iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 6. 2019
12:15 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
4208
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Noc kostelů — Hospic sv. Alžběty v Brně — Mapování zvonů na Vysočině — Bohyně na Žítkové

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:13 -Hezkou neděli!
 • 00:00:15 V úvodu magazínu
 • 00:00:16 se ještě ohlédneme
  za letošní Noci kostelů,
 • 00:00:19 navštívíme
  Hospic svaté Alžběty,
 • 00:00:22 který už 20 let pečuje o nemocné,
 • 00:00:24 s památkáři se vydáme
 • 00:00:25 zdokumentovat
  některé zvony na Vysočině
 • 00:00:28 a na závěr se vydáme
 • 00:00:30 do moravských Kopanic
  za žítkovskými bohyněmi.
 • 00:00:34 Na 1600 kostelů, klášterů
  nebo modliteben otevřelo letos
 • 00:00:38 už po 10.
  své dveře návštěvníkům,
 • 00:00:40 kteří si přišli poslechnout
  duchovní hudbu,
 • 00:00:43 prohlédnout si jindy
  nedostupné věže nebo krypty,
 • 00:00:47 anebo jen tak zažít
  atmosféru nočního putování
 • 00:00:50 po historických památkách.
 • 00:00:53 Noc kostelů otevírá každoročně
  posvátná místa v celé naší zemi
 • 00:00:57 až pro půl milionu lidí.
 • 00:00:59 Někteří se snaží za večer
  navštívit co nejvíce kostelů
 • 00:01:03 a zaplnit brožuru razítky,
 • 00:01:05 jiní si vybírají
  pouze podle programů,
 • 00:01:07 a ty se snaží jednotlivé církve
  připravit vždy co nejpoutavěji.
 • 00:01:13 -My jsme si připravily
  modlitbu v židovském tanci,
 • 00:01:16 protože se to nějak dotýká
  nás tanečnic, které jsme křesťanky,
 • 00:01:20 a přitom máme každá
  nějaký vztah k izraelskému národu.
 • 00:01:25 A nějaký osobní vztah s Bohem.
 • 00:01:33 Když se to povede,
  tak tu modlitbu můžeme prožít
 • 00:01:36 a můžeme ji vyjádřit i tělem.
 • 00:01:40 ŽIDOVSKÁ HUDBA
 • 00:01:45 -U nás ve sboru je letos program
  značně inspirovaný zpěvem a hudbou.
 • 00:01:50 Je možnost zazpívat si
  s dětmi i s dospělými,
 • 00:01:53 volně si projít
  všechny prostory modlitebny,
 • 00:01:57 kde je připravena
  výstavka starých výtisků
 • 00:02:00 Biblí a kancionálů.
 • 00:02:06 -Jen výjimečně může veřejnost
  nahlédnout
 • 00:02:09 do vůbec 1. brněnského kostela
  Církve československé husitské
 • 00:02:13 v Králově Poli.
 • 00:02:14 Děti si jej mohli prohlédnout
 • 00:02:16 během hry
  po stopách Mistra Jana Husa,
 • 00:02:19 která je seznámila
  s jeho neobyčejným životem.
 • 00:02:23 -Noc kostelů tady byla
  naposledy v r. 2015,
 • 00:02:26 takže už je to téměř 4 roky.
 • 00:02:31 Hlavním důvodem bylo,
 • 00:02:33 že se nám podařilo
  zprovoznit věž natolik,
 • 00:02:36 aby tam mohli vstoupit lidé.
 • 00:02:41 Takže i to byla motivace
  dělat Noc kostelů.
 • 00:02:45 A samozřejmě otevřít kostel,
 • 00:02:47 který je 1. kostelem
  Církve československé husitské
 • 00:02:53 tady v Brně a ještě ho světil
  1. patriarcha církve Karel Farský.
 • 00:03:03 -Na návsi zaniklé osady Vinohrádky
  v dnešních brněnských Žabovřeskách
 • 00:03:08 byla v polovině 19. století
  postavena kaplička
 • 00:03:11 z nepálených cihel.
 • 00:03:13 Když se zřítila,
 • 00:03:15 rozhodli se farníci vystavět
  novorenesanční kapli sv. Václava,
 • 00:03:19 a tu mohou lidé obdivovat dodnes.
 • 00:03:21 Otevřená je po rekonstrukci
  teprve od loňska,
 • 00:03:24 a i proto je
  o její prohlídku velký zájem.
 • 00:03:29 -Vzhledem k tomu,
 • 00:03:30 že interiér neodpovídal
  současným liturgickým podmínkám,
 • 00:03:35 došlo ke změně oltáře,
 • 00:03:42 kde předtím sloužil kněz
  zády k lidu.
 • 00:03:48 Takže došlo
  k výměně oltáře za oltář,
 • 00:03:52 kde kněz slouží čelem k lidu.
 • 00:04:00 S manželkou se o kapli
  staráme už asi 10 let.
 • 00:04:05 Je to taková srdeční záležitost.
 • 00:04:11 -Každoročně se s Nocí kostelů
  pojí nějaké motto,
 • 00:04:14 to letošní bylo
  z verše proroka Izajáše:
 • 00:04:17 "Dáte se do zpěvu jako v noci,
  kdy se zasvěcuje svátek,
 • 00:04:21 srdce se naplní radostí jako tomu,
  kdo jde za zvuku píšťal,
 • 00:04:25 aby vstoupil na Hospodinovu horu,
  ke Skále Izraele."
 • 00:04:35 Už víc než 20 let pečuje
  o nevyléčitelně nemocné
 • 00:04:38 a jejich blízké
  Hospic sv. Alžběty v Brně.
 • 00:04:41 Zajišťuje lůžkovou
  i terénní paliativní péči,
 • 00:04:45 poskytuje sociální poradenství,
  odlehčovací a duchovní služby.
 • 00:04:49 Do další dekády vstupuje hospic
  s programem svého rozšíření.
 • 00:04:53 Současná kapacita stačí
  jen asi pro polovinu zájemců.
 • 00:04:57 O službách hospice
  natáčela Zuzana Petrů.
 • 00:05:02 Už od roku 1998 patří část kláštera
  sester alžbětinek v Brně lidem,
 • 00:05:07 kterým už moderní medicína
  nemá jak pomoci
 • 00:05:10 a pracovníci hospice
  se starají o to,
 • 00:05:13 aby netrpěli a mohli
  svoje poslední dny strávit
 • 00:05:16 v klidu, bez strachu a starostí.
 • 00:05:21 -Rodina může svého nemocného
  doprovázet,
 • 00:05:24 návštěvy jsou neomezené,
  mohou tady být ve dne,
 • 00:05:28 ale mohou tady být i v noci.
 • 00:05:31 Personál, který přichází
  do styku s klientem,
 • 00:05:34 je odborně vyškolen tak,
 • 00:05:36 aby dokázal mluvit
  nejen s těmi pacienty,
 • 00:05:39 ale aby pomáhal i té rodině
  prožít těžkou situaci.
 • 00:05:45 -My říkáme, že máme
  multidisciplinární tým,
 • 00:05:48 který se skládá
  z lékařů, sester, pečovatelů,
 • 00:05:51 sociálních pracovníků,
  pana psychologa a duchovních.
 • 00:05:56 Máme P. Kryštofa,
  který pravidelně obchází pacienty,
 • 00:06:00 hovoří s nimi a 1krát týdně
  dochází taky pastorační asistentka.
 • 00:06:04 Musím zmínit,
  že mezi nás chodí i dobrovolníci,
 • 00:06:07 kněží, ale i laici.
 • 00:06:09 Chodí jim číst,
  chodí se s nimi modlit,
 • 00:06:12 takže to je další
  velmi důležitá oblast,
 • 00:06:15 kterou hospic pacientům poskytuje.
 • 00:06:28 -Ať vám, vašim drahým,
  vašim rodinám,
 • 00:06:30 ať vám žehná a posiluje vás
  všemohoucí Bůh Otec,
 • 00:06:34 i Syn, i Duch svatý, amen.
 • 00:06:39 -Zakryjem nohy,
  aby vám nebylo chladno,
 • 00:06:42 přece jen dneska trochu prší.
 • 00:06:45 -Současná kapacita hospice
  je 22 lůžek.
 • 00:06:48 Potřeba by ale bylo
  ještě aspoň jednou tolik.
 • 00:06:51 Proto se vedení
  pustilo do jeho rozšíření.
 • 00:06:54 Z evropských dotačních programů
  na to získalo 70 milionů korun.
 • 00:06:58 Za ně vznikne v areálu kláštera
  třeba přístavba,
 • 00:07:02 která nabídne dalších 23 lůžek
  pro takzvanou odlehčovací službu.
 • 00:07:06 -Ta bude hodně určena nemocným,
 • 00:07:08 kteří jsou doma
  a kde pečuje rodina.
 • 00:07:11 Nicméně ta rodina
  si potřebuje třeba oddechnout,
 • 00:07:14 anebo ten pečující potřebuje
  nějaké lékařské vyšetření,
 • 00:07:18 popřípadě sám něco zařídit.
 • 00:07:20 Bude tedy na určitou dobu
 • 00:07:21 moci nechat nemocného
  na odlehčovací službě.
 • 00:07:28 -Tento projekt zahrnuuje
  další prostory
 • 00:07:31 pro odborné sociální poradenství
  a pro terénní odlehčovací službu,
 • 00:07:35 kterou chceme průběžně rozvíjet.
 • 00:07:39 Rozvoj souvisí
  i s domácím hospicem,
 • 00:07:42 protože je více požadavků
  o péči domácího hospice.
 • 00:07:49 -Pracovníci domácího hospice
  zvládnou pečovat
 • 00:07:52 zhruba o 20 pacientů najednou,
  což zdaleka nestačí poptávce.
 • 00:07:56 Někteří se tak do jejich péče
  dostanou jen na krátkou dobu.
 • 00:08:00 O to je práce intenzivnější
  a náročnější, jak pro odborný tým,
 • 00:08:04 tak pro rodinu umírajícího.
 • 00:08:06 -K dispozici je jim
  specializovaný tým,
 • 00:08:09 a to 24 hodin denně na telefonu,
  7 dní v týdnu.
 • 00:08:13 Služba spočívá v tom,
 • 00:08:14 že docházíme na návštěvy
  do domácího prostředí,
 • 00:08:18 zpočátku lékař a zdravotní sestra,
 • 00:08:21 a pak už třeba jen
  zdravotní sestra,
 • 00:08:24 sociální pracovník nebo terapeut.
 • 00:08:27 Lékař tam chodí
  na pravidelné lékařské kontroly.
 • 00:08:30 Pokud se pak už
  schyluje ke konci života,
 • 00:08:33 mohou to být i dlouhé návštěvy,
 • 00:08:35 které jsou hlavně podporou
 • 00:08:37 doprovázejícím
  rodinným příslušníkům.
 • 00:08:43 Součástí domácího hospice
  jsou i pečovatelé,
 • 00:08:46 což jsou
  terénní odlehčovací služby,
 • 00:08:49 sociální služba,
 • 00:08:50 které zase pomůžou s hygienou,
  odlehčit té rodině,
 • 00:08:54 aby si mohli zajít na kafe
  a nebyli pořád v tom stresu.
 • 00:09:00 -Jak důležité
  a komplexní jsou to služby,
 • 00:09:03 potvrzuje i Miloš Antoš.
 • 00:09:05 Pracovníci domácího hospice
  mu víc než měsíc
 • 00:09:08 pomáhali s péčí
  o nemocnou manželku.
 • 00:09:11 -Ať už to byly sestřičky,
 • 00:09:13 které poskytovaly zdravotní péči,
 • 00:09:15 donesly medikamenty,
  které mi už chyběly,
 • 00:09:18 byly tady i sociální pracovnice,
  v podstatě se dá říct,
 • 00:09:23 že se ženou
  vedly velice dobré rozhovory
 • 00:09:27 a připravovaly ji společně
  na ty poslední dny.
 • 00:09:32 A to je účel, aby člověk,
  když už odchází z toho života,
 • 00:09:37 aby věděl nebo měl jistotu,
  že ti nejbližší budou kolem něho,
 • 00:09:42 tak, jak to bylo
  i ten poslední den,
 • 00:09:45 kdy žena umírala,
 • 00:09:46 takže jsme ji drželi
 • 00:09:48 s mojí dcerou
  a jejím synem za ruce.
 • 00:09:50 Pracovníci to neberou tak,
 • 00:09:52 jak to bývá
 • 00:09:53 ve zdravotnických zařízeních
  obvyklé,
 • 00:09:56 ale také jsou ochotni
  vyslechnout toho partnera,
 • 00:09:59 který se o tu partnerku stará
  do posledního vydechnutí.
 • 00:10:04 Jsou ochotni
  nejen tomu naslouchat,
 • 00:10:06 ale třebas i poradit.
 • 00:10:08 Uklidňovat.
 • 00:10:10 Čili je to vlastně
  jakási terapeutická záležitost.
 • 00:10:14 Berou to jako svoje poslání.
 • 00:10:16 Nikoliv jako nějakou povinnost.
 • 00:10:19 -Poslání, které ale není doceněno.
 • 00:10:22 Zdravotní sestra pracující
  v hospici
 • 00:10:24 má menší plat než sestra
  v nemocnici.
 • 00:10:28 -Myslím, že by se měl
  výrazně podílet i stát.
 • 00:10:31 Na úrovni ministerstev.
 • 00:10:33 A myslím, že by se měly
 • 00:10:34 znovu otevřít
  jednání s pojišťovnami.
 • 00:10:37 Musím poděkovat městu, kraji
  a donátorům, sponzorům,
 • 00:10:41 protože jen za loňský rok
  jsme na darech získali částku
 • 00:10:44 přesahující 5 milionů korun.
 • 00:10:47 Což je naprostý unikát,
  který se nikdy nestal.
 • 00:10:51 Cítíme podporu veřejnosti,
  okolí a věřím, že to zvládneme.
 • 00:10:59 -Všechny zvony
  ve 3 okresech Vysočiny
 • 00:11:02 dokumentují památkáři
  a pracovníci Muzea Vysočiny
 • 00:11:05 v 5letém projektu.
 • 00:11:06 Jednak proto, aby vůbec zjistili,
  kolik se jich vlastně dochovalo
 • 00:11:11 a v jakém jsou stavu,
 • 00:11:13 jednak i jako
  opatření proti zlodějům.
 • 00:11:15 Obec od obce navštěvují kostely,
  věže, kaple a zvoničky,
 • 00:11:19 kde je vždycky čeká cesta nahoru,
  ať už po schodech nebo po žebříku.
 • 00:11:24 Na 1 den se k nim přidal
  i náš štáb.
 • 00:11:27 Krásná Hora na Havlíčkobrodsku
 • 00:11:29 nás nepřivítala
  zrovna krásným počasím,
 • 00:11:31 památkář Petr Vácha
  se ale deštěm odradit nenechal.
 • 00:11:35 Odměna stála za to:
 • 00:11:36 v dřevěné věži se ukrývají
  hned 4 zvony.
 • 00:11:41 -Tady je mimořádně zachovaný
  historický soubor.
 • 00:11:44 Největší 1545, prostřední 1571
  a nejmenší 1556.
 • 00:11:50 A právě tady je důležité,
  že jsou zachované původní hlavy.
 • 00:11:56 Ta ložiska jsou zapuštěna
  ve stojnách.
 • 00:12:06 Způsob zavěšení
  už je poměrně málo zachován,
 • 00:12:09 protože moderní způsob je,
 • 00:12:11 že se ta horní ložiska
  dávají na horizontální trám.
 • 00:12:18 -Svatojan, Prostředník a Poledník
 • 00:12:20 visí v barokní zvonici
  od 16. století.
 • 00:12:23 Narozdíl od jiných zvonů
  měly to štěstí,
 • 00:12:26 že byly ulity
  ještě před rokem 1600,
 • 00:12:28 a proto je během
  1. světové války neroztavili.
 • 00:12:32 Vyhnula se jim i ta 2.
 • 00:12:34 Což už neplatí o 4.,
  nejmenším zvonu, Svaté Barborce.
 • 00:12:38 Ten padl na válečné účely
  v roce 1916.
 • 00:12:42 Nový nechala obec odlít
  až skoro po 100 letech.
 • 00:12:47 ZVONĚNÍ ZVONŮ
 • 00:13:07 Ke Svaté Barborce se během
  naší návštěvy Krásné Hory
 • 00:13:10 přidaly i hlasy ostatních zvonů,
 • 00:13:12 aby mohl Petr Vácha
  pořídit zvukovou nahrávku.
 • 00:13:17 -Tyhle velké zvony se většinou
 • 00:13:19 používají
  při slavnostních chvílích.
 • 00:13:22 V neděli před bohoslužbou
  nebo při velkých událostech.
 • 00:13:27 Zvony zvoní najednou.
 • 00:13:29 Samozřejmě záleží na tom,
  kdo by s nimi zvonil.
 • 00:13:33 -Tady to srdce
  potřebuje zkrátit řemen,
 • 00:13:36 protože dopadá
  maximální možnou plochou
 • 00:13:39 na ten věnec,
  což zvon ohrožuje,
 • 00:13:41 protože může dojít k puknutí.
 • 00:13:51 Tady ten zvon je vytlučený
  už na 82%,
 • 00:13:54 což je dávno překročená hranice.
 • 00:14:01 Pak je potřeba zvon otočit,
 • 00:14:03 aby srdce mířilo
  do nevytlučeného místa.
 • 00:14:09 -Po změření průměru,
  hloubky a tloušťky
 • 00:14:12 takzvaného věnce a srdce je třeba
  ještě prozkoumat nápisy na zvonech.
 • 00:14:17 Ty prozradily, že Svatojan byl ulit
  ve Velkém Meziříčí,
 • 00:14:20 zatímco Prostředník a Poledník
 • 00:14:23 pocházejí z vyhlášené
  klabalovské dílny v Kutné Hoře.
 • 00:14:26 -Tam se vyskytuje slovo "JSE",
  a to je typický kutnohorský znak.
 • 00:14:33 Oni místo "SE" psali "JSE".
 • 00:14:38 -A ještě jednu vzácnost
  jsme ve věži
 • 00:14:41 barokní zvonice objevili:
 • 00:14:42 velikonoční řehtačku.
 • 00:14:44 Používala se na Velký pátek
  a Bílou sobotu namísto zvonů,
 • 00:14:48 které "odletěly do Říma".
 • 00:14:53 Déšť nás provázel i do obce Věž.
 • 00:14:55 Tam si Petr Vácha
 • 00:14:56 vyhlédl zvon ve věži kaple
  místního zámku,
 • 00:14:59 který dnes z velké části slouží
 • 00:15:01 jako domov pro osoby
  s chronickým duševním onemocněním.
 • 00:15:05 K tamnímu zvonu jsme museli
  vyšplhat po strmých schodech,
 • 00:15:09 a než jsme si ho vůbec
  mohli prohlédnout,
 • 00:15:12 bylo potřeba ho pořádně
  vykartáčovat.
 • 00:15:15 Pod nánosy prachu
  se skrýval svatý Václav.
 • 00:15:18 -Je tam nápis.
 • 00:15:23 Svatý Václave,
 • 00:15:27 oroduj za nás...
 • 00:15:30 -Přestože je daleko mladší
  a menší než zvony v Krásné Hoře,
 • 00:15:34 i tak se jedná celkem o vzácnost.
 • 00:15:37 Pochází totiž z lublaňské dílny
  Alberta Samassy.
 • 00:15:43 -Samassovy zvony
  se objevují v terénu.
 • 00:15:48 Není jich až tak moc,
  protože jsou mladšího data
 • 00:15:51 a většina byla rekvírována
  v 1. světové válce.
 • 00:16:00 -Na 3. a poslední zastávku
  jsme potřebovali žebřík.
 • 00:16:04 Nenápadná kaplička v Leštině
  právě prochází rekonstrukcí.
 • 00:16:08 Ve věži ale ukrývá zvony hned 2.
 • 00:16:12 -Protáčí se hlava ocelová přímá,
 • 00:16:16 páka železná
  a páka s kulovým protizávažím.
 • 00:16:21 To je teda úplně uvolněný.
 • 00:16:31 To, že má
  taková malá kaplička zvony,
 • 00:16:33 je dost výjimečné.
 • 00:16:35 Něco podobného
  je ještě v Tisu a v Pohledi.
 • 00:16:39 Tam si postavili zvonici
  a ty staré zvony jsou z oceli.
 • 00:16:45 Kdežto tady jsou
  oba ze zvonoviny,
 • 00:16:47 což znamená,
 • 00:16:48 že tu ve 2. světové válce
  úplně zapomněli na to,
 • 00:16:51 že ta kaplička existuje.
 • 00:16:56 -A zatímco my jsme se vydali
  na zpáteční cestu,
 • 00:16:59 Petr Vácha pokračoval
  do další obce.
 • 00:17:01 Do roku 2022 musí stihnout
  zdokumentovat zhruba 1000 zvonů.
 • 00:17:13 Bohyně na Žítkové byly
 • 00:17:15 u katolické církve
  vždy v nemilosti,
 • 00:17:18 přesto o nich víme nejvíce
  právě díky ní.
 • 00:17:23 V knize faráře Josefa Hofera
  "Bohyně na Žítkové" z roku 1913
 • 00:17:27 se dochovaly nejrůznější
  zaříkávání a magické rituály,
 • 00:17:31 a také detailní popis života
  těchto lidových léčitelek.
 • 00:17:35 Odkud vlastně tyto ženy
 • 00:17:36 do zapomenutého kraje
  moravských Kopanic přišly
 • 00:17:39 a jak se jejich pohanské zvyky
  mísily s hlubokou vírou v Boha,
 • 00:17:44 kterou v sobě měly?
 • 00:17:45 Po tom jela pátrat
  Michaela Rozbrojová.
 • 00:17:48 Kraj kolem Starého Hrozenkova
  je drsný a kamenitý.
 • 00:17:51 Na holých stráních,
  kde nic nerostlo,
 • 00:17:54 si museli lidé každé políčko
  vydobýt motykami a potem,
 • 00:17:58 i proto se tomuto místu
  říká Kopanice.
 • 00:18:00 Místní lidé neměli nikdy daleko
  ke skleničce něčeho ostřejšího
 • 00:18:04 a často jim bylo vytýkáno,
  že žijí nevázaným rodinným životem.
 • 00:18:09 Odkud přesně Kopaničáři přišli,
 • 00:18:11 nevíme,
  pravděpodobně to byli Rusíni,
 • 00:18:14 které pozval v 18. století
  rod Kis-Serényů,
 • 00:18:18 aby zúrodnili zdejší půdu.
 • 00:18:20 A ze své původní domoviny
 • 00:18:21 si zřejmě přinesli
  i vědění o bohování.
 • 00:18:24 -Zena zde na zemi byla
  již ve středověku
 • 00:18:28 jakýmsi protějškem Panny Marie,
 • 00:18:30 která byla uzdravitelka
  a matka Ježíše Krista.
 • 00:18:35 A i ženy tady byly uzdravitelky,
 • 00:18:38 které pomáhaly lidem s léčením,
  ale také při porodech.
 • 00:18:44 Někdo říkal, že se jim říkalo
  "ženy Boží",
 • 00:18:46 protože byly od Boha
  nadané nějakým darem,
 • 00:18:49 někdo zase říkal,
  že se jim říkalo "bogyně",
 • 00:18:52 protože se ve svých zaříkáváních
  odvolávaly k Bohu,
 • 00:18:56 ke všem svatým a Panne Marii.
 • 00:19:00 Je také možné,
 • 00:19:01 že ten název "bogyně" si přinesly
  i z Podkarpatské Rusi.
 • 00:19:08 -Kopanice jsou domky
  roztroušené po stráních,
 • 00:19:11 po hlubokých lesích,
  široko daleko žádná cesta.
 • 00:19:15 V zimě bývalo hodně sněhu,
 • 00:19:17 takže dostat se ke stavení
  bylo téměř nemožné.
 • 00:19:20 Čili ti lidé žili
  poměrně izolovaně
 • 00:19:23 jak ve svých staveních,
  tak v celém tom regionu.
 • 00:19:26 Když třeba potřebovali lékaře,
 • 00:19:28 tak nejbližší lékař
  byl v Bojkovicích.
 • 00:19:31 MUDR. Tilich,
  který tam tenkrát působil,
 • 00:19:34 se tam často vydával povozem,
  ale dojel jen někam.
 • 00:19:37 A pak musel kus cesty pěšky.
 • 00:19:39 Což pro něj bylo obtížné,
 • 00:19:41 s jedním pacientem
  strávil třeba celý den.
 • 00:19:44 A bylo to náročné taky proto,
 • 00:19:46 protože Kopaničáři
  neměli prostředky na to,
 • 00:19:49 aby lékaře platili.
 • 00:19:51 -Izolovanost kraje vedla k tomu,
 • 00:19:53 že se zde lidové pověry a magie
  udržely daleko déle než jinde
 • 00:19:57 a i křesťanská víra
  si hledala cestu
 • 00:20:00 do srdcí místních velmi pomalu.
 • 00:20:03 Farář Josef Hofer,
 • 00:20:04 který byl na Kopanice poslán
  v roce 1910 tak trochu za trest,
 • 00:20:08 se to rozhodl změnit
  a zaostalý kraj modernizovat.
 • 00:20:15 -My ho z literatury vnímáme
  jako trochu kontroverzní osobu,
 • 00:20:19 protože se proti bohyním
  velice často ostře vymezoval.
 • 00:20:23 Odmítal pověrečnou magii,
  odmítal pověry,
 • 00:20:26 které už byly v protikladu
  s moderním povědomím světa,
 • 00:20:30 s lékařstvím, s hygienou.
 • 00:20:34 Prostě to byl člověk,
 • 00:20:35 který chtěl
  šířit na Kopanicích osvětu.
 • 00:20:39 Tím pádem se samozřejmě
  dostával do konfliktu s tím,
 • 00:20:43 co zde jako relikt
  přežívalo po staletí.
 • 00:20:46 Tedy pověrečná magie,
 • 00:20:48 jejíž pomocí
  bohyně prostě čarovaly.
 • 00:20:54 Ale ony nejen léčily,
 • 00:20:56 ale také nahlížely
  do osudů a podobně.
 • 00:21:00 Nutno říci,
  že Hofer miloval Kopanice.
 • 00:21:03 Dokonce chodil občas v kroji
  a ornát, ve kterém sloužil mše,
 • 00:21:07 měl vyšitý
  kopaničářskými výšivkami.
 • 00:21:12 Nedá se tedy říci,
  že to byl fanatik,
 • 00:21:15 zaměřený proti lidem.
 • 00:21:16 On Kopaničáře miloval,
  ale byl zaměřený proti tomu,
 • 00:21:20 co bylo už v jeho době,
  tedy před 1. světovou válkou,
 • 00:21:24 zastaralé, co už bylo
  znamením dávného světa.
 • 00:21:30 -Navenek proti nim kázal,
 • 00:21:32 upozorňoval,
  že si nemají brát svěcenou vodu
 • 00:21:35 a zneužívat toho k věštění,
  taktéž svěcenou křídu,
 • 00:21:39 upozorňoval,
 • 00:21:40 že možná návštěva bohyní
  je hříchem,
 • 00:21:43 nicméně ve své kněžské praxi
 • 00:21:45 uděloval svátosti jak bohyním,
  tak jejich dětem.
 • 00:21:51 -Josef Hofer
  se do Starého Hrozenkova
 • 00:21:53 dostává po sérii kritických článků
 • 00:21:56 proti tehdejšímu
  olomouckému arcibiskupu Kohnovi.
 • 00:21:59 Vytýká mu přílišnou světskost
  a pompéznost jeho úřadu.
 • 00:22:03 Na jejich základě
  je Kohn papežem odvolán.
 • 00:22:06 Kopaničáře si Hofer ale okamžitě
 • 00:22:09 zamiluje
  pro jejich vstřícnost a upřímnost.
 • 00:22:14 -Oni sice o něm říkali
  "náš besný farárisko",
 • 00:22:18 protože to byl blázen a horlivec,
  který se do všeho pouštěl s vervou,
 • 00:22:22 ale myslím, že ho obdivovali.
 • 00:22:25 Ovšem tento obdiv vůči němu
  rychle vyprchal v momentě,
 • 00:22:29 kdy se stala závěrečná epizoda
  jeho kněžského působení.
 • 00:22:36 Po převratu roku 1918
 • 00:22:37 se i v církvi
  objevuje snaha po reformě,
 • 00:22:41 protože katolická církev
  byla intenzivně spojována
 • 00:22:45 s habsburským režimem.
 • 00:22:47 A Hofer už od počátku
  kněžského působení
 • 00:22:50 odsuzoval institut celibátu.
 • 00:22:54 A možná na důkaz toho,
  aby potvrdil tento svůj názor,
 • 00:22:58 se tajně nechal oddat.
 • 00:23:01 To se samozřejmě provalilo,
 • 00:23:03 což naprosto změnilo
  vnímání Hofera jako takového.
 • 00:23:11 Kopaničáři
  ho v podstatě vyobcovali,
 • 00:23:13 taky odchází z katolické církve
 • 00:23:15 a vrací se
  ke svému původnímu povolání,
 • 00:23:18 tedy k učitelství.
 • 00:23:22 -Kopaničáři se mu vryli
  ale tak hluboko do srdce,
 • 00:23:25 že se nechal pohřbít
  v jejich typickém kroji
 • 00:23:28 a i bohyním udělal velkou službu.
 • 00:23:31 Díky jeho povídkám se nám dochovaly
  doslovné přepisy jejich zaříkávání,
 • 00:23:35 doklady o tom,
 • 00:23:37 jak věštily budoucnost
  nebo uzdravovaly nemocný dobytek.
 • 00:23:42 -Byly to obyčejné ženy.
 • 00:23:44 Třeba Irma Gabrhelová
  měla 7 dětí.
 • 00:23:48 Dneska mít 7 dětí,
  to je hodně práce v době,
 • 00:23:51 kdy voda byla jenom ve studni
  a topilo se pouze v peci.
 • 00:23:57 Žena se musela postarat
  nejen o 7 dětí,
 • 00:23:59 ale taky o krávy, prasata, slepice,
  a taky o pole.
 • 00:24:04 A to bylo pro 1 ženu hodně.
 • 00:24:06 Protože muži většinou
  odcházeli za prací
 • 00:24:09 buď mimo Kopanice
  anebo do lesa,
 • 00:24:11 takže se dětem
  a domácnosti nevěnovali.
 • 00:24:14 Takže já jsem je sice
  poznala až ve starším věku,
 • 00:24:17 nicméně to, že byly pracovité,
  sedřené a shrbené,
 • 00:24:21 to na nich bylo vidět.
 • 00:24:22 Na tváři, která byla
  poznamenaná sluníčkem a mrazem.
 • 00:24:27 Takže já je vnímám
  jako poslední nositelky tradice
 • 00:24:31 a poslední starousedlice,
 • 00:24:33 které nahoře na Kopanicích
  žily tím původním životem.
 • 00:24:38 Jedinou vymožeností
  byla například žárovka,
 • 00:24:42 vařič nebo třeba rádio neměly.
 • 00:24:45 A Irma Gabrhelová
  už léta ani nechodila dolů,
 • 00:24:48 potraviny jí nosili děti a vnuci.
 • 00:24:54 Kateřina Hodulíková
  každý den scházela dolů,
 • 00:24:57 tam si dala v hospodě kořalku,
  nakoupila něco v Jednotě...
 • 00:25:01 Takže ta vždycky
  v zimě, v mrazu a v holínkách,
 • 00:25:04 to jsem ji někdy potkala i po cestě
  a přidala se k ní,
 • 00:25:08 když jsem šla
  od Starého Hrozenkova od pily
 • 00:25:11 a šly jsme spolu k ní do jizby.
 • 00:25:13 Takže já jsme je poznala
  ze všech možných úhlů pohledu
 • 00:25:17 a skláním se před nima.
 • 00:25:20 Byly to opravdu statečné ženy,
  které dokázaly žít na samotě
 • 00:25:24 a dokázaly se s životem poprat.
 • 00:25:27 Byly tvrdé i samy k sobě.
 • 00:25:31 -Kapitola bohyňování se na Žítkové
  uzavřela před 18 lety
 • 00:25:35 smrtí Irmy Gabrhelové,
 • 00:25:36 která si ale určitě
  svoje znalosti nevzala do hrobu.
 • 00:25:44 Loučím se s vámi a někdy příště
  se budu těšit opět na viděnou!
 • 00:25:49 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2019
 • 00:26:02 .

Související