inkubovat
  a vypiplat tři mláďata.
 • 00:09:25 Už 16. dubna se tu objevila
  nová Maxova vyvolená.
 • 00:09:29 A nakladla čtyři vejce.
 • 00:09:31 Oběma rodičům se,
  navzdory zpoždění,
 • 00:09:33 podařilo všechny potomky
  zdárně odchovat.
 • 00:09:36 -Čápi jsou samozřejmě
  poslové jara,
 • 00:09:39 čápi přinášejí děti.
 • 00:09:41 Takže co bychom si tady
  v Dubném bez těch čápů počali?
 • 00:09:44 -Letos na hnízdě
  opět zavládl smutek.
 • 00:09:47 Nepříznivé počasí na konci dubna
  si vybralo svou daň.
 • 00:09:50 Jedno z mláďat uhynulo,
 • 00:09:52 následná snaha zachránit ta zbylá
  nebyla úspěšná.
 • 00:09:55 Dnes už ale Maxova partnerka
  znovu sedí na vejcích.
 • 00:09:59 Kamera na kostelní věži tak snad
  bude mít šanci nabídnout záběry,
 • 00:10:03 které všechny místní potěší.
 • 00:10:08 -Opeřenci, konkrétně moudré sovy,
  mají co do činění i s památkou,
 • 00:10:12 k níž se vypravíme teď.
 • 00:10:14 Právě podle nich
  byla prý pojmenována.
 • 00:10:17 Údajně proto, že jich
  v okolí hnízdilo hodně.
 • 00:10:20 Asi už tušíte,
  že řeč bude o hradě Sovinec,
 • 00:10:23 který je spojován
  s Řádem německých rytířů.
 • 00:10:26 Ti v něm, podle pověsti,
  měli ukrýt pohádkový poklad.
 • 00:10:30 Sice se žádný dosud nenašel,
 • 00:10:32 ale v podzemí
  v blízkosti zříceniny
 • 00:10:34 se nacházejí
  unikátní puklinové chodby,
 • 00:10:37 dlouhé i desítky metrů,
  takže kdo ví.
 • 00:10:41 -Nápad vystavět hrad
  na nepřístupném skalisku
 • 00:10:45 dostali na začátku 14. století
  bratři Vok a Pavel
 • 00:10:48 ze starobylého moravského rodu
  Hrutoviců.
 • 00:10:51 A místo se jim zalíbilo natolik,
 • 00:10:53 že se od roku 1332 podepisovali
  jako páni ze Sovince.
 • 00:10:58 -Naši hradní věž
  si návštěvníci často pletou
 • 00:11:01 s věží na hradě Bouzově.
 • 00:11:03 Tu mohli spatřit ve filmu
 • 00:11:06 O princezně Jasněnce
  a létajícím ševci.
 • 00:11:08 Ovšem naše hradní věž
  tak nikdy nevypadala.
 • 00:11:12 Původně to byla
  prostá, kuželovitá věž,
 • 00:11:15 teprve později, kolem roku 1990,
  tam přibyla tato nástavba.
 • 00:11:20 -Nejen silueta věže,
  ale i nádvoří a příkop
 • 00:11:23 si zahrály ve filmu Bathory
  režiséra Juraje Jakubiska.
 • 00:11:27 Posledním českým majitelem
  Sovince byl Jan starší Kobylka,
 • 00:11:30 který se jako horlivý evangelík
  angažoval ve stavovském povstání.
 • 00:11:35 Když mu pak hrozil trest smrti,
 • 00:11:37 prodal hrad hluboko
  pod cenou Řádu německých rytířů.
 • 00:11:40 A ti zřejmě přispěli
  ke vzniku mnoha pověstí.
 • 00:11:45 -Když Švédi obléhali
  hrad Sovinec, v tom roce 1643,
 • 00:11:50 tak se rozhodli němečtí rytíři,
 • 00:11:53 že vybudují ještě předsunutou
  hlásku lichtenštejnskou,
 • 00:11:56 která je asi 200 metrů
  od samotného hradu.
 • 00:12:00 K té hlásce vybudovali chodbu,
  kterou zasypali,
 • 00:12:03 a vytvořili tam umělý příkop.
 • 00:12:07 -Možná tehdy vznikly pověsti
  o pokladu v podzemí sídla,
 • 00:12:11 které zpustošili Švédové.
 • 00:12:13 Později,
  než hrad zabral wehrmacht,
 • 00:12:15 prý zase členové
  Řádu německých rytířů
 • 00:12:18 ukryli do chodeb vzácné obrazy.
 • 00:12:20 A když tu za války byli
  vězněni francouzští zajatci
 • 00:12:23 a zůstaly po nich
  láhve plné moku z hroznů,
 • 00:12:26 začaly kolovat zvěsti,
 • 00:12:28 že je v těchto místech zakopána
  celá sbírka archivních vín.
 • 00:12:31 Kromě toho se tu údajně
  na pátém nádvoří
 • 00:12:34 objevují bílá či černá paní
  a šedý skřítek.
 • 00:12:37 A na úbočí kopce má být
  pod skálou, ve stříbrné rakvi,
 • 00:12:40 pochována soví princezna.
 • 00:12:43 -Ovšem asi největším lákadlem
  a zajímavostí hradu
 • 00:12:47 jsou tato dvě naše hradní děla.
 • 00:12:49 Ta do svých sbírek pořídil
  arcivévoda Evžen Rakouský.
 • 00:12:54 Byla odlita ve Vídni roku 1860,
 • 00:12:57 následně se dostala
  jako děla pobřežní
 • 00:13:01 do pobřežní pevnosti v Terstu,
  což je v Itálii.
 • 00:13:04 Následně pak je tedy do svých
  sbírek zařadil Evžen Habsburský,
 • 00:13:08 který byl velmistr
  Řádu německých rytířů.
 • 00:13:11 -Právě arcivévodovi Evženovi
  Sovinec učaroval natolik,
 • 00:13:15 že nechal vystěhovat
  lesnickou školu,
 • 00:13:18 kterou tu řád provozoval
  po chlapeckém semináři.
 • 00:13:21 A proměnil hrad v letní sídlo.
 • 00:13:23 Kromě svých milovaných
  sbírek zbraní
 • 00:13:25 do něj navezl taky
  skoro 20 tisíc knih.
 • 00:13:28 -My jsme v rytířském sále,
  který se nachází v "Remtru".
 • 00:13:32 To je název,
 • 00:13:34 který používal Řád německých
  rytířů pro svou jídelnu.
 • 00:13:39 Ten "Remtr" je vlastně v bývalé
  dělostřelecké, velké baště.
 • 00:13:43 -Největší ránu hrad dostal
  konci války, kdy vyhořel.
 • 00:13:47 Říká se, že si z něj opilí vojáci
  Rudé armády udělali cvičný terč
 • 00:13:51 pro zápalné granáty.
 • 00:13:53 Ale zkázu tehdy
  mohl zavinit kdokoliv,
 • 00:13:56 třeba i ustupující
  německá armáda.
 • 00:13:59 Za téměř 700 let
  zažil působivý komplex
 • 00:14:02 tyčící se na skále
  mnoho utrpení.
 • 00:14:05 Možná proto je tu cítit
  tak tajemná atmosféra.
 • 00:14:08 Loni se pro návštěvníky
  poprvé otevřel nový okruh,
 • 00:14:11 který vás zavede i do podzemí.
 • 00:14:14 Možná, že konečně někdo
  najde ten tajemný poklad.
 • 00:14:21 -Přerov je nazývaný
  branou dolního Pobečví.
 • 00:14:24 Pyšní se řadou památek,
  ale taky slavných osobností.
 • 00:14:28 Na svět tu přišel třeba
  spisovatel a biskup Jan Blahoslav,
 • 00:14:31 žil tady legendární přemožitel
  kanálu La Manche
 • 00:14:34 František Venclovský.
 • 00:14:36 S historií města je spjat
  i stavitel Severní dráhy
 • 00:14:39 císaře Ferdinanda,
  Alois Negrelli.
 • 00:14:42 Právě tato trať
 • 00:14:43 totiž v 19. století velkou měrou
  přispěla k rozvoji města,
 • 00:14:47 které se dokonce stalo
  významnou železniční křižovatkou.
 • 00:14:56 A po kolejích
  se tam vypravíme i my.
 • 00:14:59 Přibalíme si kola
 • 00:15:00 a po prohlídce starých staveb
  se vydáme podél řeky
 • 00:15:03 a taky do míst,
  kde kdysi žili lovci mamutů.
 • 00:15:07 -Do Přerova vás
  ze všech koutů naší republiky
 • 00:15:10 spolehlivě dopraví vlaky.
 • 00:15:12 Milovníkům bicyklů přijde vhod
  hned u nádraží
 • 00:15:15 vybudované parkoviště
  s unikátní cyklověží.
 • 00:15:18 V ní si bezpečně uschovají
  své kolo
 • 00:15:20 a pěšky můžou vyrazit
  za památkami města.
 • 00:15:23 Jeho nejstarší část je obklopena
  zachovalými středověkými hradbami.
 • 00:15:27 -Tato úzká ulička,
  takzvaná fortna,
 • 00:15:30 ústila výpadovou brankou,
 • 00:15:32 kudy mohli obránci vstoupit
  na takzvaný parkán.
 • 00:15:36 Ta ulička vznikla
 • 00:15:39 spolu s pozdně středověkým
  opevněním města Přerova
 • 00:15:43 na přelomu 15. a 16. století,
 • 00:15:46 kdy vlastnil Přerov
  mocný rod Pernštejnů.
 • 00:15:49 Co je zvláštní
  na přerovských hradbách,
 • 00:15:53 je samotný materiál.
 • 00:15:55 Je jím totiž sladkovodní
  vápenec, travertin,
 • 00:15:58 který je místního původu.
 • 00:16:01 -Klenotem města je Horní náměstí
  se zámkem,
 • 00:16:04 v němž je umístěno
  Muzeum Jana Amose Komenského.
 • 00:16:08 Ve sklepních prostorách pak
  taky stálá expozice archeologie,
 • 00:16:12 kde si můžete prohlédnout
  unikátní nález archeologů.
 • 00:16:15 Objevili ho v roce 2007
  v lokalitě Předmostí.
 • 00:16:21 -Jde o mamutí kel dospělého
  jedince mamuta srstnatého,
 • 00:16:26 který se dožil věku
  přibližně 40 až 50 let.
 • 00:16:30 Původně tento kel dosahoval
  délky téměř 3,5 až 4 metry.
 • 00:16:37 -Ze sklepa vyšlápneme
  na zámeckou vyhlídkovou věž.
 • 00:16:40 Z ní se porozhlédneme po okolí.
 • 00:16:42 Je vidět i na Předmostí
 • 00:16:44 s už zmíněným
  archeologickým nalezištěm
 • 00:16:46 a s Památníkem lovců mamutů.
 • 00:16:49 -Je zde prezentována
 • 00:16:51 originální autentická vrstva
  kostí z doby před 26 tisíci lety,
 • 00:16:57 mamutů srstnatých,
  lva jeskynního, zajíce běláka,
 • 00:17:01 koní sprašových
  a dalších reprezentantů
 • 00:17:05 chladnomilné fauny
  poslední doby ledové,
 • 00:17:09 tak, jak ji odkryli
  archeologové v roce 2006.
 • 00:17:14 -Vůbec nejstarší zmínka
  o nálezech z doby ledové
 • 00:17:17 v této lokalitě
  pochází z roku 1571.
 • 00:17:20 Přerovský rodák Jan Blahoslav
  ve své učebnici zmiňuje,
 • 00:17:25 že tu byly nalezeny kosti obrů.
 • 00:17:30 Jen pár metrů od památníku
  najdete místo nazývané Skalka.
 • 00:17:34 Právě tady žili lovci mamutů.
 • 00:17:38 -Sídliště lovců mamutů
 • 00:17:41 se nacházelo na svazích
  výrazné krajinné dominanty,
 • 00:17:44 kterou byla vápencová skála,
 • 00:17:46 ze které zbylo
  do dnešních dnů pouze torzo,
 • 00:17:49 které místní lidé nazývají
  mylně bludným balvanem.
 • 00:17:55 Zcela světově proslulým nálezem
  z těchto míst
 • 00:17:58 je takzvaný hromadný hrob,
 • 00:18:00 který byl objeven v roce 1896
  Karlem Jaroslavem Maškou,
 • 00:18:04 jen několik desítek metrů
  za našimi zády.
 • 00:18:09 -Z Předmostí se dostaneme
  po cyklostezce k řece Bečvě.
 • 00:18:12 Podél ní můžeme putovat desítky
  kilometrů krásnou krajinou.
 • 00:18:16 Pro méně zdatné sportovce
  máme jednu radu.
 • 00:18:19 -Doporučuji cykloturistům
  nastoupit v Přerově do vlaku
 • 00:18:22 a jet do Vsetína
 • 00:18:25 a ze Vsetína se téměř neustále
  po cyklostezce,
 • 00:18:28 kolem Bečvy a z mírného spádu,
  dá dojet zase do Přerova.
 • 00:18:33 Cestou jsou bohaté možnosti
  občerstvení,
 • 00:18:36 u Oseku nad Bečvou je koupání,
  je tam přírodní jezero.
 • 00:18:40 -Na opačnou stranu se pak můžete
  vlakem vydat směrem na Břeclav,
 • 00:18:44 vystoupit ve Starém Městě
  u Uherského Hradiště
 • 00:18:47 a projet se kolem Baťova kanálu.
 • 00:18:52 -Mechanické hračky
  nejsou žádnou novinkou.
 • 00:18:55 Vymysleli je nejspíš
  už staří Číňané
 • 00:18:58 a ještě ve středověku
  se vyráběly hlavně z papíru,
 • 00:19:00 dřeva nebo cínu.
 • 00:19:02 Jejich velký boom odstartovala
  průmyslová revoluce,
 • 00:19:05 kdy se do dětských pokojíčků
  stěhovaly i celé továrny.
 • 00:19:09 Dnes jsou vyhledávaným
  sběratelským artefaktem
 • 00:19:11 a nechybějí ani v unikátní
  kolekci manželů Pecháčkových
 • 00:19:15 z Rychnova nad Kněžnou.
 • 00:19:17 Prohlédnout si ji můžete
  v Letohrádku Mitrovských v Brně.
 • 00:19:23 -Jiří Pecháček se dostal
  k mechanickým hračkám
 • 00:19:26 samozřejmě jako malý kluk.
 • 00:19:27 V dospělosti pak znovu,
  zásluhou manželky, sběratelky.
 • 00:19:31 Ne všechny její úlovky
  byly v provozuschopném stavu,
 • 00:19:35 a tak je začal po večerech
  postupně opravovat.
 • 00:19:38 -Já jsem začínala sbírat
  panenky, pokojíčky
 • 00:19:41 a věci spíš holčičího charakteru.
 • 00:19:44 Ale když jsme otevřeli muzeum,
  tak to skutečně nešlo.
 • 00:19:48 Tam přijde rodina
  a každý si musí přijít na své.
 • 00:19:51 Začaly se objevovat
  právě ty mechanické věci,
 • 00:19:55 kterým jsem podlehla i já.
 • 00:19:57 Samozřejmě, myslím, že u manžela
  to nebyl až takový problém.
 • 00:20:03 -Jelikož jsem od černého řemesla,
 • 00:20:05 tak mi to nedalo nějak
  moc práce, se toto naučit.
 • 00:20:08 Chce to trochu šikovnosti.
 • 00:20:10 U těch hraček se hodně
  používal hodinový strojek,
 • 00:20:13 nebo se používaly transmise
  u těch parních strojků,
 • 00:20:17 planetové převody
  anebo setrvačný převod.
 • 00:20:21 -Hlavními pomůckami
  jsou v takových případech
 • 00:20:25 tenký šroubovák, kleště a olej.
 • 00:20:27 A rozhodně jsou zapotřebí jemný
  smirek a antikorozní přípravky.
 • 00:20:32 -Obzvlášť ty plechové hračky,
  to je velký problém,
 • 00:20:35 protože stačilo trochu vlhkosti
  a už ta rez jede.
 • 00:20:37 Proto se jich také dochovalo
  poměrně málo.
 • 00:20:40 Ale máme radost i z takových
  těch hodně zapomenutých věcí.
 • 00:20:44 A když se nám je podaří
  dát do kupy,
 • 00:20:47 toho času, to opravdu nepočítáme,
  toho je hodně.
 • 00:20:50 -Hračky v době před 100 lety
  nebyly jen dětskou zábavou.
 • 00:20:54 Měly taky roli edukativní.
 • 00:20:56 Proto vznikaly funkční zmenšeniny,
 • 00:20:59 které bychom dnes našim
  ratolestem možná ani nedopřáli.
 • 00:21:04 Kupříkladu v kamínkách
  do kuchyňky
 • 00:21:06 se mohlo regulérně topit,
  stejně jako pod parním strojem.
 • 00:21:10 Což je věc ne vždy úplně bezpečná.
 • 00:21:15 -Vidíme před sebou hračku,
  příslušenství k parním strojkům.
 • 00:21:19 Parní strojek zde byl nahrazen
  dobovým elektromotorem,
 • 00:21:23 aby to pro ty děti
  bylo jednodušší.
 • 00:21:26 Jedná se o dominantu,
  vodní mlýn,
 • 00:21:29 potom různá řemesla,
  tady vidíme buchar,
 • 00:21:33 kotoučovou pilu,
  klasickou pilu.
 • 00:21:37 Toto se dá všelijak upravovat,
  nahrazovat, přidávat.
 • 00:21:41 Tyto hračky se dokupovaly
  po jednotlivých částech,
 • 00:21:44 tak, jak to ten tatínek koupil,
  tak se to nainstalovalo.
 • 00:21:47 Bývá to vesměs německé,
  něco málo je v českém,
 • 00:21:51 ale většinou
  jsou to německé hračky.
 • 00:21:57 -Překvapivě,
  ty prvorepublikové hračky
 • 00:22:00 často nacházíme v docela
  dobrém stavu, díky tomu,
 • 00:22:03 že když dříve dítě mělo,
  takovouto hračku, automobil třeba,
 • 00:22:07 tak si jí velmi považovalo.
 • 00:22:09 Ty hračky byly velmi drahé
  a nemělo je každé dítě.
 • 00:22:14 Takže pokud je měl chlapec,
  tak si na to dával pozor.
 • 00:22:19 -Taky díky tomu vznikaly
  unikáty doslova doma na koleně.
 • 00:22:23 Kupříkladu kolotoč,
  houpačky nebo vlakovou dráhu
 • 00:22:27 vyrobil podomácku v 50. letech
  z plechu pro vnoučata
 • 00:22:30 Josef Sitter.
 • 00:22:31 Dodnes funguje a vidět
  ho spolu s dalšími poklady
 • 00:22:35 můžete do konce června
  v brněnském Letohrádku Mitrovských.
 • 00:22:38 Za návštěvu stojí
  i rodinné muzeum Pecháčkových
 • 00:22:41 v Rychnově nad Kněžnou,
  to, které vlastně zapříčinilo,
 • 00:22:44 že se z pana Jiřího stal
  mechanik miniaturních autíček,
 • 00:22:48 kolotočů a hracích strojků.
 • 00:22:54 -Nabízejí na dvacet pramenů,
  jejichž voda léčí různé neduhy.
 • 00:22:58 Přesto má Františkovy Lázně
  většina lidí spojené
 • 00:23:01 hlavně s bronzovým Frantíkem.
 • 00:23:03 Traduje se, že žena,
  která si na něj sáhne,
 • 00:23:06 bude mít do roka kluka.
 • 00:23:08 A jak a kde
  se tato legenda zrodila?
 • 00:23:11 V hlavě jednoho
  podnikavého fotografa.
 • 00:23:13 Pacientky totiž vodil
  právě k oné sošce
 • 00:23:16 a snažil se jim tuhle historku
  namluvit s tím,
 • 00:23:19 že je při osudovém dotyku
  rovnou zvěční.
 • 00:23:22 Za peníze, jak jinak.
  Inu, i takto vznikají tradice.
 • 00:23:29 -Své jméno město dostalo
  po císaři Františkovi I.,
 • 00:23:32 který tu v roce 1793 založil
  první slatinné lázně na světě.
 • 00:23:37 Nejslavnější časy
  zažívalo v 19. století.
 • 00:23:41 -Františkovy Lázně
  se v 19. století profilovaly
 • 00:23:44 jako světoznámé, luxusní lázně,
  pro tu nejvyšší klientelu.
 • 00:23:48 Rozhodně tady pobývalo
  velké množství korunovaných hlav,
 • 00:23:53 vysoké šlechty, průmyslníků
  a velmi významných osobností,
 • 00:23:57 nejenom ze světa politiky,
  ale také kultury.
 • 00:23:59 -Pobývali tu třeba
  Johann Wolfgang Goethe
 • 00:24:02 nebo Ludwig van Beethoven.
 • 00:24:04 Ale taky Božena Němcová,
  která si však stěžovala,
 • 00:24:07 že se tu mluví jen německy
  a že nemůže sehnat české noviny.
 • 00:24:10 Už v 16. století se oblibě
  těšil Františkův pramen.
 • 00:24:13 Minerálka z něj se vyvážela
  do celé střední Evropy,
 • 00:24:17 pod názvem Chebská kyselka.
 • 00:24:19 Najdete tu prameny
  vysloveně léčivé.
 • 00:24:21 Z nich byste neměli moc
  popíjet bez porady s lékařem.
 • 00:24:25 Můžou totiž uškodit třeba
  kardiakům a těhotným ženám.
 • 00:24:28 -Máme zde 23 pramenů,
  jsou to studené prameny.
 • 00:24:33 Léčí se zde hlavně
  pohybové ústrojí, srdce a cévy,
 • 00:24:38 gynekologická onemocnění,
  včetně neplodnosti,
 • 00:24:42 celková rehabilitace,
  onkologická doléčba.
 • 00:24:47 -Při ochutnávání ale dejte pozor.
 • 00:24:49 Například Glauberův pramen
  číslo IV.,
 • 00:24:52 nejsilnější léčebný pramen
  svého druhu na světě,
 • 00:24:55 je značně projímavý.
 • 00:24:57 Původní dřevěné pavilony,
  v nichž vyvěrala kurýrující voda,
 • 00:25:00 byly postupně nahrazeny
  novými stavbami.
 • 00:25:04 -Františkovy Lázně jsou
  navrženy jako jedna ulice,
 • 00:25:07 podél níž je zástavba,
  symetricky upravená,
 • 00:25:11 postupně se začínají
  rozrůstat parky.
 • 00:25:14 V podstatě to unikátní
  na Františkových Lázních
 • 00:25:17 je právě ten komplex
  lázeňského místa,
 • 00:25:20 lázeňské kolonie.
 • 00:25:23 -Na rozdíl od Karlových Varů
  nebo Mariánských Lázní,
 • 00:25:27 které vznikly u starých obcí,
  tady se stavělo na volné ploše.
 • 00:25:30 Architektonický ráz vtiskl
  centru Gustav Wiedermann,
 • 00:25:34 jehož styl je nazýván
  romantickým historismem.
 • 00:25:38 -Františkovy Lázně mají mnohem
  bohatší a zajímavější historii,
 • 00:25:41 než by se dnes mohlo zdát.
 • 00:25:43 Ale právě kvůli tomu
  kulturně společenskému přeryvu,
 • 00:25:47 ke kterému došlo
  po druhé světové válce,
 • 00:25:50 dochází ke ztrátě
  historické paměti.
 • 00:25:54 -V roce 1900
  Františkovy Lázně získaly
 • 00:25:57 na velké Světové výstavě v Paříži
  zlatou cenu za lázeňství.
 • 00:26:02 Rok 1938 však přinesl strmý pád.
 • 00:26:05 Odešli obyvatelé
  židovského původu,
 • 00:26:08 z nichž mnozí byli lékaři.
 • 00:26:10 A po válce se město
  úplně vylidnilo.
 • 00:26:13 Své domovy a živnosti tehdy
  museli opustit všichni Němci.
 • 00:26:17 A Čechů tu žilo hodně málo.
 • 00:26:20 -A s nimi vlastně odchází
 • 00:26:22 i lázeňská kultura
  a úroveň těch lázní jako taková,
 • 00:26:26 protože v 50. a 60. letech dochází
  i k nahrazování mobiliářů hotelů.
 • 00:26:31 Takže zatímco do té doby
  jste mohli opravdu popíjet kávu
 • 00:26:34 z luxusního karlovarského
  porcelánu, zlaceného,
 • 00:26:37 se znaky těch domů,
  se znaky těch hoteliérů,
 • 00:26:40 tak potom je to nahrazováno
  zglajchšaltovaným vybavením,
 • 00:26:44 které mají státní lázně
  jako takové.
 • 00:26:46 -Nejmenší městečko
  z lázeňského trojúhelníku
 • 00:26:49 je dnes opět ve formě,
  i když bývalé slávy už nedosáhlo.
 • 00:26:52 Populární soška Františka
  je kopií z 60. let.
 • 00:26:55 Původní postavička,
  kterou můžete vidět v muzeu,
 • 00:26:58 zdobila pramen,
  jímž se léčí neplodnost.
 • 00:27:01 Chlapeček má ohlazené
  tři části těla.
 • 00:27:03 Pověra o jeho kouzelné moci
  žije dál,
 • 00:27:06 jen na místě doteku
  se pacientky neshodnou.
 • 00:27:11 -Jak se jmenuje obec,
 • 00:27:12 kam často jezdívala Johana Rottová
  neboli Karolína Světlá?
 • 00:27:16 Právě na to se minule ptal Pepa.
 • 00:27:18 Správně bylo za B, samozřejmě
  je to Světlá pod Ještědem.
 • 00:27:22 Výherci gratuluji
 • 00:27:23 a jdeme rovnou na další test
  vašich vlastivědných znalostí.
 • 00:27:27 Tentokrát vás pozvu do míst,
 • 00:27:29 kde si můžete vyzkoušet život
  na venkově ve středověku.
 • 00:27:33 Budete tam mlít obilí,
  péct chleba
 • 00:27:35 nebo tkát na historickém stavu.
 • 00:27:37 Všechno samozřejmě hezky postaru.
 • 00:27:40 Asi už jste poznali, že jsem
  vás zavedla do archeoparku,
 • 00:27:43 A mě zajímá, kde vyrostl.
 • 00:27:52 Vaše esemesky čekáme opět
  do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:27:55 Jednomu z vás, který odpoví
  správně a bude vylosován,
 • 00:27:58 pak pošleme dárek.
 • 00:28:00 Naši zbrusu novou, 24. knížku,
  Toulavý deník
 • 00:28:04 a taky batoh s logem pořadu.
 • 00:28:08 Víte, kde se nachází
  náš vůbec nejstarší
 • 00:28:11 přírodně krajinářský park?
 • 00:28:13 U zámku v Krásném Dvoře
  u Podbořan.
 • 00:28:15 Po třech letech
  náročné rekonstrukce
 • 00:28:17 bude zpřístupněn
  i tamní Gotický templ,
 • 00:28:20 který je považován za první
  skutečnou rozhlednu v Čechách.
 • 00:28:24 Příště si vše
  s Pepou prohlédnete.
 • 00:28:26 A pokud týden
  bez naší společnosti nevydržíte,
 • 00:28:29 můžete se s námi toulat
 • 00:28:30 prostřednictvím webu
  a Facebooku pořadu.
 • 00:28:33 A taky nám tam
  něco pěkného napište.
 • 00:28:35 Budeme se těšit.
 • 00:28:37 Já vám přeji krásnou neděli,
  ve znamení dobrých zpráv i lidí.
 • 00:28:41 Na viděnou, přátelé.
 • 00:28:45 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2017