iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 11. 2006
22:10 na ČT1

1 2 3 4 5

48 hlasů
3042
zhlédnutí

Čaj pro třetího

Hrozí islám Evropě?

Diskusní pořad

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Čaj pro třetího

 • 00:00:08 Já osobně nemám strach
  z muslimského světa,
 • 00:00:11 mám s muslimy
  jenom dobré zkušenosti.
 • 00:00:14 Terorismus
  právě tady s tímto splývá.
 • 00:00:16 S islámem.
 • 00:00:17 Všechno je jenom v lidech.
 • 00:00:19 Ať už je to islám
  nebo katolická církev,
 • 00:00:21 všechno jsou lidé.
 • 00:00:24 V poslední době se to vyvíjí
  velice dramaticky
 • 00:00:27 a svět je poněkud rozvrácený.
 • 00:00:32 To už tady
  bylo v minulosti mockrát,
 • 00:00:34 že vyspělé civilizace skončily tím,
 • 00:00:37 že přišel primitivní Čingischán
  a jemu podobní a zlikvidoval je.
 • 00:00:42 Toto hrozí Evropě.
 • 00:00:45 Ne všichni islamisté
  jsou teroristé.
 • 00:00:59 Pane Mendeli, já se ptám arabisty:
 • 00:01:04 máme důvod mít strach z islámu?
 • 00:01:06 My Evropané?
 • 00:01:10 To je kupodivu velmi frekventovaná
  a až módní otázka,
 • 00:01:12 v poslední době,
  v České republice určitě.
 • 00:01:16 Dokonce jedno pražské
  nakladatelství na jaře vydalo,...
 • 00:01:18 ...celý sborník esejů na toto téma.
 • 00:01:22 Projevila se tam celá škála názorů
  na slovo vzatých odborníků,
 • 00:01:29 až po různě orientované
  intelektuály.
 • 00:01:31 Ale já vím,
 • 00:01:33 že vy tu otázku kladete
  jako jistou provokaci na začátek,
 • 00:01:35 možná, té naší besedy.
 • 00:01:37 Pochopitelně že není důvod
  bát se islámu,...
 • 00:01:39 ...jakožto náboženského systému.
 • 00:01:41 My se o něm můžeme bavit
  jako o náboženství,
 • 00:01:43 v této rovině,
 • 00:01:45 nebo se o něm můžeme bavit
  jakožto,...
 • 00:01:46 ...o jedné velké
  světové civilizaci,
 • 00:01:49 a pokud se budeme bavit
  o náboženství,
 • 00:01:51 tak skutečně nevidím problém.
 • 00:01:54 Pokud se budeme bavit
  o té civilizaci,
 • 00:01:56 tak přijde na to,
  o jakém islámu si budeme povídat.
 • 00:02:00 Jestli o každodenním islámu
  věřících v té či oné zemi,
 • 00:02:03 od Maroka až po Indonésii,
 • 00:02:06 nezapomínejme,
 • 00:02:07 že Indonésie
  je největší muslimskou zemí,
 • 00:02:10 nebo jestli se budeme bavit
  o každodenním lidovém islámu,...
 • 00:02:14 ...mystickém,
  který je možná tím pravým,
 • 00:02:17 o čem bychom se měli bavit.
 • 00:02:21 Anebo jestli si budeme povídat,...
 • 00:02:23 ...o těch
  poměrně okrajových skupinkách,...
 • 00:02:25 ...tzv. muslimských radikálů,
 • 00:02:30 kteří tu západní Evropu
  přivádějí k onomu strachu,
 • 00:02:33 o kterém
  pravděpodobně chcete hovořit.
 • 00:02:39 Vy mi připomínáte
  tzv. uklidňovače, pane Mendele.
 • 00:02:41 Bez urážky.
 • 00:02:42 Já vždycky pozoruju
  ty televizní debaty,
 • 00:02:45 rozhovory s odborníky
  na muslimskou problematiku,
 • 00:02:49 kteří nás všichni uklidňují,
  jak je islám mírumilovný,
 • 00:02:54 jak vlastně nikde není problém.
 • 00:02:58 Ale letadla
  neustále vylétají do vzduchu
 • 00:03:01 a bomby na ulicích
  velkých měst vybuchují,
 • 00:03:03 lidé jsou mrtví
  a pořád jich přibývá.
 • 00:03:06 Já bych to trochu přeformuloval:
 • 00:03:08 islámu se bát asi nemusíme,
  ale nemáme se trochu bát muslimů?
 • 00:03:13 Ta otázka, kterou jste položil,
  je naprosto přesná.
 • 00:03:16 Ale já jsem tady přece vůbec
  neřekl, že si myslím nebo tvrdím,
 • 00:03:19 že islám
  je mírumilovné náboženství
 • 00:03:22 nebo že patřím
  k nějakým uklidňovačům.
 • 00:03:25 Já jsem prostě vědecký pracovník,
 • 00:03:27 který se
  islámskou civilizací zabývá,
 • 00:03:30 a skutečně k tomuto světu
  nemám sebemenší citové vazby,
 • 00:03:35 tak to občas tak vypadá,
 • 00:03:40 když je občan či divák
  neustále masírován,...
 • 00:03:44 ...určitými
  víceméně xenofobními materiály,
 • 00:03:48 které obsahují
  nejen osten xenofobie,
 • 00:03:51 ale často také
  historiografické nepřesnosti.
 • 00:03:57 A najednou přijde někdo
  jako já nebo jiní,
 • 00:04:00 kteří se snaží demytologizovat
  tuto problematiku
 • 00:04:03 nebo ji nějak uvést
  na pravou míru.
 • 00:04:06 Ono to někdy vypadá,
  jakože islámu straním,
 • 00:04:09 ačkoli to není pravda.
 • 00:04:11 Já se jen snažím ty věci
  dostávat do určitých proporcí,
 • 00:04:14 do určité míry serióznosti.
 • 00:04:23 Život na západním břehu Jordánu
  a v pásmu Gazy.
 • 00:04:28 Měl jste příležitost nahlédnout,
  jak se tam žije?
 • 00:04:32 Měl jsem několikrát možnost.
 • 00:04:35 Jak tedy žije arabský mladý muž
  nebo teenager v pásmu Gazy?
 • 00:04:43 V pásmu Gazy je situace odlišná,
  než na západním břehu Jordánu.
 • 00:04:47 Je to dáno charakterem toho,
 • 00:04:51 co se stalo
  během 1. arabsko - židovské války.
 • 00:04:59 V Gaze žije
  asi 1 700 000 Palestinců,
 • 00:05:03 v poměrně nuzných, ne úplně,
 • 00:05:07 ale rozhodně
  nevyhovujících podmínkách.
 • 00:05:13 Ti lidé tam žijí
  již několik desetiletí,
 • 00:05:17 určitě je to druhá
  nebo spíše už třetí generace,
 • 00:05:21 a žijí tam s tím,
  že se budou moci vrátit tam,
 • 00:05:27 odkud odešli před frontou.
 • 00:05:31 Takže oni to berou
  jako provizorium.
 • 00:05:34 Neustále je to pro ně provizorium,
 • 00:05:35 a teď se můžeme bavit o tom,
  což je asi zbytečné,
 • 00:05:38 jestli je to reálný postoj
  nebo reálná naděje.
 • 00:05:42 Ale oni to jako provizorium
  zkrátka berou.
 • 00:05:51 Nedá se přesně říct,
  jak vypadá běžný volič Hamasu,
 • 00:05:56 protože těch voličů,
  kteří zvolili toto hnutí,
 • 00:05:58 bylo tolik,
 • 00:06:00 že byl pravděpodobně volen
  všemi možnými vrstvami.
 • 00:06:05 Zklamaní mladí lidé.
 • 00:06:07 Podívejte se:
 • 00:06:09 vítězství Hamasu ve volbách
  byla především rebelie,...
 • 00:06:13 ...palestinského veřejného mínění
  na určitý soubor,
 • 00:06:18 nechme stranou jaký soubor, chyb,
 • 00:06:21 kterých se dopustila,
  od dohod z Osla atd.,
 • 00:06:26 vedení Organizace
  pro osvobození Palestiny,
 • 00:06:29 včetně určité totalitní praxe
  a včetně korupce,
 • 00:06:38 která mezi vedením této organizace
  nebo organizace Al Fatah byla.
 • 00:06:47 Byla to docela spontánní reakce
  části veřejnosti.
 • 00:06:52 Ale možná značná část těch voličů,
  kteří Hamas volili,
 • 00:06:57 tak se možná sami lekli,
  když slyšeli výsledky těch voleb.
 • 00:07:00 A ta situace je pak bezvýchodná.
 • 00:07:04 Na druhé straně
  si je ale třeba uvědomit,
 • 00:07:06 že k demokratickým volbám
  byli Palestinci dotlačeni,...
 • 00:07:11 ...západními zeměmi,
 • 00:07:13 západní politikou
  vůči této oblasti světa,
 • 00:07:17 a když si představíme
  další případy z arabského
 • 00:07:20 nebo islámského světa,
 • 00:07:23 kdy pod tlakem určité ideologie
  západní části světa,...
 • 00:07:29 ...vůči této části světa
  jsou nakonec některé vlády,...
 • 00:07:33 ...dotlačeny
  ke skutečně demokratickým volbám,
 • 00:07:37 tak se může stát,
 • 00:07:39 že prostřednictvím
  demokratických voleb,
 • 00:07:42 různých mechanismů moci,
 • 00:07:44 se dostanou k moci
  ty nejméně žádoucí,
 • 00:07:47 alespoň z našeho hlediska,
  politické síly.
 • 00:07:51 Dohodli jsme se, že islámský svět,
  kde jsou autoritativní režimy,
 • 00:07:57 tak tam,
  když dojde k demokratickým volbám,
 • 00:07:59 tak v nich velmi často vyhrávají
  extrémní fundamentalistické,...
 • 00:08:03 ...politické síly.
 • 00:08:06 Čím to je?
 • 00:08:10 Stalo se to v Alžírsku v r. 1991.
 • 00:08:13 Jenže výsledek voleb
  byl potom opraven.
 • 00:08:15 Byl anulován.
 • 00:08:17 Byl anulován
  za požehnání západních zemí.
 • 00:08:23 Tento výsledek
  se teď projevil v Palestině.
 • 00:08:26 A když se podíváme na realitu
  a na volby v Iráku,
 • 00:08:29 na situaci, která tam panuje,
  tak ta situace přes ty volby,
 • 00:08:32 ke kterým tam došlo,
  nevěstí nic dobrého.
 • 00:08:35 Ono totiž zorganizovat
  parlamentní volby,...
 • 00:08:40 ...v jakékoli zemi světa
  je technicky docela možné.
 • 00:08:43 Vždyť byly volby i ve Rwandě,
 • 00:08:47 kde několikrát předtím
  došlo k obrovské genocidě,
 • 00:08:50 ke kmenové válce,
  kde se lidé po sta tisících,...
 • 00:08:52 ...vraždili mačetami.
 • 00:08:54 Přesto tam byly demokratické volby,
 • 00:08:56 Západ byl spokojen, ale to nestačí.
 • 00:08:59 Kde neexistují podmínky,
  uzrálá občanská společnost,
 • 00:09:05 tak, jak já ho aspoň chápu,
  k tomu,
 • 00:09:09 aby tam demokratické volby
  mohly být,
 • 00:09:12 aby tam byla etnicky snášenlivá
 • 00:09:16 nebo nábožensky diferentní
  společnost,
 • 00:09:20 kde by nehrálo náboženství
  primární roli,
 • 00:09:26 tak takové země nemohou fungovat
  na základě demokratických voleb.
 • 00:09:32 Já jsem velice skeptický,
 • 00:09:34 co se týče vývozu demokracie
  kamkoli na Blízký Východ.
 • 00:09:46 Když bych se měl obrátit ke slovům,
 • 00:09:49 která jsou pro někoho,
  zvláště pro neznalce,
 • 00:09:52 takovými strašidly,
  jako je např. "šaría",
 • 00:09:55 právo "šaría".
 • 00:09:59 To je v očích neznalců
  něco takového,
 • 00:10:03 jako že někdo vezme nůž
  a na ulici někoho podřeže,
 • 00:10:06 protože lidé řeknou,
 • 00:10:09 že je potřeba toho člověka
  podřezat.
 • 00:10:11 Já možná přeháním, ale ne moc.
 • 00:10:12 Co je to ve skutečnosti
  to právo "šaría"?
 • 00:10:15 Jak se aplikuje
  a jak je aplikovatelné?
 • 00:10:22 Právní systém"šaría"
  vznikl postupně poté,
 • 00:10:24 byl to historický proces,
 • 00:10:27 kdy vznikl výbor
  "islámské impérium".
 • 00:10:30 Potom se tento systém
  rozvíjel na základě 3 zdrojů:
 • 00:10:33 jednak textů samotného Koránu,
  jednak prorockých tradic,
 • 00:10:37 tzn. příběhů o životě
  proroka Muhammada,...
 • 00:10:40 ...první generace muslimů,
 • 00:10:42 to jsou dva posvátné,
  Bohem inspirované texty,
 • 00:10:46 a na základě třetího zdroje,
 • 00:10:50 kterým je racionalistickým
  lidským faktorem tvořená,...
 • 00:10:51 ...právní věda.
 • 00:10:53 Vznikl náboženský systém,
 • 00:10:56 který je systémově velice podobný
  např. židovskému právu "halacha",
 • 00:11:01 které se v tomto období
  také rozvíjelo,
 • 00:11:04 i když
  za jiných historických podmínek.
 • 00:11:06 Je to psaé kompendium?
 • 00:11:09 Ano, je to psané,
  jsou to obrovská kompendia,
 • 00:11:11 což nemáme čas zde rozvíjet.
 • 00:11:14 Existuje mnoho právních škol,
 • 00:11:16 4 školy sunnitského práva,
 • 00:11:18 minimálně 1, ale spíše více škol
  šíitského práva atd.
 • 00:11:25 Právní systém "šaría"
  se rozvíjel,...
 • 00:11:26 ...v průběhu celého středověku
 • 00:11:28 a v průběhu celého středověku,
  hlavně pozdního,
 • 00:11:30 nebo chcete - li, našeho novověku,
 • 00:11:33 byl různým způsobem
  modifikován tak,
 • 00:11:36 aby vyhovoval reálnému životu
  islámských společností.
 • 00:11:42 A to, že byl modifikován,
  tím chci říci,
 • 00:11:45 že některé normy,
 • 00:11:49 které byly relevantní ve
  formativní fázi islámského práva,
 • 00:11:56 jako je sekání rukou
  nebo bičování za alkohol
 • 00:12:00 a takovéto věci, to je něco,
 • 00:12:02 co se v průběhu vývoje islámu
  vůbec nepraktikovalo
 • 00:12:04 nebo zcela výjimečně.
 • 00:12:08 Vždycky se nacházely
  nějaké právní kličky,
 • 00:12:10 nějaké novely toho zákona,
 • 00:12:13 které ty základní,
 • 00:12:15 někdy velmi brutální normy
  raně středověkého práva,...
 • 00:12:22 ...nějakým způsobem tlumily.
 • 00:12:28 Teď ovšem přišlo období
  koloniálního paktu,
 • 00:12:31 dotyku islámského světa
  s koloniálními velmocemi,
 • 00:12:34 a ke slovu se dostaly
  implantované právní normy,...
 • 00:12:41 ...evropských států,
  většinou Švýcarska nebo Francie,
 • 00:12:47 a ta "šaría"
  se buď úplně potlačila,
 • 00:12:50 nebo zůstala ve správě
  jednotlivých islámských zemí,
 • 00:12:56 jako je dědické právo atd.
 • 00:13:03 Čili jedna věc je
  shledávat v tom souboru,...
 • 00:13:05 ...psaných pravidel
  některé obludné definice
 • 00:13:08 nebo obludné požadavky,
 • 00:13:10 a druhá věc je zkoumat,
  zda se ve skutečnosti,...
 • 00:13:14 ...aplikace těchto podivných,
  drastických požadavků, vyskytuje.
 • 00:13:22 Ale tady je určitá situace,
  kdy se většinou na světě,
 • 00:13:25 viděno laicky, svět sekularizuje,
 • 00:13:31 od náboženských a právních předpisů
  se ustupuje
 • 00:13:36 a spíše se prosazují
  moderní hodnocení,
 • 00:13:39 sekulární právní systémy.
 • 00:13:42 Ale v tom muslimském světě
  jako by existovala,...
 • 00:13:45 ...tendence k návratu
  raně středověkých metod "šaríi".
 • 00:13:50 Proč je právě tady
  ten určitý regres zpátky?
 • 00:13:54 Čím to je?
 • 00:13:56 Po tom návratu "šaríi"
  do některých forem,...
 • 00:13:59 ...legislativní praxe volají,...
 • 00:14:01 ...některé
  radikální islámské organizace,
 • 00:14:05 které jsou buď u moci
  nebo jsou to skupinky,
 • 00:14:09 většinou fundamentalistické,
  které si přejí,
 • 00:14:13 aby "šaría" aplikována byla.
 • 00:14:17 V rámci návratu k těmto praktikám
  dochází i k různým excesům.
 • 00:14:24 Dochází k tomu většinou
  v takových zemích nebo režimech,
 • 00:14:27 kdy je ten režim většinou
  pod tlakem vnitropolitické krize.
 • 00:14:31 Většinou se určité části veřejnosti
  snaží dokázat,
 • 00:14:34 že on je "ten mravný",
 • 00:14:36 že to je správná cesta,
  kterou on razí,
 • 00:14:40 no a pak se stane třeba to,
 • 00:14:42 když začal súdánský diktátor
  r. 1983 brojit proti alkoholu,
 • 00:14:53 nechal svou policii
  vyvalit všechny sudy s pivem
 • 00:14:56 a láhve whisky na náměstí,
  tam nechal najet tanky
 • 00:15:00 a bičovat všechny,
  které nalezli na veřejnosti opilé.
 • 00:15:07 Podobnou praxi, mimochodem,
  zavedl Džochar Dudajev,
 • 00:15:11 bývalý sovětský generál
  na území Čečenska v r. 1993 a 1994,
 • 00:15:15 kdy se Čečensko odtrhlo
  od Ruské federace.
 • 00:15:21 Ale to jsou taková gesta, víte,
 • 00:15:24 která v dlouhodobé perspektivě
  tu společnost už moc neosloví.
 • 00:15:30 Jedinou zemí,
  kde je "šaría" skutečně naplňována,
 • 00:15:32 a to vrchovatou měrou,
  je Saúdská Arábie,
 • 00:15:34 což je ovšem stát,
 • 00:15:37 který je dědicem
  vahábovského hnutí,...
 • 00:15:41 ...reformačního hnutí berlínského
  z 18. století,
 • 00:15:44 kde se klasické islámské právo
  uplatňuje velice striktně,
 • 00:15:49 včetně těch veřejných poprav,
 • 00:15:53 ale samozřejmě
  prokazatelných delikventů
 • 00:15:58 a na základě hrdelních zločinů.
 • 00:16:02 Ale to je věc,
 • 00:16:04 kterou nemá smysl řešit
  nebo na ni nějak poukazovat.
 • 00:16:12 Saúdská Arábie je totiž
  pro západní politiky,...
 • 00:16:15 ...natolik důležitá,
 • 00:16:17 že jakékoli poukazy
  např. ze strany EU nebo USA,...
 • 00:16:23 ...nemají smysl nebo se nedějí.
 • 00:16:28 Tak, jako se jezdí do Číny
  nebo na Kubu
 • 00:16:30 a potom se apeluje
  na zdejší režimy,
 • 00:16:34 aby dodržovaly lidská práva,
 • 00:16:37 zatímco tady si to
  žádný západní režim,...
 • 00:16:39 ...nedovolí udělat.
 • 00:16:47 Ještě máme jedno
  skoro hrůzyplné slovo,
 • 00:16:50 a to je slovo "džihád".
 • 00:16:52 Co to vlastně znamená
  slovo "džihád"?
 • 00:16:54 To slovo zní hrůzyplně proto,
 • 00:16:59 že si ho berou do názvu
  různé teroristické
 • 00:17:06 nebo radikální organizace,
 • 00:17:08 aby tím vyslaly signál
  části nespokojené veřejnosti,
 • 00:17:13 ve svých zemích.
 • 00:17:15 Toto slovo se u nás
  mylně překládá jako "svatá válka".
 • 00:17:21 Ale to už mnoho lidí zná,
 • 00:17:22 protože se o tom už
  mnohokrát hovořilo.
 • 00:17:25 Samozřejmě "džihád"
  je termín islámské právní vědy,
 • 00:17:30 míní se tím celý komplex
  "snažení na cestě Boží".
 • 00:17:35 Doslova to znamená "snažení".
 • 00:17:40 Je to od slovesa
  "snažit se být mravným",
 • 00:17:44 "být věřícím",
  v tom nejširším slova smyslu.
 • 00:17:49 Někdy taky samozřejmě
  s mečem v ruce,
 • 00:17:51 ale není to zcela jednoznačné.
 • 00:17:55 Jsou 4 základní typy džihádu
  a abych to nekomplikoval,
 • 00:17:59 tak z hlediska právní vědy
  je největší džihád ten,
 • 00:18:05 který vede každý jedinec
  sám v sobě,
 • 00:18:10 ve snaze být ještě lepší,
  ještě mravnější
 • 00:18:14 a chovat se co nejvíce
  podle vzoru proroka Muhammada
 • 00:18:18 a jeho etického odkazu.
 • 00:18:23 Čili kultivovat sebe sama
  v tom mravním slova smyslu,
 • 00:18:26 to je ta největší forma džihádu.
 • 00:18:29 To je všechno pěkné,
 • 00:18:32 ale přesto existuje řada
  extremistických fundamentalistů,
 • 00:18:37 kteří to berou jinak,
 • 00:18:40 opášou se opaskem s výbušninami
  a jdou se vyhodit do diskotéky.
 • 00:18:45 Existuje nějaká muslimská autorita,
  která by řekla: toto je špatně,
 • 00:18:50 toto není ten opravdický džihád?
 • 00:18:56 Teď jste to trošku zjednodušil
  a shodil, co já jsem říkal.
 • 00:18:58 Těch džihádů skutečně existuje
  celá řada
 • 00:19:01 a ta vaše zkratka
  byla trošku zjednodušující,
 • 00:19:05 protože i ten násilný "džihád",
  "džihád" mečem nebo slovem,
 • 00:19:11 i to dnes znamená
  především obrannou válku.
 • 00:19:17 Já myslím zneužití toho slova.
 • 00:19:20 Pokud máte na mysli toto,
 • 00:19:22 tak naprostá většina,
 • 00:19:23 ale to jste od mých kolegů
  asi slyšel,
 • 00:19:27 protože já nebudu říkat nic,
  co neříkali už ti,
 • 00:19:30 kteří té problematice
  trochu rozumí,
 • 00:19:32 a to sice, že je to pořád stejné.
 • 00:19:36 Ten "džihád" ve formě,
 • 00:19:39 že se někdo opáše výbušninou
  a vyhodí do vzduchu,
 • 00:19:42 to je forma odporu z pozic islámu,
 • 00:19:46 kterou naprostá většina
  muslimských autorit,
 • 00:19:52 právních učenců,
  buď vysloveně odmítá,
 • 00:19:55 anebo říká,
 • 00:19:57 že to není zcela správný přístup
  v šíření víry a islámu,
 • 00:20:02 protože islám v podstatě
  sebevraždu věřícího zakazuje.
 • 00:20:08 To je jeden z nejhorších hříchů.
 • 00:20:10 Jsou ovšem samozřejmě tací,
 • 00:20:13 kteří vám řeknou, že tato forma,
 • 00:20:15 to, že se vyhodil do vzduchu
  a zničil si svůj život,
 • 00:20:18 v konkrétní situaci,
  třeba v davu na ulici,
 • 00:20:22 může být mučednickou smrtí
  a nikoli sprostou sebevraždou.
 • 00:20:29 To už je ale na tom kterém učenci.
 • 00:20:35 Ale je to menšinový názor.
 • 00:20:37 Je to menšinový názor, ale víte,
 • 00:20:39 v této situaci
  platí islám určitou daň,
 • 00:20:44 v očích veřejného mínění Západu,
  za to,
 • 00:20:46 že on nemá
  žádnou církevní hierarchii.
 • 00:20:52 Kdyby měl třeba papeže
  anebo několik hlav,
 • 00:20:55 jako má třeba pravoslavná církev,
  patriarchu atd.,
 • 00:20:58 tak by tyto náboženské autority
  mohly říci:
 • 00:21:06 ne, tento způsob "džihádu",
  zabíjení nevěřících,
 • 00:21:10 není legitimní.
 • 00:21:13 Ale v tom islámském světě
  to nikdo říct nemůže,
 • 00:21:16 protože ten islám
  tyto hierarchické struktury nemá.
 • 00:21:21 A to je problém.
 • 00:21:28 Někteří publicisté,
  rozčilení publicisté,
 • 00:21:34 píší a říkají:
  v tom střetnutí civilizací,
 • 00:21:37 které už probíhá,
  Evropa prohrává
 • 00:21:43 nebo auroamerická civilizace
  prohrává nebo už prohrála,
 • 00:21:47 protože muslimští migranti,
  beze zbraní v ruce,
 • 00:21:52 rozšiřují islámský svět
  do toho evropského,
 • 00:21:58 Evropané mají málo dětí,
 • 00:22:00 tak tyto migrantské sféry
  mají rodiny s vělkým počtem dětí,
 • 00:22:08 Evropa za pár desítek let
  bude prostě muslimská.
 • 00:22:11 Já vím, že vy jste se otázkami
  islámských menšin zabýval.
 • 00:22:16 Jak to vidíte?
 • 00:22:17 Je to skutečně ofenzíva
  do euroamerického světa?
 • 00:22:23 Určitě to není ofenzíva,
 • 00:22:24 určitě to není
  koordinovaná ofenziva
 • 00:22:26 z nějakého centra,
 • 00:22:27 z dvou, tří center nebo podobně.
 • 00:22:30 Faktem je, že v evropském prostoru,
 • 00:22:32 pokud nemáme na mysli
  historicky usazené,...
 • 00:22:35 ...muslimské menšiny
  jako v Bosně,
 • 00:22:37 jako jsou bulharští muslimové,
  na území Ruska atd.,
 • 00:22:41 pokud máme na mysli
  ty "gastarbeitery",
 • 00:22:43 promiňte mi ten výraz,
 • 00:22:45 na území západní Evropy
  a také v USA,
 • 00:22:49 tak ti tam mají desítky a stovky
  různých misijních center,
 • 00:22:55 různých mešit,
  při nichž jsou určitá centra,...
 • 00:22:58 ...tzv. "islámské výzvy".
 • 00:23:04 Tato centra se zabývají
  šířením islámu,
 • 00:23:08 protože islám
  je misijní náboženství,
 • 00:23:11 stejně jako křesťanství.
 • 00:23:16 A teď jde o to,
  jak je to v tom kterém centru.
 • 00:23:20 Ta centra na sebe
  samozřejmě nevraží,
 • 00:23:22 protože jsou příslušníky
  jiných skupin,
 • 00:23:25 z hlediska finančních toků
  nebo zájmů,
 • 00:23:29 jako jsou šíité a sunnité,
  sektáři atd.,
 • 00:23:33 a tak mají tendence
  vyvíjet určitou činnost,
 • 00:23:40 snad ani ne podvratnou,
 • 00:23:43 na území těch evropských států,
 • 00:23:47 ale mají tendenci vychovávat
  určité skupiny mládeže,
 • 00:23:51 které jsou
  tam třeba už druhou generaci,
 • 00:23:53 jsou to třeba už mladí Francouzi,
 • 00:23:57 na předměstích Paříže třeba,
 • 00:24:02 tak ti mají tendence
  vychovávat je v zatrpklosti,...
 • 00:24:06 ...vůči civilizaci, v níž žijí.
 • 00:24:12 A pak se samozřejmě může stát,
 • 00:24:15 že určité skupiny
  takovýchto frustrovaných mladíků,
 • 00:24:19 kteří mají své problémy,
  jsou nezaměstnaní,
 • 00:24:22 není jednoduché najít si děvče
  atd.,
 • 00:24:26 mají generační problém,
 • 00:24:32 protože táta s mámou
  jsou už integrovaní,
 • 00:24:36 už se tam ani arabsky nemluví atd.,
 • 00:24:39 a tito lidé se najednou
  dostanou do kolektivu.
 • 00:24:45 Do kolektivu lidí,
  kteří mají stejné problémy,
 • 00:24:50 stejné názory,
 • 00:24:52 a jsou indoktrinováni
  určitou skupinou imámů,
 • 00:24:55 kteří je postupně dostávají
  do té pozice,
 • 00:24:57 kdy může některý nabýt přesvědčení,
 • 00:25:00 že se musí
  proti společnosti vzbouřit,
 • 00:25:02 a to nějakým brutálním,
  zoufalým činem.
 • 00:25:05 Ale ta situace není taková,
 • 00:25:07 že by masově obyvatelstvo
  islámského původu,
 • 00:25:12 ať už jsou to Pákistánci,
  Alžířané, Tunisané atd.,
 • 00:25:17 žili myšlenkou
  na rozvrácení západní civilizace.
 • 00:25:22 Tak tomu není.
 • 00:25:26 K vážné destabilizaci
  by mohlo dojít za předpokladu,
 • 00:25:28 ale to je dlouhodobý proces,
 • 00:25:30 že by tyto západní země
  nebyly schopny,...
 • 00:25:34 ...toto obyvatelstvo
  plně integrovat,
 • 00:25:37 že by ten proces dále trval
 • 00:25:39 a že by došlo v západní Evropě
  třeba k určité ekonomické krizi.
 • 00:25:44 Samozřejmě tu situaci nezlepšují
  zprávy z Blízkého Východu
 • 00:25:49 nebo z jiných částí světa,
 • 00:25:52 kde se tito muslimští obyvatelé
  dozvídají,
 • 00:25:56 často navíc tendenčně, o tom,
 • 00:25:59 že západní imperialismus atd.
 • 00:26:02 Irák, Palestina atd.
 • 00:26:07 Čili ta štvavá zpráva se znásobí.
 • 00:26:09 Samozřejmě.
 • 00:26:13 Já vím, že naše téma je tématem,
 • 00:26:15 na které obrovská většina lidí
  reaguje rozčilením.
 • 00:26:21 A já nejenom proto,
  že ctím Masarykův výrok,
 • 00:26:23 že rozčilení není program,
 • 00:26:25 ale myslím si,
  že s rozčilením si člověk,
 • 00:26:28 který se chce ve věci
  alespoň trochu vyznat,
 • 00:26:32 nevystačí a měl by se dokonce
  toho rozčilení vyvarovat.
 • 00:26:37 To říkám proto,
  že jsem velice rád,
 • 00:26:39 že jste do naší besedy přinesl
  prvek nadhledu.
 • 00:26:44 Že jste nenavrhoval
  a nenavrhujete žádná řešení,
 • 00:26:48 jako že vy to víte nejlíp,
 • 00:26:50 protože kdyby to řešení
  po ruce bylo,
 • 00:26:53 už by s ním určitě někdo přišel.
 • 00:26:56 Nejsou to věci snadno řešitelné,
 • 00:26:58 ale vyznat se v nich znamená,
  podle mě,
 • 00:27:01 nazírat je s nadhledem.
 • 00:27:04 Já vám chci
  za ten nadhled velice poděkovat,
 • 00:27:07 určitě jsme nevyčerpali
  ani zlomek toho,
 • 00:27:11 co ta problematika napovídá,
 • 00:27:13 a tak doufám,
 • 00:27:15 že se nevidíme naposledy.
 • 00:27:18 Já děkuji za pozvání a rád přijdu,
  na shledanou.
 • 00:27:21 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:27:34 .

Související