iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 12. 2018
21:32 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
694
zhlédnutí

Týden v justici

Válečný stav na Ukrajině — Memorandum mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a ČAK — Náhradní plnění — Právo na napadnutí stanoviska stavebního úřadu

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Týden v justici

 • 00:00:00 TÝDEN V JUSTICI
 • 00:00:12 V dnešním díle Týdne v justici
  se podíváme na 2 hlavní témata.
 • 00:00:16 Prvním z nich je vyhrocená situace
  mezi Ruskem a Ukrajinou.
 • 00:00:20 A v druhé části pořadu
  se zaměříme na to,
 • 00:00:23 jestli společnosti plní
  povinný díl zaměstnávat
 • 00:00:26 lidi s hendikepem.
 • 00:00:27 Hezký večer.
 • 00:00:32 Ukrajinský parlament
  ve čtvrtek rozhodl
 • 00:00:34 o ukončení smlouvy
  o přátelství s Ruskem.
 • 00:00:37 Krize tak nadále eskaluje.
 • 00:00:39 Poslanci také odhlasovali
  rozšíření teritoriálních vod
 • 00:00:42 na 24 námořních mil,
  tedy dvojnásobnou vzdálenost
 • 00:00:46 od pobřeží.
 • 00:00:47 Krize mezi Ukrajinou a Ruskem byla
  tento týden mezi hlavními tématy
 • 00:00:51 jednání ministrů států NATO
  i zasedání ministerské rady
 • 00:00:55 Organizace pro bezpečnost
  a spolupráci v Evropě.
 • 00:00:58 -Přestože Rusko počátkem týdne
  částečně uvolnilo provoz lodí
 • 00:01:02 v Kerčském průlivu směrem
  k ukrajinským přístavům,
 • 00:01:05 napětí nemizí.
 • 00:01:06 A ukrajinští poslanci odhlasovali,
  že jejich zemi už nebude s Ruskem
 • 00:01:11 pojit smlouva o přátelství.
 • 00:01:13 -Celých 20 let platnosti smlouvy
  jsme zažívali 20 let vydírání
 • 00:01:17 a provokací.
 • 00:01:18 Viděli jsme 20 let
  politického tlaku a agrese.
 • 00:01:21 -Podle opozice bylo
  takové hlasování zbytečné.
 • 00:01:24 Argumentuje nadcházející
  prezidentskou kampaní.
 • 00:01:27 Podobně jako ruský prezident,
  podle kterého krizi
 • 00:01:30 záměrně vyvolala právě Ukrajina.
 • 00:01:33 -Smlouva o přátelství,
  spolupráci a partnerství
 • 00:01:36 by přestala platit automaticky,
  pokud by jakákoli ze stran
 • 00:01:40 vyjádřila přání ji ukončit.
 • 00:01:42 Proč toto divadlo?
 • 00:01:43 Protože se blíží start
  předvolební kampaně.
 • 00:01:46 -Nejde o to, že bych nechtěl
  s Pjotrem Alexejevičem mluvit,
 • 00:01:50 ale o to, že se nechci účastnit
  jeho prezidentské kampaně.
 • 00:01:54 -Ukrajinsko-ruské problémy
  se skloňovaly ve středu v Bruselu
 • 00:01:58 na setkání ministrů států NATO
  i koncem týdne v Miláně
 • 00:02:01 na zasedání ministerské rady OBSE.
 • 00:02:04 Šéfka Evropské diplomacie
  Federica Mogherini se setkala
 • 00:02:07 s ministry zahraničí obou států.
 • 00:02:09 A podobně jako zástupci
  dalších zemí
 • 00:02:12 vyzvala k propuštění
  zadržených námořníků.
 • 00:02:14 -Naléhavě vyzýváme Rusko,
  aby bezpodmínečně a okamžitě
 • 00:02:18 uvolnilo zadržené lodě,
  jejich vybavení i posádky.
 • 00:02:21 Očekáváme, že Rusko zajistí
  volnou cestu kerčským průlivem
 • 00:02:24 v souladu s mezinárodním právem.
 • 00:02:27 -Nutná je rychlá
  a jednotná mezinárodní reakce
 • 00:02:30 na tento akt agrese.
 • 00:02:31 Prohlášení nestačí.
 • 00:02:33 Musí přijít činy.
 • 00:02:34 -Kyjev je chráněn
  západními sponzory,
 • 00:02:37 kteří ospravedlňují všechny
  jeho šokující akce,
 • 00:02:41 a to jednoznačně platí
  také o nedávných provokacích
 • 00:02:45 organizovaných ukrajinskou armádou
  v černém moři
 • 00:02:48 a donbaském pohraničí.
 • 00:02:50 -Na Ukrajině stále platí
  válečný stav
 • 00:02:53 vyhlášený prezidentem Porošenkem.
 • 00:02:55 Z Ruska mohou na ukrajinské území
  přicházet pouze ženy a děti.
 • 00:02:59 Muži mezi 16 a 60 lety
  mají vstup zakázán.
 • 00:03:03 -Našim prvním hostem je Martin Faix,
  odborník na mezinárodní právo,
 • 00:03:07 hezký večer do Olomouce.
 • 00:03:09 -Dobrý večer.
 • 00:03:10 -Ukrajinský parlament odhlasoval
  rozšíření svých teritoriálních vod
 • 00:03:15 z 12 na 24 mil.
 • 00:03:16 Je takovéto jednostranné rozšíření
  z mezinárodního pohledu
 • 00:03:20 vůbec možné?
 • 00:03:21 -Položená otázka
  je regulovaná
 • 00:03:23 mezinárodní úmluvou
  o mořském právu, která stanoví,
 • 00:03:29 že jednostranné prohlášením
  je možné vyčlenit určité zóny,
 • 00:03:34 směrem od tzv. základních linií.
 • 00:03:37 Jednou z těch zón je
  tzv. pobřežní moře,
 • 00:03:40 tedy teritoriální vody.
 • 00:03:41 To, k čemu tu došlo,
  trochu bych i opravil,
 • 00:03:44 co zaznělo v reportáži, je,
  že nedošlo k rozšíření
 • 00:03:48 teritoriálních vod,
  ale vytyčení tzv. přilehlé zóny,
 • 00:03:51 která skutečně může sahat
  až do vzdálenosti 24 námořních mil
 • 00:03:56 od tzv. základní linie,
  tedy zhruba od pobřeží státu.
 • 00:03:59 Ale režim teritoriálních vod
  a přilehlé zóny je poměrně odlišný,
 • 00:04:07 pravomoci státu
  v těchto dvou zónách
 • 00:04:10 jsou také velmi odlišné.
 • 00:04:13 Takže ten současný režim je jiný,
  než jak se o tom hovořilo.
 • 00:04:18 -Moskva stále zadržuje
  ukrajinské námořníky.
 • 00:04:21 Co může následovat,
  pokud bude i nadále ignorovat
 • 00:04:25 výzvu k jejich propuštění?
 • 00:04:28 -Ta situace, a to je možná
  vhodné na začátku říct,
 • 00:04:32 je mimořádně komplikovaná.
 • 00:04:34 A to nejen z hlediska právního,
  ale i faktického.
 • 00:04:37 Je celá řada otázek,
  která je nejasná,
 • 00:04:41 je nejasné, jak se obě země
  stavějí k situaci,
 • 00:04:44 která momentálně panuje.
 • 00:04:46 V tom smyslu,
  zda představuje nebo nepředstavuje
 • 00:04:50 ozbrojený konflikt.
 • 00:04:52 Má to důsledky
  i na právní hodnocení situace.
 • 00:04:55 Vzhledem k tomu,
  jaká situace je, a tomu,
 • 00:04:58 že mezinárodní ozbrojený konflikt
  existuje bez ohledu na to,
 • 00:05:02 zda jej za takový považují státy,
 • 00:05:05 tak zde tím, že skutečně došlo
  k obsazení Krymu,
 • 00:05:10 tak mezinárodní ozbrojený konflikt
  existuje.
 • 00:05:14 Mezinárodní právo tím stanovuje
  určitý režim.
 • 00:05:17 A v jeho rámci osoby,
  které jsou vojáky,
 • 00:05:20 mají v případě jejich zajetí
  statut válečného zajatce.
 • 00:05:23 -Co to znamená?
 • 00:05:24 -Mezinárodní právo stanoví,
  že se s nimi musí
 • 00:05:27 určitým způsobem zacházet.
 • 00:05:29 V tomto případě
  bych si dovolil tvrdit,
 • 00:05:32 že Rusko porušuje pravidla
  mezinárodního humanitárního práva,
 • 00:05:36 protože zachází
  se zajatými námořníky
 • 00:05:39 ne jako s válečnými zajatci,
  ale jako s obyčejnými kriminálníky.
 • 00:05:43 Zadržení takovéto osoby a statut
  válečného zajatce znamená,
 • 00:05:47 že této osobě má být znemožněno
  účastnit se dalších bojů,
 • 00:05:51 ale nemá to představovat trest
  pro tu danou osobu.
 • 00:05:55 -Jak na to podle vás bude reagovat
  NATO a případně Evropská unie?
 • 00:05:59 -Nemyslím si, že by to vyvolalo
  nějakou ostrou reakci.
 • 00:06:03 Toto je otázka mimoprávní,
  spíše politická,
 • 00:06:06 jakým způsobem se členské státy EU
  a NATO rozhodnou reagovat.
 • 00:06:10 V takových případech
  většinou dochází ke zpřísnění
 • 00:06:15 mezinárodních sankcí,
  které jsou již na Rusko uvalené.
 • 00:06:18 Ale zda se tak stane,
  je již skutečně otázkou
 • 00:06:22 politické dohody.
 • 00:06:23 -Ptám se proto,
  že generální tajemník NATO
 • 00:06:26 přislíbil Ukrajině podporu.
 • 00:06:28 Myslíte, že zůstane u sankcí?
 • 00:06:30 Jak může ta pomoc vypadat?
 • 00:06:32 Jaké konkrétní kroky
  by NATO mohlo podniknout?
 • 00:06:35 -Spektrum těch kroků může být
  mimořádně široké.
 • 00:06:39 Ale v zásadě, kdybychom zůstali
  v nějakých reálných možnostech,
 • 00:06:46 je pravděpodobné, že se sáhne
  k určitému zpřísnění sankcí,
 • 00:06:51 pokud Rusko nezareaguje,
  a to ať už propuštěním námořníků
 • 00:06:56 nebo adekvátním chováním k nim.
 • 00:07:00 Ale jedná se o jeden z mnohých
  incidentů, které se odehrávají.
 • 00:07:04 Koneckonců ani ten
  přetrvávající konflikt,
 • 00:07:08 jednak okupace Krymu a jednak
  konflikt na východní Ukrajině
 • 00:07:12 zatím nedonutil státy
  mezinárodních společenství
 • 00:07:16 k jiným akcím,
  než k uvalení sankcí.
 • 00:07:20 -Takže může zůstat pouze u slov?
 • 00:07:23 -Ano, přesně tak.
 • 00:07:25 -Konflikt Ukrajiny a Ruska trvá
  už minimálně 4 roky.
 • 00:07:29 Proč tedy Ukrajina vyhlásila
  válečný stav až nyní?
 • 00:07:34 -Vyhlášení válečného stavu
  je vnitrostátní záležitostí,
 • 00:07:41 směrem k ostatním státům
  a z pohledu mezinárodního práva
 • 00:07:45 nějakou mimořádnou relevanci nemá.
 • 00:07:49 Je to spíše jakýsi náznak toho,
  že stát to, co se odehrává,
 • 00:07:53 považuje za ozbrojený konflikt.
 • 00:07:56 I přes to, jak jsem už řekl,
  že z pohledu právního hodnocení
 • 00:08:00 je irelevantní, jak daný stav
  deklarují státy,
 • 00:08:05 které se konfliktu účastní.
 • 00:08:08 Pro aplikaci
  těch právních pravidel,
 • 00:08:11 která jsou použitelná,
  je rozhodující fakticita,
 • 00:08:15 tedy to, zda ozbrojený konflikt
  faktický probíhá, nebo ne.
 • 00:08:19 A on probíhá,
  ozbrojený konflikt to představuje.
 • 00:08:23 A na tom to vyhlášení
  válečného stavu nic nemění,
 • 00:08:26 je to spíše otázka vnitrostátní,
  kdy to prezidentovi nebo vládě
 • 00:08:31 dává určité větší pravomoci
  rozhodovat o věcech,
 • 00:08:36 které by mimo válečný stav
  rozhodovaly jiné orgány.
 • 00:08:41 -Co by se muselo podle vás stát,
  z toho mezinárodního pohledu,
 • 00:08:48 aby NATO přistoupilo
  k důraznějším opatřením?
 • 00:08:51 -To je opravdu dobrá otázka,
  kdybych na ni ovšem znal odpověď,
 • 00:08:56 neseděl bych jen tady
  ve studiu České televize,
 • 00:09:00 ale někde jinde.
 • 00:09:02 Na to opravdu nedokáži
  dát odpověď.
 • 00:09:05 Ale většinou závažnost situace
  a její politický dopad
 • 00:09:09 určují i míru a intenzitu
  reakce států.
 • 00:09:13 Na druhou stranu,
  když si uvědomíme,
 • 00:09:16 že je tu část suverénního státu
  okupovaná od roku 2014
 • 00:09:21 a nad rámec sankcí
  to další reakce nevyvolalo,
 • 00:09:26 tak je na místě se ptát,
  co se ještě musí stát,
 • 00:09:29 aby byla přijata další opatření
  nad rámec mezinárodních sankcí.
 • 00:09:34 Ty ale na druhou stranu umí být
  i účinné,
 • 00:09:37 možná ale ne v tomto případě
  a dané míře.
 • 00:09:40 -V reportáži již zaznělo,
  že došlo k ukončení
 • 00:09:43 smlouvy o přátelství s Ruskem.
 • 00:09:45 Jaký to může mít vliv na situaci?
 • 00:09:47 Prosím o stručnou odpověď.
 • 00:09:49 -Je to spíše symbolické gesto.
 • 00:09:51 Je to samozřejmě
  také právní záležitost,
 • 00:09:53 ale spíše symbolické gesto,
  které ukazuje
 • 00:09:56 ten mimořádně špatný stav
  současné situace.
 • 00:09:59 -To byl odborník
  na mezinárodní právo,
 • 00:10:01 Martin Faix, děkuji za rozhovor,
  na shledanou.
 • 00:10:04 -Pěkný večer.
 • 00:10:07 -Nejvyšší státní zástupce
  Pavel Zeman
 • 00:10:09 a místopředseda
  České advokátní komory
 • 00:10:12 v pátek podepsali memorandum
  o spolupráci a komunikaci
 • 00:10:15 jejich stran na větším využívání
  odklonů v trestním řízení.
 • 00:10:19 Ty jsou zatím jen okrajovým
  způsobem řešení případů.
 • 00:10:25 -Obvykle si v soudní síni
  představitelé těchto profesí
 • 00:10:30 udržují odstup.
 • 00:10:31 -Tentokrát soudce, státní zástupce
  a advokát zamířili nezvykle
 • 00:10:35 k jednomu stolu.
 • 00:10:36 A podepsali dohodu,
  podle které by spolu
 • 00:10:39 obžaloba s obhajobou
  měly častěji spolupracovat
 • 00:10:42 na využívání odklonů
  v trestních řízeních
 • 00:10:45 nebo dohod o vině a trestu.
 • 00:10:47 -Doufejme, že nalezla prostor,
  v němž by obě strany mohly
 • 00:10:51 otevřeněji a řekněme i bez obav,
  jestli se to vůbec smí,
 • 00:10:54 spolu komunikovat o tom,
  zda v daném případě
 • 00:10:58 a za jakých podmínek
  by se ta věc dala vyřešit
 • 00:11:01 zmíněným odklonem
  nebo dohodou o vině a trestu.
 • 00:11:05 -Je tam princip zachování
  všech etických pravidel
 • 00:11:08 a princip zachování
  všech zákonných povinností.
 • 00:11:14 Pro obhajobu je toto složité,
  protože vždy musí sledovat
 • 00:11:18 zájem klienta, a je to ten klient,
  který určuje obhajobě,
 • 00:11:22 kam až může jít.
 • 00:11:25 Státní zástupce je zas vázán
  veřejným zájmem.
 • 00:11:28 -Zákon při dodržení
  určitých podmínek umožňuje,
 • 00:11:31 aby trestní stíhání
  místo hlavního líčení skončilo
 • 00:11:35 podmíněným zastavením, narovnáním,
  vydáním trestního příkazu
 • 00:11:39 nebo podmíněným odložením
  návrhu na potrestání.
 • 00:11:42 V případě trestních řízení
  ve věcech mládeže
 • 00:11:44 pak připadá v úvahu
  odstoupení od trestního stíhání.
 • 00:11:48 Další variantou jsou dohody
  o vině a trestu.
 • 00:11:51 Jejich častější využívání
  by mělo ulehčit soudům i věznicím.
 • 00:11:54 U nás na 100 tisíc obyvatel
  připadá víc než 200 vězňů.
 • 00:11:58 -Je to skutečně raritní
  z hlediska počtu v západní Evropě,
 • 00:12:01 kde to je pod 100 osob
  na 100 tisíc obyvatel.
 • 00:12:04 Jsme i za takovými zeměmi
  jako je Rumunsko.
 • 00:12:07 -Podle statistik jsou odklony
  od běžného trestního řízení
 • 00:12:11 pořád výjimkou z pravidla.
 • 00:12:13 Podle dat
  nejvyššího státního zastupitelství
 • 00:12:16 skončilo obžalobou nebo návrhem
  na potrestání 57 tisíc případů,
 • 00:12:20 odklonů bylo 4600
  a dohod o vině a trestu 110.
 • 00:12:28 -Inspektoráty práce letos
  do konce listopadu uložily
 • 00:12:33 zaměstnavatelům 38 pokut
  za porušení povinností
 • 00:12:36 při zaměstnávání osob
  se zdravotním postižením.
 • 00:12:39 Celková výše pokut
  je 1 milion a 43 tisíc korun.
 • 00:12:42 Už víc než rok platí
  nová pravidla,
 • 00:12:45 která zavádí např. elektronickou
  evidenci tzv. náhradního plnění.
 • 00:12:49 To firmy nakupují,
  pokud nezaměstnávají
 • 00:12:52 zákonem stanovený podíl
  pracovníků s hendikepem.
 • 00:12:56 -Petr Vymetálek si našel práci
  v bance hned po střední škole.
 • 00:13:00 A zůstal jí věrný už 25 let.
 • 00:13:02 Pracoval na přepážkách
  i v pokladně.
 • 00:13:04 Teď má na starosti administrativní
  podporu pro 4 pobočky.
 • 00:13:08 Je jedním ze 100 lidí
  se zdravotním postižením,
 • 00:13:11 které banka zaměstnává.
 • 00:13:14 -Možná nějaká věc, třeba vzít
  něco těžkého do ruk,
 • 00:13:17 ale co se týče mé práce,
  kterou dělám,
 • 00:13:20 tak nemám žádný problém s ničím.
 • 00:13:22 -Podle zákona musí
  na 25 zaměstnanců připadat
 • 00:13:25 1 se zdravotním postižením.
 • 00:13:27 Pokud organizace
  tento povinný podíl nesplní,
 • 00:13:30 má buď povinnost zaplatit státu
  2,5násobek průměrné mzdy,
 • 00:13:34 nebo odebrat služby či výrobky
  v rámci tzv. náhradního plnění.
 • 00:13:38 A to za 7násobek průměrné mzdy.
 • 00:13:40 Banka, kde pracuje Petr Vymetálek
  má v Česku 10 tisíc zaměstnanců.
 • 00:13:44 Z nich by mělo být 400
  se zdravotním postižením.
 • 00:13:48 -Nejsme schopni splnit
  celou kvótu,
 • 00:13:51 zbytek povinného zaměstnávání
  realizujeme skrze nákup
 • 00:13:56 náhradního plnění.
 • 00:13:57 Celková částka, za kterou
  nakupujeme služby a produkty,
 • 00:14:01 se pohybuje zhruba
  kolem 56 mil. Kč ročně.
 • 00:14:05 -A takhle to vypadá ve firmě,
  která naopak náhradní plnění
 • 00:14:09 ostatním poskytuje.
 • 00:14:10 Taková společnost musí zaměstnávat
  více než 50 % osob
 • 00:14:15 se zdravotním postižením
  a mít smlouvu s úřadem práce.
 • 00:14:20 -Právě hledám zakázky takové,
  aby byly adekvátní pro ty lidi
 • 00:14:24 z hlediska jejich odbornosti
  a zdravotního stavu.
 • 00:14:27 Takže každý,
  kdo k nám přijde,
 • 00:14:29 si může vybrat z 15-20
  pracovních pozic,
 • 00:14:32 ať už je to montážní dílna,
  údržba veřejné zeleně apod.
 • 00:14:36 Máme i lidi na recepci,
  v administrativě,
 • 00:14:39 v účetnictví.
 • 00:14:40 Ta naše filosofie je hendikepovaní
  hendikepovaným.
 • 00:14:43 -Od loňského října se přidala
  také povinnost zapisovat
 • 00:14:47 náhradní plnění
  do elektronické databáze.
 • 00:14:50 V té poskytovatelé
  náhradního plnění předávají
 • 00:14:53 informace nejen úřadu práce,
  ale i těm, kteří si od nich
 • 00:14:57 služby či výrobky kupují.
 • 00:14:59 -Nahráváme tam jednotlivé doklady.
 • 00:15:01 Zde potom vidím, že doklad splňuje
  náhradní plnění,
 • 00:15:05 že je započitatelný,
  a stav, ve kterém doklad je.
 • 00:15:09 -Je to administrativně
  relativně náročná práce,
 • 00:15:12 na druhou stranu
  sám za sebe říkám,
 • 00:15:15 že je to správně.
 • 00:15:16 Dřív elektronická evidence nebyla
  a pouze se to jednou za rok
 • 00:15:20 vykazovalo čestným prohlášením
  zákazníkovi,
 • 00:15:23 kolik náhradního plnění
  se mu poskytlo.
 • 00:15:26 -Zda všechny zúčastněné strany
  zákon dodržují,
 • 00:15:29 kontrolují inspektoráty práce.
 • 00:15:31 Mezi nejčastější pochybení
  letos patřilo
 • 00:15:34 nedodržování předepsaných lhůt
  nebo špatné přepočítávání
 • 00:15:38 počtu zaměstnanců
  při zkrácených úvazcích.
 • 00:15:41 -Jana Konečná,
  vedoucí oddělení inspekce
 • 00:15:43 Oblastního inspektorátu práce
  pro hl. m. Prahu je dalším hostem.
 • 00:15:47 Hezký večer.
 • 00:15:48 -Dobrý večer.
 • 00:15:49 -Chráněné dílny často neprodávají
  výrobky hendikepovaných,
 • 00:15:53 ale za provizi
  pouze přeprodávají tyto věci,
 • 00:15:56 např. elektroniku přebalí
  do jiného balení.
 • 00:15:59 Jak moc je to častý jev?
 • 00:16:02 -Je to jev poměrně častý,
  setkáváme se s ním opakovaně
 • 00:16:06 již řadu let.
 • 00:16:08 Bohužel se nám nedaří příliš dobře
  tento jev eliminovat.
 • 00:16:14 Při kontrolách využíváme
  převážně data
 • 00:16:20 od krajských poboček úřadu práce,
  případně generálního ředitelství.
 • 00:16:26 Kontrolujeme na základě jejich
  databází, zda zaměstnavatelé,
 • 00:16:33 kteří jsou povinni plnit povinný
  podíl odebírají výrobky a služby
 • 00:16:40 nebo zadávají zakázky firmám,
  které jsou uznané jako firmy
 • 00:16:46 působící na chráněném trhu
  a které eviduje
 • 00:16:51 ministerstvo práce
  a sociálních věcí na svém portálu.
 • 00:16:56 Přesto se setkáváme s tím,
  že dochází k tzv. přefakturaci
 • 00:17:02 při odebírání náhradního plnění.
 • 00:17:05 -Může inspekce práce udělit
  za přeprodej pokutu?
 • 00:17:10 -Inspekce práce může uložit pokutu
  za nesplnění povinností
 • 00:17:15 plynoucích ze zákona.
 • 00:17:17 Tedy v případě zaměstnavatele,
  který neplní povinný podíl
 • 00:17:23 nebo odebere výrobky a služby
  v nižší sumě, než v jaké měl,
 • 00:17:34 nebo neprovede namísto toho odvod
  do státního rozpočtu
 • 00:17:42 v zákonném termínu.
 • 00:17:47 Ale přímo za tu přefakturaci
  se sankce neukládají.
 • 00:17:51 -Je v silách inspekce,
  aby zkoumala,
 • 00:17:55 nakolik se postižení zapojili
  do výroby těchto věcí
 • 00:17:58 z chráněných dílen?
 • 00:18:00 Jakými prostředky by se to dělo?
 • 00:18:03 -Jde o to, že ten povinný podíl
  nebo náhradní plnění k němu
 • 00:18:07 je možné poskytovat
  pouze v případě,
 • 00:18:11 původně to bylo na chráněných
  nebo vyhrazených místech,
 • 00:18:17 v současné době u zaměstnavatelů,
  kteří chtějí poskytovat
 • 00:18:22 náhradní plnění, je třeba,
  aby uzavřeli dohodu s úřadem práce,
 • 00:18:27 že jsou zaměstnavateli
  na chráněném trhu práce.
 • 00:18:32 A tam musí plnit určité podmínky,
  jednou z nich je to,
 • 00:18:37 že se vykazuje, jakým podílem
  se zdravotně postižení podílejí
 • 00:18:41 na tržbách zaměstnavatele.
 • 00:18:43 Takže částečně to dohledatelné
  a kontrolovatelné je.
 • 00:18:46 -Můžete zmínit ten podíl,
  abychom si to dokázali představit?
 • 00:18:50 Kolik práce hendikepovaní musí
  na výrobku učinit?
 • 00:18:54 -To zatím nedokážeme přesně říct,
  řeší se to případ od případu
 • 00:18:59 přímo při těch kontrolách
  ve firmách.
 • 00:19:03 Kontrolujeme nejen zaměstnavatele,
  kteří musí plnit povinný podíl,
 • 00:19:08 ale i ty poskytovatele
  náhradního plnění.
 • 00:19:13 A tam se potom řeší problematika
  v konkrétních podmínkách.
 • 00:19:19 -Zákon nespecifikuje,
  že se musí jednat o vlastní výrobky
 • 00:19:26 z chráněné dílny,
  je to podle vás chyba?
 • 00:19:30 Je to mezera v zákoně?
 • 00:19:32 -Já si myslím,
  že trochu ano.
 • 00:19:35 Ale nedokáži si
  dost dobře představit,
 • 00:19:40 jak by se to dalo změnit.
 • 00:19:44 Hlavně v případech,
  kdy se odebírají výrobky,
 • 00:19:47 jako jsou
  např. kancelářské potřeby apod.,
 • 00:19:50 což je častý jev,
  nebo ochranné pracovní pomůcky.
 • 00:19:55 Tam bývá mnohdy výroba značně
  složitá, náročná i fyzicky,
 • 00:19:59 tam by pravděpodobně
  přímo při té výrobě
 • 00:20:03 zdravotně postižení neměli
  takovou možnost uplatnění.
 • 00:20:08 -V posledních letech došlo
  k několika novelizacím
 • 00:20:11 zákona o zaměstnanosti.
 • 00:20:13 Zpřísňují se i samotné kontroly
  z vašeho úřadu?
 • 00:20:18 -Kontroly se provádí v systému
  inspekce práce,
 • 00:20:23 tedy prostřednictvím oblastních
  inspektorátů práce pravidelně.
 • 00:20:28 Víme, že k tomu porušování
  dochází.
 • 00:20:33 Při těch kontrolách vycházíme
  z části z podnětů
 • 00:20:37 krajských poboček úřadu práce,
  které nám posílají podněty
 • 00:20:45 na zaměstnavatele,
  kteří povinný podíl neplní.
 • 00:20:49 -Můžete prosím říct,
  kde společnosti chybují nejčastěji?
 • 00:20:53 -Myslíte při dodržování zákona?
 • 00:20:58 -Ano, jakých prohřešků
  se nejvíce dopouštějí?
 • 00:21:04 -Nejčastěji toho, že ačkoliv zákon
  platí již poměrně dlouho,
 • 00:21:14 nedokáží přesně spočítat
  výši té povinnosti,
 • 00:21:19 tedy nedokáží správné uvést
  přepočtený stav zaměstnanců,
 • 00:21:25 a to i v případě, že jsou to
  společnosti velké,
 • 00:21:29 které to řeší
  počítačovým programem.
 • 00:21:32 Je samozřejmě důležité zadat
  do toho programu správné údaje,
 • 00:21:38 a to se dost často neděje.
 • 00:21:40 Ten výpočet není úplně jednoduchý,
  takže tam dochází poměrně často
 • 00:21:46 k problémům s tím, že pokud tam
  potom jde kontrola inspektorátu,
 • 00:21:52 často dochází k naprosto jiným
  datům, než která uvádí
 • 00:21:57 v oznámení o plnění
  povinného podílu zaměstnavatel.
 • 00:22:02 -Společnosti mají tři způsoby,
  jakým mohou splnit povinný podíl,
 • 00:22:07 jaký využívají nejčastěji?
 • 00:22:11 -Bylo by ideální,
  kdyby využívaly to zaměstnávání
 • 00:22:18 zdravotně postižených samozřejmě,
  ale nejčastěji to doplňují,
 • 00:22:24 respektive kombinují s odvodem
  do státního rozpočtu.
 • 00:22:30 To je v podstatě nejjednodušší
  způsob, který mohou zvolit.
 • 00:22:35 -Děkuji za vysvětlení a rozhovor.
 • 00:22:37 Na shledanou.
 • 00:22:38 -Na shledanou.
 • 00:22:44 -50 tisíc korun.
 • 00:22:46 Takovou částku zaplatíte
  za napadnutí stanoviska
 • 00:22:50 stavebního úřadu.
 • 00:22:51 Toho chce docílit
  ministr dopravy Dan Ťok.
 • 00:22:55 Je to ale správné?
 • 00:22:56 Co na to říká náš bloger
  Stanislav Biler?
 • 00:22:59 -Ministr dopravy Dan Ťok navrhuje,
  aby se za každé napadené
 • 00:23:03 stanovisko stavebního úřadu
  platila částka 50 tis. Kč.
 • 00:23:06 Platil by každý, kdo by chtěl
  proti rozhodnutí stavebního úřadu
 • 00:23:10 podat rozklad.
 • 00:23:11 Ministr si od návrhu slibuje
  zrychlení výstavby
 • 00:23:14 dopravních staveb,
  které lidé podle něj
 • 00:23:17 svými návrhy zdržují.
 • 00:23:18 Nejedná se přitom o první
  omezení práva lidí účastnit se
 • 00:23:22 řízení u staveb, které se jich
  nějakým způsobem dotýkají.
 • 00:23:25 Minulý rok byla přijata novela
  stavebního zákona,
 • 00:23:28 která ze stejných důvodů
  vyloučila účast spolků
 • 00:23:30 ve správních řízeních
  vedených stavebními úřady.
 • 00:23:33 Vyloučila tak veřejnost
  ze spolurozhodování o tom,
 • 00:23:36 v jakém prostředí bude žít.
 • 00:23:38 Novela přitom samotnou
  výstavbu liniových staveb
 • 00:23:40 nijak nezjednodušila.
 • 00:23:42 Pouze omezila participaci občanů.
 • 00:23:44 Návrh na zrušení příslušných
  ustanovení nyní leží
 • 00:23:47 u Ústavního soudu.
 • 00:23:48 Návrh ministra dopravy sice
  veřejnost zdánlivě nevylučuje,
 • 00:23:52 nicméně výše poplatku by měla
  bezpochyby podobný efekt.
 • 00:23:55 Příkladem může být úřad
  pro ochranu hospodářské soutěže.
 • 00:23:59 Od října 2016 je podání podnětu
  k tomuto úřadu
 • 00:24:02 zpoplatněno částkou 10 tis. Kč.
 • 00:24:04 Návrh na zrušení tohoto poplatku
  leží rovněž u Ústavního soudu.
 • 00:24:08 Demokratický právní stát je zde
  od toho, aby svým občanům sloužil.
 • 00:24:12 Součástí této služby je právo
  občana obracet se na státní orgány
 • 00:24:16 se záležitostmi, které jsou
  ve veřejném zájmu.
 • 00:24:19 Takto vysoké poplatky vylučují
  obrovskou část společnosti
 • 00:24:23 z účasti na správě věcí veřejných.
 • 00:24:25 Z práva obracet se na úřady
  činí výsadu pro bohaté.
 • 00:24:28 Je selháním státu,
  pokud není schopen připravit
 • 00:24:32 a zrealizovat stavby
  základní infrastruktury.
 • 00:24:35 Nemůže svalovat vinu na občany,
  kteří poukazují
 • 00:24:38 na jeho pochybení.
 • 00:24:39 Ani jim brát právo
  rozhodovat o zemi,
 • 00:24:41 ve které žijí.
 • 00:24:44 -Údajným střetem zájmů premiéra
  Andreje Babiše
 • 00:24:48 se bude ve středu zabývat
  Evropský parlament.
 • 00:24:51 Na program ho prosadili
  evropští Zelení a Lidovci.
 • 00:24:54 Europoslanci by si měli vyslechnout
  stanoviska Evropské komise
 • 00:24:58 i Rady EU, nebudou však přijímat
  žádnou závěrečnou rezoluci.
 • 00:25:02 Babiš a česká vláda
  střet zájmů odmítají,
 • 00:25:05 argumentují přitom vlastní
  právní analýzou vypracovanou
 • 00:25:08 ministerstvem spravedlnosti.
 • 00:25:11 Bývalý polský prezident
  Lech Walesa se má omluvit
 • 00:25:15 někdejšímu premiérovi
  Jaroslawu Kaczyńskému
 • 00:25:18 za své výroky o letecké katastrofě
  z dubna 2010.
 • 00:25:21 Rozhodl o tom soud
  v severopolském Gdaňsku.
 • 00:25:24 Walesa nicméně nemusí zaplatit
  30 tisíc zlotých
 • 00:25:27 na dobročinné účely,
  jak dále požadoval Kaczyński.
 • 00:25:31 Rozsudek zatím není pravomocný.
 • 00:25:35 Šéf slovenské diplomacie
  Miroslav Lajčák se nakonec rozhodl
 • 00:25:39 pokračovat ve funkci
  ministra zahraničí.
 • 00:25:42 A to přesto, že slovenští poslanci
  odmítli migrační pakt OSN,
 • 00:25:46 který spojil se svým
  dalším angažmá ve slovenské vládě.
 • 00:25:50 Změnu svého postoje Lajčák
  zdůvodnil podporou,
 • 00:25:53 které se mu dostalo
  kromě jiných
 • 00:25:56 také od vrcholných politiků
  Slovenska.
 • 00:25:59 Důvodem bylo rovněž nadcházející
  předsednictví Slovenska
 • 00:26:03 v Organizaci pro bezpečnost
  a spolupráci v Evropě.
 • 00:26:06 To už byla poslední informace
  z dnešního vydání Týdne v justici.
 • 00:26:09 Hezký zbytek večera.
 • 00:26:11 Skryté titulky: Kroupová K.
  Česká televize Brno, 2018

Související