iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 9. 2007
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

29 hlasů
9222
zhlédnutí

Toulavá kamera

Zámek Lnáře — Tábořiště Ligy lesní moudrosti — Bismarckovy věže — Výstava Papírové léto III. — Botanická zahrada Teplice — Rodný domek Františka Palackého

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Dobrý den, přátelé, prázdniny
  už jsou minulostí,
 • 00:00:21 ale doma nezůstaneme.
 • 00:00:22 Je toho stále hodně,
  co vám chceme ukázat,
 • 00:00:24 kam vás zavést za poznáním,
  zdravím, potěšením.
 • 00:00:27 Ani dnešek tedy není výjimkou.
 • 00:00:29 Začneme na jihu Čech, ve Lnářích.
 • 00:00:31 V tamním zámku je mj. naše jediná
  expozice věnovaná kočkám.
 • 00:00:35 Pak se vydáme za českými Indiány,
  kteří táboří a užívají si svobody
 • 00:00:40 na západě Čech,
  v údolí Kosího potoka.
 • 00:00:43 V dalších minutách se podíváme
  na svět z ptačí perspektivy.
 • 00:00:47 Díky dvěma rozhlednám na Chebsku.
 • 00:00:49 Následující reportáž bude patřit
  lidem s šikovnýma rukama
 • 00:00:52 a nezměrnou trpělivostí, lidem,
  kteří propadli modelům z papíru.
 • 00:00:57 Další zastávka bude patřit
  především exotickému rostlinstvu,
 • 00:01:00 ale i fauně.
 • 00:01:02 Zajedeme si do nově otevřené
  botanické zahrady v Teplicích.
 • 00:01:05 A úplně nakonec vás provedeme
  místy, kde se narodil a vyrůstal
 • 00:01:09 František Palacký,
  tedy Hodslavicemi a okolím.
 • 00:01:14 Jak jsem řekl, naše dnešní toulání
  začneme v jihočeské obci Lnáře,
 • 00:01:17 necelých 10 km od Blatné.
 • 00:01:19 Lnářům dala jméno činnost,
  které se tady lidé dávno věnovali,
 • 00:01:23 pěstování a zpracování lnu.
 • 00:01:25 Obec se ale může pochlubit
  rozlehlými rybníky,
 • 00:01:27 renesanční tvrzí
  a především raně barokním zámkem.
 • 00:01:31 V restituci jej získala rodina
  Vaníčkových, která se už léta
 • 00:01:34 úspěšně snaží zámek
  a okolí zvelebovat.
 • 00:01:39 Píše se 13. století, a z gotické
  tvrze panují okolí vladykové
 • 00:01:43 ze Lnář, věrní souputníci králů
  Jana Lucemburského i Karla IV.
 • 00:01:48 Nejvíc se proslavili
  jako architekti rybníků.
 • 00:01:53 Současnou dominantu vsi,
  zámek se 4 křídly, postavil
 • 00:01:56 v půli 17. století Aleš Vratislav,
  hrabě z Mitrovic.
 • 00:01:59 Přál si moderní, tedy barokní sídlo
  ve stylu italských
 • 00:02:02 předměstských vil.
 • 00:02:04 Majitelů se po něm vystřídala
  spousta.
 • 00:02:07 Posledním v řadě byl
  Jindřich Arnošt Vaníček.
 • 00:02:14 Byl to významný pražský advokát,
  který pomáhal Masarykovi
 • 00:02:21 při zakládání Československé
  republiky.
 • 00:02:23 Měl velkou kancelář se svým
  společníkem na Staroměstském nám.
 • 00:02:28 V paláci Kinských, z jehož balkónu
  řečnili naši bývalí prezidenti.
 • 00:02:36 Věhlasný právník si ale zámeckého
  luxusu moc neužil.
 • 00:02:39 Za války tu náctiletým cpali
  do hlavy hitlerovskou ideologii
 • 00:02:43 a ubytovávali tu pravé
  německé matky.
 • 00:02:45 Když boje skončily, potkala se tu
  americká a ruská vojska.
 • 00:02:49 Údajně tu nocoval i generál Vlasov.
 • 00:02:52 Po znárodnění v roce 1948 se
  zařízení rozuteklo na různá místa
 • 00:02:56 a objekt připadl státnímu statku
  a taky Sokolům.
 • 00:03:00 Do rukou Vaníčkových se vrátil
  před 14 roky.
 • 00:03:04 V tu dobu byly vráceny rybníky,
  lesy, pole, objekty
 • 00:03:08 a samozřejmě také zámek.
 • 00:03:12 Zámek byl jediný objekt,
  který byl vrácen v dobrém stavu.
 • 00:03:15 Ostatní objekty buď zanikly úplně,
  nebo byly ve špatném stavu.
 • 00:03:19 Lesy byly hodně vykáceny, rybníky
  zabahněny, hájenky devastovány,
 • 00:03:23 mlýny a pily většinou
  zmizely úplně.
 • 00:03:27 Vaníčkovi začali na lnářském
  panství znovu hospodařit.
 • 00:03:31 Výdělky jdou na postupné opravy.
 • 00:03:33 Zámek tak znovu krášlí sál
  s efektivními freskami
 • 00:03:36 antických bohů a jídelna
  s barokními a rokokovými obrazy
 • 00:03:40 stavby samotné.
 • 00:03:43 Kaple zasvěcená Josefovi
  pak vypráví světcův příběh.
 • 00:03:52 Další z fresek navěky vězní
  ducha statkáře Kreibicha,
 • 00:03:56 který nechal krutě zmrskat
  vzbouřené sedláky
 • 00:03:59 v čele s jistým Halaburdou.
  A dočkal se tak jeho prokletí.
 • 00:04:03 Měl to taky do roka a do dne.
 • 00:04:06 Pryč od toho kruťase.
  Zámecká zahrada je líbezná.
 • 00:04:13 Park existoval prokazatelně
  již roku 1617.
 • 00:04:18 Rozkládal se za tvrzí,
  pravděpodobně ve stejném místě
 • 00:04:21 jako dneska. Později pak byl
  přebudován za Černínů z Chudenic,
 • 00:04:24 kteří zde kupříkladu pěstovali
  citrusové stromy, fíky apod.
 • 00:04:28 V parku se prolínají 3 typy
  zahradní architektury:
 • 00:04:31 italská, francouzská a anglická.
 • 00:04:34 Barokním sochám olympských bohů
  sluší všechny.
 • 00:04:37 A ještě jedno nej lnářský zámek má.
 • 00:04:40 Sídlí tu jediné muzeum kočky
  v zemi. Takže ve stručnosti:
 • 00:04:44 Do Evropy je přivezli Féničani,
  římské legie je pak s sebou vzaly
 • 00:04:48 do Galie, později je námořníci
  převezli do Japonska a Číny.
 • 00:04:53 Všechno ostatní si už
  vychutnejte osobně.
 • 00:05:00 Před dovolenou opráší vlastnoručně
  ušité mokasíny a kožený oblek,
 • 00:05:03 do dřevěných truhel či krabic
  z hověziny zabalí pár věcí - nůž,
 • 00:05:07 plecháček, dřevěnou misku a lžíci.
 • 00:05:09 Ale mobil, zapalovač nebo sirky
  určitě nechají čeští indiáni doma.
 • 00:05:13 A pak už vyrazí na západ - tedy
  na český západ - do zapomenutého
 • 00:05:18 údolí Kosího potoka.
 • 00:05:20 Tam vztyčí svá vlastnoručně ušitá
  týpí a na 14 dní zapomenou
 • 00:05:23 na civilizaci.
  Pojďme to zkusit s nimi.
 • 00:05:33 Jsme v údolí Kosího potoka,
  pár kilometrů od Mariánských Lázní,
 • 00:05:36 mezi českými woodcraftery.
 • 00:05:39 Tedy mezi přívrženci učení
  přírodovědce, malíře
 • 00:05:41 a spisovatele Ernesta
  Thomsona Setona.
 • 00:05:46 Není tomu až tak dávno,
  co u potoka klapaly mlýny.
 • 00:05:48 Po poslední válce ale byli místní
  Němci odsunuti, louky tak přišly
 • 00:05:52 o své hospodáře a pomalu se měnily
  v bažiny zarostlé
 • 00:05:55 býlím a bolševníky.
 • 00:05:57 Až sem při hledání místa
  pro tábořiště zabloudili
 • 00:05:59 woodcrafteři a před 4 roky to
  jejich mateřská organizace -
 • 00:06:03 Liga lesní moudrosti - koupila.
  Celkem 15 ha luk u potoka.
 • 00:06:08 Když jsme sem přišli,
  tak tady byla tráva po pás.
 • 00:06:11 Přemýšleli jsme, jak začít
  na pozemcích hospodařit.
 • 00:06:18 Odborníci-krajináři říkali,
  musíte se podívat do starých map,
 • 00:06:20 jak se to tady obdělávalo,
  kde se pozemky sekaly,
 • 00:06:23 co se tady pěstovalo.
 • 00:06:25 Takže jsme šli do archivu
  Ministerstva vnitra,
 • 00:06:27 našli jsme si tady tereziánskou
  katastrální mapu.
 • 00:06:29 Zajímavé na té mapě je,
  že je v podstatě stejná až dodnes.
 • 00:06:32 Kromě lesních parcel, které byly
  postupně sceleny do velkých,
 • 00:06:35 jak je tomu dnes.
 • 00:06:37 Podél Kosího potoka se klikatí
  louky, které máme již zakoupené.
 • 00:06:42 Na loukách jsou zajímavé poznámky
  úředníků z té doby.
 • 00:06:46 Tady např. jedničky, dvojky,
  křížky, někde i trojky.
 • 00:06:49 Jedná se o značky, které
  vypovídaly o kvalitě těchto luk,
 • 00:06:53 a podle toho se odvíjela výše daně,
  kterou potom museli
 • 00:06:56 ti vlastníci platit.
 • 00:06:58 Marie Terezie v tomto byla velice
  precizní, neboť neustále válčila
 • 00:07:01 a výběr daní byl hlavním příjmem
  pro stát.
 • 00:07:04 Z toho byly potom financovány boje.
 • 00:07:07 Táborníci museli nejdřív vytrvalým
  sekáním vysušit močály.
 • 00:07:10 Podařilo se jim tak obnovit louky,
  a na těch teď vyrůstají osady
 • 00:07:13 jako vystřižené z westernů.
 • 00:07:15 "Žijí" v nich různé kmeny,
  jako třeba pražští Waldeni
 • 00:07:19 nebo Osmaka Opo - tak si říká
  indiánský potěr
 • 00:07:22 z Mnichova Hradiště.
 • 00:07:24 Většina týpí, která tady na táboře
  máme postavená, jsou vysoká 6 m.
 • 00:07:28 Některá větší jsou sedmimetrová.
 • 00:07:31 Ještě větší týpí už jsou
  nestabilní a my je nepoužíváme.
 • 00:07:34 Obtížně se staví.
 • 00:07:36 Menší týpí zase mají problém
  s kouřem, protože se drží
 • 00:07:39 ve vrchních partiích.
 • 00:07:40 Velikost člověka je daná okolo
  2 metrů, takže tam potom táboření
 • 00:07:44 už není takovým požitkem jako
  v týpích okolo 6 metrů.
 • 00:07:48 Těmhle příbytkům se říká šeltry.
 • 00:07:51 Jsou to takové primitivní
  přístřešky, ve kterých pobývali
 • 00:07:54 bílí trapeři, kteří působili
  na Divokém západě ve stejné
 • 00:07:58 době jako Indiáni.
 • 00:08:01 Potkat se tu dá leckdo - pilot
  Gripenu, muzejník, vědátor
 • 00:08:05 z univerzity, kantoři, študáci
  i dělníci, maminy s děcky.
 • 00:08:08 Nadšenci z celé republiky se sem
  sjíždějí za dobrodružstvím.
 • 00:08:12 Tím je pro ně třeba rozdělat si
  oheň, ušít si mokasíny, uplést
 • 00:08:15 z proutí nebo vydlabat ze dřeva
  misku. Po práci se pak vyparádí
 • 00:08:19 a jdou tančit.
 • 00:08:25 Právě probíhá slavnost "Pow-wow".
 • 00:08:27 Tahle taneční shromáždění zavedli
  Indiáni, teprve když žili
 • 00:08:30 v rezervacích a měli víc času
  na to, aby se mohli scházet.
 • 00:08:34 Táborníci od Kosáku ctí tradice,
  proto si postavili taneční arénu.
 • 00:08:39 Tak se na ně přijeďte podívat.
 • 00:08:41 U táborového ohně Indiánů
  od Kosího potoka je místa dost.
 • 00:08:45 Věže a rozhledny zažívají
  v naší zemi v posledních letech
 • 00:08:48 velkou renesanci.
 • 00:08:49 Ty starší se renovují a zvelebují,
  také vyrůstají nové.
 • 00:08:53 K těm, co hodně pamatují, patří
  tzv. Bismarckovy věže na Chebsku.
 • 00:08:57 Stojí jen pár kilometrů od sebe
  a jsou si podobné jako vejce vejci.
 • 00:09:00 Tu větší, na vrcholu Háj u Aše,
  dokonce mnozí čeští turisté
 • 00:09:04 považují za naši vůbec
  nejkrásnější kamennou rozhlednu.
 • 00:09:13 Romantické kamenné rozhledny,
  z nichž je vidět široko daleko,
 • 00:09:16 zvané Bismarckovy věže, se začaly
  na konci 19. století ve velkém
 • 00:09:20 budovat v Německu.
 • 00:09:22 Móda se rychle přenesla i do Čech,
  jak dokazuje stavba na kopci Háj
 • 00:09:26 na okraji Aše.
 • 00:09:32 Lze jen žasnout, jak svižně
  dokázali tehdejší stavitelé
 • 00:09:35 i mecenáši pracovat.
 • 00:09:42 Se stavbou rozhledny na vrcholu
  Háj v Aši se začalo v roce 1902.
 • 00:09:46 Stavbu řídil Výbor pro stavbu
  rozhledny.
 • 00:09:48 Peníze se získávaly z darů
  občanů i podnikatelů.
 • 00:09:52 Stavba pokračovala po celý rok
  1903, a slavnostně byla otevřena
 • 00:09:55 18. června 1904.
 • 00:10:02 Věž je v očích mnoha místních
  dodnes tím nejcennějším, co Aš má.
 • 00:10:07 Korunuje ji atypická kamenná špice
  sahající do výšky 34 metrů.
 • 00:10:12 Rozhled bere dech,
  ať se díváte kamkoliv.
 • 00:10:16 Potřebné geografické detaily
  doplní směrovník.
 • 00:10:19 Cestou dolů zase uchvátí
  preciznost tehdejších kameníků.
 • 00:10:24 V 760 m nad mořem museli
  jednotlivé kvádry osazovat
 • 00:10:28 na milimetr přesně, aby voda
  a sníh jejich dílo nezničily.
 • 00:10:34 Povedlo se.
  Rozhledna tu stojí už 103 let.
 • 00:10:42 Jen pár km jižněji, na Zelené hoře
  u Chebu, se tyčí další stavba
 • 00:10:46 pojmenovaná po kancléři
  Bismarckovi.
 • 00:10:49 Peníze na ni dali lidé dohromady
  tak rychle, že vyrostla
 • 00:10:53 během jediného roku - v 1909.
 • 00:10:58 I tehdy ale uměla příroda
  překvapit.
 • 00:11:08 Při zahájení 3. října bylo
  rozhodnuto, že bude slavnostně
 • 00:11:10 nasvícena ohňostrojem.
 • 00:11:12 Ovšem nikdo nepočítal s tím,
  že bude hustá mlha.
 • 00:11:15 V nedalekém Chebu bohužel efekt
  nevyzněl, ohňostroj nebyl vidět.
 • 00:11:19 Leč přesto na náměstí hrála
  tehdejší místní kapela.
 • 00:11:27 Kamenná kráska na Zelené hoře
  je sice mnohem menší než její
 • 00:11:30 ašská sestra - měří 18 metrů -
  ale pohled shůry do Čech,
 • 00:11:34 Saska i do Bavor okouzlí
  stejně spolehlivě.
 • 00:11:46 A co zvláštní symboly
  na vnitřních stěnách?
 • 00:11:50 Jsou to ruly, znaky živnostníků,
  kteří na stavbu přispěli nejvíce.
 • 00:11:54 Prostě reklama z dob mocnářství.
 • 00:11:59 Tehdy do toho neměl žádný úřední
  orgán možnost zasáhnout.
 • 00:12:04 Bylo to skutečně jen na spolku,
  který tu sbírku vyhlásil.
 • 00:12:10 Pokud někde u věže narazíte
  na zoufalce, který vás bude
 • 00:12:14 snažně prosit, abyste mu ukázali
  cestu do Chebu, udělejte to.
 • 00:12:18 Vykoupíte tak ducha německého
  kupce, který se tu před 300 lety
 • 00:12:22 ztratil a pomátl se z toho.
 • 00:12:25 O jeho zboží už nejspíš zájem
  nebude, ale vás to dobrodiní
 • 00:12:29 naplní blažeností.
 • 00:12:33 A teď se společně podíváme
  na jednu velmi zajímavou expozici.
 • 00:12:36 Ve Východočeském muzeu je totiž
  v plném proudu výstava
 • 00:12:39 Papírové léto.
 • 00:12:40 Skončí spolu s létem,
  a tedy máte ještě 2 týdny na to,
 • 00:12:43 abyste se do Hradce podívali.
 • 00:12:45 Čeká tam na vás 600 modelů
  od našich i zahraničních modelářů.
 • 00:12:49 A pokud máte šikovné ruce
  a jste obrněni trpělivostí,
 • 00:12:52 nic nebrání tomu, abyste se
  do papírového modelářství
 • 00:12:55 pustili i vy.
 • 00:12:59 Nůžky, lepidlo, pinzeta, pravítko,
  tužka, papírová vystřihovánka,
 • 00:13:03 k tomu šikovné ruce a taky spousta
  trpělivosti - to všechno potřebují
 • 00:13:08 pro svou práci papíroví modeláři.
 • 00:13:11 Odměnou za jejich píli jsou jim
  tyto nádherné kousky, které díky
 • 00:13:15 výstavám mohou čas od času
  obdivovat i ti méně šikovní.
 • 00:13:20 Na 400 slepených a dvě stovky
  ukázek neslepených vystřihovánek
 • 00:13:24 jsou k vidění v Hradci Králové.
 • 00:13:31 Stavitelé modelů se rekrutují
  ze všech věkových kategorií,
 • 00:13:34 samozřejmě obou pohlaví.
 • 00:13:36 Jsou zde vystavené modely,
  které stavěly děti,
 • 00:13:39 děvčata a paní.
 • 00:13:41 Třeba u téhle vitríny kosmické
  techniky to je důchodce.
 • 00:13:46 Papírové modely si jejich autoři
  stavějí většinou pro radost.
 • 00:13:50 Ti nejlepší s nimi dokonce soutěží.
 • 00:13:53 Stavitel musí zvládnout střih,
  aby to bylo všechno hezky rovně
 • 00:13:57 stříhané podle čáry,
  kterou má předkreslenou.
 • 00:14:01 Ohnutí musí být opět,
  jako když střelí.
 • 00:14:06 Případně když se ohýbají
  kulaté hrany,
 • 00:14:08 tak se používají různé pomůcky,
 • 00:14:11 třeba i hrana stolu.
 • 00:14:13 Jestli postavil model profesionál,
  poznáte i podle pečlivého lepení,
 • 00:14:17 kvalitní retuše hran, napoví
  i použitý materiál na doplňky.
 • 00:14:22 Třeba tahle plachetnice.
 • 00:14:24 Osud jejího originálu se naplnil
  už při 1. plavbě, kdy se potopila.
 • 00:14:28 Model ale patří k opravdovým
  skvostům.
 • 00:14:31 Záleží čistě na staviteli, do jaké
  míry si chce model vylepšit.
 • 00:14:36 Může si lepit tak, jak to je
  v té vystřihovánce dané,
 • 00:14:41 anebo si může s tím hrát.
 • 00:14:44 Může si to tzv. "vytúnit" - že si
  okénka udělá plasticky
 • 00:14:49 a dovnitř si dá světélka.
 • 00:14:53 To všechno lze i s tím papírovým
  modelem provést.
 • 00:14:58 Pro mnohanásobného šampióna
  Michala Kavaliera, který se
 • 00:15:01 papírovému modelářství věnuje
  od svých deseti let,
 • 00:15:05 není problém slepit
  prakticky cokoliv.
 • 00:15:13 Nejsem vyhraněný na určité téma,
  stavím téměř všechno,
 • 00:15:15 od jednoduchých kasiček
  až po složitější modely.
 • 00:15:18 Papírový model mu trvá složit
  od 2 hodin až do 1 roku.
 • 00:15:21 Tolik prý skutečně zaberou
  ty nejsložitější.
 • 00:15:24 Příkladem může být tento úspěšný
  model torpédoborce
 • 00:15:27 či vojenský vrtulník.
 • 00:15:29 A co je největším nepřítelem
  tohoto papírového mága?
 • 00:15:32 Oheň to není, ale je to náš
  domácí mazlíček - papoušek,
 • 00:15:36 který je opravdu nebezpečný.
 • 00:15:41 Stalo se mi, že jsem postavil
  miniaturní model Zlaté uličky,
 • 00:15:44 papoušek přilétl a sezobl mi ho.
 • 00:15:47 Papírové modelářství není pouze
  doménou mužů.
 • 00:15:49 Medailemi a poháry se může
  pochlubit i třeba E. Doležalová.
 • 00:15:54 U rodinné chalupy si dokonce sama
  navrhla její podklady.
 • 00:15:58 Nejvíc si cením modelu, který jsem
  sama narýsovala a udělala.
 • 00:16:08 Chalupu jsem vyměřovala sama
  s tátou. Hrozně mě to bavilo.
 • 00:16:12 Někdy se ale do práce moc nechce.
 • 00:16:14 Tenhle nedokončený obojživelník
  je Eliščiným pomyslným
 • 00:16:17 kostlivcem ve skříni.
 • 00:16:19 Na své dostavění čeká
  už přes rok.
 • 00:16:21 Kdo se chce ale pokochat krásou
  dokončených nádherných papírových
 • 00:16:24 modelů, neměl by zaváhat.
 • 00:16:25 Výstava končí v Hradci Králové
  už 23. září.
 • 00:16:31 V Teplicích byla nedávno otevřena
  nová botanická zahrada.
 • 00:16:34 Vznikla po pěti letech rekonstrukce
  areálu bývalé zahrady
 • 00:16:37 Technických služeb města.
 • 00:16:39 Původní skleníky, které tu stávaly
  už před 100 lety, měly za úkol
 • 00:16:43 sloužit především lázním,
  zásobovat je řezanými květinami
 • 00:16:46 a poskytnout prostory
  na zimování palem.
 • 00:16:49 O tom, jaké poslání má botanická
  zahrada dnes, se dozvíme
 • 00:16:52 v následujících minutách.
 • 00:16:56 Před 5 lety se areál kousek
  od Písečného vrchu
 • 00:16:59 začal měnit k nepoznání.
 • 00:17:01 Nejdřív přišla na řadu
  venkovní expozice,
 • 00:17:03 hned po ní pak zásobní skleníky.
 • 00:17:09 Do nich se doslova nacpaly
  rostliny, které tady byly.
 • 00:17:12 K tomu jsme začali vysévat
  1500 - 2500 druhů ročně.
 • 00:17:24 Když pak před 2 roky zahrada
  dobudovala svou největší chloubu,
 • 00:17:28 tropicanu, mohla už se pyšnit
  8000 druhů.
 • 00:17:31 Víc než polovina z nich čeká
  na návštěvníky
 • 00:17:33 ve 3 obrovských sklenících.
 • 00:17:36 Celková plocha, držte se!,
  skoro 2500 m2.
 • 00:17:41 Máme tady k dispozici 16m výšku.
 • 00:17:44 Některé stromy začaly redukovat
  jejich korunu až v 10 metrech,
 • 00:17:50 a přitom 10m peň už nějak vypadá.
 • 00:17:58 Příchozí tak žasnou nad rychle
  rostoucími banány
 • 00:18:01 i nad staletými kmety.
 • 00:18:10 J. Hágr vyráží na výzkumné expedice
  do všech koutů planety. A často.
 • 00:18:15 Spousta vystavených druhů
  ještě ani nemá vědecké jméno.
 • 00:18:20 Kdybych měl být na něco pyšný, tak
  asi na to, že kolem 40 % rostlin,
 • 00:18:25 které tady jsou, je vynikající
  vědecký materiál,
 • 00:18:30 protože je lokalizovaný.
 • 00:18:32 Je sbíraný v přírodě na expedicích.
 • 00:18:35 Malá procházka po tropech.
 • 00:18:38 V jednom ze skleníků spolu vlídně
  sousedí jihoafrické
 • 00:18:42 a madagaskarské sukulenty.
 • 00:18:44 Hned vedle se představuje
  málo známý ostrov Sokotra.
 • 00:18:48 Před mexickým Pueblem
  rostou typické kaktusy.
 • 00:18:54 V subtropické části expozice
  zase cestujeme proti proudu času.
 • 00:18:58 Tady je společenstvo, které
  poměrně věrohodně napodobí to,
 • 00:19:02 co tady bylo před 20 mil. let.
 • 00:19:06 Dnes jsou to rostliny, které musíme
  nahrazovat, protože už neexistují.
 • 00:19:12 Ale třeba tento druh se zachoval
  v JV Asii, v jižní Číně,
 • 00:19:18 a z toho je 70 % uhlí
  na dolech Bílina.
 • 00:19:26 Značná část je taky z tisovců,
  které dobře znáte pod jménem
 • 00:19:29 bahenní cypřiš.
 • 00:19:32 Ovšem tohle je stále zelený
  tisovec z Mexika.
 • 00:19:37 Milovníci křížovek dobře znají
  slova anona, koka nebo balza.
 • 00:19:40 Jaké rostliny si pod nimi
  představit,
 • 00:19:42 to už je složitější otázka.
 • 00:19:44 Máme tady něco, čemu říkáme
  křížovkářský záhon.
 • 00:19:48 Křížovkáři se tu setkají
  s rostlinami, které běžně znají
 • 00:19:51 jenom jako název.
 • 00:19:54 Jsou tam i rostliny známé
  z farmacie, z kuchyně atd.
 • 00:20:08 tady lidé najdou.
 • 00:20:10 Nechybí ani akvária.
 • 00:20:12 V dusnu tropického pralesa
  si zblízka prohlížíme třeba lezce,
 • 00:20:17 rybu, která je víc doma na suchu
  než ve vodě.
 • 00:20:20 V jiné nádrži zase předvádějí
  své tance sladkovodní rejnoci.
 • 00:20:25 Severočeskou tropicanu ochraňuje
  mayský bůh.
 • 00:20:29 Ve své domovině je patronem
  všeho divoce rostoucího.
 • 00:20:32 Už to tak vypadá, že se své
  povinnosti dobře zhostil
 • 00:20:35 i v Teplicích - obětovat mu
  můžete každý den, kromě pondělí.
 • 00:20:41 A nakonec vás pozvu na návštěvu
  Hodslavic,
 • 00:20:43 městečka na Novojičínsku,
  odkud pochází jedna
 • 00:20:45 z nejvýznamnějších postav
  našich dějin - František Palacký.
 • 00:20:48 V jeho rodném domě tu najdete
  expozici, která ale nepřipomíná
 • 00:20:52 jen Františkovo dětství.
  Přibližuje také celý jeho život.
 • 00:20:56 Krajem Františka Palackého se pak
  vydáme po naučné stezce,
 • 00:20:59 která nese jeho jméno.
 • 00:21:02 Městečko Hodslavice, kde se r. 1798
  narodil František Palacký,
 • 00:21:06 najdete v podhůří Beskyd.
 • 00:21:08 Jeho rodný dům postavil otec
  Františka Jiří Palacký.
 • 00:21:11 Malý František tu žil spolu
  s rodiči a 11 sourozenci
 • 00:21:14 do svých devíti let.
 • 00:21:16 František se od útlého mládí
  od svých sourozenců lišil.
 • 00:21:24 Zatímco jeho sourozenci běhali
  tady po dvorečku,
 • 00:21:28 František hloubal nad knihami.
 • 00:21:31 Vzpomíná jedině na to,
  že spolu se všemi sourozenci
 • 00:21:35 chodívali do blízkých lesů
  sbírat jahody a maliny.
 • 00:21:43 Františkův otec byl prý přísný,
  ale taky chytrý a sečtělý.
 • 00:21:47 Byl proto jmenován učitelem
  a učil přímo ve svém domku.
 • 00:21:51 Taky František prahnul po vědění
  od nejútlejšího věku.
 • 00:21:54 V pěti letech měl přečtenou
  celou bibli, v osmi už dokonce
 • 00:21:58 pomáhal svému otci
  ve škole vyučovat.
 • 00:22:00 Pak odešel do sousedního Kunína.
 • 00:22:03 Na tamní škole to ovšem žáci
  neměli vůbec jednoduché.
 • 00:22:06 Vyučování trvalo každý den
  14 hodin.
 • 00:22:12 Přesto František později napsal:
 • 00:22:14 "Byl to pěkný jarní čas
  života mého."
 • 00:22:19 V rodném domku Františka Palackého
  jsou vystaveny taky kopie některých
 • 00:22:22 rukopisů, včetně předmluvy
  k jeho nejslavnějšímu dílu
 • 00:22:25 "Dějin národu českého"
  i jejich 1. vydání z roku 1848.
 • 00:22:31 V Hodslavicích si svého
  nejslavnějšího rodáka velmi váží.
 • 00:22:35 Kromě jeho rodného domku a sochy
  si ale prohlédněte
 • 00:22:38 i zdejší krajinu.
 • 00:22:39 Provede vás po ní naučná stezka
  nesoucí Palackého jméno.
 • 00:22:44 Na 11 km se z víc než dvacítky
  informačních tabulí dozvíte
 • 00:22:48 všechno důležité o historii
  i přírodě, v níž najdete
 • 00:22:52 i zajímavé druhy rostlin.
 • 00:22:55 Třeba dýmnivku nebo poměrně
  vzácnou a jedovatou sasanku
 • 00:22:59 pryskyřníkovitou či dokonce
  v okolí 546 metrů vysokého Svince,
 • 00:23:03 který je zároveň nejvyšším bodem
  stezky, orchidej vstavač bledý.
 • 00:23:08 Ten patří mezi silně ohrožené
  druhy a je zahrnut pod ochranu
 • 00:23:11 mezinárodní úmluvy CITES.
 • 00:23:15 Všichni jsme se učili
  vyjmenovaná slova.
 • 00:23:17 Byla mezi nimi babyka.
 • 00:23:21 Málokdo si ovšem dnes umí
  pod tímto pojmem
 • 00:23:23 něco konkrétního představit.
 • 00:23:25 A přece patří mezi naše
  běžné stromy.
 • 00:23:28 Většinou jsou to ovšem stromy,
  které se dožívají krátkého věku.
 • 00:23:34 Tomuto vzácnému exempláři
  javoru babyka je prý nejméně
 • 00:23:37 200 let, a tak byl právem zařazen
  mezi naše památné stromy.
 • 00:23:41 Na stezce se však vydáte
  do minulosti ještě
 • 00:23:44 mnohem vzdálenější.
 • 00:23:46 Tyto lávové polštáře totiž
  vznikly už při podmořské
 • 00:23:49 sopečné činnosti ve druhohorách.
 • 00:23:51 Procházku okolím Hodslavic
  pak můžete zakončit
 • 00:23:54 příjemným občerstvením.
 • 00:23:56 Zrzavka je potok,
  který protéká Hodslavicemi.
 • 00:24:00 Vedle sebe zde pramení 2 prameny,
  které jsou syceny různými druhy
 • 00:24:07 minerálů. Proto mají naprosto
  odlišnou chuť.
 • 00:24:12 Jsou využívány zdejšími lidmi
  jako léčivé.
 • 00:24:15 V rodném kraji jedné
  z nejvýznamnějších postav naší
 • 00:24:19 historie je toho však k vidění
  ještě víc
 • 00:24:22 a určitě stojí za návštěvu.
 • 00:24:26 A teď už je na řadě,
  jako obvykle v tento čas.
 • 00:24:29 Iveta minule chtěla vědět,
  který významný spisovatel
 • 00:24:32 se narodil v Horní Plané.
 • 00:24:33 Byl to Adalbert Stifter.
  Správně tedy bylo za "B".
 • 00:24:36 Vítězi moc blahopřejeme.
 • 00:24:38 Já se vás ptám na jméno artefaktů,
  rozesetých po celé republice
 • 00:24:42 a připomínajících obvykle
  zločin a trest.
 • 00:24:52 Na tyto kříže můžete nejčastěji
  narazit na západě Čech, v lesích,
 • 00:24:56 u cest, na hranicích obcí.
 • 00:24:58 Připomínají spáchané hrdelní
  zločiny či těžká ublížení
 • 00:25:01 na zdraví, respektive trest za ně.
 • 00:25:03 Vytesání a vztyčení těchto křížů
  bylo totiž součástí rozsudku.
 • 00:25:08 Zločinec tak měl vzdát hold oběti
  či jejím blízkým.
 • 00:25:11 Musel jej sám vytesat
  nebo zaplatit kameníka.
 • 00:25:14 Nejstarší kříže, které se nacházejí
  na našem území, pamatují
 • 00:25:17 hluboký středověk.
 • 00:25:18 Bohužel z naší krajiny jich
  mnoho zmizelo nebo se staly
 • 00:25:21 obětí vandalů.
 • 00:25:23 Už víte, jak se křížům říká?
 • 00:25:25 Své odpovědi nám pošlete esemeskou
  a nebo zavolejte.
 • 00:25:29 Tady teď přesně vidíte, jak na to.
 • 00:25:31 Anebo se podívejte na teletext
  a web České televize.
 • 00:25:34 Vaše odpovědi čekáme
  do čtvrtka, 14 hodin.
 • 00:25:36 Jméno vítěze se dozvíte
  zase za týden.
 • 00:25:39 TOULAVÁ KAMERA tu pro vás bude
  i za týden.
 • 00:25:41 S Ivetou se mj. podíváte za zvoníky
  v katedrále sv. Víta.
 • 00:25:44 A bude to opravdu zážitek.
 • 00:25:46 Do té doby se mějte moc hezky.
  Na shledanou, přátelé.
 • 00:26:06 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2007