iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 11. 2006
09:00 na ČT1

1 2 3 4 5

7 hlasů
5370
zhlédnutí

Toulavá kamera

Úterý — Vogelsang — Brandýs nad Labem — Pražský hrad - sbírka starých textilií — Pfaffenschlag — Landštejn

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:15 Dobrý den, vážení a milí.
 • 00:00:17 TOULAVá KAMERA se opět vydává
  na cestu za poznáním naší země.
 • 00:00:20 Pokud máte chuť se přidat, můžete.
 • 00:00:22 V našem pomyslném autobuse
  je místa dost.
 • 00:00:25 A vezmeme to rychle.
 • 00:00:26 Během 25 minut navštívíme
  hned 6 míst.
 • 00:00:29 Začneme v Plzeňském kraji.
 • 00:00:31 Prohlédneme si obec Úterý
  a ochutnáme
 • 00:00:33 tamní vyhlášenou kyselku.
 • 00:00:35 Pak se přesuneme
  ke Kašperským horám.
 • 00:00:37 Objevili jsme tam rodinu,
  které učaroval westernový
 • 00:00:40 způsob života.
 • 00:00:41 Prohlédneme si taky zámek,
  v němž se kuly pikle
 • 00:00:44 proti Napoleonovi.
  Brandýs nad Labem.
 • 00:00:47 Nakoukneme i do téměř
  alchymistické dílny restaurátorů
 • 00:00:50 Pražského hradu.
 • 00:00:52 Ukáží nám třeba, jak se k životu
  vracejí pohřební roucha panovníků.
 • 00:00:56 Jak vypadala středověká vesnice.
  To si ukážeme na Slavonicku.
 • 00:01:00 Byla tam odkryta v 60. letech.
 • 00:01:03 A náš dnešní výlet zakončíme
  na hradě Landštejn.
 • 00:01:06 Je to romantická zřícenina
  s vlastní bílou paní
 • 00:01:09 a s luxusním výhledem na Alpy.
 • 00:01:12 Úterská kyselka, to je zázrak.
 • 00:01:15 Kdo ji pije, tomu zmizí každé
  nemoci náznak!
 • 00:01:18 Tak zněl kdysi lákavý
  reklamní slogan na minerálku,
 • 00:01:21 k jejímuž prameni se záhy vydáme.
 • 00:01:24 Jméno dostal podle zakladatele
  Mariánských Lázní,
 • 00:01:27 opata tepelského kláštera -
  Kašpara Prokopa Reitenbergera.
 • 00:01:31 Ten se narodil v Úterý.
 • 00:01:33 A právě tam putování za onou
  kyselkou odstartujeme.
 • 00:01:38 Kdysi sem lidé přicházeli
  na pravidelné úterní trhy,
 • 00:01:41 a to dalo obci jméno.
 • 00:01:43 Jak chalup přibývalo, musely se
  namačkat těsně jedna na druhou.
 • 00:01:47 V hlubokém údolí potoka
  moc místa nebylo.
 • 00:01:50 Majitelé obývali přízemí domů,
  patra sloužila k ubytování
 • 00:01:53 letních hostů.
 • 00:01:57 V době, kdy do Úterý začali jezdit
  turisté, se tu mluvilo víc německy
 • 00:02:01 než česky. A když byli zdejší Němci
  odsunuti, skončila bohužel
 • 00:02:04 asi osmdesátka rázovitých stavení
  pod pásy armádních buldozerů.
 • 00:02:11 Štáb seriálu "Zdivočelá země"
  si pro natáčení exteriérů
 • 00:02:14 nemohl vybrat lépe.
 • 00:02:19 Obec Úterý má jednu takovou
  zvláštnost.
 • 00:02:21 Máme obecní úřad a máme městskou
  památkovou zónu.
 • 00:02:24 Máme krásné honosné náměstí
  s měšťanskými domy,
 • 00:02:26 a přitom jsme vlastně obec.
 • 00:02:28 V současné době nám bylo
  nabídnuto, že by se nám mohl
 • 00:02:30 vrátit statut města.
 • 00:02:32 Městem Úterý ještě není,
  zato radnici už má.
 • 00:02:36 Z renesanční památky byla ruina,
  když přišla záchrana.
 • 00:02:39 Tak např. tahle 3 prkna se
  jako jediná dochovala
 • 00:02:42 z malovaného stropu
  radničního sálu.
 • 00:02:45 Ale díky nim mohli řemeslníci
  vyrobit repliky.
 • 00:02:50 Jak se dílo povedlo, posuďte sami.
 • 00:02:52 Také domy, na které se díváme,
  vstaly z trosek.
 • 00:02:55 Před 8 lety je zle poničil požár.
 • 00:02:57 Jejich opravy stále ještě pokračují
  a přinášejí nejedno překvapení.
 • 00:03:06 Já jsem letos opravoval fasádu
  na domě a rozhodl jsem se
 • 00:03:08 se svým kamarádem kameníkem
  odhalit tento vstupní portál.
 • 00:03:11 Při odhalování se našly i značky.
  Zde by měla být značka majitele.
 • 00:03:16 Podle místního znalce na památky
  by to měl být G. Heidel.
 • 00:03:20 Měl by tu být i letopočet.
 • 00:03:21 Podle tvaru číslic
  to vypadá na rok 1557.
 • 00:03:25 V tomto domě se jako jedno
  z 9 dětí pekaře narodil
 • 00:03:28 zakladatel Mariánských Lázní.
 • 00:03:31 Karlu Kašparu Reitenbergerovi
  bylo 34 let, když se stal
 • 00:03:34 tepelským opatem a vrhl se
  do budování "Marjánek".
 • 00:03:38 Bratři z řádu mu výstavbu lázní
  vyčítali a po 14 letech dosáhli
 • 00:03:42 odvolání svého představeného.
 • 00:03:45 Reitenberger pak nedobrovolně
  strávil
 • 00:03:47 zbytek života v ústraní
  jednoho rakouského kláštera.
 • 00:03:53 My jsme sem přišli po požáru,
  který byl v roce 1998.
 • 00:03:57 A potom jsme asi po roce začali
  s obnovou tohoto domu.
 • 00:04:04 Začali jsme ve sklepě,
  který byl asi do úrovně 2,5 metru
 • 00:04:08 zavezený nepořádkem.
 • 00:04:11 Vyvezli jsme materiál a obnovovali
  klenby z materiálu,
 • 00:04:15 který používali i oni.
 • 00:04:18 Tím, že sbírali kámen na polích
  a stavěli si z toho baráky.
 • 00:04:23 My jsme tady stejným způsobem
  dodělali klenby.
 • 00:04:29 Poklady uložené ve sklepení
  Reitenbergerova domu
 • 00:04:31 vydala zasypaná studna.
 • 00:04:33 Staleté dřevěné roury na čerpání
  vody, spousty keramických střepů
 • 00:04:37 včetně trojnožek na vaření
  na otevřeném ohni.
 • 00:04:40 Z Reitenbergerova domu si
  vyšlápneme
 • 00:04:42 k Reitenbergerovu pramenu.
 • 00:04:45 Po 2 km směrem na Teplou dorazíme
  k altánku se "zázračnou"
 • 00:04:48 úterskou kyselkou.
 • 00:04:51 O téhle vodě se někdy tvrdí,
  že je "elixírem mládí".
 • 00:04:54 Tak to můžete vyzkoušet.
 • 00:04:57 Po 2. světové válce,
  po odsunu Němců, zanikly
 • 00:04:59 na Šumavě desítky obcí.
 • 00:05:00 Teď se do některých z nich začíná
  pozvolna vracet život.
 • 00:05:04 Jako třeba do Vogelsangu,
  kdysi slavné sklářské vesnice.
 • 00:05:07 Postarali se o to manželé
  Halbhuberovi.
 • 00:05:09 Jenže pozor, na jejich farmě
  nenajdete ovce nebo krávy,
 • 00:05:13 ale bizony.
 • 00:05:17 Vogelsang - kdysi slavná sklářská
  vesnice na dohled od hradu Kašperk.
 • 00:05:22 Žilo tu 300 lidí.
 • 00:05:23 Kromě hutě měli i školu
  a taky hospodu.
 • 00:05:26 Důležitou roli v životě osady
  hrálo ptactvo.
 • 00:05:29 Ostatně v překladu se jmenuje
  velmi poeticky - ptačí zpěv.
 • 00:05:36 Skláři měli ptáčky v oblibě,
  hlavně křivonosky.
 • 00:05:41 Kromě svého řemesla
  se zabývali čižbou,
 • 00:05:43 tzn. lovením ptáčků na lepidlo.
 • 00:05:45 To byli specialisté.
 • 00:05:47 Ti ptáčkové jim ve sklářských
  hutích prozpěvovali.
 • 00:05:51 Po válce ale jako by vesnice
  vymřela.
 • 00:05:53 V socialistických 70. letech
  zbyly ze všeho jen ruiny.
 • 00:05:57 Dnes je všechno jinak.
 • 00:05:59 Místo drobných šumavských opeřenců
  rovnou emu, místo kravek bizoni.
 • 00:06:04 Za vším stojí manželé Jana a Roman,
  kteří se rozhodli
 • 00:06:07 Vogelsang vzkřísit.
  Už 20 let tu žijí jako ve westernu.
 • 00:06:13 Za prvé ta krajina je podobná
  Americe, za druhé tu také v zimě
 • 00:06:18 navlékáme korálky.
 • 00:06:20 Dřív se tady navlékaly korálky,
  dělaly se růžence a páteříky,
 • 00:06:23 my děláme indiánský vzory.
 • 00:06:25 A proč bizony?
 • 00:06:26 Bizoni tady dřív také byli,
  akorát že byli evropská forma.
 • 00:06:29 Byl to zubr, který když přišel
  do Ameriky, stal se z něj bizon.
 • 00:06:33 Z Vogelsangu je tak ranč
  se vším všudy.
 • 00:06:36 Na zdech salonů dřevořezby
  a lovecké trofeje.
 • 00:06:39 Ve stájích pak hotoví mustangové.
 • 00:06:45 Na jejich hřbetech můžete
  brázdit kraj a objevovat,
 • 00:06:48 co všechno ho proslavilo.
 • 00:06:56 Tady všude se válí zbytky
  strusky a barevného skla.
 • 00:07:00 Dřív se tady dělalo barvené sklo
  modře a lahvově zelené.
 • 00:07:05 Lahvově zelené se barvilo uranem.
 • 00:07:09 Staří skláři si technologii barvení
  skla vzali s sebou,
 • 00:07:13 takže když sem přijedou
  z výzkumáku a snaží se
 • 00:07:16 to někde najít, tak dodnes nevědí,
  jak se to dělalo.
 • 00:07:24 Zlaté časy zažil Vogelsang
  na přelomu 19. a 20. století.
 • 00:07:27 Pak ale utrum - zanikla sklárna,
  škola, kaple i lovecký zámeček.
 • 00:07:33 O tom, že Vogelsang byl
  vyhledávaným návštěvním střediskem,
 • 00:07:37 svědčí i to, že byla vydaná
  i pohlednice Vogelsangu.
 • 00:07:41 Je to pro taková malá místa
  unikátní.
 • 00:07:44 Na obrázcích vidíme bránu,
  která vedla do toho proslaveného
 • 00:07:48 vogelsangského statku.
 • 00:07:52 Šumava je dnes stejně drsná
  jako kdysi.
 • 00:07:55 Sníh čas od času odřízne
  místní lidi od zbytku světa.
 • 00:07:58 A i když se to nezdá, má to
  výhodu - spoustu času na koníčky.
 • 00:08:05 V zimě nás postihne vždycky
  různá lidová tvořivost.
 • 00:08:08 Buď třeba děláme korálky
  nebo malujeme na sklo s dcerou,
 • 00:08:12 což patřilo ke starým šumavským
  řemeslům, a patřily k tomu hlavně
 • 00:08:16 náboženské motivy.
 • 00:08:18 Ale my se snažíme i o různé
  přírodniny,
 • 00:08:21 takže kytičky a motýlky.
 • 00:08:23 Život na Vogelsangu
  je pro silné nátury.
 • 00:08:25 Zdánlivě nesourodé - šumavská
  samota a kovbojský duch -
 • 00:08:29 se tu pojí do libé harmonie.
 • 00:08:31 Přesvědčit se ale musíte sami.
  Věřím, že se tu nudit nebudete.
 • 00:08:39 Zámek v Brandýse nad Labem,
  kam se podíváme teď,
 • 00:08:41 byl původně středověkou tvrzí.
 • 00:08:43 V 16. století se ovšem pod rukama
  italských stavitelů proměnil
 • 00:08:47 v renesanční perlu a působivý
  vzhled i postavení si udržel
 • 00:08:50 až do roku 1918.
 • 00:08:52 Pak ale upadl v zapomnění, chátral
  a rekonstrukce se dočkal
 • 00:08:56 až před několika lety.
 • 00:08:58 Jeho novotou vonící interiéry
  za návštěvu rozhodně stojí,
 • 00:09:02 stejně jako podzámecký mlýn,
  jehož produkty si pochvaloval
 • 00:09:05 i proslulý gurmán císař
  Rudolf II.
 • 00:09:12 Zámek v Brandýse nad Labem patří
  k nejvýznamnějším renesančním
 • 00:09:15 památkám Čech. Známé osobnosti,
  které se tu procházely,
 • 00:09:19 není lehké spočítat.
  A také se tu občas kuly pikle.
 • 00:09:24 Třeba roku 1813 tady rakouský
  císař, pruský král a ruský car
 • 00:09:28 domlouvali úder na Napoleona,
  což taky realizovali
 • 00:09:30 v bitvě u Lipska.
 • 00:09:38 Prvním císařem na brandýském zámku
  byl český král Ferdinand I.
 • 00:09:41 A od té doby až do roku 1918
  tady na Brandýse byli všichni
 • 00:09:44 korunovaní císaři
  středoevropské monarchie.
 • 00:09:49 Posledním majitelem brandýského
  zámku byl také poslední rakouský
 • 00:09:52 císař Karel I.
 • 00:09:55 Zámek si velmi oblíbil císař
  Rudolf II., který si z něj udělal
 • 00:09:58 své nejvýznamnější mimopražské
  sídlo.
 • 00:10:00 S ním tu pobýval i jeho lékař,
  známý kronikář
 • 00:10:02 Tadeáš Hájek z Hájku.
 • 00:10:07 Všichni habsburští císaři tady
  na brandýském zámku pobyli,
 • 00:10:10 ale pro některé se tento zámek
  stal místem skutečně osudovým.
 • 00:10:13 Kromě Rudolfa II. a Karla I.
  to byl také Karel VI.,
 • 00:10:17 který sem často jezdil na lovy.
 • 00:10:20 Odsud se vydával ke své pražské
  korunovaci v roce 1723.
 • 00:10:24 Tehdy s ním tady také byla
  jeho dcera Marie Terezie.
 • 00:10:27 Tehdy jí bylo 6 let.
 • 00:10:29 Tady na Brandýse se poprvé viděla
  se svým budoucím chotěm
 • 00:10:32 Františkem Štěpánem Lotrinským.
 • 00:10:35 Poté, co byl zámek jako všechny
  habsburské majetky zabaven,
 • 00:10:38 uvažovalo se, co s ním.
 • 00:10:40 Prezident Masaryk si vybral za nové
  sídlo Lány, a tak objekt od té doby
 • 00:10:45 už jen chátral.
 • 00:10:50 Vyhlédneme-li z oken vedoucích
  k řece, nelze přehlédnout
 • 00:10:53 zrekonstruovaný mlýn,
  který kdysi zásoboval nejen
 • 00:10:56 zámeckou kuchyni,
  ale i široké okolí.
 • 00:11:01 První záznamy o koupi mlýna byly
  z roku 1304,
 • 00:11:07 Další pak z let 1570-77,
  kdy byl velký rozmach tohoto mlýna.
 • 00:11:11 Byla zde prováděna veliká
  přestavba,
 • 00:11:14 která tehdy stála 20 000 kop
  českých grošů.
 • 00:11:20 A v tomto století zde bylo
  10 mlýnských kol,
 • 00:11:23 k tomu bylo přidruženo ještě
  dalších 6 mlýnských kol.
 • 00:11:27 Tím pádem to byl největší mlýn
  Království českého.
 • 00:11:32 Nejvousatějšími pamětníky starých
  časů jsou tyto sloupy
 • 00:11:35 ze 16. století.
 • 00:11:36 Každého příchozího jako první
  zaujme taky letitý
 • 00:11:39 dopravník pytlů,
  sestavený bez jediného hřebíku.
 • 00:11:42 Ten vede přes všech 5 pater.
 • 00:11:45 U pytlovací linky pytel vjel
  na tobogán, všemi patry projel,
 • 00:11:51 tady byl transportér,
  a rovnou šel na auto.
 • 00:11:54 Takže lidská ruka se ho nemusela
  dotknout.
 • 00:11:57 Malý, stále funkční mlýn,
  dodává mouku také do Toskánské
 • 00:12:01 restaurace v přízemí zámku,
  zřízené v původní
 • 00:12:04 renesanční kuchyni.
 • 00:12:06 Ctí se tu tradice toskánských
  Habsburků, takže prohlídku můžete
 • 00:12:09 zakončit třeba právě tady.
 • 00:12:12 Zámek je otevřený celoročně.
 • 00:12:14 Ale v zimě je přece jen lepší
  se objednat.
 • 00:12:19 Na většině hradů a zámků obdivujeme
  nejen starobylou architekturu,
 • 00:12:22 ale taky umělecká díla a předměty,
  které panstvo kdysi dávno
 • 00:12:26 běžně používalo.
 • 00:12:28 Připadá nám tak nějak samozřejmé,
  že přežily stovky let.
 • 00:12:31 Jenže jejich údržba či návrat
  k životu je mnohdy pěkná dřina.
 • 00:12:34 Své o tom vědí třeba restaurátoři
  Pražského hradu.
 • 00:12:37 Zdejší dílny vznikly před 7 lety
  a běžně přístupné nejsou.
 • 00:12:41 Nás tam ale už čekají.
 • 00:12:47 V dílnách najdeme jednu
  z nejzajímavějších
 • 00:12:49 a nejobsáhlejších hradních sbírek.
  Historické textilie.
 • 00:12:53 Patří do ní i šaty nejvýznamnějších
  českých panovníků.
 • 00:12:57 Často ty, v nichž se odebírali
  do královského nebe.
 • 00:13:05 Pokud se vám zkoumání pohřebních
  oděvů zdá až příliš ponuré,
 • 00:13:08 vězte, že o daném člověku
  ledacos prozrazují.
 • 00:13:11 A často jsou to zjištění
  překvapující. Tady je důkaz.
 • 00:13:15 Pohřební oděv Rudolfa I.
  Habsburského.
 • 00:13:18 My ho známe pod přízviskem Kaše.
 • 00:13:20 Toto přízvisko zavedl tzv. Dalimil
  ve své kronice.
 • 00:13:25 Ten výraz souvisel s tím,
  že Rudolf I. Habsburský byl
 • 00:13:29 charakterizován jako velmi šetrný.
 • 00:13:31 A právě proto, že my toho Rudolfa
  I. Habsburského máme představeného
 • 00:13:36 Dalimilem jako velice skoupého
  člověka, tak velkým překvapením
 • 00:13:40 bylo, když se zjistilo,
  že jeho pohřební roucho
 • 00:13:43 bylo neuvěřitelně
  bohaté a luxusní.
 • 00:13:47 Takové roucho si skutečně mohl
  dovolit jen velmi bohatý
 • 00:13:50 člověk a panovník.
 • 00:13:55 Poslední a často jediná dochovaná
  roucha velikánů českých dějin
 • 00:13:58 skládají restaurátoři nitku
  po nitce.
 • 00:14:04 Objevují ztracené vzory a získávají
  tak svědectví,
 • 00:14:07 čím se řídila dávná móda.
 • 00:14:10 Nejurozenější dámy sní přece,
  století nestoletí,
 • 00:14:13 musely držet krok.
 • 00:14:17 Ženská gotická móda okolo poloviny
  14. století a začátku 2. poloviny
 • 00:14:21 14. století se vyznačovala tak,
  že šaty byly nahoře velmi přiléhavé
 • 00:14:26 a sukně se rozšiřovaly.
  A to my tady před sebou vidíme.
 • 00:14:32 Čili přestože se jednalo o pohřební
  roucho, zásady módy byly dodrženy.
 • 00:14:42 Zmíněné šaty patřily s největší
  pravděpodobností jedné z manželek
 • 00:14:45 Karla IV. Až jim restaurátoři vrátí
  původní lesk, vystaví je ve stálé
 • 00:14:50 expozici "Příběh Pražského hradu".
 • 00:15:00 Ale dost módy. V dílnách je
  k vidění spousta dalších
 • 00:15:03 zajímavých kousků.
 • 00:15:05 Restaurujeme významnou památku -
  Milánský svícen, která je datovaná
 • 00:15:11 mezi roky 1160 - 1180.
 • 00:15:14 Tahle vynikající kovolitická práce
  se ocitla v Čechách jako válečná
 • 00:15:18 kořist z Milána.
 • 00:15:21 Byla přivezena do Prahy
  v roce 1190.
 • 00:15:25 V současné době se restauruje,
  konzervuje a bude se dělat
 • 00:15:28 sádrová kopie.
 • 00:15:30 Ruce restaurátorů z Pražského hradu
  hýčkaly i relikviář sv. Maura
 • 00:15:35 nebo korunovační kříž.
 • 00:15:38 Ozdravnými kůrami tu procházejí
  taky obrazy, gobelíny
 • 00:15:41 a další poklady.
 • 00:15:42 Naštěstí - jinak by nám možná
  z dávných dob zůstaly
 • 00:15:45 jen suché letopočty
  v učebnicích dějepisu.
 • 00:15:51 Jen pár kilometrů od Slavonic
  se nachází jedna z našich
 • 00:15:54 nejznámějších archeologických
  lokalit. V šedesátých letech
 • 00:15:57 minulého století tam byly
  pod vedením dr. V. Nekudy
 • 00:16:00 vykopány zbytky středověké
  vesnice Pfaffenschlag.
 • 00:16:04 Zajímavostí taky je,
  že většinu prací neprovedli
 • 00:16:06 archeologové,
  ale děti ze Slavonické školy.
 • 00:16:12 Je to už víc než 8 století,
  kdy byla na místě mnohem starší
 • 00:16:15 osady založena vesnice,
  kterou dnes známe
 • 00:16:18 jako Pfaffenschlag.
 • 00:16:22 Stávalo tu 16 domů, ovšem
  za husitských válek, pravděpodobně
 • 00:16:25 v roce 1423, lehly popelem.
 • 00:16:31 Obyvatelé, kteří zkázu vesnice
  přežili, odešli a pole a domy
 • 00:16:34 pohltil les.
 • 00:16:36 V roce 1958 ale začalo být na místě
  bývalé vesnice živo a postaraly se
 • 00:16:40 o to děti z historického kroužku
  pod vedením učitele J. Střechy.
 • 00:16:48 Přesné místo této vesnice
  mi sdělil jeden z chlapců,
 • 00:16:51 jehož otec byl hajný.
 • 00:16:53 Šli jsme na to místo,
  hledali jsme nějaké pozůstatky
 • 00:16:57 a našli jsme opracované kameny
  a také keramiku.
 • 00:17:04 Netrvalo dlouho a objev začal
  zajímat archeology.
 • 00:17:07 Slovo dalo slovo
  a začalo se vykopávat.
 • 00:17:10 Do roku 1971 odpracovali
  dobrovolníci na Pfaffenschlagu
 • 00:17:15 neuvěřitelných skoro 25000 hodin.
 • 00:17:19 Během nich vykopali celou vísku.
 • 00:17:22 Z pozůstatků domů pak už odborníci
  v muzeu dali dohromady obraz,
 • 00:17:26 jak asi všechny domy vypadaly.
 • 00:17:29 Vždycky tady ta zadní část byla
  zděná a tady nahoře měli špejchar,
 • 00:17:35 kde skladovali zrní,
  kdežto tady to bylo srubové.
 • 00:17:45 Našlo se tu taky přes 12000 kusů
  keramiky a 364 železných předmětů.
 • 00:17:51 Sbírka, kterou na začátku
  nikdo nečekal.
 • 00:17:54 Rozhodně si ale nemyslete,
  že vykopávání vesnice bylo jen
 • 00:17:57 o práci ve výkopech.
 • 00:17:59 Dětský oddíl totiž při kopání
  dodržoval i své vlastní rituály.
 • 00:18:05 Měli jsme svou vlajku,
  což byla bílá vlajka s krumpáčem,
 • 00:18:09 která vlála na osice uprostřed
  objektu.
 • 00:18:13 Dále jsme mívali stany, zemljanku,
  na konci výzkumu jsme vždycky
 • 00:18:20 nějakým speciálním způsobem
  upravovali maso. Na kopřivách ap.
 • 00:18:31 Během 14 let se na průzkumech
  vystřídalo na 160 kluků
 • 00:18:34 a 15 děvčat.
 • 00:18:35 Většina nalezených věcí je
  uschována v depozitářích
 • 00:18:38 Moravského zemského muzea.
 • 00:18:40 Řadu exponátů ale najdete
  i ve Slavonickém muzeu,
 • 00:18:44 a to včetně tohoto modelu,
  jak Pfaffenschlag kdysi
 • 00:18:46 mohl vypadat.
 • 00:18:48 Samotné naleziště je přístupné
  po celý rok, a pokud ho projdete
 • 00:18:51 opravdu pečlivě, najdete
  i zbytky podzemních chodeb.
 • 00:18:55 A na jednom místě taky jméno
  učitele Josefa Střechy,
 • 00:18:57 které do zdi vyryli jako
  poděkování jeho bývalí žáci.
 • 00:19:04 Na Slavonicku zůstaneme
  i v dalších minutách.
 • 00:19:06 Naším cílem bude zřícenina hradu
  Landštejn, který patří
 • 00:19:09 k nejpozoruhodnějším ukázkám
  rané hradní architektury u nás.
 • 00:19:13 Už jeho název, volně přeložený
  jako hraniční kámen, napovídá,
 • 00:19:17 že byl postavený jako pevnost
  nad údolím, kudy procházela
 • 00:19:20 významná zemská stezka.
 • 00:19:24 Píše se začátek 13. století.
 • 00:19:26 Král Přemysl Otakar I.
  se tak trochu obává nedalekého
 • 00:19:30 rakouského sídla.
 • 00:19:32 Landštejn nechával stavět
  jako pádnou protiváhu.
 • 00:19:36 Údolím mezi oběma pevnostmi se vine
  významná obchodní
 • 00:19:38 a později poštovní stezka,
  která spojuje Čechy
 • 00:19:41 s Rakouskem a Itálií.
 • 00:19:43 Jako první nechává panovník
  vybudovat útočištní věž
 • 00:19:46 pro 30 bojovníků.
 • 00:19:48 Hranice byla tehdy neklidná,
  můžeme dodnes číst
 • 00:19:50 ze zdejší vojenské architektury.
 • 00:19:54 Hrad Landštejn byl vždycky
  královský hrad.
 • 00:19:59 Ale v té jeho 800leté historii
  jsou 2 velké význačné rody.
 • 00:20:02 První je jedna větev jihočeského
  rodu Vítkovů, větev se stříbrnou
 • 00:20:07 růží na červeném poli.
 • 00:20:10 Páni, kteří si právě podle hradu
  Landštejn začali říkat
 • 00:20:12 páni z Landštejna.
 • 00:20:14 Když tady koncem 14. století
  skončili, přichází později
 • 00:20:18 velice významný rod šlechticů
  Krajířů z krajku.
 • 00:20:25 Landštejnové tu vládli od r. 1282
  do poloviny 14. století.
 • 00:20:29 Sídlu nechali
  pozdně románskou tvář.
 • 00:20:33 Dějiny nepsali jako stavitelé,
  ale jako politici.
 • 00:20:36 Pan Vilém stál po boku českých
  králů Jana Lucemburského
 • 00:20:39 i Karla IV.
  Ten ho dokonce jmenoval purkrabím.
 • 00:20:45 O přestavbu hradu v duchu
  nastupující renesance
 • 00:20:47 se koncem 14. století postarali
  už zmínění krajířové.
 • 00:20:51 Užívali si honosného třípatrového
  paláce s teplovzdušným topením.
 • 00:20:57 Někdy kolem roku 1420 hrad
  obléhali husité.
 • 00:21:00 Přišli od Tábora v rámci
  jejich spanilé jízdy.
 • 00:21:03 Vypálili Novou Bystřici,
  která patřila jednomu z majitelů
 • 00:21:07 hradu, jednomu z Krajířů, zajali
  mu manželku a žádali výkupné.
 • 00:21:12 A aby uspíšili ten proces
  výkupného,
 • 00:21:16 tak jeden takový husický roj
  oblehl i Landštejn.
 • 00:21:21 Jenže ouha, hrad té hordě odolal.
 • 00:21:26 Aby si husiti spravili sebevědomí,
  část ho zapálili.
 • 00:21:29 Archeologové později našli
  několik šipek a dělových
 • 00:21:32 i prachových koulí z dob obléhání.
 • 00:21:34 Ale taky věci, které sloužily
  zcela mírumilovně: keramiku,
 • 00:21:38 kachle, kovové předměty
  a nádoby alchymistů.
 • 00:21:41 Těm se prý na Landštejně
  tuze dařilo.
 • 00:21:44 Kdo ví, možná tu za vlády krajířů,
  někdy kolem roku 1600,
 • 00:21:47 čaroval sám magistr Kelly,
  který toho času pobýval
 • 00:21:50 na třeboňském zámku.
 • 00:21:54 Krajířové z Krajku koncem
  17. století hrad prodávají.
 • 00:21:57 Hrad potom žije ještě 200 let,
  ale střídá se tu hodně majitelů.
 • 00:22:02 Spíš ho kupují kvůli lesům
  a polnostem.
 • 00:22:05 Až přichází rok 1771,
  kdy při velké letní bouřce
 • 00:22:10 udeřil do velké věže blesk,
  který hrad zapálil.
 • 00:22:14 Ten vyhořel a vlastně ze dne
  na den tady skončil život.
 • 00:22:20 Znovu se brány otevřely
  až v r. 1990,
 • 00:22:23 po víc než 20leté rekonstrukci.
 • 00:22:25 Z 36 m vysoké věže je stejně
  jako kdysi vidět až k Alpám.
 • 00:22:29 Tajemnost dodává romantické
  zřícenině i legenda
 • 00:22:33 o spanilé Markétě, kterou nechal
  otec, politik Vilém, zazdít
 • 00:22:37 do sklepa, aby neběhala
  za rytířem Janem z Hradce.
 • 00:22:40 Duše zamilované dívčiny
  tu prý dodnes bloudí.
 • 00:22:43 Kdybyste ji potkali, buďte na ni
  hodnější než přísný taťka.
 • 00:22:51 A teď si přijdou na své ti z vás,
  kteří s námi rádi soutěží.
 • 00:22:55 Odpověď na minulou otázku
  se ukrývala pod písmenem A.
 • 00:22:59 Onou památkou poblíž Jirkova
  je Červený Hrádek.
 • 00:23:06 Výherci gratuluji a věřím,
  že se mu cena - mj. 3. díl
 • 00:23:08 knihy Toulavá kamera - bude
  líbit, a vy ostatní si své mozkové
 • 00:23:11 zavity můžete potrápit
  na další hádance.
 • 00:23:14 Tentokrát se ptám na jméno zámku,
  který právě vidíte.
 • 00:23:17 Jeho historie sahá
  až do 13. století, ale dnešní
 • 00:23:20 romantickou tvář mu vtiskl
  ve století devatenáctém
 • 00:23:23 Karel Vincenc Auersperg.
 • 00:23:26 Byl to tak trochu podívín,
  který miloval staré časy
 • 00:23:29 a rád chodil v brnění.
  Proti gustu žádný dišputát.
 • 00:23:32 Jeho pošetilost měla ale
  i pozitivní stránku.
 • 00:23:35 Během svého života totiž
  nashromáždil jednu
 • 00:23:38 z nejzajímavějších sbírek zbraní
  v Evropě a už tehdy
 • 00:23:41 ji zpřístupnil veřejnosti.
 • 00:23:43 Tak co už víte, kde onen
  extravagantní šlechtic žil?
 • 00:24:04 Vaše odpovědi čekáme
  do čtvrtka do 14 hodin.
 • 00:24:06 Můžete nám je buď volat
  nebo esemeskovat.
 • 00:24:09 Návod jak na to, právě vidíte
  a najdete ho také na webu
 • 00:24:12 a teletextu České televize.
 • 00:24:17 TOULAVÁ KAMERA dorazila do cíle.
 • 00:24:19 Doufám, že se vám dnešní výlet
  líbil a že si ten příští
 • 00:24:21 nenecháte ujít.
 • 00:24:23 Vaším průvodcem na cestách
  bude tentokrát Pepa a zavede vás
 • 00:24:26 třeba do prachatického
  Muzea loutek a cirkusu.
 • 00:24:29 Pro úplnost ještě připomenu,
  že naše vybrané reportáže najdete
 • 00:24:32 i v jiných médiích.
  Tady vidíte, kde přesně.
 • 00:24:35 A to už je úplně všechno.
 • 00:24:37 Mějte se dobře, pište nám
  a ať vás v životě i na cestách
 • 00:24:40 provázejí jen samé pozitivní
  zprávy. Na viděnou.
 • 00:24:44 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006