iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 4. 2008
21:00 na ČT2

1 2 3 4 5

21 hlasů
9095
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Údolí štěstí aneb Želivské memento

Smutná minulost a ještě smutnější současnost Želivského kláštera

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Údolí štěstí aneb Želivské memento

 • 00:00:00 .
 • 00:00:30 V klášteře panuje taková atmosféra,
  až se tam člověku nechce.
 • 00:00:38 Osobní zkušenost s lidmi z kláštera
  se velmi těžko popisuje
 • 00:00:43 jen několika větami.
 • 00:00:46 Ta zkušenost je na jedné straně
  velmi dobrá
 • 00:00:49 a na druhé straně mimořádně špatná.
 • 00:00:53 Není vůle v těch,
  kteří jsou momentálně v klášteře.
 • 00:01:19 Z USA jsem se vrátil v r. 2004,
  protože Želiv se nacházel
 • 00:01:24 ve velmi těžké finanční situaci.
 • 00:01:29 Nikdo z bratrů nepřijal výzvu
  uchopit se této funkce
 • 00:01:33 a pomoct Želivu postavit se znovu
  ekonomicky i duchovně na nohy.
 • 00:01:41 Byl jsem si vědom toho,
  že mě čeká naprosto něco nového,
 • 00:01:45 něco, čemu sám nerozumím.
 • 00:01:47 Ale cítil jsem morální povinnost.
 • 00:01:51 Cítil jsem,
  že Želiv potřeboval pomoct.
 • 00:01:53 Proto jsem přišel, abych pomohl.
 • 00:01:56 Jeho práce byla mimořádně obtížná.
  Je teolog.
 • 00:02:02 Na práci podnikatele, jednatele
  byl připravený velmi omezeně.
 • 00:02:07 Musel se naučit spoustu věcí.
 • 00:02:10 Musel získat finanční prostředky
  na existenci a chod kanonie.
 • 00:02:16 Čím víc se mi dařilo
  v rekonstrukcích
 • 00:02:21 a v zabezpečování chodu kláštera,
  tím víc byly vyvíjeny tlaky
 • 00:02:30 proti mé osobě.
 • 00:02:33 Celá kauza začala tím,
  že jsem považoval za velmi důležité
 • 00:02:39 v Želivě uskutečnit trvalou výstavu
  jako memento na dobu,
 • 00:02:47 po kterou klášter sloužil
  jako internační tábor
 • 00:02:51 pro kněze a řeholníky ČR.
 • 00:02:55 Éra decimování klášterů,
  řádů římskokatolické církve
 • 00:03:02 započala v r. 1948.
 • 00:03:04 Tehdy v noci ze 13. na 14 dubna
  proběhla v poválečném Československu
 • 00:03:11 snad nejhorší vojenská operace,
  srovnatelná s vojenskou operací.
 • 00:03:17 Bylo odebráno církvi
  přes 219 klášterů v Československu,
 • 00:03:26 tohle se dotklo
  téměř 2 500 převorníků.
 • 00:03:30 Řádoví mniši byli pak koncentrováni
  do vybraných klášterů.
 • 00:03:36 Jedním z nejvýznamnějších byl
  klášter v Želivě.
 • 00:03:42 Věděl jsem,
  že Želivský klášter sloužil
 • 00:03:46 jako internační tábor.
 • 00:03:50 Napadlo nás proto,
  že bychom tam mohli udělat
 • 00:03:54 stálou výstavu, malé muzeum
  na památku internovaných kněží.
 • 00:04:06 Těch několik stovek kněží,
  kteří tam trpěli pro svou víru,
 • 00:04:11 tak by si to zasloužili.
  A nejen oni, ale vůbec všechny oběti
 • 00:04:17 totalitního režimu.
 • 00:04:24 Jsem televizní scénáristka
  a podílím se autorsky
 • 00:04:30 na Příbězích železné opony.
 • 00:04:32 Dramaturgie v té době zařadila
  do vysílání příběh opata Tajovského.
 • 00:04:37 Při přípravě tohoto dokumentu
  jsem byla historikem,
 • 00:04:41 který mi dělal konzultanta
  na všech dílech, upozorněna na to,
 • 00:04:46 že současný opat kláštera
  Bronislav Ignác Kramár
 • 00:04:50 je veden v agenturních svazcích
  jako agent.
 • 00:04:57 Byl v 70. letech spolupracovníkem.
 • 00:05:03 Tak jsem o tom uvažoval
  a řekl jsem si,
 • 00:05:07 že to nemá smysl uveřejňovat.
 • 00:05:10 Proto jsem upozornil
  přímo řád premonstrátů.
 • 00:05:15 Řády mají svou vlastní politiku,
  svou vlastní svobodu rozhodování.
 • 00:05:20 Nejsem určený k tomu,
  abych někomu radil,
 • 00:05:24 či někoho trestal.
 • 00:05:30 Chtěl jsem je na to upozornit,
  aby si to vyřešili.
 • 00:05:35 V posledních měsících byli svědky
  určité kampaně,
 • 00:05:42 která byla cíleně mířena
  proti dobré pověsti
 • 00:05:45 dosavadního opata
  Bronislava Ignáce Kramára.
 • 00:05:49 Proběhlo to řadou
  sdělovacích prostředků.
 • 00:05:52 Byl obviněn,
  že byl členem StB v dobách,
 • 00:05:58 kdy sloužil jako farář
  jedné farnosti na Slovensku.
 • 00:06:14 Velmi nerad hodnotím chování lidí
  za minulého režimu,
 • 00:06:20 spolupráci s StB.
 • 00:06:25 K tomu mohlo vést několik důvodů,
  které se mezi sebou docela pletou.
 • 00:06:28 Někteří lidé se báli,
  někteří si mysleli,
 • 00:06:30 že režim přechytračí.
 • 00:06:31 A pak byli opravdoví prospěcháři,
  kteří chtěli mít nějaké výhody.
 • 00:06:37 Vidět do lidí a vědět,
  jaký byl který, to je docela těžké.
 • 00:06:41 Když se hovoří o tom,
  že s StB spolupracoval kněz,
 • 00:06:48 či duchovně orientovaný člověk,
  nedá se použít klišé,
 • 00:06:54 že je taky jen člověk
  a můžeme mu po křesťansku odpustit.
 • 00:07:04 Mám pocit,
  že právě kvůli všem ostatním,
 • 00:07:07 kteří se na církev dívají.
 • 00:07:10 Je potřeba, aby lidé,
  kteří jsou v takovém podezření,
 • 00:07:14 sami uznali, že církvi škodí
  a škodí všem věřícím tím,
 • 00:07:20 že na ně padl stín tohoto podezření.
 • 00:07:23 Když se o někom mluví škaredě,
  tak to škodí vždycky.
 • 00:07:25 Ať je to privátní osoba,
  nebo společenství.
 • 00:07:28 Opat Bronislav Kramár patrně
  nespolupracoval,
 • 00:07:35 pro mě by to bylo velké zklamání.
 • 00:07:40 Je prakticky vyloučeno,
  aby někdo byl zaznamenán jako agent,
 • 00:07:45 kdyby jím ve skutečnosti nebyl.
 • 00:07:47 To je skoro nemožné.
 • 00:07:50 Dokonce byl na to určitý systém,
  který byl postaven na principu,
 • 00:07:56 že agent byl získáván protokolárně
  za účasti řídícího orgánu
 • 00:08:01 i nadřízeného činitele StB,
  kteří potvrzovali podpisem
 • 00:08:07 jeho existenci.
 • 00:08:09 Každý, kdo se stal agentem,
  byl zaevidován.
 • 00:08:12 Musel vědět, co podepsal,
  proč to podepsal.
 • 00:08:16 protože tam byly zároveň úkoly.
 • 00:08:23 On není jediný kněz, který selhal.
  Ne každý kněz se k tomu ale přizná.
 • 00:08:31 Byli lidi,
  kteří podepsali spolupráci,
 • 00:08:35 ale pak byli takoví,
  kteří nejsou na žádném seznamu,
 • 00:08:38 a přitom možná donášeli a škodili
  mnohem víc.
 • 00:08:42 Ale ne proto,
  že to chodili říkat na StB,
 • 00:08:45 ale na stranický sekretariát.
 • 00:08:48 A ti nejsou evidovaní nikde.
 • 00:08:52 Je to strašně jednoduché.
  Pastýř se nemůže spolčovat s vlky.
 • 00:08:56 Jenom jeden je náš učitel, Kristus.
 • 00:08:59 Kdo je mezi námi největší,
  ať je vaším služebníkem.
 • 00:09:03 Kdo se povyšuje, bude ponížen.
  A kdo se ponižuje, bude povýšen.
 • 00:09:08 Po zveřejnění zprávy,
  že opat je veden ve svazcích StB,
 • 00:09:14 jsem od samého začátku
  byl obviňován z toho,
 • 00:09:17 že jsem to zveřejnil.
 • 00:09:21 Od té doby se zastavily
  všechny práce,
 • 00:09:25 každá činnost týkající se Želivu.
 • 00:09:34 A Konfederace politických vězňů,
  která nad výstavou poskytla záštitu,
 • 00:09:39 svou záštitu logicky odvolala,
  protože má ve svých stanovách,
 • 00:09:44 že nesmí spolupracovat s lidmi,
  kteří byli vedeni
 • 00:09:47 v agenturních svazcích.
 • 00:09:50 Takový člověk přece nemůže
  reprezentovat,
 • 00:09:55 či vést určitý orgán církve
  a mít to za samozřejmost.
 • 00:09:58 To je nemožné,
  z našeho hlediska nepřípustné.
 • 00:10:02 Nebudeme spolupracovat
  s žádnou akcí,
 • 00:10:05 jíž bude takový člověk stát v čele.
 • 00:10:14 Lidé, kteří věřili,
  začali najednou pochybovat.
 • 00:10:20 Svědčí o tom telefonáty farářů
  z mnoha vesnic.
 • 00:10:28 Nenadávali mi, jen se mě ptali,
  jestli je ta situace tak vážná.
 • 00:10:37 Každému jsem do telefonu odpověděl,
  že podle mě ano.
 • 00:10:53 Já osobně pana opata neznám.
 • 00:10:56 Ale vím, že musel sloužit
  o Velikonocích bohoslužby
 • 00:11:03 a že v životě víry rozvažuje
  v rovině hříchu, pokání, lítosti,
 • 00:11:10 odpuštění, smíření.
 • 00:11:14 A že si bezpochyby musel
  všechny své hříchy vypovídat
 • 00:11:19 s Hospodinem.
 • 00:11:22 Myslím si, že např. duchovní,
  kteří se jakkoli provinili,
 • 00:11:28 mají na to právo,
  přece jenom jsou to jen lidé.
 • 00:11:32 Mají na to právo.
 • 00:11:33 Ale na druhé straně mají
  tu zodpovědnost říct:
 • 00:11:36 "Ano, nejednal jsem v souladu
  se sebou a se svou vírou,
 • 00:11:40 a proto už do stejné řeky
  nevstoupím.Ş
 • 00:11:43 To je asi správné rozhodnutí
  každého člověka.
 • 00:11:46 Zhřešit může,
  ale pak za to nese odpovědnost.
 • 00:11:50 A to nejen pro sebe,
  ale i pro společnost.
 • 00:11:53 Tím, že reprezentuje určitou oblast
  intelektuální, či duchovní činnosti,
 • 00:11:59 tak ji degraduje.
 • 00:12:00 Kdyby v ní zůstal,
  tak ji nějakým způsobem špiní.
 • 00:12:05 Čestnější by bylo, kdyby řekl:
  "Ano, stalo se, musím proto odejít.Ş
 • 00:12:10 Když to porovnáme se situací
  v jiných zemích,
 • 00:12:14 které si tímto procházely,
  tak např. Němci to po válce řešili
 • 00:12:18 20 až 30 let.
 • 00:12:19 Je to těžké udělat jen tlustou čáru.
 • 00:12:22 Ale v lustračním zákoně by měla být
  nějaká karanténa,
 • 00:12:26 v níž se lidé mohou očistit
  a pak zas mohou do funkcí nastoupit.
 • 00:12:32 Obecně se to ale nedá říct,
  že po 20, 30 letech se s tím skončí.
 • 00:12:37 Někde to pořádně ani nezačalo.
 • 00:12:39 Ukazuje se to v okolních zemích,
  třeba v Polsku, na Slovensku.
 • 00:12:42 Tlustá čára ve mně vzbuzuje
  spíš představu té naší povahy české.
 • 00:12:50 Tlustou čáru nemůže dělat nikdo.
 • 00:12:52 Je vzpunost myslet si,
  že někdo z lidí může udělat
 • 00:12:56 jen tak tlustou čáru.
 • 00:12:57 Tu může dělat jen Hospodin.
 • 00:13:08 Opat mi také hned volal
  a místo toho,
 • 00:13:13 aby se zeptal kde a co,
  tak mi řekl, že se musím omluvit.
 • 00:13:20 Tomu jsem se zasmál a řekl jsem,
  že nemám důvod se omlouvat.
 • 00:13:24 Omluvím se, až mi dokážou,
  že to nebylo tak, jak říkám.
 • 00:13:29 A on na to: "Vy to neuděláte?Ş
  Já mu odpověděl: "V žádném případě.Ş
 • 00:13:36 "Tak sbohem.Ş řekl on.
  A to byl konec našeho rozhovoru.
 • 00:13:40 Když člověk nic neřekne
  a odmítá se vyjádřit,
 • 00:13:44 tak tím možná říká víc,
  než kdyby mluvil.
 • 00:13:47 Každý si to přebere a pochopí,
  že to takový člověk nemá srovnané
 • 00:13:51 a nemá čisté svědomí.
 • 00:13:52 Bylo by mužné říct:
 • 00:13:55 "Ano, udělal jsem to,
  protože jsem se bál.Ş
 • 00:13:59 Nikdy nikoho nemůžeme obviňovat
  ze strachu.
 • 00:14:06 Kdo ví, kdo z těch dnešních mladých,
  investigativních novinářů
 • 00:14:11 tak prahnoucích po kariéře
  a distinkcích by to na té židličce
 • 00:14:17 při výslechu StB zvládl
  a nepodělal se strachem.
 • 00:14:25 Znám případy kamarádů,
  kteří těsně po revoluci přišli
 • 00:14:29 a řekli:
 • 00:14:30 "Pánové, stalo se to tak a tak.
  Skutečně jsem to učinil.
 • 00:14:35 Nemusíte se se mnou bavit,
  ale takhle to je.Ş
 • 00:14:39 Takto přesunuli zodpovědnost
  na lidi kolem,
 • 00:14:44 a ti měli možnost si zvolit
  a říct si:
 • 00:14:46 "Tak s tebou už se nikdy nebudu
  bavit, já bych to neudělal.Ş
 • 00:14:50 Je to čestné jednání.
 • 00:14:52 Ale řada lidí to neudělá,
  protože pro to není atmosféra.
 • 00:14:59 Když mě zvolili v r. 1999 biskupkou,
  tak se mi taky stalo,
 • 00:15:08 že jsem musela jít sloužit
  za 1 oltářem s kolegy,
 • 00:15:17 teď už mými podřízenými,
  a nebylo to pro mě jednoduché.
 • 00:15:22 Věděla jsem totiž, že mě udávali.
 • 00:15:27 Netrápilo mě to kvůli tomu,
  že mi ubližovali.
 • 00:15:31 Pro mě to byla možná skvělá škola
  odpuštění, smíření.
 • 00:15:40 A tak jsem je poprosila,
  abychom se sešli
 • 00:15:43 a o těchto věcech v intimitě
  duchovního rozhovoru
 • 00:15:47 podobného zpovědi si to vyříkali.
 • 00:15:52 Vedlo to ke hlubokému osvobození
  nakonec na obou stranách.
 • 00:16:01 Jeho jediným soudcem je Bůh,
  ale tady na zemi ho Bůh sleduje,
 • 00:16:08 nejvyšší soudce ho sleduje.
 • 00:16:11 Nemůže říkat něco jiného,
  než co jednou bude říkat před Bohem.
 • 00:16:27 O této minulosti pana opata
  jsem nevěděla.
 • 00:16:33 Je to informace mimořádně...
  Ani nevím, jak bych to popsala.
 • 00:16:42 Je velmi obtížné si představit,
  že je pravdivá.
 • 00:16:46 Člověk by byl nejraději,
  kdyby to nebyla pravda.
 • 00:16:51 Ale ve svazcích ten zápis vidíme.
 • 00:16:55 Chodily mi dopisy,
  ale nebyly k věci.
 • 00:17:00 Byly to výhrůžky a pomluvy.
  Nebyla to samozřejmě pravda.
 • 00:17:07 Zpočátku se to dalo ještě číst.
 • 00:17:10 Následovaly 3 dopisy za sebou
  a ty gradovaly
 • 00:17:14 ve sprostých názorech.
 • 00:17:16 Nikdy jsem takové dopisy nečetla.
 • 00:17:21 O to víc mě zaráží,
  že to napsali klerici, lidé,
 • 00:17:24 kteří budou v poměrně krátkém čase
  svěceni na kněze.
 • 00:17:31 Má nejhorší zkušenost
  se týká 1 bratra,
 • 00:17:34 který v klášteře dlouhodobě podrýval
  autoritu převora Štajnigera.
 • 00:17:43 Došlo to až tak daleko,
  že mě oslovil velmi agresivně.
 • 00:17:50 Vyčetl mi, že dělám v klášteře zlo
  a doslova mi řekl,
 • 00:17:57 že musím zemřít,
  abych přestala zlo v klášteře dělat.
 • 00:18:02 V klášteře panuje taková atmosféra,
  až se tam člověku nechce.
 • 00:18:08 A to nejen na mši.
  Vůbec vstoupit do těch budov.
 • 00:18:15 Když tam slyšíte,
  jak se tam chovají,
 • 00:18:20 jak se tam intrikuje...
 • 00:18:26 Jestli mám strach? Ano.
 • 00:18:31 V té konkrétní situaci
  jsem měla obavu,
 • 00:18:34 kterou považuji za důvodnou.
 • 00:18:36 Protože v ní jednal ten člověk
  tak agresivně a s takovou zlobou,
 • 00:18:42 že jsme skutečně měla
  důvodnou obavu,
 • 00:18:45 že by mohlo dojít z jeho strany
  k velmi nepříjemnému jednání.
 • 00:18:52 Situace v klášteře v Želivě
  už dlouhou dobu stagnuje.
 • 00:18:59 Nejsou tam členové s věčnými sliby,
  kteří by naplno mohli sloužit.
 • 00:19:09 Je přáním mnoha,
  aby byl Želiv centrem,
 • 00:19:16 aby se navázalo na jeho pověst.
 • 00:19:20 Za první republiky se mu říkalo
  Údolí štěstí.
 • 00:19:25 Bohužel je tam
  mnoho osobních ambicí.
 • 00:19:31 Nemyslí se na to společné dobro,
  ale na to osobní.
 • 00:19:43 Tak jsem vyzval želivského opata,
  aby svolal kapitulu,
 • 00:19:48 kde by celou věc vysvětlil.
 • 00:19:50 Na kapitule kanonie jsou přítomni
  všichni bratři.
 • 00:19:54 Sešla se 19.2. v Želivě.
 • 00:19:56 A vydali jsme
  jednomyslné prohlášení,
 • 00:20:01 podepsali to všichni členové,
  že stojíme za opatem Bronislavem,
 • 00:20:06 že projevujeme plnou důvěru
  jemu jako opatovi.
 • 00:20:14 A to v souvislosti s obviněním
  z jeho údajné spolupráce s StB.
 • 00:20:19 Údaje uveřejněné
  v některých médiích,
 • 00:20:23 a týká se to i ČT,
  že byl opat agentem StB,
 • 00:20:28 považujeme za nedoložené.
 • 00:20:33 Otázkou je, jestli jeho vlastní
  nejbližší s ním souhlasí.
 • 00:20:39 Asi znají jeho lidské kvality
  a důvěřují mu,
 • 00:20:42 jistě jim musel něco říct.
 • 00:20:45 Ti jsou možná známkou toho,
  že ta věc je v pořádku,
 • 00:20:52 když ti, kteří do toho nejvíc vidí,
  s tím souhlasí.
 • 00:20:56 Ale proč neříct veřejnosti,
  v čem spočívala údajná spolupráce?
 • 00:21:04 Nejvyšší činitelé jakýchkoliv
  systémů - politických, ekonomických
 • 00:21:11 nikdy nebudou potrestáni.
 • 00:21:13 Možná je to můj mylný subjektivní
  dojem, možná exemplárně.
 • 00:21:16 Viděli jsme po 2. světové válce,
  že se objevilo
 • 00:21:20 několik hlavních postav.
 • 00:21:21 Ale u takových sametových revolucí
  k tomu nikdy nedojde.
 • 00:21:25 Tyto osobnosti mají
  neuvěřitelnou schopnost
 • 00:21:29 taktizovat a pochybovat se
  v tomto prostředí.
 • 00:21:37 Mohou se přesmyknout
  do nového prostředí,
 • 00:21:40 infiltrovat se tam
  a zůstat nepotrestáni.
 • 00:21:49 Následkem této situace bylo,
  že jsem byl odvolán ze své funkce,
 • 00:21:55 a to uprostřed mé práce a snahy
  zrekonstruovat Želiv.
 • 00:22:05 Dnes jsem už přestěhovaný jinam.
 • 00:22:12 Budu se věnovat pomoci zachránit
  jiné kulturní památky.
 • 00:22:17 Je docela obvyklé,
  že po určitém období
 • 00:22:22 se tito funkcionáři mění.
 • 00:22:26 Dokonce i naši opati bývají voleni
  na určitou dobu, ne doživotně.
 • 00:22:32 Pro mě jako člověka,
  který prošel kriminálem,
 • 00:22:37 který zažil výslechy StB,
  byla tato situace jasná.
 • 00:22:43 Kdo je slabší, ten to odnese.
 • 00:22:48 Klášter si bude dál žít
  svým vlastním životem s tím,
 • 00:22:52 že lidé, kteří zde byli internovaní,
  se nikdy svého pietního místa
 • 00:22:56 nedočkají.
 • 00:22:59 Půvabem nechtěného paradoxu je,
  jak se naše neřešená minulost
 • 00:23:04 neustále vrací jako bumerang,
  jako neléčený vřed.
 • 00:23:09 Věřícího člověka by to ani nemělo
  překvapovat.
 • 00:23:13 Někdo moudrý řekl,
  že když se nesrovnáme s minulostí,
 • 00:23:20 ona se srovná s námi.
 • 00:23:23 Tedy když se z ní nepoučíme,
  dá nám za vyučenou.
 • 00:23:29 Generace, která to prožila
  a je v tom nějak zainteresovaná,
 • 00:23:33 či by se spíš hodilo říct namočená,
  tak ta nikdy nebude chtít přiznat
 • 00:23:41 svůj podíl viny, zbabělosti,
  nestatečnosti.
 • 00:23:47 Je to úkol další generace,
  aby kvůli pořádku a očištění
 • 00:23:55 a vyrovnání se s minulostí,
  o tom řekla své.
 • 00:24:21 Skryté titulky: Kristina Staškivová,
  Česká televize, 2008

Související