iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 1. 2016
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

13 hlasů
20656
zhlédnutí

Toulavá kamera

Hrad Loket — Hodinárium — Kamenné koule — Šperky — Rothmayerova vila — Tropický pavilon

29 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:02 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:18 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Tak letos prý budeme
  pod nadvládou ohnivé opice.
 • 00:00:23 Tedy podle čínského horoskopu.
 • 00:00:25 A těšit se můžeme
  na pěkně divokou jízdu.
 • 00:00:28 Co se cestovatelů týká,
  neměli by se držet při zemi.
 • 00:00:32 Sice bílých míst na mapách
  už moc není, ale kdo ví...
 • 00:00:35 Navíc i na těch dávno objevených
 • 00:00:38 se dají tu a tam
  najít zajímavé věci.
 • 00:00:40 A možná na něco natrefíme už dnes.
 • 00:00:42 Začíná první Toulavá kamera
  roku 2016
 • 00:00:45 a já jsem ráda,
  že vás u ní můžu přivítat.
 • 00:00:48 A kam se podíváme?
 • 00:00:49 Nejprve na hrad Loket.
 • 00:00:51 Víte, že tam byl jako malý kluk
  vězněn i budoucí král Karel IV.?
 • 00:00:56 Pak se vypravíme
  do originálního Hodinária.
 • 00:00:58 Nedávno ho otevřeli v Děčíně.
 • 00:01:00 Následně v Beskydech
  prozkoumáme podivné kamenné koule.
 • 00:01:04 Jejich původ nedá spát odborníkům,
  ani milovníkům záhad.
 • 00:01:08 Budeme taky svědky toho,
 • 00:01:10 jak se zdánlivě obyčejný cín
  promění v nádherný šperk.
 • 00:01:13 Před našima očima ho vykouzlí
  Jana Doskočilová.
 • 00:01:16 Poté zavítáme do impozantní vily,
 • 00:01:19 kterou si před zhruba 100 lety
  postavil slavný architekt
 • 00:01:22 Otto Rothmayer.
 • 00:01:23 Stojí v Praze, Břevnově.
 • 00:01:25 A na závěr vás seznámím
  s velkou krokodýlí rodinou,
 • 00:01:28 která se v jihlavské ZOO
  dočkala zbrusu nového pavilonu.
 • 00:01:33 Gotický hrad tyčící se
  na skále nad řekou Ohří,
 • 00:01:37 dostal jméno podle jejího meandru.
 • 00:01:39 Připomíná totiž ohnutou paži.
 • 00:01:41 Takže už možná tušíte,
  že řeč je o Lokti.
 • 00:01:44 Původně sloužil
  jako pohraniční pevnost,
 • 00:01:46 chránící významnou
  obchodní stezku.
 • 00:01:49 V roce 1337
  ale Jan Lucemburský povýšil
 • 00:01:52 stejnojmennou osadu pod ním
  na královské město
 • 00:01:55 a Loket se stal důležitým článkem
  obranného systému Koruny české.
 • 00:02:00 Dnes je památka
  oblíbeným turistickým cílem
 • 00:02:03 a jako jedna z mála svého druhu
  otevřena po celý rok.
 • 00:02:09 Už víc než 8,5 století
  se píše historie hradu Loket.
 • 00:02:12 A najdete v ní
  celou řadu zajímavostí.
 • 00:02:15 Od svého založení
 • 00:02:16 bylo tohle panské sídlo spojeno
  s osudy královských rodin.
 • 00:02:20 Mnozí ho prý dokonce nazývali
  klíčem ku Království českému.
 • 00:02:23 Ne vždy ovšem bývalo zdejší
  dění důstojné a bohulibé.
 • 00:02:27 Mocenské spory jeho vládců
  třeba kdysi do hradního vězení
 • 00:02:31 přivedly i samotného
  následníka trůnu, Karla IV.
 • 00:02:36 Tehdy byl však tříletý
  a jmenoval se Václav.
 • 00:02:39 Byl zde držen 3 roky.
 • 00:02:41 První roky to jistě
  pro něj bylo velmi těžké,
 • 00:02:44 protože byl maličký a bez rodičů,
 • 00:02:47 jenom se strážci
  ve vězeňské kobce.
 • 00:02:50 Později už se směl
  volněji pohybovat.
 • 00:02:54 Jako dospělý však
  se rád na Loket vracel
 • 00:02:57 a dokonce odsud založil
  tzv. Teplé lázně u Lokte,
 • 00:03:02 budoucí Karlovy Vary.
 • 00:03:04 Dnes jsou někdejší vězeňské kobky
  zaměřené na útrpné právo.
 • 00:03:08 Naštěstí jen jako expozice,
 • 00:03:11 připomínající nejhrůznější
  způsoby středověkého mučení.
 • 00:03:14 Ty budoucí panovník naštěstí
  na vlastní kůži neokusil.
 • 00:03:18 Ale možná se stal svědkem události
 • 00:03:20 spojené s na první pohled
  obyčejným kamenem,
 • 00:03:23 který je ovšem vůbec
  nejstarším známým meteoritem.
 • 00:03:27 Meteorit spadl na Loket
  někdy kolem poloviny 14. století.
 • 00:03:31 O tom je záznam
  také v městské kronice.
 • 00:03:33 V pozdějších staletích
 • 00:03:35 se organizovaly na hradě
  vlastně vzpěračské soutěže.
 • 00:03:39 Říkalo se,
 • 00:03:40 že kdo ten stokilový kámen
  zvedne nad hlavu,
 • 00:03:43 má určitě čisté srdce.
 • 00:03:47 Na začátku 19. století
 • 00:03:48 potom kámen zkoumali vědci
  z Humboldtovy univerzity.
 • 00:03:53 Stanovili, že je to oktaedrit,
  meteorit,
 • 00:03:56 který obsahuje více
  než 70 procent čistého železa,
 • 00:04:00 a proto je tak těžký.
 • 00:04:02 O meteorit se zajímal
 • 00:04:04 dokonce i vášnivý mineralog
  Johann Wolfgang Goethe.
 • 00:04:08 K vidění je tu jeho sbírka
  kamenů z okolí.
 • 00:04:11 Slavný básník totiž na hradě
  často pobýval.
 • 00:04:14 Další část expozice zase připomíná
  období třicetileté války,
 • 00:04:17 kdy Loket obléhali Švédové.
 • 00:04:19 Naštěstí ho nedobyli.
 • 00:04:21 K jeho záchraně přispěla
  šťastná náhoda.
 • 00:04:24 Obránce hradu střelil,
  trefil se do stromu,
 • 00:04:27 upadla větev švédskému
  generalissimovi na hlavu.
 • 00:04:30 Ten spadl z koně.
 • 00:04:32 A když přišel k sobě, prohlásil,
 • 00:04:34 že to je Boží znamení,
  že nemají obléhat Loket,
 • 00:04:38 ale odtáhli obléhat Cheb.
 • 00:04:41 Dělové koule nám tady
  zanechali na památku.
 • 00:04:46 Zatímco mužskou část návštěvníků
  v dalších hradních prostorách
 • 00:04:50 určitě potěší kolekce historických,
  chladných i palných zbraní,
 • 00:04:54 ženy asi ocení spíš křehkou
  porcelánovou krásu.
 • 00:04:59 Největšími exponáty jsou dvě vázy.
 • 00:05:01 Ta větší byla na výstavě
  ve Vídni,
 • 00:05:04 na světové výstavě ve Vídni 1873.
 • 00:05:07 Ta druhá byla darem kolegů
  panu Josefu Wachtelovi,
 • 00:05:11 c. k. úředníkovi,
  k jeho 40letému jubileu ve službě.
 • 00:05:16 Naopak nejmenšími předměty
  ve sbírce jsou hlavičky panenek,
 • 00:05:21 nábyteček z porcelánu,
  prostě hračky pro děti.
 • 00:05:24 Vystaveny jsou tu i další
  produkty slavných porcelánek.
 • 00:05:28 Ať dekorační či užitkové,
  včetně lázeňských koflíků.
 • 00:05:31 Ty se původně vyráběly
  ještě bez náustků.
 • 00:05:34 Procházku hradem pak můžete
  zakončit v hradní věži.
 • 00:05:37 Románská stavba čtvercového
  půdorysu je vysoká 26 metrů.
 • 00:05:42 A za krásným výhledem
  z jejího ochozu
 • 00:05:45 musíte zdolat 96 schodů.
 • 00:05:53 Čas měřili naši předkové
  nejprve pomocí hodin slunečních,
 • 00:05:57 vodních nebo pískových.
 • 00:05:59 Teprve ve 13. století
 • 00:06:00 spatřily světlo světa
  ty mechanické, kovové.
 • 00:06:03 Dlouho zdobily jen věže kostelů,
  zámků či radnic
 • 00:06:06 a výrazně ovlivňovaly život lidí.
 • 00:06:09 Určovaly, kdy mají vstávat,
  obědvat a jít na kutě.
 • 00:06:12 Byť jejich význam
  dávno odsunuly jiné stroje,
 • 00:06:15 pořád jsou hodny obdivu -
 • 00:06:17 a loni na podzim se dokonce
  dočkaly vlastního muzea.
 • 00:06:20 Otevřel ho Český spolek horologický
  na půdě zámku v Děčíně.
 • 00:06:28 Pro většinu z nás představují
  věžní hodiny jen obří ciferník
 • 00:06:32 se zlacenými ručičkami.
 • 00:06:34 To hlavní se ale ukrývá pod ním,
 • 00:06:36 složitý mechanismus
  plný ozubených kol a hřídelí.
 • 00:06:39 Spatřit ho může jen ten,
 • 00:06:41 kdo vystoupá až téměř
  k vrcholu kostela.
 • 00:06:44 Proto je nová expozice
  s názvem Hodinárium
 • 00:06:46 na děčínském zámku
  mimořádnou událostí.
 • 00:06:49 Umožní totiž všem zájemcům
  nahlédnout do vnitřností strojů,
 • 00:06:53 jež měřily čas mnoha generacím.
 • 00:06:56 Tento stroj je zřejmě z roku 1692,
 • 00:06:58 byl nainstalován na zámku
  v Pátku u Loun,
 • 00:07:01 kde sloužil několik desetiletí.
 • 00:07:04 Potom byl nahrazen
  strojem novějším
 • 00:07:07 a přežíval na půdě zámku
  až do poloviny 20. století.
 • 00:07:11 Tam potom při úklidu
  byl zřejmě vyhozen z půdy
 • 00:07:14 a našel svůj konec
  na břehu řeky Ohře.
 • 00:07:17 Ostatní exponáty
  ovšem pořád tikají.
 • 00:07:20 Jako by jim tlouklo srdce.
 • 00:07:23 Nový život jim vdechli hodináři
  při složitém restaurování.
 • 00:07:27 Autoři téhle přehlídky zachraňují
  monumentální stroje už řadu let.
 • 00:07:31 Pět roků je předváděli
  ve Věžním muzejíčku
 • 00:07:34 v Soběslavi na Táborsku.
 • 00:07:35 A teď je přestěhovali
  do nově zrekonstruovaných prostor
 • 00:07:39 v podkroví děčínského zámku.
 • 00:07:41 Protože jsme v Děčíně,
  tak jsme zvláště hrdí na exponáty,
 • 00:07:45 které pocházejí přímo od nás.
 • 00:07:47 A jedním z nich je právě
  tento hodinový stroj.
 • 00:07:50 Ten pochází z děčínské radnice
 • 00:07:52 a máme k němu takovou
  zajímavou historku.
 • 00:07:55 Protože když jsme poprvé
  tuto expozici otevírali,
 • 00:07:59 s komentovanou prohlídkou,
 • 00:08:01 tak tu byl mimo jiné jeden
  starší pán, který mi vyprávěl,
 • 00:08:05 že jako učedník firmy Novák
 • 00:08:07 v roce 1947 chodil tyhle hodiny
  na děčínskou radnici
 • 00:08:11 pravidelně natahovat.
 • 00:08:14 V Hodináriu najdete ale taky
  třeba bicí a zvoníci stroje,
 • 00:08:18 ručičky, ciferníky a závaží.
 • 00:08:21 Tento komplet je zajímavý tím,
 • 00:08:23 že byl instalován
  na zámku v Býchorech.
 • 00:08:26 Je to kompletní sestava, tak,
  jak fungoval na tomto zámku,
 • 00:08:31 včetně krásných cimbálů
  od Anny Bellmann.
 • 00:08:35 Ten stroj byl později
  doplněn tímto zvonícím strojem -
 • 00:08:39 a ten zvonící stroj třikrát
  za den do okolí vydával signál.
 • 00:08:51 Hodinářství bývalo
  velmi váženým řemeslem
 • 00:08:54 a výtvory šikovných mistrů
  často spíše uměleckými díly.
 • 00:08:57 A nejinak je tomu i dnes.
 • 00:08:59 Dokazuje to nástěnný orloj
  Petra Skály a Miroslava Kotrby
 • 00:09:03 či skeletové hodiny Zdeňka Legnera.
 • 00:09:07 Tyto krásné hodiny
  jsou prací sochaře Achrera.
 • 00:09:10 Na horním ciferníku
  to ukazuje hodiny a minuty,
 • 00:09:14 prostřední ciferník ukazuje datum,
  teď je dopoledne 11.,
 • 00:09:19 a tento ciferník ukazuje vteřiny.
 • 00:09:23 Téma času pojali tvůrci
  s nadhledem.
 • 00:09:26 Malá expozice Nonsens 2015
 • 00:09:28 představuje hodinové stroje,
  připomínající díla Járy Cimrmana.
 • 00:09:34 Tento stroj času vypadá
  jako z dílny Járy Cimrmana,
 • 00:09:37 ale opravdu sloužil
  úředníkům k označování dokumentů.
 • 00:09:41 Je tam hodinový stroj,
 • 00:09:43 který přetáčí dole
  datumové razítko,
 • 00:09:45 a tím vlastně
  při označení dokumentů
 • 00:09:48 se tam vyrazí správný čas
  toho úkonu.
 • 00:09:51 Zásluhou nové expozice
  jako by děčínský zámek ovládl čas.
 • 00:09:56 Nerespektuje
  konec turistické sezóny,
 • 00:09:58 ani pondělí coby zavírací den.
 • 00:10:01 Tajemství věžních hodin
  tu můžete odhalovat po celý rok.
 • 00:10:09 Už jste někdy slyšeli
  o tajemných kamenných koulích?
 • 00:10:13 Ty asi nejznámější
  byste si mohli prohlédnout
 • 00:10:16 v Kostarice.
 • 00:10:17 V deltě řeky Diquis.
 • 00:10:18 Ovšem pozor.
 • 00:10:19 Podobnými objekty
  se můžeme pochlubit i my,
 • 00:10:22 byť jsou z části uvězněny
  ve skále.
 • 00:10:30 Jejich stáří odhadují odborníci
  na desítky milionů let.
 • 00:10:33 Najdete je na česko-slovenském
  pomezí v oblasti Beskyd.
 • 00:10:37 První zprávy o nich se objevily
 • 00:10:39 teprve v 90. letech
  minulého století
 • 00:10:42 a dodnes jsou předmětem
  mnoha dohadů.
 • 00:10:44 Podle některých teorií
 • 00:10:46 by dokonce mohly být dílem
  původních obyvatel oblasti.
 • 00:10:50 Jedním z míst,
 • 00:10:51 kde se tyhle tajemné koule
  objevily,
 • 00:10:54 byl dnes už opuštěný lom
  nedaleko obce Vidče na Rožnovsku.
 • 00:10:58 Koncem minulého století
  se v něm těžil pískovec.
 • 00:11:01 Zdejší zaměstnanci
  si při práci všimli,
 • 00:11:03 že ze skály vystupují kulovité
  předměty stejného složení
 • 00:11:07 jako těžený kámen.
 • 00:11:08 Objev vzbudil
  mezi místními velký rozruch.
 • 00:11:12 Lidé si je odváželi
 • 00:11:13 buď jako dekorativní prvky
  do zahrady, někteří,
 • 00:11:16 nebo je používali
  jako stavební materiál.
 • 00:11:18 Konkrétně tyhle koule
  se sem dostaly tak,
 • 00:11:20 že rodina Vičanova
  byla bývalým majitelem lomu.
 • 00:11:23 A ti si je taky odvezli
  jako dekorativní prvek.
 • 00:11:26 Jaký je původ koulí?
 • 00:11:28 Můžeme si vybrat z řady hypotéz.
 • 00:11:30 Podle jedné z nich
 • 00:11:32 vznikly působením
  mohutných příbojových vln
 • 00:11:34 pradávného moře Tethys.
 • 00:11:36 Další je považuje za zkamenělá
  vejce prehistorických ještěrů.
 • 00:11:40 Existují i názory,
 • 00:11:41 že se lávové bochníky
  kutálely po svahu sopky,
 • 00:11:44 přičemž získaly tvar
  dokonalých koulí.
 • 00:11:47 A nechybějí ani úvahy
  o působení mimozemšťanů.
 • 00:11:51 Představte si, že řeka nanese
  spoustu jílu, písku, štěrku.
 • 00:11:55 V tom prostředí tam vzniká koule,
  na kterou se nabaluje ta hmota.
 • 00:11:59 Takže se dostává do pohybu,
  gravitací do těch nižších poloh,
 • 00:12:03 nabaluje na sebe určité vrstvy
  toho sedimentu.
 • 00:12:06 Takže jedna z těchto teorií je,
 • 00:12:08 že vlastně takhle vznikaly
  ty kulovité útvary.
 • 00:12:11 Jak je vidět,
  koule jsou plné trhlin.
 • 00:12:14 Některé se dokonce rozpadly
  na několik částí.
 • 00:12:16 Řada z nich je zarostlá,
 • 00:12:18 nebo skrytá
  na nedostupných místech.
 • 00:12:21 Přesto se těší velkému zájmu.
 • 00:12:23 Jeho důkazem
  jsou tyhle vyvrtané díry,
 • 00:12:25 které po sobě zanechali geologové.
 • 00:12:28 Začali zkoumat složení,
  jestli to náhodou není útvar,
 • 00:12:32 který spadl do toho
  sedimentačního prostředí,
 • 00:12:34 anebo to vzniklo při tvorbě
  celého toho prostředí.
 • 00:12:38 A právě proto navrtávali
  některé ty kamenné koule
 • 00:12:42 a zjišťovali složení té koule.
 • 00:12:44 Zjistili, že ty útvary,
  které navrtali,
 • 00:12:47 jsou stejného složení,
  jako je okolní hornina.
 • 00:12:50 O to potom větší problém to je,
 • 00:12:53 že těžko se odhaduje potom
  ten vznik,
 • 00:12:55 anebo za jakých okolností
  ta koule vznikla.
 • 00:12:59 Další záhadou je věk
  nezvyklých objevů.
 • 00:13:01 Určit stáří nerostů
  je velmi obtížné.
 • 00:13:04 Přesto se geologům podařilo
  poměrně přesně stanovit dobu,
 • 00:13:07 ve které materiál vznikl.
 • 00:13:09 Pomohl jim nález,
  který na první pohled není vidět.
 • 00:13:13 V tomto lomu byly objeveny
  ty foraminifery,
 • 00:13:15 které udávají potom stáří
  toho období,
 • 00:13:17 ve kterém vznikalo to prostředí.
 • 00:13:19 A mezi nimi samozřejmě
  i ty kamenné koule.
 • 00:13:22 To znamená,
  že geologové zjistili,
 • 00:13:24 že v období paleocénu,
  ve třetihorách -
 • 00:13:26 stáří kolem 55 až 60 milionů let.
 • 00:13:29 To je to stáří těchto hornin,
  které teď popisujeme,
 • 00:13:33 u kterých stojíme.
 • 00:13:34 Foraminifery byly živočichové
  žijící v době utváření sedimentů.
 • 00:13:39 Díky jejich dochovaným schránkám
 • 00:13:41 mohli geologové určit
  stáří usazenin.
 • 00:13:44 Horniny,
  v nichž se kamenné koule nacházejí,
 • 00:13:46 vznikly nejspíš hluboko
  pod hladinou moří,
 • 00:13:49 kdesi severně od Afriky.
 • 00:13:51 A posunem kontinentů
  doputovaly na sever Moravy.
 • 00:13:53 Procesy, kterým vděčíme
  za Karpaty i Beskydy,
 • 00:13:56 skončily přibližně
  před 15 miliony lety.
 • 00:14:00 My jsme si vědomi,
 • 00:14:01 že naše obec
  je díky těmto kamenným koulím
 • 00:14:03 svým způsobem specifická,
 • 00:14:05 a proto jednáme
  s mysliveckým spolkem,
 • 00:14:07 který je současný majitel lomu,
  o věnování 2 - 3 koulí,
 • 00:14:11 které zakomponujeme
  do chystané revitalizace zeleně
 • 00:14:15 centra obce.
 • 00:14:16 Až prozkoumáte lom,
  navštivte i vesničku Vidče.
 • 00:14:19 Patří k místům s nejstarším
  osídlením na Rožnovsku.
 • 00:14:22 Dominantou obce je pseudogotický
  kostel sv. Cyrila a Metoděje.
 • 00:14:26 Loni uplynulo 100 let
  od jeho vysvěcení.
 • 00:14:28 A za zmínku stojí
  i původní zvonička
 • 00:14:31 a kamenné koule
  na zahradách zdejších domů.
 • 00:14:35 Homo sapiens
  není jen člověk rozumný,
 • 00:14:37 ale nejspíš i fintivý.
 • 00:14:39 Archeologické nálezy
  totiž dokládají,
 • 00:14:41 že se už v pravěku zdobil šperky.
 • 00:14:44 Na jejich výrobu používal kdeco.
 • 00:14:46 Kosti, dřevo, kámen,
  ale taky třeba zuby a peří.
 • 00:14:49 Pak přišla éra keramiky
 • 00:14:51 a v době bronzové se pustil
  do zpracovávání kovů.
 • 00:14:54 Hlavně pak olova, zlata,
  stříbra, mědi a cínu.
 • 00:14:57 Poslední dva jmenované materiály
 • 00:15:00 okouzlily i Janu Doskočilovou
  z Mezilesí.
 • 00:15:03 Držitelku certifikátu
  Regionální produkt Podorlicka.
 • 00:15:09 Jana Doskočilová
  vystudovala floristiku,
 • 00:15:11 od níž k výrobě jiné krásy
  v podobě šperků neměla daleko.
 • 00:15:15 Jako každá žena se ráda zdobí.
 • 00:15:18 Ale postupně došla k tomu,
  že chce nosit originální kousky,
 • 00:15:21 které si sama navrhne a vyrobí.
 • 00:15:23 Ruční tvorbě se věnovala
  od dětství.
 • 00:15:27 Už odmalička
  jsem tíhla ke šperkům,
 • 00:15:29 byla jsem jak straka.
 • 00:15:30 Dělala jsem dřív jenom třeba
  z korálků různé motanice.
 • 00:15:34 A když se objevila tato technika,
  tak mě oslovila.
 • 00:15:37 Říkala jsem si,
  že to musím umět a dělat.
 • 00:15:41 A tak začala hledat někoho,
 • 00:15:43 kdo by ji naučil
  techniku cínovaných šperků.
 • 00:15:46 Poštěstilo se jí
 • 00:15:48 a u jedné šikovné výtvarnice
  na Moravě
 • 00:15:50 zvládla základní postup.
 • 00:15:52 Ke své práci potřebuje pájku,
 • 00:15:54 kleštičky, měděnou pásku,
  drát, cín
 • 00:15:57 a spousty druhů pravých kamenů,
 • 00:15:59 které jsou hlavním prvkem
  jejích ozdob.
 • 00:16:03 O každém kameni se říká,
  že je na něco jiného.
 • 00:16:06 Třeba tygří oko,
  že je na bolení hlavy,
 • 00:16:08 že přináší úspěch a peníze.
 • 00:16:10 Křišťál je takový univerzální,
 • 00:16:12 z toho dělám asi tak nejčastěji,
  nejradši.
 • 00:16:15 Doplňuje hezky ty ostatní kameny,
 • 00:16:16 protože zesiluje ty energie
  těch ostatních.
 • 00:16:19 Pro mě pak i ametyst
  je moc příjemný, pěkný kámen.
 • 00:16:23 Ten zase blokuje špatné zóny
  třeba od počítače,
 • 00:16:26 je na spánek.
 • 00:16:29 Předem si nic nekreslí,
 • 00:16:31 a přesto její ozdoby ženských
  výstřihů, ušních lalůčků i zápěstí
 • 00:16:35 dokonale ladí.
 • 00:16:37 Většinou vznikají tak,
  že si Jana nejdřív vybere kámen.
 • 00:16:40 Buď podle momentální nálady,
 • 00:16:42 anebo podle znamení zvěrokruhu
  toho, kdo bude šperk nosit.
 • 00:16:46 Každý kamínek si řekne,
  že chce ozdobit úplně jinak.
 • 00:16:50 Ne na každý se hodí
  třeba další perličky,
 • 00:16:52 nebo prostě dát
  dva, tři kamínky dohromady.
 • 00:16:55 Cín je vhodný pro tvorbu
  výrazných extravagantních šperků.
 • 00:16:59 Je tvárný a dobře se s ním pracuje.
 • 00:17:01 Jana začíná klasickou
  Tiffany technikou.
 • 00:17:04 Usadí kámen do měděné pásky
  a pak už jen přidává drátky.
 • 00:17:09 Tím cínem se dají udělat
  i jednotlivé různé plošky
 • 00:17:12 na tom šperku.
 • 00:17:14 Dodělávám pak kuličky,
 • 00:17:16 někdy používám
  třeba i další přízdoby.
 • 00:17:19 Můžu použít i různé druhy drátků,
  že někdy mám třeba 0,1,
 • 00:17:22 ze kterého si udělám nějaký základ,
  nějakou konstrukci.
 • 00:17:26 A do toho pak přidávám další,
  třeba slabší drátky, korálky.
 • 00:17:30 Ale je to většinou o fantazii,
  co člověka zrovna napadne.
 • 00:17:35 Když je ucínovaný,
  tak vezmu patinu,
 • 00:17:38 tou patinou ten šperk potřu,
  on jakoby zčerná.
 • 00:17:42 Potom brusnou vatou
  se vyleští některé části,
 • 00:17:48 aby vylezly nahoru
  takové ty světlé
 • 00:17:51 a ta tmavší tam zůstala.
 • 00:17:54 Nakonec se ten šperk
  dá do antioxidantů,
 • 00:17:56 které ten šperk chrání,
  aby nekorodoval.
 • 00:18:00 Při tvorbě Jana popouští
  uzdu své fantazii
 • 00:18:03 a zdobí téměř všechno,
  co jí přijde pod ruku.
 • 00:18:06 Květináč, hodiny, zrcadlo i pero.
 • 00:18:08 Nejraději pracuje v noci,
  když už je všude klid.
 • 00:18:12 Nápady ale hledá během dne.
 • 00:18:15 Člověk jde třeba ven,
  vidí někde nějaký hezký lísteček,
 • 00:18:18 který chce udělat do toho šperku,
 • 00:18:20 nebo v televizi,
  třeba u Pána prstenů,
 • 00:18:22 mají nádherné šperky
  třeba na krku elfové.
 • 00:18:25 Občas její tvorbu
  ovlivňuje fantasy svět.
 • 00:18:28 Nejoblíbenějším tématem jsou draci.
 • 00:18:32 Ty mám ráda,
  protože jsou mystičtí.
 • 00:18:34 Každý drak se vždycky vytvoří
  nějak jinak,
 • 00:18:37 vždycky z něj něco jiného vyleze.
 • 00:18:39 Pokud se vám šperky
  Jany Doskočilové líbí,
 • 00:18:41 tak neváhejte
 • 00:18:43 a udělejte si výlet
  do podhůří Orlických hor.
 • 00:18:46 Ve svém ateliéru v Mezilesí
 • 00:18:47 vám umožní sledovat
  jejich výrobu na vlastní oči.
 • 00:18:53 Mezi naše vzácné památky
 • 00:18:55 patří i honosné
  prvorepublikové vily.
 • 00:18:57 Třeba ta, kterou si v naší
  metropoli koncem 20. let
 • 00:19:01 postavil významný architekt
  Otto Rothmayer.
 • 00:19:04 Rodina v ní bydlela
  až do roku 2008,
 • 00:19:06 kdy ji architektův syn prodal
  Muzeu hlavního města Prahy.
 • 00:19:10 Ovšem pod jednou podmínkou.
 • 00:19:12 Aby v ní vznikla expozice,
  která bude připomínat jeho otce.
 • 00:19:16 A stalo se.
 • 00:19:17 Na podzim se brány
  Rothmayerovy vily
 • 00:19:19 slavnostně otevřely veřejnosti.
 • 00:19:24 Otto Rothmayer byl žákem
  a spolupracovníkem
 • 00:19:27 slovinského architekta
  Josipa Plečnika.
 • 00:19:29 Ten byl ve 20. letech
  přizván prezidentem Masarykem
 • 00:19:32 k obnově Pražského hradu.
 • 00:19:36 Když začal Rothmayer plánovat
  stavbu svého vlastního domu,
 • 00:19:39 pro inspiraci nešel daleko.
 • 00:19:41 Jako první každého příchozího
  zaujme krásné točité schodiště.
 • 00:19:47 Vila byla postavena
  na konci 20. let,
 • 00:19:49 a to v takovém zvláštním stylu
  moderního klasicismu,
 • 00:19:54 kdy se Rothmayer hodně inspiroval
 • 00:19:57 Plečnikovou prací
  na Pražském hradě.
 • 00:20:00 Dokonce se podařilo dopátrat,
 • 00:20:02 že předobrazem této vily
  je Plečnikova vila v Lublani.
 • 00:20:07 Ale Rothmayer byl
  poměrně modernější člověk,
 • 00:20:11 a tak si Plečnikův projekt
  po Plečnikově souhlasu
 • 00:20:15 upravil pro své potřeby.
 • 00:20:19 Vliv učitele Plečnika
 • 00:20:21 a jeho inspirace
  středomořskou tradicí
 • 00:20:23 provázel Otto Rothmayera
  po celý život.
 • 00:20:26 Při své práci se ale seznámil
 • 00:20:29 i s dalšími významnými
  architekty té doby,
 • 00:20:31 Josefem Gočárem a Pavlem Janákem.
 • 00:20:35 Rothmayer se věnoval především
  práci na Pražském hradě,
 • 00:20:39 která mu zabírala
  většinu jeho volného času.
 • 00:20:42 Teprve koncem 50. let,
  kdy odešel z Pražského hradu,
 • 00:20:45 tak se více věnoval
  tomuto domu a hlavně té zahradě,
 • 00:20:49 proslavené
  na Sudkových fotografiích.
 • 00:20:53 S Josefem Sudkem se Otto Rothmayer
  spřátelil v době,
 • 00:20:57 kdy fotograf dokumentoval
  obnovu Pražského hradu.
 • 00:21:01 U něj doma pak Sudek
  zachytil nejen zahradu,
 • 00:21:04 ale i interiéry.
 • 00:21:06 Při té rekonstrukci se nalezla
 • 00:21:08 obrovská spousta negativů
  a pozitivů,
 • 00:21:11 což umožnilo víceméně rekonstruovat
 • 00:21:14 ty interiéry i ty exteriéry
  do takové podoby,
 • 00:21:17 do které jsme je chtěli dostat,
  to znamená přelom 50., 60. let.
 • 00:21:22 Rothmayerovi měli rádi společnost.
 • 00:21:25 Navštěvovalo je mnoho umělců,
 • 00:21:27 jako například sochař
  Bedřich Stefan
 • 00:21:29 nebo sklář René Roubíček.
 • 00:21:32 Jeho díla dokonce zdobí
  zahradu vily.
 • 00:21:35 Protože architekt mimo jiné
  učil na uměleckoprůmyslové škole,
 • 00:21:39 docházeli za ním domů i studenti.
 • 00:21:41 V interiéru se dochovalo
  mnoho původních předmětů.
 • 00:21:45 V kuchyni i dnes najdete linku,
  kterou navrhl sám pan domácí,
 • 00:21:49 stejně jako další
  praktický nábytek,
 • 00:21:51 včetně vestavěných skříní.
 • 00:21:54 Absolutně univerzální a dokonalé
  je vybavení koupelen, spíže.
 • 00:21:59 Dům byl vytápěn nádhernými kamny,
  která se dochovala dodnes.
 • 00:22:03 Takže tyto předměty
  v zásadě jsou na místě pořád.
 • 00:22:08 V hudebním pokoji se dochovala
  původní sestava reproduktorů.
 • 00:22:13 Pravděpodobně je to práce
  právě Jana Rothmayera,
 • 00:22:16 je to předchůdce původního
  stereofonního systému z 50. let.
 • 00:22:24 Terasu ozdobil Rothmayer skleníkem
 • 00:22:26 s inteligentním systémem
  zavlažování.
 • 00:22:29 Na jaře v něm zase poroste
  zelenina, kterou měla rodina ráda.
 • 00:22:34 Zajímavým zjištěním je pro nás to,
 • 00:22:36 že dům byl postaven vlastně
  na pustině, nebo na samotě,
 • 00:22:40 na břevnovském kopci,
  kde nebylo vůbec nic.
 • 00:22:43 V době stavby domu nebyla
  v okolí žádná zástavba,
 • 00:22:47 takže působil jako opuštěný
  maják na moři.
 • 00:22:49 Dnes je součástí vilové čtvrti.
 • 00:22:52 Naproti zase vyrostl
  rozlehlý areál
 • 00:22:54 Ústřední vojenské nemocnice.
 • 00:22:58 Muzeu hlavního města Prahy,
 • 00:23:00 které vilu zrekonstruovalo
  a pečuje o ni,
 • 00:23:02 šlo hlavně o zachování
  původní atmosféry.
 • 00:23:04 Což se povedlo.
 • 00:23:06 A ještě praktická rada na závěr.
 • 00:23:08 Návštěvu s průvodcem si musíte
  předem telefonicky objednat.
 • 00:23:13 Pokud vám zimní počasí nesvědčí
 • 00:23:16 a rádi byste si dopřáli
  trochu tepla, mám pro vás tip.
 • 00:23:19 Výlet do tropů.
 • 00:23:20 A nemusíte si ani balit kufry
  a kupovat letenky.
 • 00:23:24 Ohřejeme se totiž
  ve zbrusu novém pavilonu,
 • 00:23:26 který krátce před vánočními svátky
 • 00:23:29 otevřeli v jihlavské
  zoologické zahradě.
 • 00:23:31 Je poslední částí tamního
  projektu ZOO pěti kontinentů.
 • 00:23:35 A už svým tvarem a šupinatým
  opláštěním dává tušit,
 • 00:23:38 kdo je v něm doma.
 • 00:23:43 Jsou tomu tři roky,
 • 00:23:45 kdy se ze starého pavilonu plazů
  a opic stěhovali jeho obyvatelé.
 • 00:23:49 A ne ledajací.
 • 00:23:50 Tohle je Rocco a jeho partnerka,
 • 00:23:53 rodiče tří desítek krokodýlů
  čelnatých odchovaných v Jihlavě
 • 00:23:56 a ikony místní plazí scény.
 • 00:23:59 Azyl tehdy našli v Protivíně
 • 00:24:01 a před pár týdny se vrátili
  do zbrusu nového bytečku.
 • 00:24:06 Krokodýli čelnatí
  jsou naši nejstarší obyvatelé,
 • 00:24:10 vlastně celé zoologické zahrady,
  nejenom tohoto pavilonu,
 • 00:24:13 nebo terária.
 • 00:24:15 V zoologické zahradě
  jsou skoro 30 let.
 • 00:24:17 Já s nimi pracuji 25 let
 • 00:24:19 a u nás v České republice
  už jsou něco přes 40 let.
 • 00:24:23 Protože přišli z přírody
  jako dospělí, tak se počítá,
 • 00:24:26 že je jim něco kolem 50 let.
 • 00:24:30 Každý z pavilonů
  nebo takových celků,
 • 00:24:32 které máme v zoologické zahradě
  v Jihlavě,
 • 00:24:35 něco představuje.
 • 00:24:37 Tento pavilon by měl
  představovat právě džungli.
 • 00:24:40 Já říkám, že džungli obecnou.
 • 00:24:42 Ale každopádně jsou to tropy,
 • 00:24:44 protože i živočichové,
  které tu máme, jsou to právě ti,
 • 00:24:49 kteří žijí zejména
 • 00:24:51 v těch tropických
  nebo subtropických oblastech.
 • 00:24:54 V dvoupatrovém pralese najdete
  kromě mohutných kmenů vodopád,
 • 00:24:58 řeku, liány,
  volně pobíhající opice
 • 00:25:01 a trochu překvapivě
  i vrak letadla.
 • 00:25:03 To havarovalo při vzletu
  z dráhy v Henčově
 • 00:25:06 a už se nedalo opravit.
 • 00:25:08 Našlo se pro něj
  ale jiné využití.
 • 00:25:10 Proměnilo se v terárium,
  které obývají bazilišci.
 • 00:25:14 Plazi tu tvoří
  90 procent obyvatel.
 • 00:25:16 Nejvzácnější jsou hroznýšovití
  obyvatelé Madagaskaru,
 • 00:25:20 leguáni z Fidži a korovci jedovatí.
 • 00:25:23 Zahlédnout ale můžete
  i největšího hada světa,
 • 00:25:26 anakondu.
 • 00:25:28 Podstatný prostor ale zabírají
  právě krokodýli.
 • 00:25:31 Napočítáte jich celkem 7
  a jde o zástupce dvou druhů.
 • 00:25:37 Jednak se nám vrátili
  naši původní krokodýli,
 • 00:25:40 to byl pár krokodýlů čelnatých.
 • 00:25:42 Máme tady ještě novou skupinu -
  a to jsou krokodýli siamští.
 • 00:25:49 Ti jsou na rozdíl od jihlavských
  veteránů přece jen kapku čilejší.
 • 00:25:53 Nutno ale podotknout,
 • 00:25:55 že na svůj nový domov
  si teprve zvykají.
 • 00:25:57 Už teď ovšem chovatelé
  počítají s tím,
 • 00:26:00 že by za pár měsíců mohlo dojít
  i na populární komentované krmení.
 • 00:26:04 Na rozdíl od jiných druhů ale
  nebude na programu každý den.
 • 00:26:09 Taková krmná dávka
  na jednoho krokodýla
 • 00:26:12 jsou 3 - 4 velcí potkani za 14 dní.
 • 00:26:15 Na to,
  že je to takhle velké zvíře,
 • 00:26:18 ten samec má 2,10 metru,
  samice má 1,50 metru,
 • 00:26:22 tak ten krokodýl
  toho moc nesežere.
 • 00:26:27 Krokodýl totiž s trochou
  nadsázky patří do skupiny,
 • 00:26:30 kterou je lepší živit, než šatit.
 • 00:26:32 Nemáme pochopitelně na mysli
  svetry a bundy, ale podmínky,
 • 00:26:36 bez kterých by tihle predátoři
 • 00:26:38 v našich zeměpisných šířkách
  nevydrželi.
 • 00:26:41 Jelikož je to tropický pavilon,
  tak jsou tady tropické teploty.
 • 00:26:45 Takže přes den je tady teplota
  kolem 28 - 30 stupňů Celsia.
 • 00:26:50 Voda ve všech bazénech
  má kolem 27 - 28 stupňů.
 • 00:26:54 Některá terária jsou vyhřívaná víc,
 • 00:26:56 to znamená,
  třeba ta pouštní terária,
 • 00:26:59 ta jsou vyhřívána
  až na 40 stupňů Celsia.
 • 00:27:02 Koneckonců, co jiného
  byste taky čekali od tropů.
 • 00:27:05 V novém roce chovatelé plánují
 • 00:27:07 trochu narušit
  dominantní postavení plazů.
 • 00:27:09 Do korun stromů přibudou
  exotičtí ptáci a motýli.
 • 00:27:13 Celkově tak bude
  pod jednou střechou k vidění
 • 00:27:15 zhruba stovka druhů,
  bez ohledu na to,
 • 00:27:18 zda venku svítí slunce,
  nebo mrzne, až praští.
 • 00:27:26 A je tu soutěž.
 • 00:27:27 Pepa se minule ptal na jednu
  památku v severních Čechách.
 • 00:27:31 Správná odpověď se ukrývala
  pod Áčkem.
 • 00:27:33 Je to děčínský zámek.
 • 00:27:35 Výherci gratuluji a jdeme rovnou
  na první letošní hádanku.
 • 00:27:38 Vypravíme se s ní pod zem.
 • 00:27:40 Jeskyně,
  které společně prozkoumáme,
 • 00:27:43 jsou největší zpřístupněné v zemi.
 • 00:27:45 Tímto označením se pyšní
 • 00:27:47 díky svým chodbám
  dlouhým 4 kilometry.
 • 00:27:50 K chloubám labyrintu
  patří třeba krápník Minaret
 • 00:27:53 nebo Pohádková síň.
 • 00:27:54 Část prostor je navíc využívána
  lidmi s dýchacími potížemi.
 • 00:27:58 Zdejší mikroklima
  jim totiž náramně pomáhá.
 • 00:28:01 Už víte, zda jsem vás zavedla do:
 • 00:28:09 Vaše esemesky čekáme opět
  do čtvrteční 14. hodiny.
 • 00:28:12 Jednomu z vás, který odpoví
  správně a bude vylosován,
 • 00:28:16 pak pošleme dárek.
 • 00:28:17 Naši zbrusu novou 21. knížku,
  Toulavý deník
 • 00:28:20 a taky batoh s logem pořadu.
 • 00:28:24 Jak si představujete poklad,
  přátelé?
 • 00:28:26 Asi jako hromadu zlata a šperků,
  viďte?
 • 00:28:29 Jenže on může vypadat
  i úplně jinak,
 • 00:28:31 o čemž vás příště přesvědčí Pepa.
 • 00:28:33 Ukáže vám totiž,
 • 00:28:35 co se loni v létě našlo
  v Libouchci na Ústecku
 • 00:28:37 a vzbudilo obrovskou senzaci.
 • 00:28:39 No a do té doby můžete brouzdat
  po našem webu,
 • 00:28:42 kde najdete spoustu dalších tipů
  na výlet
 • 00:28:45 a můžete nám tam
  i nějaké vlastní poslat.
 • 00:28:47 Budeme se těšit.
 • 00:28:48 Já vám přeji krásnou neděli,
 • 00:28:50 a ať nás všechny v roce 2016
  provázejí jen samé dobré zprávy.
 • 00:28:54 Na viděnou.
 • 00:28:59 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016