iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 3. 2016
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
16191
zhlédnutí

Toulavá kamera

Křížová cesta — Zdobení vajíček — Májkování — Pomlázka — Velikonoční pokrmy a zvyky — Zdobení slámou

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:02 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:19 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Dnes je takzvaný
  Boží hod velikonoční.
 • 00:00:23 Tedy neděle po Velké noci,
  kdy měl Ježíš vstát z mrtvých.
 • 00:00:27 Naši předkové v tento den
  slavívali už od časného rána.
 • 00:00:30 Věřili, že když slunce
  vyjde na nebi bez mráčků,
 • 00:00:34 bude pěkné léto.
 • 00:00:35 Z Říma se taky vrátily zvony
  a odzvonily dlouhý půst.
 • 00:00:39 Stoly se proto prohýbaly
  pod nejrůznějšími dobrotami
 • 00:00:42 a scházely se u nich celé rodiny.
 • 00:00:44 A protože tradice
  se nemají porušovat,
 • 00:00:47 nabídnu vám sváteční menu i já.
 • 00:00:49 Takže - jdeme na to.
 • 00:00:51 Naše velikonoční toulky
 • 00:00:52 odstartujeme v Dobré Vodě
  u Českých Budějovic.
 • 00:00:55 Projdeme se
  po tamní křížové cestě,
 • 00:00:57 která má o jedno zastavení víc,
  než bývá obvyklé.
 • 00:01:00 Proč asi?
 • 00:01:01 Pak se pustíme do zdobení vajec.
 • 00:01:03 Ovšem pozor! S vrtačkou v ruce.
 • 00:01:06 Víte, co je to májkování?
 • 00:01:08 Zvyk, při kterém koledují holky.
 • 00:01:10 Vypravíme se za ním
  do Citova na Přerovsku.
 • 00:01:13 Pánům pro změnu poradíme,
  jak si uplést pořádnou pomlázku.
 • 00:01:18 V Morkovicích na Kroměřížsku
  hrají v tomto oboru prim.
 • 00:01:21 Zatouláme se taky
  do jihočeských Holašovic.
 • 00:01:24 Mimo jiné nám tam upečou
  kynuté jidáše.
 • 00:01:27 A na závěr vám prozradím,
 • 00:01:29 jak přišly kraslice
  ke svému jménu,
 • 00:01:31 a proč na ně na Hané lepí slámu.
 • 00:01:35 V křesťanském kalendáři
 • 00:01:37 jsou Velikonoce
  nejvýznamnějším svátkem roku.
 • 00:01:40 Časem rozjímání
  a náboženských poutí.
 • 00:01:43 Věřící si připomínají
  utrpení i vzkříšení Krista.
 • 00:01:47 Už ve 4. století
  proto vyráželi do Svaté země,
 • 00:01:50 aby se vydali po jeho stopách.
 • 00:01:52 Pro ty, kteří si takovou
  výpravu nemohli dovolit,
 • 00:01:56 pak začaly vyrůstat
  křížové cesty se 14 zastaveními.
 • 00:01:59 Ta mapují poslední chvíle
  Ježíšova života.
 • 00:02:02 Jednu velmi půvabnou
 • 00:02:04 najdete třeba v Dobré Vodě
  u Českých Budějovic.
 • 00:02:08 Kostel v Dobré Vodě
 • 00:02:10 patří k jihočeským
  architektonickým pokladům.
 • 00:02:13 Jeho vybudováním byl pověřen
  věhlasný architekt -
 • 00:02:16 Kilián Ignác Dientzenhofer.
 • 00:02:18 Stavět se začalo roku 1733.
 • 00:02:20 První bohoslužbu tu sloužili
  o 6 let později
 • 00:02:23 a ještě dalších 30 let trvalo,
  než byl svatostánek vysvěcen.
 • 00:02:28 Fresky, které ho zdobí,
 • 00:02:29 patří mezi vrcholné práce
  Václava Vavřince Reinera.
 • 00:02:34 Ta hlavní freska v kopuli -
 • 00:02:37 je to údajně největší
  nástropní Reinerova freska.
 • 00:02:41 Vztahuje se k historii
  tohoto poutního místa,
 • 00:02:44 kde je jednak baldachýn
  s Pannou Marií Bolestnou,
 • 00:02:48 je tam i ten horník,
  který nachází tu cestu z podzemí,
 • 00:02:52 je tam i ta kaplička
  s tím pramenem.
 • 00:02:56 Voda se jako téma objevuje
  i na dalších freskách,
 • 00:03:00 které znázorňují výjevy
  z Písma svatého.
 • 00:03:03 V okolí chrámu se pak můžete
  vydat po stopě
 • 00:03:05 jednoho z největších příběhů,
  jaké lidstvo zná.
 • 00:03:09 Připomenout si utrpení,
  ukřižování, smrt
 • 00:03:12 a také zmrtvýchvstání
  Ježíše Krista.
 • 00:03:15 Vypráví ho zastavení
  křížové cesty,
 • 00:03:17 která vznikla mezi lety 1837 a 39.
 • 00:03:23 Křížová cesta není jenom
  nějakou takovou reportáží,
 • 00:03:27 ale každé to zastavení
 • 00:03:29 má i svůj hluboký
  symbolický význam,
 • 00:03:32 který promlouvá i k nám,
  do naší dnešní doby.
 • 00:03:36 Ať už je to nespravedlivé
  odsouzení, ty Ježíšovy pády -
 • 00:03:40 to jsou v podstatě pády člověka,
  kdy člověk padá pod svými hříchy -
 • 00:03:45 a všechny tyto hříchy
  Ježíš bere na sebe.
 • 00:03:48 Křížová cesta
  je v podstatě návodem,
 • 00:03:51 jak by se k sobě lidé měli chovat.
 • 00:03:53 Setkání s Pannou Marií
  připomíná vztah k rodičům.
 • 00:03:57 Přinucení Šimona
  k nesení Kristova kříže
 • 00:03:59 zase ochotu pomáhat druhým.
 • 00:04:03 To hlavní poselství
  velikonočních svátků je to,
 • 00:04:06 co po té křížové cestě následuje.
 • 00:04:08 Čili Ježíšovo vzkříšení,
  Ježíšovo zmrtvýchvstání,
 • 00:04:12 Ježíšovo vítězství nad smrtí,
  vítězství nad hříchem.
 • 00:04:16 A to je vlastně to poselství
  nedělního rána.
 • 00:04:21 Současnou podobu dala
  křížové cestě v roce 1996
 • 00:04:25 malířka Renata Štolbová.
 • 00:04:27 Po bezmála dvou desetiletích
  se k ní vrátila
 • 00:04:30 a iniciovala stavbu 15. zastavení.
 • 00:04:34 Proto, aby
  - stejně jako v evangeliích -
 • 00:04:37 příběh končil dobrou zprávou.
 • 00:04:41 Mně nějak přišlo, že v téhle době,
  kdy tolik lidí do kostelů nechodí
 • 00:04:46 a ten příběh je rozehrán
  v těch kapličkách,
 • 00:04:50 že si zaslouží zaznít
  i v další kapličce.
 • 00:04:53 Tak jsem se dohodla se starostou
 • 00:04:56 a on mi kývl na moji vizi
  postavit ještě jednu kapličku -
 • 00:05:01 a tam to vzkříšení doplnit.
 • 00:05:06 Poslední zastavení
  dává podle autorky naději,
 • 00:05:09 že kus Kristova příběhu
  může prožít kdokoliv
 • 00:05:12 a smrt nemusí být vždycky
  jen fyzickým koncem.
 • 00:05:18 To vzkříšení,
 • 00:05:20 které je vlastně leitmotivem
  té křížové cesty,
 • 00:05:23 tak se v podstatě může odehrát
  i v každém z nás.
 • 00:05:27 Na této zemi, v tomto životě
 • 00:05:29 můžeme prožít
  nějaké osobní drama,
 • 00:05:31 které dojde k nějaké katarzi,
  k nějaké proměně vnitřní,
 • 00:05:35 a to je pro mě to vzkříšení.
 • 00:05:37 Rozjímat o velikonočním zázraku
  můžete v jižních Čechách
 • 00:05:41 nejen v Dobré Vodě,
  ale i na dalších místech.
 • 00:05:44 Třeba v poutním areálu
  nedaleko Nových Hradů
 • 00:05:47 nebo v klášteře
  v Českých Budějovicích.
 • 00:05:53 Vajíčka bývala vnímána
  jako symbol nového života,
 • 00:05:56 plodnosti i vzkříšení.
 • 00:05:58 Proto je lidé
  snad odnepaměti zdobili,
 • 00:06:00 aby jejich údajnou moc
  ještě posílili.
 • 00:06:03 Vůbec nejstarší takové
  pochází z Egypta
 • 00:06:06 a je asi 2,5 tisíce let staré.
 • 00:06:08 V dřívějších dobách
  se do nich hlavně rylo,
 • 00:06:11 nebo se různě pomalovávala.
 • 00:06:13 V průběhu věků se ale měnily
  jak motivy ornamentů,
 • 00:06:16 tak i technika práce.
 • 00:06:18 Navíc diktát módy
  ovlivnil i tento obor.
 • 00:06:20 Pár novinek vám prozradí
  Zuzana Mikocziová z Věchnova.
 • 00:06:26 V rodině Zuzany Mikocziové
 • 00:06:28 se zdobení kraslic předávalo
  z generace na generaci.
 • 00:06:31 Už jako malá s babičkou a maminkou
 • 00:06:33 rok co rok
  před příchodem svátků jara
 • 00:06:35 vyfukovala vejdunky
  a zdobila je pro koledníky.
 • 00:06:39 Dělávaly jsme klasický
  voskový reliéf, voskovou batiku,
 • 00:06:43 kterou určitě všichni znají.
 • 00:06:45 Potom na střední škole
 • 00:06:47 jsem se tak nějak začala zajímat
  víc o jiné druhy zdobení kraslic.
 • 00:06:51 Začala jsem ve větší míře
  s vyškrabáváním
 • 00:06:55 a právě časem jsem dospěla
  i k vyvrtávaným kraslicím
 • 00:06:58 a k polymerovým kraslicím.
 • 00:07:00 Vyškrabávaná vajíčka
  zdobí dvěma typy vzorů.
 • 00:07:04 Ten první je klasický
  krajkový s kytičkami.
 • 00:07:07 Vychází z tradičních krojových
  motivů jižní Moravy.
 • 00:07:11 A potom druhý typ kraslic
 • 00:07:12 jsou moje kraslice
  s autorskými motivy,
 • 00:07:15 nejčastěji tedy zvířecí.
 • 00:07:17 Jsou do značné míry unikátní
  i ve světovém měřítku,
 • 00:07:20 protože - co jsem se tak zajímala
  o konkurenci, i zahraniční,
 • 00:07:24 tak jsem podobné kraslice
  nikde nepotkala.
 • 00:07:27 Jednou z prvních kraslic
  byla labuť na pštrosím vejci.
 • 00:07:30 Tvořila ji 10 hodin.
 • 00:07:32 Kraslice barví
  buď cibulovými slupkami,
 • 00:07:35 k nimž přidává ještě černý čaj,
  nebo používá tuš.
 • 00:07:39 Při vyškrabávání se jí
  osvědčilo ševcovské šídlo.
 • 00:07:44 Důležité je,
  ať už používáte cokoliv,
 • 00:07:46 aby to mělo tvrdý hrot
  a byl ostrý,
 • 00:07:49 aby to bylo schopno
  dělat jemné vrypy
 • 00:07:51 a zároveň dost hluboké vrypy.
 • 00:07:53 Motivy si nepředkresluje
 • 00:07:55 a vzory vymýšlí
  přímo při zdobení.
 • 00:07:58 Proto je každá kraslice jiná.
 • 00:08:00 Výjimkou je madeirová technika.
 • 00:08:04 Začínám vždycky tím,
  že si rozdělím vajíčko na čtvrtiny,
 • 00:08:08 a pak vlastně udělám
  středovou dělicí čáru.
 • 00:08:11 Pak naznačím linie,
  kterými má jít vzor.
 • 00:08:14 Do těchto linií pak začnu
  naznačovat jednotlivé otvory.
 • 00:08:18 S tím, že pak individuálně
  při vrtání se to ještě dolaďuje
 • 00:08:23 a uzpůsobuje konkrétnímu vajíčku,
  konkrétní skořápce.
 • 00:08:26 Vrtám ve dvou fázích,
 • 00:08:28 přičemž v první fázi
  vezmu malou frézku,
 • 00:08:31 kterou vyvrtám každou dírku,
  kterou mám předkreslenou,
 • 00:08:34 kterou plánuji v té kraslici mít,
 • 00:08:37 a pak v druhé fázi
  ji vyměním za širší frézku,
 • 00:08:40 kterou rozšiřuji otvory,
  které potřebuji rozšířit.
 • 00:08:43 Nakonec kvůli odstranění
  vnitřní blány
 • 00:08:45 a předkreslených čar
 • 00:08:47 ponoří vejce na 10 minut
  do Sava a vody.
 • 00:08:51 Madeirová vajíčka,
  když už mám vyčištěná,
 • 00:08:53 tak je zdobím
  buď jenom voskovým reliéfem,
 • 00:08:56 jak třeba vidíte tady,
 • 00:08:58 že nechám čistě bílou skořepinu
  a dozdobím voskem -
 • 00:09:02 buď jenom bílým, nebo barevným.
 • 00:09:04 Druhá varianta -
  tyto kraslice barvím buď tuší,
 • 00:09:08 anebo akrylovými barvami.
 • 00:09:10 Když si to prozkoumáte důkladněji,
 • 00:09:12 tak tady vlastně
  je ten základní vzor stejný,
 • 00:09:14 ale výsledek je díky barvě
  úplně jiný.
 • 00:09:17 Takže jedna věc dělaná stejně
  může vypadat úplně jinak,
 • 00:09:20 když se dodá barva.
 • 00:09:22 Poslední novodobou technikou,
  kterou Zuzana používá,
 • 00:09:25 je zdobení polymerovou hmotou.
 • 00:09:27 Většinou použije dvě barvy,
  jež duhově propojí překládáním
 • 00:09:31 a projížděním strojkem
  na přípravu těstovin.
 • 00:09:34 Nakonec vytvoří dlouhý pás,
  který sroluje do válečku,
 • 00:09:38 což je základ pro kytičky.
 • 00:09:40 Těmi potom pokryje
  podkladovou hmotu.
 • 00:09:43 Vajíčko obalím,
  zarovnám případné nerovnosti -
 • 00:09:47 a pak už přijde pečení v troubě,
 • 00:09:49 protože polymerová hmota
  potřebuje vytvrdit.
 • 00:09:51 A takhle vypadá hotová
  polymerová kraslice.
 • 00:09:54 Tyhle kraslice jsou díky svému
  povrchu mnohem odolnější.
 • 00:09:57 Pokud budete chtít výtvory
  Zuzany Mikocziové
 • 00:10:00 vidět na vlastní oči,
 • 00:10:01 máte šanci na jarmarku
  rukodělných výrobků.
 • 00:10:04 Konat se bude 14. května
 • 00:10:06 v Kulturním domě
  ve Žďáru nad Sázavou.
 • 00:10:10 K Velikonocům patří neodmyslitelně
  taky pomlázka a koledování,
 • 00:10:15 za které muži dostávají
  od žen vajíčka.
 • 00:10:17 Někde si ale na své
  přijdou i holky.
 • 00:10:20 Zejména na střední Moravě
 • 00:10:22 se totiž dochovalo
  takzvané májkování,
 • 00:10:24 při kterém od domu k domu
  chodí překvapivě právě ony.
 • 00:10:28 Tento zvyk se ale pojí
 • 00:10:30 s rituálním přinášením jara
  do vesnice
 • 00:10:32 a je živým důkazem toho,
  jak se v této době,
 • 00:10:35 hlavně na venkově,
  prolínaly dva světy -
 • 00:10:38 křesťanský a pohanský.
 • 00:10:40 Jedním z míst,
  kde tuto tradici pořád udržují,
 • 00:10:43 je i Citov na Přerovsku.
 • 00:10:47 V Citově se chodí
  s májkou na Smrtnou neděli,
 • 00:10:50 v některých obcích se tento
  zvyk posunul až na Květnou,
 • 00:10:53 tedy těsně před Velikonoce.
 • 00:10:55 Do ulic vyrážejí skupinky děvčat.
 • 00:10:57 Každá má v ruce
  nazdobený stromeček,
 • 00:11:00 kterým lidem do domů i do celé
  vesnice symbolicky přináší jaro.
 • 00:11:04 Zvoní u dveří, koledují
  a zpívají písničku.
 • 00:11:09 Máj, máj, jedlička,
  červená růžička.
 • 00:11:16 Svatý Jiří vstává, zem odmykává.
 • 00:11:22 Za odměnu dostávají sladkosti
  a někde i zdobená vajíčka.
 • 00:11:26 Děvčata chodí sama, dům od domu,
  jen s nejmenšími koledují maminky.
 • 00:11:30 V Citově se májkuje odnepaměti.
 • 00:11:32 Tradici si tady předávají
  z pokolení na pokolení.
 • 00:11:41 Od dětství.
 • 00:11:42 Hned jak jsem byla schopná
  asi chodit,
 • 00:11:44 tak jsem dostala do ruky májek
  a chodily jsme s holkama.
 • 00:11:47 Takže co si pamatuji - vždycky.
 • 00:11:50 Májkování je výsadou dívek
  ve věku od 3 do 11 let.
 • 00:11:54 Ty starší vynášejí smrtku,
  o které ještě bude řeč.
 • 00:11:57 Jak potvrzují pamětnice,
 • 00:11:59 na tenhle starý lidový obyčej
  nelze zapomenout.
 • 00:12:03 Já jsem chodila sama,
  protože to jsem nejvíc dostala.
 • 00:12:07 Vždycky jsem na to čekala.
 • 00:12:09 Dokonce já jsem se odvážila
  i do zámku -
 • 00:12:12 tam byli hrozně ochotní.
 • 00:12:14 Já jsem totiž ročník
  ještě první republiky.
 • 00:12:17 Dřív lidé věřili, že v době,
  kdy končí zima a začíná jaro,
 • 00:12:22 dochází v přírodě k boji
  mezi silami dobra a zla.
 • 00:12:25 A různými rituály
  je možné ty špatné zahnat.
 • 00:12:29 Už zmíněné vynášení smrtky
  nebo Morany,
 • 00:12:32 které tady také udržují
  při životě,
 • 00:12:34 mělo právě s tímhle vesnici pomoci.
 • 00:12:38 Smrtná neděle, kde se poděle?
 • 00:12:41 U studánky, u rudánky
  jsem se umývala,
 • 00:12:44 lístečkem, plístečkem
  jsem se utírala!
 • 00:12:49 Májka, někde taky májek, jedlička,
  léto, líto, nebo létečko -
 • 00:12:54 byla naopak považována
  za magický artefakt,
 • 00:12:58 který přivolává vše živé, čerstvé
  a prospěšné nadcházejícímu období.
 • 00:13:03 Aby obřady vynášení smrtky
  i májkování byly co nejúčinnější,
 • 00:13:08 měly je podpořit doprovodné písně.
 • 00:13:11 Máj, máj, jedlička,
  červená růžička.
 • 00:13:14 Svatý Jiří vstává, zem odmykává.
 • 00:13:17 Dopoledne chození s májkem
  a po obědě chodí holky se smrtkou.
 • 00:13:21 Jakmile projdou celou vesnici,
  tak u Morávky smrtku podpálí,
 • 00:13:24 hodí do vody, zazpívají písničku,
  a tím vlastně voláme jaro.
 • 00:13:28 Naši předci věřili,
 • 00:13:30 že v májkách je ukrytá
  pozitivní síla.
 • 00:13:32 Proto stromek nebo větvičky z nich
 • 00:13:34 dávali hospodáři na ochranu
  do polí nebo včelínů,
 • 00:13:37 někdy i do hnoje.
 • 00:13:39 Aby léto bylo úrodné
  a dařilo se dobytku.
 • 00:13:42 V dnešní moderní době už lidé
  na magii příliš nevěří.
 • 00:13:46 Tradice ale v tomto kraji zůstala.
 • 00:13:49 Tady na Přerovsku
 • 00:13:51 se vlastně obchůzky
  dle posledních výzkumů
 • 00:13:53 vyskytují ve více než 20 obcích.
 • 00:13:56 Občas je můžeme zahlédnout
  i na Olomoucku nebo Vyškovsku,
 • 00:14:01 místy i na Prostějovsku
  a Kroměřížsku.
 • 00:14:05 Co se týká zvyku májkování
  a jeho obdob -
 • 00:14:08 v Čechách se údajně vyskytuje
  jen ojediněle.
 • 00:14:11 Hlavně se zachoval na Hané
  a na Slovácku.
 • 00:14:14 Tady v Citově je o to cennější,
  že ho nikdo neorganizuje -
 • 00:14:17 žádný spolek, ani lidový soubor.
 • 00:14:19 Děvčata chodí sama od sebe -
  a baví je to.
 • 00:14:22 Přece taky nebudou riskovat,
 • 00:14:24 aby pak jaro do vesnice
  ještě nepřišlo.
 • 00:14:28 Tatar, kocar, mrskačka,
  švihačka nebo žíla.
 • 00:14:31 Tak v různých koutech naší země
  říkají velikonoční pomlázce.
 • 00:14:36 Podobu má ale všude
  v podstatě stejnou.
 • 00:14:38 Svazek spletených proutků,
  na konci ozdobený pentlemi.
 • 00:14:42 Naši předkové věřili,
  že z těla vyhání vše zlé.
 • 00:14:46 Děvčata se šlehala,
 • 00:14:47 aby byla zdravá
  a veselá po celý rok.
 • 00:14:50 Vdaným ženám se pro změnu
  tímto způsobem léčil zlý jazyk.
 • 00:14:54 Taky se mělo za to,
 • 00:14:56 že nejlépe funguje výtvor
  vlastnoručně vyrobený.
 • 00:14:59 Zvu vás proto do muzea
  košíkářství v Morkovicích
 • 00:15:02 na malý rychlokurz pletení.
 • 00:15:07 Morkovice jsou považovány
  za Mekku košíkářství.
 • 00:15:10 I s pletením pomlázek
  tu mají bohaté zkušenosti.
 • 00:15:13 Na jejich výrobu používají
  proutky z košíkářské vrby.
 • 00:15:17 Pěstují se tu ve velkém -
 • 00:15:18 v takzvané "vrbovně"
  neboli "proutníku".
 • 00:15:22 Toto je pařez,
  takzvaná "babka", která se...
 • 00:15:26 Na proutníku se tomu tak říká -
  jako košaři.
 • 00:15:29 Řežu nožem - tzv. "šnicar"
  v Morkovicích se říká,
 • 00:15:33 tzv. řezací nůž.
 • 00:15:37 Proutí tady sklízejí jako na poli.
 • 00:15:39 Každý rok, jak "babka" obrůstá.
 • 00:15:41 Jednoroční je tak akorát ohebné
  a nelámou se.
 • 00:15:44 Na klasickou pomlázku
  je potřeba 8 prutů
 • 00:15:47 plus jeden na omotání držátka.
 • 00:15:49 Rozdělí se na čtyři vpravo
  a čtyři vlevo.
 • 00:15:53 Beru zprava,
  dávám mezi dva do protivky -
 • 00:15:56 a spodem ho vracím.
 • 00:15:58 Teď jsem bral zprava,
  teď beru zleva.
 • 00:16:01 Zase do protivky mezi dva
  a spodem se vrací.
 • 00:16:03 Jde o takzvané pletení
  "přes dva - za dva".
 • 00:16:06 Když má být pomlázka pevnější
  a hranatější, pruty víc stahují.
 • 00:16:10 Dá se doplnit i ozdobným držátkem,
  kterému tady říkají "hruška".
 • 00:16:14 Kdo chce na Velikonoce vyniknout,
 • 00:16:17 vytvoří si ještě větší parádu -
  třeba řetízkovou z 9 prutů.
 • 00:16:21 Musí se otočit
  kolem toho středového,
 • 00:16:24 vzít spodní vždycky zleva -
  otočit.
 • 00:16:27 Teď vezmete zprava,
  zase to tak otočíte.
 • 00:16:30 A tak se to dělá stále.
 • 00:16:32 Nejstarší zmínky o pomlázce
  pocházejí už ze 14. století.
 • 00:16:36 Název dostala zřejmě podle slov
  "pomladit" nebo "mlází".
 • 00:16:40 Podle starých pohanských zvyků
  předávají proutky ženám zdraví,
 • 00:16:44 sílu a pružnost.
 • 00:16:46 Celé vyšupání je ve své podstatě
  oslavou plození a nového života.
 • 00:16:51 Vlastně se s tím vyšlehá holka,
  aby neuschla,
 • 00:16:54 aby se do ní dostal život,
  předzvěst toho jara.
 • 00:16:57 Samotná pomlázka
  přitom symbolizuje mužskou sílu
 • 00:17:00 a vajíčka právě
  onu ženskou plodnost.
 • 00:17:03 Potvrzuje to i fakt,
 • 00:17:05 že tohle vyšlehání ženy
  vesměs vítají.
 • 00:17:07 No a mládenci, ti zase trumfovali,
 • 00:17:09 kdo si vytvořil mrskačku větší,
  nebo lepší.
 • 00:17:13 Ano, spíš to bývalo.
 • 00:17:15 Kdo má lepší pomlázku, tak...
 • 00:17:19 Taková zkrátka, no...
  Taková rivalita.
 • 00:17:22 Takže tak to chodilo.
 • 00:17:24 Oslavy svátků jara měly vždycky
  hodně společného s namlouváním.
 • 00:17:28 Leccos naznačí
  třeba barva mašle,
 • 00:17:31 kterou dívka na pomlázku uváže.
 • 00:17:33 Červená znamená náklonnost,
  modrá naději, žlutá odmítnutí.
 • 00:17:37 Že je ve výtvoru z proutků
  ukrytá síla života,
 • 00:17:40 potvrzuje i fakt,
  že se dá po použití zasadit.
 • 00:17:44 Ona vlastně zakoření
  a vyroste z toho takový stromeček.
 • 00:17:49 Třeba tady,
  jak je ta ozdobná hruška,
 • 00:17:51 že to udělá takové
  krásně tvarované kmínky.
 • 00:17:54 Třeba tady kolem těch dědin
  jsou ty vrby různě pokroucené.
 • 00:17:58 Může to být jedna z pomlázek,
  která tam dřív byla zasazená.
 • 00:18:03 V některých krajích
  se tenhle zvyk dodržuje.
 • 00:18:06 Zkuste si třeba na zahradě
  zasadit pomlázkovou vrbu.
 • 00:18:09 Musí být z čerstvého proutí
  a ponořená do vody,
 • 00:18:12 aby zakořenila.
 • 00:18:14 Ona chytne,
  já jsem to osobně doma zkoušel.
 • 00:18:17 A mám zkušenost, že tato žíla,
  nebo tento tatar -
 • 00:18:20 zhruba po 6, 7 letech
  se úplně scelí.
 • 00:18:23 Zastánci pomlázek mužům radí:
 • 00:18:26 Neurážejte ženu vařečkou
  z její kuchyně,
 • 00:18:29 upleťte si svoji.
 • 00:18:30 Ještě to můžete stihnout.
 • 00:18:32 Nebo použijte
  alespoň zelený proutek.
 • 00:18:34 Ale pozor na další zvyk,
  kterým je polévání vodou.
 • 00:18:37 V některých krajích se jím dívky
  před chlapci pořád ještě brání.
 • 00:18:43 Velikonoce začínají
  pro většinu z nás na Velký pátek
 • 00:18:46 a končí v pondělí.
 • 00:18:47 Naši předkové se ale na ně
  připravovali mnohem déle -
 • 00:18:51 už od takzvané Popeleční středy,
  která odstartovala 40denní půst.
 • 00:18:56 Řada dnů v tomto období
  měla taky své vlastní názvy
 • 00:19:00 a provázely je
  i různé zvyklosti.
 • 00:19:02 Třeba na Květnou neděli
  se světily kočičky,
 • 00:19:05 o Škaredé středě zase vymetaly
  saze z komínů
 • 00:19:09 a na Zelený čtvrtek se jedla
  zelenina pouze této barvy -
 • 00:19:12 prý kvůli pevnému zdraví.
 • 00:19:14 Další obyčeje vám prozradí
  v Holašovicích.
 • 00:19:18 Zdobené statky na návsi
  lákají turisty z celého světa.
 • 00:19:22 Holašovice ale rozhodně
  nejsou skanzenem.
 • 00:19:25 Vládne tu čilý každodenní ruch.
 • 00:19:27 Za jedněmi vraty
  najdeme například pekárničku
 • 00:19:30 Mileny Hálové.
 • 00:19:31 Recepty i zkušenosti
  zdědila po mamince.
 • 00:19:34 Vyhlášené koláčky
  znají návštěvníci vesničky
 • 00:19:37 i svatebčané široko daleko.
 • 00:19:39 Tentokrát ale chystá sladkosti
  pro velikonoční stůl.
 • 00:19:44 Nesmí mezi nimi chybět beránek
  a mazanec - neboli bochánek.
 • 00:19:48 Ani další typické drobnosti.
 • 00:19:51 Někde prostě dělají malé jidášky,
  někde takové jako ptáčky,
 • 00:19:56 někde spirálky, různě.
 • 00:20:00 U nás teda nejvíc asi ty jidáše.
 • 00:20:05 Ty se od středověku pečou
 • 00:20:07 jako připomenutí
  Jidášovy zrady Krista.
 • 00:20:09 Další tvary zase vítají jaro.
 • 00:20:11 Však i těsto, ze kterého se pečou,
  kyne, nabývá
 • 00:20:14 a roste jako jarní příroda.
 • 00:20:16 Hospodyňky si k Mileně Hálové
  chodí i pro rady.
 • 00:20:19 Prozradí jim třeba,
 • 00:20:20 že do těsta k máslu přidává
  i sádlo,
 • 00:20:22 aby dílo bylo vláčnější.
 • 00:20:25 Chce to svůj čas,
  aby dobře těsto nakynulo.
 • 00:20:29 No, a dělat to hlavně s láskou!
 • 00:20:31 V jižních Čechách
 • 00:20:32 je neodmyslitelnou součástí
  Velikonoc i sekaná,
 • 00:20:35 zvaná hlavička.
 • 00:20:36 Vařený bůček, uzené, vejce,
  rohlíky.
 • 00:20:39 Z bylinek kopřiva,
  popenec a petržel.
 • 00:20:42 A nic nezkazíte,
 • 00:20:43 když tam dáte sedmikrásku
  pro krásu, pro zdraví.
 • 00:20:47 V dalším holašovickém stavení,
  v dílně manželů Müglových,
 • 00:20:51 chystají velikonoční pomůcky
  a dekorace z keramické hlíny.
 • 00:20:55 Děláme dekorační zápichy
  do květináče,
 • 00:20:58 potom vlastně děláme formy
  na beránka,
 • 00:21:00 ve kterém se může péct.
 • 00:21:01 A nesmí chybět taky mísy,
  do kterých se dávají vajíčka,
 • 00:21:05 která se tady malují,
  i pečivo se tam může dát.
 • 00:21:08 Bez vyzdobené domácnosti
  by prostě Velikonoce nebyly úplné.
 • 00:21:13 Tomáš Mügl ale v těchto dnech
 • 00:21:14 přenechává točení
  na hrnčířském kruhu manželce
 • 00:21:17 a plete mrskačky.
 • 00:21:18 I ty jdou v Holašovicích
  na odbyt.
 • 00:21:20 Co všechno museli před svátky
  jara stihnout hospodáři,
 • 00:21:24 to se dozvědí návštěvníci
  Selského dvora.
 • 00:21:28 Před Velikonocemi už skoro nic,
 • 00:21:31 protože to už museli mít
  všechno připravené na jaro.
 • 00:21:34 Teď už za chvíli se půjde
  do pole,
 • 00:21:36 takže muselo být všechno opravené,
  připravené, aby se mohlo vyrazit.
 • 00:21:40 Stejně na tom byli
  i v dalších krajích.
 • 00:21:43 Něco typicky holašovického
  jsme ale přece jen objevili.
 • 00:21:47 Místní koledníci vykoledovanou
  koledu zavírají na noc do kaple,
 • 00:21:51 do místní kapličky,
  kde ji nechávají přes noc.
 • 00:21:54 Ráno se opět sejdou,
  obejdou s řehtačkami celou náves,
 • 00:21:58 celé Holašovice.
 • 00:22:00 Následně si koledu rozdělí
  a odnesou domů.
 • 00:22:04 Mají taky takové ty pomůcky,
  jako mívali kdysi.
 • 00:22:07 ŘEHTAČKA
 • 00:22:09 My jsme mívali ještě takové -
  trakaře jsme tomu říkali.
 • 00:22:13 Trakaře, řehtačky, hrkačky
  a klapačky
 • 00:22:16 si můžete prohlédnout
 • 00:22:18 v Jihočeském muzeu
  v Českých Budějovicích.
 • 00:22:20 A taky barevné kraslice,
 • 00:22:22 především takzvané
  doudlebské straky.
 • 00:22:24 A dozvíte se i řadu zajímavostí
  o historii Velikonoc.
 • 00:22:27 Třeba to,
 • 00:22:29 že až do soboty byly na paměť
  Ježíšova ukřižování časem ticha,
 • 00:22:32 smutku a rozjímání.
 • 00:22:35 Neděle je už vlastně veselá,
  kdy je to období,
 • 00:22:38 kdy Ježíš vstal z mrtvých,
  takže musíme se veselit.
 • 00:22:41 No, a lidé vlastně chodí
  do kostela -
 • 00:22:43 posvětit si veškeré ty pokrmy.
 • 00:22:46 A oslavují ten největší
  křesťanský den v roce.
 • 00:22:49 A taky vyráželi
  do probouzející se přírody.
 • 00:22:53 Poděkovat,
  poprosit o dobrou úrodu
 • 00:22:55 a další čas prožitý ve zdraví,
  pospolitosti a klidu.
 • 00:23:04 Stejně jako se jižní Čechy
 • 00:23:05 pyšní už zmiňovanými
  doudlebskými strakami,
 • 00:23:08 mají svou velikonoční chloubu
  i na Hané.
 • 00:23:11 Kraslice polepené slámou.
 • 00:23:13 Traduje se totiž,
 • 00:23:14 že je díky tamní úrodné půdě
  nejkrásnější v zemi.
 • 00:23:17 A tak není divu,
 • 00:23:18 že tam tímto materiálem
  kdysi zdobili kdeco.
 • 00:23:21 Třeba čela postelí, dveře skříní,
  vánoční ozdoby a právě i vajíčka.
 • 00:23:26 Jak?
 • 00:23:27 To vám ukáže Taťána Malinová
  z Uherského Hradiště,
 • 00:23:30 která se této speciální technice
  věnuje už bezmála čtvrt století.
 • 00:23:39 Když se před lety Taťána
  z "hanáckého Jeruzaléma",
 • 00:23:42 jak se také říká Prostějovu,
  stěhovala do srdce Slovácka,
 • 00:23:45 sotva tušila,
 • 00:23:46 že kousek rodného kraje
  dorazí časem za ní.
 • 00:23:50 Naučila jsem se to od kamarádky.
 • 00:23:52 Tenkrát jsem ještě pracovala
  v obchodě jako prodavačka.
 • 00:23:56 Říkala jsem si:
 • 00:23:57 Když se to naučila Irena,
  tak se to musím naučit i já.
 • 00:24:01 Já jsem u toho zůstala, ona ne.
 • 00:24:06 Nejprve na slámové kraslice
 • 00:24:08 přenášela vzory
  z velikonočních pohlednic
 • 00:24:10 nebo obrázků
  ve starých časopisech.
 • 00:24:12 Tahle technika zdobení sice
  spatřila světlo světa na Hanácku,
 • 00:24:16 její varianty ovšem existují
  i v jiných koutech Česka.
 • 00:24:20 Kraj od kraje se liší podoba
  a taky tvorba.
 • 00:24:23 Na Slovácku
  se kupříkladu čtverečky,
 • 00:24:26 trojúhelníčky nebo kosočtverce
  vystřihují nůžkami kus po kuse.
 • 00:24:30 Výjimku má jen kolečko,
  které se může vysekávat.
 • 00:24:35 Pak už stačí všechny tvary
  natřít lakem na dřevo
 • 00:24:38 a tenkou jehlu umístit
  na to správné místo
 • 00:24:41 obarveného vejdunku.
 • 00:24:45 Obarvené vajíčko je vlastně
  rozdělené na cestičku,
 • 00:24:50 ta jde většinou kolem dokola -
  a tomuto se říká líčko.
 • 00:24:58 Začíná se z větší části
  vždy cestičkou,
 • 00:25:01 potom pokračujete na tom líčku.
 • 00:25:04 Ale jsou i kraslice,
 • 00:25:06 kde nedodržujete
  přesně cestičku a líčko.
 • 00:25:10 Zdobíte přes půl vajíčka
 • 00:25:13 a zase přes tu druhou půlku,
  do protivky.
 • 00:25:19 Důležitá je přesnost.
 • 00:25:21 Slámečku je zapotřebí
  umístit hned na první pokus.
 • 00:25:25 Taťána Malinová
  získala cvik v práci.
 • 00:25:28 Ta má ale k Velikonocům
  hodně daleko.
 • 00:25:32 Základy jsem získala ve fabrice,
  kde se dělala letadla,
 • 00:25:36 kde jsem dělala
  na bodovém sváření -
 • 00:25:38 a ta práce tam byla celkem přesná.
 • 00:25:41 Barvy vycházejí podobně
  jako zdobení jinou technikou -
 • 00:25:44 z lidových krojů.
 • 00:25:46 Základními jsou modrá,
  zelená a červená,
 • 00:25:49 podle níž vlastně kraslice
  dostaly své jméno.
 • 00:25:52 Barva lásky a života byla
  totiž nazývána "krasnyjou".
 • 00:25:56 Na vajíčkách by neměla chybět
  ani žlutá,
 • 00:25:59 která ostatní prozáří.
 • 00:26:01 A populární je i černá,
 • 00:26:03 na níž právě slámové dekorování
  vyniká nejlépe.
 • 00:26:07 Jen nesmíte podcenit přípravu.
 • 00:26:09 Důležitý je už samotný
  výběr materiálu.
 • 00:26:13 Pokud je deštivý rok,
  stébla jsou zašedlá.
 • 00:26:16 Když je rok dobrý,
 • 00:26:18 mají ta z ovsa
  krásně zlatavou barvu,
 • 00:26:20 ječmenná zase bílou.
 • 00:26:24 Slámu si musíte obstarat na poli,
  přesušit, vybělit.
 • 00:26:30 Manžel mně slámu bělí.
 • 00:26:32 To je práce spíš pro chlapa,
  taky bych ji zvládla,
 • 00:26:35 ale když nemusím,
  tak se k tomu nehrnu.
 • 00:26:38 Čím složitější vzor,
  tím déle trvá.
 • 00:26:41 Ty nejsložitější - tři hodinky.
 • 00:26:44 Na tom nic neuspěcháte,
  protože když pospícháte,
 • 00:26:47 tak ho můžete tak akorát pokazit.
 • 00:26:50 Jen pro zajímavost -
 • 00:26:52 pštrosí vejce získá takovýto
  kabátek zhruba za týden.
 • 00:26:56 A takové holubí se dá zdobit
  v podstatě klidně poslepu,
 • 00:26:59 protože miniaturní slámečky
  za jehlou nejsou ani vidět.
 • 00:27:03 Je to zkrátka hotový kumšt.
 • 00:27:05 Nelze se proto divit,
 • 00:27:06 že za své výtvory
  získala Taťána Malinová
 • 00:27:09 v loňském roce
  Cenu Vladimíra Boučka,
 • 00:27:11 která se v Uherském Hradišti
 • 00:27:13 uděluje za zachování
  a rozvoj lidové umělecké výroby.
 • 00:27:20 Kde stojí unikátní větrný mlýn
  z 19. století?
 • 00:27:23 Právě na to se minule ptal Pepa.
 • 00:27:26 Správná odpověď se ukrývala
  pod Áčkem - v Ruprechtově.
 • 00:27:30 Výherci gratuluji a hned
  nabízím další soutěžní otázku.
 • 00:27:33 I jejím tématem budou Velikonoce.
 • 00:27:36 K tomuto času patří neodmyslitelně
  taky speciální svíce,
 • 00:27:39 zvané paškály.
 • 00:27:41 Zdobí se různě.
 • 00:27:42 Na žádné ale nesmí chybět kříž,
  řecká písmena alfa a omega
 • 00:27:46 a letopočet.
 • 00:27:47 V dílně,
  do níž teď společně nahlížíme,
 • 00:27:50 je dělají v různých velikostech.
 • 00:27:52 Třeba i dvoumetrové.
 • 00:27:54 A já bych teď od vás
  chtěla vědět,
 • 00:27:55 kde se tahle krása rodí.
 • 00:28:00 Odpovědi nám esemeskujte
  do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:28:04 Hraje se opět
  o naši nejnovější knihu,
 • 00:28:06 praktický Toulavý deník
  a taky batoh s logem pořadu.
 • 00:28:11 Víte, kde se vzalo rčení,
  že má někdo něco za lubem?
 • 00:28:15 Pokud ne,
  Pepa vám to příště prozradí.
 • 00:28:17 Vezme vás totiž
  do Proškova mlýna v Poteplí,
 • 00:28:20 blízko Unhoště,
 • 00:28:21 a právě s klapáči
  ono slovní spojení souvisí.
 • 00:28:24 Navíc jde o 600 let
  starou technickou památku,
 • 00:28:27 tak si její prohlídku
  nenechte ujít.
 • 00:28:29 A taky se podívejte na náš web,
 • 00:28:31 kde najdete inspiraci
  na další toulky po Česku,
 • 00:28:34 a můžete nám tam
  i něco hezkého napsat.
 • 00:28:36 Budeme se těšit.
 • 00:28:37 Já vám přeji krásné Velikonoce,
  užijte si prodloužené volno,
 • 00:28:41 a ať vám ho nic a nikdo nezkazí.
 • 00:28:44 Na viděnou, přátelé.
 • 00:29:00 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016