iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 4. 2019
22:32 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
844
zhlédnutí

Týden v justici

Přeplněné věznice, příliš dlouhé tresty — Syrští sirotci — Konkurenční doložky v pracovních smlouvách — 10 let mezinárodních vyšetřovacích týmů

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Týden v justici

 • 00:00:00 TÝDEN V JUSTICI
 • 00:00:11 Vězeňství v Česku.
 • 00:00:12 Proč posledních několik let
  patříme k zemím
 • 00:00:15 s nejvyšším počtem vězňů?
 • 00:00:17 Jedno z témat dnešního vydání
  našeho pořadu.
 • 00:00:19 A taky se podíváme na to,
 • 00:00:21 jak fungují přeshraniční
  vyšetřovací týmy.
 • 00:00:23 Hezký večer.
 • 00:00:28 Česko patří mezi desítku
  evropských zemí
 • 00:00:30 s největším podílem
  lidí ve věznicích.
 • 00:00:33 Vyplývá to z posledních
  statistik Rady Evropy
 • 00:00:35 zveřejněných v úterý.
 • 00:00:37 Na 100 tisíc obyvatel u nás
  vloni podle zprávy o vězeňství
 • 00:00:40 připadalo téměř 209 vězňů.
 • 00:00:43 To je víc než dvojnásobek
  evropské střední hodnoty,
 • 00:00:46 takzvaného mediánu.
 • 00:00:47 Navíc Česká republika
  patří mezi státy
 • 00:00:49 s přeplněnými věznicemi.
 • 00:00:51 Na 100 míst za mřížemi
  u nás připadá 105 lidí.
 • 00:00:55 O stavu vězeňství budu mluvit
  s Milanem Svobodou,
 • 00:00:58 právníkem z kanceláře
  Veřejného ochránce práv.
 • 00:01:00 Hezký večer.
 • 00:01:02 Trestá se v Česku příliš?
 • 00:01:05 -Dobrý večer.
 • 00:01:06 Neřekl bych, že trestáme příliš.
 • 00:01:08 Jde spíš o to, jak moc efektivně
  využíváme celou paletu sankcí.
 • 00:01:13 -Je to tedy efektivní?
 • 00:01:15 -Nejsme příliš efektivní.
 • 00:01:17 Vedle nepodmíněného trestu
  zná trestní zákoník celou paletu
 • 00:01:22 altrenativ, které ve srovnání
  se zahraničím,
 • 00:01:24 neumíme využívat tak,
  jako ostatní.
 • 00:01:28 -O alternativních trestech
  se ještě budeme bavit.
 • 00:01:31 Česko má ale dvojnásobek vězňů
  oproti evropskému průměru.
 • 00:01:35 Je to tedy tím, že neumíme
  využívat alternativy,
 • 00:01:38 které nám dává trestní zákoník,
  nebo je to něčím jiným?
 • 00:01:41 -Je to jednak tím, kolik vězňů
  se nám do výkonu trestu dostává,
 • 00:01:46 ale i tím, kolik vězňů
  věznice opouští.
 • 00:01:50 Jak efektivně využíváme institut
  podmíněného propuštění,
 • 00:01:53 jak umíme připravovat vězně
  na to, co je čeká po propuštění.
 • 00:01:56 Jak se navrací do společnosti.
 • 00:02:00 Jestli jim společnost
  umí podat pomocnou ruku
 • 00:02:02 nějakou sociální službou
  a začlenit je.
 • 00:02:05 -I o tom se ještě budeme bavit.
 • 00:02:07 Pojďme se podívat na statistiky
  podrobněji.
 • 00:02:09 Koncem roku 2017 bylo
  v našich věznicích 22 159 lidí,
 • 00:02:14 z nich 1 809 bylo ve vazbě,
 • 00:02:17 nebo čekalo na pravomocný
  rozsudek.
 • 00:02:20 Právě tenhle podíl máme naopak
  úplně nejmenší
 • 00:02:23 z členských států Rady Evropy.
 • 00:02:25 To se už ale nedá říct
  o počtu žen za mřížemi.
 • 00:02:28 Ty tvoří 7,4 % vězeňské populace.
 • 00:02:31 Celkem je mezi vězni 1 645 žen.
 • 00:02:35 Průměrný věk lidí ve vězení
  je 38 let.
 • 00:02:40 Už jsme zmínili, že na 100 tisíc
  obyvatel u nás připadá
 • 00:02:43 téměř 209 lidí ve věznicích.
 • 00:02:46 Dlouhodobě se tento podíl
  pohybuje kolem dvou set.
 • 00:02:49 Za posledních deset let se počet
  razantně snížil v roce 2013
 • 00:02:53 po amnestii prezidenta
  Václava Klause.
 • 00:02:56 A to na 155 vězněných lidí
  na 100 tisíc obyvatel.
 • 00:03:00 Ke 200 se ale vrátil
  relativně záhy,
 • 00:03:03 už v roce 2016 znovu
  přesáhl dvě stovky.
 • 00:03:07 Nejvyšší podíl vězňů má
  ze států Rady Evropy Rusko.
 • 00:03:12 Vycházel na 413 vězněných
  ke 100 tisícům obyvatel.
 • 00:03:16 Následují Gruzie, Ázerbajdžán,
  Litva a Moldavsko.
 • 00:03:19 Česká republika má šestý
  nejvyšší podíl lidí ve vězení.
 • 00:03:23 Na opačném konci jsou pak
  například severské země.
 • 00:03:28 Co dělají severské země
  na rozdíl od nás jinak?
 • 00:03:31 Proč mají tak malý počet vězňů?
 • 00:03:35 -To je dobrá otázka.
 • 00:03:37 Oni mají jinak nastavený systém.
 • 00:03:39 Ukládají daleko nižší tresty.
 • 00:03:43 Za trestný čin mají nižší sazby.
 • 00:03:46 Dále pak více využívají
  alternativní tresty.
 • 00:03:49 A pracují na tom, aby se vězni
  po propuštění začlenili
 • 00:03:51 lépe do společnosti.
 • 00:03:53 Aby se do věznic nevraceli.
 • 00:03:55 U nás je příliš vysoká recidiva.
 • 00:03:57 -Můžeme to chápat i tak,
  že trestní sankce u nás
 • 00:04:00 jsou příliš vysoké?
 • 00:04:02 Jsme moc přísní?
 • 00:04:04 -Pojmenovala jste to dobře.
 • 00:04:07 Nový trestní zákoník,
  který platí od ledna 2010,
 • 00:04:10 to znamená skoro 10 let,
 • 00:04:13 výrazně zpřísnil sankce
  u nejčetnějších trestných činů,
 • 00:04:16 jako je krádež, zanedbání
  vyživovací povinnosti,
 • 00:04:19 příp. maření výkonu
  úředního rozhodnutí.
 • 00:04:22 A to nám naplňuje věznice.
 • 00:04:24 -Zároveň se v Česku udělují
  nejdelší tresty.
 • 00:04:27 V roce 2017 to bylo
  průměrně 24 měsíců.
 • 00:04:31 Proč?
 • 00:04:33 -Nejde o to,
  jak dlouhé tresty jsou,
 • 00:04:38 ale kolik reálně času stráví
  odsouzení ve výkonu trestu.
 • 00:04:46 Jiné státy, se kterými
  jsme se srovnávali,
 • 00:04:50 častěji propouští ty vězně.
 • 00:04:52 Buď jim ukládají nižší tresty,
 • 00:04:54 nebo častěji a snáze dosáhnou
  na podmíněné propuštění.
 • 00:04:58 -S tím souvisí i problém
  přeplněnosti věznic.
 • 00:05:02 Jak by se to dalo řešit?
 • 00:05:05 -Myslím, že určitě ne výstavbou
  nových věznic.
 • 00:05:09 Je potřeba systematicky
  přistoupit k trestní politice.
 • 00:05:16 Je potřeba se zamyslet nad tím,
  jestli skutečně chceme,
 • 00:05:19 aby každý neplatič výživného
  skončil ve výkonu trestu.
 • 00:05:22 Takových lidí je aktuálně 1 600,
 • 00:05:25 kteří byli odsouzeni
  pro neplacení výživného.
 • 00:05:28 To je soukromo-právní
  pohledávka,
 • 00:05:31 kterou řešíme prostřednictvím
  institutu trestního práva.
 • 00:05:34 A to je nesystémové.
 • 00:05:37 -Pojďme se podívat
  na další aspekt.
 • 00:05:40 A to, jaký vliv má pobyt
  ve vězení na samotné odsouzené.
 • 00:05:43 A co je důležité pro jejich
  úspěšné začlenění
 • 00:05:46 zpět do společnosti.
 • 00:05:48 Pro náš pořad to shrnul
  hlavní psycholog vězeňské služby
 • 00:05:51 Václav Jiřička.
 • 00:05:54 -Kdykoliv vyběhnete
  ze zaběhnutého způsobu života,
 • 00:05:57 tak se vám do něj
  obtížně vrací.
 • 00:05:59 A ve vězení je to extrém.
 • 00:06:02 Ve vězení působí vlivy
  odosobnění.
 • 00:06:05 Stáváte se součástí instituce.
 • 00:06:07 Učíte se dodržovat pravidla,
  která fungují a mají smysl
 • 00:06:11 jen v té instituci
  a nikde jinde.
 • 00:06:14 Takže to jsou dopady,
  které ztěžují návrat
 • 00:06:17 zpět do prostředí,
  ať už to jsou pracovní návyky,
 • 00:06:21 vztahy s ostatními, řešení
  konfliktů jiným způsobem apod.
 • 00:06:25 -Na čem závisí úspěšná
  resocializace lidí
 • 00:06:28 po odchodu z vězení?
 • 00:06:29 -Závisí to na tom,
  jak jsou motivováni,
 • 00:06:32 jakou mají sílu
  a jaké zdroje.
 • 00:06:34 Samozřejmě každý odsouzený
  se těší ven na propuštění.
 • 00:06:37 Ale málokdo ví,
  že lidé prožívají velké napětí,
 • 00:06:42 jaké to venku bude,
  co je tam čeká,
 • 00:06:44 jak to zvládnou se vztahy,
  s konflikty.
 • 00:06:47 Co budou dělat,
  kde budou vydělávat peníze?
 • 00:06:50 Trohu se to podobá člověku,
 • 00:06:52 který vystoupí s igelitkou
  v ruce z letadla
 • 00:06:54 na druhém konci světa,
  kde nikoho a nic nezná.
 • 00:06:57 Chtěli bychom, aby vězněné
  osoby měly cíl,
 • 00:07:00 aby s cíli byly provázány
  aktivity,
 • 00:07:02 které ve vězení dělají.
 • 00:07:04 Není to jen práce, ale také
  zamýšlení se nad tím,
 • 00:07:08 proč jsem tady, proč jsem páchal
  trestnou činnost.
 • 00:07:10 Jak to udělat,
  abych ji znovu nepáchal.
 • 00:07:13 Je to hodně o sebenáhledu.
 • 00:07:16 Součástí toho je i vývoj
  posledních let
 • 00:07:19 k restaurativní justici,
  kde máme několik programů.
 • 00:07:24 Lidé mohou přemýšlet a dívat se
  na dopady své trestné činnosti
 • 00:07:28 očima obětí,
  nebo se i setkávají s oběťmi.
 • 00:07:32 -Toto by měla zohlednit
  tzv. otevřená věznice,
 • 00:07:35 která v Česku funguje
  od listopadu 2017.
 • 00:07:39 Projekt je inspirován Norskem.
 • 00:07:42 Jaké jsou s projektem
  prozatím zkušenosti?
 • 00:07:46 -Projekt běží přes rok.
 • 00:07:49 Na vyhodnocení je ještě brzo.
 • 00:07:51 Ale zatím nikdo z odsouzených,
  kteří prošli tímto zařízením,
 • 00:07:56 se nevrátil do výkonu trestu.
 • 00:07:58 To znamená,
  že u nich je nulová recidiva.
 • 00:08:01 Což je velký úspěch.
 • 00:08:03 -Jak vlastně otevřená věznice
  funguje?
 • 00:08:08 -Lidé jsou odsouzeni k výkonu
  trestu odnětí svobody.
 • 00:08:11 Takže jsou ve vězení.
 • 00:08:13 Ale to nemá standardní podobu.
 • 00:08:15 Jsou to spíše takové
  civilnější systémy ubytování.
 • 00:08:21 Odsouzení pracují na tom,
  aby získali soběstačnost,
 • 00:08:25 aby převzali zodpovědnost
  za své chování,
 • 00:08:27 naučili se základní běžné věci,
  které nám připadají samozřejmé.
 • 00:08:34 Např. obživa, praní,
  jdou do práce,
 • 00:08:37 po návratu se postarají
  o sebe.
 • 00:08:40 -To jsou ty výhody.
 • 00:08:41 Má tento typ věznice
  i nějaká negativa,
 • 00:08:44 která se ukázala
  v průběhu doby?
 • 00:08:48 -Nevím o negativech.
 • 00:08:50 Ale je pravda,
  že je to pilotní projekt.
 • 00:08:53 Takže zahrnul jen několik
  desítek odsouzených.
 • 00:08:57 -A plánuje se rozšiřování
  tohoto typu věznic?
 • 00:09:00 -Dle mých informací ano.
 • 00:09:01 -Jací odsouzení jsou do tohoto
  typu věznic umisťováni?
 • 00:09:05 Je to pro všechny?
 • 00:09:07 -Rozhodně se tu pracuje
  s motivací odsouzeného.
 • 00:09:10 Protože je to
  to nejdůležitější,
 • 00:09:13 co může napomoci resocializaci.
 • 00:09:15 Takže se vybírají
  motivovaní pachatelé,
 • 00:09:18 kteří na sobě chtějí pracovat.
 • 00:09:20 České právo zná,
  kromě trestu odnětí svobody,
 • 00:09:24 samozřejmě i alternativní
  tresty.
 • 00:09:26 Mezi ně patří lidově řečeno
  "podmínky",
 • 00:09:29 domácí vězení,
  veřejně prospěšné práce,
 • 00:09:31 nebo peněžité tresty.
 • 00:09:33 Některý z nich dostane u nás
  průměrně 80 % odsouzených.
 • 00:09:40 Jak se rozložení jednotlivých
  trestů proměnilo
 • 00:09:42 za posledních 20 let,
  ukazuje následující graf.
 • 00:09:45 Zatímco v roce 1995
  byla většina trestů
 • 00:09:48 v kategorii podmínky
 • 00:09:50 a 9 % připadalo
  na peněžité tresty,
 • 00:09:53 vloni už byla škála
  o něco pestřejší.
 • 00:09:56 10 % odsouzených například
  zamířilo
 • 00:09:58 na veřejně prospěšné práce.
 • 00:10:00 Peněžitý trest u soudu
  dostalo přes 12 % lidí.
 • 00:10:04 Statistika Ministerstva
  spravedlnosti ovšem zahrnuje
 • 00:10:07 jen informace o hlavním
  uloženém trestu.
 • 00:10:10 Pokud odsouzený dostal
  sankcí víc,
 • 00:10:12 započítaná byla
  jen ta nejpřísnější.
 • 00:10:15 Nejvyšší státní zastupitelství
  nabídlo v úterý
 • 00:10:17 podrobnější analýzu udělování
  peněžitých trestů.
 • 00:10:20 A podle ní jejich podíl
  mezi odsouzenými vzrostl
 • 00:10:24 za poslední tři roky víc
  než 2,5násobně.
 • 00:10:27 V roce 2015 muselo zaplatit
  necelé 4 000 odsouzených,
 • 00:10:33 tedy necelých 6 %.
 • 00:10:35 Vloni dostalo peněžitý trest
  téměř 10 000 lidí.
 • 00:10:38 To odpovídá 18 procentům
  odsouzených.
 • 00:10:42 -Byl bych rád,
  abychom se dostali někam výš.
 • 00:10:45 Asi se nedostaneme na 85 %,
  jako je Německo,
 • 00:10:48 ale 35 % jako je Polsko,
  bychom dosáhnout mohli.
 • 00:10:52 To myslím, že by bylo dobré.
 • 00:10:55 Velkou výhodou peněžitých trestů
  je to, že je-li uložen,
 • 00:11:00 dotyčný si uvědomí,
  že je mu trest uložen.
 • 00:11:03 Sáhnete mu na peníze.
 • 00:11:06 Je to jasná zpráva od státu,
  že za určitý čin,
 • 00:11:12 kde byl uznán viným,
  následuje trest.
 • 00:11:15 -Jak moc soudci u nás
  ukládají alternativní tresty?
 • 00:11:20 -To je otázka spíše na soudce.
 • 00:11:22 Ale ve srovnání se zahraničím
  ne příliš často.
 • 00:11:26 Rozhodně to platí v případě
  peněžitého trestu,
 • 00:11:29 ale i v případě
  domácího vězení.
 • 00:11:33 Počty vězňů v domácím vězení
  jsou nižší,
 • 00:11:36 jsou jich jen stovky.
 • 00:11:38 -Proč tomu tak je?
 • 00:11:40 Proč soudci neukládají
  tyto tresty?
 • 00:11:43 -V případě domácího vězení
  za tím zřejmě stojí
 • 00:11:47 dlouhodobá neexistence
 • 00:11:49 efektivního
  monitorovacího systému.
 • 00:11:52 Narážím na "náramky".
 • 00:11:54 Stát za 10 let nebyl schopný
  zajistit systém,
 • 00:11:59 který začla fungovat
  teprve v minulém roce.
 • 00:12:03 A zatím se neprojevil u soudů
  při ukládání trestů.
 • 00:12:07 -Tohle je ale jeden z mnoha
  druhů alternativních trestů.
 • 00:12:12 Takže proč soudci neukládají
  tyto tresty?
 • 00:12:17 Co jim na tom vadí?
 • 00:12:18 Je napsán špatně trestní zákoník?
 • 00:12:21 -Nemyslím si.
 • 00:12:23 Systém trestních sankcí
  je napsán dobře.
 • 00:12:27 Existuje spousta alternativ.
 • 00:12:28 Jde spíše o to,
  změnit při ukládání trestu
 • 00:12:30 zažitou praxi.
 • 00:12:33 -Co by tomu pomohlo?
 • 00:12:34 Školení, nebo něco jiného?
 • 00:12:37 -Domnívám se, že je to jedna
  z možných cest.
 • 00:12:39 Jinou cestou by mohly být
  drobné legislativní úpravy.
 • 00:12:42 Např. co se týká efektivity
  ukládávání peněžitého trestu
 • 00:12:46 a jeho následného vymáhání.
 • 00:12:49 -Jak by se dal tento
  alternativní trest zefektivnit?
 • 00:12:53 -Hlavně tím, že sejmete
  ze soudu povinnost vymáhat
 • 00:12:55 peněžité tresty
  a svěříte je někomu jinému.
 • 00:12:59 -Měla by se, podle vás,
  některá jednání
 • 00:13:02 dekriminalizovat?
 • 00:13:04 Ta, která teď postihujeme
  v rámci trestního zákoníku?
 • 00:13:07 -Určitě i pro to je prostor.
 • 00:13:09 Minimálně se to může týkat
  zanedbání povinné výživy,
 • 00:13:13 o které jsem již mluvil.
 • 00:13:15 -Děkuji vám za vysvětlení
  a za váš čas.
 • 00:13:16 Na shledanou.
 • 00:13:17 -Na shledanou.
 • 00:13:23 Politici se stále
  nemohou shodnout,
 • 00:13:25 zda by se kvůli možnému
  přijetí syrských sirotků
 • 00:13:28 měly měnit zákony,
 • 00:13:30 nebo jestli k přijetí dětí
  musí dát souhlas vláda.
 • 00:13:33 Europoslankyně Michaela Šojdrová
  už před časem předala
 • 00:13:36 ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi
  seznam 30 osiřelých dětí
 • 00:13:40 z uprchlických táborů,
  kterým by Česko mohlo pomoci.
 • 00:13:43 Podle Ministerstva vnitra
  závisí možné přijetí
 • 00:13:46 syrských sirotků také
  na reakci řecké vlády.
 • 00:13:50 -Loni v listopadu jsme poslali
  do Řecka dopis se žádostí
 • 00:13:53 o sdělení oficiálních statistik
 • 00:13:55 o počtu a věku nezletilých
  Syřanů bez doporovodu,
 • 00:13:58 kteří jsou na území Řecka.
 • 00:14:01 Dosud jsme od nich
  neobdrželi odpověď.
 • 00:14:07 Konkurenční doložka bývá často
  součástí pracovních smluv.
 • 00:14:11 Kdy je ale platná a kdy ne?
 • 00:14:13 Vysvětlí ve svém blogu
  Tomáš Hofrichter.
 • 00:14:16 -V praxi se v pracovních
  smlouvách setkávám
 • 00:14:18 s různými konkurenčními
  doložkami.
 • 00:14:20 A většina z nich bývá neplatná.
 • 00:14:24 Představme si situaci,
  že jste právě zaměstnali
 • 00:14:26 novou sílu do firmy.
 • 00:14:28 Začali ji učit základní
  postupy, seznámili ji
 • 00:14:31 se svými myšlenkami
  a odhalili jí tak velkou část
 • 00:14:34 vašeho obchodního tajemství.
 • 00:14:36 Z pracovníka se po čase stala
  opravdová špička ve svém oboru
 • 00:14:39 a dělá vám radost.
 • 00:14:41 To vše do chvíle,
  než vám oznámí,
 • 00:14:43 že u vás končí
  a založí si vlastní firmu.
 • 00:14:47 Je možné takovým postupům
  svých zaměstnanců předcházet?
 • 00:14:51 Do určité míry na ně pamatuje
  tzv. konkurenční doložka.
 • 00:14:54 Jde o dohodu mezi zaměstnancem
  a zaměstnavatelem,
 • 00:14:59 která může být zakomponována
  do pracovní smlouvy,
 • 00:15:02 nebo uzavřena kdykoliv za trvání
  pracovního poměru dohodou.
 • 00:15:05 Avšak vždy musí být písemná.
 • 00:15:08 Smyslem konkurenční doložky
  je částečně předcházet situaci,
 • 00:15:11 kterou jsem v úvodu popsal.
 • 00:15:13 Byla-li totiž doložka sjednána,
  zavazuje se zaměstnanec,
 • 00:15:17 že se po určitou dobu
  po skončení zaměstnání,
 • 00:15:19 nejdéle však po dobu 1 roku,
  zdrží výkonu výdělečné činnosti,
 • 00:15:24 která by byla shodná s předmětem
  původního zaměstnavatele,
 • 00:15:27 nebo která by vůči němu měla
  soutěžní povahu.
 • 00:15:30 Toto je ale jen první část
  doložky.
 • 00:15:33 Pro zaměstnance není
  příliš výhodná.
 • 00:15:36 Aby byla doložka platná,
  musí obsahovat také druhou část
 • 00:15:39 a tato bývá ze strany
  zaměstnavatelů často opomíjena.
 • 00:15:43 Druhá část spočívá v povinnosti
  zaměstnavatele,
 • 00:15:46 aby po tuto dobu vyplácel
  svému bývalému zaměstnanci
 • 00:15:49 peněžité vyrovnání,
 • 00:15:51 a to nejméně ve výši poloviny
  průměrného výdělku.
 • 00:15:54 Pokud by tato část v doložce
  uvedena nebyla,
 • 00:15:56 je celá doložka neplatná
  a zaměstnance nezavazuje.
 • 00:15:59 Konkureční doložku není možné
  uzavřít s každým zaměstnancem.
 • 00:16:03 Tato situace přichází v úvahu
  jen tam, kde zaměstnanec
 • 00:16:09 v rámci svého zaměstnání nabyl
 • 00:16:11 specifické znalosti
  či dovednosti,
 • 00:16:13 jejichž použití by mohlo
  bývalému zaměstnavateli
 • 00:16:16 značně přitížit.
 • 00:16:18 V praxi určitě nejde
  o jednoduché pomocné práce.
 • 00:16:22 V tomto případě by byla
  konkurenční doložka
 • 00:16:24 opět neplatná.
 • 00:16:25 Zaměstnavatelé s oblibou
  do pracovních smluv
 • 00:16:27 konkurenční doložky umisťují.
 • 00:16:29 Ale většina z nich bývá
  skutečně neplatná.
 • 00:16:32 A to právě proto,
  že v nich chybí jejich závazek
 • 00:16:34 vyplácet bývalému zaměstnanci
  penežité vyrovnání.
 • 00:16:38 Pokud však zaměstnanec neví,
  že je taková doložka neplatná
 • 00:16:42 a z opatrnosti raději
  nic konkurenčního nedělá,
 • 00:16:45 je cíl zaměstnavatele splněn.
 • 00:16:47 A navíc zdarma.
 • 00:16:53 Češi už deset let spolupracují
  v mezinárodních
 • 00:16:55 vyšetřovacích týmech.
 • 00:16:57 Celkem jich bylo 58.
 • 00:16:59 Jeden z posledních vznikl
  na popud polské strany
 • 00:17:02 kvůli vyšetřování příčin
  důlního neštěstí ve Stonavě
 • 00:17:05 z prosince loňského roku.
 • 00:17:06 Čeští a polští policisté
  i státní zástupci
 • 00:17:09 mohou spolupracovat přímo.
 • 00:17:11 Podobně jako u nedávného
  výslechu klíčového svědka,
 • 00:17:14 horníka, který výbuch v dole
  přežil.
 • 00:17:16 Popisuje karvinská státní
  zástupkyně Gabriela Slavíková.
 • 00:17:21 -Horník, který přežil důlní
  neštěstí, byl těžce popálen.
 • 00:17:24 Vyslechnut byl nedávno
  ve Fakultní nemocnici v Ostravě.
 • 00:17:29 Stačilo jen to,
 • 00:17:31 že jsme vyrozuměli
  polskou stranu o tom,
 • 00:17:33 že se výslech bude konat.
 • 00:17:35 A bylo na polské straně,
  zda se výslechu zúčastní,
 • 00:17:38 či nikoliv.
 • 00:17:39 Výhodou je to, že po výslechu
  a jeho sepsání
 • 00:17:43 je automaticky zaslán polské
  straně bez nutnosti
 • 00:17:48 dalšího písemného požadavku.
 • 00:17:50 -V současnosti zase polští
  policisté vyslýchají
 • 00:17:53 polské horníky
  a další zaměstnance
 • 00:17:55 z jiných směn.
 • 00:17:57 Díky mezinárodnímu týmu
  budou mít jednodušší práci
 • 00:17:59 vyšetřovatelé také
  po případném vyzdvižení těl
 • 00:18:02 dalších obětí výbuchu.
 • 00:18:04 Pitva se tak nebude
  muset provádět nadvakrát,
 • 00:18:07 v Česku a Polsku,
 • 00:18:08 jako tomu bylo u prvních
  vyzdvižených obětí.
 • 00:18:11 -Na území Polské republiky
  je odlišná právní úprava.
 • 00:18:15 Tam aby byla pitva považována
  za soudní pitvu
 • 00:18:18 v trestním řízení,
 • 00:18:20 musí být na Ústavu soudního
  lékařství osobně přítomen
 • 00:18:23 polský prokurátor,
  který ve věci vykonává dozor.
 • 00:18:26 Pokud se podaří vytáhnout
  zbylých 9 zemřelých osob,
 • 00:18:29 které zatím v podzemí zůstaly,
  bude situace jednodušší v tom,
 • 00:18:35 že na Ústavu soudního lékařství
  v ČR proběhne pitva
 • 00:18:40 podle našich právních předpisů,
 • 00:18:43 ale tuto na pitvu budou pozváni
  zástupci polské strany.
 • 00:18:47 Polský prokurátor se pitev
  zúčastní, takže výsledky
 • 00:18:51 těchto pitev provedených
  na území ČR budou použitelné
 • 00:18:54 i na území Polské republiky
  v rámci jejich trestního řízení.
 • 00:18:58 Anna Richterová,
  státní zástupkyně
 • 00:19:00 Nejvyššího státního
  zastupitelství
 • 00:19:02 je naším dalším hostem.
 • 00:19:03 Hezký večer.
 • 00:19:04 -Pěkný večer.
 • 00:19:06 -Jaké výhody ve vyšetřování
  trestné činnosti
 • 00:19:09 přináší tyto přeshraniční týmy?
 • 00:19:12 -Výhoda je v tom, že vyšetřování
  je mnohem efektivnější
 • 00:19:15 a rychlejší.
 • 00:19:17 Když se opatřují důkazy
  v zahraničí,
 • 00:19:20 musí se poslat žádost
  o právní pomoc.
 • 00:19:24 V případě společného
  vyšetřovacího týmu
 • 00:19:27 tato nutnost odpadá.
 • 00:19:29 A spolupráce je přímo.
 • 00:19:31 -S jakými problémy se setkáváte?
 • 00:19:36 -Problémy jsou stejné
  jako na začátku v roce 2008,
 • 00:19:42 kdy se objevily první
  vyšetřovací týmy.
 • 00:19:44 I teď je to obava z neznámého.
 • 00:19:49 Obava z jazykové bariéry.
 • 00:19:53 Protože vyšetřovací týmy se
  uzavírají nejen se Slovenskem,
 • 00:19:58 ale i s jinými státy.
 • 00:20:01 A musí se najít společný jazyk.
 • 00:20:04 Ale hlavně je to neznalost
  jak státních zástupců,
 • 00:20:11 tak policie,
  jak by tyto týmy měly fungovat.
 • 00:20:16 -Jakým jazykem tedy týmy
  nejčastěji komunikují?
 • 00:20:19 Se Slovenskem to asi
  problém nebude.
 • 00:20:22 Ale jak je to u jiných států?
 • 00:20:24 -My máme hodně vyšetřovacích
  týmů s Velkou Británií
 • 00:20:28 a Německem.
 • 00:20:30 A ty týmy se snaží,
  pokud to jde,
 • 00:20:35 muvit anglicky, nebo německy.
 • 00:20:38 A je možné využívat
  i tlumočníky.
 • 00:20:42 -Takže hlavním problémem
  může být jazyková bariéra,
 • 00:20:46 ale negativa ve spolupráci
  žádná nejsou?
 • 00:20:51 -Jako každá spolupráce
  je to vždy o lidech.
 • 00:20:56 Jestli chtějí,
  nebo nechtějí spolupracovat.
 • 00:21:00 I když souhlasí, že chtějí
  jít do společného týmu,
 • 00:21:04 vyžaduje to určitou důvěru
  mezi partnery.
 • 00:21:07 A pokud ta důvěra,
  hlavně na počátku, nebývá,
 • 00:21:14 tak ta spolupráce je zpomalená.
 • 00:21:19 Ale většinou spolupráce
  probíhá velmi dobře
 • 00:21:24 a výměna důkazů, informací
  je na velmi vysoké úrovni.
 • 00:21:30 -Vy jste také byla členkou
  takového týmu.
 • 00:21:33 Můžete říci osobní zkušenost?
 • 00:21:37 -Nebyla jsem členkou
  takového týmu,
 • 00:21:40 ale z titulu funkce zástupkyně
 • 00:21:42 Nejvyššího státního
  zastupitelství
 • 00:21:45 jsem pracovala 8 let
  na Eurojustu.
 • 00:21:47 Ten dojednával mnoho těchto
  společných vyšetřovacích týmů.
 • 00:21:52 Úlohou Nejvyššího státního
  zastupitelství,
 • 00:21:56 tedy Eurojustu,
 • 00:21:58 je připravit tyto dohody.
 • 00:22:01 Snažíme se, abychom měli
  partnera na druhé straně.
 • 00:22:06 Např. v případě vyšetřování
  ve Velké Británii
 • 00:22:12 jsme na Eurojustu oslovili
 • 00:22:14 národního člena
  z Velké Británie,
 • 00:22:17 aby zjistil, zda je paralelně
  vyšetřování ve Velké Británii.
 • 00:22:23 To byl náš první
  vyšetřovací tým,
 • 00:22:25 který se týkal obchodování
  s lidmi.
 • 00:22:28 My jsme nalezli partnera
  a pak šla spolupráce
 • 00:22:33 velmi rychle.
 • 00:22:34 Připravili jsme dohodu,
  která byla podepsána
 • 00:22:36 a spolupráce fungovala.
 • 00:22:40 -Spolupráce vyšetřovatelů
  napříč Evropou funguje,
 • 00:22:43 jak formou dohod dvou států,
  tak i vícestraných propojení.
 • 00:22:47 V současnosti aktuálně pracuje
  20 vyšetřovacích týmů.
 • 00:22:51 Nejčastěji Češi spolupracovali
  s vyšetřovateli ze Slovenska,
 • 00:22:54 Německa a Velké Británie.
 • 00:22:56 Přes hranice se nejčastěji
  vyšetřují zločiny,
 • 00:23:00 které hranice překračují.
 • 00:23:02 19 mezinárodních týmů se zabývalo
  kriminalitou spojenou
 • 00:23:05 s daňovými delikty.
 • 00:23:07 Dalších 9 se věnovalo
  vyšetřování drogového obchodu.
 • 00:23:11 Následovaly obchod s lidmi,
 • 00:23:13 nelegální migrace
  a převaděčství,
 • 00:23:15 krádeže nebo padělání peněz.
 • 00:23:18 V jakých případech vzniká
  tato speciální
 • 00:23:23 přeshraniční spolupráce?
 • 00:23:26 -Jak jste řekla, musí to být
  přeshraniční spolupráce.
 • 00:23:31 Tedy paralelní vyšetřování
  ve dvou, nebo více státech.
 • 00:23:39 -Takže zde musí vždy být
  nějaký mezinárodní prvek?
 • 00:23:42 -Ano, musí být vždy
  mezinárodní prvek,
 • 00:23:46 neboť společné vyšetřovací
  týmy se uzavírají
 • 00:23:50 mezi justičními
  a policejními orgány dvou,
 • 00:23:53 nebo více států.
 • 00:23:55 -Můžete zmínit konkrétní
  případy z minulosti,
 • 00:23:58 které se díky přeshraniční
  spolupráci podařilo objasnit?
 • 00:24:03 -Mohu uvést zajímavý
  a úspěšný vyšetřovací tým,
 • 00:24:09 který jsme uzavírali
  na Eurojustu.
 • 00:24:12 Bylo to mezi Švédskem, Maďarskem
  a Českou republikou.
 • 00:24:16 Týkalo se to nelegální
  výroby drog - amfetaminu.
 • 00:24:22 V této věci byl vytvořen
  velmi rychle
 • 00:24:26 společný vyšetřovací tým.
 • 00:24:30 Domnívám se, že bez tohoto týmu
  by se nepodařilo
 • 00:24:36 nejen dopadnout pachatele,
 • 00:24:40 ale podařilo se také
  zajistit laboratoř,
 • 00:24:46 kde se amfetamin vyráběl.
 • 00:24:49 A po dlouhé spolupráci, která
  vyžadovala denodenní kontakt
 • 00:24:56 mezi vyšetřovateli,
 • 00:24:58 neboť pachatelé
  komunikovali jen přímo,
 • 00:25:06 proto se tady
  zajišťovalo sledování.
 • 00:25:10 A kdyby nebylo vyšetřovacího
  týmu, museli bychom žádat
 • 00:25:16 o právní pomoc.
 • 00:25:18 Takže v tomto případě
  se podařilo zadržet a prokázat
 • 00:25:25 7 pachatelům na území ČR
  a 4 pachatelům ve Švédsku
 • 00:25:31 tuto závažnou
  trestnou činnost.
 • 00:25:35 Hlavní pachatel byl odsouzen
  na 13 let.
 • 00:25:38 To byl jeden z mimořádně
  úspěšných vyšetřovacích týmů.
 • 00:25:42 -I vám děkujiza váš čas
  a za rozhovor.
 • 00:25:43 Na shledanou.
 • 00:25:45 -Děkuji, na shledanou.
 • 00:25:48 To už byla poslední informace
  z dnešního vydání.
 • 00:25:51 Hezký zbytek večera.
 • 00:25:53 Skryté titulky: Dana Peňázová
  Česká televize Brno, 2019

Související