iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 3. 2014
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
11833
zhlédnutí

Toulavá kamera

Kostel v Loučné Hoře — Pragovky — Dřevěné ozdoby — Pozorovací srub v Borových Ladech — Poklady z historie Mělníka — Buková hora

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:02 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:19 Pokud by naše studio
  mělo okna,
 • 00:00:21 tak bych se podíval,
  jak venku zrovna je.
 • 00:00:23 Takhle se ale musím spolehnout
  na předpověď počasí,
 • 00:00:25 která slibuje
  krásné dny předjaří
 • 00:00:27 s jarními teplotami
  a vymetenou oblohou.
 • 00:00:29 Ideální pro pozvánku na výlet.
 • 00:00:31 Po týdnu je tu další
  Toulavá kamera.
 • 00:00:33 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:35 Tentokrát začneme v Loučné Hoře,
  kde nás zaujal
 • 00:00:38 roubený kostel svatého Jiří,
  stavba v kožichu.
 • 00:00:41 Hnedle vysvětlíme.
 • 00:00:44 V Národním technickém muzeu
  nás čeká expozice,
 • 00:00:47 věnovaná
  slavné automobilové značce,
 • 00:00:49 a sice pražské Pragovce.
 • 00:00:52 V dalších minutách
  se vypravíme za jedním všeumělem,
 • 00:00:55 který celý život maluje,
  ale většinu svého volného času
 • 00:00:58 věnuje už několik desítek let
  dřevořezbě.
 • 00:01:02 Potom se vydáme na Šumavu
  k přezimovacím obůrkám
 • 00:01:05 pro vysokou zvěř a rybí líhni,
  která dává život
 • 00:01:08 nádherným pstruhům potočákům.
 • 00:01:12 Pátá reportáž bude patřit
  mělnickému regionálnímu muzeu,
 • 00:01:16 kluky asi nejvíc osloví
  sbírka mašinek,
 • 00:01:18 holky pak asi expozice kočárků.
 • 00:01:22 A v reportáži poslední
  se potěšíme krásou
 • 00:01:25 Českého středohoří,
  konkrétně části,
 • 00:01:27 které vévodí Buková hora.
 • 00:01:30 Když se o nějaké stavbě řekne,
  že je v kožichu,
 • 00:01:33 pak mluvíme o určité kamufláži.
 • 00:01:35 V chudších oblastech
  se stavívalo spíš ze dřeva
 • 00:01:38 než z kamene.
 • 00:01:39 A tak stavitelé,
 • 00:01:40 dost často se s tím potkáváme
  na východě Čech,
 • 00:01:42 svá dřevěná díla omítali,
  takže budila dojem
 • 00:01:45 honosnějších kamenných budov.
 • 00:01:47 Mělo to ale i jiný důvod.
 • 00:01:48 Třeba větší ochranu
  dřevěného jádra před ohněm.
 • 00:01:51 Příkladem takového fíglu
  je roubený kostel svatého Jiří
 • 00:01:54 v Loučné Hoře,
  kam právě míříme.
 • 00:01:58 První písemná zmínka
  o Loučné Hoře
 • 00:02:00 je spojena s rokem 1369.
 • 00:02:03 Osada byla založena
  místními zemany
 • 00:02:05 na mírném návrší
  nad řekou Cidlinou
 • 00:02:07 v zemědělsky
  hojně využívané oblasti.
 • 00:02:11 Loukám pod návrším,
  na kterém stojí vesnice
 • 00:02:14 a které jí současně daly jméno,
  se říkávalo Herník.
 • 00:02:17 Stará pověst vypráví o tom,
  že je to na paměť sporu o seno
 • 00:02:20 z těchto luk mezi sedláky
  a vrchností,
 • 00:02:23 o které se přeli mezi sebou
  jako kočka s myší.
 • 00:02:25 Sedlákům sice patřily louky,
  ale voda v Javorce a Cidlině
 • 00:02:29 byla panská.
 • 00:02:30 Proto museli sedláci
  odvádět úrodu vždy z těch míst,
 • 00:02:33 kam až při jarní povodni
  sahávala voda.
 • 00:02:37 Kolem prostorné návsi
  i dnes najdete
 • 00:02:39 lidové usedlosti z 19. století
  s roubenými prvky.
 • 00:02:42 Nejvýznamnější památka
  ale stojí přímo na ní.
 • 00:02:45 Je jí dřevěný kostel svatého Jiří.
 • 00:02:48 Na místě staršího svatostánku
  ho začali budovat v roce 1778
 • 00:02:52 a dokončen byl
  o pouhé dva roky později.
 • 00:02:56 Protože Loučná Hora
  byla poměrně chudou vesnicí,
 • 00:02:59 rozhodli se místní
  pro netypické stavební řešení.
 • 00:03:02 Využili trámy
  ze starého kostela
 • 00:03:04 a přidali nové,
  protože dřevo bylo v tu dobu
 • 00:03:06 daleko levnějším
  stavebním materiálem než kámen.
 • 00:03:09 Aby kostel na první pohled
  vypadal jako kamenný,
 • 00:03:12 na surové trámy
  nejdříve nanesli hliněné omazávky
 • 00:03:15 a na ně pak vápennou omítku.
 • 00:03:17 Ještě před tím
  však bylo nutné
 • 00:03:19 do trámu zasekat
  několik stovek dubových kolíčků,
 • 00:03:22 jejichž účel byl jediný.
 • 00:03:23 Provázat dřevěné konstrukce kostela
  s fasádou.
 • 00:03:28 Říkalo se jim taky floky.
 • 00:03:29 Na zdech jich dodnes
  najdete nepočítaně.
 • 00:03:32 Zato z původní fasády
  se dochovaly pouze zbytky
 • 00:03:35 na římsách pod střechou
  na severní straně.
 • 00:03:37 Jelikož kostel sloužil
  dlouho jako skladiště,
 • 00:03:40 v interiéru nepřežilo
  do dnešních časů
 • 00:03:42 téměř žádné vybavení.
 • 00:03:44 Tedy až na hudební kůr,
  na kterém původně stávaly
 • 00:03:47 i nedávno opravené varhany.
 • 00:03:49 Tento drobný nástroj
  z roku 1860
 • 00:03:52 vyrobil Amant Hanyš
  z Rychnova nad Kněžnou.
 • 00:03:54 Podle místní kroniky
  byla uspořádána sbírka,
 • 00:03:57 která vynesla
  celých 300 zlatých.
 • 00:03:59 Varhany mají
  nezvyklý rozsah manuálu
 • 00:04:01 a jedinečný je
  i inverzní potah kláves,
 • 00:04:04 který se u jiných
  Hanyšových varhan nedochoval.
 • 00:04:08 Bohužel ve 20. století
  varhany sdílely osud kostela.
 • 00:04:11 Dokonce publikace z roku 2007
  od Václava Uhlíře,
 • 00:04:14 která mapuje varhany
  v královéhradecké diecézi,
 • 00:04:17 je uvádí jako zaniklé.
 • 00:04:19 Z varhan zbylo
  v podstatě jen torzo,
 • 00:04:21 jak můžete vidět na této píšťale.
 • 00:04:23 Zachovala se však
  nejdůležitější součást nástroje,
 • 00:04:26 což je vzdušnice,
  takový jakýsi plán rozvodu vzduchu
 • 00:04:30 k jednotlivým píšťalám.
 • 00:04:40 Areál kostela
  doplňuje opodál stojící
 • 00:04:42 dřevěná zvonice
  s tzv. štenýřovou konstrukcí,
 • 00:04:45 krytá bedněním a šindelem.
 • 00:04:49 Základní nosný prvek
  tvoří 4 rohové sloupy,
 • 00:04:53 zpevněné konstrukcí
  ve tvaru ondřejského kříže,
 • 00:04:57 které podpírají
  zvýšené zvonové patro.
 • 00:05:02 Nejstarší zvon
  pochází z roku 1513
 • 00:05:04 a pamatuje tedy původní kostel.
 • 00:05:06 Na jeho koruně
  stojí česky psaný nápis,
 • 00:05:09 že byl vyroben za přispění
  purkrabího kraje Hradeckého
 • 00:05:12 Bohunka z Černína,
  dále pak Matyáše Libáka z Radovesic
 • 00:05:16 a robotných lidí z Loučné Hory.
 • 00:05:18 Takovou zajímavostí
  je místní umíráček,
 • 00:05:21 který se neovládá
  pomocí tažného systému lana,
 • 00:05:24 ale pouze dřevěnou pákou.
 • 00:05:25 Vždy, když se na něj zvonilo,
  tak se otevírala
 • 00:05:28 tato miniaturní okenice.
 • 00:05:30 Pokud byste si chtěli
  roubený kostel svatého Jiří
 • 00:05:33 v Loučné Hoře
  přijet prohlédnout,
 • 00:05:34 můžete se vypravit
  na některý z pravidelných koncertů.
 • 00:05:37 Ale vítáni budete
  v podstatě kdykoliv,
 • 00:05:39 jen je lepší
  se dopředu objednat.
 • 00:05:42 První automobil
  byl na našem území vyroben
 • 00:05:45 sice už na konci 19. století,
  konkrétně v roce 1898,
 • 00:05:49 ale rozmachu se produkce novinky
  na čtyřech kolech
 • 00:05:52 dočkala až s příchodem letopočtu
  začínajícího devatenáctkou.
 • 00:05:56 Většina z nás
  si nástup automobilismu
 • 00:05:59 spojuje s mladoboleslavskou firmou
  Laurin & Klement,
 • 00:06:02 ale u jeho kolébky tehdy stály,
  jako v pohádkách,
 • 00:06:05 sudičky tři.
 • 00:06:06 Mladoboleslavská továrna
  měla zdatné konkurenty
 • 00:06:09 v kopřivnické Tatře
  a taky v pražské Pragovce.
 • 00:06:12 A právě té je věnována
  probíhající výstava
 • 00:06:15 v Národním technickém muzeu.
 • 00:06:18 V rodném listě
  by měly legendární Pragovky
 • 00:06:20 jako datum zrodu
  uveden nejspíš rok 1907.
 • 00:06:23 Dva nejvýznamnější
  pražské strojírenské podniky,
 • 00:06:26 Ringhofer na pražském Smíchově
 • 00:06:28 a První českomoravská továrna
  na stroje v Libni
 • 00:06:31 se rozhodly založit
  společný podnik
 • 00:06:35 na výrobu automobilů.
 • 00:06:39 A záhy se pustily
  do výstavby nové továrny.
 • 00:06:42 O něco později
  pak přišla na svět
 • 00:06:44 značka Praga.
 • 00:06:45 Dodnes bychom marně hledali
  další automobily,
 • 00:06:47 které mají v názvu
  město svého vzniku.
 • 00:06:50 V roce 1909 sice továrna
  vyrobila jen 3 desítky vozů,
 • 00:06:53 zanedlouho ale začaly
  Pragovky dobývat silnice.
 • 00:06:56 Pomohl jim
  i chytrý tah společnosti,
 • 00:06:59 která se přihlásila
  do soutěže
 • 00:07:01 rakouského ministerstva války
  o subvencované autovlaky.
 • 00:07:06 Autovlakem se míní
  nákladní vůz s nákladním přívěsem
 • 00:07:11 a subvencované znamenalo to,
  že erár dával
 • 00:07:14 poměrně značný příspěvek
  na pořízení automobilu
 • 00:07:20 a dokonce dával i příspěvek
  na jeho provoz.
 • 00:07:23 Ovšem s podmínkou,
  že v případě války
 • 00:07:26 majitel tato získaného vozu
  ho předá pro vojenské účely.
 • 00:07:32 I když válku nikdo nečekal,
  brzy přišla.
 • 00:07:35 Továrna ji ovšem přečkala
  beze ztrát
 • 00:07:37 a do československé éry
  vstoupila s velkými plány.
 • 00:07:40 K tradičním typům
  Alfa, Mignon a Grand
 • 00:07:42 přibyla v roce 1924
  Praga Picollo,
 • 00:07:44 jejíž název mnohé napovídal.
 • 00:07:47 Vozy Praga Picollo
  byly nejlevnější,
 • 00:07:49 a tím pádem taky nejprodávanější.
 • 00:07:51 V roce 1929
  byly automobily Praga Picollo
 • 00:07:54 nejrozšířenějším
  a taky nejprodávanějším vozem
 • 00:07:57 na našem trhu.
 • 00:08:01 A teď si zkuste tipnout,
  jakým typem vozu
 • 00:08:03 byla Praga nazývaná Grand.
 • 00:08:06 Automobily Praga Grand
  ve své době
 • 00:08:08 byly opravdu luxusní výrobky
  a jezdil v nich
 • 00:08:11 například i prezident republiky
  T. G. Masaryk.
 • 00:08:15 Ve svém autoparku
  měl v 1. polovině 20. let
 • 00:08:19 vždy jednu uzavřenou limuzínu
  a jeden otevřený vůz.
 • 00:08:23 Mohl si vybírat podle počasí.
 • 00:08:28 Na přelomu 20. a 30. let
  vystoupala Pragovka
 • 00:08:32 na první příčku
  na našem automobilovém trhu.
 • 00:08:35 V té době sbírala dokonce vavříny
  na světových výstavách.
 • 00:08:41 Na výstavě máme vystavený
  poměrně významný kus.
 • 00:08:46 Šlo o Pragu Lady
  se zakázkovou
 • 00:08:49 dvousedadlovou karosérií
  z významné pražské karosárny Uhlík.
 • 00:08:55 Je to kus,
  který vyhrál zlatou stuhu
 • 00:08:58 za nejkrásnější karosérii
  na pařížském autosalonu.
 • 00:09:03 Automobil Praga Picollo 1128
  z konce 30. let
 • 00:09:08 na ženevském autosalonu
  dostal ocenění
 • 00:09:11 jako nejkrásnější automobil
  výstavy.
 • 00:09:14 Jenže s 2. světovou válkou
  přišel útlum výroby
 • 00:09:17 a ani po ní se vzestup nekonal.
 • 00:09:19 Poválečná éra
  patřila už jen náklaďákům,
 • 00:09:21 z nichž nejslavnější
  byl ten s označením V3S.
 • 00:09:24 Naše procházka historií Pragovky
  končí v roce 1947,
 • 00:09:27 kdy z továrny vyjely
  poslední osobní vozy.
 • 00:09:30 Exponáty z různých sbírek
  najdete
 • 00:09:32 v Národním technickém muzeu
  do 27. dubna.
 • 00:09:38 Josef Mrňák z Hejnic,
  jak se říká,
 • 00:09:40 na co sáhne,
  to se mu daří.
 • 00:09:42 Od mládí hrál na trubku,
  maloval a stále maluje,
 • 00:09:45 ale jaksi nejvíc
  ho to odjakživa táhlo ke dřevu.
 • 00:09:48 Hodně ho v tomto smyslu
  ovlivnil bratr, truhlář,
 • 00:09:51 i profese pedagoga
  na lesnickém učilišti.
 • 00:09:54 A tak se už 35 let
  věnuje výrobě dřevěných šperků.
 • 00:09:57 A má se čím chlubit.
 • 00:09:59 Jeho výrobky či umělecká díla
  nesou značku
 • 00:10:02 Regionální produkt Jizerské hory.
 • 00:10:04 Mistr za pár týdnů
  oslaví 80. let,
 • 00:10:07 a to možná ziskem titulu
  Mistr tradiční rukodělné výroby
 • 00:10:11 Libereckého kraje,
  na nějž je navržen.
 • 00:10:13 Tak držím palce!
 • 00:10:17 Práci se dřevem
  si prý Josef Mrňák vybral
 • 00:10:20 kvůli jeho vůni,
  krásné kresbě a vlastnostem,
 • 00:10:23 které by člověk
  u jiného materiálu těžko hledal.
 • 00:10:26 Svou roli ovšem sehrálo
  i rčení:
 • 00:10:28 Za vším hledej ženu.
 • 00:10:30 Manželka mě požádala,
  jestli bych jí neudělal
 • 00:10:33 krabičku na šperky.
 • 00:10:34 Tu jsem vyrobil
  z javorového dřeva
 • 00:10:36 a líbilo se jí to.
 • 00:10:38 Říkala, že by ráda měla něco
  do této krabičky,
 • 00:10:42 že se jí dřevo líbí
  jako šperk
 • 00:10:44 a jestli bych něco vyrobil.
 • 00:10:46 Jedna z vůbec prvních věcí
  byla brož,
 • 00:10:51 která už nese
  všechny znaky začátků.
 • 00:10:57 Pestrá paleta
  tuzemských i cizokrajných dřev
 • 00:11:00 se v rukou řezbáře
  mění v okouzlující šperky
 • 00:11:02 i nejrůznější doplňky.
 • 00:11:04 Náhrdelníky, náušnice,
  spony na kravaty i do vlasů
 • 00:11:07 vznikají z ušlechtilého mahagonu,
  thajského ořešáku,
 • 00:11:10 vzácného amarantu, olivy
  i zdánlivě obyčejné švestky.
 • 00:11:15 Nejvzácnější dřevo,
  které používám,
 • 00:11:18 je bílý eben z Madagaskaru,
  který je v Evropě
 • 00:11:22 velmi málo dostupný.
 • 00:11:24 Mám nejradši dřeva,
  která mají buď suky
 • 00:11:29 nebo jsou poškozená,
  jak hnilobou nebo i broukem.
 • 00:11:34 Hlavně místa,
  kde začíná hniloba
 • 00:11:37 a to dřevo se brání
  postupu té hniloby,
 • 00:11:42 tak zpevňuje buňky,
  které jsou před poškozením
 • 00:11:46 a tím vytváří
  určitou barevnost,
 • 00:11:49 kterou nikde jinde
  to dřevo nemá.
 • 00:11:54 Každé dřevo je jinak náročné
  na zpracování.
 • 00:11:57 Josefu Mrňákovi nejvíc vyhovuje
  jalovec virginský.
 • 00:12:00 Má prý řadu výhod.
 • 00:12:03 To znamená,
  že se poměrně lehce řeže,
 • 00:12:06 má suky,
  které se dají ve špercích využít,
 • 00:12:09 jsou nevypadavé a nepraskají.
 • 00:12:11 Další dřevo, které používám,
  jsou druhy palisandrů,
 • 00:12:19 které zase se dají využít
  svou barevností
 • 00:12:23 a jsou o něco jemněji řezatelné,
  než je eben.
 • 00:12:31 Originální šperk
  okouzlí snad každou ženu.
 • 00:12:34 Ruční leštění,
  přírodní barva i kresba dřeva
 • 00:12:37 dodávají výrobkům výjimečný vzhled.
 • 00:12:41 Pro inspiraci chodím
  po různých výstavách
 • 00:12:45 a každou volnou chvilku
  kreslím návrhy,
 • 00:12:48 z kterých potom vyberu to,
  co se nejvíc hodí.
 • 00:12:53 Kromě výroby šperků se zajímám
  i o restaurování nábytku,
 • 00:12:59 starých drobných výrobků
  ze dřeva,
 • 00:13:03 jako třeba tahle klec na ptáky
  ze začátku 18. století.
 • 00:13:10 Celoživotní láskou
  Josefa Mrňáka
 • 00:13:12 je ale sbírka nejkrásnějších dřev
  stromů a keřů z celého světa.
 • 00:13:17 Pokochat se v ní můžete
  pohledem na průřez moruše,
 • 00:13:20 břečťanu,
  tropického dřeva venge
 • 00:13:22 či brazilského kvajaku,
  nazývaného stromem života.
 • 00:13:26 To vše a ještě mnohem víc
  uvidíte,
 • 00:13:28 pokud do království mistra šperkaře
  po domluvě zavítáte.
 • 00:13:35 Na Šumavě tráví zimní měsíce
  stovky divoce žijících jelenů
 • 00:13:39 ve 14 přezimovacích obůrkách
  a my byli před 5 lety u toho,
 • 00:13:42 když se u 2 z nich,
  na Srní a na Jeleních Vrších,
 • 00:13:46 otevřely pozorovací sruby.
 • 00:13:48 Letos přibyl třetí,
  v Borových Ladech.
 • 00:13:51 V obci se nachází
  i další unikátní zařízení
 • 00:13:54 šumavského národního parku,
  a sice veliká rybí líheň.
 • 00:13:57 A tak jsme jedné návštěvy
  využili k návštěvě obou míst,
 • 00:14:01 a začneme u vody.
 • 00:14:04 Borová Lada leží v údolí
  při soutoku Teplé Vltavy,
 • 00:14:07 Vydřího a Vltavského potoka.
 • 00:14:09 A právě průzračné vody
  posledního zmiňovaného
 • 00:14:12 učarovaly Josefu Šperlovi,
  rybáři tělem i duší, natolik,
 • 00:14:15 že se tu v barvách
  národního parku v roce 1997
 • 00:14:19 pustil do budování líhní
  rybí násady pro pstruhové revíry.
 • 00:14:23 Jenom pstruhů obecných,
  lidově řečeno "potočáků",
 • 00:14:27 odtud každoročně vypouští
  150 tisíc.
 • 00:14:31 Je to jediná naše ryba,
  která se vytírá na podzim.
 • 00:14:33 Všechny ryby se vytírají na jaře,
  mník v zimě,
 • 00:14:37 ale potočák na podzim.
 • 00:14:39 U nás se teda vytírá
  zhruba od poloviny října
 • 00:14:42 do poloviny listopadu
  a potom dáváme ty jikry
 • 00:14:45 na tyto aparáty.
 • 00:14:48 Na stejných se
  už za Rakousko-Uherska
 • 00:14:50 líhli lososi.
 • 00:14:52 Protože tím,
  že se plavilo dřevo,
 • 00:14:54 tak zničili ty trdliště
  a ničili vlastně lososí plůdek.
 • 00:14:58 A proto stavěly ty líhně
  a už před 100 lety
 • 00:15:00 se uměle vytíralo.
 • 00:15:02 Půl roku uplyne,
  než se plůdek potočáků vykulí.
 • 00:15:05 Jikry se přitom musí
  denně kontrolovat.
 • 00:15:08 A vybírat ty jikry uhynulý,
  to znamená ty bílý,
 • 00:15:11 protože pokud bysme to nedělali,
  tak zaplísní,
 • 00:15:14 nabalí se na ně ty zdravý
  a není z toho vlastně nic.
 • 00:15:18 V zugských lahvích
  nadlehčuje vodní proud
 • 00:15:20 jikry mníka jednovousého.
 • 00:15:23 On má nejmenší jikru
  ze všech našich ryb.
 • 00:15:25 Na kilo váhy,
  to je tahleta kilová ryba,
 • 00:15:28 jikrnačka,
  má 600 až 800 tisíc jiker.
 • 00:15:32 V podstatě ten plůdek,
  který se líhne brzo,
 • 00:15:35 tak slouží jako první potrava
  těm malým potočákům.
 • 00:15:38 Samozřejmě mník je predátor,
  který žere ryby,
 • 00:15:41 on pak zase žere ty pstruhy.
 • 00:15:44 Zdejší odchovanci
  jsou zkrátka kanibalové.
 • 00:15:47 Tak pojďme raději za býložravci.
 • 00:15:49 Tedy spíše pojeďme,
  protože od líhně k obůrce
 • 00:15:52 převáží návštěvníky
  tohle speciální "taxi"
 • 00:15:54 tažené dvojspřežím.
 • 00:15:56 Konečnou má
  před pozorovacím srubem,
 • 00:15:58 před nímž se právě chystá
  jelení menu.
 • 00:16:01 Jídelníček obsahuje seno,
  senáž, oves, mrkev, řepu.
 • 00:16:05 Máme tady v současné době
  chyceno 117 kusů.
 • 00:16:09 Většina je holé zvěře,
  to znamená laně, kolouši.
 • 00:16:13 Je tady cca 25 jelenů
  od mladých po nejstarší.
 • 00:16:18 Nejstaršího jelena
  tady máme čtrnácteráka,
 • 00:16:21 jmenuje se Slavoj,
  je mu 11 let.
 • 00:16:24 Ty přezimovací obůrky
  máme z toho důvodu,
 • 00:16:27 aby se zamezilo škodám zvěří
  v lese.
 • 00:16:30 S prvním sněhem
  sem proto lesníci
 • 00:16:32 začnou jeleny lákat na pochoutky.
 • 00:16:35 Zavřeme bránu,
  tam chytíme to hlavní množství,
 • 00:16:38 těch 60 - 70 kusů
  se nám většinou povede,
 • 00:16:42 a zbytek tam naleze
  tím průlezem,
 • 00:16:44 většinou holá tam leze.
 • 00:16:47 Protlačí se dovnitř
  za vidinou chutného pamlsku,
 • 00:16:50 kleště sklapnou
  a ven už to tak snadno nejde.
 • 00:16:54 V současné době
  je uzavřen z toho důvodu,
 • 00:16:57 že nám obůrku navštívil rys,
  takže jsme měli obavy,
 • 00:17:00 aby nám tudy zvěř neutekla.
 • 00:17:03 Když je mráz,
  mají jeleni větší spotřebu energie
 • 00:17:06 a schází ke krmelcům častěji.
 • 00:17:09 Tady vidíte ten počet
  těch krmných zařízení,
 • 00:17:12 to je taky důležitý,
  protože jde nám o to,
 • 00:17:15 aby ta zvěř pokud možno
  se dostala všechna k potravě.
 • 00:17:18 Kdyby tady byl jeden krmelec,
  tak ten nejsilnější jelen
 • 00:17:22 všechnu zvěř odežene.
 • 00:17:24 U dlabance
  mají zkrátka paroháči kápo,
 • 00:17:26 ale jinak panuje matriarchát,
  velí nejstarší a nejzkušenější laň.
 • 00:17:30 Tlupu přivede,
  jen když je bezpečno,
 • 00:17:32 ale jak se jí něco znelíbí,
  vydá signál
 • 00:17:35 a všichni rychle zmizí.
 • 00:17:36 Pokud se na pozorování jelenů
  vydáte,
 • 00:17:39 je dobré mít to na paměti.
 • 00:17:40 Hlasitější zvuk,
  rychlý pohyb či blesk fotoaparátu
 • 00:17:44 může šmahem
  nádherné přírodní divadlo zmařit.
 • 00:17:50 Regionální muzeum v Mělníku
  určitě potěší všechny pány kluky.
 • 00:17:54 Mohou zde totiž zhlédnout malou,
  ale velmi pěknou výstavu
 • 00:17:57 starých vláčků.
 • 00:17:59 Nejstarší je plechová mašinka,
  určená k tahání na provázku,
 • 00:18:02 ta pochází z 19. století.
 • 00:18:04 Všechny ostatní
  už patří na koleje.
 • 00:18:06 Ale muzeum se může pochlubit
  také dopravou jiného druhu.
 • 00:18:10 Je nás určitě hodně těch,
  které maminky vozily
 • 00:18:13 v kočárcích značky Liberta.
 • 00:18:14 Firma úspěšně fungovala v Mělníku,
  a je proto logické,
 • 00:18:18 že se tu můžete seznámit
  i s historií kočárků.
 • 00:18:22 Regionální muzeum v Mělníku
  najdete pod malebným podloubím
 • 00:18:26 v rohu zrekonstruovaného náměstí.
 • 00:18:28 Jeho poklady jsou umístěny
  ve 2 budovách,
 • 00:18:31 my jako první
  navštívíme tu hlavní.
 • 00:18:33 Čeká nás v ní mimo jiné
  výstava Z historie malé železnice.
 • 00:18:38 Když se řekne Merkur,
  většina z nás si asi představí
 • 00:18:41 kovovou stavebnici se šroubky.
 • 00:18:44 Málokdo už ví,
  že Merkur je také
 • 00:18:46 výrobní značka pro vláčky,
  které se začaly vyrábět
 • 00:18:50 od roku 1933.
 • 00:18:52 Předlohou se stalo
  tehdy módní Mikádo 2C1 řady 387,
 • 00:18:59 které použil konstruktér
  František Jirman
 • 00:19:02 pro vývoj
  1. vláčku na elektriku.
 • 00:19:06 Výstava se nevěnuje jen Merkuru.
 • 00:19:08 Představuje celou
  československou výrobu
 • 00:19:10 železničních hraček.
 • 00:19:12 Vidět můžete vláčky s datem vzniku
  od 20. let až po 60. léta.
 • 00:19:18 Merkur nebyl jediným výrobcem
  železničních hraček u nás.
 • 00:19:24 Na konci 20. let
  začala s rozsáhlou produkcí
 • 00:19:27 firma Heller und Schiller
  v Horním Litvínově.
 • 00:19:33 Vyráběla rozsáhlou produkci
  plechových mechanických hraček.
 • 00:19:39 Pod značkou Huš vyráběla
  asi 10 let hračky
 • 00:19:42 z lisovaného, lakovaného plechu.
 • 00:19:46 Firma Heller und Schiller
  vyráběla také příslušenství
 • 00:19:50 k železničním hračkám.
 • 00:19:51 Různé mosty, přejezdy, návěstidla,
  signály, plechové tunely.
 • 00:19:58 Všechny kluky určitě potěší
  taky autíčka.
 • 00:20:01 Tatínkové můžou zavzpomínat,
  třeba u tohoto
 • 00:20:03 starého označovače lístků.
 • 00:20:05 Pamatujete si jeho éru?
 • 00:20:07 Ale teď už nechme hraní
  a pojďme si představit budovu,
 • 00:20:10 v níž muzeum sídlí.
 • 00:20:12 Dřív tu žili
  mniši z řádu kapucínů.
 • 00:20:14 Kromě kláštera postavili
  i přilehlý kostel a ještě hospic.
 • 00:20:18 Kapucíni sem přišli v roce 1749
  vedeni páterem Serafínem
 • 00:20:22 a byli odejiti až v roce 1950.
 • 00:20:27 A při našem výletu do minulosti
  nemůžeme minout
 • 00:20:30 tradici vinohradnictví na Mělnicku.
 • 00:20:32 Připomínají ji historické lisy
  i nejstarší vinice u nás
 • 00:20:35 založená na vrchu Cecemín
  u nedalekých Dřís.
 • 00:20:38 Ve sklepích ze 14. století
  pak máme možnost
 • 00:20:40 místní mok z hroznů ochutnat.
 • 00:20:43 K Mělnicku po desítky let
  neodmyslitelně patřila
 • 00:20:45 i výroba dětských kočárků.
 • 00:20:47 A právě těm je věnovaná expozice
  ve druhé z muzejních budov.
 • 00:20:51 Přeneseme se na ní do časů,
  které nám připomínají
 • 00:20:53 staré rodinné fotky
  v našich albech.
 • 00:20:56 Můžeme vidět průřez
  asi 100 let.
 • 00:20:58 Nejstarší kočárky
  máme z konce 19. století,
 • 00:21:01 je tam např. tříkolka.
 • 00:21:03 Zajímavostí je,
  že tenkrát čtyřstopé vozidlo
 • 00:21:05 nesmělo na chodník,
  proto vznikly první tříkolky.
 • 00:21:09 Továrnu na kočárky Liberta
  založil Antonín Svoboda
 • 00:21:12 se svou ženou roku 1923.
 • 00:21:14 Název odvodil
  od italské podoby svého jména.
 • 00:21:17 Dětská vozítka Liberta
  se postupně rozjela
 • 00:21:20 po celé Evropě.
 • 00:21:21 Velmi půvabné
  jsou však i kočárky ještě starší,
 • 00:21:24 které nám dnes připadají
  příliš velké,
 • 00:21:26 ale miminkům nabízely
  velmi pohodlné svezení.
 • 00:21:30 Ve 20. letech je zajímavý
  letní lehký vozík,
 • 00:21:34 on příliš lehký nebyl,
  byla tam kombinace dřevo-kov.
 • 00:21:37 Je to sportovní kočárek.
 • 00:21:39 Pak hluboké kočárky,
  které mají velice tmavou barvu.
 • 00:21:44 Ale daly se použít
  poměrně dlouho.
 • 00:21:47 Když se tam daly 2 podložky,
  tak se postupně odendávaly
 • 00:21:51 a dítě tam mohlo být do 2 let.
 • 00:21:54 Tyto korbičky
  jste možná poznali zblízka,
 • 00:21:57 tzv. osmipéráky
  uspávaly mnohé z nás.
 • 00:22:00 Stejně jako liberty ze 70. let,
  z nichž některé zdobila
 • 00:22:03 tehdy populární okénka.
 • 00:22:05 Mimina ale módu moc neřeší.
 • 00:22:07 Určitě se jim na světě líbilo
  i v tomto košíku.
 • 00:22:11 Hluboké údolí Labe
  rozděluje České středohoří
 • 00:22:14 na 2 geomorfologické podcelky:
 • 00:22:16 Milešovské středohoří
  na levém břehu řeky
 • 00:22:19 a Verneřické na pravém.
 • 00:22:20 Zatímco Milešovka
  coby nejvyšší vrchol
 • 00:22:23 západní části i celého pohoří,
  se těší velkému zájmu turistů,
 • 00:22:26 Verneřickému středohoří
  se tolik pozornosti nedostává.
 • 00:22:30 Přitom jeho dominanta
  Buková hora
 • 00:22:32 nabízí nejen krásnou přírodu
  s jedinečnými vyhlídkami,
 • 00:22:36 ale i zajímavou historii.
 • 00:22:38 Zapsaly se do ní
  i takové osobnosti
 • 00:22:40 jako císař Josef II.
  či Alexander von Humboldt.
 • 00:22:45 Buková hora dostala jméno
  nejspíše podle buků,
 • 00:22:48 jimiž byla v minulosti porostlá.
 • 00:22:50 Nepřehlédnutelná je
  především díky vysílací věži.
 • 00:22:54 Ta svou výškou 223 metrů
  představuje
 • 00:22:57 nejvyšší betonovou stavbu v zemi.
 • 00:23:01 Připočteme-li výšku antény
  k nadmořské výšce
 • 00:23:04 vrcholu Bukové hory,
  tedy 683 metrům,
 • 00:23:08 dostaneme se zhruba
  na hodnotu 900 metrů
 • 00:23:11 nadmořské výšky.
 • 00:23:12 To je dnes nejvyšší bod
  v Českém středohoří,
 • 00:23:16 který převyšuje nejvyšší horu
  Milešovku.
 • 00:23:19 V blízkosti tohoto obra,
  této betonové stavby,
 • 00:23:22 zhruba 50 let staré,
  se nachází historická stavba
 • 00:23:26 turistické chaty,
  nazývaná Děčínská bouda,
 • 00:23:29 která pochází z roku 1907.
 • 00:23:33 Jen pár minut chůze
  od vysílače a chaty
 • 00:23:36 dojdete
  k Humboldtově vyhlídce,
 • 00:23:38 pojmenované
  po slavném německém přírodovědci.
 • 00:23:41 Ten prý dokonce
  pohled na Středohoří
 • 00:23:43 považoval
  za vůbec nejkrásnější na světě.
 • 00:23:48 Alexander von Humboldt
  si zamiloval oblast
 • 00:23:51 Českého středohoří,
  mnohonásobně jej navštívil.
 • 00:23:54 Jeho nejoblíbenější místa
  byla Milešovka nebo hora Bořeň.
 • 00:23:59 Také zabrousil na Bukovou horu,
  což připomíná omšelý nápis
 • 00:24:03 na této skále.
 • 00:24:05 Byla to návštěva v roce 1837.
 • 00:24:09 Není se mu co divit,
  protože toto místo skutečně nabízí
 • 00:24:12 velice zajímavý pohled
  na západní část Českého středohoří
 • 00:24:16 a hluboké údolí Labe.
 • 00:24:18 Vrcholům pohoří,
  které odtud budete mít
 • 00:24:21 jako na dlani,
  dominuje ten nejvyšší - Milešovka.
 • 00:24:24 Ale nejen výhledy láká Buková hora
  a krajina v jejím okolí.
 • 00:24:29 Ptačí stěny
  nebo také ptačí kameny
 • 00:24:31 jsou zajímavým skalním městem
  ve Verneřickém středohoří
 • 00:24:35 a jako většina této oblasti
  jsou budovány čedičovými výlevy.
 • 00:24:41 Jsme tady na horní hraně
  Labského údolí,
 • 00:24:44 nacházíme se přibližně
  450 metrů nad hladinou
 • 00:24:48 této největší české řeky.
 • 00:24:50 I tady můžeme najít
  příklad sloupcovité odlučnosti
 • 00:24:54 této vulkanické horniny.
 • 00:24:57 Až 12 metrů vysoké skály jsou
  vyhledávaným horolezeckým terénem.
 • 00:25:01 O vzrušující zážitek
  však nepřijdete,
 • 00:25:03 zůstanete-li na pevné zemi.
 • 00:25:05 To když odbočíte
  ze značené trasy
 • 00:25:08 a vydáte se k místu
  s tajuplným názvem Stříbrný roh.
 • 00:25:14 Pokračováním masívu Bukové hory
  směrem severním do údolí Labe,
 • 00:25:18 je Růžový hřeben.
 • 00:25:20 Jeho ukončení - Stříbrný roh,
  má charakter špičatého ostrohu
 • 00:25:25 porostlého přirozenými lesy.
 • 00:25:28 Jedná se o květnaté bučiny
  na chladnějších svazích
 • 00:25:32 Labského údolí tvořené bukem,
  jedlí a také javorem horským,
 • 00:25:37 tedy klenem.
 • 00:25:39 Svoje jméno má toto území
  podle středověkých pokusů
 • 00:25:43 o dolování stříbra.
 • 00:25:46 Stříbrný roh
  však sehrál v minulosti
 • 00:25:48 pravděpodobně důležitější úlohu
  strategickou.
 • 00:25:51 Když totiž v říjnu roku 1778
  očekával císař Josef II.
 • 00:25:55 vpád pruského vojska,
  vybral si k jeho pozorování
 • 00:25:59 právě toto místo.
 • 00:26:04 A jako obvykle
  po poslední reportáži soutěž,
 • 00:26:07 nejprve ta z minula.
 • 00:26:08 Iveta se minule ptala na hrad,
  v jehož zdech
 • 00:26:11 se údajně ukrývá
  templářský poklad.
 • 00:26:13 Správná odpověď se ukrývala
  pod b) - je to Veveří.
 • 00:26:16 Vítězi našich cen moc blahopřeji.
 • 00:26:18 A já chci vědět jméno města,
  kterému se také říká Český Betlém.
 • 00:26:22 Tady bychom s nápovědou
  mohli skončit,
 • 00:26:24 ale budiž, nejprve možnosti,
  pak ještě pár slov.
 • 00:26:35 Mluvíme o městě,
  které lze považovat
 • 00:26:38 za jedno z nejkrásnějších
  ve východních Čechách.
 • 00:26:40 Založeno bylo na ostrohu
  nad řekou v roce 1501,
 • 00:26:44 ale krátce na to
  dřevěné domy zničil požár.
 • 00:26:46 Pak přišli Pernštejnové
  a nechali vybudovat
 • 00:26:49 město kamenné.
 • 00:26:50 Navzdory pohromám
  i změnám vkusu panstva
 • 00:26:53 si město zachovalo
  renesanční podobu.
 • 00:26:56 V těchto kulisách
  se mimo jiné natáčel
 • 00:26:58 seriál F. L. Věk.
 • 00:26:59 Více už nenapovím.
 • 00:27:01 A jako obvykle ještě upozornění,
  že odpovídat na naše otázky
 • 00:27:05 můžete prostřednictvím SMS,
  a na obrazovce nyní vidíte,
 • 00:27:08 jak se do soutěže zapojit.
 • 00:27:09 Vše potřebné najdete
  taky na teletextu a webu ČT.
 • 00:27:12 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:27:17 Za týden vás mimo jiné
  čeká Konicko,
 • 00:27:20 odlehlý cíp Drahanské vrchoviny,
  a tajemné pátrání
 • 00:27:24 v duchu legend a starých pověstí.
 • 00:27:27 Do té doby na vás čekají
  zajímavá témata na našem webu,
 • 00:27:30 stačí kliknout
  na www.toulavakamera.cz,
 • 00:27:33 čekání na další neděli
  tím ukrátíte.
 • 00:27:35 Já vám pro tentokrát
  děkuju za pozornost
 • 00:27:38 a přeju vám krásné dny,
  za chvíli tu máme jaro.
 • 00:27:41 Mějte se co možná nejlépe,
  na shledanou, přátelé.
 • 00:27:46 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2014

Související