iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 6. 2011
22:05 na ČT2

1 2 3 4 5

17 hlasů
19975
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Rasismus naruby

Kdo diskriminuje a kdo je vlastně diskriminován? Kam až sahá hranice tolerance v naší společnosti?

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Rasismus naruby

 • 00:00:11 Snažím se nechodit večer ven
  a vyhýbat se parkům.
 • 00:00:17 Malí rómští kluci vletěli
  na jednoho malého kluka
 • 00:00:22 a obrali ho o pár korun,
  které měl u sebe.
 • 00:00:27 Přepadávají tady lidi
 • 00:00:29 a člověk by se bál za chvíli
  vyjít ven.
 • 00:00:32 My jsme také lidi,
  nejsme zvířata.
 • 00:00:33 Nashledanou.
 • 00:00:35 Mluvil jsem s policistou,
  řekl mi, že se musím jí schovat.
 • 00:00:39 To je válečná doba?
 • 00:00:41 Když se na ně za komunistů
  zadupalo, tak utekli,
 • 00:00:44 teď jsou zvyklí vytáhnout kudlu.
 • 00:00:47 Nejvíce to asi vyvrcholilo
  znásilněním té holky.
 • 00:00:51 Pak to dají do médií,
 • 00:00:52 že jsou diskriminovaní atd.,
  píše se o tom a je to zkreslené.
 • 00:00:58 Je to rasismus naruby,
  úplně automaticky.
 • 00:01:02 Můžou si už dovolit cokoliv
  a my abychom byli zticha.
 • 00:01:25 Problém to byl vždy, ale řeklo se,
 • 00:01:28 že musíme počítat s tím,
  že tito lidé problematičtí jsou.
 • 00:01:34 Teď jsme u toho,
  že se jim začaly tolerovat
 • 00:01:37 některé jejich prohřešky.
 • 00:01:39 Řekneme si,
  že to nemá cenu hlásit,
 • 00:01:42 protože co si na něm vezmu.
 • 00:01:46 Ukradli mi kola, dřevo,
  ukradli, na co přišli.
 • 00:01:52 Je tady spousta Romů,
  kteří tady nemají ani trvalý pobyt.
 • 00:01:59 Pak došlo k znásilnění 21leté dívky
  v centru města.
 • 00:02:05 Odstartovalo to explozi
  problematického soužití.
 • 00:02:15 Nejsou všichni stejní,
  někteří jsou dobří.
 • 00:02:18 Je to stejné jako u nás bílých,
 • 00:02:20 také jsme někteří dobří
  a někteří přepadávají a znásilňují.
 • 00:02:25 Je to na obě strany,
  akorát u nich si řeknou,
 • 00:02:28 jsou to Romové
  a tím to mají horší.
 • 00:02:32 Myslím si,
 • 00:02:33 že by to nikdy tady nebylo
  tak hrozné,
 • 00:02:36 kdyby nedělali,
  že se tady bůhvíco stalo.
 • 00:02:43 V Litvínově nebo někde jinde
  to bylo 100krát horší než tady.
 • 00:02:48 Lidi, co tady dělali bordel,
  pozavírali a je klid.
 • 00:02:51 Tady byl vždy klid.
 • 00:02:52 To nedělala většina,
  to dělalo pět, šest lidí
 • 00:02:55 a ti už jsou dávno pryč.
 • 00:02:59 Já jsem k události znásilnění
  vydal ostré prohlášení,
 • 00:03:05 že se tady cikáni poflakují,
  obsazují lavičky, přepadávají,
 • 00:03:12 znásilňují a bylo na mě
  podané trestní oznámení
 • 00:03:17 za hanobení rasy národa
  a podněcování k rasové nenávisti.
 • 00:03:25 Chce být populární,
 • 00:03:26 tak ať je populární,
  ale jiným způsobem,
 • 00:03:29 ne aby nás ponižoval jako zvířata.
  To nejde, my se bránit nemůžeme.
 • 00:03:38 Od pana starosty to je spíše
  mediální věc, chtěl se zviditelnit.
 • 00:03:49 V životě jsem nebyla trestaná,
  nebyla jsem zavřená,
 • 00:03:55 nevím, co to je vězení,
  nemůže takhle s člověkem jednat.
 • 00:04:04 Pan starosta vlastně otočil v čase,
  kdy měl ještě přidat.
 • 00:04:08 To byl ten problém.
 • 00:04:09 Vybral si k tomu
  nejméně vhodný okamžik,
 • 00:04:12 nejméně vhodnou záminku.
 • 00:04:13 Došlo ke znásilnění,
  které on velmi etnizoval.
 • 00:04:18 Pan starosta Louda
  je ve vedení radnice už 17 let,
 • 00:04:21 v podstatě celou dobu měl možnost
  tuto situaci řešit.
 • 00:04:27 Už v roce 1992 jsme používali
  institut veřejných prací.
 • 00:04:32 Měli jsme romského koordinátora,
  dnes máme terénního pracovníka,
 • 00:04:40 jsou tam občanská sdružení,
  které město podporuje.
 • 00:04:46 Jestli někdo tvrdí,
  že nic neděláme...
 • 00:04:50 To vyvrcholilo,
  že dnes majorita říká,
 • 00:04:54 že děláme pro Romy tolik,
  že opravdu nemusejí nic dělat.
 • 00:05:03 Potom se divíte, že oni z nudy,
  protože nemají co dělat,
 • 00:05:09 otravují a dělají nepořádek.
 • 00:05:16 Já jsem měla v úmyslu
  a mám stále v úmyslu,
 • 00:05:19 se do Nového Bydžova
  ještě podívat,
 • 00:05:21 s panem starostou si promluvit,
  abych viděla na vlastní oči to,
 • 00:05:27 co místní samosprávy dělají,
  na co si stěžují,
 • 00:05:29 abych to dokázala ohodnotit
  jinak než pouze na základě
 • 00:05:34 zprostředkovaných informací.
 • 00:05:37 Máme tady slovní ekvilibristiku
  různých institucí,
 • 00:05:41 ale jádro problému se řešit
  zatím nedaří.
 • 00:05:48 -Ticho, drž hubu.
  -Já se s ním nehádám, klídek.
 • 00:05:54 -Domluvíme se?
  -Jak se domluvíme?
 • 00:05:57 Kolik nám dlužíte?
  150 tisíc Kč.
 • 00:06:00 Mariáne, to nemůžete
  nikdy splatit.
 • 00:06:03 Veřejné mínění jako by mělo pocit,
 • 00:06:06 že z hlediska
  většinového obyvatelstva
 • 00:06:08 už bylo pro řešení romské otázky
  uděláno dost,
 • 00:06:12 a že je nyní na samotných Romech,
 • 00:06:14 aby předvedli svou část
  domácí úlohy.
 • 00:06:19 150 tisíc nejste v životě
  schopen zaplatit.
 • 00:06:22 -Domluvím se na splátkách.
  -Ani nechcete.
 • 00:06:25 Neřvi, když já mluvím!
 • 00:06:31 Agentura pro sociální začleňování
  vznikla v roce 2008
 • 00:06:35 vládním usnesením
  a má dva úkoly:
 • 00:06:37 Ten první je pomáhat samosprávám,
  městům a obcím v ČR
 • 00:06:42 při sociálním začleňování.
 • 00:06:44 Dalším úkolem je pomáhat
  na státní správní úrovni,
 • 00:06:47 koordinovat práci resortů
  a dalších institucí státní správy,
 • 00:06:52 aby jejich politiky směřovaly
 • 00:06:54 i k sociálně vyloučeným
  obyvatelům v ČR.
 • 00:06:58 Co se týká agentury
  pro sociální začleňování,
 • 00:07:01 tak já to chápu jako alibi vlády,
  že řeší romskou situaci.
 • 00:07:07 Agentura dělá duplicitně to,
  co dělají jednotlivá města.
 • 00:07:12 V Chomutově máme zpracován
  komunitní plán sociální oblasti.
 • 00:07:16 Agentura v podstatě mapuje,
 • 00:07:18 co má město zpracováno
  bez znalosti místního prostředí
 • 00:07:22 a vytváří spousty analýz,
  které jsou téměř k ničemu.
 • 00:07:28 Uvádí tam nepravdivé údaje.
 • 00:07:31 Na rozdíl od analýz,
 • 00:07:33 které si za pomoci odborníků
  zpracovalo město.
 • 00:07:38 Zábradlí samozřejmě chybí,
  ale tady je.
 • 00:07:43 Že jim nevadí,
  že děti můžou spadnout.
 • 00:07:47 Známe případy celé řady starostů,
 • 00:07:49 kteří úmyslně zneužívají situaci
  ve vyloučených lokalitách,
 • 00:07:53 vytvářejí antagonistické postoje
  mezi majoritou a minoritou.
 • 00:07:59 Říkají, že to jsou lidé,
  kteří se nechtějí začleňovat,
 • 00:08:03 kteří si za svou situaci mohou sami,
  kteří jsou nepřizpůsobiví,
 • 00:08:07 jsou to neplatiči.
 • 00:08:09 Podobné termíny používají k tomu,
  aby označili skupinu jako nepřítele
 • 00:08:14 a vystavili si na nich
  vlastní politiku.
 • 00:08:20 Paní Janáčková nám pomáhá,
  ona není špatná.
 • 00:08:30 Když chtějí starostové
  tento problém řešit,
 • 00:08:32 často narážejí
  na vyšší vládní kruhy.
 • 00:08:35 Tzn. instituce,
 • 00:08:37 které najednou zjišťují a varují
  "obyčejné starosty",
 • 00:08:41 že je to politicky nekorektní,
  nesprávné, neslušné, netaktní.
 • 00:08:47 Takže tu bude, paní starostko,
  kontejner?
 • 00:08:50 Kontejner by tu měl být.
 • 00:08:51 Dobře, paní starostko,
  nashledanou.
 • 00:09:02 V poslední době u nás narůstá
 • 00:09:04 určitým způsobem aktivita
  extrémistických skupin,
 • 00:09:08 které si samy za sebe snaží
  přisvojit řešení romské otázky.
 • 00:09:16 Myslím, že to je velmi nebezpečné.
 • 00:09:20 Centrum Litvínova
  krátce po 14. hodině.
 • 00:09:23 Na náměstí dorazilo
  na neohlášený pochod
 • 00:09:25 asi 300 pravicových radikálů
  a neonacistů.
 • 00:09:28 Radnice shromáždění obratem
  rozpouští a žádá o pomoc policii.
 • 00:09:34 Myslím si, že je důležité
  o tom mluvit.
 • 00:09:38 Je špatné, když člověk mluví
  o těchto problémech,
 • 00:09:40 je označen za rasistu.
 • 00:09:42 To je postavené na hlavu.
 • 00:09:43 O problémech se musí mluvit,
  aby se našlo řešení.
 • 00:09:48 Strkat hlavu do písku
  a dělat, že to problém není,
 • 00:09:51 nebo když o tom mluvíte,
  říkat, ty jsi rasista...
 • 00:09:54 ...To je věc, se kterou zásadně
  nesouhlasím.
 • 00:10:02 Jsou takoví, kteří říkají,
  ano, musíte to dělat tak a tak,
 • 00:10:06 buďte opatrní a nedotýkejte se
  ožehavých témat.
 • 00:10:10 Kdežto ti konkrétní starostové
  v malých obcích to musí řešit.
 • 00:10:14 Starosta musí během hodiny
  rozhodnout,
 • 00:10:16 co s obrovským problémem.
 • 00:10:18 To mu nevyřeší žádný ministr,
  žádná nezisková organizace, nikdo.
 • 00:10:23 Ve chvíli,
  kdy udělají nepopulární,
 • 00:10:25 ale spravedlivé opatření,
 • 00:10:27 v ten moment se v novinách
  objevuje,
 • 00:10:30 že se starostové chovají
  nekorektně
 • 00:10:34 nebo že vyvolávají
  rasistické nálady.
 • 00:10:43 Od schodiště vpravo
  je to zdevastované.
 • 00:10:47 My abychom u soudu
  mohli dokladovat,
 • 00:10:50 že máme pro toho
  určitého přístřeší,
 • 00:10:53 musíme nahlásit určitou adresu.
 • 00:10:55 Než proběhne soud,
  tzn. všechna 3 kola,
 • 00:10:58 my řešíme přístřešek,
  což je toto, musíme ho zazdít,
 • 00:11:04 protože by dopadl,
  jako tam ten byt.
 • 00:11:07 Proto my máme zazděné byty,
 • 00:11:09 aby když soud rozhodne,
  že se musí přestěhovat,
 • 00:11:12 tak my odezdíme
  a máme byt relativně čistý.
 • 00:11:16 Tady je zazděný byt
  a už probouraný, fajn.
 • 00:11:23 Asi nám tam někdo spí.
 • 00:11:35 Ministr Kocáb
  chce všechna ghetta zrušit
 • 00:11:38 a jejich obyvatele
  začlenit zpět do společnosti.
 • 00:11:40 Jenže podle odhadů ministerstva
  by to stálo až 15 miliard korun.
 • 00:11:46 Zušlechťovat ghetta
  je dlouhodobě vyzkoušený nesmysl.
 • 00:11:56 Podívejme se např. na Kocába,
  kdysi známou postavičku,
 • 00:12:00 v dnešní době zapomenutého člověka.
 • 00:12:03 Když zvážíme,co v této oblasti
  v dnešní době udělal,
 • 00:12:07 byl to jeden z těch lidí,
 • 00:12:09 kteří místo aby situaci uklidnili
  a řešili,
 • 00:12:12 spíše vyvolali rasové nálady.
 • 00:12:15 A víte co tady máme v baráku?
  Myši.
 • 00:12:17 A platíme byty
  a oni s tím nic nedělají.
 • 00:12:22 Jak to je možné?
 • 00:12:25 Neziskové organizace mají
  roční rozpočet asi 10 miliard Kč
 • 00:12:29 a je jich necelých 100 tisíc.
 • 00:12:32 Tzn., že by se dalo říci,
  že na 1 nepřizpůsobivého občana
 • 00:12:35 je jedna nezisková organizace,
  když to zlehčím.
 • 00:12:40 To by přeci na situaci v ČR
  muselo být jednoznačně vidět.
 • 00:12:46 Situace se ale neustále zhoršuje.
 • 00:12:48 Tzn., že ty peníze tečou
  do neziskových organizací neúčelně.
 • 00:12:53 Je nutné se podívat na to,
  a to si myslím,
 • 00:12:56 že je velmi málo medializováno,
  že je tady spousta dobrých příkladů,
 • 00:13:02 a pokud nebudeme ukazovat
  tyto dobré příklady a já vím,
 • 00:13:05 že pro média nejsou atraktivní,
 • 00:13:07 ale já si myslím,
 • 00:13:09 a to bych chtěla ve své funkci
  zdůraznit,
 • 00:13:11 že je nutno ukazovat
  ty dobré příklady.
 • 00:13:14 Tím pádem obracet mínění
  většiny veřejnosti
 • 00:13:18 trochu jiným směrem.
 • 00:13:37 Je lidské pomáhat druhým.
 • 00:13:39 Pokud se někdo dostane
  do sociálně slabé situace,
 • 00:13:42 myslím,
 • 00:13:43 že je určitou povinností státu
  v určité míře těmto lidem pomáhat.
 • 00:13:54 Pokud je snaha z obou stran,
  pokrok je.
 • 00:13:59 Pokud jen z jedné strany,
  je to zbytečná snaha.
 • 00:14:07 Většinová společnost si třeba myslí,
  že Romové nechtějí nic dělat,
 • 00:14:12 chtějí se nechat vést,
 • 00:14:15 čekat co bude uděláno
  ze strany majority,
 • 00:14:18 ale kdyby všichni viděli
  a přišli do té komunity
 • 00:14:23 a poznali trochu ty lidi,
 • 00:14:25 tak si myslím,
  že změní názor.
 • 00:14:32 Tady mají pokoj děti,
 • 00:14:33 ale nemají ustláno,
  musí si uklidit.
 • 00:14:37 Já to neuklízím.
 • 00:14:42 Když jsme se tady nastěhovali,
  měli jsme jednu postel a skříň.
 • 00:14:47 Starší syn spal na zemi na matraci.
 • 00:14:50 Bydlíme tady 4 roky,
  takže to jsou 4 roky práce.
 • 00:14:56 Šetřím,
  vždy dám 500 Kč stranou,
 • 00:14:58 jsem tak vychovaná.
 • 00:15:01 Vařím co dům dá,
  když jsou peníze.
 • 00:15:07 Vždy se snažíme zapojit lidi,
 • 00:15:10 aby oni byli hlavními aktéry,
  kteří dělají něco pro sebe.
 • 00:15:16 My jim to jen umožníme
  díky těm financím,
 • 00:15:20 protože oni finance nemají,
  a když vezmu praktický příklad,
 • 00:15:24 tady by nenašetřili na vybudování
  dětského koutku,
 • 00:15:28 který tady byl potřeba,
  tak by tady nic nestálo.
 • 00:15:32 Děti by páchaly
  třeba trestnou činnost.
 • 00:15:38 Také jsem zlobil,
  měl jsem svoji partu,
 • 00:15:41 dělali jsme různé naschvály.
 • 00:15:44 Postupem času jsem si uvědomil,
  docházel jsem tady,
 • 00:15:48 a zjistil jsem,
  že tohle je dobrá věc,
 • 00:15:51 že se nám lidé věnují
  a věnují se nám proto,
 • 00:15:54 abychom k něčemu došli.
 • 00:15:56 A když tu přijdu a řeknu,
  že mám nějaké problémy,
 • 00:16:01 budou se mi věnovat.
 • 00:16:10 Myslím si,
 • 00:16:12 že si každý člověk uvědomuje,
  že nelze globalizovat.
 • 00:16:15 Tzn., jestliže řekneme,
  že existuje jakákoliv populace,
 • 00:16:19 Vietnamci, Poláci, Češi,
 • 00:16:21 nejsou v ní pouze dobří
  a pouze špatní,
 • 00:16:23 je vždy procentuální odlišnost.
 • 00:16:35 Před 4 lety tu byl
  každý týden nějaký problém.
 • 00:16:39 Měl jsem strach chodit domů.
  Odešel jsem na den pryč
 • 00:16:42 a měl jsem strach přijít domů,
  jestli budu mít vybitá okna,
 • 00:16:46 jestli budu mít cihly
  naházené do oken,
 • 00:16:49 protože jsem něco řekl,
  nebo se nedobře projevil.
 • 00:16:55 Byly tady vedle domy,
  tady byl také připojený dům.
 • 00:16:59 Byli tady problémoví sousedé,
  kteří dělali největší bordel,
 • 00:17:03 když to tak řeknu.
 • 00:17:05 Měli roky soudní vystěhování,
  nic se nedělo.
 • 00:17:08 Naprostá nevymahatelnost práva,
 • 00:17:11 načerno se ke mně připojovali
  na elektřinu.
 • 00:17:14 Nešlo s tím nic dělat,
  člověk mohl upozorňovat,
 • 00:17:17 každou chvíli tady mohl jezdit ČEZ
  a jim nic nehrozilo,
 • 00:17:21 protože zákony a právo nefunguje.
  Mohli si dělat, co chtěli.
 • 00:17:28 Je to tak,
  jako kdybyste hráli hokej
 • 00:17:30 a teď si představte,
  že tam jsou nějaké mantinely,
 • 00:17:33 když hráč vystřelí,
  tak se to od mantinelu odrazí.
 • 00:17:37 Teď si představte,
  že jedno mužstvo vystřelí
 • 00:17:40 a ten puk by letěl 100 m dál,
 • 00:17:42 protože každé mužstvo
  by mělo mantinely jinak.
 • 00:17:44 To nejde,
 • 00:17:45 mantinely musím být stejné
  pro všechny.
 • 00:17:47 Pak to bude fungovat.
 • 00:17:51 Tím, že se některé problémy
  neřeší stejným způsobem,
 • 00:17:55 vyvolávají frustraci u lidí
  z většinové společnosti.
 • 00:18:00 Ti to cítí jako nespravedlnost.
 • 00:18:03 Proč oni mají pracovat,
  proč musí dodržovat zákony,
 • 00:18:07 platit všechny pokuty?
 • 00:18:09 Pak je tady skupina lidí,
  kteří je plnit nemusí.
 • 00:18:17 Dnes panuje taková nálada,
  lidé jsou zlí,
 • 00:18:21 já jsem byl taky zlý
  na lidi samotné, na menšinu.
 • 00:18:24 Problém ale není v nich,
  problém je v systému,
 • 00:18:30 ve společnosti, vládě, zákonech,
  v tom, že není vymahatelnost práva
 • 00:18:35 a pro každého platí jiné zákony.
  Měří se dvojím metrem.
 • 00:18:49 Teď jsem řešila případ
  jednoho Roma,
 • 00:18:53 který vycestoval do Anglie,
  tady měl byt, opustil ho,
 • 00:18:56 neplatil a vznikaly mu dluhy.
 • 00:18:59 Vrátil se a chce se nastěhovat
  zpátky do bytu,
 • 00:19:03 kde má přes 100 tis. Kč dluhu.
 • 00:19:08 Když s tím nesouhlasíme,
  jsme rasisti. Tak to je.
 • 00:19:22 Jsou schopni zdevastovat
  takto byt během pár dnů.
 • 00:19:26 Neznamená to,
 • 00:19:28 že když to nemáme v evidenci,
  že je tento byt prázdný.
 • 00:19:32 Tady zřejmě bydlel někdo,
  kdo je ve vazbě nebo v Anglii.
 • 00:19:43 My chudáka necháme na ulici,
  protože má dluhy.
 • 00:19:46 Zdevastoval byt.
 • 00:19:51 Kdyby to udělal bílý,
  na ulici ho necháme také.
 • 00:19:55 Není to argument proti tomu,
  že by Romové měli říkat,
 • 00:19:58 podívejte se, vy jste rasisti,
 • 00:20:00 protože jste nechali na ulici
  jenom Roma.
 • 00:20:02 -Kdo to bude opravovat?
  -Všichni to budeme platit.
 • 00:20:05 Je to z našeho rozpočtu,
 • 00:20:07 takže to budeme likvidovat
  na naše náklady z rozpočtu obce.
 • 00:20:14 Nemám vůbec nic proti Romům,
 • 00:20:18 vadí mi, když se někdo chová
  nestandardně
 • 00:20:21 a nedodržuje základní normy.
 • 00:20:24 Někomu třeba podáte ruku
  a vytáhnete ho ven.
 • 00:20:27 Někomu můžete podávat ruku
  a on vám tu ruku nedá.
 • 00:20:29 On ji nechce.
  Konec.
 • 00:20:50 Spolupracujeme s romskou firmou
  na opravách obytných domů.
 • 00:20:54 Bratři Čonkové dělají pokrývačské,
  výškové práce na střechách,
 • 00:20:58 jsme s nimi moc spokojeni.
 • 00:21:01 S paní Lilianou Janáčkovou
  se spolupracuje dobře.
 • 00:21:04 Žiji v Mariánských horách 20 let
  a neměl jsem s ní nikdy problém.
 • 00:21:08 Myslím, že to je žena
  na správném místě.
 • 00:21:14 Myslím si,
  že kdyby jich bylo víc,
 • 00:21:17 navedlo by to dobrou atmosféru
 • 00:21:19 k soužití a spolupráci
  mezi minoritou a majoritou.
 • 00:21:26 Jsem hrdá na to,
  že mám manžela Roma.
 • 00:21:28 Manžel nepije, pracuje, živí nás,
  co víc můžu chtít?
 • 00:21:32 Asi má pravdu v tom, co říká,
  že nejsou rozdíly.
 • 00:21:36 Tak by to nemělo být.
 • 00:21:37 My neděláme rozdíly,
  nikdy jsme je nedělali.
 • 00:21:41 Zaměstnali bychom je
  a mohli by pracovat.
 • 00:21:43 Hlavně ty chudáky,
  co pořád brečí,
 • 00:21:45 že nemají práci, peníze, nic.
 • 00:21:48 Ať se ukážou, jestli chtějí pracovat,
  pak si můžeme udělat obrázek.
 • 00:21:54 Problém je tehdy,
  když děti nevidí rodiče pracovat.
 • 00:22:02 Když celá generace dětí
  vyrůstá v podmínkách,
 • 00:22:07 kdy kultura práce
  nebyla nikdy přítomna,
 • 00:22:12 kdy děti nevidělyrodiče pracovat
  a nemají to jako něco samozřejmého.
 • 00:22:24 A ti, co nechtějí,
  jak jsem říkal, podat ruku,
 • 00:22:27 to je zlé.
 • 00:22:28 Ti lidi chodí a dělají nepořádek.
  Nepracují a mají čas na takové věci.
 • 00:22:32 Chodit a hledat a nadávat.
  A pak brečí.
 • 00:22:37 Bohužel se v Česku realizují
  výzkumy veřejného mínění,
 • 00:22:40 které se respondentů ptají,
  jestli nevraží na Romy
 • 00:22:43 a bohužel jich většina
  odpovídá ano.
 • 00:22:46 Bohužel většina říká,
  že nechce Roma v sousedství.
 • 00:22:49 Podle mě jsou ty výzkumy
  velmi nebezpečné,
 • 00:22:51 protože paušalizují.
 • 00:22:53 V Česku je podle informací,
 • 00:22:55 které máme k dispozici,
  asi 160-170 tis. Romů
 • 00:22:58 a já si neumím představit,
  že by všichni byli jako jeden.
 • 00:23:04 Lidé, kteří jsou nespokojeni
  se svými podmínkami života,
 • 00:23:08 jsou frustrovaní,
  mají zároveň pocit,
 • 00:23:11 že jsou v tom nespravedlivě,
  a že někdo někomu nadržuje,
 • 00:23:19 na rozdíl od nich,
  kteří jsou na tom špatně.
 • 00:23:22 Právě v tom pocitu ukřivděnosti,
  se objevuje romská problematika.
 • 00:23:32 Proč dnes, když člověk řekne,
  co se opravdu děje
 • 00:23:35 a týká se to Romů,
  je nazván rasistou?
 • 00:23:39 Kdyby došlo ke znásilnění
  jiným člověkem, řekl by,
 • 00:23:43 byl tady Polák, Vietnamec, Rumun
  a znásilnil, došlo ke znásilnění.
 • 00:23:50 Řekl by jinou národnost.
  Vyvolalo by to takovou nevraživost?
 • 00:23:54 Určitě ne.
 • 00:23:57 Moje svoboda končí tam,
 • 00:23:59 kde by omezovala svobodu
  nebo práva druhého člověka.
 • 00:24:02 Každý ať si dělá co chce,
 • 00:24:04 ale ať to nezasahuje do práv
  druhých lidí.
 • 00:24:08 Pokud se hovoří o české společnosti
  jako o společnosti,
 • 00:24:11 která má někde v pozadí
  rasistické sklony
 • 00:24:14 nebo že je xenofobií,
  tak si myslím, že to není pravda.
 • 00:24:18 Mám desítky přátel mezi Romy
  a nedokážu říct,
 • 00:24:20 že jsou stejní,
 • 00:24:21 že bych se všemi měl
  stejné problémy,
 • 00:24:24 že bych se všemi byl stejně
  rád nebo nerad.
 • 00:24:27 Myslím si,
 • 00:24:28 že je česká společnost
  velmi citlivá na to,
 • 00:24:31 jestliže se děje nespravedlnost.
 • 00:24:34 -Co máme dělat?
  -To my neřešíme.
 • 00:24:39 Každá nespravedlnost
 • 00:24:41 automaticky vyvolává
  protinálady.
 • 00:24:44 Já se obávám,
  aby to, co je považováno
 • 00:24:47 za politicky korektní,
 • 00:24:49 ať ze společenského, ekonomického
  nebo jakéhokoliv hlediska,
 • 00:24:53 nebylo příčinou toho,
 • 00:24:56 že se tato společnost stane
  latentně rasistickou.
 • 00:25:02 Oni mě neznají.
 • 00:25:05 Pohledem můžou říct,
  že jsem špinavá cikánka,
 • 00:25:08 ale oni mě neznají osobně,
  jestli to tak je.
 • 00:25:14 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize, 2011

Související