iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 3. 2015
11:50 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
1503
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Radio Proglas vysílá už 20 let — Farnost Olešnice — Restaurátor Martin Kovařík — Dobrovolnice z Německa Clara Belz v Charitě Vyškov — Toleranční modlitebna Jimramov a Jan Karafiát

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:14 Hezkou neděli vám přeji
  z brněnského Justičního paláce.
 • 00:00:18 V úvodu magazínu
  se podíváme do zákulisí vysílání
 • 00:00:22 dnes už 20letého Radia Proglas,
 • 00:00:24 navštívíme farnost v Olešnici,
 • 00:00:26 o práci restaurátora
  si budeme povídat
 • 00:00:29 s Martinem Kovaříkem z Vysočiny,
 • 00:00:31 představíme dobrovolnici
  z Německa, která pomáhá
 • 00:00:35 ve vyškovské charitě
 • 00:00:36 a za další toleranční modlitebnou
  se vypravíme do Jimramova.
 • 00:00:44 Je to prakticky
  jediné nekomerční rádio,
 • 00:00:47 kolem kterého
  se vytvořila komunita lidí,
 • 00:00:50 kteří se pravidelně setkávají
 • 00:00:52 a hlavně na vysílání
  finančně přispívají.
 • 00:00:55 I díky svým posluchačům
 • 00:00:56 tak Proglas letos
  mohl načít 20. sezónu.
 • 00:01:00 Začínalo s jedním malým
  vysílačem na Svatém Hostýně.
 • 00:01:04 Dnes má Proglas studia
  v 7 městech a signálem
 • 00:01:07 pokrývá třetinu našeho území.
 • 00:01:09 Poslouchat ho můžete přes satelit,
  po internetu, a nově i digitálně.
 • 00:01:16 -Křesťané, kteří byli
  v minulé době pronásledováni,
 • 00:01:19 si naráz mohli začít
  vyměňovat své názory,
 • 00:01:22 sdílet modlitby,
 • 00:01:26 takže šlo o obsluhu věřících lidí.
 • 00:01:29 A také ukázat druhým lidem,
  kteří třeba nebyli proti,
 • 00:01:32 tedy sympatizantům,
 • 00:01:34 jak se to dá dělat,
  jak se dá žít s Kristem.
 • 00:01:39 Zvu vás do režie "David?.
 • 00:01:41 David, jak známo, měl přítele,
  ten se jmenoval Jónatan.
 • 00:01:46 Takže je tu průhled
 • 00:01:48 do našeho největšího studia
  "Jónatan?,
 • 00:01:51 kde se nejvíc natáčí hudební věci.
 • 00:01:54 Zároveň je
  průhled do dalšího studia,
 • 00:01:57 které je naše nejmenší.
 • 00:01:59 Jako Benjamin,
  nejmladší syn Jákobův.
 • 00:02:06 Tady se nahrávají
  věci trvalé hodnoty,
 • 00:02:09 máme to tu rádi.
 • 00:02:11 A je tu průhled do další režie,
  ta se jmenuje "Samson?.
 • 00:02:16 Ten měl sílu ve vlasech,
  dokud mu je Dalila neostříhala.
 • 00:02:20 To je takové symbolické.
 • 00:02:24 A režie vidí do našeho 3. studia,
  to je studio Maria.
 • 00:02:28 Tam se ještě za chvíli podíváme.
 • 00:02:31 A pokud se nebojíte,
 • 00:02:33 zvu vás
  do naší technologické místnosti.
 • 00:02:38 Jsou to dráty, dráty a dráty,
  počítače, servery,
 • 00:02:41 úložné disky apod.
 • 00:02:47 A máme štěstí, červená nesvítí,
 • 00:02:50 takže můžeme vejít
  do režie "Gabriel?.
 • 00:02:53 Archanděl Gabriel je posel Boží
  a toto je srdce našeho rádia.
 • 00:02:59 Odtud se odbavují
  jak věci naživo, tak do záznamu.
 • 00:03:03 Máme tu
  nepřetržitou moderátorskou službu,
 • 00:03:06 a už je to celých 20 let.
 • 00:03:08 A z něho opět vidíme
  do našeho studia "Maria?,
 • 00:03:12 kam vás zvu na závěr.
 • 00:03:17 Je to studio, které je nejživější.
 • 00:03:20 Scházíme se tu
  na rozhovory, kulaté stoly,
 • 00:03:23 na modlitby,
  jsme vzájemně všichni propojeni
 • 00:03:26 telefony, sluchátky, odposlechem...
 • 00:03:29 Jsou tu dvoje dveře,
  aby nebyl nikdy hluk,
 • 00:03:34 a technici mohli vždycky pracovat.
 • 00:03:37 Aby se vysílalo,
  anebo aby se zaznamenávalo.
 • 00:03:41 -Přenos živých modliteb,
  bohoslužeb, zprávy z Vatikánu,
 • 00:03:45 ale i hudba a pohádky,
  které v českém éteru chybí.
 • 00:03:56 -Pohádky se krásně natáčí.
 • 00:04:00 Čapek se výborně čte.
 • 00:04:03 Teď jsem zrovna vyšel ze studia,
 • 00:04:05 s Luďkem Strašákem
  jsme dělali Telefonické riskování
 • 00:04:09 do pořadu "Barvínek?.
 • 00:04:11 Je to takový pěkný,
  popovídat si s těma lidma.
 • 00:04:16 -Proglas si také postupně
  ze svých malých posluchačů
 • 00:04:19 vychoval novou generaci
  zprávařů a moderátorů.
 • 00:04:25 -Proglas znám úplně odmalička.
 • 00:04:31 Co rádio založili,
  jsem volala do všech soutěží,
 • 00:04:34 měla jsem vytipované časy,
  kdy se kde soutěží,
 • 00:04:38 a oni vždycky říkali:
  Lucka, známá firma!
 • 00:04:41 Jsem ráda,
  že teď můžu pracovat v Proglase.
 • 00:04:46 -Samotné vysílání vytváří
  asi 40 lidí.
 • 00:04:49 Dalších 400 dobrovolníků
  s rádiem spolupracuje
 • 00:04:52 a na 1200 kamarádů Proglasu,
  tzv. KaPRů, vypomáhá
 • 00:04:55 s roznášením časopisů
  a pořádáním kulturních akcí.
 • 00:05:01 -Jen pro představu:
 • 00:05:02 zhruba ke 100 000
  posluchačů týdně patří
 • 00:05:05 polovina těch,
  kteří nějak přispívají.
 • 00:05:08 Vychází to na 1-1,50 Kč denně.
 • 00:05:12 Z toho se složí
  asi 95% našich prostředků
 • 00:05:16 jak na vysílání,
  tak na amortizace zařízení a tak.
 • 00:05:30 -Myslím si, že je hodně důležitý
  pro nemocný a starý lidi,
 • 00:05:36 to vidím ve svém okolí
  i ve své rodině.
 • 00:05:44 Když někdo nemůže jít
  na mši svatou,
 • 00:05:47 tak si ji díky tomuto rádiu
  může prožít.
 • 00:05:49 Vidím to
  třeba u manželových rodičů.
 • 00:05:52 Jsou už dost staří,
  tak si sednou spolu doma
 • 00:05:55 a poslouchají Proglas.
 • 00:05:58 Jaksi je to stmeluje.
 • 00:06:02 -9 let čekala socha Panny Marie
  v Olešnici na svoji novou korunku.
 • 00:06:06 Nikdo z farníků
  v tu chvíli netušil,
 • 00:06:09 že ji požehná
  i samotný papež František.
 • 00:06:12 Městečko na pomezí 3 krajů
  ale skrývá i další zajímavosti:
 • 00:06:16 křížovou cestu,
  nové komunitní centrum
 • 00:06:18 nebo Boží muka
 • 00:06:20 připomínající bleskovou povodeň
  v r. 2002.
 • 00:06:24 Naši pouť po olešnické farnosti
  začínáme v katolickém kostele,
 • 00:06:28 který ukrývá malý poklad:
  sochu Panny Marie.
 • 00:06:31 Není výjimečná ani stářím,
  ani uměleckým ztvárněním,
 • 00:06:35 ale úctou, kterou jí místní
  vždy vyjadřovali.
 • 00:06:38 Vytvořit ji nechal ještě za války
  děkan Leopold Benáček.
 • 00:06:42 Jeho přáním také bylo,
  aby měla socha tmavší pleť.
 • 00:06:46 -Což mu nakonec farníci vyčetli,
 • 00:06:49 že oni tak tmaví nejsou.
 • 00:06:50 Že má být světlá,
  že má být bílá.
 • 00:06:53 On tehdy ale
  navštívil Svatou zemi,
 • 00:06:55 a tak mohl pozorovat
  i tváře lidí, kteří jsou tmavší.
 • 00:07:02 Toto je 1. mariánský oltář
  z nové série oltářů
 • 00:07:05 a je skutečně nejtmavší,
 • 00:07:07 na ostatních už se musel
  pan děkan podřídit.
 • 00:07:10 Samotná obnova
  spočívala v tom,
 • 00:07:13 že jsme úplně nechtěli
  okopírovat starou korunku.
 • 00:07:16 A tak jsme poprosili
 • 00:07:18 uměleckého pana kováře
  Petra Cecha,
 • 00:07:20 který navrhl
  korunku jako železný prut,
 • 00:07:23 který se postupně zužuje,
  stejně tak jako zraje život
 • 00:07:27 do určitého tajemství.
 • 00:07:29 Korunka vyjadřuje běh života,
 • 00:07:32 kde je na konci skleněné sklíčko,
  které se zde zrcadlí,
 • 00:07:37 když si s ním hraje sluníčko,
 • 00:07:40 a je zároveň
  symbolem Nejsvětější Trojice.
 • 00:07:44 -Socha, před kterou lidé prosili.
 • 00:07:46 Socha, před kterou se modlily
 • 00:07:49 oběti i rodiny
  olešnických procesů v 50. letech.
 • 00:07:52 Socha, jejíž význam nakonec
  zpečetil i samotný papež.
 • 00:07:57 -Papežské požehnání
  byl už takový bonus.
 • 00:07:59 Bonus, který znamená
 • 00:08:01 strašně moc
  pro místní společenství,
 • 00:08:04 protože jsme najednou věděli,
  že vnitřní obnova,
 • 00:08:07 o kterou se snažíme,
  má požehnání.
 • 00:08:10 A že jdeme správným směrem.
 • 00:08:12 Nějak jsme vnímali,
  že papež nepožehnal okázalosti,
 • 00:08:16 samotné ceremonii,
  která je s tím spojena,
 • 00:08:19 ale spíš požehnal
  vnitřní duchovní obnově.
 • 00:08:26 A tehdy jsem cítil
  velkou duchovní podporu
 • 00:08:29 v tom smyslu, že společenství
  se ubírá správným směrem.
 • 00:08:33 A že je potřeba
  začít od nás samotných.
 • 00:08:38 -Z kostela na náměstí
  se vydáváme
 • 00:08:41 až na samotnou hranici farnosti,
 • 00:08:43 kterou lemuje
  15 jednoduchých dřevěných křížů.
 • 00:08:46 Každý symbolizuje určitou bolest,
  která místní obyvatele trápí.
 • 00:08:51 Křížovou cestu
  vytvořili mladí farníci,
 • 00:08:53 kteří po sobě chtěli zanechat
  něco hodnotného
 • 00:08:56 a upozornit na problémy,
  se kterými se místní potýkají.
 • 00:09:02 -Křížová cesta vznikla
  na podkladě aktivity,
 • 00:09:05 kdy se obcházely
 • 00:09:06 jednotlivé malé
  sakrální objekty v krajině,
 • 00:09:12 hlavně křížky z 19. století.
 • 00:09:14 Těch je ve farnosti asi 39.
 • 00:09:16 A bylo to spojeno s myšlenkou,
 • 00:09:19 že když staří Izraelité
  obcházeli Jericho,
 • 00:09:22 tak my obcházíme farnost,
  procházíme farností.
 • 00:09:25 Ne že bychom chtěli
  zbořit hradby Olešnice,
 • 00:09:28 která hradby nemá,
  ale spíš hradby mezi lidmi.
 • 00:09:31 I jednotliví lidi,
  kteří se do toho zapojili,
 • 00:09:35 třeba my studenti,
  jsme nějak aktivní.
 • 00:09:38 Třeba já jsem teď
  zastupitelem města.
 • 00:09:41 Takže sami hledáme
  nějakou křesťanskou,
 • 00:09:44 demokratickou identitu.
 • 00:09:47 Projekt se jmenuje
  ?Identita 20?.
 • 00:09:49 Nějak zkoušíme sami
  převzít odpovědnost.
 • 00:09:55 -Po cestě zpět narážíme
  na Boží muka
 • 00:09:57 ozdobená sochami sv. Floriána,
  Barbory, Agáty a Jana Nepomuckého,
 • 00:10:02 patronů přírodních katastrof.
 • 00:10:04 Připomínají bleskovou povodeň,
  která se tudy prohnala v r. 2002
 • 00:10:09 a vzala s sebou 2 životy.
 • 00:10:12 -V těchto místech
  spadla většina vody,
 • 00:10:17 která potom
  zaplavila Olešnici.
 • 00:10:19 Toto místo se tedy ukázalo
 • 00:10:21 jako vhodné
  pro nějaké připomenutí,
 • 00:10:24 pro nějaký památník,
 • 00:10:25 a propojilo se to
  se snahou postavit stavbu,
 • 00:10:29 která by tu krajinu
  nějak požehnala,
 • 00:10:33 a zároveň to byla stavba,
 • 00:10:36 kterou jsme tu zanechali
  my a naše doba.
 • 00:10:42 -Procházku po olešnické farnosti
  končíme na faře,
 • 00:10:45 v komunitním centrum ?Rafael?,
  kde už na nás čekají děti.
 • 00:10:52 -O kolik vyhrávají? 4, 5?
 • 00:10:58 -Tadyk se snažíme o to,
 • 00:11:00 abysme měli
  od každého zvířete 1 pár,
 • 00:11:04 a musíme se dostat k celé arše.
 • 00:11:11 -Zvolili jsme archanděla Rafaela,
 • 00:11:13 protože v Písmu svatém
  doprovází Tobiáše na jeho cestě.
 • 00:11:18 I tento prostor vznikl
  jako místo doprovázení
 • 00:11:22 mladých lidí v jejich životě.
 • 00:11:26 Začíná se tu oslavami,
  jako jsou třeba křtiny,
 • 00:11:31 potom různá setkání,
  besedy a formační sezení,
 • 00:11:35 ale také svatby a pohřební hostiny.
 • 00:11:47 -Boží muka, křížky, kapličky.
 • 00:11:49 To jsou drobné sakrální památky,
 • 00:11:52 které k naší krajině
  patří odpradávna.
 • 00:11:54 Sloužily k orientaci
  poutníků a kolemjdoucích
 • 00:11:58 nebo mohly připomínat místo,
  kde někdo tragicky zahynul.
 • 00:12:02 A právě tyto nenápadné stavby
  učarovaly restaurátorovi
 • 00:12:05 Martinu Kovaříkovi z Vysočiny,
 • 00:12:08 který jich za svůj život
  opravil na 300.
 • 00:12:15 -Restaurování si lidé
  představují jako určitou renovaci
 • 00:12:19 a myslí si, že po opravě
  bude památka vypadat jak nová.
 • 00:12:25 A ono to není možný,
 • 00:12:27 protože objekty jsou často
  několik set let staré
 • 00:12:35 a nesou na sobě stopu času,
  která by měla zůstat zachována.
 • 00:12:43 Měl jsem to štěstí,
 • 00:12:45 že jsem odmalička
  vyrůstal ve 2 ateliérech.
 • 00:12:50 Jednak v malířském ateliéru
  dědečka,
 • 00:12:53 akademického malíře
  Rudolfa Hanycha,
 • 00:12:55 a současně
  v sochařském ateliéru mého otce.
 • 00:13:00 Od začátku jsem byl
  svědkem výtvarné tvorby.
 • 00:13:07 Odmalička jsem považoval
  za samozřejmé,
 • 00:13:10 že budu
  buď malířem, nebo sochařem.
 • 00:13:16 Myslím si, že je důležité,
  aby měl určitou pokoru
 • 00:13:19 a respekt před dílem.
 • 00:13:23 Při své výtvarné práci
 • 00:13:25 musí rezignovat
  na vlastní výtvarné ambice.
 • 00:13:33 Při rekonstrukcích
  a doplňování
 • 00:13:35 chybějících artefaktů
 • 00:13:39 se musí vžít
  do rukopisu toho autora.
 • 00:13:48 Snažit se to dělat jako on,
  aby zásahy odpovídaly
 • 00:13:52 původnímu záměru toho autora.
 • 00:13:58 -Boží muka se stavěla
  na návrších a rozcestích,
 • 00:14:02 kapličky jako poděkování,
  smírčí kříže v místech,
 • 00:14:05 kde se stalo neštěstí.
 • 00:14:07 Některé stojí na dnes již
  neexistujících poutních cestách
 • 00:14:11 a nikdo neví, proč je sem
  vlastně naši předci postavili.
 • 00:14:18 -Většina těch věcí
  byla budována pro věřící,
 • 00:14:21 to je jedna věc,
 • 00:14:23 ale obecná estetika,
  to, že je to svým způsobem krásné,
 • 00:14:29 oslovuje i mnoho lidí,
  kteří nábožensky založení nejsou.
 • 00:14:39 Se mnou to je trošku komplikovaný.
 • 00:14:42 Já se nemůžu označit za věřícího,
  protože si myslím,
 • 00:14:47 že věřící je ten, koho víra osloví.
 • 00:14:52 Je to asi nějaký dar.
 • 00:14:54 Nebo ho někdo k víře přivede.
 • 00:14:58 Na druhou stranu by mi vadilo,
 • 00:15:01 kdyby mě někdo
  označil za neznaboha či ateistu.
 • 00:15:07 Takže bych se
  asi považoval za křesťana.
 • 00:15:12 Snažím se žít slušně,
 • 00:15:15 řídit se
  podle nějakých etických pravidel,
 • 00:15:19 možná podle Desatera.
 • 00:15:24 A třeba někdy v budoucnu
  se věřícím skutečně stanu.
 • 00:15:29 To nevím ještě.
 • 00:15:33 -Píše se rok 1715 a české země
  sužuje poslední velká morová rána.
 • 00:15:38 V této těžké chvíli
  se lidé obracejí k Bohu častěji
 • 00:15:41 a za odvrácení pohromy
  slibují zbožné dary.
 • 00:15:44 Většinou sochy světců,
 • 00:15:46 kteří symbolizují
  mocné ochránce a přímluvce.
 • 00:15:49 Třeba sv. Rocha,
  který mívá po boku psa.
 • 00:15:52 Ten mu podle legendy
  lízal vředy způsobené morem
 • 00:15:55 a zachránil mu tak život.
 • 00:15:57 Tuto sochu restauroval
 • 00:15:59 Martin Kovařík
  v Rychnově na Moravě.
 • 00:16:04 -Já je beru
  víceméně jako umělecká díla,
 • 00:16:08 protože jsem studoval sochařství.
 • 00:16:11 Zajímá mě samozřejmě
  i výtvarná stránka
 • 00:16:14 a skláním se před tím,
  co naši předci postavili,
 • 00:16:19 vybudovali a jsou to hodnoty,
  které je potřeba chránit,
 • 00:16:25 protože současná doba
  jich mnoho nestaví.
 • 00:16:36 -Nestává se každý den,
  aby restaurátor našel malý poklad.
 • 00:16:40 Martinu Kovaříkovi
  se to ale podařilo.
 • 00:16:43 Při nedávné opravě kříže v Třebíči
  objevil vzácnou časovou schránku.
 • 00:16:49 -Bylo to zhruba
  z poloviny 19. století
 • 00:16:51 a v ampulce, kterou jsme tam našli,
 • 00:16:56 byly mince, nějaké bankovky
  a listina.
 • 00:17:03 Vím, že se takové dokumenty
  nalézají spíš v báních kostelů,
 • 00:17:08 tam to je běžnější.
 • 00:17:11 V objektech typu křížů a soch
  jsem se s tím ještě nesetkal.
 • 00:17:18 -Poznat jinou kulturu,
  naučit se cizí jazyk,
 • 00:17:21 ale hlavně pomáhat.
 • 00:17:23 Plány, se kterými přijela Clara
 • 00:17:25 před několika měsíci
  do vyškovské charity.
 • 00:17:28 Vyslala ji sem
 • 00:17:29 německá evangelická organizace
  "Akce smíření pro mír?,
 • 00:17:33 která posílá dobrovolníky
  hlavně do východní a střední Evropy
 • 00:17:37 už od r. 1958.
 • 00:17:43 Ještě před rokem nevěděla
  Clara o České republice téměř nic.
 • 00:17:47 Dnes tu má spoustu kamarádů
 • 00:17:49 a bez větších problémů
  se domluví česky.
 • 00:17:52 Ve vyškovském chráněném bydlení
  si její pomoc nemůžou vynachválit.
 • 00:17:56 Projekt sem loni přivedl ředitel
  místní charity Karel Kosina,
 • 00:18:01 který měl
  se zahraničními dobrovolníky
 • 00:18:04 zkušenosti z Brna,
  kde pomáhají už 10 let.
 • 00:18:10 -Loni jsem odmaturovala
  a nechtělo se mi hned na vysokou.
 • 00:18:14 Chtěla jsem aspoň na rok
  někam do zahraničí,
 • 00:18:17 pomáhat lidem s různým handicapem.
 • 00:18:20 Bylo mi jedno, kam mě pošlou,
 • 00:18:22 chtěla jsem prostě poznat
  jinou zemi a jiný jazyk.
 • 00:18:25 Jsem křesťanka,
 • 00:18:26 i proto jsem chtěla
  pomáhat lidem
 • 00:18:29 a věnovat se sociální práci.
 • 00:18:30 Pomáhám jim s nakupováním,
 • 00:18:32 uklízením, a taky s nimi
  ve volném čase hraju hry.
 • 00:18:40 -Individuálně to dělá Klárka
  a jsme rádi, že tu s námi je.
 • 00:18:48 Když mi něco tělesně nejde,
  tak mi Klárka pomůže.
 • 00:18:53 -Německá organizace ASF
  vyšle každoročně
 • 00:18:56 na 180 dobrovolníků
  do 13 zemí světa.
 • 00:18:59 Hlavně do židovských komunit,
  kde pomáhají pozůstalým těch,
 • 00:19:03 kteří zažili holocaust.
 • 00:19:05 Ale i do charit a diakonií nebo
  do nemocnic pro válečné veterány.
 • 00:19:10 -Chtějí nějak napravit
  morální křivdy,
 • 00:19:13 které se děly
  v průběhu 2. světové války.
 • 00:19:16 Tedy pomoci obětem války,
 • 00:19:18 a jak potom
  přímí účastníci války ubývali,
 • 00:19:24 tak se organizace transformovala.
 • 00:19:26 Dělá akce,
  které potírají antisemitismus
 • 00:19:31 anebo třeba nacismus apod.
 • 00:19:35 2. větev je sociální,
 • 00:19:37 kdy pomáhají lidem
  začlenit se do společnosti,
 • 00:19:42 ať už s různým handicapem,
  minoritám apod.
 • 00:19:47 -Ve volném čase Clara
  cestuje po Česku,
 • 00:19:49 několikrát týdně běhá
  a zlepšuje svoji češtinu.
 • 00:20:03 -Clara chodí na češtinu,
  takže se učí, ale říkali jsme si,
 • 00:20:07 že bychom to ještě zkusili
  nějak dál povzbudit
 • 00:20:11 a 1x týdně
  si takhle zkoušíme číst.
 • 00:20:16 -Ze začátku
  to bylo samozřejmě těžké,
 • 00:20:19 hlavně v práci,
 • 00:20:20 protože klienti
  cizí jazyky moc neumí.
 • 00:20:23 Tak jsme mluvili rukama,
  nohama a nějak to fungovalo.
 • 00:20:27 Ale taky mě hodně naučili.
 • 00:20:29 Vždycky jsem se zeptala
  ?Co je to??
 • 00:20:31 a oni mně ta slova vysvětlili.
 • 00:20:49 -Jimramov, malé městečko
  na pomezí Moravy a Čech,
 • 00:20:52 dalo světu hned několik
  významných osobností.
 • 00:20:55 Svá dětská léta tu prožívali
  bratři Mrštíkové nebo Jan Karafiát,
 • 00:21:00 který místo svého mládí zmínil
 • 00:21:02 i ve své nejznámější knížce
  ?Broučci?.
 • 00:21:05 Toleranční modlitebnu,
  kterou jako mladý navštěvoval,
 • 00:21:09 by dnes ale zřejmě nepoznal.
 • 00:21:15 Pokud bychom chtěli
  Jimramov charakterizovat
 • 00:21:18 jedním slovem, nejvýstižnější
  by asi bylo: tolerantní.
 • 00:21:21 Katolíci i evangelíci
  zde k sobě měli vždy velmi blízko,
 • 00:21:25 čemuž nasvědčuje i to,
 • 00:21:27 že oba kostely propojili
  společným hřbitovem.
 • 00:21:30 Společně se svolávali
  i na své bohoslužby,
 • 00:21:33 zvonem ve věži katolického kostela.
 • 00:21:38 Na 1. pohled na mě modlitebna
  působí mnohem monumentálněji
 • 00:21:43 než předchozí,
  které jsme navštívili.
 • 00:21:46 -Tato modlitebna
  patří k vůbec největším stavbám,
 • 00:21:49 největším modlitebnám na Moravě.
 • 00:21:55 Jimramov byl totiž od r. 1784
  hlavním městem
 • 00:21:58 moravských
  reformovaných evangelíků,
 • 00:22:00 sídlem superintendenta,
  evangelického biskupa.
 • 00:22:04 Takže si postavili modlitebnu
  zhruba dvojnásobnou.
 • 00:22:07 -Zaujala mě tato ohrádka.
 • 00:22:09 Viděli jsme ji už v Prosetíně,
  ale tam byla jednodušší a menší.
 • 00:22:15 -Pokud zde měl kázat
  evangelický biskup,
 • 00:22:18 tak vyžadoval určitou noblesu.
 • 00:22:20 Tu vidíme nejen na ohrádce,
  ale i na stole Páně a kazatelně.
 • 00:22:26 -Varhany, jednu z dominant kostela,
 • 00:22:29 věnovali Jimramovským
  evangelíci z Německa.
 • 00:22:56 Původní varhany měly své místo
  tradičně na kruchtě,
 • 00:23:00 ale věkem dosloužily,
 • 00:23:01 a navíc nebyla u střechy
  dobrá akustika.
 • 00:23:04 Dnešní poměrně moderní háv
 • 00:23:06 dostala modlitebna
  po požáru v r. 1987.
 • 00:23:09 Věřící chtěli kostel
  k jeho 200. narozeninám renovovat.
 • 00:23:13 Když byly opravy téměř u konce,
  vznítila se střecha.
 • 00:23:17 Tehdy se opět dostala ke slovu
 • 00:23:19 obrovská soudržnost
  místních křesťanů.
 • 00:23:24 -Katolíci si tehdy řekli,
  že v tom nemohou evangelíky nechat
 • 00:23:29 a jako jedni z prvních
  uspořádali sbírku na novou opravu.
 • 00:23:36 Sami přicházeli na brigádu
  a odpracovali tu spoustu hodin.
 • 00:23:40 Takže i díky jimramovským katolíkům
  se v poměrně krátké době
 • 00:23:45 mohl kostel znovu opravit
  a znovu otevřít.
 • 00:23:53 Od té doby se tu katolíci
  a evangelíci setkávají pravidelně
 • 00:23:57 k ekumenickým bohoslužbám,
 • 00:23:59 kdy na Silvestra
  zveme katolíky k nám do kostela
 • 00:24:03 a káže při nich katolický kněz.
 • 00:24:07 V lednu jsou zase
  ekumenické bohoslužby u katolíků,
 • 00:24:12 a tam káže evangelický farář.
 • 00:24:18 -Kromě 2 emblémů
  na kruchtách modlitebny,
 • 00:24:20 které znázorňují křesťanské ctnosti
  a kříž prorážející desky Desatera,
 • 00:24:25 nejdou přehlédnout
  mohutné barokní dveře.
 • 00:24:28 Vedle nich je zasazen
 • 00:24:30 jeden z nejstarších dochovaných
  evangelických náhrobků.
 • 00:24:34 Svou 8měsíční dcerku
  sem nechal pohřbít
 • 00:24:37 tehdejší superintendent
  Michal Blažek,
 • 00:24:39 který byl přes 40 let
  nejvyšším představitelem
 • 00:24:43 reformovaných evangelíků na Moravě.
 • 00:24:46 -Náhrobek je zvláštní
  už svou prostou existencí.
 • 00:24:50 Příliš mnoho jich z té doby
  nemáme a neznáme.
 • 00:24:54 Jejich způsob pochovávání
  byl velmi prostý,
 • 00:24:57 hroby nebyly zdobeny
  žádným výrazným náhrobkem,
 • 00:25:01 často tam byl
  pouhý kámen nebo květiny.
 • 00:25:05 -Michal Blažek přišel do Jimramova
 • 00:25:08 s ideou
  prosadit zde svobodu svědomí.
 • 00:25:10 A jeho způsob myšlení
  ovlivnil i Jana Karafiáta,
 • 00:25:14 kterého celý život nenávist
 • 00:25:16 mezi českými katolíky
  a protestanty trápila.
 • 00:25:19 Ačkoliv si jej dnes všichni spojíme
 • 00:25:22 hlavně
  s dětskou knížkou o broučcích,
 • 00:25:24 podstatnou část svého života
 • 00:25:26 věnoval zdokonalení
  překladu Kralické bible.
 • 00:25:29 I v ?Broučcích? ale najdeme
  na 50 biblických citátů,
 • 00:25:33 a také popis toleranční modlitebny.
 • 00:25:40 -Bůh se stal člověkem,
 • 00:25:41 a tím dal hodnotu
  každému lidskému příběhu.
 • 00:25:44 Několik z nich
  jsme vám dnes rádi ukázali.
 • 00:25:47 Na viděnou příště!
 • 00:25:50 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2015
 • 00:26:02 .

Související