iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 9. 2011
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
11778
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Osmdesátiletí sedláci

Má smysl navazovat na násilně přerušenou rolnickou tradici a obnovovat vztah k půdě?

24 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Osmdesátiletí sedláci

 • 00:00:14 PÍSEŇ
 • 00:00:40 Nejprve se nakrmím dobytek,
  potom sám sebe.
 • 00:00:44 Nejprve se pracuje v chlévě.
 • 00:00:46 Tam není čas na snídani.
 • 00:00:49 Už volají, troubí
  na poplach.
 • 00:00:56 Posnídám a zase do roboty.
 • 00:01:01 Ti mladí o to nemají zájem.
 • 00:01:05 Proč? Protože se to nevyplatí.
 • 00:01:10 Co tam je?
  Můj táta a já.
 • 00:01:14 On sekal jetel na semeno.
  Já jsem mu to musela trhat z kosy.
 • 00:01:23 Mí rodiče, kteří měli hospodářství,
  na děti neměli čas,
 • 00:01:28 a tak moje starší sestra
  byla vychována u rodičů matky v Hati
 • 00:01:34 a já jsem od 1 roku do 6 let byl tam.
 • 00:01:39 Když jsem šel do školy,
  rodiče mě vzali domů,
 • 00:01:45 samozřejmě na práci,
  aby někoho měli.
 • 00:01:56 Sovětský svaz důsledně
  uplatňuje heslo:
 • 00:01:59 Dřinu strojům.
 • 00:02:01 Tak to při žních vypadá
  jako v továrně na zrní.
 • 00:02:09 To jsou výhody zemědělské
  velkovýroby.
 • 00:02:19 Násilná kolektivizace
  v podobě ztvárněné
 • 00:02:22 třeba Všemi dobrými rodáky
  je něco, co velmi dobře ukazuje,
 • 00:02:26 že jakýsi kořen, zemitost
  v sedláctví vždycky byla,
 • 00:02:32 a že o ní komunistická strana
  velmi dobře věděla.
 • 00:02:36 Kolektivizace neměla za cíl
  primárně velkovýrobu
 • 00:02:40 v zemědělství,
 • 00:02:41 ale prvotním důvodem kolektivizace
  bylo zlomení charakteru národa.
 • 00:02:49 To byla komunistická nenávist
  vůči velkým sedlákům
 • 00:02:53 a za to by se komunisté
  omluvit měli.
 • 00:02:59 Kolektivizace...
 • 00:03:01 V letech 1951-53 se začínala
  zakládat JZD.
 • 00:03:05 Otec nechtěl jít do družstva.
 • 00:03:11 Šel na obecní schůzi,
  pohádal se tam, pak se i popral.
 • 00:03:16 Stavěl si hlavu, že nepůjde.
 • 00:03:21 Ráno kdosi přišel,
  že se otec má dostavit na MNV.
 • 00:03:26 Pozvali ho tam, tak tam šel.
 • 00:03:29 Hodinu, dvě, tři, čtyři otce nebylo.
 • 00:03:34 Řekli nám, že tu otec není,
 • 00:03:36 protože ho odvezli do Ostravy
  do vazby.
 • 00:03:44 Mého tátu v r. 1953 zavřeli
  komunisté.
 • 00:03:47 Nechtěl vstoupit do JZD.
 • 00:03:49 On byl největší sedlák
  v Bohuslavicích,
 • 00:03:52 tak měl jako první podepsat.
 • 00:03:54 Ale on nechtěl, aby lidé ukazovali,
  že on je přivedl do neštěstí.
 • 00:04:01 Nepodepsal.
 • 00:04:03 Potom přijeli z SNB,
  že pojedeme na protokol do Hlučína
 • 00:04:08 a už tam zůstal.
 • 00:04:10 Už se domů nevrátil.
 • 00:04:13 Potom měl soud, kde pozvali
  i pracovníky,
 • 00:04:19 protože chtěli příčinu,
  ale žádné neměli,
 • 00:04:25 protože ti lidé říkali,
  že byl dobrý, že platil.
 • 00:04:30 Neměli za co ho zavřít.
 • 00:04:36 Pak mu na to uvalili konfiskaci
  a zavřeli ho.
 • 00:04:42 Byl předepsán systém dodávek,
  kolik měl kdo odvést státu.
 • 00:04:46 Dalo se s tím manipulovat.
 • 00:04:49 Bohatým sedlákům se předepsaly
  dodávky, které nemohli plnit.
 • 00:04:55 Dále se jim omezil přístup
  k umělým hnojivům, ke strojům,
 • 00:04:59 ke všemu, co potřebovali.
 • 00:05:03 Rada MNV schválila označení
  za kulaky J. Theuera, A. Theuerové...
 • 00:05:09 a zároveň schválila,
  aby jim a Adolfu Mrkvovi
 • 00:05:13 byl vypnut elektrický proud.
 • 00:05:17 Tehdy byly pojistky na sloupech,
  vyšroubovali pojistky,
 • 00:05:20 odpojili proud a hotovo.
 • 00:05:22 Nehodlali se bavit.
 • 00:05:24 My jsme s tatíkem ve 2 v noci
  vylezli na sloup,
 • 00:05:32 tatík zašrouboval pojistky,
  odlepili jsme nálepky
 • 00:05:40 a v noci se šrotovalo.
 • 00:05:42 Bylo dobré, že sousedi
  nás nepráskli.
 • 00:05:47 Pak docházelo k tomu,
  že spousta selských usedlostí
 • 00:05:51 začala upadat,
 • 00:05:53 což se bralo jako důkaz,
  že kulaci špatně hospodaří,
 • 00:06:00 a že jejich systém hospodaření
  je nemožný,
 • 00:06:05 že to takhle dál nejde.
 • 00:06:07 V některých případech dokonce
  je zcela uměle obvinili,
 • 00:06:11 že to dělají záměrně
  jako sabotáž.
 • 00:06:15 Kriminálka v autě přijela do dvora
  a už vyváděli dobytek z chlévů,
 • 00:06:22 nakládali je na auto a odváželi.
 • 00:06:26 Nikoho se neptali.
  Doma jsem byl jen já a matka.
 • 00:06:31 Vytrhli zámek od stodoly,
  zapřáhli mlátičku za sebe
 • 00:06:35 a byli pryč.
 • 00:06:39 Přišla exekuce, zabavili 4 býky,
  6 vepřů, motorku, šicí stroj,
 • 00:06:48 vysavač, ledničku.
 • 00:06:51 Já jsem byl nemocný už předtím,
  tak jsem jel za paní primářkou
 • 00:06:58 a povídám jí, co se stalo.
 • 00:07:03 Tak mi vystavila potvrzení,
  že pro zdraví ledničku potřebuji.
 • 00:07:11 Toto potvrzení jsme poslali
  na obec.
 • 00:07:15 Byl tam tajemník, rodák z Bolatic,
  byl také u Wehrmachtu.
 • 00:07:24 Dostali jsme odpověď,
  že jsme samozásobitelé,
 • 00:07:29 takže lednička je přepych.
 • 00:07:37 Ani potvrzení od primářky neplatilo.
 • 00:07:44 Ministr zemědělství po nastoupení
  do úřadu vyhlásil,
 • 00:07:48 že do 15. května tohoto roku
  vydá 6 tis. vlastnických dekretů
 • 00:07:54 na konfiskovanou půdu.
 • 00:07:56 Jsou to pěkné balíky dekretů
  a jedno pero na ně nestačí.
 • 00:08:01 Každý dekret je hřebíčkem
  do rakve nepřátelských
 • 00:08:04 a zrádcovských velkostatkářů.
 • 00:08:08 Tátu zavřeli 18. února,
  mě, mámu a výminkářku
 • 00:08:12 vyváželi 17. března.
 • 00:08:16 Přišli nám den předtím říct,
  že se budeme stěhovat
 • 00:08:20 do Královic u Prahy.
 • 00:08:23 Museli jsme to nechat stát,
  jak to bylo,
 • 00:08:26 nic jsme si nemohli vzít.
 • 00:08:28 Jen postel, skříň, stůl a židle.
  Nic víc. Nastoupit a jet.
 • 00:08:33 Nebavili se s námi.
 • 00:08:35 Jen ten tajný, který s námi jel
  až do těch Královic.
 • 00:08:41 Říkal, ať nebrečíme, víte,
  Bohuslavice se přišly rozloučit.
 • 00:08:50 Všichni brečeli,
  ale on říkal, ať nebrečíme,
 • 00:08:53 že se rozbrečí s námi.
 • 00:08:55 Poděkujte Národnímu výboru,
  že vás vyvezli.
 • 00:09:01 Ten v tom měl prsty.
 • 00:09:15 Seberte se a běžte.
 • 00:09:18 Jako s vrahy nebo se zločinci
  se s těmi lidmi jednalo,
 • 00:09:23 a to jen proto, že lpěli
  na své půdě, chtěli na ní hospodařit
 • 00:09:31 a těm nahoře se to nelíbilo.
 • 00:09:35 Nevím, kdo poradil matce,
  ať si lehne do postele a tvrdí,
 • 00:09:40 že je nahá.
 • 00:09:42 Kriminálka přišla a ať vstane.
  Že se má sbalit a odvezou nás.
 • 00:09:53 Máti jim říkala:
 • 00:09:55 "Nedotýkejte se mě, nechoďte blíž,
  já jsem pod peřinou nahá."
 • 00:10:01 Nahá nebyla, ale říkala to.
 • 00:10:06 Neměli odvahu k posteli přijít,
  odhrnout peřinu,
 • 00:10:11 že by ji násilím z lůžka vytáhli.
 • 00:10:15 Přemlouvali ji, ale po 4-5 hodinách
  sbalili všechno, nastartovali
 • 00:10:24 a odjeli bez nás.
 • 00:10:27 Tím pádem jsme tu zůstali.
 • 00:10:31 O možnosti násilného vystěhování
  hovořil tajný pokyn
 • 00:10:35 pro provádění kolektivizace
  z počátku 50. let,
 • 00:10:39 který vzešel z nejvyšších míst.
 • 00:10:43 To už byla otázka místních podmínek.
 • 00:10:46 Někde to neuplatňovali,
  někde ano.
 • 00:10:49 Vyřizování osobních účtů,
 • 00:10:52 všelijaké věci
  v tom mohly hrát roli.
 • 00:11:06 Kdybychom dokázali sedlákům,
  rolníkům,
 • 00:11:09 které potupně nazýváme vidláky,
 • 00:11:11 přiznat skutečně vše, co dokáží
  společnosti poskytnout,
 • 00:11:16 byli bychom překvapeni,
  jak mnoho toho je.
 • 00:11:42 Když budou pořád zastavovat
  zemědělskou půdu,
 • 00:11:46 bude méně potravy... Tak co?
 • 00:12:00 Občas vidím pole neobdělané,
  plné lebedy,
 • 00:12:04 tak jsem se zamyslela a říkám si,
  že jak tak dále budeme pokračovat,
 • 00:12:10 naše další generace
  nebudou mít co jíst.
 • 00:12:15 Moji vnukové už nevědí,
  co je snop.
 • 00:12:21 Neví, co je kráva, vše mizí.
 • 00:12:34 Každý rok je méně dobytka,
  méně prasat, drůbeže.
 • 00:12:42 Všecko klesá.
 • 00:12:46 Vezměte si bolatický kravín,
  je prázdný.
 • 00:12:49 Na Moravci byly krávy,
  je prázdný.
 • 00:12:52 V Bohuslavicích byl kravín.
  Je prázdný.
 • 00:13:03 Pojedu, ale pomalu.
 • 00:13:07 Sedlák si nikdy nestěžoval.
 • 00:13:10 Nebylo na rozhazování,
  ale žilo se.
 • 00:13:17 Chlapi šli všichni do zahraničí
  do roboty.
 • 00:13:21 Ženské měly po 25 arech půdy,
  každá chovala kozu.
 • 00:13:27 Meze, které byly mezi obilím,
  vysekaly pro tu kozu.
 • 00:13:40 Kdo by to dělal dneska?
 • 00:13:42 Podívejte se, jak to vypadá
  kolem cest, silnic.
 • 00:13:47 Je tam samé křoví,
  kopřivy takhle velké.
 • 00:13:52 A tolik lidí je na podpoře.
 • 00:13:54 Proč je nenechají odpracovat
  aspoň pár hodin,
 • 00:13:57 aby to dali do pořádku?
 • 00:14:01 Další, co nám sedlák,
  budeme-li mu rozumět,
 • 00:14:03 může poskytnout, je úspora peněz.
 • 00:14:07 Rozumní lidé, např. počínaje
  ministerstvem ŽP,
 • 00:14:11 které to má v popisu práce,
  se pokoušejí kulturní krajinu udržet,
 • 00:14:18 dáváme z našich daní nemalé peníze
  do programu péče o krajinu.
 • 00:14:24 Za tyto peníze kosíme trávu,
  kterou nikdo nechce,
 • 00:14:29 protože jsme ztratili dobytek.
 • 00:14:32 Je to obrovský paradox.
 • 00:14:34 Mléko, mléčné výrobky někdy dovážíme
  stejně jako za drahé peníze maso,
 • 00:14:41 se vším vynaložením externalit,
  přitom platíme někomu,
 • 00:14:45 kdo pokosí trávu, nechá ji uschnout
  a nákladně ji pak likviduje.
 • 00:14:51 To je přece absurdní,
  paradoxní situace.
 • 00:15:06 Otec přijel z nucených prací,
  když si to odseděl.
 • 00:15:11 Pamatuji si, že přišel do kuchyně,
  sedl si a rozbrečel se.
 • 00:15:17 Říkal, jak je tam mlátili...
 • 00:15:27 Když tátovi vyprchal trest,
  tak ho propustili,
 • 00:15:32 přivezli sanitkou s doporučením,
  aby jel ihned do nejbližší nemocnice
 • 00:15:38 Za měsíc zemřel.
 • 00:15:43 Chtěli jsme pohřeb na našem statku,
 • 00:15:48 chtěli jsme ho odtud vynést
  na ten hřbitov.
 • 00:15:52 Byl tam nájemník Hubert Pachula
  a ten řekl,
 • 00:15:58 že jestli ho tam přivezou,
  že ho zakope do hnoje.
 • 00:16:09 Nevím, jakou funkci tady měl.
 • 00:16:11 Když nás odvezli,
  nastěhoval se do statku
 • 00:16:15 a už to bylo jeho.
 • 00:16:24 Česká povaha se nedá aplikovat
  na všechny lidi.
 • 00:16:28 Máte lidi různé.
 • 00:16:30 Já bych řekl, že se hodně mluví
  o tom, že v té naší české povaze
 • 00:16:37 je dědictví Rakouska,
 • 00:16:40 kdy jsme nebyli samostatným státem,
 • 00:16:43 ale byli jsme pod tlakem moci,
  kterou jsme považovali za cizí,
 • 00:16:48 museli se jí přizpůsobovat,
  hledat způsob soužití.
 • 00:16:55 Na druhé straně ta závist,
  vyřizování účtů...
 • 00:17:02 Řekl bych, že se to do vžitého
  stereotypu české povahy
 • 00:17:07 dá zahrnout.
 • 00:17:10 Místní sedláci chtěli matce pomoct,
  ale každý by pomohl do své stodoly.
 • 00:17:17 Měli jsme koně, který kousal.
  nedalo se k němu dostat.
 • 00:17:22 Když jsme přijeli na pole,
  druhý sedlák už nakládal,
 • 00:17:33 bral to, jako by to bylo jeho.
 • 00:17:38 Já jsem začal nadávat
  jako 12letý synek.
 • 00:17:44 Sedlák mě tehdy chtěl zmlátit.
 • 00:17:50 S tím koněm jsem byl ale spřátelený.
 • 00:17:54 Skočil jsem pod koně,
  ten mi neublížil
 • 00:17:57 a sedlák se ke mně nedostal.
 • 00:17:59 Začal couvat, kůň po něm frkal,
  skočil by po něm.
 • 00:18:05 Myslíte, že někdo přišel
  ze sedláků, že jsme na tom špatně
 • 00:18:09 a nabídli nám krajíc chleba
  nebo kousek másla?
 • 00:18:18 Neexistuje.
 • 00:18:20 Jednou jste zlikvidováni,
  jste nejhorší, tečka.
 • 00:18:25 Zabrat, vybrat, ukrást...
 • 00:18:28 Chtěli asi všecko zničit.
  Co s tím dokázali? Nic.
 • 00:18:34 Ty statky zničili úplně všem.
 • 00:18:38 Je jedno, jestli mluvíte
  o Čechách nebo o zdejším kraji.
 • 00:18:41 Všichni to měli zničené.
 • 00:18:44 Tady kdysi stály chlévy,
  tady stála stodola,
 • 00:18:48 tu jsem též zboural.
 • 00:18:51 Všecko jsem zlikvidoval.
  Bylo to k ničemu v dnešní době.
 • 00:18:58 Grunt se nedělí,
 • 00:19:00 měl by se nejstaršímu synovi
  předat ve stavu lepším,
 • 00:19:05 než jak jsem ho zdědil od táty.
 • 00:19:12 Všecko jsme prožil
  a zaměstnali mě v JZD.
 • 00:19:19 Na dobré úrovni jsem byl.
 • 00:19:23 Jednou mě zavolal předseda JZD
  do kanceláře a říká:
 • 00:19:31 "Jindro, půjdeš do strany."
 • 00:19:34 Já na to: "Kdo? Já?"
 • 00:19:37 To už jsem měl 3 malé děti.
 • 00:19:40 Pořád jsem pamatoval 50. léta,
  co vyváděli.
 • 00:19:44 On říká, že právě proto.
 • 00:19:46 Že podepíšu přihlášku,
  nebo udělají se mnou to,
 • 00:19:51 co s námi v těch 50. letech.
 • 00:19:54 Podepsal jsem to.
  Otec se se mnou nebavil možná rok.
 • 00:20:01 Já jsem ale řekl,
  že radši budu držet hubu a krok,
 • 00:20:06 protože mám děcka na krku,
 • 00:20:09 nemohl jsem je nechat tak
  a být bez práce.
 • 00:20:16 Doma jsme nic neměli,
  všecko nám vzali.
 • 00:20:36 40 let totalitního režimu,
  kterému předcházel nacismus,
 • 00:20:41 zbavilo lidi vlastnických práv,
  ale i vztahu k půdě.
 • 00:20:48 Vztahu k majetku, ke gruntu.
 • 00:20:53 Co se týče navrácení
  zabaveného majetku,
 • 00:20:56 vrátili Vám to?
 • 00:20:57 To víte, že jo!
 • 00:21:01 Snažili se, aby nám nemuseli
  nic dát.
 • 00:21:05 Dali nám 100 tisíc za statek.
 • 00:21:09 Já jsem na to řekla,
  že tolik stála jen střecha,
 • 00:21:12 tak co ten zbytek?
 • 00:21:15 Byli jsme rádi,
  že JZD si pole nechalo v nájmu.
 • 00:21:21 Otec už byl starý, v důchodu,
  já měl své zaměstnání.
 • 00:21:33 Z mých sourozenců k tomu
  nikdo neměl vztah.
 • 00:21:38 Čekáte od státu nějakou omluvu?
 • 00:21:41 Ale ne, to všecko přebolelo.
  Dneska už je jiný svět.
 • 00:21:50 Ti mladí už nemají k tomu vztah.
 • 00:21:56 Je málo takových, kteří by chtěli
  hospodařit.
 • 00:22:01 Kdo dneska pokračuje po vás?
 • 00:22:04 -Synek, mladý Pavlík.
  -Váš vnuk?-No, ten.
 • 00:22:13 Mně už je 83 let, já už končím.
 • 00:22:20 On je pracovitý,
  nemusíte mu ani říkat,
 • 00:22:23 že má něco dělat.
 • 00:22:24 Ví, co má dělat.
 • 00:22:37 Aby člověk měl své zázemí,
  své pevné místo ve světě,
 • 00:22:41 v krajině, potřebuje 2 hlavní věci:
 • 00:22:44 Potřebuje se s krajinou
  identifikovat,
 • 00:22:48 tzn., že krajina se mu musí líbit.
 • 00:22:51 Za druhé, musí se umět v krajině
  orientovat.
 • 00:22:55 Krajina, která má meze, souvratě
  a remízky,
 • 00:22:59 je krajina, ve které se cítím dobře,
  ve které se dokážu orientovat.
 • 00:23:04 Krajina, která je pro mě bezpečná.
 • 00:23:07 Bezpečí je prastará lidská potřeba,
 • 00:23:12 kterou nám na rozdíl od mnoha jiných
  nemůže dát příroda,
 • 00:23:17 ale dává nám ji dobré lidské
  společenství,
 • 00:23:22 kde si jeden druhého vážíme.
 • 00:23:25 Potravní soběstačnost
  a potravní bezpečnost
 • 00:23:30 jsou parametry, které na počátku
  cyklické a stále opakované
 • 00:23:36 ekonomické a finanční krize,
  budou hodnotami,
 • 00:23:40 které ještě rádi doceníme.
 • 00:23:47 Já jsem odmalička zvyklý
  pracovat v zemědělství.
 • 00:23:51 Táta onemocněl v r. 1940/41,
  tak jsem mu musel pomáhat.
 • 00:24:00 Od 14 let jsem musel
  celé hospodářství obdělávat.
 • 00:24:07 S koňmi na poli atd.
 • 00:24:13 Dokud se člověk umí hýbat,
  tak se musí hýbat.
 • 00:24:20 Jak se přestane hýbat,
  je konec,
 • 00:24:23 svalstvo ztuhne, ztvrdne
  a konec.
 • 00:24:37 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize, 2011

Související