iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 10. 2006
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
5804
zhlédnutí

Toulavá kamera

Jeskyně Pekárna — Voskařství na Příbramsku — Lázně Bohdaneč — Úzkokolejka — Mlýn v Písečné — Keltové na Šumavě

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:14 Dobrý den, vážení a milí.
 • 00:00:16 Zvu vás na další výlet za krásami
  zemí českých.
 • 00:00:19 Přidat se může každý, bez ohledu
  na věk a fyzickou kondici,
 • 00:00:22 stačí mít chuť objevovat
  nová místa. Takže startujeme!
 • 00:00:26 Nejprve zamíříme
  do Moravského krasu.
 • 00:00:28 V jeskyni Pekárna se přeneseme
  do časů pravěkých lovců sobů.
 • 00:00:32 Pak si v Příbrami prohlédneme
  voskové obětiny. Dozvíme se,
 • 00:00:36 jak a proč je lidé vyráběli.
 • 00:00:39 Naložíme se i do léčivého bahna.
  Kde? V Lázních Bohdaneč.
 • 00:00:44 Úzkokolejka z Jindřichova Hradce
  do Obrataně slaví kulatiny.
 • 00:00:48 Tak té stále čiperné dámě v letech
  půjdeme popřát.
 • 00:00:51 Koupili si ruinu
  a z té se vyklubala vzácná
 • 00:00:53 technická památka.
 • 00:00:55 Přesně to se stalo manželům
  Maarovým z Písečné.
 • 00:00:58 Víc se dozvíte v 5. reportáži.
 • 00:01:01 A nakonec si na Šumavě zavzpomínáme
  na její dávné obyvatele.
 • 00:01:05 Bojovné a tajemné Kelty.
 • 00:01:08 Víte, co to je magdalenien?
 • 00:01:11 Napovím vám, odpověď hledejte
  v pravěku. Pořád nic?
 • 00:01:14 Tak vás nebudu dlouho napínat.
 • 00:01:16 Jde o vyspělou kulturu tzv. lovců
  sobů z mladšího paleolitu.
 • 00:01:20 Jejich stopy najdete i u nás,
  a to v jeskyni Pekárna
 • 00:01:23 v jižní části Moravského krasu.
 • 00:01:25 Vede tudy naučná stezka
  s několika zastávkami,
 • 00:01:27 které vás přenesou hluboko
  do dávných dob.
 • 00:01:30 Do časů, kdy se v okolí Brna
  rozprostírala tundra a po ní se
 • 00:01:33 proháněli divocí koně,
  sobi a bizoni.
 • 00:01:39 Jeskyně Pekárna, nebo taky díravica
  či kostelíček, dostala své jméno
 • 00:01:43 po tvaru vstupního portálu.
 • 00:01:46 Jako by opravdu připomínal
  otvor chlebové pece.
 • 00:01:49 A právě tady se našlo snad nejvíc
  stop po magdalenienských lovcích,
 • 00:01:53 kteří zde před 11-17 000 lety
  tábořili.
 • 00:02:02 Dá se vejít do jeskyně
  zhruba 70 m, k závalu,
 • 00:02:05 který tuto jeskyni uzavírá.
 • 00:02:07 Další pokračování se nalézt
  nepodařilo,
 • 00:02:10 i když zde několik pokusů
  amatérů-jeskyňářů bylo.
 • 00:02:13 Průzkumy Pekárny začaly
  už za Rakousko-Uherska.
 • 00:02:17 Bádal tu právník Martin Kříž.
 • 00:02:20 Po 1. světové válce
  převzal štafetu Karel Absolon,
 • 00:02:23 který v jeskyni našel nejvíc
  magdalenienských památek
 • 00:02:26 na východ od Francie.
 • 00:02:31 Zejména proslulé jsou
  umělecké předměty.
 • 00:02:34 Jsou to koňská žebra s rytinou
  bizonů nebo pasoucích se koní.
 • 00:02:41 Vidíme, že ti pravěcí lidé dokázali
  už vyrýt velmi jemnou rytinu,
 • 00:02:46 dokonce celou scénu.
 • 00:02:48 Dalším unikátem jsou jakési
  spatuly, vyrobené velmi náročnou
 • 00:02:53 technikou ze spodní čelisti koně.
 • 00:02:57 Jsou na nich vyryty podoby koní,
  bizona a nějaké antilopy.
 • 00:03:05 Jiným typickým předmětem pro tuto
  dobu jsou náčelnické hole,
 • 00:03:09 které se vyskytují od Francie
  až po naše území.
 • 00:03:13 Často bývají pěkně zdobené,
  jejich účel není zcela jasný,
 • 00:03:17 ale patrně to byly rovnače,
  napřimovače oštěpů.
 • 00:03:22 Do té díry se strčilo křivé ratiště
  oštěpu a jako páka to působilo
 • 00:03:27 při rovnání této zbraně.
 • 00:03:32 Jediné, co se v Pekárně -
  a vlastně i v dalších jeskyních
 • 00:03:35 jižní části krasu, zatím nenašlo,
  jsou magdalenienské kresby,
 • 00:03:40 tak proslulé z francouzských
  jeskyní.
 • 00:03:43 I když i zde na dvě velmi
  podobné narazíte.
 • 00:03:48 To, co vidíme v Pekárně,
  je vlastně padělek, protože
 • 00:03:52 je to kresba z nedávné doby.
 • 00:03:55 Neznámý "umělec" se takovýmto
  způsobem podepsal.
 • 00:04:02 Nálezy lovců sobů ale nejsou
  jedinými pozůstatky pravěku,
 • 00:04:06 které se v jižní části krasu
  našly.
 • 00:04:08 Např. v této jeskyni
  - Švédově stole - objevili
 • 00:04:11 archeologové ohlodané kosterní
  pozůstatky neandrtálce.
 • 00:04:15 Podle jedné z verzí bývala totiž
  jeskyně doupětem divokých hyen.
 • 00:04:23 Údolí říčky není zajímavé svými
  archeologickými objevy, ale jeskyně
 • 00:04:26 Ochozská, ve které stojíme, v době
  objevu (v roce 1830) patřila
 • 00:04:31 k nejdelším v Moravském krasu.
 • 00:04:37 Velmi dlouho byla považována
  za nejhezčí.
 • 00:04:40 Ačkoliv byla na přelomu
  60. a 70. let minulého století
 • 00:04:44 Ochozská jeskyně asi 10 let
  normálně přístupná,
 • 00:04:48 dnes tomu tak není.
 • 00:04:50 Probíhá v ní totiž výzkum
  kvality vody.
 • 00:04:53 I tak se ale občas otevírá
  návštěvníkům.
 • 00:04:56 V obřích dómech jsou tak
  při dnech otevřených dveří
 • 00:04:59 k vidění krápníkové stropy,
  syntrový beránek, kukuřice
 • 00:05:03 nebo smuteční vrba, útvary,
  které před mnoha tisíciletími
 • 00:05:06 možná obdivovali i magdalenienští
  lovci sobů.
 • 00:05:11 Teď se podíváme do Příbrami,
 • 00:05:13 do největšího hornického muzea
  v zemi.
 • 00:05:16 Ovšem slavnou havířskou minulost
  města necháme protentokrát stranou.
 • 00:05:20 Ptáte se, co tam tedy budeme dělat?
 • 00:05:22 Zapátráme po jiném řemesle -
  voskařství, které k této oblasti
 • 00:05:26 kdysi rovněž neodmyslitelně
  patřilo.
 • 00:05:31 Hornické muzeum na Březových horách
  v Příbrami najdete snadno,
 • 00:05:35 podle těžní věže.
 • 00:05:36 Tyčí se nad udržovanými objekty,
  kde kromě očekávaných havířských
 • 00:05:40 propriet najdeme i výstavu
  o voskářství.
 • 00:05:47 Voskařství je řemeslo,
  které u nás na Příbramsku
 • 00:05:49 zakotvilo v 17. století.
 • 00:05:51 Jedním z hlavních důvodů byla
  skutečnost, že zde v Příbrami
 • 00:05:55 na kraji města vznikl nádherný
  poutní areál Svaté hory.
 • 00:06:01 Pro Svatou horu bylo nutné vyrábět
  poutní zboží, mezi které samozřejmě
 • 00:06:05 neodmyslitelně patří
  rovněž výrobky z vosku.
 • 00:06:08 Především svíčky a různé plastiky.
 • 00:06:13 Spisovatel Příbramska, S. Havrlík,
  věnuje ve své knize Lidové umění
 • 00:06:17 na Příbramsku tradičnímu řemeslu
  celou kapitolu. Popisuje v ní
 • 00:06:21 třeba tzv. sloupek - svíci
  ze stočeného voskem obaleného
 • 00:06:24 knotu, který se
  podle potřeby odvíjel.
 • 00:06:27 Paškál - to byla hlavní kostelní
  svíce, krásně zdobené svíčky
 • 00:06:30 poutní nebo voskové obětiny.
 • 00:06:35 Voskářům se dařilo velice dobře,
  protože na poutní místo,
 • 00:06:39 na Svatou horu, přicházely každý
  rok skutečně statisíce lidí.
 • 00:06:44 Mezi významné příbramské voskáře
  patřil Blažej Mixa, dlouholetý
 • 00:06:48 purkmistr, který se v roce 1895
  stal starostou.
 • 00:06:52 Posledním zástupcem řemesla
  ve městě pak byl Augustin Čížek,
 • 00:06:55 který taky vedl zdejší radnici,
  a to až do roku 1941.
 • 00:06:59 Kdy ale voskářská tradice
  na Příbramsku vlastně začala?
 • 00:07:06 Roku 1632 došlo na Svaté hoře
  k zázraku, kdy sem přišel slepec
 • 00:07:10 J. Procházka z Nymburka,
  modlil se k Panně Marii Svatohorské
 • 00:07:15 a po těchto modlitbách
  se mu zrak navrátil.
 • 00:07:20 A to nebyl zdaleka jediný zázrak.
 • 00:07:22 Poutníci se valili a rozhazovali
  peníze za obětní zboží.
 • 00:07:26 Většinou šlo o napodobeniny různých
  částí těla - oči, uši, zuby ad.
 • 00:07:31 Jindy o celé postavy
  nebo zmenšeniny domácích zvířat
 • 00:07:35 a hospodářských stavení.
  Všechno z vosku.
 • 00:07:39 Kladli to k nohám Panenky Marie
  s vírou, že jim pomůže, uzdraví je
 • 00:07:43 a napraví, co pokazili.
 • 00:07:47 Tyto obětiny jsou všechny
  rekonstrukce, ale já mám taky.
 • 00:07:51 Dostalo se mi do rukou několik
  obětinek, opravdu původních,
 • 00:07:55 takže těm je více než 60-70 let.
 • 00:08:02 A. Čáková je jediná, kdo voskové
  obětiny ještě vyrábí.
 • 00:08:05 Ve svém ateliéru ve Vimrovně
  ráda všechno předvede a vysvětlí.
 • 00:08:09 Je tam srdíčko.
 • 00:08:11 (DĚTI):
  To bude dům, to je hezký.
 • 00:08:13 Byla to prosba o lásku nebo také
  o zdravé lidské srdce.
 • 00:08:17 -To bude kůň.
  -To je hezký.
 • 00:08:20 Přínos atelieru paní A. Čákové
  spočívá především v tom,
 • 00:08:25 že pro tento region,
  a nejen tento region,
 • 00:08:28 oživuje řemesla, která by jinak
  zůstala již dávno zapomenuta.
 • 00:08:33 Důležité recepty se Alena naučila
  od nejstarší dcery voskáře Čížka.
 • 00:08:37 Do své sbírky tak získala i vzácné
  exponáty od věhlasného voskáře,
 • 00:08:41 z časů, kdy tohle řemeslo
  zažívalo největší slávu.
 • 00:08:45 Teď si dopřejeme trochu relaxace.
  Čekají na nás Lázně Bohdaneč.
 • 00:08:49 Než se ale ponoříme do léčivého
  bahna, zabrousíme trošku
 • 00:08:53 do historie města.
 • 00:08:54 První písemné zmínky o něm
  pocházejí z roku 1343,
 • 00:08:58 a už v 15. století tu
  Vilém z Pernštejna vybudoval
 • 00:09:01 ve své době největší
  rybniční soustavu v zemi.
 • 00:09:04 Jeho pokračovatel v této oblasti
  Jan Veselý pak o 4 století později
 • 00:09:08 objevil blahodárné účinky zdejší
  slatiny a do města se brzy začali
 • 00:09:12 hrnout první lázeňští hosté.
 • 00:09:17 Píše se rok 1897, a do Bohdanče,
  tehdy ještě neznámých lázní,
 • 00:09:22 přijíždí vyzkoušet léčivé účinky
  místní slatiny prvních 30 pacientů.
 • 00:09:31 Vidíte úplný prapůvod lázní.
 • 00:09:33 Je to bývalý bohdanečský lihovar,
  ve kterém začal J. Veselý podnikat.
 • 00:09:36 Jediné, co zbylo, je komín.
 • 00:09:39 Tato památka našla
  uplatnění i dnes.
 • 00:09:41 Nepřetržitě, už více než 100 let,
  sem každý rok přilétá rodinka čápů,
 • 00:09:45 aby tady vyvedla svoje mladé.
 • 00:09:48 Než Jan Veselý lázně
  v Bohdanči otevřel,
 • 00:09:50 dal si zdejší slatinu prozkoumat.
 • 00:09:52 Hodně lidí ho totiž
  od jeho záměru odrazovalo.
 • 00:09:56 Nejdřív si to chtěl jen vyzkoušet.
 • 00:09:58 Vznikly 3 kabinky pro muže,
  4 kabinky pro ženy, odpočívárna
 • 00:10:02 a místo, kdy byly kádě,
  ve kterých se podávala slatina.
 • 00:10:06 V modřínových vanách,
  které se používají dodnes,
 • 00:10:09 se tak už vystřídaly
  tisíce pacientů - mezi jinými
 • 00:10:12 i prezidenti T. G. Masaryk
  a E. Beneš či herec V. Burian.
 • 00:10:16 Zájem lidí o slatinné koupele byl
  na počátku minulého století takový,
 • 00:10:19 že kapacity brzy nestačily
  a bylo nutné postavit
 • 00:10:22 další léčebné domy.
 • 00:10:23 Některé z nich jsou dílem rodáka
  z nedalekého Semína,
 • 00:10:26 architekta J. Gočára.
 • 00:10:29 Léčebný dům Gočár byl postaven
  v roce 1910, otevřen v r. 1913.
 • 00:10:36 Patří k tomu nejcennějšímu,
  co máme v Bohdanči,
 • 00:10:39 protože staveb v kubistickém slohu
  je v republice velmi málo.
 • 00:10:44 Gočárův rukopis objevíte
  i na dalších stavbách Bohdanče.
 • 00:10:47 Nejlépe se s nimi a dalšími
  zajímavostmi města seznámíte
 • 00:10:51 na 5km okruhu - na takzvané
  Gočárově stezce.
 • 00:10:54 Na jednom z jejích 16 zastavení
  můžete obdivovat stavbu
 • 00:10:58 místní radnice, mj. se zapuštěnou
  mírou - loktem z doby France Josefa
 • 00:11:03 a bývalou konšelskou síní.
 • 00:11:07 Takovou zdejší zajímavostí
  jsou původní historické dveře,
 • 00:11:11 na kterých se nachází pozůstatky
  po třech výstřelech
 • 00:11:14 od Bedřicha Velikého.
 • 00:11:17 Ten tu v roce 1744 přespával,
  když byl ve válce s Marií Terezií,
 • 00:11:21 a zkoušel si sílu svých pistolí.
 • 00:11:27 Hned naproti radnici se v místním
  kostelíku, přímo pod hodinami,
 • 00:11:31 ukrývá další bohdanečská atrakce.
 • 00:11:34 Jsme v obytné místnosti,
  kde do začátku minulého století
 • 00:11:37 žila rodina s dětmi.
  Byl tu zdejší kostelník.
 • 00:11:42 Dnes si představit,
  že tu žila bez vody rodina,
 • 00:11:46 která měla 11 dětí.
 • 00:11:49 To je pro nás téměř
  nepředstavitelné.
 • 00:11:52 Tuhle místnůstku, ne větší
  než 20 m2, by rádi už příští
 • 00:11:56 sezonu zpřístupnili turistům.
 • 00:11:59 Taky proto, že je odsud krásný
  výhled do okolí, třeba až sem,
 • 00:12:04 na sídliště Lužec.
 • 00:12:05 Bývalá sovětská kasárna tam dnes
  už připomíná jen růžový tank.
 • 00:12:10 A kdo dává před recesí přednost
  poetičtějším místům, určitě by měl
 • 00:12:14 po Gočárově stezce pokračovat dál
  - k Tillerovu sedátku.
 • 00:12:18 Tillerovo sedátko
  je drobná stavbička.
 • 00:12:21 Ona úplně zmizela z povrchu země.
 • 00:12:24 Sovětští vojáci si ji vybrali
  jako cíl a rozstříleli.
 • 00:12:28 Plukovník Tiller - bohdanečský
  občan, postavil sedátko
 • 00:12:32 pro svoji manželku,
  která tady velmi ráda sedávala.
 • 00:12:34 Sedátko se díky sbírce
  bohdanečských občanů podařilo
 • 00:12:37 obnovit, a tak se i vy můžete
  kochat stejným pohledem
 • 00:12:40 jako ona dáma.
 • 00:12:42 Mimochodem, podobných stavbiček
  u nás moc nenajdete.
 • 00:12:46 Slavnou úzkokolejku, po níž se
  z Jindřichova Hradce dostanete
 • 00:12:49 až do Nové Bystřice,
  jsme vám už ukázali.
 • 00:12:52 Vzpomínáte si, jak jsme se parním
  vláčkem plazili Českou Kanadou?
 • 00:12:56 Stejně půvabná, i když zatím
  turisty opomíjená, je i 2. větev
 • 00:12:59 této trati, která je
  o 9 let mladší.
 • 00:13:02 Vede přes Kamenici nad Lipou
  do Obrataně.
 • 00:13:05 Mimochodem, letos slaví
  100. narozeniny. Tak gratulujeme.
 • 00:13:08 A ještě vám prozradím, proč se
  tu stavěla právě úzkokolejka.
 • 00:13:12 Jednoduše proto, že na velkou trať
  tehdy nebyly peníze
 • 00:13:14 a tahle stála jen polovic.
 • 00:13:18 Byla to určitě sláva jaksepatří,
  když o Vánocích roku 1906 přisupěla
 • 00:13:22 poprvé, nějak takhle, parní mašinka
  na nádraží v Kamenici nad Lipou.
 • 00:13:27 Za účasti c.k. vašnostů,
  hostů v kloboucích i krojích,
 • 00:13:31 za zvuku národních písní
  i vlajkoslávy.
 • 00:13:34 Aby ne, byla to událost, která
  měla do kraje přinést velké změny.
 • 00:13:37 Hlavně prosperitu
  a tedy lepší život.
 • 00:13:41 Byl to chudý zemědělský kraj.
 • 00:13:43 Úzkokolejce se říkalo
  "železnice kozím krajem",
 • 00:13:46 čímž je řečeno vše.
 • 00:13:51 Úzkokolejka, stejně jako všechny
  lokálky té doby, doslova do kraje
 • 00:13:56 přinesla rozkvět.
 • 00:13:58 Před příchodem železnice
  se chodilo hodně pěšky.
 • 00:14:02 Kdo byl movitější, mohl si dovolit
  nějaký ten povoz.
 • 00:14:05 Vlak přinesl pohodlí, rychlost
  a vůbec možnost dopravit to,
 • 00:14:09 co dosud nešlo - třeba i uhlí
  pro rozvoj továren.
 • 00:14:13 Produkty místních sedláků,
  výrobky místního průmyslu,
 • 00:14:16 protože přece jen v městečkách
  existovaly manufaktury,
 • 00:14:19 v Nové Včelnici dokonce textilní
  továrna, byly neprodejné.
 • 00:14:24 A to proto, že je bylo nutno draze
  a pomalu převážet koňskými povozy
 • 00:14:29 na nejbližší nádraží.
 • 00:14:31 A tím, že do městeček a vesnic
  dorazila úzkokolejka, tak náhle
 • 00:14:35 oni byli schopni
  na rakousko-uherském,
 • 00:14:38 a vlastně i evropském
  trhu uspět.
 • 00:14:41 A vlak prospěl i turistice,
  což platí pořád.
 • 00:14:44 Úzkokolejce sice hrozilo několikrát
  zrušení, ale naštěstí přežila
 • 00:14:49 a těší se výborné kondici.
 • 00:14:51 Nejenže dál vozí zboží,
  lidi do práce a děti do školy,
 • 00:14:54 ale rok od roku i víc turistů,
  houbařů a cyklistů.
 • 00:15:01 46km větev z Hradce na SV
  do Obrataně přitahuje zvláště ty,
 • 00:15:07 kteří rádi objevují místa dosud
  příliš nenavštěvovaná.
 • 00:15:11 Třeba starosvětsky poklidnou
  Kamenici nad Lipou.
 • 00:15:14 Čeká tam na ně mj. půvabný
  zámek s parkem
 • 00:15:16 a proslulou památnou lípou.
 • 00:15:19 Je stará víc než 700 let, a ač jí
  před 2 staletími bouřka přičísla
 • 00:15:23 korunu, stále se má k světu.
 • 00:15:26 Škoda, že nemůže vyprávět,
  kdo všechno pod ní seděl...
 • 00:15:31 Ale zpátky k úzkokolejce
  jubilantce.
 • 00:15:34 Láká totiž nejen cestovatele,
  ale i sběratele.
 • 00:15:40 Jednou ze zajímavostí naší
  úzkokolejky je používání tradičních
 • 00:15:43 lepenkových jízdenek.
 • 00:15:45 A to v pravidelném železničním
  provozu v osobní dopravě.
 • 00:15:48 Jsou to stejně staré jízdenky
  jako železnice stala.
 • 00:15:52 Vznikly kdysi v dávnověku železnic
  v Anglii.
 • 00:15:55 My jsme široko daleko jediná
  železnice, která je používá dodnes.
 • 00:16:03 Lepenkové jízdenky si tu ovšem
  objednávají např. i svatebčané
 • 00:16:07 pro originální oznámení.
 • 00:16:09 A dokonce i jeden zubař
  pro obveselení čekajících pacientů.
 • 00:16:13 Ovšem nejkrásnější na tom všem
  je samotná jízda.
 • 00:16:16 Nejvýše 50km rychlostí, krajinou
  na pomezí jižních Čech a Vysočiny.
 • 00:16:21 Parním vláčkem se můžete svézt
  zase o adventu,
 • 00:16:24 ale běžnými motoráčky
  se tu po úzkokolejce
 • 00:16:27 můžete projet každý den.
  I to je příjemný zážitek.
 • 00:16:32 Asi 3 km od Žamberka leží malebná
  obec Písečná, cíl naší další cesty.
 • 00:16:36 Loni získala zlatou medaili
  v mezinárodní soutěži
 • 00:16:39 o nejkrásnější vesnici roku,
  a kromě toho se může pochlubit
 • 00:16:42 i starobylým mlýnem.
 • 00:16:44 Z historických listin vyplývá,
  že mlel už v roce 1596.
 • 00:16:48 Tak si ho pojďme
  společně prohlédnout.
 • 00:16:54 Manželé Maarovi, současní majitelé,
  získali výjimečnou technickou
 • 00:16:58 památku, aniž o tom věděli.
 • 00:17:01 V roce 1996 koupili v Písečné
  30 let neobývanou ruinu,
 • 00:17:05 a tu jim nikdo nezáviděl.
 • 00:17:08 Jenže mezi nejrůznějším haraburdím
  našli kompletní mlýnské vybavení.
 • 00:17:12 Navíc téměř v provozuschopném
  stavu.
 • 00:17:18 Asi do r. 2002 nás vůbec nenapadlo,
  že by se nějací návštěvníci mohli
 • 00:17:24 přijít podívat na mlýn.
 • 00:17:27 Podle památkářů se zjistilo,
  že to je klasické složení
 • 00:17:31 českého mlýna, jako unikát.
 • 00:17:34 Dochovaná zařízení pocházejí
  z roku 1926.
 • 00:17:37 Tehdy prošel mlýn technickými
  úpravami a 7m dřevěná kola
 • 00:17:42 nahradila Francisova turbína
  o výkonu pěti koňských sil.
 • 00:17:49 Budova je 4podlažní - do nejvyššího
  patra se zrní dopravovalo výtahem.
 • 00:17:57 Korýtkový výtah byl na to,
  aby se zrno mohlo dostat
 • 00:18:00 do nejvyšší části.
 • 00:18:05 Zrno muselo projít všemi těmi
  nejrůznějšími stroji třikrát,
 • 00:18:10 než se očistilo, a třikrát,
  než se pomlelo.
 • 00:18:15 To znamená, že každé zrnko
  prošlo šestkrát celou výškou mlýna,
 • 00:18:21 čili čtyřmi poschodími.
 • 00:18:25 Naposledy se tu mouka mlela
  v r. 1951. Klidně by to šlo i dnes,
 • 00:18:29 kdyby ovšem nechyběla
  veledůležitá voda.
 • 00:18:33 Mlýn je funkční, protože všechny
  stroje se pohybují, ale není možné
 • 00:18:37 ho spustit, protože mlýnský rybník
  byl rekonstruovaný a tehdy tam byla
 • 00:18:43 snížená hladina vody asi o 1,20 m.
 • 00:18:47 Chybí voda, aby strouhou protékala
  sem do mlýna.
 • 00:18:55 Manželé Maarovi nezachránili
  jen samotný mlýn.
 • 00:18:58 Protože mají rádi staré věci
  s patinou, prolézali půdy, stodoly
 • 00:19:01 a z úlovků založili sbírku nářadí
  i dalších předmětů, které se dřív
 • 00:19:05 na vesnici používaly.
 • 00:19:08 Např. - čtvrt tisíciletí
  stará třídička lněného semínka
 • 00:19:12 nebo pořád funkční
  mlátička obilí z roku 1915.
 • 00:19:16 Nad jiné ceněným pokladem je ale
  kompletně vybavená brašna
 • 00:19:20 porodní báby.
 • 00:19:22 Maarovi v ní našli i zápisy
  o průběhu všech porodů v Písečné
 • 00:19:25 a okolí v letech 1900 - 1940.
 • 00:19:30 Přijely se sem k nám podívat
  do mlýna návštěvnice od Plzně,
 • 00:19:35 z nějaké vesničky,
  babička s dvěma vysokoškolačkami,
 • 00:19:39 a že se jim tu narodil dědeček.
 • 00:19:42 Vlastně si vzpomněly na ty roky,
  které tu jsou zaznamenané
 • 00:19:45 a našly si ho.
 • 00:19:47 Kdokoli se v Písečné zastaví,
  je u Maarových vítaným hostem.
 • 00:19:50 Přesto malá rada - nejlepší je
  domluvit se předem telefonicky.
 • 00:19:54 Aby se na vás mlynář s mlynářkou
  mohli jaksepatří připravit.
 • 00:19:58 Teď se vydáme na Šumavu a budeme
  pátrat po stopách Keltů,
 • 00:20:01 kteří se tam před 2500 lety
  usadili.
 • 00:20:04 Tamním hvozdům dali půvabné jméno
  Gabréta hylé, což prý v překladu
 • 00:20:09 znamená Les kozorohů
  nebo taky Ovčí hory.
 • 00:20:12 Keltové byli svého času
  nejmocnějším národem
 • 00:20:14 v západní a střední Evropě.
 • 00:20:16 Vynikali v celé řadě oborů
  a dokonce jako první
 • 00:20:19 začali nosit kalhoty.
 • 00:20:25 Putování za Kelty začínáme
  v muzeu v Kašperských horách.
 • 00:20:28 Zdejší expozice je představuje
  jako dobré zemědělce
 • 00:20:31 a šikovné řemeslníky.
 • 00:20:32 Hrnčířský kruh, žernovy neboli
  rotační mlýnské kameny na drcení
 • 00:20:36 obilí - to všechno jsou
  jejich nápady.
 • 00:20:39 Dovedli tavit i železnou rudu
  a pak z ní vytepat nejen zbraně,
 • 00:20:42 ale taky lékařské nástroje.
 • 00:20:45 A co teprve jejich šperky - krása.
 • 00:20:47 Jako vůbec první obyvatelé české
  kotliny taky razili
 • 00:20:50 zlaté mince-duhovky.
 • 00:20:52 Ostatně keltské stopy po rýžování
  jsou na Šumavě dodnes patrné -
 • 00:20:56 malým kopečkům podél řek
  se říká sejpy.
 • 00:21:01 Keltové tady nepochybně pronikali
  do údolí Otavy a Losenice tím,
 • 00:21:05 že rýžovali zlato z nánosů.
 • 00:21:09 Otava nesla zlato daleko
  do vnitrozemí a oni postupovali
 • 00:21:11 proti proudu.
 • 00:21:13 Zůstalo tu po nich sejpové pole,
  sejpy vysoké několik metrů.
 • 00:21:17 A nepochybně podél rýžovišť žili.
 • 00:21:25 Svá hradiště stavěli
  v 2. a 1. století př.n.l.
 • 00:21:29 většinou na těžko přístupných
  místech.
 • 00:21:31 Po strmé cestě míříme ke kamenným
  valům známým jako Obří hrad.
 • 00:21:35 Leží kousek od kamenných moří -
  5 km na JV od Kašperských hor,
 • 00:21:40 u osady Popelná 940 - 980 m n.m.
 • 00:21:44 Co dodat? Je to nejvýše položená
  pravěká stavba v Česku.
 • 00:21:50 Na Obřím hradu jsou nápadné valy,
  které dodnes dosahují 2 - 3m výšky.
 • 00:21:57 Původně snad měřily až 6 m.
 • 00:22:04 Dodnes v tom rozvalení do šířky
  zaujímají plochu širokou až 7 m.
 • 00:22:08 Hradiště Obří hrad má zhruba
  rozměry 370 x 80 m.
 • 00:22:14 Obří hrad vznikl
  mezi 7. - 5. stoletím
 • 00:22:17 před Kristem, a bylo to nejspíš
  posvátné místo,
 • 00:22:20 kde lidé normálně nežili.
 • 00:22:22 Archeologové totiž uvnitř valů
  nenašli jindy obvyklé střepy,
 • 00:22:25 úlomky a kosti.
 • 00:22:27 Dávní obyvatelé Šumavy
  tedy k této lokalitě zjevně
 • 00:22:30 chovali velkou úctu.
 • 00:22:32 Ostatně i sám římský císař Ceaser
  píše v Zápiscích o válce galské,
 • 00:22:36 že Druidové "v určitou dobu roční
  zasedají na posvátném místě,
 • 00:22:40 kterýžto kraj se pokládá
  za střed Gallie."
 • 00:22:45 Obří hrad by v tom případě byl
  obětištěm mimořádného významu.
 • 00:22:48 Mluví pro to i nález 13 stříbrných
  a bronzových mincí
 • 00:22:51 s unikátní ražbou.
 • 00:22:53 Když Keltové odešli,
  vznikla o hradu řada pověstí.
 • 00:22:58 Lidé z Popelné si vyprávěli,
  že tyto hrady nepochybně
 • 00:23:01 postavili obři.
 • 00:23:03 Údajně prý našli u Losenic kost
  dlouhou 3 m, kterou pak použili
 • 00:23:09 jako lávku přes tuto říčku.
 • 00:23:12 Ať už to byli obři nebo Keltové,
  sídlo si postavili víc než šikovně,
 • 00:23:17 přímo na zlaté žíle.
 • 00:23:19 Drahého kovu je tu všude kolem
  na 1 tunu kamene 8 gramů.
 • 00:23:23 A teď už zastavení poslední.
 • 00:23:24 U osady Popelná, kousek od Obřího
  hradu. Proč se jí tak říká?
 • 00:23:28 Podle některých se tu našly ostatky
  Keltů - podle jiných se tu prostě
 • 00:23:31 pálilo dřevo.
 • 00:23:33 Dnes tohle místo okouzluje hlavně
  lesem chráněných jalovců, které mu
 • 00:23:36 dávají lehce tajemnou tvář.
 • 00:23:41 A je tu soutěž.
 • 00:23:42 Odpověď z minulého vydání se
  ukrývala pod písmenem A.
 • 00:23:45 Oním městem, v jehož okolí se
  těžila břidlice, je Budišov.
 • 00:23:50 Výherci gratuluji a vy ostatní
  si můžete hlavinky lámat
 • 00:23:53 nad další hádankou.
  Dnes je trochu těžší.
 • 00:23:56 Ptám se na jméno městečka,
  které ve středověku proslavily
 • 00:23:59 tyhle prapodivné poháry
  s jakýmisi puchýřky.
 • 00:24:02 Byly doslova módním hitem a nesměly
  chybět v žádné evropské krčmě.
 • 00:24:06 Přesnou recepturu si vzali dávní
  hrnčíři s sebou do hrobu.
 • 00:24:09 Ví se jen, že atypické puchýřky
  má na svědomí tuha,
 • 00:24:13 kterou do hlíny přidávali.
  Tak co, už víte, kde se vyráběly?
 • 00:24:22 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka
  do 14 hodin a můžete nám je volat
 • 00:24:25 nebo esemeskovat
  podle tohoto návodu.
 • 00:24:29 TOULAVÁ KAMERA dorazila do cíle.
 • 00:24:31 Doufám, že se vám dnešní výlet
  líbil a že se k nám za týden
 • 00:24:34 opět přidáte.
 • 00:24:36 Tentokrát bude vaším průvodcem
  na cestách Pepa a vezme vás třeba
 • 00:24:39 do Újezdu pod Troskami, kde jsme
  objevili malé soukromé muzeum.
 • 00:24:43 Je věnované válečným událostem,
  které zdejší kraj zažil.
 • 00:24:47 Jinak se ještě podívejte,
  kde všude naše vybrané reportáže
 • 00:24:50 najdete a vyražte na nějaký
  vlastní vandr.
 • 00:24:53 Vždyť máte před sebou
  skoro celý den.
 • 00:24:56 Tak ať se vám vydaří.
  Na viděnou.
 • 00:24:59 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006