iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 7. 2006
11:00 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
5433
zhlédnutí

Toulavá kamera

České Švýcarsko — Písek — Veterán muzeum — Máchovo jezero — Vimperk — Restaurování Kafka

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:15 Další vpravdě letní týden máme
  v zádech a tak vám opět nabízíme
 • 00:00:18 tipy na výlet či dovolenou.
 • 00:00:20 Je tady další TOULAVÁ KAMERA,
  dobrý den, přátelé.
 • 00:00:23 Nejprve završíme naši túru
  po skalních hrádcích
 • 00:00:26 Českého Švýcarska.
 • 00:00:28 Vystoupáme na hrádek
  Vlčí a Brtnický.
 • 00:00:31 Pak se přesuneme do Písku,
  kde se projdeme po našem
 • 00:00:33 nejstarším kamenném mostě.
 • 00:00:36 Další minuty budou patřit
  šikovnosti našich předků.
 • 00:00:39 Podíváme se do Rapotína,
  kde vyrůstá Zemědělský skanzen.
 • 00:00:43 Potom se vydáme po stopách
  Karla Hynka Máchy krajem,
 • 00:00:46 který si zamiloval a který ho
  v jeho díle inspiroval.
 • 00:00:51 Mrtvý luh, medvědí stezka
  či kamenné moře,
 • 00:00:55 které je výtvorem doby ledové.
 • 00:00:57 To vše nás čeká při poněkud
  náročnějším výšlapu po Šumavě.
 • 00:01:01 A úplně nakonec se podíváme
  na práci restaurátorů
 • 00:01:04 v dílně Břetislava Kafky
  v Červeném Kostelci.
 • 00:01:08 Začneme v Českém Švýcarsku.
 • 00:01:10 Zbyly nám tam ještě
  2 středověké skalní hrádky,
 • 00:01:13 které jsme nenavštívili -
  Brtnický a Vlčí.
 • 00:01:15 Stejně jako všechny ostatní,
  na které jsme se
 • 00:01:17 v minulých týdnech vyškrábali,
  i ony dva jsou opředeny
 • 00:01:21 spoustou tajemství.
 • 00:01:22 Opět nám je poodhalí
  archeolog František Gabriel.
 • 00:01:27 K Brtnickému hrádku je to nejblíž
  odkud jinud než z Brtníků.
 • 00:01:31 Cestou můžete otestovat
  i vlastní štíhlost.
 • 00:01:34 Na jediné přístupové cestě
  k obrovskému skalnímu převisu
 • 00:01:38 zvanému Velký pruský tábor.
  A ten rozhodně stojí za vidění.
 • 00:01:47 Nesloužil ovšem jako tábořiště
  obávaných vojáků,
 • 00:01:49 za prusko-rakouských válek
  se tu před nimi naopak schovávali
 • 00:01:53 lidé z okolních vsí.
 • 00:01:55 Na ostroh, kde Brtnický hrádek
  leží, je to už jen kousek.
 • 00:01:59 Od přístupové stezky ho dělí
  několik velkých puklin.
 • 00:02:06 Příchozí neměl možnost sem
  dopravovat pohodlně žádné zboží,
 • 00:02:09 žádný materiál, který byl
  pro provoz hradu důležitý.
 • 00:02:13 Musel by s největší
  pravděpodobností
 • 00:02:15 zde vybudovat dřevěné mosty.
 • 00:02:18 Ty ale nikde archeologický
  výzkum neodkryl.
 • 00:02:22 První obyvatelé se na Skalním
  ostrohu usadili ve 13. století.
 • 00:02:26 Jak to tu tehdy vypadalo
  se jen dohadujeme.
 • 00:02:29 Stop zůstalo málo.
 • 00:02:30 Stavby, které na této skále stály,
  byly jenom dřevěné.
 • 00:02:36 Zachovaly se nám po nich stopy
  dřevěných trámů,
 • 00:02:40 svislých i vodorovných,
  a pravděpodobně pocházejí
 • 00:02:46 z nějakého dřevěného domku,
  který zde stával, nebo z opevnění.
 • 00:02:53 Velkou, uměle vytesanou čtvercovou
  díru uprostřed historici dlouho
 • 00:02:57 považovali za základy jakési
  věžové stavby, snad strážnice.
 • 00:03:02 Poslední výzkumy ale ukázaly,
  že s největší pravděpodobností
 • 00:03:05 se jednalo o pouhou zemnici.
 • 00:03:08 Pravděpodobně se tedy nejednalo
  o hrad, ale o sídlo prospektorů,
 • 00:03:12 tak jako na hradě kyjovském.
 • 00:03:18 V okolí se těžila železná ruda,
  a protože kraj křižovali všelijací
 • 00:03:21 lapkové, bylo třeba vždycky
  myslet na obranu.
 • 00:03:25 Ostatně místní tomuto místu
  říkali "Loupežný zámek".
 • 00:03:28 A jejich fantazii podpořil
  i nález bambitky z 18. století.
 • 00:03:33 Poslední hrádek Českého Švýcarska,
  na který se podíváme,
 • 00:03:36 se jmenuje Vlčí.
 • 00:03:37 Leží nedaleko,
  úplně mimo turistické cesty
 • 00:03:40 a nehledá se lehce.
 • 00:03:42 Hned u vstupu nás zaujaly
  ve skále vysekané drážky,
 • 00:03:45 které vypadají jako základy
  dřevěného mostu.
 • 00:03:48 Výzkum ale ukázal,
  že jde o zbytky kamenolomu.
 • 00:03:56 Terén kolem Hrádku je zbrázděný
  spoustou puklin.
 • 00:03:59 Tamní obyvatelé to měli dost
  nepohodlné, ale dokázali se
 • 00:04:02 s tím vypořádat.
 • 00:04:04 Skalní terén si na tomto místě
  středověký člověk srovnal položením
 • 00:04:08 trámů do dráží, které se zde
  zachovaly, a přebitím podlahou.
 • 00:04:18 Záhadou zůstávají 2 schody,
  které skrz drážky vedou.
 • 00:04:21 Snad to byl původní vstup do sídla
  opevněného dřevěným výpletem,
 • 00:04:25 usazeným právě ve skalní drážce.
 • 00:04:29 Vůbec největším otazníkem
  jsou ale obličeje vyryté do stěn
 • 00:04:32 zdejší zemnice.
 • 00:04:33 Dílo neznámého středověkého umělce
  dává Vlčímu hrádku tu správnou
 • 00:04:38 porci tajemnosti.
 • 00:04:43 Most je důležitá spojnice
  mezi dvěma pevninami či břehy
 • 00:04:47 a byl vždy velmi ceněným
  a strategickým objektem.
 • 00:04:50 Zprvu se stavěly pouze dřevěné,
  ale už ve středověku patřil Písek,
 • 00:04:54 Praha, Roudnice a Rabštejn
  nad Střelou k 27 městům v Evropě,
 • 00:04:58 která se pyšnila mostem kamenným.
 • 00:05:00 My dnes zavítáme k tomu úplně
  nejstaršímu, píseckému.
 • 00:05:05 Autor, ani přesná doba vzniku
  Jeleního mostu v Písku,
 • 00:05:08 nejsou známy, ale předpokládá se,
  že byl vystavěn někdy
 • 00:05:11 kolem 70. let 13. století
  za vlády Přemysla Otakara II.
 • 00:05:16 Stavba takového díla nebyla
  v té době běžná, určitě ji musel
 • 00:05:19 dotovat král, protože přes něj
  vedla obchodní Zlatá stezka.
 • 00:05:24 Most zažil 5 povodní, z nichž velmi
  ničivá proběhla v 18. století.
 • 00:05:29 Strhla dva levé oblouky
  a mosteckou bránu.
 • 00:05:32 Z gotické stavby zbylo
  jen 6 oblouků, tímto novým,
 • 00:05:34 i když 240 let starým, překlenuli
  tehdejší stavitelé prázdné místo.
 • 00:05:40 Mnoho nezbývalo a kamenný skvost
  mohl vypadat úplně jinak.
 • 00:05:43 Strohá gotika totiž přestala
  před 100 lety lahodit oku
 • 00:05:46 některých místních.
 • 00:05:52 Kdyby se uskutečnily plány, které
  měli Písečtí na konci 19. století,
 • 00:05:55 už bychom tento most neviděli
  tak, jak ho dnes vidíme.
 • 00:05:59 Oni ho totiž chtěli zkrášlit,
  a to tak, že chtěli ubourat
 • 00:06:02 celou severní zeď a most rozšířit.
 • 00:06:05 Zdál se jim málo široký
  a málo honosný.
 • 00:06:08 Dokonce i sochy považovali
  za špatné.
 • 00:06:10 Já bych přečetl jenom jednu větu
  z tehdejšího tisku:
 • 00:06:14 "Bylo potřeba staré odstraniti
  a nahraditi novým, které by bylo
 • 00:06:18 městu i mostu ku skutečné okrase".
 • 00:06:21 Zaplaťpánbůh, že k tomu nedošlo!
 • 00:06:24 Takže největším nebezpečím památek
  nejsou živelné pohromy,
 • 00:06:28 ale estetický názor, který je ale
  naštěstí občas přehlasován.
 • 00:06:32 Zatímco 100 let staré tahanice
  kolem přestavby již nikdo
 • 00:06:36 nepamatuje, masy vody přelévající
  se přes most v roce 2002, si budeme
 • 00:06:40 pamatovat snad celý život.
 • 00:06:43 Tady to pobouralo zábradlí
  a bylo to dost smutné.
 • 00:06:49 Při povodni 2002 spadlo kompletně
  celé zábradlí u mostu,
 • 00:06:53 protože naši předkové už při stavbě
  počítali s tím, že kdyby přišla
 • 00:06:57 takhle velká voda, obětují radši
  zábradlí, než aby se porušila
 • 00:07:01 statika celého mostu.
 • 00:07:03 Takže spadlo zábradlí plus 1 socha
  anděla ze sousoší
 • 00:07:07 u svatého Jana Nepomuckého.
 • 00:07:10 Bez postranních zídek, které nejsou
  k mostu připevněny jinak
 • 00:07:14 než maltou, se voda přelévá
  mnohem snáze.
 • 00:07:17 Přesto mohlo dojít k narušení
  statiky, ale díky velké
 • 00:07:20 rekonstrukci před 10 lety,
  kdy byl most přišroubován
 • 00:07:24 ke skalnímu masivu,
  přežil bez vetší újmy.
 • 00:07:27 Spadlý anděl už je nahrazen,
  ostatní sochy,
 • 00:07:30 kopie z roku 1997, vydržely.
 • 00:07:36 Barokní originály Nepomuka,
  sv. Antonína Paduánského,
 • 00:07:39 sv. Anny Samotřetí
  a Kalvárie můžeme vidět
 • 00:07:42 v kostele Nejsvětější trojice.
 • 00:07:44 Původní je už jen socha Ježíše,
  k níž se váže legenda:
 • 00:07:48 V roce 1790 písecký cínař Václav
  Hanzl dostal zakázku vytvořit
 • 00:07:53 nový korpus Krista na kříž.
 • 00:07:56 Aby to bylo naprosto autentické,
  tak se říká, že si sám lehl
 • 00:07:59 do nádoby s pískem,
  aby vytvořil otisk svého těla.
 • 00:08:03 Podle toho potom udělal
  cínového Krista na kříži,
 • 00:08:06 který na mostě je.
 • 00:08:11 Pojďte přispět svými kroky
  mezi tisícovky dalších,
 • 00:08:13 které most pokorně snáší
  už přes 700 let.
 • 00:08:16 V Písku se určitě zabavíte
  na celý den.
 • 00:08:19 Třeba z historického mostu
  si to můžete namířit
 • 00:08:21 do zrekonstruované elektrárny
  s pěknou expozicí,
 • 00:08:24 o níž jsme už v TOULAVÉ KAMEŘE
  loni mluvili.
 • 00:08:28 Na pana Křižíka - a nejen na něj -
  si zavzpomínáte
 • 00:08:31 v Prácheňském muzeu, které se
  nalézá v části bývalého hradu.
 • 00:08:34 Zkrátka v Písku se nudit nebudete.
 • 00:08:38 Už několik let vyrůstá z vyhořelé
  usedlosti v Rapotíně u Šumperka
 • 00:08:41 Zemědělský skanzen
  a Veterán museum.
 • 00:08:44 Stovky exponátů tu přibližují
  především zručnost našich předků.
 • 00:08:47 Muzeum nabízí návštěvníkům
  pohled na výrobky,
 • 00:08:50 které prošly rukama lidem
  třeba v 16. století, ale i ty,
 • 00:08:54 které patřily ještě donedávna
  k životu na vesnicích i ve městech.
 • 00:09:00 Zemědělský skanzen
  a Veterán museum v Rapotíně se rodí
 • 00:09:03 postupně už desítky let.
 • 00:09:05 Každý ze zdejších exponátů má svůj
  příběh, a hlavně je dodnes funkční.
 • 00:09:10 Vměstnat takové množství věcí
  na jedno místo ale není jednoduché.
 • 00:09:14 Expozice není stálá.
  Pravidelně se mění a obnovuje.
 • 00:09:22 Dneska se expozitura počítá
  na tisíce.
 • 00:09:24 Jsou tady různé věci,
  protože každé muzeum na světě
 • 00:09:26 je založeno na druhu, provedení,
  značce, motivaci nebo na tom,
 • 00:09:31 co se momentálně chce návštěvníkovi
  ukázat.
 • 00:09:35 Kdežto my to budujeme tak,
  aby to byl vývojový průsečík
 • 00:09:39 našeho národa,
  taková identita a chlouba.
 • 00:09:43 To, co nám momentálně chybí.
 • 00:09:47 Muzeum se soustředí hlavně
  na exponáty s českou značkou.
 • 00:09:50 Mají tu třeba legendární vozy Praga
  nebo Škoda, nechybí motocykly Jawa
 • 00:09:54 a taky nezapomenutelné ČZ.
 • 00:09:57 Ve sbírce se usadily
  i kočárky našich prababiček.
 • 00:10:01 Dokonce tady máme i trojkolky
  - sporťáčky,
 • 00:10:05 takový celosvětový hit.
 • 00:10:07 Spousta lidí žije v domnění,
  že je to patent přinesený
 • 00:10:10 z Ameriky, ale u nás to bylo
  u bohatých vrstev běžné
 • 00:10:13 už na začátku 19. století.
 • 00:10:15 A čím se sběratel M. Havlíček
  pyšní vůbec nejvíc?
 • 00:10:20 Jedním z jeho skvostů je
  původní nádoba ze 17. století,
 • 00:10:23 do které se ukládaly potraviny.
 • 00:10:26 Ve starých studních tesaných
  byla vytesaná okna,
 • 00:10:28 kam se ukládaly různé nádoby.
 • 00:10:31 Dávalo se tam například solené
  maso, protože tam byl chlad
 • 00:10:34 a stále stejná teplota.
  I voda se tam schovávala.
 • 00:10:43 Na své si tu přijdou
  i fandové starých bicyklů.
 • 00:10:46 Jeden z nich je pro zdejší kraj,
  Jeseníky, přímo stvořený.
 • 00:10:50 V krytu jeho rámu se dřív
  přes hranice pašoval alkohol.
 • 00:10:57 Další kolo zase používali
  prvorepublikoví četníci.
 • 00:11:00 Když zazvonili, hned bylo jasné,
  kdo jede.
 • 00:11:06 Z dálky už každý slyšel,
  že jede policajt.
 • 00:11:11 Dámský zvoneček byl menší
  a pánský větší.
 • 00:11:15 Cesta všech těch zajímavých věcí
  do rapotínského muzea
 • 00:11:18 ale nebyla jednoduchá.
 • 00:11:20 M. Havlíček je většinou v žalostném
  stavu nacházel po půdách
 • 00:11:23 i v pozůstalostech a pak si vyhrál
  s jejich opravou a renovací.
 • 00:11:28 Spousta lidí žije v domnění,
  že jsme to už takhle získali.
 • 00:11:31 To jsou ale trosky smetí,
  neúplná torza.
 • 00:11:34 Napřed musíme tu věc sehnat,
  potom k tomu najít dostupnou
 • 00:11:37 literaturu a citově, úměrně
  k té době, to začít restaurovat.
 • 00:11:43 Mnohé materiály se dělají
  na zakázku,
 • 00:11:46 např. různé látky
  nebo kůže, barvení atd.
 • 00:11:52 Pokud vás tedy vaše cesty
  zavedou do podhůří Jeseníků,
 • 00:11:54 najděte si na rapotínský Zemědělský
  skanzen u Havlíčků aspoň chvilku.
 • 00:11:59 Na výpravu do historie české
  zručnosti stačí pár desítek minut.
 • 00:12:02 A stojí to za to!
 • 00:12:09 Když se řekne Máchovo jezero,
  každému se vybaví písečné pláže,
 • 00:12:12 koupání a rekreace.
 • 00:12:14 Okolí Doks na Českolipsku
  ale nenabízí jen vodní radovánky.
 • 00:12:17 Příznivci historie tu najdou
  gotické hrady i renesanční zámky,
 • 00:12:22 muzea i lidovou architekturu.
 • 00:12:24 A krásnou přírodu, která uchvátila
  Karla Hynka Máchu.
 • 00:12:30 Máchův kraj - to je půvabná
  krajina kolem Máchova jezera.
 • 00:12:34 Už po dlouhá desetiletí je jednou
  z nejvyhledávanějších rekreačních
 • 00:12:37 lokalit u nás.
 • 00:12:39 I když většina turistů obvykle
  skončí na některé z mnoha pláží
 • 00:12:42 nebo u vodních sportů,
  okolí jezera nabízí mnohem víc.
 • 00:12:46 Třeba rázovité vesničky se starými
  roubenkami a dalšími prvky lidové
 • 00:12:50 architektury nebo přírodní
  rezervace, kde lze stále ještě
 • 00:12:53 najít klid a romantiku.
 • 00:12:59 Máchův kraj je označením, které se
  objevilo sporadicky už před válkou
 • 00:13:03 a jinak se začalo užívat těsně
  po válce, kdy bylo poprvé
 • 00:13:06 vyznačeno v turistickém průvodci
  v roce 1951.
 • 00:13:09 Jde o krajinu, kterou na svých
  cestách navštívil a několikrát
 • 00:13:14 různými směry prošel
  Karel Hynek Mácha.
 • 00:13:18 Těch návštěv bylo celkem 6
  a Máchově zasmušilé a rozervané
 • 00:13:21 duši zdejší krajina doslova
  učarovala.
 • 00:13:25 Vzpomínky na jeho putování
  najdeme v nejstarším domě Doks,
 • 00:13:28 někdejším špitálku,
  kde je dnes malé muzeum.
 • 00:13:31 Kromě několika ukázek dobového
  oblečení a nábytku se tu vše točí
 • 00:13:35 kolem "Máje".
 • 00:13:37 Nejznámější Máchovo dílo vyšlo
  v desítkách jazyků, a právě v něm
 • 00:13:41 se asi nejvíc odrážejí pověsti
  i skutečné události, které básník
 • 00:13:45 vyslechl od zdejších lidí.
 • 00:13:52 Mácha poprvé přichází do Doks
  2. srpna roku 1836, a to za svým
 • 00:13:55 přítelem ze studií
  Edvardem Hindlem.
 • 00:13:58 S ním Mácha prochází okolní
  hrady a zříceniny.
 • 00:14:03 O samotném Máchovi, který zemřel
  před 170 lety, toho moc nevíme.
 • 00:14:08 Velkou neznámou je třeba
  i jeho podoba.
 • 00:14:10 Ví se jen to - a vycházejí z toho
  i všechny portréty,
 • 00:14:13 že měl tmavé vlasy, plnovous,
  křivý nos a modré oči.
 • 00:14:18 Kromě upomínek na našeho
  nejznámějšího romantika
 • 00:14:21 najdeme v muzeu taky exponáty
  věnované zdejšímu rybníkářství.
 • 00:14:25 Vedle jižních Čech
  je totiž právě Českolipsko
 • 00:14:27 vyhlášenou rybářskou oblastí.
 • 00:14:30 Jen v okolí Doks je 6 rybníků.
 • 00:14:32 Založil je v 2. polovině
  14. století Karel IV.,
 • 00:14:36 aby nasytil zdejší lid.
 • 00:14:38 Vysadit tu nechal nikoli kapra,
  ale svou oblíbenou pochoutku
 • 00:14:42 z Francie - parmu.
 • 00:14:44 Tehdejší Velký rybník je ale dnes
  Máchovým jezerem a spíš než ryby
 • 00:14:48 se tu chytá bronz.
 • 00:14:50 Pokud se ale nechcete jen koupat
  a opalovat a nestačí vám řada
 • 00:14:53 turistických a cyklistických
  stezek, můžete poznat rybník,
 • 00:14:57 tedy jezero, z lodní paluby.
 • 00:14:59 Okružní asi 6km jízdu ročně
  absolvuje 50 000 lidí.
 • 00:15:04 Jezero je hluboké nejvýš 4 m,
  a tak má kapitán,
 • 00:15:07 narozdíl od pasažérů,
  málo času na prohlížení
 • 00:15:10 zdejších romantických zákoutí.
  Vynahrazuje si to ale jinak.
 • 00:15:14 Svým parníkům, které pravidelně
  brázdí vodu mezi několika přístavy,
 • 00:15:18 říká láskyplně Jarmilka, Máj,
  Racek nebo Hyneček.
 • 00:15:22 S tím se dá přistát všude.
 • 00:15:26 Prakticky to máme potom v létě
  jako autobus.
 • 00:15:28 Takovou zastávku: Splavy, Borný,
  Valdštejnská a Doksy.
 • 00:15:34 Každopádně cestou zahlédnete
  utajená místa Kachního a Myšího
 • 00:15:37 ostrova, kam je vstup zakázán
  kvůli hnízdištím ptáků
 • 00:15:40 nebo zákoutí hojně využívaná
  filmaři.
 • 00:15:43 Navečer, kdy se pláže vylidní,
  si pak můžete užít i chvilku klidu
 • 00:15:46 nebo dětem dopřát trochu
  rozptýlení.
 • 00:15:49 Kvalita vody i vybavení
  už se oproti minulým létům
 • 00:15:52 výrazně zlepšila.
 • 00:15:53 Máchův kraj tak zůstává cílem
  romantických poutníků.
 • 00:15:56 Jen je tu dnes trochu víc živo
  než před desítkami let.
 • 00:16:02 V další reportáži si projdeme část
  Šumavy kolem Plešného jezera.
 • 00:16:05 A to pěkně po zelené a žluté
  turistické značce nějakých 25 km.
 • 00:16:10 Půjdeme na dohled Schwarzenberského
  kanálu, prolezeme se Medvědí
 • 00:16:14 stezkou a dozvíme se,
  jak a kdy asi vzniklo
 • 00:16:17 tamní kamenné moře, záplava kamenů,
  které tu vytvořily zajímavý biotop.
 • 00:16:23 Schwarzenberský plavební kanál,
  unikátní technickou památku,
 • 00:16:27 která spojuje povodí Vltavy
  a Dunaje, najdeme cestou
 • 00:16:30 z Nové Pece k Plešnému jezeru.
 • 00:16:32 Postavili ho na přelomu
  18. a 19. století.
 • 00:16:35 Do původních šumavských pralesů
  se pak ve velkém zakously sekery.
 • 00:16:40 Dnes na jejich místě rostou
  už 150leté jedle a smrky.
 • 00:16:44 Naším cílem je ale kamenné moře,
  plné nápadně světlých
 • 00:16:47 žulových balvanů.
 • 00:16:49 Většina z nich vznikla mrazovým
  zvětráním.
 • 00:16:53 Mráz v době ledové trhal obrovské
  bloky skal, které se řítily dolů
 • 00:16:57 a hromadily ve velkých násypech.
 • 00:16:59 Toto kamenné moře u Plešného
  jezera se od nich odlišuje tím,
 • 00:17:03 že sem ty kameny pravděpodobně
  přinesl ledovec, který tady
 • 00:17:06 prohloubil ledovcové jezero.
 • 00:17:09 A když roztál, tak se ty kamenné
  proudy, které na něm zůstaly viset,
 • 00:17:12 nashromáždily v takových pruzích.
 • 00:17:16 Dodnes se tu zachovaly kamenné
  bloky, vyložené ve tvarech,
 • 00:17:20 které jsou podobné morénám.
 • 00:17:22 Kamenné moře má odlišný ekosystém
  než okolní krajina.
 • 00:17:25 Uprostřed balvanů jsou jeskyně
  se stálou vlhkostí i teplotou.
 • 00:17:29 Na jejich povrchu to vypadá
  obdobně jako na poušti.
 • 00:17:32 Kameny se rychle ohřívají
  i rychle chladnou.
 • 00:17:35 A právě to se moc líbí některým
  druhům pavouků a taky mechům
 • 00:17:37 a lišejníkům, které tu žijí.
 • 00:17:40 Od kamenného moře je to skok
  k Plešnému jezeru.
 • 00:17:44 Pamatuje už čtvrtohory.
 • 00:17:46 Tehdy ho vyhloubil
  1 km široký ledovec.
 • 00:17:48 Leží 1090 m nad mořem a má 8 ha.
 • 00:17:52 V TOULAVÉ KAMEŘE jsme o něm
  už mluvili.
 • 00:17:55 Proto pokračujeme rovnou
  k Medvědí stezce.
 • 00:17:59 Medvědí stezka vede želnavskou
  hornatinou, která je budována
 • 00:18:02 velikými bloky žuly.
 • 00:18:05 A nejzajímavější a nejkrásnější
  na tom je, že ty výstupy horniny
 • 00:18:09 jsou velice rozmanité a dělají
  místy skoro kamenná
 • 00:18:15 nebo skalní města.
 • 00:18:17 Jsou tam vytvořené prolézačky
  a jeskyňky.
 • 00:18:20 Bloky, které jsou různě rozlámané,
  se přesouvají přes sebe,
 • 00:18:24 takže někde jsou vytvořené
  přírodní dolomeny,
 • 00:18:26 kdy na 3 kamenech stojí stříška
  z jednoho velkého balvanu.
 • 00:18:30 Je tu na co koukat.
 • 00:18:32 Asi 6 km dlouhou stezku lemují
  skály připomínající dračí tlamu,
 • 00:18:36 gotický portál nebo hřib.
 • 00:18:38 Říká se, že zrovna tady zastřelili
  někdy v polovině 19. století
 • 00:18:42 posledního šumavského medvěda.
  Kroniky to ale vidí jinak.
 • 00:18:45 Podle nich padla poslední bručivá
  šelma až v roce 1876
 • 00:18:50 u Železné rudy.
 • 00:18:52 A teď tip pro cyklisty.
 • 00:18:53 Když vydržíte ještě 11 km
  k Soumarskému mostu, vyplatí se
 • 00:18:57 půjčit si tam loď a plout vltavským
  údolím až k mrtvému luhu,
 • 00:19:01 který je jinak nepřístupný.
 • 00:19:03 Odměnou budiž pohled
  na 300ha rašeliniště,
 • 00:19:06 jedno z největších v zemi.
 • 00:19:08 Před třiceti lety ho část
  vyhořela, proto Mrtvý luh.
 • 00:19:12 Díky té poměrně velké rozloze,
  izolovanosti a nepřístupnosti
 • 00:19:15 pro veřejnost je to
  nedotčené území.
 • 00:19:19 Reprezentuje tu severskou tajgu
  uprostřed střední Evropy.
 • 00:19:24 Pokud poletíte letadlem,
  tak vás ten biotop udeří do očí,
 • 00:19:28 protože se výrazně odlišuje
  od všeho ostatního na Šumavě.
 • 00:19:34 Mrtvý luh je opravdu výjimečné
  místo a vědci ho dobře zmapovali.
 • 00:19:37 Roste tu třeba zvláštní druh
  rašeliníku nebo zakrslé borovice.
 • 00:19:42 Jako nejlepší místo k životu
  si ho vybral i žluťásek borůvkový
 • 00:19:45 a tetřívek obecný.
  Tak je, prosím, moc nerušte.
 • 00:19:51 Starožitnosti občas musejí projít
  šikovnýma rukama restaurátorů.
 • 00:19:55 Právě za nimi se vydáme
  do Červeného Kostelce.
 • 00:19:58 V tamním ateliéru B. Kafky se
  restaurování věnují už 90 let.
 • 00:20:02 Jeho zakladatel se ale proslavil
  i jako parapsycholog.
 • 00:20:06 Využíval hypnózy a lidem dokázal
  odpomoci od závislosti na alkoholu
 • 00:20:10 či nikotinu.
 • 00:20:12 "Umělecký závod sochařský,
  řezbářský, pozlacovačský
 • 00:20:15 a malířský, pro kostelní práce
  odborně zařízený."
 • 00:20:19 Tak zněla dobová reklama firmy,
  kterou v roce 1910 založil
 • 00:20:22 Břetislav Kafka.
 • 00:20:24 Jeho ateliér nepřerušil činnost
  ani za vlády komunistů,
 • 00:20:26 kdy spadal pod Pražskou charitu.
 • 00:20:29 Děda měl výrazný výtvarný talent,
  který zdokonaloval
 • 00:20:34 u mistra Červenky v Bílé Třemešné.
 • 00:20:36 Dílnu později koupil a přestěhoval
  do Červeného Kostelce,
 • 00:20:39 kde pracoval se svým bratrem.
 • 00:20:41 Dílnu později rozvíjel a sám se už
  věnoval návrhům interiérů kostelů,
 • 00:20:46 hlavně soch.
 • 00:20:49 Svého času pracovalo v ateliéru
  i 40 řezbářů. Dnes je jich 14.
 • 00:20:54 Kromě starožitného nábytku vracejí
  lesk i pestré společnosti světců
 • 00:20:58 a andělíčků. Někteří slouží jako
  předlohy, jiní, postiženi zubem
 • 00:21:02 času, čekají na ruce restaurátorů.
 • 00:21:04 Procházejí petrifikací - to se
  namočí do roztoku terpentýnu,
 • 00:21:07 kalafuny a lněného oleje.
 • 00:21:10 Kus se tam ponoří na den dva,
  záleží na tom,
 • 00:21:14 jak moc je napadený červotočem.
 • 00:21:16 Nechá se tam tak dlouho,
  dokud z něho nejdou bublinky.
 • 00:21:19 Ty nám určují, že petrifikace
  prostupuje tunýlky
 • 00:21:22 a plaší červotoče.
 • 00:21:23 Pak se to 2 - 3krát omyje
  a nechá odstavit na 1,5 - 2 roky
 • 00:21:27 do kůlny, kde to
  důkladně vyschne.
 • 00:21:30 A pak už je to jen a jen
  mravenčí práce restaurátorů.
 • 00:21:34 Nejprve se dořežou a doplní
  chybějící části.
 • 00:21:37 Když není dochován celý původní
  motiv, přichází na řadu vlastní
 • 00:21:40 fantazie restaurátora.
 • 00:21:42 Ovšem i ta musí korespondovat
  s originálem.
 • 00:21:48 Na dořezby používáme stejné dřevo
  - v tomto případě lipové.
 • 00:21:51 Dřevo musí být kvalitní, vyzrálé,
  aby sloužilo další desítky
 • 00:21:54 a stovky let.
 • 00:21:56 Některé exponáty potřebují obnovit
  zlacení, třeba jako sedací souprava
 • 00:21:59 z 19. století, která bude zdobit
  vídeňský zámek Schönbrun.
 • 00:22:08 Při pozlacování na vysoký lesk
  se nejprve musí dát
 • 00:22:12 na křídu podklad.
 • 00:22:14 Ten se rozleptává slivovicí,
  nejlépe moravskou.
 • 00:22:16 Dá se použít i jiný čistý líh,
  ale slivovici máme nejraději.
 • 00:22:20 Po přiložení zlata na podklad
  se nechá zlato zaschnout.
 • 00:22:25 A když vyschne,
  tak se vyleští achátem.
 • 00:22:32 Plátky zlata, s nimž mistři
  pracují, mají tloušťku
 • 00:22:35 jednu desetitisícinu milimetru.
 • 00:22:37 A pro zajímavost: 1 cm3 zlata
  by prý stačil na pozlacení sochy
 • 00:22:41 sv. Václava na pražském
  Václavském náměstí.
 • 00:22:45 Srdeční záležitostí je pak
  restaurování děl,
 • 00:22:48 která kdysi prošla rukama
  i samotného zakladatele ateliéru.
 • 00:22:52 Jedna z pěkných prestižních prací
  bylo restaurování kazatelny,
 • 00:22:58 kterou jsme dělali
  v Bartolomějské ulici v Praze.
 • 00:23:02 Ve 40. letech ji tady v ateliéru
  dělal můj děda.
 • 00:23:06 Ateliér veřejně přístupný není, ale
  díla, která tu dostala nový kabát,
 • 00:23:10 můžete vidět třeba v kostele
  sv. Bartoloměje v Praze.
 • 00:23:13 Zruční kostelečtí mistři tu během
  2 let obnovili veškeré zlacení
 • 00:23:16 štukových prvků, vyrobili nové
  lavice, křesla pro kněze
 • 00:23:19 a ministranty či mobiliář
  sakristie a oratoře.
 • 00:23:23 V Červeném Kostelci a okolí je
  mnoho prací Kafkova ateliéru,
 • 00:23:26 které i vy určitě najdete.
 • 00:23:29 A na řadě je soutěž.
 • 00:23:31 Jedním z nejvýznamnějších
  poutních míst Moravy jsou Křtiny.
 • 00:23:34 Správná odpověď na minulou otázku
  se skrývala pod písmenkem C.
 • 00:23:37 Vítězi našich cen
  upřímně blahopřejeme.
 • 00:23:42 A dnes se vás ptám na jméno
  lesní rezervace, v níž najdeme
 • 00:23:44 jediné šumavské vodopády.
 • 00:23:50 Unikátní rezervaci najdeme
  v Královském hvozdu,
 • 00:23:52 jen pár kilometrů od Špičáku.
  Přístupná je jen její malá část.
 • 00:23:56 Z vyhlídkové trasy lze spatřit
  Bílý potok a vodopády,
 • 00:24:00 jediné šumavské.
 • 00:24:01 Nejstarší stromy tu pamatují
  2. polovinu 18. století,
 • 00:24:04 kdy tu ještě býval prales.
 • 00:24:06 Rezervace tady byla vyhlášena
  v roce 1972.
 • 00:24:09 Už víte, jak se jmenuje?
 • 00:24:11 Své odpovědi nám pošlete esemeskou
  a nebo nám zavolejte.
 • 00:24:14 Tady vidíte, jak na to.
 • 00:24:16 Vše potřebné najdete
  i na teletextu a webu ČT.
 • 00:24:19 Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka
  14 hodin.
 • 00:24:24 A nesmí chybět ani upozornění, že
  se s námi můžete toulat nejen díky
 • 00:24:27 televizním obrazovkám.
  Tady vidíte, kde nás také najdete.
 • 00:24:31 Příště se s Ivetou podíváte,
  jak se vyrábějí dudy.
 • 00:24:34 Ukáže nám to L. Jungbauer ze Stodu.
 • 00:24:37 A nakonec ještě oprava.
 • 00:24:39 Minule jsme maličko popletli mapy.
 • 00:24:41 Obec Jasenná s unikátním fojtstvím
  leží u Vizovic.
 • 00:24:44 A to je všechno.
 • 00:24:45 Přeji vám krásné letní dny
  a pohodu na cestách.
 • 00:24:47 Na shledanou, přátelé.
 • 00:24:50 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006