iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 7. 2006
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
4813
zhlédnutí

Toulavá kamera

Sudice — Pěstování tilandsií — Šumava — Dobřany — Mikulčice

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:15 Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:16 Nevím, jestli v těchto horkých
  dnech chcete vyrazit
 • 00:00:19 někam do přírody,
  nebo se radši budete krčit,
 • 00:00:21 jako já, někde ve stínu.
 • 00:00:23 Ať tak či tak, máme pro vás další
  TOULAVOU KAMERU,
 • 00:00:25 tedy spoustu tipů na výlet
  nebo dovolenou.
 • 00:00:27 Začneme na Hlučínsku na severu
  republiky, kde se dodnes zachovaly
 • 00:00:31 unikátní ukázky tak zvané
  režné architektury.
 • 00:00:34 Pak se podíváme za pěstitelem
  tilandsií, tropických rostlin,
 • 00:00:38 kterým se v současných vedrech
  určitě dobře daří.
 • 00:00:41 Další minuty budou patřit dvěma
  nejmenším ledovcovým jezerům
 • 00:00:45 na Šumavě: Lace a Prášilskému.
 • 00:00:47 Potom nás čekají Dobřany
  i jejich rarita: dva oltáře
 • 00:00:51 v kostele sv. Víta,
  které jsou postavené zády k sobě.
 • 00:00:56 V 5. reportáži se mj. dozvíme,
  jak vypadá gorolská slavnost
 • 00:01:00 mjišani oviec neboli
  svátek vyhánění ovcí.
 • 00:01:04 A nakonec se vydáme proti proudu
  času na česko-slovenské pomezí,
 • 00:01:08 do míst, kde stálo jedno
  z nejvýznamnějších hradišť
 • 00:01:11 Velké Moravy.
 • 00:01:12 Slyšeli jste už někdy o režné
  architektuře?
 • 00:01:15 Na Hlučínsku ji znají velmi dobře.
 • 00:01:17 Na přelomu 19. a 20. století
  tam totiž vyrostla řada
 • 00:01:20 monumentálních staveb
  v německém novogotickém slohu.
 • 00:01:24 Tyto skvosty z režných cihel
  dnes patří mezi památkově chráněné.
 • 00:01:33 Historie tudy šla bouřlivě.
 • 00:01:35 V letech 1742 - 1920 patřilo
  Hlučínsko k pruskému Slezsku.
 • 00:01:41 Právě tehdy sem přišla většina
  německých obyvatel.
 • 00:01:47 Sebou si přinesli zkušenosti
  ze zemědělství a taky svéráznou
 • 00:01:51 režnou architekturu.
 • 00:01:53 Její kořeny jsou ve slezské
  cihlové gotice.
 • 00:02:01 Tyto 2 kultury se spojily
  a vytvořily z kraje 19. století
 • 00:02:05 stavby, které jsou svým způsobem
  mimořádné.
 • 00:02:08 Byly tady cihelny, a cihly se
  začaly používat jako místní
 • 00:02:13 materiál v tom klasickém,
  neomítnutém stavu
 • 00:02:17 jako méně pevnostní cihly,
  a potom cihly ostře pálené.
 • 00:02:21 Kromě chrámů a kaplí se stavěly
  i budovy světské: školy, radnice,
 • 00:02:26 pošty, hasičské zbrojnice, fabriky,
  hospodářská a obytná stavení.
 • 00:02:31 A taky stáje.
  Jako třeba v Albertovci.
 • 00:02:36 K nejucelenějším církevním
  komplexům pak patří
 • 00:02:39 areál v Sudicích.
 • 00:02:41 Kostel sv. Jana Křtitele
  je proti nenápadné vísce
 • 00:02:44 opravdu impozantní.
 • 00:02:48 Koncem 19. století nastoupil
  na naši farnost farář
 • 00:02:51 pan Arnošt Jurečka.
 • 00:02:54 Ten se zasloužil o to,
  aby byl vystaven nový kostelík
 • 00:02:58 místo nevyhovujícího dřevěného.
 • 00:03:04 Původní svatostánek,
  který lehl popelem,
 • 00:03:06 připomínají jen staré fotografie.
 • 00:03:09 Nová bazilika v novogotickém slohu
  vyrostla rychle - v letech 1904-06.
 • 00:03:14 Říká se, že je zmenšenou kopií dómu
  v Kolíně nad Rýnem.
 • 00:03:18 Architekt Josef Siegfried z Kravař
  nechal na stavbu oltáře,
 • 00:03:22 křtitelnice a kazatelny přivézt
  bílý mramor
 • 00:03:25 ze slavné italské Carrary.
 • 00:03:28 Obrazy namaloval hlučínský rodák
  Jan Bochonek.
 • 00:03:31 Za pozornost stojí i nosné svazkové
  pilíře a křížové klenby z pískovce,
 • 00:03:36 spojené olovem do tvaru
  johanického kříže.
 • 00:03:39 Prostory korunuje žebrová klenba
  uspořádaná do hvězdice.
 • 00:03:44 Břidlicová střecha věže
  ve tvaru jehlanu je 64 m vysoká.
 • 00:03:49 Ohromující je i pohled
  do střešního trámoví.
 • 00:03:53 V areálu, za kterým jezdí turisté
  a věřící z Česka i ciziny,
 • 00:03:56 má hrob zakladatel kostela
  farář Jurečka.
 • 00:04:01 Celý ten kraj Hlučínska je pro mne
  takovým specifickým krajem.
 • 00:04:08 Má svoji kulturu, má svoji tradici
  a měl ji vždycky.
 • 00:04:11 Myslím si, že i ty stavby stojí
  zato shlédnout, protože svědčí
 • 00:04:15 o tom, že tady bylo nejenom
  velké bohatství tohoto kraje,
 • 00:04:20 ale domnívám se, že jestli
  se někdo rozhodne postavit
 • 00:04:25 v malé vesnici takový chrám,
  pak to muselo být náročné, obětavé
 • 00:04:31 a svědčí to o velkém duchu kraje.
 • 00:04:38 Až budete Hlučínskem projíždět,
  zpomalte. Anebo ještě líp:
 • 00:04:42 zastavte a rozhlédněte se.
 • 00:04:44 Genius loci se ve chvatu
  vnímat nedá.
 • 00:04:49 Tilandsie jsou rostliny plné
  kontrastů.
 • 00:04:51 Rostou v tropických pralesích,
  kde je opravdu horko a vlhko,
 • 00:04:54 ale najdeme je i ve vysokých
  horách, kde teploty často klesají
 • 00:04:57 pod bod mrazu.
 • 00:04:58 Dokáží přitom růst i tam,
  kde nespadne ani kapka deště.
 • 00:05:01 A to díky schopnosti vstřebávat
  vzdušnou vlhkost.
 • 00:05:05 Pan Lukscheiter pěstuje tilandsie
  bezmála 30 let
 • 00:05:08 a má jich na 300 druhů.
 • 00:05:13 Tilandsie dostaly své jméno
  po švédském botaniku Tillandsovi,
 • 00:05:16 který je na začátku minulého
  století přivezl z tropické části
 • 00:05:18 Střední a Jižní Ameriky
  k nám do Evropy.
 • 00:05:21 Mají jednu zvláštnost.
 • 00:05:23 Živiny a vlhkost přijímají
  ze vzduchu, proto se jim také říká
 • 00:05:26 aerofyty, a převážná část jich
  v přírodě roste přichycená
 • 00:05:29 na jiných rostlinách.
 • 00:05:31 Tilandsie rostou úplně všude
  a v podstatě kdekoli mají možnost
 • 00:05:39 přichytit semínko, které je
  podobné pampelišce nebo bodláku.
 • 00:05:42 Když je tam dostatečná vláha
  a je tam dost vlhko,
 • 00:05:44 tak se přichytí jak na živou,
  tak neživou podložku.
 • 00:05:48 Může to být strom, skála,
  větev i telegrafní sloup.
 • 00:05:54 Pěstování tilandsií není nikterak
  náročné.
 • 00:05:57 Velká většina těchto rostlin vydrží
  delší dobu bez vody,
 • 00:06:00 protože dokáží velmi efektivně
  využít vláhu ze vzduchu,
 • 00:06:03 například z ranní rosy nebo mlhy.
 • 00:06:05 K tomu jim slouží stříbrné šupinky
  na povrchu listů.
 • 00:06:10 Je to jednoduše řečeno chlup,
  který se prostě napije,
 • 00:06:14 a kdybyste tu rostlinku porosila,
  tak ona vám celá zezelená.
 • 00:06:17 Má taky za účel odrážet světlo.
 • 00:06:23 Čím jsou kytky světlejší, takové
  stříbřité, tím se dá lépe určit,
 • 00:06:27 z kterých poloh jsou.
 • 00:06:30 Pokud budete tilandsie pěstovat
  doma, kde nemají možnost využívat
 • 00:06:34 vzdušnou vlhkost, je nutné je
  3 - 4krát týdně rosit.
 • 00:06:39 Rostlinky také potřebují dostatek
  světla. Ale pozor, přímé slunce
 • 00:06:42 by je zase mohlo spálit.
 • 00:06:45 Podmínkou pro jejich úspěšný růst
  je měkká voda.
 • 00:06:48 Vaše správná péče bude určitě
  odměněna květenstvím.
 • 00:06:52 Květy tilandsií jsou poměrně malé,
  ale v době květu se část rostliny
 • 00:06:55 zbarvuje do odstínů červené,
  fialové nebo růžové.
 • 00:07:00 Další zvláštností tilandsií
  je jejich neobvyklé aranžování.
 • 00:07:04 Můžeme je třeba přivázat
  na pokroucené kusy větví
 • 00:07:07 nebo pláty kůry.
 • 00:07:09 Na některé podložky je dokonce
  možné tilandsie přilepit lepidlem.
 • 00:07:15 Lidi se bojí toho lepení, ale
  nemusí se opravdu bát,
 • 00:07:18 protože tilandsie neberou svým
  kořenovým systémem vůbec nic,
 • 00:07:22 co by je otrávilo.
 • 00:07:23 Je to divné, ale je to tak.
  Máme to vyzkoušené mnoho let.
 • 00:07:27 Tilandisie jsou velmi rozmanité.
 • 00:07:30 Navzájem se od sebe liší
  stavbou těla.
 • 00:07:32 V přírodě jich bylo popsáno
  na 600 druhů.
 • 00:07:35 Tak např. téhle rostlince,
  která nemá začátek ani konec,
 • 00:07:39 se někdy říká Španělské fousy.
 • 00:07:42 Já to musím schovávat, protože
  jinak si z toho tady ptáci v celém
 • 00:07:45 okolí stavějí hnízda.
 • 00:07:47 Loni jsme tady měli takový případ,
  že nám stehlíci vyvedli dvakrát
 • 00:07:50 do roka mladé.
 • 00:07:51 Nevím, jestli to bylo kvůli
  tilandsiím, nebo jestli se jim to
 • 00:07:54 tak líbilo.
 • 00:07:56 Ještě než A. Lukscheiter přesune
  svoje poklady na zimu do skleníků,
 • 00:08:00 představí je veřejnosti.
 • 00:08:02 Na zářijové výstavě,
  kterou připravuje tady v Chotči,
 • 00:08:05 si budete moci prohlédnout
  na 350 druhů tilandsií.
 • 00:08:10 S další reportáží vás zavedeme
  do západní části Šumavy,
 • 00:08:13 k malebné horské vesničce Prášily,
  která byla známá výrobou skla.
 • 00:08:17 Odtud se vydáme ke dvěma nejmenším
  ledovcovým jezerům na Šumavě:
 • 00:08:21 k jezeru Laka a Prášilskému jezeru,
  která byla v roce 1911
 • 00:08:25 spolu s dalšími třemi prohlášena
  za nádorní přírodní rezervaci.
 • 00:08:32 Prášily leží uprostřed hlavního
  pásma Šumavy, v místech,
 • 00:08:35 kde až do konce 17. století
  nebylo ani živáčka.
 • 00:08:38 První osada a taky sklářská huť
  se tu objevily o 100 let později.
 • 00:08:43 Rozvíjející se řemeslo pokrývalo
  vesnici všudypřítomným prachem.
 • 00:08:47 Právě tak přišla ke svému jménu.
 • 00:08:49 Nás ale čeká 6km cesta
  k jezeru Laka.
 • 00:08:53 Asi v polovině mineme drobný
  kostelík, to jediné, co zbylo
 • 00:08:56 z kdysi vzkvétající obce Hůrky,
  kterou smetla 2. světová válka.
 • 00:09:01 Ve svých "Sklářích" ho připomíná
  K. Klostermann a točila se tu
 • 00:09:05 i známá kostnicová scéna
  z filmu "Divá Bára".
 • 00:09:14 Se sklářským průmyslem v oblasti
  Hůrky souvisí i existence jezera
 • 00:09:17 Laka, lépe řečeno hráze, která
  v dnešní době hradí toto jezero.
 • 00:09:21 Protože sklářský průmysl
  byl poměrně náročný na vodu,
 • 00:09:25 kterou právě skláři odebírali
  z tohoto jezera.
 • 00:09:28 4 m hluboká Laka je nejmenším
  ledovcovým jezerem Šumavy.
 • 00:09:31 Leží 1096 metrů nad mořem
  a rozlévá se na necelých 3 ha.
 • 00:09:37 Ve čtvrtohorách, někdy
  před 13 000 lety, tu roztál ledovec
 • 00:09:40 a zanechal po sobě rozsáhlý kar.
  Právě v něm se jezero nachází.
 • 00:09:45 Dnes se ale postupně mění
  v zarůstající močál,
 • 00:09:48 po jehož hladině pluje
  několik ostrůvků.
 • 00:09:51 Kdysi se tu proháněli i pstruzi,
  kyselé deště je ale vyhnaly.
 • 00:09:56 K jezeru Laka se váže pověst,
  která je spojena s králem pašeráků
 • 00:10:00 na Šumavě - tabákovým Petrem,
  který proslul pašováním
 • 00:10:04 šňupacího tabáku s názvem Brisil.
 • 00:10:07 Jednou v noci, když tabákový Petr
  procházel kolem jezera, popisoval,
 • 00:10:13 že z jezera vystoupila
  krásná jezerní paní.
 • 00:10:17 Kolem ní tančili duchové
  a ona lákala Petra do jezera.
 • 00:10:22 Ten ovšem neváhal,
  otočil se a rychle utekl.
 • 00:10:29 Ve stejné oblasti, víc než 1 km
  nad mořem, najdeme i další jezero:
 • 00:10:33 Prášilské. Těsně pod ním se
  odměníme pohledem na kamenné moře
 • 00:10:37 tvořené mohutnými žulovými bloky.
 • 00:10:40 15 m hluboké jezero, jedno
  z nejúchvatnějších míst Šumavy,
 • 00:10:44 je jen o málo větší než Laka.
  Nad ním se tyčí 150 m vysoká stěna.
 • 00:10:52 Smrkový les tu ještě pořád
  nese stopy vichřice z roku 1989.
 • 00:10:58 Najdeme zde poměrně velké množství
  zajímavých druhů jak vyšších
 • 00:11:03 rostlin, tak mechů a lišejníků.
 • 00:11:07 Z vyšších rostlin můžeme jmenovat
  rosnatku okrouhlolistou
 • 00:11:12 nebo rosnatku dlouholistou.
 • 00:11:15 Z živočichů tu najdeme tetřeva
  hlušce, rysa ostrovida
 • 00:11:20 a jelenovitou zvěř.
 • 00:11:25 Asi 2 km na jih pak leží
  Stará jímka.
 • 00:11:28 I tady bylo kdysi jezero
  s hejny ryb.
 • 00:11:31 Dnes se díváme na prázdný ledovcový
  kar se vzrostlými smrky a buky,
 • 00:11:35 který místy pokrývá až 5m vrstva
  rašeliny.
 • 00:11:39 Příroda je tu silná.
  Tak silná, až člověka zamrazí.
 • 00:11:49 Dobřany jsou známé svou
  psychiatrickou léčebnou.
 • 00:11:52 To ale neznamená, že bychom se jim
  měli obloukem vyhnout.
 • 00:11:55 Pokud se chystáte na Plzeňsko,
  pak by návštěva tohoto městečka
 • 00:11:58 neměla chybět ve vašem itineráři.
 • 00:12:00 Vždyť v tamním kostele sv. Víta
  najdete dva unikátní oltáře,
 • 00:12:04 které stojí zády k sobě.
  Ale nejen to.
 • 00:12:09 V městečku Dobřany s 6000 obyvateli
  bývá někdy velmi veselo.
 • 00:12:13 Místní organizují drakiády,
  neckyády, sportovní akce
 • 00:12:16 či indiánská odpoledne.
 • 00:12:18 Známé jsou také zdejší
  mezinárodní filmové festivaly
 • 00:12:21 pro děti a mládež.
 • 00:12:23 Nejpopulárnějšími postavami,
  jež kráčely dobřanskými ulicemi,
 • 00:12:26 byla opravdová Nastěnka z Mrazíka
  či bývalý Vinnetou Pierre Brice.
 • 00:12:31 Ani jeden z nich nevynechal
  návštěvu úžasné dobřanské rarity.
 • 00:12:35 Jde o 2 oltáře postavené zády
  k sobě v kostele sv. Víta.
 • 00:12:41 Hlavní je oltář svatého Víta.
 • 00:12:49 Po jeho levici je svatá Ludmila,
  po pravici svatý Václav.
 • 00:12:52 Z druhé strany pak oltář
  svatého Jana Nepomuckého,
 • 00:12:56 který má po pravici sv. Norberta
  a po levici sv. Vojtěcha.
 • 00:13:01 Podobný oltář je také ve Všerubském
  průsmyku blízko Kdyně,
 • 00:13:05 a pak už nikde jinde
  ve střední Evropě.
 • 00:13:08 Autorem obou oltářů je
  lužickosrbský řezbář
 • 00:13:12 Matěj Václav Jekl.
 • 00:13:14 Oltáře jsou zhruba z 18. století.
 • 00:13:20 Na oltáři stojí ještě
  další čeští patroni.
 • 00:13:23 Je vám na tom něco divného?
 • 00:13:25 Německým návštěvníkům ano - jsme
  totiž v bývalých Sudetech,
 • 00:13:28 a tak se občas ptají, jak je možné,
  že tam nemají
 • 00:13:30 nějakého svého světce?
 • 00:13:35 Zdá se, že národní nesnášenlivost
  bývala menší, než se předpokládá,
 • 00:13:38 a tak naši svatí vydrželi
  na svých místech dodnes.
 • 00:13:45 Kostel je využíván nejen
  jako turistická atrakce,
 • 00:13:46 ale i k jiným účelům.
  Pořádají se tu výstavy.
 • 00:13:49 V ochozu už máme 4. rokem výstavu
  obrazů Oty Janečka, pořádají se tu
 • 00:13:54 i svatby, a to církevní i civilní,
  kostel se využívá
 • 00:13:57 i pro církevní obřady.
 • 00:14:07 Fakt, že se tu žilo dobře,
  dalo místu taky název.
 • 00:14:11 Byla tu totiž od nejstarších dob
  dobrá voda a půda.
 • 00:14:13 To už moc dobře věděl
  Záviš z Dobřan,
 • 00:14:16 k jehož statku se váže první
  písemná zmínka z roku 1243.
 • 00:14:20 Jeho syn Jan později přeměnil osadu
  v poddanské městečko s právem
 • 00:14:23 pořádání trhů pro celé
  široké okolí.
 • 00:14:26 Když pak Dobřany obdržely i právo
  vařit pivo, místní se hbitě
 • 00:14:30 chopili příležitosti
  a s jeho výrobou začalo
 • 00:14:32 mnoho měšťanských domů.
 • 00:14:34 Víc než 600letá tradice
  zdárně pokračuje.
 • 00:14:37 Toto je starý pivovar, který je
  už dlouhá léta na odpočinku,
 • 00:14:41 ale na náměstí místo něj funguje
  Modrá hvězda.
 • 00:14:45 To není svítící bod na místní
  noční obloze, jde o pivovar,
 • 00:14:48 kde přichází na svět moc dobré
  kvasnicové pivo
 • 00:14:51 vyráběné snad v 7 druzích.
 • 00:14:54 Jezdí si pro něj dokonce
  i Plzeňáci.
 • 00:14:56 Jestlipak pivní nevěru
  doma přiznají?
 • 00:14:59 Dobřanští si ale zakládají
  nejen na svém pivu, starají se
 • 00:15:03 pilně i o své památky.
 • 00:15:05 Nový kabát už částečně dostal
  kostel svatého Mikuláše,
 • 00:15:08 jehož základy pamatují
  raně gotické doby 13. století.
 • 00:15:12 Na obnovu čeká náměstí,
  kam snad jednou opět přijde
 • 00:15:15 nová kašna a socha Mistra Jana
  Husa, která nacisty natolik
 • 00:15:19 popudila, že ji zlikvidovali.
 • 00:15:22 Vy ale s návštěvou nemusíte
  otálet do doby,
 • 00:15:24 než bude vše jako za starých časů,
  Dobřany mají co nabídnout už dnes.
 • 00:15:30 Obec Košařiska leží v údolí
  říčky Kopytné
 • 00:15:33 a je ze čtyř stran obklopena
  beskydskými vrcholy.
 • 00:15:36 Jméno potoka prý vzniklo podle
  rostliny Kopytníku evropského,
 • 00:15:40 který roste v jeho okolí, ale
  stejně dobře mohl být pojmenován
 • 00:15:44 podle otisků stovek ovčích kopýtek,
  kterými byly od pradávna
 • 00:15:47 posety jeho břehy.
 • 00:15:49 Právě ovečky a ovčáci budou
  hlavními hrdiny
 • 00:15:51 následující reportáže.
 • 00:15:56 Když se louky na svazích Kikuly,
  Gruníčku, Skalky nebo Kičery
 • 00:16:00 na jaře poprvé zazelenají,
  je to pro vesnici Košařiska signál,
 • 00:16:04 že nastal čas chystat
  největší slavnost roku:
 • 00:16:07 svátek vyhánění ovcí.
  Po gorolsku: mjišani oviec.
 • 00:16:17 - TROUBÍ, OVCE MEČÍ -
 • 00:16:31 Právě zvuk fujary dává hospodářům
  znamení, že mají oddělit jehňata
 • 00:16:35 od starých ovcí a ty přihnat
  na salaš.
 • 00:16:38 Dřív se tam scházela
  skoro celá vesnice.
 • 00:16:40 Všichni společně vytvořili kruh
  kolem mladé jedličky a bačové hnali
 • 00:16:44 ovce třikrát dokola za sluncem.
 • 00:16:47 Tak vzniklo jedno společné stádo
  zvané krdel.
 • 00:16:50 Obřad pak pokračoval modlitbou,
  při které si ovčáci klekli
 • 00:16:54 na bílý šátek, sklonili se k zemi
  a přikryli si hlavu houní.
 • 00:17:03 Přikrývali si hlavu houněmi,
  aby vlci neviděli na ovečky,
 • 00:17:06 stejně jako oni,
  aby lidé ovečky neuhranuli.
 • 00:17:10 Aby byli stejně slepí jako oni.
 • 00:17:12 A když skončila modlitba,
  tak se stádo posypávalo kirglem.
 • 00:17:17 Bylo to buď jehličí z mraveniště
  nebo země z krtin.
 • 00:17:22 Pak se okuřovalo zelí
  a ještě se světilo vodou.
 • 00:17:31 Obřad měl odehnat nemoci a zaručit,
  že si zvířata na pastvě
 • 00:17:34 nepolámou nohy.
  Následovalo počítání ovcí.
 • 00:17:37 Každý hospodář měl stanoveno,
  kolik jich může
 • 00:17:40 do společného stáda dát.
 • 00:17:42 Podle toho se rozhodlo, jak velký
  kus sýra na něj připadne.
 • 00:17:45 Pokud všechno souhlasilo,
  začalo první dojení
 • 00:17:49 a slavnostní výroba brynzy.
 • 00:17:53 Mléko se lilo do měděného kotlíku
  a zahřálo se.
 • 00:17:56 Pak se přidávalo syřidlo.
 • 00:18:02 Kdysi se dělalo syřidlo z jehněčích
  a telecích žaludků.
 • 00:18:05 Tele, které ještě nežralo jinou
  stravu kromě mléka, se zabilo,
 • 00:18:10 žaludek se vyčistil, vyfoukl
  a nechal se usušit.
 • 00:18:15 Bača si nakrájel žaludek na tenké
  plátky, namočil ho a měl originál
 • 00:18:19 syřidlo, přímo přírodní.
 • 00:18:26 Ovce se vyháněly v polovině května
  a na pastvě zůstávaly
 • 00:18:29 až do svatého Michala,
  tedy do konce září.
 • 00:18:32 Starodávný svátek oživili Košařičtí
  hlavně proto, že bez ovcí
 • 00:18:36 by jejich vesnice snad ani nebylo.
 • 00:18:43 Naše obec se jmenuje Košařická
  proto, že tady v okolí na stráních
 • 00:18:47 byly 4 velké salaše,
  kde se stavěly košáry.
 • 00:18:50 To byly ohrady, do kterých se
  na noc zavíraly ovce.
 • 00:18:55 Kde dřív stávaly salaše -
  na Kozubové, na Kamenité
 • 00:18:57 nebo na Kičaře,
  jsou dnes horské chaty.
 • 00:19:00 Na výšlap do beskydských strání
  můžete vyrazit právě z Košařic.
 • 00:19:05 A pokud se chcete do života ovčáků
  ponořit ještě hlouběji,
 • 00:19:08 mám další dva tipy: nedaleký
  rožnovský skanzen nebo tradiční
 • 00:19:12 gorolský svátek v Jablunkově.
 • 00:19:21 A nakonec se posuneme proti proudu
  času do období velké Moravy,
 • 00:19:25 tedy nějakých 1200 let zpátky.
 • 00:19:27 Vydáme se na česko-slovenské
  pomezí, které si naši předci
 • 00:19:30 vybrali pro vybudování své říše.
 • 00:19:32 Jedním z nejvýznamnějších sídel
  té doby bylo hradiště u Mikulčic.
 • 00:19:37 Mikulčice znali historici
  a archeologové už dlouho.
 • 00:19:40 Předpokládali, že tu
  v 11. nebo 12. století
 • 00:19:43 stával pohraniční hrad.
 • 00:19:45 Výzkumy v polovině 20. století
  ukázaly, že se v Lužních lesích
 • 00:19:48 nedaleko Hodonína skrývají
  pozůstatky jednoho z vůbec
 • 00:19:51 nejvýznamnějších center
  Velké Moravy.
 • 00:19:54 O velikosti a významu mikulčického
  hradiště svědčí i nálezy
 • 00:19:58 víc než desítky různých kostelů.
 • 00:20:03 Kostely nevznikaly najednou,
  ale postupně.
 • 00:20:07 Také je pravděpodobné,
  že některé z nich zanikly
 • 00:20:09 už před koncem Velké Moravy.
 • 00:20:11 Třeba bazilika mohla být biskupským
  kostelem, případně rodovým
 • 00:20:15 pohřebištěm Mojmírovců.
 • 00:20:19 Některé kostely mohly sloužit
  určitým skupinám obyvatelstva
 • 00:20:22 buď podle sociální profesní
  příslušnosti, nebo podle víry.
 • 00:20:26 Další kostely mohly třeba patřit
  nějakým klášterním komunitám.
 • 00:20:31 A u kostelů v podhradí se
  předpokládá, že byly součástí
 • 00:20:34 velmožských dvorců.
 • 00:20:36 Že to byly vlastnické kostely
  velmožů, kteří si zakládali
 • 00:20:39 své dvorce v blízkosti
  knížecího hradu v podhradí.
 • 00:20:46 Z většiny kostelů zůstaly
  jen zlomky zdiva.
 • 00:20:49 Odborníci vědí, jaký tvar
  a velikost stavby měly.
 • 00:20:51 Jejich podobu ale dokáží stanovit
  jen těžko.
 • 00:20:54 Jedinou výjimkou je kostelík svaté
  Margity u blízkých,
 • 00:20:57 ovšem už slovenských Kupčan,
  který těch víc než 1000 let přečkal
 • 00:21:02 a je dnes nejstarším dochovaným
  kostelíkem v celé střední Evropě.
 • 00:21:06 Jisté je ovšem to, že kostely
  nesloužily našim prapředkům
 • 00:21:09 jen k modlitbám,
  ale taky se v nich pohřbívalo.
 • 00:21:14 Hroby patří k charakteristickému
  nálezu velkomoravských Mikulčic.
 • 00:21:17 Dosud bylo v Mikulčicích odkryto
  asi 2500 hrobů.
 • 00:21:24 Řada z těchto hrobů reprezentuje
  velmi bohatě vybavené pohřby.
 • 00:21:29 S meči, ozdobnými ostruhami,
  honosnými kováními opasků.
 • 00:21:39 Tohle jsou především hroby mužské.
 • 00:21:41 Naopak v ženském hrobě nacházíme
  zejména zlatý nebo stříbrný šperk.
 • 00:21:46 V hrobech obou pohlaví jsou to
  známé gombíky, plechové duté
 • 00:21:50 knoflíky, které sloužily
  asi jako spínadla šatů.
 • 00:21:58 V podzemí a taky pod vodou se
  dochovala spousta dalších předmětů,
 • 00:22:02 které patřily ke každodennímu
  životu.
 • 00:22:04 Dokonce i těch vyrobených ze dřeva:
  seker, naběraček, ale i člunů.
 • 00:22:09 Významná data i jména velkomoravské
  éry dějepisci zaznamenali,
 • 00:22:12 ale o všedním životě toho moc
  napsáno nebylo.
 • 00:22:16 Mikulčické nálezy proto měly
  a mají cenu zlata.
 • 00:22:19 A jakže vlastně takové hradiště
  vypadalo?
 • 00:22:23 Mikulčický hrad stál
  na říčním ostrově.
 • 00:22:26 Kolem hradu se rozkládalo podhradí,
  které bylo členěné dalšími
 • 00:22:29 rozvětvenými vedlejšími rameny řeky
  Moravy, takže krajina vypadala
 • 00:22:35 zcela jinak než dnes.
 • 00:22:37 Byla velice členitá, ale nebyla
  pravidelně zaplavovaná.
 • 00:22:42 Při procházce bývalým hradištěm
  můžeme popustit uzdu své fantazii
 • 00:22:46 a alespoň v duchu se vypravit
  do časů mojmírovských knížat
 • 00:22:50 i slovanských věrozvěstů
  Cyrila a Metoděje.
 • 00:22:53 Brzy se snad podaří mostem
  přes Moravu spojit to,
 • 00:22:55 co hranice rozdělily.
 • 00:22:57 Mikulčice a Kupčany a poklady
  z dob Velké Moravy budou mít
 • 00:23:01 tak k sobě zase blízko.
 • 00:23:04 A teď už jdeme na soutěž,
  nejdřív tu minulou.
 • 00:23:06 Iveta se ptala na Pravčickou bránu.
 • 00:23:14 A ptám se na jméno jednoho
  z nejstarších hradů Křivoklátska:
 • 00:23:22 První písemné zmínky o našem hradu,
  dnes zámku, pocházejí z roku 1193.
 • 00:23:28 Jedním z jeho prvních majitelů
  byl král Přemysl Otakar II.
 • 00:23:32 a později i Karel IV.
 • 00:23:34 Vyrostl na buližníkové skále
  a do našich dnů se z původního
 • 00:23:38 jádra dochovala předsunutá
  dělová bašta, věž a kaple.
 • 00:23:42 A místní chlouba, snad 160m studna.
 • 00:23:45 A ještě jedna zajímavost.
 • 00:23:47 Alfons Mucha tu vytvořil svou
  monumentální Slovanskou epopej.
 • 00:23:52 Už víte, jak se hrad,
  tedy dnešní zámek, jmenuje?
 • 00:24:01 Odpovídejte nám esemeskou
  a nebo nám zavolejte.
 • 00:24:03 Tady vidíte, jak na to.
 • 00:24:05 K cíli vás dovede také teletext
  a web České televize.
 • 00:24:08 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka,
  14 hodin.
 • 00:24:15 A nezapomeňte, že se s námi můžete
  toulat nejen díky televizi.
 • 00:24:19 Tady vidíte, kde nás také najdete.
 • 00:24:21 To už je všechno.
 • 00:24:23 Příště se s Ivetou mj. projedete
  šlapací Ratíškovickou drezínou
 • 00:24:26 po vlečce, kterou nechal vybudovat
  Tomáš Baťa.
 • 00:24:29 Tak si namasírujte lýtka,
  za týden vyrážíte.
 • 00:24:32 A do té doby se mějte co možná
  nejlíp, na shledanou, přátelé.
 • 00:24:36 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006