iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 12. 2011
19:55 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
12156
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Vlastenci bez sexu

Potřebujeme ve školách zavést vlasteneckou výchovu na úkor sexuální?

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Vlastenci bez sexu

 • 00:00:12 Když jsem si přečetl v novinách,
  že se bude na školách
 • 00:00:17 vyučovat vlastenectví,
  naskákala mi husí kůže.
 • 00:00:28 Myšlenka zvláštního předmětu
  Výchova k vlastenectví,
 • 00:00:31 je jednou ze stupidit,
  které přicházejí z ministerstva
 • 00:00:36 pod vedením současného ministra.
 • 00:00:43 Co se týče výuky k vlastenectví,
  myslím si, že je v pořádku,
 • 00:00:47 když se děti budou víc učit
  historii svého národa.
 • 00:00:54 To vše jsou nafouklé bubliny,
  podobně jako se sexuální výchovou.
 • 00:01:05 Předmět vlastenectví je něco
  zpozdilého a zbytečného,
 • 00:01:12 zavání to nacionalismem,
  z kterého jsme se vyzuli.
 • 00:01:20 Myslíte si,
  že se dá vlastenectví naučit?
 • 00:01:24 Ne.
 • 00:01:26 To se nedá naučit,
  vlastenectví je vrozené.
 • 00:01:32 Myslím si, že učebnice vlastenectví,
  tak jako výuka vlastenectví
 • 00:01:37 je blbost.
 • 00:01:59 Rádi bychom vám, pane ministře,
  poděkovali za vaše kroky
 • 00:02:02 ve funkci ministra školství.
 • 00:02:04 Jsme středoškolští učitelé
  a léta se ve výuce soustřeďujeme
 • 00:02:07 na výchovu k občanství, toleranci
  a kritickému myšlení.
 • 00:02:11 Často jsme naráželi na problémy,
  jak našim studentům přiblížit
 • 00:02:14 některá témata,
  hlavně sociálně-patologické jevy
 • 00:02:18 či komplikovaná historická období.
 • 00:02:23 Vaše duchaprostá rétorika,
 • 00:02:25 podpora
  ultrakonzervativních katolíků,
 • 00:02:28 mytologických nacionálních klišé,
  lidí přímo spojených s extremismem,
 • 00:02:33 záliba v měření, nálepkování
  a vážení studentů,
 • 00:02:37 to vše nám už měsíce slouží
  jako materiál
 • 00:02:40 umožňující vyučovat
  např. o 2. republice
 • 00:02:43 či rozdílu mezi vlastenectvím
  a náckovstvím,
 • 00:02:46 podobně jako nám v tomto směru
  slouží prezident země
 • 00:02:49 a jeho bizardní trabanti.
 • 00:02:52 Jsme si jisti, že sebevědomí budované
  na pouhém faktu
 • 00:02:55 příslušnosti k jakékoliv skupině
  je ve skutečnosti rezignací
 • 00:02:59 na svobodu a zodpovědnost.
 • 00:03:01 Ujišťujeme vás,
  že budeme učit o Karlu IV.,
 • 00:03:04 zvlášť o tom, v jakém smyslu
  byl tzv. Čechem.
 • 00:03:09 Či o té drobné lapálii
  s vyvražděním norimberských Židů.
 • 00:03:13 Podobně budeme po studentech chtít,
  aby nám vysvětlili,
 • 00:03:16 jaký má češství Jaromíra Jágra
  vztah k faktu,
 • 00:03:19 že je výborným hokejistou.
 • 00:03:23 Jsme naštvaní dlouho,
  ale co to bylo konkrétně?
 • 00:03:28 Konkrétně to byl článek
  v MF Dnes,
 • 00:03:30 ve kterém ministr Dobeš oznámil
  plán zavést do školy
 • 00:03:36 jako předmět výchovu
  k národnímu sebevědomí s tím,
 • 00:03:39 že vzdělávání bude mít 4 sloupy:
  češtinu, matematiku, cizí jazyk
 • 00:03:44 a výchovu k národnímu sebevědomí.
 • 00:03:46 Jako příklady vzorů,
  na kterých si čeští studenti
 • 00:03:49 mají budovat národní sebevědomí,
  uvedl Karla IV. a Jaromíra Jágra.
 • 00:03:54 To nám připadalo už moc.
 • 00:04:01 Myslím si, že slovo vlastenectví
  ty děti moc neznají.
 • 00:04:05 Děti jsou buď na něco hrdí,
  někam rády patří
 • 00:04:08 a předmět k národní hrdosti
  je nesmysl.
 • 00:04:15 To, že nám tady někdo bude něco
  říkat, neznamená,
 • 00:04:17 že si to zapamatujeme
  a budeme to brát vážně.
 • 00:04:20 Je každého věc,
  jak si to probere v hlavě.
 • 00:04:25 Jak může člověka napadnout zavést
  předmět výchova k vlastenectví?
 • 00:04:33 Je to jednoduché řešení:
  teď se naučíme být vlastenci.
 • 00:04:38 Ale to přece nejde.
 • 00:04:41 My musíme udělat něco pro to,
  abychom měli být na co pyšní.
 • 00:04:50 Vlastenectví se nedá naučit,
  je to vrozené v tom člověku.
 • 00:04:55 Někdo to má v srdci,
  že je mu líto,
 • 00:05:00 když se třeba někdo trápí
  v povodních,
 • 00:05:03 jako vlastenec tomu Čechovi pomůže.
 • 00:05:07 Každý to bere jinak.
 • 00:05:09 Sportovci jsou vlastenci,
  když vyhrají olympiádu,
 • 00:05:13 ale normální člověk může být
  vlastenec,
 • 00:05:19 když si třeba koupí české máslo.
 • 00:05:23 Je to těžké.
 • 00:05:25 Dítě řekne to,
  co si přineslo z domova,
 • 00:05:28 ne ze školy.
 • 00:05:31 Obraz vlastenectví našich dětí,
  v mém případě vnoučat,
 • 00:05:37 je obrazem o tom,
  co jim říkají o vlastenectví doma.
 • 00:05:46 Nelze to zužovat na to,
  že uděláme předmět vlastenectví.
 • 00:05:49 To bychom tomu udělali
  medvědí službu a došlo by k tomu,
 • 00:05:53 že by se žáci na takovou hodinu
  vůbec netěšili,
 • 00:05:58 protože se nedá během jedné hodiny
  vysvětlit,
 • 00:06:03 co by mělo být vlastenectví,
  a ještě z toho zkoušet.
 • 00:06:08 Dnes si budeme povídat o pojmu
  vlastenec, vlast a vlastenectví.
 • 00:06:16 Od roku 1938, kdy ji Němci utli,
  je u nás vlastenecká výchova
 • 00:06:21 něčím zakázaným.
 • 00:06:24 Učili jsme se,
  jak máme zdravit Hitlera,
 • 00:06:27 jak máme se radovat s německou říší,
  pak jsme se učili,
 • 00:06:29 jak máme milovat Sovětský svaz,
  Stalina,
 • 00:06:32 pak jsme ho vytrhávali z učebnic.
 • 00:06:36 Po sametové revoluci jsme začali
  zkoumat všechny své chyby,
 • 00:06:40 které jsme kdy napáchali,
  ne že by jich nebylo málo,
 • 00:06:45 ale zapomněli jsme na to,
  že národ, pokud přežil
 • 00:06:50 jako nejzápadněji postavený
  slovanský národ v Evropě,
 • 00:06:54 tak musel mít i kladné vlastnosti,
  nemohl to být jen národ špatný,
 • 00:06:59 který nic neumí, zbabělců, švejků.
 • 00:07:03 O tom by se měla
  vlastenecká výchova učit.
 • 00:07:09 Řeknu vám, jak je to se mnou:
  mluvíte s člověkem,
 • 00:07:13 který se živí humorem
  na téma Cimrman.
 • 00:07:20 Tohle divadlo mohlo vzniknout
  jen v zemi, v národě,
 • 00:07:27 který se už zbavil nacionalismu,
  protože my všechny národní mýty
 • 00:07:35 zlehčujeme, používáme je v humoru.
 • 00:07:41 Zlehčujeme i Husa, Komenského,
  Havlíčka, ale přitom je máme rádi.
 • 00:07:49 Ten humor je nezesměšňuje natolik,
  ale něco z toho,
 • 00:07:55 čemu říkáte vlastenectví,
  v nás asi je,
 • 00:07:58 protože jinak by nám to téma
  bylo lhostejné.
 • 00:08:03 HUDBA
 • 00:08:19 Rozumím zdrženlivosti
  české společnosti
 • 00:08:22 vůči vlastenecké rétorice,
  protože za ní se často skrývalo
 • 00:08:28 hurávlastenectví, národovectví,
 • 00:08:32 s kterým zápasili i Masaryk
  a Havlíček,
 • 00:08:35 kteří pro národ něco udělali.
 • 00:08:39 V 19. století se nacionalismus
  stal náhražkovým náboženstvím.
 • 00:08:44 Když osvícenství zpochybnilo
  tradiční náboženství,
 • 00:08:49 tak romantici namísto Boha
  postavili národ.
 • 00:08:59 Národovectví produkovalo
  různé mýty:
 • 00:09:03 v Německu rasový mýtus
  krve a půdy,
 • 00:09:05 u nás to byly mýty vyjádřené
  v rukopisech Královédvorském
 • 00:09:11 a Zelenohorském, proti nimž
  bojoval Masaryk.
 • 00:09:15 Nebo v panslovanství,
  obdivu k Rusku,
 • 00:09:18 s nímž polemizoval Havlíček,
  který Rusko dobře znal.
 • 00:09:22 Myslím, že někde přežívají
  tyto typy
 • 00:09:26 maloměstského nacionalismu,
  který byl spíš výrazem
 • 00:09:31 překřikování komplexů méněcennosti.
 • 00:09:34 Proto české národovectví bylo často
  spojeno s nenávistí
 • 00:09:38 k Němcům a Židům.
 • 00:09:41 To se odráželo v brožurkách,
  které pak inspirovaly
 • 00:09:44 český fašismus 2. republiky
  a z kterých dnes čerpá
 • 00:09:49 např. pan Bátora
  nebo radikální skinheadi,
 • 00:09:55 neonacisté a podobná hnutí.
 • 00:09:56 Chápu, když lidé vůči tomuto typu
  pseudovlastenectví říkají ne.
 • 00:10:04 (píseň)Kdož jste boží bojovníci
  a zákona jeho,
 • 00:10:11 prostež od Boha pomoci
  a doufejtež v něho.
 • 00:10:19 Přerůstá to.
 • 00:10:20 Každý extrémismus je nacionalismus.
 • 00:10:24 Myslím si, že je to účel,
  ne aby to přerostlo v náckovství,
 • 00:10:31 ale hraje se na strunu češství
  a jde o politický cíl.
 • 00:10:38 Nevím, zda ministr může citovat
  jen Jágra, nejsem si jistá,
 • 00:10:42 zda by s ním souhlasil,
  a Karla IV.
 • 00:10:45 Jak to, že nepadla ani jedna
  osobnost, která žije
 • 00:10:49 a která by asi panu Dobešovi
  a Klausovi řekla něco jiného,
 • 00:10:54 než co on propaguje,
  že je vlastenectví.
 • 00:11:08 Když budou dětem učitelé vyprávět,
  jak bývali Čechové jonáci,
 • 00:11:13 a děti se rozhlédnou kolem sebe
  a uvidí zemi,
 • 00:11:17 která korupcí politiků, soudců
  a policie je tak zdevastovaná
 • 00:11:23 a rozkradená, tak důsledkem toho
  může být anarchistická nálada
 • 00:11:30 nebo pocit hluboké beznaděje.
 • 00:11:33 Jestli se podaří v ČR vzbudit
  skutečné mravní autority
 • 00:11:38 a zatočit s těmi,
  kteří dnes reprezentují
 • 00:11:44 tu nezodpovědnou moc
  v ekonomické sféře,
 • 00:11:48 tak děti pak mohou být hrdé,
  že jsou občany ČR,
 • 00:11:53 aniž by z toho byli zkoušeni
  u tabule.
 • 00:11:59 Máš nějaké vzory,
  koho si vážíš v ČR?
 • 00:12:03 Asi sportovců.
 • 00:12:07 Politiků ne?
 • 00:12:12 Třeba Masaryk pro mne to moc vzor
  není, ale byl to významný člověk.
 • 00:12:19 V politice vzory nevím,
  nyní politika nic moc.
 • 00:12:25 Ti lidi jsou všichni zkorumpovaní.
 • 00:12:28 Kde sehnat morální autority?
  Živé morální autority.
 • 00:12:35 V politice to nejde, to víme,
  tím pádem nám vypadá hodně možností.
 • 00:12:44 Víme, že to jde blbě i v pedagogice,
  mezi lidmi, kteří by měli být
 • 00:12:53 vůdčími osobnostmi,
  kteří to nalévají do hlaviček dětí.
 • 00:13:02 Co si představujete
  jako vlastenectví?
 • 00:13:05 Masaryka, Komenského, Václava Havla,
  Karla IV., svatého Václava,
 • 00:13:17 Františka Palackého, J. K. Tyla.
 • 00:13:21 -Proč jste ho napsali?
  -Protože napsal hymnu.
 • 00:13:27 Morální autority v této společnosti
  jsou, ale moc je nepropagujeme.
 • 00:13:33 Určitými morálními autoritami
  jsou vědci, umělci, sportovci,
 • 00:13:37 ale my se zaměřujeme spíše
  na politiky
 • 00:13:41 a ve společnosti hledáme
  spíš negativa než pozitiva.
 • 00:13:46 Myslím, že je dobré být Čechem,
  a žije se nám dobře
 • 00:13:50 než v rozvojových zemích
  v Africe nebo Asii.
 • 00:13:55 Jsem rád,
  že jsem se narodil tady
 • 00:13:58 a jsem na to hrdý.
 • 00:14:02 Ve mně se vzbudí pocit pýchy,
  že patřím k tomuto národu
 • 00:14:08 ve chvíli, kdy je třeba v Japonsku
  zemětřesení, a já zjistím,
 • 00:14:13 že jsme poslali hodně peněz,
  že nám to není jedno.
 • 00:14:18 Nebo když vybírám na vozíčkáře,
  tak letos jsem vybral 7 milionů.
 • 00:14:25 Tady mám hezký pocit,
  že moje rodina je dobrá.
 • 00:14:31 Špatný pocit mám, když se dozvím,
  že jsme první v krádežích
 • 00:14:35 v samoobsluhách, že vítězíme.
 • 00:14:37 Úvodní titul "Češi vedou
  v rozkrádání obchodů,
 • 00:14:42 jsou stále lepší".
 • 00:14:45 -Na co jsi hrdá, že jsi Češka?
  -Na olympiádě, když Češi vyhrají,
 • 00:14:50 jsem hrdá, že jsem Čech.
 • 00:14:53 Češi!
 • 00:14:55 (píseň)Kdož jste boží bojovníci
  a zákona jeho,
 • 00:15:03 prostež od Boha pomoci
  a doufejtež v něho.
 • 00:15:11 Když jsme frajeři na Staroměstském
  a kdo neskáče, není Čech,
 • 00:15:14 to není vlastenectví.
 • 00:15:17 To všichni vědí.
 • 00:15:19 I novináři píší, že tím,
  že jsme vyhráli,
 • 00:15:24 se v národě vzedmulo vlastenectví.
 • 00:15:26 Chtěl bych vědět,
  co je to "vzedmulo" a "vlastenectví"
 • 00:15:30 v této souvislosti.
 • 00:15:32 A to je ta krásná země,
  země česká, domov můj,
 • 00:15:43 země česká, domov můj.
 • 00:15:54 -Jsou Češi vlastenci?
  -Úplní vlastenci ne,
 • 00:16:00 ale proti jiným státům ČR
  funguje už delší dobu
 • 00:16:10 a prvních pár let byli Češi větší
  vlastenci, jak vznikla,
 • 00:16:15 než jsou teď.
 • 00:16:19 Vlastenec má vlast moc rád
  a za nic by ji nedal,
 • 00:16:24 i kdyby ho mlátili.
 • 00:16:32 Každý si představuje
  vlastenectví jinak:
 • 00:16:35 někdo koupí škodovku,
  někdo přispěje na záchranu lidem
 • 00:16:42 postižených povodní.
 • 00:16:45 Jsem odpůrce předmětu
  na výchovu vlastenectví,
 • 00:16:48 je to stejné, jako byste
  na všech školách zavedl
 • 00:16:51 výchovu k náboženství.
 • 00:16:54 Je to postoj,
  který se vytváří ve více předmětech,
 • 00:16:58 v rodině, ve škole,
  aktivitami těch dětí.
 • 00:17:04 Vytvářet předmět vlastenectví
  je zrůdné.
 • 00:17:13 Mám zkušenost,
  že když někomu řeknete "teď",
 • 00:17:16 teď buď vlastenec,
  tak ho zarazím.
 • 00:17:21 Jak mám být teď vlastenec?
 • 00:17:24 V mé hodině se mi líbil chlapec,
  který řekl,
 • 00:17:30 že vlastenectví jde ze srdce.
  Ale do srdce ho musíme dostat.
 • 00:17:38 Ve škole by se mělo vlastenectví
  mělo promítat nejen v hodinách
 • 00:17:43 občanské výchovy,
  ale ve všech předmětech.
 • 00:17:49 Řekněte si tato 2 slova
  a musí vám to být podezřelé
 • 00:17:55 učebnice vlastenectví.
 • 00:18:01 Nepotřebujeme učebnice vlastenectví,
  potřebujeme, aby děti uměly dějepis
 • 00:18:06 a hlavně dějepis vlastního národa.
 • 00:18:10 Když se bude učit dobře dějepis,
  tak se děti dozvědí,
 • 00:18:14 co to stálo obětí,
  než se tato republika osamostatnila.
 • 00:18:22 Kolik životů to stálo
  a co to byl za cit,
 • 00:18:27 že kvůli němu byl člověk
  ochoten umřít?
 • 00:18:32 Když se tohle dobře učí,
  tak v dějepise dostanou
 • 00:18:38 dost podnětů a signálů pro to,
  aby věděly, co bylo před námi
 • 00:18:44 a proč je to tak,
  jak to je.
 • 00:18:48 Když slyším vás,
  připomene mi to Česko,
 • 00:18:51 které nefunguje moc dlouho,
  myslím Českou republiku,
 • 00:18:56 ale český národ je tu dost dlouho
  a byl dlouho pod nadvládou Němců.
 • 00:19:02 Je fajn, že český národ nezanikl
  a lidé za to bojovali.
 • 00:19:11 Je to takové líbivé,
  teď zrovna nám přijde,
 • 00:19:18 že jsme málo vlastenci,
  pak nám přijde,
 • 00:19:20 že nemluvíme otevřeně o sexu.
 • 00:19:30 Výbor na obranu rodičovských práv
  vytáhl do boje
 • 00:19:33 proti povinné sexuální výchově
  ve školách a má za sebou
 • 00:19:36 první úspěchy.
 • 00:19:37 Na pokyn ministra školství
  odstraňují z učebnic
 • 00:19:39 některé obrázky.
 • 00:19:41 Z ministerského webu zmizela
  i příručka pro pedagogy.
 • 00:19:43 O tento typ výchovy se má
  podle Výboru starat hlavně rodina.
 • 00:19:47 Ve škole by ji učitel mohl
  provozovat tak,
 • 00:19:49 jak se to některým rodičům nelíbí.
 • 00:19:52 Nepřípustné jsou i informace
  o sexuálním zneužívání,
 • 00:19:55 pohlavních chorobách
  či poruchách pohlavní identity.
 • 00:20:00 Nerozumím té velké nedůvěře
  k učitelům, kterým svěřují své děti,
 • 00:20:07 nechávají nás,
  abychom ovlivňovali jejich názory
 • 00:20:11 na literaturu, společnost,
  historii,
 • 00:20:16 ale o sexu s nimi mluvit nemůžeme?
 • 00:20:19 Na tamto jsme dobří,
  ale jinak jsme pitomci?
 • 00:20:25 Že by byl národ bez sexu,
  že odpadne 1 vyučovací hodina
 • 00:20:31 ve škole, je groteskní myšlenka.
 • 00:20:37 Sex byl, je a bude,
  na škole je nezávislý.
 • 00:20:42 Když škola do toho nebude
  strkat nos,
 • 00:20:46 tak bude sexu pomoženo.
 • 00:20:48 Mám pocit,
  že mají panický strach
 • 00:20:51 z termínu "intimní".
 • 00:20:52 Když se podívám na návrh,
  tak když je tu "intimní",
 • 00:20:56 tak je to vyškrtnuté.
 • 00:20:58 Nechápu, proč je vyškrtáváno záměrně,
 • 00:21:03 že zdraví je nejcennější hodnota.
 • 00:21:06 Vždy chtějí, aby tam bylo
  "důležitá hodnota".
 • 00:21:09 Nevím, zda jsem paranoidní,
  ale nejdůležitější je vlastenectví,
 • 00:21:15 Bůh vše zařídí.
 • 00:21:18 Děti potřebují mít nějaké informace,
  vždy se budu stavět za to,
 • 00:21:23 aby informace byly dávány
  vkusným způsobem,
 • 00:21:25 ať si rodiče zjišťují u ředitelů,
  jak jsou jejich učitelé proškolováni
 • 00:21:30 a jakými procházejí kurzy.
 • 00:21:33 To je nesmírně citlivá věc
  a neumím si představit,
 • 00:21:38 že přijde učitelka a řekne:
  "Otevřete si učebnici na straně 15
 • 00:21:42 a budeme probírat pohlavní styk."
 • 00:21:46 To je nesmysl.
 • 00:21:50 Před několika lety provedla
  Světová zdravotnická organizace
 • 00:21:54 16 výzkumů týkajících se účinků
  sexuální výchovy na školách
 • 00:22:01 na sexuální chování dětí
  a mládeže.
 • 00:22:06 Výsledky jsou jednoznačné:
  děti, kterým se dostalo
 • 00:22:11 vhodné sexuální výchovy
  už na základní škole,
 • 00:22:16 zahajují pohlavní život později,
  mají méně sexuálních partnerů,
 • 00:22:23 více se chrání
  před pohlavními chorobami
 • 00:22:28 a užívají více antikoncepci.
 • 00:22:33 To je přesný opak toho,
  co o tom tvrdí odpůrci
 • 00:22:37 sexuální výchovy.
 • 00:22:42 Vždy si vzpomenu na mého učitele,
  pátera Reinsberga,
 • 00:22:46 jednoho z nejzkušenějších
  českých zpovědníků,
 • 00:22:51 který dával snoubencům před svatbou
  příručku o sexuálním životě.
 • 00:23:03 Já jsem se tenkrát jako mladý,
  hloupý, katolický tradicionalista
 • 00:23:08 nad tím pohoršoval.
 • 00:23:09 On se na mne hezky podíval
  moudrýma očima a říkal:
 • 00:23:15 "Kdybys věděl,
  kolik těch zbožných párů,
 • 00:23:18 kolik těch manželství ztroskotá
  na tom,
 • 00:23:21 že ti lidé se nenaučili
  pořádně souložit."
 • 00:23:24 Dneska po 33 letech kněžství
  na něj často vzpomínám.
 • 00:23:29 Když jsem slyšel, že mladý muž,
  který úspěšně unikal
 • 00:23:33 sexuální osvětě o svatební noci
  své nastávající při milostném aktu
 • 00:23:39 zlomil stehenní kost,
  tak jsem si řekl,
 • 00:23:42 že troška sexuální osvěty
  ve školách by neškodila.
 • 00:23:49 Naštěstí vlastenci souloží stejně
  jako ti,
 • 00:23:53 kteří se cítí být
  kosmopolitně založení.
 • 00:23:58 Jde jen o tom,
  aby vlastenci i kosmopolité
 • 00:24:02 souložili bezpečně, zodpovědně
  a s láskou ke svým partnerům.
 • 00:24:19 Ve chvíli, kdy jsme svobodní,
  tak my si sami rozhodujeme,
 • 00:24:22 co budeme číst,
  čemu budeme věřit.
 • 00:24:31 Všichni si sami rozhodneme,
  zda budeme skutečnými vlastenci,
 • 00:24:35 nebo nebudeme.
 • 00:24:36 Nebo budeme pseudovlastenci
  a budeme vykřikovat na náměstích,
 • 00:24:40 že kdo neskáče, není Čech.
 • 00:24:43 (píseň)Čechy krásné, Čechy vaše,
  chladné pivo, horká kaše,
 • 00:24:50 Čechy vaše překrásné,
  chvíli slunce, pak zas ne...
 • 00:24:59 Já bych všem, kteří by chtěli zavádět
  speciální výchovu
 • 00:25:03 k vlastenectví, připomněl verše
  K. H. Borovského:
 • 00:25:07 Kéž by nám Pánbůh to vlastenectví
  z huby do rukou vraziti ráčil.
 • 00:25:23 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2011

Související