iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 7. 2003
21:10 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
1383
zhlédnutí

Ta naše povaha česká

Boj o děti

Proč soudy svěřují děti do péče převážně matkám?

17 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ta naše povaha česká - Boj o děti

 • 00:00:30 2 roky jsem byl bez práce. Zrovna
  v té době, co se malá narodila.
 • 00:00:35 Vychovával jsem ji s manželkou.
 • 00:00:39 V r. 1998 mi oznámila, že děti
  budou u ní a že mě zničí.
 • 00:00:47 Zašla na okresní úřad a sepsala tam
  lživé prohlášení, že nepřispívám
 • 00:00:54 na domácnost a že žádá o svěření
  dítěte do její péče.
 • 00:01:02 Byl jsem v práci. Děti byly hozeny
  do auta a odvezeny neznámo kam.
 • 00:01:09 Dceru mi vzali z náručí. Pak mi
  řekli, ať se s ní rozloučím.
 • 00:01:17 Řekl jsem, že ji nedám.
 • 00:01:19 Do té doby jsem neznal, jak se
  v ČR masově odtrhávají děti
 • 00:01:25 od otců justicí.
 • 00:01:57 Rozešli jsme se na základě něčeho.
  Řekla jsem si, že dítě nebude
 • 00:02:03 trpět. Nikdy jsem mu neřekla, že
  dnes dítě nedostane, protože se
 • 00:02:07 mi to dnes nehodí nebo že
  nezaplatil půl roku výživné.
 • 00:02:11 Vždy ho dostal.
 • 00:02:20 Problémy začaly po povodních
  v r. 1997.
 • 00:02:25 Manželka dělala hysterické scény,
  rozbíjela interiér bytu.
 • 00:02:31 Nestarala se o děti.
 • 00:02:34 U soudu paní soudkyně zjistila,
  že domácnost táhnu finančně já.
 • 00:02:43 Vysvětlila jí, že bydlí v mém domku
  zadarmo a pokud že chce něco
 • 00:02:48 dosáhnout, tak ať se odstěhuje.
 • 00:02:52 A řešit se to bude, až spolu
  nebudeme bydlet.
 • 00:02:56 Manželka požádala o svěření dítěte
  do péče.
 • 00:03:00 Uvedla nepravdivé údaje.
 • 00:03:03 Dostali jsme nařízenou střídavou
  péči a od té doby jsem ho
 • 00:03:09 nevídal vůbec.
 • 00:03:11 O děti jsem se staral asi 1,5 roku
  sám.
 • 00:03:15 V září 1998 je odvezla neznámo kam
  a pak už jsem je neviděl.
 • 00:03:23 Na oddělení péče o dítě mi řekli,
  ať se nesnažím s dětmi spojit,
 • 00:03:29 protože se vytvořila rovnováha mezi
  matkou a dětmi, a já bych
 • 00:03:35 to narušil.
 • 00:03:43 -Odkud jedete?
  -Od Olomouce.
 • 00:03:52 Bývalému se nelíbilo soudní
  rozhodnutí.
 • 00:03:55 Začal bydlet se slečnou, se kterou
  udržoval vztah během našeho
 • 00:04:00 manželství. Děti spolu nemají,
  tak že by mohli mít to naše.
 • 00:04:05 Proběhlo řízení o střídavou péči.
  První žádost byla zamítnuta.
 • 00:04:10 To se mu nelíbilo a podal si žádost
  o svěření do vlastní péče.
 • 00:04:14 Pak už došlo k věcem, které nejely
  po čisté právní lince.
 • 00:04:19 Musela jsem dítě předat otci.
 • 00:04:23 Nepřál bych nikomu, když vás
  odvlečou na stanici, máte holku
 • 00:04:28 na klíně a 15 lidí se na vás dívá
  z chodby jako na trestance za to,
 • 00:04:33 že bojuji o výchovu své dcery.
 • 00:04:39 Volal jsem manželce,
  aby si pro dítě přijela.
 • 00:04:45 Styk s dítětem mi byl upraven tak,
  jak jsem žádala, ale nemám ho.
 • 00:04:51 Jsou případy, kdy 1 z rodičů dítě
  nechce. Odborná literatura ho
 • 00:04:56 označuje za psychopatologickou
  osobnost, která by dítě v péči
 • 00:05:02 mít neměla, ale má ho.
 • 00:05:09 Už to hoří.
  Potáhni si.
 • 00:05:16 Potáhni si pořádně.
 • 00:05:36 Mnoho matek si pořídí otce, aby
  s ním měly dítě, ale pak ho zruší
 • 00:05:41 ze svého života. Ale je to o její
  nedořešené křivdě partnerské.
 • 00:05:48 I když jsem měl předběžné opatření,
  nechtěla mi dítě vydávat.
 • 00:05:56 Za 2 roky jsem ji viděl 50 minut
  dohromady.
 • 00:06:02 Viděla jsem průběh předávání Katky
  otci.
 • 00:06:07 Když otec zazvonil u dveří,
  holčička skočila za sporák
 • 00:06:14 a chytla se tam trubky.
 • 00:06:17 Matky často tvrdí, že dítě
  neovlivňují.
 • 00:06:22 Neříká, že tatínek je darebák.
  Dává najevo své napětí.
 • 00:06:28 Stačí ta atmosféra.
 • 00:06:30 Když Kačenka viděla, že je klid,
  tak jsme prošli vesnicí.
 • 00:06:36 Chvilku šla i s otcem sama.
 • 00:06:39 Půl hodiny jsme se bavili o všem
  možném.
 • 00:06:43 Dcera byla šťastná, že je se mnou.
 • 00:06:47 Není pravda, že i špatná matka je
  lepší než otec.
 • 00:06:50 Několikrát jsem dávala návrh
  na svěření péče o dítě otci.
 • 00:06:58 Často říkám matkám, že je dítě má
  rádo stejně.
 • 00:07:06 Když se třeba chlapec v pubertě
  rozhodl odejít k otci,
 • 00:07:10 tak mu to umožněte.
 • 00:07:13 Někdy je to tak, že otec je schopný
  a mohl by dítě obohatit,
 • 00:07:18 ale maminky to neuznávají.
 • 00:07:24 Rozhodování o dětech se odvíjí
  v rovině boje o moc.
 • 00:07:36 Žádná změna se asi konat nebude.
 • 00:07:40 Většinou nejsou doma, když tu auto
  není, nebo doma jsou, ale auto
 • 00:07:46 je zaparkováno jinde.
 • 00:07:55 Když mu ho soudkyně v rámci
  předběžného opatření dala, tak jsem
 • 00:08:00 říkala, že se nás bude snažit
  držet co nejdéle od sebe.
 • 00:08:06 Vaše citové vazby to naruší
  a je jen otázkou času,
 • 00:08:14 kdy dojde k odcizení. Neviděla jsem
  ho 1,5 roku.
 • 00:08:27 Děti jsem získal po 8 letech
  do své péče.
 • 00:08:33 Svou roli sehrály sociální
  pracovnice, které od začátku ví,
 • 00:08:38 že otcové jsou špatní.
 • 00:08:40 Možná šli na špatný orgán ochrany
  dětí, protože u nás najdou
 • 00:08:44 otcové slyšení.
 • 00:08:46 Narůstá počet žen, které se o děti
  nestarají.
 • 00:08:52 Je tam otázka alkoholu a drogové
  závislosti.
 • 00:08:55 Matka často střídá partnery.
  Dcera je proti mně naváděna.
 • 00:09:03 Dítě bylo u tety, u babičky,
  u strejdy.
 • 00:09:07 Domácnost měnilo, jak to matce
  vyhovovalo.
 • 00:09:11 Když se poprvé stěhovala, říkala,
  že dceru můžu mít třeba
 • 00:09:14 každý víkend.
 • 00:09:17 Nebylo možné se jí dovolat.
  Když zjistila, že jsem to já,
 • 00:09:21 položila telefon.
 • 00:09:23 Zkusil jsem to 2x. Potřetí řekla,
  že nechce, abych s dcerou mluvil.
 • 00:09:28 Musíte být na minutu přesně.
  Když přijedete později, tak už
 • 00:09:32 děti nedostanete.
 • 00:09:35 Dcera má dodnes stres se mnou
  mluvit.
 • 00:09:38 Dopředu mi nahlásí, že bude
  u babičky, tak ať nevolám.
 • 00:09:42 Dítě se dostane do situace, kdy má
  strach, že ten druhý ho nebude
 • 00:09:46 mít rád, když ho odmítne.
 • 00:09:49 Když chcete, ať vám to dětský
  psycholog vysvětlí, tak řekne,
 • 00:09:53 že musíte čekat, že to přijde.
 • 00:10:05 Pokud matka nerespektuje rozhodnutí
  konečné nebo i předběžné,
 • 00:10:12 tak je to vynutitelné.
 • 00:10:15 Těžko ale můžete rvát dítě od matky,
  která rozhodnutí nerespektuje.
 • 00:10:20 Ženy poškozují dítě, jestliže mu
  brání v kontaktu s otcem.
 • 00:10:26 Po poradě s právníkem jsem vzal
  dítě z družiny na výlet.
 • 00:10:36 Odpoledne mi volala paní
  ze sociálky, že tam u ní
 • 00:10:41 maminka hysterčí.
 • 00:10:45 Řekl jsem jí, že můj příběh zná.
  Řekla, že na mne zavolá policii.
 • 00:10:48 Řekl jsem jí, ať si dělá co chce,
  protože já nemám jinou možnost.
 • 00:10:52 Policisté mi řeknou, že s tím
  nemůžou nic dělat, že se musíme
 • 00:10:58 dohodnout s manželkou.
 • 00:11:01 Bývalý manžel dostal několik pokut.
  Ale kdyby soudkyně chtěla,
 • 00:11:06 bylo by to právoplatné v okamžiku
  doručení.
 • 00:11:12 Udělala to v předběžném opatření.
  On využil práva se odvolat.
 • 00:11:20 Pokuty nenabyly právní moci.
  1,5 roku vám nemusí předat dítě
 • 00:11:25 a nedopouští se trestného činu
  maření výkonu soudního rozhodnutí.
 • 00:11:34 Je pravdou, že v opatrovnické
  agendě rozhodují většinou ženy.
 • 00:11:40 Myslím, že lidé, kteří soudí, žijí
  z předsudků.
 • 00:11:46 Je názor, že o dítě pečuje hlavně
  matka.
 • 00:11:49 Názor společnosti je ten, že dítě
  patří hlavně do péče matky.
 • 00:11:56 Soudce musí být nezávislý
  a nestranný.
 • 00:11:59 Soudce musí být nezávislý. Nikdo
  nezkoumá, zda rozhodl správně.
 • 00:12:04 Soudy právem nerespektují zájmy
  a city otců.
 • 00:12:10 Soudy musí respektovat jen zájem
  dítěte.
 • 00:12:16 I kdyby byly v 95 % případů svěřeny
  děti matce, nemůžete z toho
 • 00:12:23 dovozovat, že jsou otcové
  diskriminováni.
 • 00:12:30 Jsou případy, kdybych na 100 % dala
  dítě otci.
 • 00:12:34 Neřekl jsem ti, že od pátku do
  neděle budeme 4 chlapi v chalupě.
 • 00:12:57 Manželka se snažila, aby na mne
  dítě zapomnělo.
 • 00:13:03 Půl roku předtím byl vypracován
  znalecký posudek s tím,
 • 00:13:06 že dítě má kladný vztah k otci.
 • 00:13:10 Ale soud zakázal styk s otcem.
  To je nepřípustné.
 • 00:13:28 Přes 7 měsíců trvalo, než jsem
  dostal dítě na víkend.
 • 00:13:35 Ahoj. Uvidíme se pozítří.
 • 00:13:40 Kája třeba za mnou na chvilku
  utekl a já byl za to vděčný.
 • 00:13:47 První styk po 7 měsících byl pro
  Káju při předávání stresující.
 • 00:13:57 Špatně se mi o tom mluví.
 • 00:14:02 Chytil se mě kolem krku
  a nechtěl se mě pustit.
 • 00:14:38 Bývalá paní si jednou za čas
  přijede pro děti,
 • 00:14:43 např. na prázdniny. Nechci dělat
  problémy.
 • 00:14:46 Je to jejich máma. Předstírat,
  že neexistuje, je zbytečné.
 • 00:14:53 Paradoxní je, že se unie jmenuje
  Unie otců za práva dětí,
 • 00:14:58 protože se v podobné situaci ocitá
  i hodně žen.
 • 00:15:02 Nejde o to, že se to děje mužům,
  nebo ženám.
 • 00:15:04 Jde o to, že se to děje dětem.
 • 00:15:07 Unie otců vede muže do boje.
  Chtějí zvítězit, a matku zničit.
 • 00:15:11 Přeháním. My chceme dohodu.
 • 00:15:16 Buď chcete dítě, tak jdete za svým,
  bez ohledu na jeho pocity.
 • 00:15:26 Pokud polevíte, pohoříte.
 • 00:15:31 Zákon o rodině z r. 1998 je
  nedokonalý a má mezery.
 • 00:15:39 Dokud v tom člověk není namočený,
  tak si mezery neuvědomuje.
 • 00:15:45 13 let po revoluci zde není
  subjekt, kde by otec a děti
 • 00:15:52 mohli uplatnit své právo.
 • 00:16:02 Nevím, co si dcera bere do života.
 • 00:16:08 První 2 měsíce, kdy mi ho nedával,
  jsem se na něj chodila dívat
 • 00:16:13 aspoň o přestávkách do školy.
  Zpočátku říkal, ať neodcházím,
 • 00:16:17 že mě miluje. A vy víte, že si ho
  nemůžete odvézt, protože
 • 00:16:20 byste se dopustil trestného činu
  únosu dítěte.
 • 00:16:24 Musíte mu vysvětlit, proč za vámi
  nesmí.
 • 00:16:28 Za pár měsíců vám dítě řekne,
  že se mnou nemůže mluvit,
 • 00:16:34 že mu to tatínek zakázal.
 • 00:16:36 A za několik dalších měsíců řekne,
  že se mnou nechce mluvit.
 • 00:16:44 Skryté titulky:
  Milena Černá a Josef Batěk

Související