iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 10. 2014
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
11342
zhlédnutí

Toulavá kamera

Žďár nad Sázavou — Léčivé rostliny — Chodská keramika — Včelí svět — Kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci — Český kras

31 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:02 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:19 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Známá znělka
 • 00:00:21 odstartovala další toulky
  po vlastech českých.
 • 00:00:24 Jsem ráda,
 • 00:00:25 že se můžu zhostit
  role vaší průvodkyně
 • 00:00:27 a doufám,
 • 00:00:28 že i má dnešní nabídka
  bude pro vás inspirativní
 • 00:00:31 nebo dokonce v něčem objevná.
 • 00:00:33 Takže nastupujte,
 • 00:00:34 náš virtuální koráb
  je vám plně k dispozici.
 • 00:00:37 A kam nás tentokrát zanese?
 • 00:00:39 Nejprve do Žďáru nad Sázavou.
 • 00:00:41 Vydáme se tam
  po stopách cisterciáckých mnichů
 • 00:00:44 a taky slavného architekta
  Jana Blažeje Santiniho.
 • 00:00:47 Pak vám ukážu rostlinu,
 • 00:00:49 která už indiánům
  pomáhala při trhání zubů.
 • 00:00:52 V bylinkové Botanické zahradě
  v Hradci Králové
 • 00:00:55 mají ale takových
  zázračných léčivek daleko víc.
 • 00:00:58 Následně si v dílně
  manželů Mojžíšových
 • 00:01:00 namalujeme jeden z motivů
  chodské keramiky.
 • 00:01:03 Ovšem pozor.
 • 00:01:04 Speciálním štětcem
  z chlupů kanadských veverek.
 • 00:01:07 Víte, kolik je v úle trubců?
 • 00:01:09 Nebo jak si dělnice
  hýčkají svou královnu?
 • 00:01:12 Odpovědí nám v Hulicích.
 • 00:01:14 V muzeu věnovaném právě včelám.
 • 00:01:16 Poté se
  v jindřichohradeckém kostele
 • 00:01:19 pokusíme rozluštit
  záhadu jeho tajemných maleb.
 • 00:01:22 Někteří je považují
  za výjevy z pekla,
 • 00:01:24 jiní za vzkaz templářů.
 • 00:01:25 A na konec vás v Českém krasu
 • 00:01:27 vezmu do Údolí děsu
  nebo ke zřícenině hradu,
 • 00:01:30 který býval
  rezidencí přemyslovských levobočků.
 • 00:01:34 Po celé naší zemi
 • 00:01:35 byste napočítali
  na dvě desítky měst a vesniček
 • 00:01:39 nesoucích jméno Žďár.
 • 00:01:40 Jejich označení
 • 00:01:41 pochází ze starého
  českého slova "žďáření",
 • 00:01:44 což znamená vypálení lesa.
 • 00:01:46 Je tedy
  už na první pohled patrné,
 • 00:01:48 kde zmíněná sídla vznikla.
 • 00:01:50 Jeden z nejznámějších Žďárů
  najdeme na Vysočině,
 • 00:01:53 nad řekou Sázavou.
 • 00:01:54 U jeho zrodu stáli mniši
  z řádu cisterciáků,
 • 00:01:57 kteří sem přišli
  ze západočeského Nepomuku
 • 00:02:00 někdy v polovině 13. století.
 • 00:02:01 Postavili si tu klášter
  a při něm pak založili osadu,
 • 00:02:05 z níž se brzy stalo městečko.
 • 00:02:08 Žďár nad Sázavou a jeho okolí
 • 00:02:10 se pyšní
  mnoha architektonickými skvosty.
 • 00:02:13 Nejznámější z nich
  je bezpochyby
 • 00:02:15 poutní kostel
  svatého Jana Nepomuckého
 • 00:02:17 na Zelené hoře,
  pocházející z 18. století.
 • 00:02:20 Najdete ho na kopci nad městem
  a taky na seznamu památek UNESCO.
 • 00:02:25 V 19. století byl vrch,
  na němž stojí, zalesněný.
 • 00:02:28 Teprve po odstranění porostu
  před 8 lety
 • 00:02:31 mohl tenhle skvost vyniknout.
 • 00:02:32 Jeho stěny
 • 00:02:33 pak ovšem začalo intenzivně
  ohrožovat nepříznivé počasí.
 • 00:02:36 Zelené hoře
  se však dnes věnovat nebudeme.
 • 00:02:39 Chceme poznat Žďár,
 • 00:02:40 a tak se vydáváme
  k nejstarší památce,
 • 00:02:43 klášteru cisterciáků,
  na okraji města.
 • 00:02:45 Vyrostl v roce 1252
  a čilý ruch v něm vládl 500 let.
 • 00:02:49 Až do 18. století,
 • 00:02:50 kdy kláštery
  rušily reformy Josefa II.
 • 00:02:55 V průběhu staletí
 • 00:02:56 byl žďárský klášter
  několikrát vypálen
 • 00:02:59 a opět několikrát obnoven.
 • 00:03:01 K jeho vrcholnému rozkvětu
  došlo v 1. čtvrtině 18. století,
 • 00:03:07 za opatství Václava Vejmluvy,
 • 00:03:09 který tehdy do Žďáru pozval
 • 00:03:11 architekta
  Jana Blažeje Santiniho.
 • 00:03:14 A právě tento architekt
  stojí za současnou tváří staveb.
 • 00:03:17 V klášteře i kostele
  provedl barokní úpravy
 • 00:03:20 a zároveň vystavěl
  zmíněný chrám na Zelené hoře.
 • 00:03:24 Ač mu osud nedopřál dlouhý život,
  zemřel ve věku 46 let,
 • 00:03:28 stihl vytvořit
 • 00:03:29 kolem stovky
  církevních i světských staveb.
 • 00:03:32 Jeho předci
  vykonávali kamenické řemeslo,
 • 00:03:36 jemuž by se i Santini
  zřejmě věnoval.
 • 00:03:39 Nicméně
  z důvodu těžké vrozené vady
 • 00:03:41 se Santini nebyl schopen
  tomuto řemeslu věnovat.
 • 00:03:45 Proto se vyučil architektuře
  v Itálii.
 • 00:03:47 Klášter se proměnil v zámek,
  kterému vládlo několik rodů.
 • 00:03:51 V druhé polovině minulého století
  tu našly azyl různé instituce.
 • 00:03:55 Dnes patří rodině Kinských.
 • 00:03:59 V současné době
 • 00:04:00 mohou návštěvníci vidět
  náš zámecký, resp. klášterní okruh.
 • 00:04:04 Ten se skládá
  ze 3 hlavních částí.
 • 00:04:06 První částí
  je prohlídka baziliky minor,
 • 00:04:09 poté následuje prohlídka
  expozice Pocta Santinimu
 • 00:04:12 a v poslední části
 • 00:04:13 potom mohou zavítat
  do expozice Umění baroka,
 • 00:04:16 která se tématicky věnuje
  baroknímu malířství a sochařství
 • 00:04:20 v tehdejších českých zemích.
 • 00:04:22 Ale pojďme se podívat
  taky přímo do města.
 • 00:04:25 Žďár prožil
  několik období rozmachu i úpadku,
 • 00:04:28 poničila ho husitská vojska,
  řádily tu ničivé požáry.
 • 00:04:33 Velký rozmach Žďáru
 • 00:04:35 nastal poprvé
  na přelomu 16. a 17. století,
 • 00:04:39 v čase Františka
  kardinála z Ditrichštejna,
 • 00:04:42 který Žďár povýšil na město.
 • 00:04:44 K dalšímu rozmachu
  došlo potom na začátku 18. století,
 • 00:04:49 který plynule pokračoval
  do 1. poloviny 19. století.
 • 00:04:52 Obrovský nárůst obyvatelstva
  přinesla poválečná léta,
 • 00:04:56 kdy díky rozvoji průmyslu
 • 00:04:58 narostl víc než šestkrát
  počet obyvatel.
 • 00:05:01 Pokud se sem vypravíte,
 • 00:05:02 určitě zavítejte
  do Regionálního muzea,
 • 00:05:05 sídlícího v tzv. Tvrzi
  a v Moučkově domě,
 • 00:05:08 tedy staré školní budově
  ze 17. století.
 • 00:05:11 Kromě klasických expozic,
 • 00:05:12 které odkazují
  na dávnou historii,
 • 00:05:15 tu mají
  třeba ordinaci dětské lékařky
 • 00:05:17 z 50. let.
 • 00:05:21 Vyloženě útulný
  je starý obchůdek místního kupce.
 • 00:05:24 Zákazníci v něm
  mohli nakoupit všechno,
 • 00:05:27 co potřebovali.
 • 00:05:28 Navíc tu taky vždycky
  probrali drobné klípky.
 • 00:05:31 S mnohem dávnější historií
  se pojí jedna smutná událost.
 • 00:05:37 V 2. polovině 16. století
 • 00:05:39 se ve Žďáře odehrál
  čarodějnický proces
 • 00:05:42 s Markytou Nejezchlebkovou.
 • 00:05:44 Při mučení udala další osoby.
 • 00:05:48 Tento čarodějnický proces
  potom zasáhl další obce a města.
 • 00:05:52 Postupně tak bylo upáleno 30 žen.
 • 00:05:54 Pojďme ale
  k příjemnějším záležitostem.
 • 00:05:57 Kdo si bude chtít potrápit tělo,
  může se vydat k Pilské nádrži,
 • 00:06:01 kde vyrostl sportovní areál
 • 00:06:03 s půjčovnou
  nejrůznějšího vybavení.
 • 00:06:05 Toho,
 • 00:06:06 kdo zatouží
  po romantickém výletu do minulosti,
 • 00:06:09 pak určitě potěší
 • 00:06:10 modelová železnice
  v kulturním domě.
 • 00:06:14 K ozdobám
  centra Hradce Králové
 • 00:06:16 patří Botanická zahrada
  léčivých rostlin.
 • 00:06:18 Přitom o její existenci
 • 00:06:20 nemá ani řada obyvatel města
  vůbec tušení.
 • 00:06:23 Vybudována byla v roce 1992
 • 00:06:26 jako součást Farmaceutické fakulty
  Univerzity Karlovy.
 • 00:06:29 Od té doby
  se neustále rozrůstá.
 • 00:06:31 Na ploše čítající 2,5 hektaru
 • 00:06:33 našly domov byliny,
  květiny a keře
 • 00:06:36 ze všech kontinentů.
 • 00:06:37 Areál sice slouží
  především k výuce a výzkumu,
 • 00:06:40 ale nahlédnout tam smějí
  i zájemci z řad veřejnosti.
 • 00:06:44 Čeká tam na ně,
  mimo jiné i rostlina,
 • 00:06:47 kterou jihoameričtí indiáni
 • 00:06:49 používali
  jako přírodní anestetikum
 • 00:06:51 před trháním zubů.
 • 00:06:54 Už jen málo obyvatel
  Hradce Králové pamatuje,
 • 00:06:57 že dřív v těchto místech
 • 00:06:59 býval areál
  městských technických služeb.
 • 00:07:01 Před téměř čtvrt stoletím
  se proměnil v malou oázu.
 • 00:07:06 Má vlastně tři hlavní úkoly.
 • 00:07:07 Zaprvé edukační,
 • 00:07:09 to znamená
 • 00:07:10 vyučovat studenty farmacie
  farmaceutickou botaniku,
 • 00:07:13 potom vědecký,
 • 00:07:15 na zahradě
  se pěstuje řada rostlin,
 • 00:07:17 které se používají
  ve vědeckém výzkumu,
 • 00:07:20 a nakonec osvětový.
 • 00:07:22 Aby se rostlinám
  v zahradě dařilo lépe,
 • 00:07:25 jsou její součástí i včelí úly.
 • 00:07:28 Důvodem, proč je pořídili,
  nebyl rozhodně jen med.
 • 00:07:33 Dochází
  ke zvýšenému opylení rostlin,
 • 00:07:35 to znamená větší produkci semen.
 • 00:07:38 Rostliny,
  které tady můžete obdivovat,
 • 00:07:40 pocházejí hlavně z Asie
  a Jižní Ameriky.
 • 00:07:43 Jejich význam pro farmacii
  je obrovský.
 • 00:07:46 Některé už léčit pomáhají,
 • 00:07:48 účinky dalších se zatím
  ještě zkoumají a testují.
 • 00:07:52 Tahle rostlina dokáže přispět
 • 00:07:54 k inhibici
  některých mozkových enzymů,
 • 00:07:56 aby se nerozvíjela
  Alzheimerova choroba.
 • 00:07:59 Jen o malý kousek dál
  roste líčidlo americké,
 • 00:08:03 jehož plody
  se dají využít mnoha způsoby.
 • 00:08:07 Jak ke konzumaci,
  tak k barvení vín, barvení likérů.
 • 00:08:12 Dají se z toho vytvořit
  i marmelády.
 • 00:08:17 Další z řady zajímavostí
  je už zmiňovaná plamatka zelná.
 • 00:08:21 Jedlá a hlavně léčivá rostlina,
 • 00:08:23 jejíž květy
  dokáží po rozkousání
 • 00:08:26 na pár minut
  doslova zmrazit úsměv.
 • 00:08:30 Má docela zajímavé účinky
  proti bolestem zubů,
 • 00:08:34 ale dokáže i znecitlivět tkáň.
 • 00:08:39 Pojďme se po skleníku
  porozhlédnout důkladněji.
 • 00:08:42 Azyl tu našly hlavně rostliny
  tropické a subtropické.
 • 00:08:46 Drtivá většina z nich
 • 00:08:48 pochopitelně
  taky pomáhá uzdravovat.
 • 00:08:51 Počet těchto rostlin
  se rozšiřuje,
 • 00:08:53 protože předpokládáme,
 • 00:08:55 že tady bude vytvořen
  určitý záchovný genofond,
 • 00:08:58 nebo záchovná sbírka
  pro rozmnožování těchto rostlin.
 • 00:09:03 Skleník byl založen
  v roce 2001.
 • 00:09:06 Vysázené rostliny,
  které jsme tady používali,
 • 00:09:09 byly zhruba
  do 30 centimetrů velké,
 • 00:09:12 ale klima,
 • 00:09:14 které tady je
  pro rostliny vytvořené,
 • 00:09:18 těm rostlinám
  vyhovovalo a vyhovuje.
 • 00:09:21 Během řádově 12 let
 • 00:09:24 například palma washingtonka
  vyrostla do výšky 7,5 metru,
 • 00:09:29 takže už nám ohrožovala
  konstrukci skleníku
 • 00:09:32 a bylo potřeba ji skácet.
 • 00:09:35 I když je zahrada
  součástí farmaceutické fakulty,
 • 00:09:38 rozhodně se nejedná
  o prostředí uzavřené laikům.
 • 00:09:43 Veřejnost je určitě vítána.
 • 00:09:45 Veřejnost poměrně ráda,
 • 00:09:47 obzvláště v posledních 2 letech,
  zahradu navštěvuje,
 • 00:09:51 a to jednak proto,
  že zahrada je v pěkném prostředí,
 • 00:09:54 sami vidíte,
  že je to tady krásně obrostlé,
 • 00:09:58 a jednak proto,
 • 00:09:59 že veřejnost má možnost
  tady co zhlédnout.
 • 00:10:02 Pracovníci zahrady
  tady s lidmi procházejí,
 • 00:10:06 dávají jim rady.
 • 00:10:07 Oni s nimi konzultují řadu věcí.
 • 00:10:09 Mohou si odsud odnést
  i řadu léčivých rostlin,
 • 00:10:13 které se pro tento účel
  speciálně pěstují.
 • 00:10:17 Svévolné odnášení rostlin
  je přísně zakázáno,
 • 00:10:20 pokud ale o některou požádáte,
  odmítnutí se bát nemusíte.
 • 00:10:24 A dodejme,
 • 00:10:25 že brány
  skryté královéhradecké oázy
 • 00:10:28 jsou otevřené každý všední den
  až do konce října.
 • 00:10:33 Tradiční chodskou keramiku
  poznáte na první pohled.
 • 00:10:36 Typický je pro ni
 • 00:10:38 bílý nebo černý podklad
  s máky, klasy,
 • 00:10:40 kopretinami nebo pomněnkami.
 • 00:10:42 Tedy kvítím,
 • 00:10:43 které odnepaměti
  zdobilo místní kroje i nábytek.
 • 00:10:47 Historie téhle křehké krásy
 • 00:10:49 se začala psát
  na počátku minulého století,
 • 00:10:51 kdy si region oblíbili turisti
  a hledali suvenýry,
 • 00:10:55 které by jim výlet připomínaly.
 • 00:10:57 Barevně malované talířky
  nebo hrnečky
 • 00:10:59 jsou oblíbené pořád
 • 00:11:00 a já vám teď ukážu,
  jak se rodí.
 • 00:11:03 Zvu vás do dílny
  manželů Mojžíšových,
 • 00:11:05 kterou jsme objevili
  v Bořicích u Domažlic.
 • 00:11:09 Každý všední den
  tu začíná stejně.
 • 00:11:12 Jaroslav
  zasedne k hrnčířskému kruhu
 • 00:11:14 a začne z hlíny tvarovat
  jeden kousek za druhým.
 • 00:11:20 Bohuslava rozdělává barvy
  a vypálené produkty zdobí
 • 00:11:23 podle léty prověřených
  a neměnných pravidel.
 • 00:11:28 Základ je vycentrovat hlínu.
 • 00:11:30 To se udělá bochánek
  a rukama se to stáhne doprostřed.
 • 00:11:33 Důležité je,
  aby hlína nikam neskákala.
 • 00:11:36 Když to takhle pustím,
  tak ta hlína je krásně v kolečku.
 • 00:11:40 Pak se udělá dno,
  vyhladí se
 • 00:11:44 a pak se začne točit
  základní kachel,
 • 00:11:46 přibližně do výšky,
  jak chci mít ten výrobek velký.
 • 00:11:50 A pak už se s čepílkem
  jde na tvar výrobku.
 • 00:11:53 Ze šulánku se udělá ouško.
 • 00:11:56 Napřed se připevní na hrnek,
  vytvaruje se, zamyje.
 • 00:12:00 A je v podstatě hotovo.
 • 00:12:03 Co kus, to originál.
 • 00:12:04 Většina toho, co vidíte,
  vznikla na hrnčířském kruhu.
 • 00:12:08 Formy tu příliš v lásce nemají.
 • 00:12:13 Ukážu vám rozdíl
 • 00:12:15 mezi točenou
  a odlívanou do formy.
 • 00:12:19 Pozná se to
  perfektně podle toho,
 • 00:12:21 když se podíváte do vnitřku,
  jak tam jsou nasazená ouška,
 • 00:12:25 tak tam jsou takové ďolíčky.
 • 00:12:26 To je z toho,
 • 00:12:27 jak ta hmota,
  když se nalévá do formy,
 • 00:12:30 zatéká dovnitř
  a nechává tvar po té formě.
 • 00:12:32 Před prvním výpalem to schne
  podle velikosti džbánku, hrnku
 • 00:12:36 třeba 2 - 3 dny.
 • 00:12:37 Když jsou to velké džbány,
  někdy i týden, 14 dní.
 • 00:12:40 Složité věci, lepené věci,
  třeba i měsíc.
 • 00:12:43 Musí totiž schnout pomaloučku,
 • 00:12:44 aby pak
  v žáru pece nepopraskaly.
 • 00:12:46 Mistrovským kouskem
  manželů Mojžíšových
 • 00:12:49 jsou keramické petrolejky
  s vykrajovanými stínítky.
 • 00:12:53 Než začnu,
 • 00:12:54 musím si rozkreslit vzdálenosti,
  kde budu řezat,
 • 00:12:57 vyznačit si body,
  co budu prořezávat.
 • 00:12:59 Než začnu řezat výrobek samotný,
 • 00:13:02 vytáčím si ho
  většinou den dopředu,
 • 00:13:04 aby hlína
  měla takový kožovitý stav,
 • 00:13:07 což je docela důležité,
  aby to nepraskalo při řezání.
 • 00:13:11 A pak už jen nožem
  šikovně krájí,
 • 00:13:13 jde to jako po másle.
 • 00:13:15 Nakonec se
  stínítko lehce vyloupne.
 • 00:13:18 Teď stojíme před pecí,
  kde je první výpal.
 • 00:13:21 Tomu se říká přežah.
 • 00:13:22 Výrobek ze syrové hlíny
  dostane vlastnosti,
 • 00:13:25 je tvrdý a má schopnost,
  že nasákne vodu.
 • 00:13:30 To je důležité kvůli glazování.
 • 00:13:32 Glazura
  je takový rozmíchaný prášek,
 • 00:13:35 namočí se do toho
  a udělá takovou vrstvičku.
 • 00:13:37 A tohle už jsou kousky
  po druhém výpalu s glazurou.
 • 00:13:41 Na ně netrpělivě čekají
  šikovné ruce paní Bohuslavy.
 • 00:13:45 Začíná se na bílý střep
  karmínovými růžičkami,
 • 00:13:49 ke kterým se dál
  potom přidávají barevné odstíny,
 • 00:13:52 světle modrá, červená
 • 00:13:54 a postupuje se - žlutá, hnědá
  a nakonec se končí zelenou.
 • 00:13:59 A pak přijde na řadu
  třetí cesta do pece.
 • 00:14:03 Po výpalu barvy
  mění trošku odstín,
 • 00:14:06 protože při zatavení
  dostanou lesk.
 • 00:14:08 Maluje se štětci
  z chlupů kanadských veverek.
 • 00:14:13 Dělají se
  z veverčího chlupu proto,
 • 00:14:16 že jsou hodně jemné
  a dobře se jimi nanáší barvy.
 • 00:14:19 Tahle paráda
  vznikala kolem roku 1924
 • 00:14:22 u Heidlerů v Klenčí.
 • 00:14:23 U Mojžíšů
  ji umějí vytvořit i teď.
 • 00:14:27 Ten vzor je zajímavý tím,
  že je dělán do různých ornamentů,
 • 00:14:32 které se musí
  nejdřív rozkreslit tužkou.
 • 00:14:36 Pak se vybarví
 • 00:14:37 a nakonec se redisperem
  domalují květy a stíny.
 • 00:14:42 Jediné, co mě zatím mrzí, je,
  že nemáme žádné následovníky,
 • 00:14:45 kteří by pokračovali
  v tradičním chodském dekoru,
 • 00:14:48 že mladé lidi
  už to tak nějak za prvé nebaví
 • 00:14:52 a za druhé je těžké
  se tím uživit.
 • 00:14:55 Jo.
 • 00:14:56 Takže to je jediný problém,
  no, snad se to zlepší.
 • 00:14:59 V bořické dílně
  manželů Mojžíšových
 • 00:15:01 jsou návštěvy vítány.
 • 00:15:02 Pokud se u nich zastavíte,
 • 00:15:04 předvedou vám
  nejen výrobu keramiky tradiční,
 • 00:15:07 ale třeba i tvorbu
  moderní zahradní.
 • 00:15:13 O světě pilných včel
 • 00:15:14 toho bylo napsáno a řečeno
  už hodně.
 • 00:15:17 Přesto v něm máme
  pořád co objevovat.
 • 00:15:19 Víte třeba,
 • 00:15:20 že pro půl kila medu
 • 00:15:22 musejí navštívit
  na 2 miliony květin?
 • 00:15:24 A pro kilo,
  že uletí cestu tak dlouhou,
 • 00:15:27 jako kdyby
  čtyřikrát obkroužily zeměkouli?
 • 00:15:30 Nebo že v úlu pracují čističky,
  krmičky, kojičky, stavitelky
 • 00:15:34 a létavky pak do něj
  přinášejí pyl, nektar a vodu?
 • 00:15:38 Ve muzeu v Hulicích
  u Zruče nad Sázavou
 • 00:15:40 na vás ovšem
 • 00:15:42 takových zajímavých a často
  i hodně překvapivých informací
 • 00:15:45 čeká daleko víc.
 • 00:15:48 Expozice věnovaná nejen medu
 • 00:15:50 vznikla před 3 lety
  v bývalé škole.
 • 00:15:52 Do Včelího světa
 • 00:15:54 se sjíždějí laici,
  ale taky chovatelé.
 • 00:15:56 I ti zde nacházejí poučení.
 • 00:15:58 Například
  u přehlídkových venkovních úlů
 • 00:16:01 nebo průhledných uvnitř.
 • 00:16:02 V nich je totiž k vidění,
 • 00:16:04 jak se včelstvo
  vyvíjí v průběhu roku.
 • 00:16:07 Během zimy
  je včelstvo staženo
 • 00:16:09 na horních dvou nástavkách.
 • 00:16:11 Tady je vidět,
  jak se na jaře včelstvo zvětšuje.
 • 00:16:14 Během léta má zásoby medu
  a v podletí ubývá dělnic.
 • 00:16:19 Na jaře,
  kdy kvete nejvíc rostlin,
 • 00:16:22 sbírají včely nektar.
 • 00:16:24 Ten postupně zahušťují
 • 00:16:26 a v zimě
  je pro ně zdrojem energie.
 • 00:16:28 Další jejich potravou je pyl.
 • 00:16:32 Nosí si ho domů jako rousky
  na nožičkách.
 • 00:16:34 Ten donesou do úlu, do plástu,
  kde ho shodí do jedné buňky.
 • 00:16:40 Potom přijde další dělnice,
  která pyl udusá hlavičkou.
 • 00:16:46 Poté pyl zalijí kapkou medu
  a nechají ho zfermentovat.
 • 00:16:51 Tenhle výtvor smíchají s medem
  a krmí malé larvičky.
 • 00:16:55 V 1. patře muzea
 • 00:16:56 si pak budete připadat
  opravdu jako v úlu.
 • 00:16:59 A dozvíte se tu mimo jiné,
 • 00:17:01 že dělnice si umí
  vytvořit i vládkyni úlu.
 • 00:17:05 Včelstvo se skládá z dělnic,
  trubců a jedné matky.
 • 00:17:09 Pokud o matku přijdou,
 • 00:17:10 dokáží si vytvořit z vajíčka,
  z larvičky budoucí dělnice,
 • 00:17:15 dokáží si vytvořit matku.
 • 00:17:18 Rozdíl mezi dělnicí a matkou
  je pouze ve výživě.
 • 00:17:21 Záleží tedy na stravě,
  kterou dělnice larvě nosí.
 • 00:17:24 Matku krmí
  celý život mateří kašičkou,
 • 00:17:27 zatímco samy ji dostávají
  jen první 3 dny.
 • 00:17:30 Pak už mají k dispozici
  pouze směs medu a pylu.
 • 00:17:33 Matka se dožívá 3 až 5 let.
 • 00:17:35 Nejvýkonnější je na jaře,
 • 00:17:37 kdy naklade
  denně až 2 tisíce vajíček.
 • 00:17:40 V létě byste v úlu
  napočítali i 60 tisíc dělnic.
 • 00:17:43 A nesmíme zapomenout
  na pány trubce.
 • 00:17:45 Kluků je ve včelstvu
  kolem 2 tisíc.
 • 00:17:48 Rodí se z neoplozeného vajíčka.
 • 00:17:50 Na podzim, poté,
  co splní svou povinnost,
 • 00:17:53 je dělnice přestanou krmit
  a vytlačí z úlu.
 • 00:17:57 Páření matky
  probíhá zásadně za letu, mimo úl,
 • 00:18:00 ve výšce 20 - 50 metrů.
 • 00:18:04 Páří se jenom jednou za život
  zhruba s 10 - 30 trubci.
 • 00:18:09 Sperma,
  které od nich dostane,
 • 00:18:11 jí musí vystačit na celý život.
 • 00:18:14 Dělnice se přes léto
  dožívají 30 dnů.
 • 00:18:17 Ty,
  které se narodí na podzim,
 • 00:18:19 přečkají zimu.
 • 00:18:21 Mají za úkol v úlu topit larvám.
 • 00:18:23 Zalezou do buněk,
  opřou se o stěnu
 • 00:18:25 a začnou se
  díky svalu na hrudníku chvět.
 • 00:18:28 V muzeu se dozvíte o životě včel
  všechno důležité.
 • 00:18:33 Školám nabízíme,
 • 00:18:35 hlavně 1. stupni
  od 1. do 5. třídy,
 • 00:18:39 takové obrázkové programy,
 • 00:18:41 kdy je nenásilnou formou
  seznamujeme se životem včel.
 • 00:18:46 Výukové programy
 • 00:18:47 jim doplňujeme
  ještě o nějakou tvořivou dílnu,
 • 00:18:51 většinou mají školy zájem
  o výrobu svíček.
 • 00:18:55 Svíčky děti i dospělí milují,
 • 00:18:58 jsou vítaným dárkem,
  který si odnesou domů.
 • 00:19:01 Je velmi snadné je vytvořit.
 • 00:19:04 Stačí vzít plát vosku,
  doprostřed vložit knot,
 • 00:19:07 vše nahřát,
  a pak už jen tvarovat.
 • 00:19:11 Čerstvě vyrobené
  navíc nádherně voní.
 • 00:19:18 Ale když už jsme u vosku,
 • 00:19:20 neměli bychom zapomenout
  na včelky samotářky,
 • 00:19:23 které ho neprodukují.
 • 00:19:25 U nás jich žije přes 500 druhů.
 • 00:19:27 Nevytvářejí společenstva
  jako včela medonosná.
 • 00:19:30 Nemají dělnice.
 • 00:19:32 Spolu žijí
  jen samičky a samečkové,
 • 00:19:34 kteří během roku
  přivedou na svět kolem 20 potomků.
 • 00:19:38 Přestože nám nedávají med,
 • 00:19:40 jsou pilnými opylovači
  našich zahrad.
 • 00:19:51 Jindřichův Hradec patří
  k nejstarším městům v Čechách.
 • 00:19:55 První zmínky o něm
  pocházejí ze 13. století.
 • 00:19:58 Do počátku toho 17.
  mu vládli páni z Hradce,
 • 00:20:01 kteří se zasloužili
  o jeho největší rozkvět.
 • 00:20:04 Taky si v něm
  vystavěli své sídlo.
 • 00:20:06 Nejprve hrad,
 • 00:20:07 který později proměnili
  v rozlehlý zámecký areál.
 • 00:20:11 Je třetím největším
  svého druhu u nás
 • 00:20:13 a oblíbeným cílem turistů.
 • 00:20:15 Ti ale možná nevědí,
 • 00:20:17 že za pozornost stojí
  i zdejší starobylý kostel.
 • 00:20:24 Svatostánek vábí pro změnu
  milovníky záhad.
 • 00:20:28 Na konci 19. století
 • 00:20:30 v něm totiž odkryli
  velmi podivné fresky.
 • 00:20:35 Jen pár metrů
 • 00:20:36 od hráze
  jindřichohradeckého rybníku Vajgar
 • 00:20:39 najdete
  kostel svatého Jana Křtitele.
 • 00:20:41 Nenápadná stavba
 • 00:20:43 je součástí
  minoritského kláštera
 • 00:20:45 a dnes ji využívá místní muzeum.
 • 00:20:47 Historie svatostánku
  se začala psát už ve 13. století.
 • 00:20:56 Je to nejstarší sakrální stavba
  v Jindřichově Hradci
 • 00:21:00 a není jasno o její funkci
  a o stavebníkovi.
 • 00:21:04 Tajemství ale zdejší kostel
  provází mnohem víc.
 • 00:21:07 Snad nejvíc
  jitří fantazii návštěvníků
 • 00:21:10 fresky se záhadnými postavami.
 • 00:21:14 Jeden ze záhadných výjevů
 • 00:21:16 je figurka
  nahého padajícího človíčka
 • 00:21:18 z vrcholu Vítězného oblouku.
 • 00:21:21 Další zrůdičky
 • 00:21:23 se nacházejí
  v okenních špaletách,
 • 00:21:25 jako támhle právě
  žena s prsy na zádech,
 • 00:21:29 pod ní je jakási kombinace
  dvou nebo tří zvířat.
 • 00:21:34 Naproti - v severním průčelí
  jsou další zrůdičky.
 • 00:21:40 Támhle vidíte
 • 00:21:41 v tom druhém okně
  nebo tady v tom třetím okně
 • 00:21:45 od západního průčelí.
 • 00:21:47 Celkem jich je takto
  v těch okenních špaletách 12.
 • 00:21:52 Malby pocházejí
  zhruba z poloviny 14. století.
 • 00:21:56 Dílo neznámého autora
 • 00:21:58 někteří považují
  za výjevy z pekla
 • 00:22:00 s démony
  nebo potrestanými hříšníky.
 • 00:22:03 Další teorie zase hovoří
  o skrytém poselství templářů.
 • 00:22:08 Emoce zřejmě malby vyvolávaly
  už v době svého vzniku,
 • 00:22:12 dlouhou dobu
  totiž byly zakryty.
 • 00:22:16 Už v polovině 15. století
  minimálně část maleb byla zakryta
 • 00:22:20 a pak v nezjištěné době
  zřejmě i zbytek.
 • 00:22:22 Před zraky
  věřících i návštěvníků
 • 00:22:25 schované malby
  znovu spatřily světlo světa
 • 00:22:27 na konci 19. století.
 • 00:22:29 V té době se uvažovalo
  o demolici kostela.
 • 00:22:32 Objevení fresek se stalo senzací.
  I díky nim svatostánek přežil.
 • 00:22:37 Jedno z možných vysvětlení maleb
 • 00:22:40 je inspirace
  západoevropskou literaturou,
 • 00:22:42 bestiáři.
 • 00:22:44 Ve starověkých
  a středověkých bestiářích
 • 00:22:47 byla vyobrazena
  známá i neznámá zvířata.
 • 00:22:49 V kostele svatého Jana Křtitele
  se nacházejí i fresky
 • 00:22:53 znázorňující podivné
  zdeformované lidské postavy.
 • 00:22:57 Je určitá spojitost s tím,
 • 00:22:58 že kostel a katedrála
  je kosmos
 • 00:23:00 a to, co je na jeho okrajích,
  je jako na hranici vesmíru.
 • 00:23:04 Můžeme to dát dohromady
  se středověkými cestopisy,
 • 00:23:07 kde se vyskytují podobné ilustrace
  velmi bizarních bytostí.
 • 00:23:11 Takovýmto způsobem
  by šlo interpretovat něco,
 • 00:23:14 co by do křesťanského kostela
  jakoby nepatřilo,
 • 00:23:17 protože ono to sem vlastně patří,
 • 00:23:18 ono to reprezentuje
  celý vesmír.
 • 00:23:20 Podivné bytosti na zdech
 • 00:23:22 nejsou samozřejmě
  jedinou výzdobou kostela.
 • 00:23:25 A právě jejich rozmístění
  mezi ostatními,
 • 00:23:27 převážně geometrickými symboly,
 • 00:23:29 může vyvolat
  dojem skrytého poselství.
 • 00:23:33 Pozornost budí
  i záhadné kroužky na freskách,
 • 00:23:36 namalované zdánlivě nahodile.
 • 00:23:40 Je fakt,
 • 00:23:42 že je to oblíbeným cílem
  různých záhadologů.
 • 00:23:45 Na základě počtu hřebů
  v jednotlivých polích
 • 00:23:48 interpretuje
  různé číselné symboly
 • 00:23:51 řešící různé světové záhady.
 • 00:23:54 Jedna z odvážných hypotéz tvrdí,
  že jde o vzorce DNA.
 • 00:23:58 Příčinu vzniku maleb
 • 00:24:00 ale zatím
  nikdo nedokázal objasnit.
 • 00:24:04 Ono, upřímně řečeno,
  je to opravdu zvláštní.
 • 00:24:07 Člověk v českém kostele
 • 00:24:09 se s takovými výjevy
  opravdu nesetkává běžně.
 • 00:24:13 Fresky si můžete
  na vlastní oči prohlédnout
 • 00:24:17 v letních měsících,
 • 00:24:18 kdy je
  kostel svatého Jana Křtitele
 • 00:24:21 přístupný veřejnosti.
 • 00:24:22 Ale
  i v dalších ročních obdobích
 • 00:24:24 lze domluvit prohlídku.
 • 00:24:26 Kdo ví,
 • 00:24:27 třeba právě vám
 • 00:24:28 se podaří odhalit
  záhadu tajemných maleb.
 • 00:24:36 Český kras
 • 00:24:37 rozkládající se jihozápadně
  od Prahy směrem k Berounu
 • 00:24:41 proslavily
  asi nejvíc Koněpruské jeskyně.
 • 00:24:43 Jenže tohle rozsáhlé území
  příroda obdařila
 • 00:24:46 řadou dalších pozoruhodných míst
  a zákoutí.
 • 00:24:49 K těm méně známým,
 • 00:24:51 které ale rozhodně
  stojí za vidění,
 • 00:24:53 patří kaňonovité údolí Koda.
 • 00:24:55 Jedna ze dvou
  zdejších přírodních rezervací.
 • 00:24:57 Na rozloze téměř 500 hektarů
 • 00:24:59 na vás čekají
  nejen zajímavé krasové útvary,
 • 00:25:03 jeskyně, ale taky památky,
 • 00:25:05 které tam zanechaly
  generace našich předků.
 • 00:25:10 Členité
  a převážně zalesněné území
 • 00:25:12 západně od Berounky
  je součástí Českého krasu.
 • 00:25:16 V roce 1952
 • 00:25:18 bylo vyhlášeno
  národní přírodní rezervací.
 • 00:25:21 Na mapě
 • 00:25:23 je vymezeno obcemi Tetín,
  Tobolka a Srbsko,
 • 00:25:26 kde náš okružní výlet začínáme.
 • 00:25:29 Nejprve míříme
  do trampské osady,
 • 00:25:32 jedné z nejstarších u nás.
 • 00:25:36 Divoká příroda
  a romantika Kodského údolí
 • 00:25:39 sem přilákala první trampy
  již v roce 1921,
 • 00:25:42 kdy zde vznikla trampská osada.
 • 00:25:44 O rok později
 • 00:25:45 tu vyrostl první srub
  zvaný Na 60. míli.
 • 00:25:49 Později Kodské údolí
 • 00:25:50 trampové přejmenovali
  na Údolí děsu.
 • 00:25:53 Stalo se tak po bouři,
 • 00:25:55 kdy se nevinný potůček rozvodnil
  a poškodil zde několik chat.
 • 00:25:59 Nezvyklý název Koda
 • 00:26:01 dostala rezervace právě
  podle malého přítoku Berounky.
 • 00:26:04 Důvodů k ochraně
  je tu hned několik.
 • 00:26:07 Zdejší ekosystém
  je domovem mnoha vzácných druhů,
 • 00:26:10 včetně bělopáska dvouřadého.
 • 00:26:14 Státní péči
  si vysloužily i krasové útvary.
 • 00:26:17 Patří k nim
  taky jeskyně Nad Kodou
 • 00:26:19 zvaná též Capouch,
 • 00:26:20 jedna z nejnavštěvovanějších
  v Českém krasu.
 • 00:26:24 Má protáhlý tunelovitý tvar
 • 00:26:26 a přirozený portál
  otevřený do údolí.
 • 00:26:28 Pro tyto vlastnosti
 • 00:26:30 sloužila v minulosti
  jako úkryt pro lidi.
 • 00:26:32 Našly se zde
 • 00:26:33 archeologické nálezy
  z doby kamenné, železné, bronzové
 • 00:26:37 a z raného středověku.
 • 00:26:39 Byly to zlomky keramiky,
  dále kostěné a kamenné nástroje.
 • 00:26:43 Našla se zde
  také ohniště pravěkého člověka.
 • 00:26:46 Jeskyně je chudá
  na krápníkovou výzdobu,
 • 00:26:48 pouze v její zadní části
 • 00:26:51 můžeme pozorovat
  na stěnách sintrové náteky.
 • 00:26:54 Jeskyní je tu evidováno
  na 5 desítek.
 • 00:26:56 Právě díky geologickému podloží
 • 00:26:58 je Koda domovem
  řady vápnomilných rostlin.
 • 00:27:01 Nemusíte ale být
  studovanými botaniky,
 • 00:27:03 abyste ocenili krásu
 • 00:27:05 třeba čičorky pestré
  nebo černýše rolního.
 • 00:27:08 Při procházce rezervací
  se zastavte
 • 00:27:11 i u krasového pramene
  známého jako Kodská vyvěračka.
 • 00:27:15 Voda z pramene
 • 00:27:16 protékala v trhlinách
  a puklinách ve vápencích
 • 00:27:20 po dobu mnoha let
  ve velkých hloubkách,
 • 00:27:23 a proto vydatnost a teplota
  tohoto pramene je stálá
 • 00:27:26 a není závislá
  na sezónních výkyvech počasí.
 • 00:27:30 Po celý rok
  tu naměříte 11 stupňů Celsia.
 • 00:27:34 Ani tím však výčet
  zdejších zajímavostí nekončí.
 • 00:27:37 Možná vás překvapí zjištění,
 • 00:27:39 že vznik hornin
  není uzavřenou kapitolou
 • 00:27:42 dávné geologické minulosti.
 • 00:27:45 Málokdo ví,
 • 00:27:46 že se v současné době
  v Českém krasu
 • 00:27:49 vytvářejí nové horniny.
 • 00:27:50 Jsou to sladkovodní vápence
  zvané také pěnovce.
 • 00:27:54 Pod krasovým pramenem
 • 00:27:55 se na vodních tocích
  vytvářejí pěnovcové kaskády,
 • 00:27:59 vznikají vysrážením karbonátů
  za spoluúčasti nižších rostlin.
 • 00:28:04 Právě v Kodě se nachází
  druhá největší pěnovcová kupa
 • 00:28:08 v celém Českém krasu.
 • 00:28:09 My už ale míříme
  k cíli naší výpravy - Tetínu.
 • 00:28:13 Je jednou z obcí,
  které vymezují hranice rezervace.
 • 00:28:17 Známější je ale
 • 00:28:19 svou
  více než tisíciletou historií.
 • 00:28:22 Na ostrohu
  vysoko nad řekou Berounkou
 • 00:28:25 vybudovali v raném středověku
  Přemyslovci hradiště.
 • 00:28:28 Později, ve 13. století,
  zde byl postaven hrad,
 • 00:28:31 který sloužil
 • 00:28:33 jako rezidence
  přemyslovských levobočků.
 • 00:28:35 Po vybudování
  nedalekého hradu Karlštejna
 • 00:28:38 ztratil Tetín
  svůj význam a zanikl.
 • 00:28:40 Dochovaly se tak
  jen jeho nepatrné zbytky.
 • 00:28:42 Na rozdíl od dalších památek
  v Tetíně,
 • 00:28:45 románského a barokního kostela.
 • 00:28:47 Výlet pak můžete zakončit
  v Berouně
 • 00:28:49 nebo se podél řeky
  vrátit do Srbska.
 • 00:28:53 Víte, kterému našemu zámku
  se říká české Versailles?
 • 00:28:57 Právě na to
  se minule ptal Pepa.
 • 00:28:59 Správná odpověď
  se ukrývala pod Áčkem,
 • 00:29:02 jsou to Nové Hrady.
 • 00:29:03 Výherci gratuluji.
 • 00:29:05 A pustíme se rovnou
  do dalšího soutěžení.
 • 00:29:07 Dnes se
  pro změnu vydáme do zámku,
 • 00:29:10 který patří
  k našim nejnavštěvovanějším.
 • 00:29:13 Typické je pro něj
  renesanční nádvoří s arkádami.
 • 00:29:16 A proslavila ho
 • 00:29:17 taky druhá nejrozsáhlejší
  sbírka zbraní v zemi.
 • 00:29:20 Aby ne,
 • 00:29:21 když se prý v okolních lesích
 • 00:29:23 konal jeden z největších honů
  na našem území.
 • 00:29:26 Zúčastnil se ho i manžel
  císařovny Marie Terezie
 • 00:29:29 František Štěpán Lotrinský.
 • 00:29:31 Myslím,
 • 00:29:32 že už jsem vám
  napověděla dost na to,
 • 00:29:34 abyste uhádli,
  zda jsem vás zavedla na zámek:
 • 00:29:39 Princip odpovědí je pořád stejný.
 • 00:29:41 Do čtvrteční 14. hodiny
  nám je můžete esemeskovat,
 • 00:29:44 a pak jen doufat,
  že jste se trefili,
 • 00:29:47 byli vylosováni
  a přijde vám z televize dárek.
 • 00:29:50 Naše knížky a spolu s nimi
  taky batoh s logem pořadu.
 • 00:29:57 Byli jste už někdy v Atommuzeu?
 • 00:29:59 Prý je to turistická atrakce,
 • 00:30:01 která na naší planetě
  nemá obdoby.
 • 00:30:03 Pokud ne,
 • 00:30:04 tak si nenechte ujít
  příští Toulavku.
 • 00:30:07 Pepa vás do něj zavede.
 • 00:30:08 A kdyby se vám náhodou
 • 00:30:10 po naší společnosti
  během týdne zastesklo,
 • 00:30:13 klikněte si
  na webové stránky pořadu
 • 00:30:15 nebo si pusťte
  náš páteční speciál.
 • 00:30:17 Vysíláme ho
  v 18 hodin a 25 minut na ČT1.
 • 00:30:20 Ukážeme vám třeba,
 • 00:30:22 jak se vyrábí brokát
  či dřevěné hračky.
 • 00:30:24 Přeji vám krásnou neděli,
 • 00:30:26 ať vás na cestách i v životě
  provázejí jen samé dobré zprávy.
 • 00:30:30 Na viděnou, přátelé.
 • 00:30:34 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2014