iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 3. 2013
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
11761
zhlédnutí

Toulavá kamera

Zdobení velikonočních palem v Příboře — Madeirové kraslice — Kohoutí kříže — Velikonoční řehtačky ze Zlína — Velikonoce na hradě i v podhradí - Nové hrady — Mariánská Hora u Lanškrouna

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:20 Dobrý den, přátelé!
 • 00:00:24 Pro jednoho jsou Velikonoce
  oslavou příchodu jara,
 • 00:00:27 pro druhého nejdůležitějšími
  svátky v roce.
 • 00:00:29 Pojí se přece s ukřižováním
  Ježíše Krista
 • 00:00:32 a jeho zmrtvýchvstáním.
 • 00:00:35 Jejich počátky ovšem sahají
  až do pohanských dob,
 • 00:00:38 kdy lidé vzdávali holt
  plodivé síle přírody.
 • 00:00:41 Právě ji a nový život představují
  malovaná vajíčka.
 • 00:00:44 Zvyků a tradic si ale dnes
  připomene daleko víc.
 • 00:00:47 Tak třeba v Příboře mají
  velikonoční palmy.
 • 00:00:50 Prozradím vám,
  proč je vyrábějí a jak.
 • 00:00:53 Pak vám ukážu poněkud
  jiné kraslice, madeirové,
 • 00:00:56 které skutečně vypadají
  jako ona věhlasná krajka.
 • 00:01:00 Už jste někdy slyšeli
  o kohoutích křížích? Ne?
 • 00:01:04 V tom případě
  vám rozšířím obzory.
 • 00:01:06 I ony souvisejí s mučednickou
  smrtí Spasitele.
 • 00:01:09 Když zvony odletí do Říma,
  převezmou jejich roli řehtačky.
 • 00:01:13 Dřív ale vyháněly zlé síly.
  I o tom bude řeč.
 • 00:01:17 Přeneseme se také
  do dávných časů.
 • 00:01:20 V Nových Hradech
  nám předvedou,
 • 00:01:22 jak kdysi vypadla pomlázka
  u pánů i kmánů.
 • 00:01:25 A nakonec zklidníme mysl
 • 00:01:28 a zaposloucháme se do poselství
  velikonočního příběhu.
 • 00:01:31 Na Mariánské Hoře u Lanškrouna
  nám to půjde jedna báseň.
 • 00:01:36 Ve městě Příbor na Valašsku
  obnovili ojedinělý zvyk.
 • 00:01:41 Podle staré tradice
  tam vyrábějí a zdobí
 • 00:01:44 několikametrové
  velikonoční palmy.
 • 00:01:47 Na Květnou neděli s nimi chodí
  průvod kolem kostela
 • 00:01:50 a následně je farář posvětí.
 • 00:01:53 V tamním muzeu navíc předvádějí
  tvorbu malých palmiček,
 • 00:01:56 které pro změnu o těchto svátcích
  zkrášlovaly příbytky lidí.
 • 00:02:02 Palmy se v Příboře dělaly a dělají
  z lískových nebo vrbových prutů,
 • 00:02:05 potřebnou zeleň dodávají
  řetězy a věnce z větviček tújí,
 • 00:02:09 zdobí se papírovými květy
  a barevnými stuhami.
 • 00:02:13 Naši předkové si chtěli
  v minulosti připomenout
 • 00:02:18 slavný vjezd Krista Pána
  do Jeruzaléma na Květnou neděli.
 • 00:02:21 A protože podle liturgické památky
  se praví,
 • 00:02:24 že tehdy občané,
  obyvatelé Jeruzaléma,
 • 00:02:26 vítali Krista olivovými
  a palmovými ratolestmi,
 • 00:02:30 tak chtěli něco takového vytvořit
  či napodobit středomořské palmy.
 • 00:02:33 V Příboře se tento zvyk udržel
  do roku 1975, kdy byl přerušen.
 • 00:02:38 V roce 2008 tady parta nadšenců
 • 00:02:41 tradici palem a palmové průvody
  obnovila.
 • 00:02:44 Je pravdou, že jsme neměli
  nějaké vzory,
 • 00:02:47 že jsme vycházeli
  z ústní tradice první rok.
 • 00:02:50 Ale do roka a do dne se našla
  ve stodole rodiny v Klokočově
 • 00:02:53 originální palma, pak jsme se
  na ni podívali a zjistili jsme,
 • 00:02:57 že jsme se prakticky neodchýlili
  od té původní struktury palmy.
 • 00:03:00 Já si pamatuju odmala,
 • 00:03:05 že ty palmy se dělaly
  u nás doma,
 • 00:03:08 byla to výsada jen svobodných
  mládenců, kteří to mohli nosit.
 • 00:03:13 Já jsem nosil palmu
  od roku 1960,
 • 00:03:17 a když jsem se roku 1967 oženil,
  tak už jsem nemohl nosit.
 • 00:03:23 Vyrobit palmy, to je dnes práce
  na několik týdnů
 • 00:03:26 pro dvě desítky dobrovolníků.
 • 00:03:29 Dokončují se v kostele.
 • 00:03:32 Jako v minulosti
  se zhotovují čtyři,
 • 00:03:34 aby symbolizovaly
  vlastní město Příbor
 • 00:03:37 a jeho okrajové části Klokočov,
  Vésku a Benátky.
 • 00:03:40 Na Květnou neděli ráno s nimi
  slavnostní průvod obchází kostel.
 • 00:03:44 K tomu se přidá hudba
  a věřící,
 • 00:03:47 máme Příborský žesťový kvintet
  a chrámovou scholu, která zpívá,
 • 00:03:49 dojdeme před kostel,
 • 00:03:52 kde pan farář palmy posvětí,
  nejen naše palmy,
 • 00:03:55 ale i všechny ratolesti,
  které mají věřící s sebou.
 • 00:03:58 A když se palmy posvětí,
  vstupuje se do kostela průvodem
 • 00:04:01 a palmy se postaví
  před oltářem na čtyři místa.
 • 00:04:04 Svěcení palem je záležitostí
  křesťanských svátků.
 • 00:04:07 Kult zelených ratolestí
  jako symbolů jara
 • 00:04:10 a začátku zemědělského roku
  má ale hlubší kořeny,
 • 00:04:12 spojené s lidovými zvyklostmi
  i magickými praktikami.
 • 00:04:16 Starou symboliku
  měla třeba i snaha,
 • 00:04:19 aby palma byla co nejvyšší.
  Tvořily se tady i šestimetrové.
 • 00:04:27 Co je největší, co je první,
  tak má největší účinky.
 • 00:04:29 Mládenci v rámci soupeření vesnic
  se předháněli,
 • 00:04:32 která palma bude větší.
 • 00:04:35 Oni potom ty palmy,
  když se světí,
 • 00:04:38 tak oni je natahovali
  z co největší dálky,
 • 00:04:41 aby ta palma byla
  co nejvíce posvěcená.
 • 00:04:44 Palmy se taky rozebíraly.
  Z kousků proutků se dělaly křížky,
 • 00:04:47 které se zapichovaly k polím,
  aby chránily úrodu.
 • 00:04:50 V příborském muzeu zase
  před Velikonocemi předvádějí,
 • 00:04:53 jak se v tomto regionu dělaly
  malé zdobené palmy
 • 00:04:56 jen pro rodinné potřeby.
  Základ tvoří kočičky,
 • 00:04:59 kolem se dávalo klokočí,
  tis, jedle nebo jalovec.
 • 00:05:02 Tam zase to měli
  na starosti kluci,
 • 00:05:05 kteří měli za úkol
  nechat tu palmu posvětit,
 • 00:05:08 potom zase utíkali domů, a kdo byl
  nejrychlejší, kdo byl první,
 • 00:05:11 tak ta palma měla
  magické účinky největší.
 • 00:05:14 Rozebíralo se to, dávalo se to
  za trámy, za svaté obrázky,
 • 00:05:18 do chléva se to dávalo,
 • 00:05:22 kočičky se polykaly v rámci
  různých magických praktik.
 • 00:05:27 Zvyk vázat malé velikonoční
  palmy se dodnes zachoval
 • 00:05:30 na Frýdecko-Místecku
  v obci Raškovice.
 • 00:05:33 Ty velké můžete vidět
  ve farním kostele v Příboře
 • 00:05:35 i po Velikonocích.
 • 00:05:38 U oltáře tam budou stát
  až do svatodušních svátků.
 • 00:05:41 Tedy do poloviny května.
 • 00:05:43 Když si Katka Červenková
  ze Všerub u Plzně koupila
 • 00:05:47 před pár lety dvě madeirová
  velikonoční vajíčka,
 • 00:05:50 tedy dírkované kraslice
  inspirované stejnojmennou krajkou,
 • 00:05:53 leželo jí dlouho v hlavě,
  jak je možné je vyrobit,
 • 00:05:57 zda lze vůbec do křehké skořápky
  vyvrtat tolik dírek,
 • 00:06:00 natož tvarovaných. Nedalo jí to
  a pustila se do práce.
 • 00:06:04 Jak moc byla úspěšná,
  uvidíte v následující reportáži.
 • 00:06:10 Chce to prý obrnit se
  trpělivostí,
 • 00:06:13 nenechat se odradit
  prvními neúspěchy
 • 00:06:16 a vrtat a brousit stále dokola
  bez ohledu na to,
 • 00:06:19 kolik prasklých skořápek
  vyhodíte.
 • 00:06:22 Dobře to jde zubařskou vrtačkou.
  Kdo nemá v rodině dentistu,
 • 00:06:25 vystačí s nějakou bruskou,
  co má alespoň 1 300 otáček.
 • 00:06:29 Katka zkoušela zprvu brousit
  obyčejným kulatým pilníkem.
 • 00:06:36 Vyzkoušela jsem v podstatě
  všechna vajíčka.
 • 00:06:39 Začínala jsem na klasických
  slepičích, ale ty praskají,
 • 00:06:42 navíc v dnešní době
  je problém sehnat bílá,
 • 00:06:45 většinou jsou k dostání jen hnědá
  vajíčka, což není úplně ono.
 • 00:06:48 Pak jsem se náhodou dostala
  k husím a kachním,
 • 00:06:51 a zjistila jsem, že práce s nimi
  je mnohem lepší,
 • 00:06:54 protože mají skořápku
  přece jenom trošku pevnější.
 • 00:06:58 Jednou se mi úplně náhodou
  dostala do ruky holubí vajíčka.
 • 00:07:02 Myslím, že byla velká troufalost
  zkusit je vrtat,
 • 00:07:05 protože skořápka je tenoučká
  v podstatě jako papír.
 • 00:07:10 Čtyři skončila v koši,
  vydrželo až tohle, páté.
 • 00:07:14 Krajkové vzory začíná Katka
  "čarovat"
 • 00:07:17 na skořápky zvenku i zevnitř
  odmaštěné vodou s jarem.
 • 00:07:20 Vajíčko se musí vzít
  do celé dlaně,
 • 00:07:24 držet ho na protilehlé straně,
  než se brousí,
 • 00:07:30 svírat ho rovnoměrným tlakem,
  nesmí se držet moc silně,
 • 00:07:34 ale zase tak, aby nevyklouzlo
  a bylo zpevněné tou dlaní.
 • 00:07:38 Složitější motivy je nutné
  předem předmalovat.
 • 00:07:41 Jednodušší se dají vrtat rovnou.
 • 00:07:44 Když je vajíčko vybroušené,
  musí se vyčistit znovu,
 • 00:07:48 takže se čistí, aby se odstranily
  vnitřní blanky,
 • 00:07:51 které vždycky zůstanou
  v tom vybroušeném vidět.
 • 00:07:55 Spolehlivě je odstraní koupel
  v Savu zředěném vodou.
 • 00:07:59 Po vyčištění se musí ještě
  pořádně propláchnout,
 • 00:08:02 aby nebylo cítit
  a aby nezažloutlo,
 • 00:08:05 a potom se suší
  a pak se maluje.
 • 00:08:10 Buď rozpuštěnou bílou křídou,
  nebo bílou voskovkou,
 • 00:08:13 vždy s přídavkem
  včelího vosku.
 • 00:08:16 Je důležité, aby vosk byl
  zahřátý na správnou teplotu.
 • 00:08:20 Jakmile to čoudí a smrdí,
  jak já říkám,
 • 00:08:23 tak potom je ta správná teplota
  na to, kdy se dá malovat.
 • 00:08:27 Musí se nanášet rychle, protože
  vosk strašně rychle tuhne.
 • 00:08:30 Na droboulinké kytičky
  nebo tečky
 • 00:08:34 by štětec byl nástrojem
  příliš humpoláckým.
 • 00:08:37 Já mám klasický špendlík
  s malinkou kovovou hlavičkou,
 • 00:08:40 mám to zapíchnuté v tužce,
 • 00:08:43 protože se mi tužka dobře drží,
  jako při psaní.
 • 00:08:46 Je důležité, kdyby se vosk
  začal hodně přepalovat,
 • 00:08:49 tak na chvíli stáhnout z ohně,
  protože potom mění barvu.
 • 00:08:53 Nedávno se Katce splnil sen.
 • 00:08:56 Sehnala vyfouknutá
  pštrosí vajíčka.
 • 00:08:59 Práce s ním je
  mnohem náročnější,
 • 00:09:02 protože tady než se vybrousí
  jedna dírka do nějakého tvaru,
 • 00:09:05 tak půlka slepičího vajíčka
  je hotová,
 • 00:09:08 protože skořápka je
  hodně pevná, hodně silná,
 • 00:09:11 takže to trvá
  mnohem delší dobu.
 • 00:09:14 A výsledkem snažení jsou
  skutečně mistrovská dílka.
 • 00:09:17 Co mám moc ráda,
  jsou ty košíčky,
 • 00:09:19 které jsou taky
  z husích skořápek.
 • 00:09:23 Ze slepičích jsem to zkoušela,
  že by byl malinký, hezký,
 • 00:09:25 ale nejde to, hodně praskají.
 • 00:09:28 Když ale prasklo to pštrosí,
 • 00:09:31 proměnila je naše hostitelka
  v obří košíček.
 • 00:09:34 Tohle už jsou nejmodernější
  varianty madeirových kraslic,
 • 00:09:37 bublinky a "stopa červotoče".
 • 00:09:39 Ale Katčiny šikovné ruce
  zvládají i jiné techniky zdobení.
 • 00:09:42 Nám při loučení udělala radost
 • 00:09:45 vyškrabovanou kraslicí
  s názvem našeho pořadu.
 • 00:09:50 Možná jste na Šumavě
  či v Bavorském lese
 • 00:09:52 narazili na kuriózní kříže,
 • 00:09:55 na kterých obklopuje Krista
  až 30 různých předmětů.
 • 00:09:59 Nikdy na nich nechybí kohout,
  proto se jim u nás říká kohoutí.
 • 00:10:03 V Bavorsku, kde lidoví umělci
  toto zvláštní zpodobení
 • 00:10:07 Ježíšova utrpení vytvářeli
  už v 19. století,
 • 00:10:10 je znají jako pašijové kříže.
 • 00:10:17 Cestu k těm nejzajímavějším
  jak u nás, tak za hranicemi
 • 00:10:22 nám ukáže Vladimír Horpeniak
  z muzea v Kašperských Horách.
 • 00:10:28 Náměstí v Kašperských Horách
  vévodí radnice
 • 00:10:31 a kostel sv. Markéty,
 • 00:10:34 ale rarita, která se tulí
  k východní stěně svatostánku,
 • 00:10:37 se dá snadno přehlédnout.
 • 00:10:40 Jde o restaurovaný originál
  kohoutího kříže,
 • 00:10:43 přestěhovaný
  od nedalekého Nicova,
 • 00:10:46 kde se na něm podepsaly
  jak zub času, tak ruce vandalů.
 • 00:10:49 V Kašperkách je teď
  pěkně pod dohledem.
 • 00:10:52 Zato tady, v polích
  nad Nicovem, chyběl.
 • 00:10:55 A tak se sem v roce 2005
  vrátila alespoň jeho kopie.
 • 00:10:58 Však tu stával věky.
 • 00:11:01 Původně byl dřevěný,
 • 00:11:05 v roce 1890 byl nahrazen
  kovovým železným křížem,
 • 00:11:08 který vyrobil místní kovář
  Klement.
 • 00:11:11 Vypráví se, že kovář skládal
  krejcar po krejcárku,
 • 00:11:14 aby měl dostatek peněz
  pro tento poměrně veliký kříž.
 • 00:11:18 Latinsky se mu říká Arma Christi
  a má kolemjdoucím připomínat
 • 00:11:21 průběh Kristova mučení
  od zatčení až po popravu.
 • 00:11:25 Proto Ježíše na kříži obklopují
  symboly jeho mučednické smrti.
 • 00:11:30 Na vrcholu je kohout,
 • 00:11:32 který připomíná trojí zapření
  Krista apoštolem Petrem.
 • 00:11:36 Kohout stojí na hodinách,
  které ukazují třetí hodinu,
 • 00:11:40 to je hodina,
  kdy zemřel Kristus.
 • 00:11:43 Kolem těla ukřižovaného
 • 00:11:46 defilují siluety nástrojů
  použitých při jeho mučení,
 • 00:11:49 hřeby, kladivo, kleště, vrták,
  rukojeti bičů a důtek, tesák.
 • 00:11:53 Kopí připomíná
  římského vojáka Longina,
 • 00:11:56 který mrtvému Kristu
  probodl kopím bok,
 • 00:11:59 ze kterého pak vyšla
  krev a voda.
 • 00:12:02 V závěru velkého postu
  navštěvovali lidé kříže na polích,
 • 00:12:07 na Velký pátek na nich líbali
  všech pět Kristových ran
 • 00:12:12 a také meditovali, zcela určitě
  zde, u kohoutího kříže u Nicova.
 • 00:12:18 I v samotné vsi bychom se měli
  porozhlédnout.
 • 00:12:21 Kostel sv. Martina sice přišel
 • 00:12:24 o původní pozdně románský
  vzhled při barokní přestavbě,
 • 00:12:27 přesto mu nikdo nemůže upřít,
 • 00:12:30 že byl nejvýše postavenou
  románskou svatyní v Česku.
 • 00:12:33 A v naší další zástavce, Úbislavi,
  najdeme kříž hned za mostem.
 • 00:12:37 Jsme u slavného dřevěného kříže,
  který do Úbislavi v 19. století
 • 00:12:41 přivezl místní rolník
  a povozník František Štoural.
 • 00:12:47 A to z Bavorska, kam se přesuneme,
  do městečka Freyung,
 • 00:12:51 kde je ve Schramelhausu k vidění
  jeden z nejhezčích křížů vůbec.
 • 00:12:56 Pochází z roku 1850
  a výjimečně u něj známe
 • 00:12:59 i jméno autora,
  Josefa Weidingera,
 • 00:13:02 jehož inspirací byly při tvorbě
  postav chrámové plastiky.
 • 00:13:08 Já bych zvlášť připomněl,
  že je tady sloupek,
 • 00:13:11 u kterého byl Kristus bičován,
  důtky, metla.
 • 00:13:14 Je tady rouška Veroničina,
 • 00:13:18 do které se zázračně otiskla
  Kristova tvář.
 • 00:13:21 Zajímavým motivem
  jsou i kostky,
 • 00:13:24 kterými hráli vojáci
  o roucho Ježíše Krista.
 • 00:13:28 Kohoutí kříže tu můžeme vidět
  i na lidových podmalbách.
 • 00:13:33 Máme tady motiv
  Božího hrobu,
 • 00:13:35 vedle něj jsou nástroje Kristova
  umučení včetně kohouta.
 • 00:13:41 Podobné zasklené
  kohoutí kříže
 • 00:13:43 kdysi zdobily leckterou
  místní domácnost.
 • 00:13:46 Často si je hospodáři
  pořizovali mnohem větší
 • 00:13:49 a věšeli je pak do štítů
  či stavěli ke stěnám domů.
 • 00:13:53 Tenhle široko daleko největší
  domovní kohoutí kříž
 • 00:13:56 můžete spatřit v Grillabergu,
  6 km od Freyungu.
 • 00:14:02 Naopak za těmito maličkými
  přes hranici chodit nemusíte.
 • 00:14:05 Stačí, když v Kašperských Horách
  zajdete do muzea,
 • 00:14:08 kde mají skutečné skvosty,
 • 00:14:11 a doktor Horpeniak vám rád řekne
  víc, než stihl v naší reportáži.
 • 00:14:16 Podle velikonoční tradice odlétají
  zvony na Zelený čtvrtek do Říma.
 • 00:14:20 Až do Bílé soboty je proto
  nahrazují řehtačky a klapačky,
 • 00:14:24 s nimiž kluci obcházeli a mnohde
  stále obcházejí vesnice a města.
 • 00:14:29 My se teď vypravíme do Zlína
 • 00:14:32 za Liborem Jurčíkem,
  který je vyrábí.
 • 00:14:35 Truhlářské řemeslo
  si v jeho rodině předávají
 • 00:14:38 z generace na generaci
  a on je čtvrtým v řadě.
 • 00:14:41 Pan Jurčík vyrábí deset druhů
  klapaček a řehtaček,
 • 00:14:44 od těch nejmenších,
  jednoduchých do ruky.
 • 00:14:50 Záleží to na tloušťce jazýčku,
 • 00:14:52 který se točí
  po ozubeném kolečku.
 • 00:14:57 Přes řehtačky dvojité
  nebo obouruční,
 • 00:15:00 které obvykle nosí
  vedoucí party hrkačů.
 • 00:15:03 Propracovat se k tomu,
  aby mohl vlastnit tuto hrkačku,
 • 00:15:07 musí několik let chodit
  s tou skupinkou a řehtat.
 • 00:15:16 Téměř uměleckým dílem jsou
  řehtačky kytarové a s ozvučnicí,
 • 00:15:20 dělané podle starých předloh
  ověřených generacemi kluků.
 • 00:15:24 Pořádně hutný zvuk jim dodávají
  pérka a kladívka.
 • 00:15:30 Docela dost se to prodává,
  tatínci pro svoje syny chtějí,
 • 00:15:34 aby se vrátili
  do svých dětských let.
 • 00:15:40 Do správného řehtacího orchestru
  patří i hrkačky tragačové.
 • 00:15:46 Těch typů tragačů je hodně,
  jsou se dvěma kolečky,
 • 00:15:49 ze čtyřmi pérky, široké, úzké.
 • 00:15:57 Některé řehtačky
  pan Jurčík zdobí
 • 00:16:00 malovanými motivy
  nebo takzvaným zauzováním.
 • 00:16:03 To je technika, kdy se řehtačky
  vyudí jako klobásky.
 • 00:16:12 Dřevo tím získá barvu
  i přírodní konzervaci.
 • 00:16:15 Pak se do nich dlátem
  vyrývají vzory.
 • 00:16:18 Pro několik kostelů vyrobil
  pan Jurčík i velké řehtačky věžní.
 • 00:16:21 Čekají tam,
  aby zastoupily zvony,
 • 00:16:24 když jim to každoročně nedá
  a odletí o Zeleném čtvrtku
 • 00:16:27 na svou pouť pro požehnání
  do Říma.
 • 00:16:30 Zpátky do práce
  se podle legendy vrací
 • 00:16:33 až na Vzkříšení
  v Bílou sobotu.
 • 00:16:39 Ve skutečnosti to hlučení
  má daleko starší tradici.
 • 00:16:42 Hluk vyháněl všechno zlé
  z obce, z vesnice,
 • 00:16:44 proto bylo nutné obejít
  celou obec,
 • 00:16:47 vyhnat řádným hlučením
  všechny zlé síly.
 • 00:16:50 Obchůzku organizovali
  vždy nejstarší chlapci,
 • 00:16:53 určovali, kdy a kde
  se bude hrkat.
 • 00:16:56 Důležitý byl i rytmus,
  který obstarávají klapačky.
 • 00:16:59 Nejčastější jsou
  tyto jednoduché
 • 00:17:02 nebo větší kladívkové.
 • 00:17:07 Kde ještě dodržují
  stará přísná pravidla,
 • 00:17:10 musí se správný rytmus
  dopředu nacvičit.
 • 00:17:13 Často se rytmicky odříkává
  modlitba nebo nějaký verš.
 • 00:17:16 Třeba "tři hodiny zvoníme,
  Jidáše honíme",
 • 00:17:20 nebo "Jidáši, cos to učinil,
  že jsi Krista Pána prozradil".
 • 00:17:28 Nedílnou součástí obchůzky
  je odměna za hrkání a její dělení.
 • 00:17:33 Ti nejstarší, páni, kapráli
  nebo stárci, jak se jim říkalo,
 • 00:17:38 ti se podílejí nejvíc.
 • 00:17:43 A potom je to odstupňované,
  kolikrát kdo chodil, jak klepal,
 • 00:17:47 jestli neulétl z rytmu,
  tady to všechno hrálo roli.
 • 00:17:52 Kdo se chce zapojit
  do lidových obyčejů,
 • 00:17:55 Libora Jurčíka a jeho řehtačky
  zastihne
 • 00:17:58 na lidových akcích v Rožnově,
  ve Strážnici
 • 00:18:01 nebo na Vysočině
  na Veselém kopci.
 • 00:18:04 Takže s chutí do toho,
  protože na Velikonoce se snad,
 • 00:18:07 na základě tradice, hlukové
  normy nemusejí dodržovat.
 • 00:18:10 Nové Hrady v jižních Čechách
  prosluly především
 • 00:18:13 tradičními a hodně rozpustilými
  masopusty.
 • 00:18:16 Teď se tu ale můžete leccos
  dozvědět i o svátcích,
 • 00:18:19 které po období bezbřehých
  radovánek následují.
 • 00:18:22 Tedy o Velikonocích.
 • 00:18:25 Porovnáte třeba, jak se slavily
  na vsi a jak na hradě.
 • 00:18:28 A právě v něm naše putování
  začneme.
 • 00:18:31 Původně ho vlastnili
  Rožmberkové,
 • 00:18:34 pak ale po tři staletí patřil
  Buquoyům.
 • 00:18:38 Když hrad převzali
  francouzští Buquoyové,
 • 00:18:41 byl jim už málo pohodlný,
 • 00:18:43 tak si pořídili nejdřív rezidenci
  na náměstí a pak luxusní zámek.
 • 00:18:47 V původním hradě nadále bydlel
  správce jejich panství.
 • 00:18:53 Rodina pana správce patřila
  mezi místní honoraci,
 • 00:18:56 která si mohla leccos dovolit,
 • 00:18:59 což se projevilo zejména
  o masopustu,
 • 00:19:02 kdy bylo zvykem jíst pokud možno
  věci nejvíce tučné a mastné,
 • 00:19:05 aby celý rok
  byl člověk při síle.
 • 00:19:08 O velikonočním týdnu se jedly
  tradiční velikonoční pokrmy,
 • 00:19:11 třeba jidášky tradiční nebo
  hnízda, kam se vkládala vajíčka.
 • 00:19:14 Když po období půstu přicházely
  ke správcovým návštěvy,
 • 00:19:18 tak byla tabule zase
  jaksepatří bohatá.
 • 00:19:21 Buquoyové drželi Velikonoce nejen
  na Nových Hradech, ale i v Praze.
 • 00:19:25 Z deníku slečny
  Gabriely Buquoyové víme,
 • 00:19:31 že si Gabriela spolu
  se svými sestrami
 • 00:19:34 o Bílou sobotu ještě spolu
  s učitelem kreslení
 • 00:19:37 připravovaly vajíčka, která
  o velikonočním pondělí po mši
 • 00:19:41 dala do košíku a odnesly
  do zahrady v Bubenči.
 • 00:19:44 Tam byla vajíčka ukryta
 • 00:19:47 a pozvaní šlechtici Hans
  a Franz Thunovi vajíčka hledali.
 • 00:19:50 Poté se celá společnost občerstvila
  studeným uzeným masem
 • 00:19:53 a odebrali se na představení
  do Stavovského divadla.
 • 00:19:56 Už i k lidovému prostředí
  tady patřil "beran",
 • 00:19:59 symbolicky zdobená,
  v kostele svěcená haluz.
 • 00:20:03 Na Novohradsku, na rozdíl
  od blízkého Rakouska,
 • 00:20:06 tahle specialita už vymizela.
 • 00:20:09 Část větviček
  se dávala do stájí,
 • 00:20:12 aby byl dobytek chráněn
  od všeho nečistého,
 • 00:20:15 a některou větvičku
  si vzal hospodář
 • 00:20:17 na Velikonoční pondělí na pole,
  kde ji vetkl do země.
 • 00:20:20 Pokud potom o žních našel
  kvetoucí zelenou větvičku,
 • 00:20:23 tak to znamenalo následující
  bohaté roky, co se týče úrody,
 • 00:20:26 nebo že do domu
  přijde nevěsta.
 • 00:20:29 Velikonoce s sebou přinášely
  i různé obřady.
 • 00:20:32 Vyšší úředníci a šlechta to brali
  vysloveně jako církevní svátek,
 • 00:20:38 z kterého jim plynuly určité
  povinnosti nebo tradice.
 • 00:20:41 Například i u nás se drželo
  omývání nohou dvanácti chudým.
 • 00:20:44 Na nemajetné se pamatovalo
  i s ošacením a jídlem.
 • 00:20:47 A peklo se z kynutého těsta,
  které připomíná,
 • 00:20:50 jak zjara nabývá,
  tedy kyne příroda.
 • 00:20:52 V novohradské kovárně kralují
  šikovné hospodyně s místními dětmi.
 • 00:20:56 Ke všem zvířátkům
  je třeba uválet tři hady
 • 00:21:02 a z těch se umotá třeba
  kohoutek, koníček, zajíc.
 • 00:21:05 Pěkné pečivo, perníčky a vejce
  krásně ozdobí každou domácnost.
 • 00:21:08 Mužům ovšem nesmí chybět
  ani nástroj pro omlazování.
 • 00:21:12 Jsou různé odstíny vrb,
  podle toho jak natahují vodu,
 • 00:21:16 takže se snažím kombinovat barvy,
 • 00:21:19 aby pomlázka byla
  aspoň dvoubarevná,
 • 00:21:22 většinou tříbarevné dělám.
 • 00:21:27 Je to jaro. Vrba dává sílu,
  má vodu a sílu, omlazuje.
 • 00:21:30 Možná se bude hodit
  i další rada.
 • 00:21:33 Něco pro místní dívky,
  které by se rády vdaly.
 • 00:21:37 Tam se doporučovalo,
 • 00:21:40 aby ještě před rozbřeskem
  vyběhly ven
 • 00:21:43 a omyly se rosou s tím, že to
  mělo zabezpečit hebkou pleť.
 • 00:21:49 Někdo ovšem říká,
  že to nemá být jen rosa,
 • 00:21:51 ale že se taky stříkaly
  žabincem.
 • 00:21:54 Jinak v odpoledních hodinách
  se chodilo na emauzské vycházky,
 • 00:21:59 což v případě Nových Hradů
  znamenalo vycházku
 • 00:22:03 do rakouského Pyhrabrucku,
  který je hned za hranicí.
 • 00:22:06 Tam šli víceméně za sousedy
  na pivo, poseděli v hospůdce,
 • 00:22:10 a dá se říct, že takhle udržovali
  velmi přátelské vazby.
 • 00:22:14 Po návštěvách se na Novohradsku
  můžete vydat
 • 00:22:17 o velikonoční neděli
  i v pondělí
 • 00:22:20 třeba do kovárny
  za spoustou radovánek.
 • 00:22:23 Brány už otevřel i Starý hrad.
 • 00:22:25 Poselství Ježíše Krista
  připomínají i křížové cesty,
 • 00:22:28 které kopírují jeho cestu
  z Pilátova domu na horu Golgota.
 • 00:22:32 Jedna z prvních se objevila
  ve Španělsku v 15. století
 • 00:22:35 a odtud se tradice jejich
  budování šířila do světa.
 • 00:22:39 Věřící na nich v čase Velikonoc
  rozjímali
 • 00:22:42 a prosili o Boží ochranu.
 • 00:22:45 Jedním takovým místem je
  i Mariánská Hora u Lanškrouna.
 • 00:22:48 Odtud věřící putovali
 • 00:22:51 až do rakouského městečka
  Mariazell.
 • 00:22:54 Prvním známým
  organizátorem poutí
 • 00:22:57 z Mariánské Hory do Mariazellu
 • 00:23:00 byl místní radní a hospodský
  František Čípa.
 • 00:23:03 Vypráví se, že několikrát viděl
  z okna statku za noci na Vrších,
 • 00:23:06 jak se lokalitě říkalo,
  jasně ozářenou oblohu.
 • 00:23:09 Na tom místě nechal roku 1813
  vztyčit honosný kříž
 • 00:23:12 a daroval své pozemky
  na stavbu kostela.
 • 00:23:17 Na pondělí svatodušní se sešli
  na Mariánské Hoře,
 • 00:23:24 pak šli deset dní do Rakouska
  do Mariazell,
 • 00:23:27 tři dny tam strávili oslavou
  těla a krve Páně
 • 00:23:30 a pak šli deset dní zpátky,
  700 km ušli za tři neděle.
 • 00:23:33 Od roku 1846 vodil poutníky
  zbožný Leopold Fiala.
 • 00:23:36 Po deseti letech se přestěhoval
  na Mariánskou Horu
 • 00:23:39 a pustil se do budování
  tohoto poutního místa.
 • 00:23:42 Protože byl kameník,
  postavil zde v lese
 • 00:23:45 pískovcový sloupek
  se sochou Panny Marie.
 • 00:23:49 Dále postavil v roce 1864
  malou kapli, mariánskou celu,
 • 00:23:54 a v roce 1867 přistavěl
  k této kapli
 • 00:23:58 zadní část tohoto kostela,
  kdy kaple tvořila presbytář.
 • 00:24:03 Protože poutníků přibývalo,
  postavil přední část kostela,
 • 00:24:07 a tím tento kostel dostal
  stejné liturgické uspořádání,
 • 00:24:11 jako je Mariazell v Rakousku.
 • 00:24:14 To znamená sloup
  před hlavním oltářem
 • 00:24:17 a cellenská kaple
  uprostřed kostela.
 • 00:24:20 V kostele visí obraz připomínající
  zázračnou událost z roku 1841.
 • 00:24:24 Stala se, když Antonín Keprta
  z Kunvaldu vezl
 • 00:24:28 přes Mariánskou Horu mlýnské
  kameny z Pruska na Moravu.
 • 00:24:31 Na Mariánské Hoře za úplné tmy
  se mu stala nehoda,
 • 00:24:34 že náklad mlýnských kamenů
  se na něho skácel.
 • 00:24:38 Antonín Keprta prosil
  Pannu Marii Cellenskou
 • 00:24:41 o šťastnou hodinku smrti.
  Ale stalo se něco, co nečekal.
 • 00:24:44 Zjevila se mu Panna Maria,
  vůz nad ním nadzdvihla
 • 00:24:48 a on zjistil,
  že se mu nic nestalo.
 • 00:24:51 Dcera Antonína Keprty posléze
  věnovala tomuto kostelu obraz,
 • 00:24:54 který zázračnou událost
  znázorňuje.
 • 00:24:58 K jinému darovanému obrazu
  s Pannou Marií
 • 00:25:01 se váže trochu úsměvná historka.
  Postaral se o ni Karol Wojtyla.
 • 00:25:06 Když byl ještě kardinál Wojtyla,
  budoucí papež Jan Pavel II.,
 • 00:25:09 v Krakově, chodíval na pouť
 • 00:25:12 a před sebou nesl obraz
  Panny Marie Čenstochovské.
 • 00:25:16 Místní komunisté v domnění,
  že zruší celou pouť,
 • 00:25:19 mu zakázali nosit tento obraz
  v čele procesí.
 • 00:25:23 Pan kardinál Wojtyla
  jim to přislíbil.
 • 00:25:26 Poté vyjmul obraz z rámu
  a na pouť si vzal prázdný rám.
 • 00:25:29 Počet poutníků
  se zdvojnásobil.
 • 00:25:34 Kolem kostela vyrostla
  v roce 1886 křížová cesta.
 • 00:25:38 O rok dříve královéhradecký
  biskup Josef Jan Hais
 • 00:25:41 vyhlásil Mariánskou Horu
  poutním místem.
 • 00:25:45 Je postavena do půlkruhu
  v lipové aleji.
 • 00:25:48 Jednotlivá zastavení
  jsou chráněna dvířky,
 • 00:25:51 která si každý může otevřít
  a zase zavřít.
 • 00:25:54 Zajímavostí je, že pod výjevy
  je napsáno proroctví.
 • 00:25:58 Jednotlivé obrazy křížové cesty
  jsou doplněny
 • 00:26:01 o proroctví ze Starého zákona.
 • 00:26:04 Zde například máme
  desáté zastavení křížové cesty.
 • 00:26:08 Pán Ježíš je svlečen
  ze svých šatů.
 • 00:26:11 A ze žalmu 21.19 čteme:
 • 00:26:17 Rozdělili sobě roucha má
  a o můj oděv metali los.
 • 00:26:21 Tento žalm sepsal král David
  tisíc let před smrtí Pána Ježíše.
 • 00:26:27 Mariánská Hora je turistickou
  křižovatkou i místem odpočinku.
 • 00:26:31 Od Čípova kříže
  jsou krásné výhledy
 • 00:26:34 na Krkonoše, Orlické hory
  i Jeseníky.
 • 00:26:38 A teď si můžete vyzkoušet,
 • 00:26:40 jak jste na tom s pamětí
  a zeměpisnými znalostmi.
 • 00:26:44 Je tu soutěž. Pepa se minule ptal
  na město na úpatí Železných hor,
 • 00:26:48 kde dlouhá léta vedle sebe žila
  křesťanská a židovská komunita.
 • 00:26:53 Správná odpověď se ukrývala
  pod C. Heřmanův Městec.
 • 00:26:59 Vítězi srdečně blahopřeji
  a nabízím možnost další výhry.
 • 00:27:02 Jestlipak si vzpomenete,
  kde najdete Velikonoční poštu
 • 00:27:05 a kde můžete získat originální
  razítko s motivem svátků jara?
 • 00:27:10 Napovím vám, že ono místo
  povýšil na město
 • 00:27:13 už Karel IV. v roce 1370.
 • 00:27:16 Těžila se tam měď,
  olovo, stříbro a cín.
 • 00:27:19 Možná víc než bohatství
  ukryté pod zemí
 • 00:27:22 ho proslavily hudební nástroje.
 • 00:27:30 Odpovědi posílejte jen jako SMS
  do čtvrtka 14 hodin.
 • 00:27:35 Jednomu z vás pak pošleme dárek,
  knížky a batoh s logem pořadu.
 • 00:27:42 Toulavá kamera končí,
  velikonoční neděle teprve začíná.
 • 00:27:46 A protože na Boží hod mají být
  podle tradice rodiny pohromadě,
 • 00:27:50 doufám, že i vy ji prožijete
  v kruhu nejbližších.
 • 00:27:53 Okořenit si ji můžete
  třeba společným výletem.
 • 00:27:57 Inspiraci najdete
  i na našem webu.
 • 00:27:59 Jinak příště vás Pepa zavede
  do šumavského Annína,
 • 00:28:03 kde navštívíte půvabný kostel
  i fortelné mistry skláře.
 • 00:28:07 Já vám přeji krásný den
 • 00:28:09 a zítra, pánové, nezapomeňte
  vyšlehat dámy,
 • 00:28:12 abyste z nich vyhnali všechny
  neduhy a aby vám omládly.
 • 00:28:16 Na viděnou, přátelé.
 • 00:28:36 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013