iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 6. 2019
21:55 na ČT art

1 2 3 4 5

18 hlasů
50727
zhlédnutí

Obrazy pražské periferie

Obrazová dokumentární féerie, vyvolávající dávno zmizelou krajinu pražské periferie kolem Botiče. Předlohou pro konfrontaci s její dnešní podobou se stal nerealizovaný scénář režiséra Jiřího Lehovce, fotografie Josefa Sudka a obrazy Kamila Lhotáka. Kamera Michal Němec.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Obrazy pražské periferie

 • 00:00:49 ŽENSKÝ HLAS:
  Nevzdám to, budu tu s tebou.
 • 00:00:51 Asi není náhodou,
  že zrovna s tebou mi je nejlíp,
 • 00:00:54 i když je to teď těžší.
 • 00:00:57 Ale my už toho zvládli tolik,
  a tohle je jen další zkouška.
 • 00:01:12 Nedoručený vzkaz,
  který nikdo nedostane,
 • 00:01:16 dopis s prázdnou obálkou,
  adresát neznámý...
 • 00:01:26 Zmizelá krajina,
  kde poletují psaníčka z dětství,
 • 00:01:30 navždy zapomenutá
  a tak blízká,
 • 00:01:35 ztracený rukopis,
 • 00:01:37 vybledlá slova,
  jež smyly kapky deště...
 • 00:01:58 Pěšinka zarostlá v trávě,
  znamení osudu,
 • 00:02:02 temné vábení...
  Chutnám jak samota.
 • 00:02:08 To jsem já,
  já periferie....
 • 00:02:14 *Potoky mnohé pamatují.
 • 00:02:17 Mohou vypovídat o toku života,
  o době a jejích lidech.
 • 00:02:25 I Botič má své legendy.
 • 00:02:30 Třeba tu o Vladislavu Vančurovi.
 • 00:02:36 Můj bývalý pedagog na FAMU,
  režisér Jiří Lehovec,
 • 00:02:40 byl už nějakou dobu mrtev,
  když jsem na výstavě v Rudolfinu
 • 00:02:44 viděl jeho fotoscénář
  "Botič".
 • 00:02:48 Jeho scénář mě nadchl,
 • 00:02:50 stejně jako jeho černobílé
  avantgardní filmy z 30. let.
 • 00:02:55 Tento fotoscénář nikdy nenatočil.
 • 00:02:59 Až po 60 letech,
  na sklonku minulého století,
 • 00:03:02 se jej pokusil natočit
  jeho student, Tomáš Petráň.
 • 00:03:08 Jenže sotva začalo natáčení,
  Jiří Lehovec zemřel.
 • 00:03:12 Tak se o to pokoušíme napotřetí.
 • 00:03:20 Lehovcův fotoscénář
  jakoby zachycoval
 • 00:03:23 mé vlastní vzpomínky na krajinu
  za městem.
 • 00:03:26 Strašnicím 50. let
 • 00:03:29 kralovaly prkenné ohrady
  a zahrádkářské kolonie.
 • 00:03:33 Obzor byl vidět, žádné paneláky,
 • 00:03:36 jenom boudy a pavilóny
  a malé krámky z první republiky.*
 • 00:03:48 JOSEF CÍSAŘOVSKÝ: My se blížíme
  k místu, kde měl končit film
 • 00:03:51 našeho společného profesora
  Jiřího Lehovce -
 • 00:03:55 Botič, potok chudých.
 • 00:03:58 Kdy ty ses poprvé dozvěděl o tom
  scénáři?
 • 00:04:01 TOMÁŠ PETRÁŇ: Ten jsem fyzicky
  viděl v knížce,
 • 00:04:03 který vydal
  Filmový ústav o Lehovcovi.
 • 00:04:06 A pravděpodobně to bylo v prváku
  na FAMU,
 • 00:04:08 protože Lehovec nás učil,
  byl taková legenda té katedry.
 • 00:04:11 A i v té době byl nesporná,
  jedinečná autorita.
 • 00:04:15 A byl to příjemný pedagog i člověk.
  Takže tehdy mě to zaujalo.
 • 00:04:19 V viděl jsem tam ty malé
  fotosky,
 • 00:04:22 ty kontakty z těch negativů,
  které byly součástí toho scénáře.
 • 00:04:28 No a zaujalo mě v kontextu toho,
  o čem nám tehdy v dějinách
 • 00:04:32 vyprávěl docent Navrátil - dějiny
  filmu v těch 20. a ve 30. letech.
 • 00:04:39 Tak samozřejmě s těmi proudy toho
  sociálního dokumentu a tak dále.
 • 00:04:43 Tak jsme se o tom s Lehovcem
  párkrát bavili,
 • 00:04:45 ale na tu samotnou realizaci došlo
  až těsně před jeho smrtí.
 • 00:04:52 *Obsah: sociologie potoka.
 • 00:04:54 Průřez krajinou a společností
  kolem hlavního města.
 • 00:04:58 Pojetí: Vztah venkovského člověka
  k potoku,
 • 00:05:02 a nezájem městského člověka
  o přírodní potok,
 • 00:05:05 z potoka se stává stoka,
  jíž zbývá než zazdít pod dlažbu.
 • 00:05:11 Protiklady.
  Nalézt rozpory.
 • 00:05:14 Nevyjadřovat se popisně.
  Konec groteskní.
 • 00:05:19 Krajina.
  Krásná, romantická krajina.
 • 00:05:24 Vysoké olše ve větru, louky,
  květiny.
 • 00:05:28 Prokládat pohledy seshora
  na klikatící se potok.
 • 00:05:43 Lidé a zvířata v krajině:
  ptáci, husy, kachny.
 • 00:05:48 Koně pijí z potoka.
  Chlapci hrají na harmoniku.
 • 00:05:52 Lidé na výletě se koupají.
  Splav u Petrovic.
 • 00:05:56 Kluci rybaří.
  Dělají jezy.
 • 00:06:18 Křeslice - náves s mostem
  jako z loutkového divadla.
 • 00:06:23 Vertikálně členěná vesnice.
  Záběr z mostu u kostelíka.
 • 00:07:03 Kostelík v Záběhlicích u mostu.
  Odrazy věží ve vodě.
 • 00:07:08 Lávky, můstky.
  Vždy s nějakým dynamickým prvkem.
 • 00:07:12 Vůz tažený koněm nebo dobytkem.
 • 00:07:17 Před periferií.
  Vesnice větší.
 • 00:07:21 Mlýny, splavy, stavidla.
 • 00:07:38 Hospody u vody s tancovačkami.
 • 00:07:41 Velké rybníky s rákosím.
  Hry v karty v hospodě.
 • 00:08:06 Periferie.
 • 00:08:08 Vlnící se obilí zápasí
  se stožáry elektrického vedení.
 • 00:08:12 Prolínání.
 • 00:08:16 Michelská plynárna.
  Dělníci pracující v plynárně.
 • 00:08:21 Vyvážení strusky, záběry zvenčí,
  skrz mříž.
 • 00:08:27 Děti sbírající strusku a odpadky.
 • 00:08:30 Dělníci vyvážející dehet,
  pondělí, středa, pátek.
 • 00:08:46 Kouř, oheň a popel zalévají
  krajinu.*
 • 00:08:52 JOSEF CÍSAŘOVSKÝ: Paní Vrbová,
  mohla byste nám pomoct
 • 00:08:54 najít jeho fotografie
  a říct nám,
 • 00:08:57 jakým způsobem vůbec vyhledáváte
  80 let stará místa?
 • 00:09:02 -Většinou ani nemusíte vstát
  od počítače,
 • 00:09:05 protože dneska jsou k dispozici
  moderní prostředky jako je -
 • 00:09:09 staré letecké snímkování
  nebo staré mapy,
 • 00:09:13 mapy GOOGLE, kde se můžete
  procházet po ulicích
 • 00:09:16 a prohlížet si domy,
  nebo mapy.cz,
 • 00:09:19 kde zase můžete dobře vidět
  třeba ptačí pohledy a podobně.
 • 00:09:23 Druhá možnost je, že to místo
  nepoznáte,
 • 00:09:28 ale na té fotografii samotné jsou
  další dodateční informace,
 • 00:09:32 jako například - vidíte nějakou
  firmu
 • 00:09:34 nebo popisné číslo domu
  a tak dále,
 • 00:09:37 potom přijdou na řadu staré
  adresáře,
 • 00:09:40 zvláště obchodní, co se teda týká
  firem.
 • 00:09:43 Nebo třeba různé staré telefonní
  seznamy,
 • 00:09:46 seznamy popisných čísel
  a podobně.
 • 00:09:49 V případě Jiřího Lehovce
  ta situace byla poněkud snazší.
 • 00:09:54 Zaprvé jsme věděli,
  že všechny fotografie
 • 00:09:57 byly pořízeny v roce 1935
  a že jsou z povodí Botiče.
 • 00:10:02 Takže bylo třeba se seznámit s tím,
  jak vypadá povodní Botiče,
 • 00:10:09 to nejprve, protože já nejsem
  křtěná Botičem.
 • 00:10:14 To jsem dělala pomocí
  panoramatických pohledů,
 • 00:10:17 které jsou online přístupné
  na Archivu hlavního města Prahy.
 • 00:10:21 A víceméně znám současný Botič,
  ale s tím Botičem,
 • 00:10:25 který viděl Jiří Lehovec,
  to má pramálo společného.
 • 00:10:35 *Dehtové jámy.
 • 00:10:37 Stružky dehtu
  tekou do potoka.
 • 00:10:40 Lidé bydlí
  v barákových koloniích.
 • 00:11:01 Počíná se betonová regulace.
 • 00:11:04 Pohled seshora.
  Michelské nádraží.
 • 00:11:20 Detaily různých předmětů ve vodě.
 • 00:11:23 Staré boty, kusy šatstva, krysy,
  klestí, fekálie a tak dále.
 • 00:11:29 Panorama po vodě
  až na sací pumpy zahradníků.
 • 00:11:33 Zahradníci čerpají vodu z Botiče
  k zalévání zeleniny.
 • 00:11:37 Ženy přinášejí zeleninu k potoku,
  omývají ji.
 • 00:11:42 (Prokládat snímky fekálií.)
 • 00:11:53 Pes pije z téže vody...*
 • 00:11:56 Tomáš Petráň: Tehdy byl Botič
  opravdu špinavá stoka.
 • 00:11:59 To jsem byl jinoch,
  bylo to v 70., v 80. letech.
 • 00:12:03 To jsme jezdili
  od hostivařský přehrady až dolů,
 • 00:12:06 oni vypouštějí na podzim přehradu
  na tohle splutí.
 • 00:12:09 A tehdy opravdu do toho Botiče
  tekly kanály, byly zaústěný.
 • 00:12:13 V Záběhlicích pod jezem se najednou
  vařila špinavá hmota,
 • 00:12:16 bralo to binec z těch břehů...
 • 00:12:19 A tady, když jste projížděli
  tím tunelem,
 • 00:12:21 tak tam na Ostrčilově náměstí
  člověk vjel,
 • 00:12:24 rozsvítil tu blikající baterku,
  to ještě neexistovaly čelovky,
 • 00:12:27 tady to tajemně hučelo,
  protože támhle
 • 00:12:29 je takový jakoby "jízek".
  No a strašně to smrdělo!
 • 00:12:32 A opravdu se tady projíždělo
  stokou.
 • 00:12:35 Takže si pamatuju,
  že jsme vpluli do Vltavy
 • 00:12:38 a že jsem si oplachoval tehdy
  tou špinavou
 • 00:12:40 vltavskou vodou ksicht,
 • 00:12:42 protože byla strašně čistá
  oproti Botiči.
 • 00:13:03 PAVLA VRBOVÁ: Toto je usedlost
  Reitknechtka.
 • 00:13:06 Co je tady dole,
  to je Michelský dvůr.
 • 00:13:11 Tohle jsou tři dominanty
  a my vidíme,
 • 00:13:14 že ten domeček a Michelský dvůr
  jsou přesně v zákrytu,
 • 00:13:19 takže se dá i dobře říct,
  kde ty babky tu zeleninu praly.
 • 00:13:25 Tahle ta fotografie pochází
  z Klubu za starou Prahu.
 • 00:13:28 Dostala jsem laskavé svolení
  ji ukázat.
 • 00:13:32 Tady je Michelský dvůr.
  A já to trochu zvětším -
 • 00:13:35 jak vidíte, v Michelském dvoru
  byl tehdy pivovar, v té době.
 • 00:13:39 A je tam auto-moto správkárna
  a autoservis. Vpravo.
 • 00:13:44 A to je pro nás důležitý
  orientační bod a určení místa,
 • 00:13:48 kde Lehovec stál.
  To je Hellada.
 • 00:13:51 Továrna na mýdlo - Hellada.
 • 00:13:53 Na této mapě, na tom plánu
  z roku 1938
 • 00:13:56 je Helada v těhle místech.
 • 00:13:58 Dneska je toto ulice U Hellady.
  To je všechno zastavěné paneláky.
 • 00:14:16 *Siesta na travnatém nábřeží.
  Různé typy lidí.
 • 00:14:20 Dívky z periferie.
  Krista Procházková.
 • 00:14:25 376 u paní Medřické.
 • 00:14:29 Pohledy na krajinu v okolí.
  Topoly...
 • 00:14:45 Objevuje se město.
  Ojedinělé činžáky.*
 • 00:14:56 -Teď jsme se vlastně přesunuli
  na území Vršovic.
 • 00:14:59 A tady vidíme jednak dům,
  který je na rohu
 • 00:15:03 dnešní Smolenské ulice
  a Vršovického náměstí,
 • 00:15:07 nebo teda jinak řečeno Moskevské.
 • 00:15:11 A ten dům vidíme na ptačím pohledu
  zde a na Lehovcově fotografii tady.
 • 00:15:18 Potom, co se na Lehovcově
  fotografii jeví
 • 00:15:22 jako střešní světlíky
  nějaké továrny,
 • 00:15:26 tak ve skutečnosti
  jsou to světlíky,
 • 00:15:30 které jsou nad prosklenou,
  mimochodem nádhernou halou
 • 00:15:33 Vršovické spořitelny.
 • 00:15:36 A pod tím je domeček,
  kde kdysi bývala kovárna.
 • 00:15:53 *Předměstí.
 • 00:15:54 Ženy máchají prádlo
  ve vodě Botiče.*
 • 00:16:06 -Ta fotografie mě potrápila
  strašně.
 • 00:16:09 Protože tady opravdu
  nebylo čeho se chytit,
 • 00:16:12 než nějakého baráku z 19. století.
  Já ji ukážu.
 • 00:16:18 Dosti zdobeného.
 • 00:16:23 A já jsem ze začátku úplně
  moc nevěřila,
 • 00:16:26 že šel Lehovec důsledně podél
  Botiče,
 • 00:16:30 ale nakonec se ukázalo,
  že tomu tak bylo.
 • 00:16:33 Protože Lehovec stál víceméně
  v tomhle tom místě,
 • 00:16:35 protože zachytil boční stěnu
  tohoto domu.
 • 00:16:38 A dívá se na tento dům.
  A ten cirkusový stan,
 • 00:16:43 jehož kolíky na této fotografii
  vidíme,
 • 00:16:45 tak ten stál někde tady,
  přímo na břeh Botiče.
 • 00:16:49 Já jsem projela třikrát
  celý tok od Michle,
 • 00:16:53 přes Nusle až sem.
  A tentokrát mě osvítil Lehovec,
 • 00:16:56 že jsem se zastavila v této ulici
  a ten dům tam najednou uviděla.
 • 00:17:00 Totiž po takovéhle době
  jsou ty domy upravené,
 • 00:17:03 mají upravené fasády.
 • 00:17:05 Tenhle dům nemá úplně
  novodobou fasádu tak,
 • 00:17:08 aby byla očesaná úplně
  a byla hladká,
 • 00:17:10 alebrž někdy,
  možná ve 30. nebo ve 40. letech
 • 00:17:14 byla poněkud ta fasáda předělaná,
  ale můžete na ní odečíst
 • 00:17:18 všechno důležité, co na té
  fotografii vidíte.
 • 00:17:21 To jest členění na tři pásy,
  okna jsou ve stejné pozici.
 • 00:17:28 Ti lidé prostě ta okna
  nepředělávali, ty jsou tam stejné.
 • 00:17:32 Navíc počet komínů většinou
  zůstává zachován.
 • 00:17:52 *Flašinetář.
  Záchodky s nápisy.
 • 00:17:55 Detail.
  Různé typy lidí kolem Botiče.*
 • 00:18:01 JOSEF CÍSAŘOVSKÝ: Bavil jsi se
  ještě s profesorem Lehovcem o tom,
 • 00:18:04 co ho vlastně vedlo k týhle tý
  pouti podél toho Botiče?
 • 00:18:08 TOMÁŠ PETRÁŇ: Já jsem se s ním
  bavil o mnoha věcech.
 • 00:18:10 Hlavně on byl totiž vášnivý vodák,
  on měl vodu stejně rád,
 • 00:18:14 to jsme měli společný zájem.
 • 00:18:17 Ale já si myslím,
  že hlavně tam byl zájem sociální,
 • 00:18:19 což bylo v té době vlastní
  mnoha asi filmařům,
 • 00:18:23 umělcům, intelektuálům
  v těch 30. letech.
 • 00:18:26 A já si myslím,
  to už jsou ale moje domněnky,
 • 00:18:30 protože on hrozně hezky vyprávěl
 • 00:18:32 o 30. letech v Paříži,
  když tam byl.
 • 00:18:35 Vyprávěl spoustu věcí,
  ale já si myslím,
 • 00:18:38 že byl samozřejmě ovlivněný
  tou francouzskou
 • 00:18:40 levicovou avantgardou,
  tím zájmem o sociální věci.
 • 00:18:44 Až jsme se bavili o závěru
  a on vždycky říkal:
 • 00:18:46 "To nebylo dořešený, v tom scénáři,
  ale že tam proplouvá,
 • 00:18:49 támhle, jak ten Botič
  teče do Vltavy
 • 00:18:52 a tam proplouvá tam nóbl parník
  s těma bohatejma lidma.
 • 00:18:56 Takže ten rozdíl těch dvou světů,
  tahle ta koncepce rozdílností,
 • 00:19:01 ta je vlastní těm filmům.
 • 00:19:05 On znal Jarise Ivense, on znal
  Hemingwaye jak vyprávěl...
 • 00:19:09 A ten zájem o tu sociální oblast
  je myslím danej
 • 00:19:13 i tou dobou, v který žil, no.
 • 00:19:27 HOUKÁNÍ VLAKU
 • 00:19:34 -Tady je samozřejmě zase význačnou
  dominantou vodárenská věž.
 • 00:19:41 A vidíme, že jsme pod mostem.
 • 00:19:45 Botič podtéká pod mostem,
  poměrně vysokým mostem.
 • 00:19:49 Na několika místech.
  Ale když si to rozmyslíme,
 • 00:19:52 tak vidíme, že se může jednat
  jedině o tento železniční most.
 • 00:19:57 To je vlastně na trati,
  která přichází z Vršovic,
 • 00:20:01 přetíná průsekem nebo průkopem,
 • 00:20:04 který je mezi Bohdalcem
  a Tyršovým vrchem.
 • 00:20:07 A my se podíváme na to,
  jak vypadá letecký snímek.
 • 00:20:13 Na tom leteckém snímku
  máme ten most tady.
 • 00:20:17 Tady je dokonce vidět jeho stín.
  Tady je železniční trať.
 • 00:20:20 A ten most musel být tady.
  A to je tento most.
 • 00:20:37 -My jsme tady jezdili po Botiči
  na neckách.
 • 00:20:41 Vždycky jsme si dělali přehradu
  z kamenů, aby se zvýšila hladina.
 • 00:20:49 A to jsme tady jezdili
  po Botiči.
 • 00:20:52 Byly ještě ty dřevěný necky,
  klasický,
 • 00:20:56 jak v nich praly ty naše babičky.
 • 00:21:00 A nějaká moje pra pra prateta
  tady sušila prádlo na tý louce.
 • 00:21:05 Ona měla takový mandl a praní
  za I. republiky.
 • 00:21:10 U toho Botiče jsem prakticky
  poslední.
 • 00:21:13 Tady už prostě nikdo není.
 • 00:21:19 *Dvorky činžáků
  se sušícím se prádlem.
 • 00:21:23 Neutěšené skladiště.
  Rozbité lucerny,
 • 00:21:27 tramvaj v opuštěné silnici...
  (Vršovické nádraží).*
 • 00:21:40 -Lehovec stál někde tady
  a díval se tímto směrem.
 • 00:21:44 To znamená k tehdejší
  Nádražní ulici.
 • 00:21:47 Dnes se ta ulice jmenuje
  U Vršovického nádraží.
 • 00:21:50 Tato ulice,
  to byla hlavní třída,
 • 00:21:52 po které už tenkrát jezdila
  tramvaj.
 • 00:21:55 Ta se tenkrát jmenovala
  Třída krále Jiřího.
 • 00:21:58 Pak se myslím jmenovala Třída SNB.
  A dneska se jmenuje Vršovická.
 • 00:22:04 A Lehovec se na té fotografii
  dívá tímhle tím směrem.
 • 00:22:09 A dívá se do vnitřního traktu
  tady tohoto rohu domu.
 • 00:22:14 A dokonce vidí
  takový hospodářský objekty,
 • 00:22:18 které byly v tomhle tom prostoru.
 • 00:22:27 Další fotografii Lehovec pořídil
  prakticky ze stejného místa.
 • 00:22:32 Na téhle té fotografii vidíme,
  která mě trošku potrápila,
 • 00:22:38 dokud jsem nerozluštila
  jméno toho povozníka,
 • 00:22:41 jehož vozy parkovaly zde.
 • 00:22:44 On se jmenoval František Tauchman
  a já jsem ho našla v adresáři,
 • 00:22:47 vlastně ve vršovickém almanachu
  z roku 1934.
 • 00:22:54 A tam se píše, že on měl firmu
  v Brožíkově ulici,
 • 00:22:57 což je dnešní Perohradská,
  v č.p. 2.
 • 00:23:02 A to je, že on byl tady.
 • 00:23:10 *Moře činžáků - šikmé záběry
  zespodu, traveling.*
 • 00:23:20 -Poprvé, když tam byla
  ta čistírna peří, v tom zákoutí,
 • 00:23:23 tak Lehovec stál
  někde v těhle těch místech,
 • 00:23:27 kde je dneska to parkoviště.
  Podruhé vešel do toho
 • 00:23:30 bývalého hospodářského dvora
  a díval se tímhle směrem.
 • 00:23:34 Tady máme krásně vidět
  ten dílenský provoz, který tam byl.
 • 00:23:39 A viděl tenhle ten roh.
 • 00:23:46 *Kanál ústící do Botiče.
  Pohled přes kanál po proudu.
 • 00:24:14 Opuštěné vybetonované koryto
  Botiče.
 • 00:24:18 (Pohledy těsně při hladině.)
 • 00:25:04 Panoramatický pohled z velké výšky
 • 00:25:06 na opuštěné koryto potoka
  a hlučný život kolem.
 • 00:25:11 Tramvaje, auta, povozy,
  vlaky.
 • 00:25:52 Lidé přecházející přes cestu
  (v poledne).
 • 00:25:55 Lidé vycházející v proudech
  z nádraží.
 • 00:25:59 Plné hospody, pivovar,
  průmyslové podniky.
 • 00:26:03 Pohled zdola na most přes Botič
  s množstvím tramvají...
 • 00:26:11 Náhle potok přehražen
  mříží z ostnatého drátu.
 • 00:26:16 Opuštěné koryto potoku v Grébovce:
  Upravené pěšinky v parku.
 • 00:26:21 Restaurace pod stromy,
  číšnici, podnosy s kávou.
 • 00:26:27 Opět opuštěné koryto potoka
  (zákruty).
 • 00:26:31 (Směr a křivky potoka musí
  souviset!)
 • 00:26:36 Dvojice na cestičkách,
  na lavičkách,
 • 00:26:38 bohaté děti, studenti.
  Koncert v hudebním pavilonu.
 • 00:27:00 Potok opuštěně pokračuje:
 • 00:27:03 Pohled z výšky na ústí Botiče
  pod dlažbu.
 • 00:27:06 Pohled na vyústění zblízka.
 • 00:27:28 Ku konci dát vzpomínku
 • 00:27:30 na volný nespoutaný tok potoka
  v přírodě - prolínačky.
 • 00:27:34 Eventuelně detaily, makra?,
  různých fekálií - odpadků -
 • 00:27:39 fantastických předmětů,
  až v surrealistických seskupení.
 • 00:27:44 Přechod - magický - abstraktní -
  nerealistický,
 • 00:27:48 který by naznačil,
  že další bude vzpomínka.
 • 00:28:14 Montáž - volná, pomalá,
  elegická vzpomínka
 • 00:28:18 na původní přírodní podobu
  potoka.
 • 00:28:27 Tma - v dálce obdélníkové světlo,
  světlo se pomalu blíží,
 • 00:28:32 traveling na člunu,
  vtok Botiče do Vltavy.
 • 00:28:37 Kamera na člunu vplyne do řeky,
  zahoupá se.
 • 00:28:41 Kolem majestátně přepluje
  primátor Dittrich
 • 00:28:44 (panorama zleva doprava),
  detail kol,
 • 00:28:48 zpěněná voda zavalí objektiv.
  Konec.*
 • 00:29:02 JOSEF CÍSAŘOVSKÝ: Lehovec plánoval
  končit ten svůj projekt tím,
 • 00:29:04 že tady propluje ten parník
  Dittrich.
 • 00:29:07 A jak jsi vlastně zakončil
  ten projekt
 • 00:29:10 s profesorem Lehovcem ty?
 • 00:29:12 -My jsme o tom diskutovali,
  jak to má vypadat.
 • 00:29:15 A on právě říkal,
  že ty konce měl vymyšlený dva
 • 00:29:17 a jeden byl tenhle s tím parníkem.
  A takhle jsme se o tom bavili.
 • 00:29:21 A on pak říká:
  "A nejlepší by bylo,"
 • 00:29:23 protože my jsme ho tím natáčením
  otravovali,
 • 00:29:25 on měl na jednu stranu radost,
  ale na druhou stranu byl otrávenej.
 • 00:29:29 Pořád dával najevo takovou tu
  nevoli,
 • 00:29:31 že je natáčenej,
 • 00:29:32 protože on to do tý doby nikdy
  nikomu nedovolil.
 • 00:29:35 A říkal: "A nejlepší by bylo,
  kdyby ses utopil."
 • 00:29:38 Takže to byl takovej...
  Vlastně jsem to vzal jako námět,
 • 00:29:41 produkce tady půjčila
  od nějakého rybáře lodičku,
 • 00:29:45 já jsem se převlíkl
  do jakoby kostýmu z 30. let
 • 00:29:48 s nějakou čepicí kšiltovkou,
  támhle jsem vyplul na lodičce
 • 00:29:52 a s nějakou kamerou na kličku
  jsem točil
 • 00:29:55 pod tím Železničním mostem
  jako nadšený filmař
 • 00:29:57 a spadl jsem do tý vody
  a plaval jsem...
 • 00:30:00 Utopil jsem se,
  aby měl radost.
 • 00:30:41 *Kam až má paměť sahá,
  tam všude nacházím vzpomínky
 • 00:30:46 připomínající mi, že věci,
  které zároveň jsou i nejsou,
 • 00:30:51 mě vždycky přiváděly
  do zvláštního stavu vytržení.
 • 00:30:57 Odmalička mě vzrušují zchátralé
  domy,
 • 00:31:00 dvory zarostlé kopřivami,
  zbořené zdi,
 • 00:31:04 zaplevelené zahrady,
  opuštěná skladiště,
 • 00:31:08 zaprášené půdy,
  propadlá schodiště,
 • 00:31:11 dláždění, v němž roste tráva,
  obrazy zapomenutých malířů,
 • 00:31:16 okna bez skel,
  cesty, které nikam nevedou,
 • 00:31:20 stromořadí v rovné krajině,
  konečné stanice,
 • 00:31:26 staré noviny, dopisy lidí,
  kteří už zemřeli,
 • 00:31:30 předměty,
  které už ztratily smysl,
 • 00:31:33 knihy, které už nikdo nečte...
 • 00:32:12 Dům v popředí je západní štít
  činžovního domu družstva Klid.
 • 00:32:18 Tento snímek od plotu usedlosti
  Birhanzlových pořídil Josef Sudek.
 • 00:32:24 Městská periferie -
  kam oko dohlédne, nouzové stavby.
 • 00:32:30 Kdo neměl peníze, mohl si tu
  postavit domek z čehokoliv.
 • 00:32:40 Vlevo jsou zahrádky,
  za nimi kolonie Na Děkance.
 • 00:32:45 Vpředu různé průmyslové stavby
  a továrničky.
 • 00:32:49 A dětské hřiště.
 • 00:32:51 Škvárová cesta do kolonky
  U Družstva Klid
 • 00:32:55 a konečně fotbalové hřiště,
  které nakonec také vzalo za své.
 • 00:33:20 Sudkovy potulky po periferii
  vedly po celém okraji
 • 00:33:24 tehdejší Prahy:
  Libeň, Holešovice, Trója, Bráník.
 • 00:33:54 V pozůstalosti Emila Filly
  jsme objevili
 • 00:33:57 nikdy nezveřejněný Sudkův snímek
  ze Strojnické ulice.
 • 00:34:38 Dům na fotografii Josefa Sudka,
  staré 68 let,
 • 00:34:41 měl adresu Batelovská 120/5,
  Praha 4.
 • 00:34:47 Stával na rozmezí Pankráce a Krče,
  těsně u Budějovického náměstí.
 • 00:35:38 Srovnání leteckých fotografií
  z let 1940 a 2015
 • 00:35:44 ukazují různé stupně proměny
  bývalé pražské periferie.
 • 00:35:50 Názorně dokumentují rychlost,
  s jakou jsme
 • 00:35:52 během 75 let přetvořili
  podobu svého světa.
 • 00:36:12 Botič na území Michle
  v roce 1940.
 • 00:36:18 Zahradnické a zelinářské centrum
  Prahy
 • 00:36:21 se proměnilo v průmyslově
  komunikační uzel.
 • 00:36:25 Drobná políčka a zahrádky zmizely
  a cenné krajinné území zaniklo.
 • 00:36:32 Účelnost,
  ta lidská představa řádu,
 • 00:36:36 odstranila řád přírody
  a vznikla ošklivost.
 • 00:37:02 Potok svými meandry
  zavlažuje celý kraj.
 • 00:37:07 Meandrující potok
  má samočisticí schopnost.
 • 00:37:11 Účelové narovnání
 • 00:37:13 vytváří ze životadárného potoka
  stoku a z krajiny suchopár.
 • 00:37:19 Vidíme tu, že brutální zásahy
  do krajiny a její rovnováhy
 • 00:37:24 jsou brutálními zásahy
  i do našeho vědomí.
 • 00:37:29 Také se stáváme stokou.
 • 00:38:03 Botič byl proměněn
  v ponornou stoku
 • 00:38:06 i v dalších pražských čtvrtích,
  v Nuslích a pod Vyšehradem.
 • 00:38:42 14. listopadu 1964.
  Sobota.
 • 00:38:54 Později jsem začal nenávidět.
  A to je všechno, co mi zbývá.
 • 00:39:00 Pochopil jsem, že se s touto zemí,
  v níž jsem se narodil,
 • 00:39:05 děje něco obludného,
  něco strašně absurdního,
 • 00:39:09 něco, co nemá obdobu.
 • 00:39:12 Pochopil jsem,
  co je to velikost chátrání,
 • 00:39:16 vznešenost rozkladu,
  patos degenerace.
 • 00:39:21 Pochopil jsem, že tato země
  pomalu a jistě zaniká,
 • 00:39:25 že se její dějiny pohybují
  stále zpět,
 • 00:39:28 zjevil se mi fantastický obraz
  budoucnosti,
 • 00:39:31 v níž tečou otrávené řeky,
  v níž budeme dýchat zkažený vzduch,
 • 00:39:37 v níž budou padat domy
  a střechy budou propouštět déšť,
 • 00:39:42 v níž se lidská řeč
  stane nesrozumitelnou
 • 00:39:45 a věci ztratí veškerý smysl,
 • 00:39:48 v níž po zdemolovaných silnicích
  zarůstajících travou
 • 00:39:52 se budou krokem sunout
  rozpadávající se auta,
 • 00:39:56 v níž špína se stane čistotou
  a všichni lidé budou krást a lhát.
 • 00:40:03 Viděl jsem, že svět,
  v němž žiji,
 • 00:40:06 je ošklivou, surovou
  karikaturou světa.
 • 00:40:30 ZPĚV: Je-li osudem mého jména
  být knihou, pak nejsem čtena.
 • 00:40:41 Pošli po větru do neznáma,
  ty stránky jsem vytrhla sama.
 • 00:40:52 Půjdeš na pouť dalekou,
 • 00:40:57 kamínky na cestu
  pro tebe dala jsem.
 • 00:41:04 Stranou od všeho čekám
  až mě pohltí klid, řád a chaos.
 • 00:41:14 Klid, řád
  a chaos chaosů...
 • 00:41:37 Ty stránky jsem vytrhla sama!
 • 00:41:44 *Skutečnost, že věci a krajiny
  přežívají lidi,
 • 00:41:47 se mi zdála odjakživa absurdní.
  Vždycky mě to nutilo k přemýšlení.
 • 00:41:54 Vybavoval jsem si lidi,
  kteří vyšlapali úvoz,
 • 00:41:57 jenž už zarostl,
  a ten úvoz mě fascinoval.
 • 00:42:02 Nedovedu si přesně vysvětlit
  proč.
 • 00:42:07 Vzdálená minulost
  mě nikdy příliš nezajímala.
 • 00:42:11 Muzeální exponáty mě nevzrušují.
 • 00:42:14 Jsem citlivý jenom na hranici
  mezi mým životem
 • 00:42:17 a smrtí mých bezprostředních
  předků.
 • 00:42:22 Jejich svět se mi jeví
  idylicky
 • 00:42:25 a zřícené krovy jejich stavení
  ve mně probouzejí melancholii.
 • 00:42:31 Možná, že ve mně existuje
  předtucha vlastní smrti,
 • 00:42:34 předtucha vlastního konce.
 • 00:42:37 Možná, že jakýmsi šestým smyslem
  nezřetelně chápu
 • 00:42:41 souvislost přicházení a odcházení,
  tragickou pitomost smrtelnosti.
 • 00:43:18 Místní usedlíci
  si ještě pamatují legendu,
 • 00:43:21 že v chatě nad Botičem
  dopisoval Vladislav Vančura
 • 00:43:24 jednu z kapitol
  Obrazů z dějin národa českého.
 • 00:43:32 A že ta kapitola zůstala
  nedokončená.
 • 00:43:36 Že Vančuru od rukopisu
  odvedlo gestapo
 • 00:43:39 rovnou na kobyliskou střelnici.
 • 00:43:44 VÝSTŘEL
 • 00:43:50 -Budu tu s tebou!!!
 • 00:43:59 ZPĚV: Zavřete okna
  a zamkněte brány,
 • 00:44:04 chci v samotě solit si rány.
 • 00:44:09 Jsem obklopená změtí hlasů,
  zanikám v prostoru času.
 • 00:44:20 Půjdeš starou alejí,
  květy mimózy mi zatím provoní.
 • 00:44:31 V dalekých zemích
  lůžko ti připravím.
 • 00:44:38 Naslouchej, dojdeš domů.
 • 00:44:43 Padaj a padaj
  kapky, co smívají
 • 00:44:47 popel a prach,
  co pokryl nám záda.
 • 00:44:52 Padaj a padaj,
  do slz se míchají.
 • 00:44:57 Odnášej strach,
  odkrývaj prázdno,
 • 00:45:01 ticho,
  v kterém se zastaví čas.
 • 00:45:07 V prázdnu, tichu se odráží
  nebesa v nás.
 • 00:45:13 V prázdnu, tichu
  se odráží nebesa v nás.
 • 00:45:23 Uúúú...
 • 00:45:28 Je se mnou amen!
  Amen!!!
 • 00:45:40 *Děravý hrnec,
 • 00:45:43 železniční zastávka,
  kam vlaky už nejezdí,
 • 00:45:46 zahrada zarostlá plevelem,
 • 00:45:49 dožilé věci,
  které se nikdy nemohly potkat,
 • 00:45:53 zadní trakt činžovního domu,
  mapy na zdech,
 • 00:45:58 rezatá pumpa,
  vrak vysloužilého auta,
 • 00:46:02 ztrouchnivělá branka s klikou,
  odnikud nikam,
 • 00:46:07 plevel, rez a oprýskaný lak,
 • 00:46:11 odfouknutá omítka, jež obnažuje
  vrstvy uplynulého času.
 • 00:46:18 To vše dosloužilo,
  to vše se spotřebovalo,
 • 00:46:22 a zbyla jen dřeň.
 • 00:46:28 Na svých potulkách kolem Botiče
  chodíval i Kamil Lhoták.
 • 00:46:34 Ve 20. letech minulého století
  bydlel
 • 00:46:36 v Lumírově ulici pod Vyšehradem
  a odtud to měl k Botiči jen kousek.
 • 00:46:44 Pod přístřešky malých továrniček
  a v kůlnách činžovních dvorů
 • 00:46:49 vídával vysloužilé automobily,
  motocykly
 • 00:46:52 i trupy vyřazených letadel.
 • 00:46:57 "Pražská předměstí,"
  vzpomíná Lhoták,
 • 00:47:00 "krajina, kde omšelé zdi
  a dehtem impregnované
 • 00:47:04 ohrady továrních objektů
  nahrazují stromořadí,
 • 00:47:09 kandelábry, prkenné ohrady,
  vítr, déšť, kouř, mlha.
 • 00:47:16 Holešovice, Nusle, Michle,
  Žižkov.
 • 00:47:26 Zajímal mě konec velkoměsta,
  ta příznačná i přízračná periferie,
 • 00:47:32 kde se svět vytvořený člověkem
 • 00:47:35 začíná stýkat a potýkat
  s přírodou."
 • 00:47:43 Ano, to je periferie,
  ta nepojmenovatelná neurčitost,
 • 00:47:49 pomezní mezistav duchovní beztíže,
  ono ještě ne a už ne zároveň.
 • 00:47:58 Tady lze vnímat poklid rozpadání.
 • 00:48:02 Vědomí, jak vystihl Pavel Juráček,
  je tu ve zvláštním stavu vytržení.
 • 00:48:09 Odkud se vědomí bere
  a proč je máme, nevíme,
 • 00:48:13 ale v prostoru pomezí,
  na předělu, na periferii,
 • 00:48:19 vědomí často vnímá nejvíce.
 • 00:48:30 Na tomto pomezí rychle oprýskává
  pozlátko civilizace
 • 00:48:34 a zanikání je tak přítomnější.
 • 00:48:39 Odložené věci se rozpadají
  a mizí ze světa
 • 00:48:42 stejně jako jména lidí,
  jež dnes už nikdo nezná.
 • 00:48:48 Zůstává jen metafyzická duše místa
  a vytváří svébytného génia loci.
 • 00:49:09 Periferie jakožto hraniční stav
  nám umožňuje
 • 00:49:13 nahlédnout to, co je,
  z jiné perspektivy.
 • 00:49:18 A tak se maně ptáme,
  jaký smysl má ta pomíjivost
 • 00:49:22 a jaké hodnoty jsou trvalé?
 • 00:49:26 Tady můžeme vnímat nesamozřejmost
  věcí a nesamozřejmost života.
 • 00:49:34 Ta nesamozřejmost a pomíjivost
  nás snad může naučit pokoře.
 • 00:49:41 Možná proto bývala periferie
  jedním z mála míst,
 • 00:49:45 kde jsme mohli najít
  hledaný klíč.
 • 00:49:49 Krista Procházková.
  376 u paní Medřické.
 • 00:49:57 Dům číslo popisné 376 v Michli
  u Hellady již zmizel.
 • 00:50:03 Bohdalecká stráň, kde stával,
  zarostla býlím.
 • 00:50:08 Ale květiny ze zahrádky
  paní Medřické
 • 00:50:12 tu přesto rostou dál:
  ocúny, lilie a mateřídouška.*
 • 00:50:21 ŽENSKÝ HLAS:
  Nevzdám to, budu tu s tebou.
 • 00:50:25 Asi není náhodou,
  že zrovna s tebou mi je nejlíp,
 • 00:50:29 i když je to teď těžší.
 • 00:50:31 Ale my už toho zvládli tolik,
  a tohle je jen další zkouška.
 • 00:50:37 Miluju tě jako sestra bratra,
  jako děti Vánoce,
 • 00:50:42 dokonce i jako Monroe JFK.
 • 00:50:47 Jsi ta nejlepší droga,
  kterou jsem kdy vyzkoušela.
 • 00:51:16 ZPĚV:
  Jsem na okraji tvého světa.
 • 00:51:20 Z naší knihy
  zbyla jen věta.
 • 00:51:24 Zavřete okna
  a zamkněte brány,
 • 00:51:29 chci v samotě solit si rány.
 • 00:51:33 Půjdeš cestou zarostlou,
  pošlapeš květy,
 • 00:51:43 na které jsi zapomněl.
 • 00:51:46 Stranou od všeho
  tu ležím a uvadám
 • 00:51:49 Čekám až přijde jaro...
 • 00:51:53 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2018

Související