iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 4. 2017
13:00 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
2864
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Žďárské pašije — Evangelický sbor v Novém Městě na Moravě — Charita v Moravské Třebové — Hudební skupina Only His

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:13 Přeji vám
  hezké Velikonoční pondělí.
 • 00:00:16 V úvodu magazínu
  se podíváme do Žďáru nad Sázavou,
 • 00:00:20 kde se místní katolické farnosti
  už po devatenácté připravovaly
 • 00:00:25 na pašijovou hru pod širým nebem,
 • 00:00:27 navštívíme evangelický sbor
  v Novém Městě na Moravě,
 • 00:00:31 představíme oblastní charitu
  v Moravské Třebové
 • 00:00:34 a na závěr vás seznámíme
  s hudební skupinou "Only His".
 • 00:00:40 Od února se farníci
  ve Žďáře nad Sázavou
 • 00:00:43 připravovali na pašijovou hru
  "Co se stalo s Ježíšem",
 • 00:00:47 kterou letos před Velikonocemi
  hráli už po devatenácté.
 • 00:00:51 Sehrát 250 neherců
  není nic jednoduchého,
 • 00:00:54 proto se každý rok
  vše musí znovu nazkoušet.
 • 00:00:57 A letos jsme
  na jedné takové zkoušce byli i my.
 • 00:01:01 Našít a upravit kostýmy,
  oprášit zbroj a helmice,
 • 00:01:05 postavit kulisy.
 • 00:01:06 Věcí, které je potřeba
  před finální hrou nachystat,
 • 00:01:10 je opravdu hodně.
 • 00:01:12 Farníci si vše navíc
  vyrábějí svépomocí.
 • 00:01:14 Například tyto přilbice
  byly původně z papíru,
 • 00:01:18 pak někoho napadlo
 • 00:01:19 připevnit kovové prvky
  na důlní helmy.
 • 00:01:23 -Je tady zbroj římských vojáků,
 • 00:01:26 my jsme samozřejmě
  museli vycházet z toho,
 • 00:01:30 co je vůbec dostupné.
 • 00:01:31 Proto jsme zvolili
 • 00:01:33 upravenou verzi zbroje
  římských vojáků.
 • 00:01:37 Ti měli sice úplně jiné štíty,
  ale my jsme šli do této,
 • 00:01:41 takže jsou kovové,
  přiměřeně těžké,
 • 00:01:44 dají se unést
  a co je na nich zajímavé, je to,
 • 00:01:51 že si je dělali vojáci sami.
 • 00:01:55 1. ročník nás bylo na kopcích pár.
 • 00:01:58 Takže jsme se dohodli,
  že si každý něco sežene.
 • 00:02:03 Říkali jsme si, že by to mohlo
  být třeba prostěradlo,
 • 00:02:07 něco přes hlavu,
 • 00:02:09 takže jsme byli různě strakatí.
 • 00:02:12 A pak jsme se začali zabývat tím,
  že bychom neměli být jak na pouti,
 • 00:02:18 mít ten lesklý materiál,
  ale jít do bavlny, do lnu.
 • 00:02:27 -Nemáme zimní a letní variantu.
 • 00:02:30 Všechny kostýmy
  jsou šité ze slabých látek.
 • 00:02:33 Můžeme to uzpůsobit tak,
  že když je chladněji,
 • 00:02:37 tak se půjčí kostýmy větší,
  aby si pod to mohli lidi dát bundy.
 • 00:02:41 Ale aby to zas nebylo vidět,
  proto slouží ty šátky.
 • 00:02:45 Aby věci, které nepatří do té hry,
  byly zakryté.
 • 00:02:49 -Farář Blažej Hejtmánek,
 • 00:02:51 který přišel do farnosti
  teprve loni v létě,
 • 00:02:54 letos uvidí pašijové hry
  vůbec poprvé.
 • 00:02:57 O tom,
  že by se jich sám aktivně účastnil,
 • 00:03:00 ale zatím nepřemýšlí.
 • 00:03:03 -Tak, jak ji vnímám,
  když mluvím s farníky,
 • 00:03:06 tak je to
  takové prohloubení Velikonoc.
 • 00:03:09 Toho, na co se připravujeme.
 • 00:03:13 Člověk nějak blíže zakusí
  poslední okamžiky Ježíšova života.
 • 00:03:22 Což je velmi silné,
  jak říkají herci,
 • 00:03:25 kteří to ztvárňují,
 • 00:03:26 ať už Marii, Ježíše,
  vojáky nebo dav.
 • 00:03:30 Od některých jsem slyšel,
  že když volají "Ukřižuj!",
 • 00:03:34 tak si uvědomí,
  že on sám ho ukřižoval.
 • 00:03:39 HLAS Z AMPLIONU
 • 00:03:40 -Přiblížilo se království nebeské.
 • 00:03:44 Kdo mě slyšíte?
 • 00:03:45 Obraťte se a čiňte pokání!
 • 00:03:49 Přiblížilo se království nebeské!
 • 00:03:52 Přestaňte být spokojeni
  sami se sebou!
 • 00:03:57 HUDBA
 • 00:04:01 Tehdy přišel Ježíš z Galileje
  k Jordánu za Janem,
 • 00:04:06 aby se dal od něho pokřtít.
 • 00:04:09 -My jsme v podstatě
  všichni neherci,
 • 00:04:12 jsou to všechno farníci,
 • 00:04:14 takže se každý snaží
  vystupovat sám za sebe.
 • 00:04:17 Nenutíme je stylizovat se
  do role zlého nebo hodného,
 • 00:04:21 ale chceme,
  aby to vyznělo pravdivě,
 • 00:04:23 aby každý vystupoval, jak to cítí.
 • 00:04:26 Aby vystupoval sám za sebe.
 • 00:04:29 Budeme na "Barborce"
  půjčovat kostýmy.
 • 00:04:33 Mám daný 2 bokem,
  co by se hodily na malomocný,
 • 00:04:36 a kdyby tam ještě něco bylo,
  stavte se v úterý v 5.
 • 00:04:40 Ještě to doladíme.
 • 00:04:43 HLAS Z AMPLIONU
 • 00:04:45 -Odpouštějí se ti hříchy.
 • 00:04:47 Jdi v pokoji.
 • 00:04:49 -To, že se angažuji v pašijích,
  beru spíš jako službu.
 • 00:04:53 Záleží mi na tom,
  aby se pašije hrály.
 • 00:04:56 A když mi na tom záleží,
  tak je důležité,
 • 00:04:59 abych pro to něco udělal
 • 00:05:00 a rozhodl jsem se tedy
  tuto roli přijmout.
 • 00:05:05 HLAS Z AMPLIONU
 • 00:05:06 -Toužebně jsem si přál
 • 00:05:08 jíst s vámi
  tohoto velikonočního beránka dříve,
 • 00:05:11 než budu trpět.
 • 00:05:13 Ano, blíží se hodina,
 • 00:05:16 kdy Syn člověka bude zavržen
 • 00:05:18 od starších,
  velekněží a učitelů Zákona.
 • 00:05:23 -Hrát postavu Krista?
 • 00:05:26 Je to víc věcí dohromady.
 • 00:05:29 Je to taková mozaika,
 • 00:05:30 některé střípky
  se vám pokusím popsat.
 • 00:05:34 Na jednu stranu je to velmi těžké.
 • 00:05:40 Uvědomuji si totiž to,
  že jsem jen nedostatečná osoba,
 • 00:05:44 pokud mohu použít tento termín.
 • 00:05:49 To, jak hraji,
 • 00:05:51 nikdy nebude tak dokonalé
  jako předloha.
 • 00:05:56 Jsem ale rád, že tu roli hraju.
 • 00:06:03 Trošičku mi to pomáhá
  i v osobním chápání víry.
 • 00:06:13 -Hodiny zkoušek a příprav
 • 00:06:15 vyvrcholily
  v úterý před Velikonocemi,
 • 00:06:18 kdy po setmění dorazilo
  na představení
 • 00:06:20 tisíce diváků,
 • 00:06:22 aby si prožili
  nebo znovu připomněli
 • 00:06:25 příběh ukřižování, smrti
  a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
 • 00:06:30 -Ježíš žije.
 • 00:06:31 A přestože my ho denně znovu
  a znovu křižujeme svými hříchy,
 • 00:06:38 víme, že Ježíš žije.
 • 00:06:43 Proto se narodil, byl ukřižován
  a vstal z mrtvých
 • 00:06:48 a je tu mezi námi.
 • 00:06:57 -Evangelický sbor
  v Novém Městě na Moravě
 • 00:07:00 kromě pastorační činnosti
 • 00:07:02 rozvíjí i několik
  sociálních projektů,
 • 00:07:05 např. podporu domácí péče
  o členy rodiny
 • 00:07:07 nebo stavbu domova
  pro lidi s demencí.
 • 00:07:10 Navíc zdejší farář tvoří
  nejen výtvarné pomůcky
 • 00:07:14 pro hodiny náboženství,
 • 00:07:16 ale sám navrhuje
  a spolu s členy sboru
 • 00:07:18 i vyrobil altánek
  nebo prolézačky
 • 00:07:21 v parku kolem kostela.
 • 00:07:24 Nejen členové evangelického sboru
  v Novém Městě už vědí,
 • 00:07:28 že mít faráře,
 • 00:07:29 který se k duchovní cestě
  dostal oklikou přes práci
 • 00:07:33 v divadle,
 • 00:07:34 a studium tvorby hraček a loutek,
  s sebou nese nesporné výhody.
 • 00:07:38 Park za kostelem,
  kterým si místní zkracují
 • 00:07:42 cestu mezi nádražím a centrem,
 • 00:07:44 nenechá o kreativitě
  faráře Zdeňka Šorma
 • 00:07:47 nikoho na pochybách.
 • 00:07:52 -Tohle je čtecí domeček,
 • 00:07:54 který jsme vyrobili
  spolu s lidmi ze sboru.
 • 00:08:00 Chceme totiž,
 • 00:08:01 aby park kolem kostela
  byl otevřený i pro veřejnost,
 • 00:08:05 aby se tu lidi mohli posadit,
  číst, vypůjčit si knížky...
 • 00:08:11 -Sbor v Novém Městě v červenci
  oslaví 235. výročí založení.
 • 00:08:16 V současnosti čítá na 1100 členů.
 • 00:08:19 A další brzy přibudou:
 • 00:08:21 kromě hned 4 tříd dětí
  chodících do náboženství
 • 00:08:25 se asi 15členná skupina
  mladých chystá na konfirmaci.
 • 00:08:29 Absolvovat musí
  2letý cyklus příprav.
 • 00:08:33 -Potom je sama konfirmace,
  což vlastně znamená,
 • 00:08:37 že se člověk sám přihlásí k víře.
 • 00:08:40 Není to tak,
  že ho rodiče pokřtí jako miminko,
 • 00:08:43 kdy to není
  jeho svobodné rozhodnutí.
 • 00:08:46 Přes konfirmační cvičení
  poznává Bibli, příběhy...
 • 00:08:53 -Konfirmandy bere
  Zdeněk Šorm i na zvláštní místa:
 • 00:08:57 třeba do věznice nebo
  komunity pro drogově závislé.
 • 00:09:00 Seznamují se tak
  nenásilně s tím,
 • 00:09:03 co k víře neodmyslitelně patří:
 • 00:09:05 pomoc druhým
  a otevřenost vůči nim.
 • 00:09:08 Ve sboru pak mohou poznat,
  že nejde jenom teorii.
 • 00:09:11 Novoměstský sbor právě rozjíždí
  několik sociálních projektů.
 • 00:09:16 Zatímco odpoledne patří sál
  za kostelem dětem a mládeži,
 • 00:09:20 dopoledne ho využívají dospělí.
 • 00:09:22 Třeba v polovině března
  k 1. z cyklů besed nazvaných
 • 00:09:26 "město přátelské demenci".
 • 00:09:28 Sbor také spolupracuje
 • 00:09:30 se střediskem Diakonie
  v Myslibořicích
 • 00:09:33 na přípravě stavby domova
  právě pro lidi s demencí.
 • 00:09:37 -Teď stojíme v místě,
 • 00:09:38 kde bude vstup
  do domova "Pomněnka".
 • 00:09:41 A tady v tom prostoru,
  kde je v současné době hřiště,
 • 00:09:45 které se bude přemisťovat
  o kousek dál,
 • 00:09:48 bude stát tady ten domov,
  který bude pro 30 klientů.
 • 00:09:52 -Dneska je trend
  o seniory co nejdéle pečovat doma,
 • 00:09:56 ale od určité fáze
  už je to velmi náročné.
 • 00:09:59 Málokterá rodina opravdu zvládne
  pečovat o svého blízkého,
 • 00:10:04 bohužel, až do smrti.
 • 00:10:09 A proto jsou a budou
  pobytové služby rozhodně potřeba.
 • 00:10:14 -Vloni žádost o dotaci
 • 00:10:16 na stavbu
  za zhruba 50 milionů korun nevyšla,
 • 00:10:19 letos budou novoměstští evangelíci
 • 00:10:22 žádat ministerstvo práce
  a sociálních věcí znovu.
 • 00:10:26 Pokud půjde vše podle plánu,
 • 00:10:28 mohl by nový domov stát
  do roku 2020.
 • 00:10:30 Kde už ale spolupráce s Diakonií
  funguje nyní,
 • 00:10:34 je projekt "Pečuj doma".
 • 00:10:36 Nabízí sérii přednášek pro ty,
  kteří se doma starají
 • 00:10:39 o nemocného
  nebo starého člena rodiny.
 • 00:10:43 -Jsou nácviková a výuková DVD,
 • 00:10:45 která dostávají
  účastníci kursu spolu s příručkami,
 • 00:10:49 které si odnesou domů
  a můžou si v tom listovat
 • 00:10:52 a hledat tam odpovědi na otázky,
  které v kursu ani nedostali.
 • 00:10:57 -Otevřenost ve vztahu k okolí
  se ve sboru projevuje i v plánech
 • 00:11:02 týkajících se integrace uprchlíků.
 • 00:11:05 -Ve sboru je skupina asi 18 lidí,
  kteří se tomu soustavně věnují.
 • 00:11:10 Jednak pořádají besedy,
 • 00:11:12 které mají trochu
  změnit negativní atmosféru,
 • 00:11:15 která ve společnosti
  vůči uprchlíkům panuje.
 • 00:11:19 Byli jsme taky přihlášeni
  do státního integračního programu
 • 00:11:23 a nabídli jsme
  integraci jedné rodiny
 • 00:11:25 bez rozdílu vyznání
  i země původu.
 • 00:11:31 -Čekáme na to,
 • 00:11:32 jestli někdo
  z těch několika set lidí,
 • 00:11:35 kteří ročně azyl
  nebo doplňkovou ochranu dostanou,
 • 00:11:38 bude mít zájem
  o naši nabídku azylu či bydlení
 • 00:11:43 v Novém Městě a usadí se tady.
 • 00:11:48 -Podobnou zkušenost má stále
  v paměti Lungum Biak Hmung:
 • 00:11:52 s rodinou v roce 2005
  uprchl z Barmy.
 • 00:11:55 O 4 roky později
  se jejich domovem stalo Nové Město.
 • 00:11:59 Tehdy šlo o iniciativu
  novoměstské radnice.
 • 00:12:03 -Teď už je to dobré.
 • 00:12:08 Ze začátku jsem neměl práci
  a byl jsem smutný,
 • 00:12:11 ale teď už ji mám a jsem v pohodě.
 • 00:12:21 -Novoměstský evangelický sbor
  zkrátka žije nejen o nedělích.
 • 00:12:26 Aktivity jednotlivých skupin
  zdejších členů
 • 00:12:29 se prolínají a proplétají.
 • 00:12:31 Takže nikoho nepřekvapí,
 • 00:12:33 že i v hodinách náboženství
  se znovu projevuje
 • 00:12:36 umělecký duch zdejšího faráře.
 • 00:12:39 -Často při své práci
  používám planeograf,
 • 00:12:42 což je vlastně
  plošné loutkové divadlo,
 • 00:12:45 s kterým ilustruju příběhy,
  které vyprávím z Bible.
 • 00:12:51 I ty děti, které by nic neřekly,
  tak pokud mají něco v ruce
 • 00:12:56 nebo před očima obrázek,
 • 00:12:58 tak dokážou vyprávět
  skoro celej příběh.
 • 00:13:06 -Oblastní charita
  v Moravské Třebové patří
 • 00:13:09 k těm menším,
  služby, které nabízí,
 • 00:13:11 by ale jinak v regionu chyběly.
 • 00:13:15 "Domeček" a "Ulita" jsou 2 místa
  pod jednou střechou,
 • 00:13:19 kde mohou najít pomoc
 • 00:13:20 lidé se zdravotním
  nebo mentálním handicapem.
 • 00:13:23 A ve městě se už objevil
  i samostatný sociální podnik,
 • 00:13:27 kde zdravotně znevýhodněné
  přímo zaměstnávají.
 • 00:13:31 V době svačiny to
  v denním stacionáři "Domeček"
 • 00:13:34 vypadá jako když se parta kamarádů
  sejde na návštěvě u někoho doma.
 • 00:13:39 Tady ale většinu osazenstva
  tvoří lidé,
 • 00:13:42 kteří by sami doma zůstat nemohli.
 • 00:13:45 -Nabízíme služby pro dospělé
  ve věku od 18 do 60 let
 • 00:13:49 a jsou zaměřené na posílení
  samostatnosti těch klientů.
 • 00:13:55 A to je i náš cíl,
 • 00:13:57 abychom klienta co nejvíce
  posunuli v jeho dovednostech.
 • 00:14:03 Nejnižší bankovka
  s hodnotou 100 je která?
 • 00:14:06 -Každej si jednu vytáhněte, jo?
 • 00:14:09 -Stovka.
 • 00:14:13 Máte všichni?
 • 00:14:19 -Klienti stacionáře
  si musí procvičovat
 • 00:14:21 i takové běžné činnosti,
  jako je třeba nakupování.
 • 00:14:25 Kromě placení nanečisto
  občas vyrážejí
 • 00:14:28 i do opravdových obchodů
  nebo supermarketu.
 • 00:14:31 Denní program a způsob komunikace
  jsou přizpůsobené
 • 00:14:35 jejich schopnostem.
 • 00:14:37 -Klienti tu mají popsán
  formou piktogramu celý den
 • 00:14:40 a jsou tu fotky klientů,
 • 00:14:42 kteří ten den
  navštěvují denní stacionář.
 • 00:14:45 Jsou tu činnosti,
  které se tu ten den vykonávají.
 • 00:14:49 Na konci dne mohou ohodnotit,
  jak se ten den cítili.
 • 00:14:53 Podle toho se jim mohou
  měnit individuální plány
 • 00:14:56 a další jejich cíle,
  které by rádi dělali.
 • 00:15:00 -Katka Mrázková je jednou z bývalých
  klientek "Domečku".
 • 00:15:04 Ve stacionáři strávila 4 roky.
 • 00:15:07 Teď už je samostatnější
  a 7. rokem navštěvuje
 • 00:15:10 sociálně terapeutické dílny
  charity,
 • 00:15:13 takzvanou "Ulitu".
 • 00:15:15 -Ráda vyšívám, šiju chňapky,
  žehlím utěrky a zástěry
 • 00:15:20 klientům potravinářské dílny.
 • 00:15:26 -Dílny nabízí moravsko-třebovská
  charita celkem 4:
 • 00:15:30 výtvarnou, svíčkařskou,
  textilní a potravinářskou.
 • 00:15:33 V nich už klienti
  samostatně pracují.
 • 00:15:36 Jako například Miloš Hronek.
 • 00:15:38 Dílny prošel všechny, až zakotvil
  tam, kde se dělá s jídlem.
 • 00:15:43 -Já si teď dělám
  sýrové tyčinky úplně sám,
 • 00:15:46 takže si dělám materiál,
  udělám si těsto, vyrobím je,
 • 00:15:50 pak to dám upíct,
 • 00:15:52 pak se to vytáhne,
  pak se to vychladí, zabalí,
 • 00:15:57 a pak to jde různě.
 • 00:15:59 Do obchodu, i mimo Třebovou.
 • 00:16:02 -Zatímco většinou se pracovníci
  v potravinářské dílně spíš zapotí,
 • 00:16:07 čas od času to tady naopak
  musí pořádně ochladit.
 • 00:16:10 Charitní specialitou jsou totiž
  čokoládové pralinky,
 • 00:16:14 které se musejí vyrábět
  při 18 stupních Celsia.
 • 00:16:18 -Tohle je forma magnetická,
  do které se potom dává tahle fólie.
 • 00:16:23 A když ji tam dáme,
  tak vzniknou tyhle obrázky.
 • 00:16:27 Nebo máme formu,
  která je bez těch obrázků.
 • 00:16:31 Ta vypadá takhle.
 • 00:16:39 -Součástí terapeutických dílen
  je "Andělský obchod".
 • 00:16:43 Otvírali jsme ho asi po roce
  fungování terapeutických dílen,
 • 00:16:47 protože jsme chtěli zákazníkům
  nabídnout naše výrobky,
 • 00:16:51 které vyrábí klienti
  v našich dílnách.
 • 00:16:57 -Za 11 let existence
  charitního "Domečku" a "Ulity"
 • 00:17:01 se postupně na 15 tamních klientů
  dostalo do opravdového zaměstnání.
 • 00:17:06 Patří mezi ně i Miloslava Komoňová.
 • 00:17:09 Šanci jí nabídla "Laskavárna",
  tedy "Laskavá kavárna",
 • 00:17:13 která v Moravské Třebové
  vznikla před 5 lety.
 • 00:17:17 -Když přijde zákazník,
  tak ho nechám chvilku vydechnout,
 • 00:17:22 potom přijdu a co si objedná,
 • 00:17:24 rozdělíme si s barmanem
  a s přípravářem,
 • 00:17:29 jestli je i nějaké jídlo...
 • 00:17:33 Takže v přípravách pomáhám.
 • 00:17:37 -Z hlediska zákazníka
  je naším cílem,
 • 00:17:40 abychom odbourávali bariéry.
 • 00:17:43 Zákazník by neměl poznat,
 • 00:17:45 kdo z nás
  je postižený a kdo zdravý.
 • 00:17:49 -Co je nejtěžší na práci?
 • 00:17:51 Když se vám tu nahrnou lidi,
  tak nevíte, co máte dřív dělat.
 • 00:17:55 Jestli máte dřív chystat
  nebo obsluhovat.
 • 00:18:00 Tohle je nejtěžší.
 • 00:18:03 "Laskavárna" je takzvaný
  sociální podnik,
 • 00:18:06 tedy v podstatě firma,
 • 00:18:08 která kromě svého očividného cíle,
 • 00:18:10 nabídnout kavárenské služby
  zákazníkům,
 • 00:18:13 má i 2., navenek třeba
  ne tolik viditelný:
 • 00:18:16 zaměstnat lidi
  znevýhodněné na trhu práce.
 • 00:18:20 -Pracovníky máme rozdělené
  do 2 základních pozic:
 • 00:18:24 jedna skupina zaměstnanců
  jsou barmani,
 • 00:18:27 kteří obsluhují zákazníky,
 • 00:18:29 ale zase je to podle toho,
  co konkrétní člověk zvládne.
 • 00:18:33 Většinou barman
  se zdravotním znevýhodněním
 • 00:18:36 zákazníka obsluhuje,
  chystá jednoduché nápoje.
 • 00:18:39 A zdravý barman,
  který je vedoucí směny,
 • 00:18:42 na něho dohlíží,
  a pokud něco nezvládne,
 • 00:18:45 tak přistoupí k zákazníkovi
  a problém třeba vyřeší.
 • 00:18:49 Duch a smysl "Laskavárny",
 • 00:18:52 který za ní stojí, je stejný
  jako u "Domečku" a "Ulity":
 • 00:18:56 pomoci těm, kteří mají na startu
 • 00:18:59 i v průběhu životní cesty
  zhoršené podmínky.
 • 00:19:06 Skupina "Only His?
  z Veselí nad Moravou
 • 00:19:09 je mezi svými příznivci
 • 00:19:11 známá především
  díky adventním koncertům.
 • 00:19:14 Na repertoáru ale pracují
  její členové po celý rok.
 • 00:19:18 Na zkoušky se scházejí
  v bývalé synagoze,
 • 00:19:21 která patří Sboru Církve adventistů
  sedmého dne.
 • 00:19:36 -Jediný strom,
  co může na poušti kvést,
 • 00:19:42 tím směrem se vést klidně nech...
 • 00:19:49 -Právě tady ve sboru Církve
  adventistů sedmého dne
 • 00:19:52 se většina členů
  skupiny "Only His" seznámila.
 • 00:19:56 Začínali hraním při bohoslužbách,
  to ještě po boku několika rodičů.
 • 00:20:01 Název "Only His",
  v překladu "pouze Jeho",
 • 00:20:04 má naznačovat, že všichni,
  bez rozdílu věku,
 • 00:20:07 jsou Božími dětmi.
 • 00:20:10 -Pro mě jsou víra a hudba
  neoddělitelné.
 • 00:20:13 Odmalička vyrůstám v prostředí,
  kde jsou oba aspekty spjaté.
 • 00:20:18 Pro mě písničky,
  které zpívám nebo skládám,
 • 00:20:21 jsou osobním vyznáním,
  modlitbou.
 • 00:20:27 -Já jsem původně začal hned zpívat.
 • 00:20:30 Mamka říká, že ze řvaní
  jsem plynule přešel do zpěvu.
 • 00:20:34 A postupem času si člověk
  začíná přicházet i na víru.
 • 00:20:38 A myslím, že je to
  taková cesta celým životem.
 • 00:20:42 Nemůžu říct, že už jsem si
  tu svou víru našel.
 • 00:20:46 -Pro nás je víra v Boha základní,
  kvůli tomu to všechno děláme.
 • 00:20:50 Kvůli Pánu Bohu a kvůli tomu,
  že chceme lidem předat tu zvěst.
 • 00:20:55 A tím vlastně
  i evangelizovat druhé.
 • 00:21:03 -Proto také "Only His" začali
  postupně hrát stále častěji česky
 • 00:21:08 a skládat vlastní písničky.
 • 00:21:10 K angličtině se vrací
  u gospelů nebo spirituálů.
 • 00:21:15 -V poslední době
  skládáme i texty,
 • 00:21:18 které tak úplně nevypovídají.
 • 00:21:20 Není tam jednoznačně řečeno:
  Pán Bůh, Ježíš Kristus apod.
 • 00:21:25 Vnímáme totiž,
  že lidé to třeba nechtějí slyšet.
 • 00:21:29 V některých písničkách
  není ani jednou slovo "Ježíš",
 • 00:21:33 ale lidi to mnohem víc oslovuje.
 • 00:21:38 -S pobytem na jevišti mají
  někteří členové "Only His"
 • 00:21:43 zkušenosti i díky své profesi.
 • 00:21:51 Michaela Baladová a Jiří Daniel
  působí v brněnském Divadle Radost.
 • 00:21:58 -Vy se, pánové,
  převlečete za skřety a strašidla.
 • 00:22:04 Jak často si zazpívám v divadle?
 • 00:22:06 Vlastně denně, dalo by se říct.
 • 00:22:08 Akorát jsou to
  většinou jednoduché písničky,
 • 00:22:12 protože dětské písničky
  musí být jednoduché.
 • 00:22:17 -Přiznám se,
  že když jsem se hlásil na JAMU,
 • 00:22:20 tak jsem si myslel,
  že nějak odříznu trému.
 • 00:22:24 Že tréma už nebude.
 • 00:22:26 Musím říct, že na jevišti
  už je to lepší,
 • 00:22:29 ale vždycky před koncertem,
  kde je spousta známých lidí,
 • 00:22:34 kde je člověk sám za sebe,
  tu trému vždycky mám
 • 00:22:37 a ne a ne se jí zbavit.
 • 00:22:40 -Ke spolupráci s "Only His"
  přemluvila
 • 00:22:43 Michaela a její přátelé
 • 00:22:44 i některé kolegy z divadla.
 • 00:22:47 Kromě zvukaře a osvětlovače
  také Adélu Stránskou,
 • 00:22:50 která jim připravuje kostýmy.
 • 00:22:53 -Vždycky se domluvíme na barvě.
 • 00:22:56 Oni mají
  každý rok sladěný do jedné barvy.
 • 00:22:59 Takže přijdou s nějakým návrhem,
  co si o tom myslím,
 • 00:23:02 a společně to probíráme
  třeba i s nějakými trendy.
 • 00:23:06 Já jim pak vytvořím návrhy,
  třeba různé varianty,
 • 00:23:10 a pak se domlouváme.
 • 00:23:12 -Neptej se,
  proč ti život kope do zad,
 • 00:23:14 nejsi žádný stroj,
 • 00:23:16 tak na to mysli pořád.
 • 00:23:20 -Vloni na podzim vydala
  skupina své první CD.
 • 00:23:24 Protože už většina členů pracuje
  nebo studuje jinde,
 • 00:23:27 jsou pro ně chvíle zkoušky
  ve Veselí nad Moravou
 • 00:23:31 i příležitostí k setkání s rodinou.
 • 00:23:33 Maminky obstarávají zásobování,
  tatínkové technickou podporu.
 • 00:23:38 I jim složila Kateřina Justrová
  písničku nazvanou "Andělé".
 • 00:23:43 -Ne každý anděl křídla má,
 • 00:23:45 ne každý v oblacích létá,
 • 00:23:49 je to srdce, které nebojí se
  sdílet smích i pláč.
 • 00:23:59 -Píseň o andělech
  ve mně vzbuzuje vděčnost.
 • 00:24:02 Vždycky si vzpomenu
  na některé lidi v životě.
 • 00:24:07 Blízké nebo přátele,
  kteří jsou pro mě takoví andělé.
 • 00:24:14 -Zpívali jsme ji
  maminkám na Den matek,
 • 00:24:17 takže to bylo takové
  poděkování pro naše maminky.
 • 00:24:22 Pak to zpíváme
  v prostředí, které máme rádi,
 • 00:24:25 v naší církvi...
 • 00:24:27 Zase je to
  poděkování někomu jinému.
 • 00:24:30 Pro mě je to především
  poděkování Bohu za to,
 • 00:24:33 že mi takové lidi posílá do cesty.
 • 00:24:38 -Já si u té písničky
  vybavím všechny lidi,
 • 00:24:41 které mám ráda
  a kteří jsou pro mě důležití.
 • 00:24:45 Mám strašný problém
  se někdy udržet,
 • 00:24:48 tečou mi slzy
  a nemůžu to dozpívat do konce.
 • 00:24:51 Takže je to taková "citovka?.
 • 00:24:54 Ale tak to je, myslím,
  pro většinu členů kapely.
 • 00:25:19 -Na Velikonoce se mluví
  o začátku nového života.
 • 00:25:23 A vidíme ho všude kolem sebe.
 • 00:25:25 Především ho ale vidíme
  v Kristově vzkříšení.
 • 00:25:28 A já vám přeji
  radost z této zprávy na každý den.
 • 00:25:33 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2017
 • 00:25:45 .

Související