iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 11. 2005
22:20 na ČT1

1 2 3 4 5

3 hlasy
5534
zhlédnutí

Čaj pro třetího

Středně progresivní pracovníci jsou páteří každého díla

Diskusní pořad

28 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Čaj pro třetího

 • 00:00:27 Pane Hořejší, spisovatel
  Karel Michal posměšně napsal
 • 00:00:33 "středně progresivní pracovníci
  jsou páteří každého díla".
 • 00:00:39 Jsou nebo nejsou podle vás?
  Možná, že to bude vypadat
 • 00:00:42 trochu paradoxně, ale já s tímto
  výrokem budu souhlasit.
 • 00:00:45 Myslím,
  že teď mluvíte o takovém průměru.
 • 00:00:49 Když se řekne průměr,
  tak to může znít jednak hanlivě,
 • 00:00:53 že to je něco
  takového pouze průměrného.
 • 00:00:56 Na 2. straně
  když je to solidní průměr,
 • 00:00:58 tak z něj vždycky vyrůstají špičky.
  Já si myslím,
 • 00:01:00 že opravdu ten solidní průměr
  ve vědě je to, co potřebujeme
 • 00:01:04 a bez toho ty špičky nejsou.
 • 00:01:07 V jakém srovnání?
  Čemu říkáte průměr?
 • 00:01:12 Průměr je relativní termín,
  který se musí s něčím srovnat.
 • 00:01:14 Kde je to vaše měřítko?
  To je přesně to, o co jde.
 • 00:01:17 Záleží na tom,
  jestli budeme mluvit o průměru,
 • 00:01:23 který se týká české vědy
  nebo světové či evropské vědy.
 • 00:01:28 Mělo by nám mělo jít o to,
  být alespoň tak dobří,
 • 00:01:31 jako je solidní evropský průměr
  v dobrých západoevropských zemích
 • 00:01:34 nebo ve Spojených státech
  amerických.
 • 00:01:36 Pokud se nám to podaří,
  pak slovo průměr není vůbec
 • 00:01:40 hanlivé a já bych si
  docela pokládal za čest,
 • 00:01:43 kdyby pracovníci v mém Ústavu
  byli považováni
 • 00:01:47 za takový solidní evropský průměr,
 • 00:01:49 a i kdybych já byl považován
  za takového ředitele,
 • 00:01:53 který by v nějakém zahraničním
  výzkumném ústavu byl považován
 • 00:01:59 za tamní solidní průměr.
  Myslím, že to je cíl,
 • 00:02:02 ke kterému se zatím jen blížíme.
  Říkáte, pokud se nám to podaří.
 • 00:02:09 Znamená to,
  že se nám to dosud nepodařilo?
 • 00:02:11 Smutná skutečnost je,
  že v těch vědách,
 • 00:02:14 kterým já alespoň trochu rozumím,
  je ta situace taková,
 • 00:02:19 že jsme o 1 stupeň pozadu za
  vyspělými západoevropskými zeměmi.
 • 00:02:25 To, co u nich je solidní průměr,
  u nás jsou špičky,
 • 00:02:29 to, co u nich jsou špičky,
  to u nás prakticky neexistuje
 • 00:02:33 a to, co u nás je průměr
  nebo slabý průměr,
 • 00:02:37 to je podprůměr v těchle zemích.
 • 00:02:44 To je trošku zvláštní, když člověk
  čte v novinách rozhovory s vědci,
 • 00:02:50 včetně mě, tak se to všude hemží
  světovou špičkou, světovou úrovní,
 • 00:02:55 skvělými výsledky, mimořádnými
  objevy, dalšími objevy české vědy.
 • 00:03:00 Považujete to za novinářská klišé
  nebo sebepropagaci vědců?
 • 00:03:06 Většina kolegů
  by s vámi nesouhlasila
 • 00:03:10 v tomhle velmi kritickém hodnocení
  české vědy.
 • 00:03:14 Možná že to zní
  trochu přehnaně kriticky,
 • 00:03:17 ale já si myslím,
  že to je pravda
 • 00:03:19 a že takové to sebehodnocení
  našich vědců
 • 00:03:23 je přehnaně pozitivní
  a je to 1 z bolestí naší vědy.
 • 00:03:27 Myslíme si o sobě trochu víc,
  než skutečně jsme.
 • 00:03:30 Souvisí to i s tím,
  že vedoucí představitelé naší vědy
 • 00:03:35 to berou možná jako vhodnou taktiku
  vzhledem k politikům a říkají:
 • 00:03:40 "Jsme výborní,
  jsme na světové úrovni
 • 00:03:45 a musíte nám dát dost peněz,
  abychom tak výborní mohli zůstat."
 • 00:03:51 Já si myslím, že to je špatně.
  Ta argumentace má být,
 • 00:03:54 že bohužel nejsme tak dobří,
  jak bychom měli být,
 • 00:03:57 ale ty peníze potřebujeme na to,
  abychom tak dobří být mohli.
 • 00:04:00 A je to jenom váš pocit
  nebo jsou na to nějaké argumenty?
 • 00:04:02 Jak se vůbec pozná,
  že je někdo průměrný,
 • 00:04:05 podprůměrný,
  špičkový ve světové vědě?
 • 00:04:07 Já se pohybuji hlavně
  v základním výzkumu
 • 00:04:10 a tam ta kritéria jsou jasná
  a dobře vypracovaná.
 • 00:04:14 Odvíjejí se od toho,
  že badatel v základním výzkumu
 • 00:04:19 zpravidla své výsledky publikuje
  v nějakém mezinárodním časopisu
 • 00:04:26 a snaží se publikovat
  v co nejprestižnějším časopisu.
 • 00:04:31 A to se mu daří jenom tehdy,
  když jeho výsledky
 • 00:04:33 jsou skutečně závažné a kdy o ně
  ten prestižní časopis má zájem.
 • 00:04:38 Prestižnost časpisů se dá měřit.
  Na to existují
 • 00:04:41 naukometrické ukazatele,
  scientometrická kritéria,
 • 00:04:46 tzv. impaktový faktor
  příslušného časopisu,
 • 00:04:50 který se číselně vyjadřuje.
  Tato kritéria odráží,
 • 00:04:56 jaký zájem jeho kolegové
  po celém světě o jeho práci mají,
 • 00:05:01 jak často ho citují
  ve svých dalších pracech,
 • 00:05:03 jak dalece se využívají
  jeho výsledky.
 • 00:05:06 V tom základním výzkumu
  je to docela jasné.
 • 00:05:08 A publikování v takovém prestižním
  časopise je spolehlivým měřítkem
 • 00:05:12 nebo tam existují také jiné
  mimokvalitativní vztahy a možnosti?
 • 00:05:20 Určité mimokvalitativní vztahy
  a možnosti tam mohou existovat,
 • 00:05:28 ale to už se odehrává
  na takové úrovni,
 • 00:05:30 kdy ta základní vysoká kvalita
  je zajištěna.
 • 00:05:33 V těch nejlepších časopisech
  v našich oborech
 • 00:05:39 je takový přetlak rukopisů,
  které se tam dodávají
 • 00:05:45 a které jsou vysoce kvalitní,
  že se říká, že hraje určitou roli,
 • 00:05:49 jestli se někdo zná
  s nějakým redaktorem toho časopisu
 • 00:05:53 nebo jestli tam má dobré známé
  v redakční radě.
 • 00:05:55 Ale to si myslím,
  že už ten výsledek neovlivní.
 • 00:05:58 Ty články jsou velmi dobré
  a je to tak trochu loterie,
 • 00:06:02 ale i loterie je svým způsobem
  spravedlivá.
 • 00:06:07 Máme české vědce, kteří publikují
  v prestižních časopisech,
 • 00:06:15 ale podle vás to není
  ta "nobelovská třída",
 • 00:06:17 která by byla naprosto špičková.
  Není to "nobelovská třída",
 • 00:06:20 protože když si spočteme
  naše nejlepší vědce,
 • 00:06:25 kolik dosáhli citačních ohlasů
  za celý svůj život,
 • 00:06:28 za posledních 20 let,
  a srovnáme to se světovou špičkou,
 • 00:06:31 tak dospíváme k tomu,
  že ani ti nejlepší
 • 00:06:34 té hranice "nobelovské třídy"
  skutečně nedosahují.
 • 00:06:38 Je to tak
  a můžeme se o tom i přesvědčit.
 • 00:06:41 V čem to je? Kde jsou příčiny toho,
  že v národě, který se tak chlubí
 • 00:06:45 svojí vzdělaností a Janem Ámosem
  Komenským, Wichterlem, Heyrovským,
 • 00:06:50 frontami ve čtvrtek
  před knihkupectvím,...
 • 00:06:54 A ta věda nakonec ve srovnání
  vypadá podobně jako v Polsku
 • 00:06:57 nebo v Maďarsku,
  možná je ještě horší.
 • 00:07:00 Věda je u nás v tom světovém
  srovnání podobně
 • 00:07:04 jako ostatní oblasti naší činnosti.
  Když se podíváme,
 • 00:07:08 jak u nás fungují jiné instituce
  ve srovnání s německými
 • 00:07:11 či holandskými,
  tak ve většině případů
 • 00:07:14 jsou také horší
  a té špičkové kvality
 • 00:07:17 i v těch mnoha jiných činnostech
  také nedosahujeme,
 • 00:07:21 s výjimkou umění nebo sportu.
  Ledního hokeje...
 • 00:07:23 Jistě. A já si myslím,
  že příčina toho,
 • 00:07:27 proč konkrétně ve vědě to tak je,
  kde bychom to možná
 • 00:07:29 tolik neočekávali,
  protože věda je globalizovaná
 • 00:07:33 a jsme zvyklí soupeřit s kolegy,
  kteří působí ve stejném oboru
 • 00:07:40 a jsou naši konkurenti
  po celém světě.
 • 00:07:44 Ta příčina skutečně je
  těch 40-50 let režimu,
 • 00:07:52 který byl pro vědu
  silně neoptimální.
 • 00:07:57 A vybudovat nějakou vědeckou školu,
  to trvá desítky let.
 • 00:08:01 Kromě toho si musíme uvědomit,
  že to nebylo 15 let,
 • 00:08:04 kdy ve vědě tady kvete pšenka,
  ale do poloviny 90. let
 • 00:08:11 to byl boj o holé přežití.
  Ta doba byla skutečně těžká
 • 00:08:15 a začalo se to zlepšovat
  až po roce 1998.
 • 00:08:20 Vy jste ředitelem Ústavu
  molekulární genetiky Akademie věd
 • 00:08:28 a jste
  poměrně čerstvě jmenovaný ředitel.
 • 00:08:32 A tak mám podobnou otázku,
  jakou míval jeden nejmenovaný
 • 00:08:36 komentátor České televize,
  který když dospěl
 • 00:08:39 k nějakému problému svého hosta,
  zeptal se ho:
 • 00:08:43 "Co s tím míníte dělat,
  pane ministře?".
 • 00:08:47 Já se vás ptám,
  zda jako ředitel Ústavu
 • 00:08:50 cítíte příležitost a možnost
  nějak ten stav věci ovlivnit
 • 00:08:57 aspoň na tom svém poli?
  Jak?
 • 00:09:01 Já jsem už 2 měsíce ředitelem
  Ústavu molekulární genetiky
 • 00:09:05 a tuto šanci skutečně silně cítím
  jednak z toho důvodu,
 • 00:09:09 že jsem dlouhou dobu
  byl v našem Ústavu,
 • 00:09:14 i šířeji v naší vědě,
  takovým věčným remcalem a kritikem.
 • 00:09:18 Docela čsto jsem psal do novin
  kritické názory a to,
 • 00:09:21 co tady říkám
  o absenci "nobelovské třídy",
 • 00:09:26 jsem často leckde vyjadřoval
  a trochu jsem tím popuzoval
 • 00:09:30 své kolegy. Když se stalo v únoru,
  že náš bývalý ředitel
 • 00:09:34 se stal předsedou Akademie věd,
  bylo potřeba toto místo obsadit.
 • 00:09:39 Začali za mnou chodit lidé
  a říkali: "Vidíš,
 • 00:09:42 tady máš možnost ukázat,
  jak by se to správně mělo dělat
 • 00:09:45 a měl bys na toho ředitele
  kandidovat". Já musím říct,
 • 00:09:48 že se mi do toho moc nechtělo,
  protože přece jen mám rád tu vědu
 • 00:09:52 a mám svoji výzkumnou skupinu,
  své oddělení, své studenty
 • 00:09:56 a dělat ředitele je přece jen
  časově náročná věc. Ale je to věc,
 • 00:10:02 která se nedala odmítnout,
  protože kdybych to neudělal,
 • 00:10:05 tak bych asi až do smrti
  nemohl nic kritizovat.
 • 00:10:09 Další věc,
  která je příznivá pro to,
 • 00:10:13 aby se daly dělat nějaké změny,
  je to,
 • 00:10:16 že náš Ústav za vedení
  předchozího ředitele začal stavět
 • 00:10:21 novou, moderní budovu,
  která bude hotova za 1,5 roku
 • 00:10:26 a až se budeme stěhovat
  do nové budovy, tak si myslím,
 • 00:10:29 že bychom se tam měli stěhovat
  už v trochu zreformované,
 • 00:10:33 zlepšené podobě
  a je to taková výzva něco dokázat,
 • 00:10:39 ne mít jen novou budovu,
  ale i tak trochu nové lidi
 • 00:10:43 a dělat to všechno líp.
 • 00:10:45 Kde vezmete nové lidi a co uděláte
  s těmi starými?
 • 00:10:52 Já musím říct, že reformy,
  do kterých se chceme pustit,
 • 00:10:57 a zdaleka to není jen moje věc
  nebo moje vůle,
 • 00:11:00 je to vůle i naší vědecké rady,
  nejsou zdaleka
 • 00:11:07 ani příliš revoluční,
  to jen možná tak může vypadat.
 • 00:11:11 Je to tak, že u nás na Ústavu
  máme 20 výzkumných skupin
 • 00:11:15 a z nich 5 chci
  ke konci příštího roku zrušit
 • 00:11:19 a na ta uvolněná místa vedoucích
  přijmout několik nových vedoucích,
 • 00:11:24 mladých, kteří se vrátili
  z postgraduálních pobytů
 • 00:11:28 ve Spojených státech amerických,
  kteří mají spoustu zkušeností
 • 00:11:32 s prací na vynikajících
  pracovištích a těm dát příležitost.
 • 00:11:36 Jaké doufáte nalézt pochopení
  u těch, kteří budou odcházet
 • 00:11:42 nebo odcházejí?
  Uděláte si hodně nepřátel?
 • 00:11:46 Než jsem tohle rozhodnutí udělal,
  tak jsem se všemi těmi lidmi
 • 00:11:49 mluvil, s těmi vedoucími,
  i s některými klíčovými lidmi
 • 00:11:52 z těch skupin, a musím říct,
  že jsem byl docela příjemně
 • 00:11:57 překvapen tím,
  že to brali docela konstruktivně.
 • 00:12:02 Pro ty lidi to je někdy
  lidsky nepříjemná situace.
 • 00:12:06 Byli přesvědčeni o tom,
  že tu práci dělají docela dobře
 • 00:12:12 a teď to vypadá,
  jako kdyby ji dělali špatně.
 • 00:12:17 Samozřejmě že ne,
  to rozhodně tak není.
 • 00:12:22 Pokud máte nějaké vysoké ambice,
  tak si musíte udělat pořadí,
 • 00:12:26 říct si, kde je ten dolní konec,
  co chcete zachovat,
 • 00:12:32 jak chcete bonifikovat tu svoji
  instituci podle svých představ.
 • 00:12:38 A to bohužel přináší
  někdy lidské problémy.
 • 00:12:44 Já jsem zastáncem
  humánnějších přístupů.
 • 00:12:49 Dá se to udělat drasticky.
  Ředitel má možnost udělat
 • 00:12:53 reorganizace pracoviště
  a to znamená měsíční výpověď.
 • 00:12:58 A to já dělat nebudu.
  Proč si myslíte, že to je důležité?
 • 00:13:03 My tady dlouze mluvíme o tom,
  proč 1 ústav v Krči
 • 00:13:06 se takhle přebudovává.
 • 00:13:08 Proč si myslíte,
  že by tohle mělo zajímat
 • 00:13:10 prostého občana v Kardašově Řečici,
  jestli v Krči bude
 • 00:13:13 špičkový evropský
  nebo jen špičkový český ústav
 • 00:13:16 a proč by na to měl dávat
  svoje peníze?
 • 00:13:19 Samozřejmě můžou vznikat
  pochybnosti,
 • 00:13:22 proč potřebujeme základní výzkum.
  Jestli nějaké bádání
 • 00:13:25 o exotických molekulách
  v nějakých muškách
 • 00:13:31 nebo bizarních enzymech
  v nějakých bakteriích
 • 00:13:35 je prakticky důležité.
 • 00:13:38 Proč to nenecháme udělat
  bohaté státy.
 • 00:13:40 Ano.
  Když na to mají, ať to udělají.
 • 00:13:43 Ano, to je 1 názor
  a bohužel musím říct,
 • 00:13:46 že tato myšlenka straší
  v hlavách některých politiků
 • 00:13:49 a některých racionalisticky
  uvažujících ekonomů.
 • 00:13:54 Do určité míry
  bychom to mohli přijmout.
 • 00:13:57 Budeme nakupovat pouze licence,
  základní výzkum dělat nebudeme.
 • 00:14:01 Poctivě je potřeba přiznat,
  že na celkovém pokroku lidstva
 • 00:14:05 by se to moc neprojevilo.
  Česká věda přispívá
 • 00:14:08 k celkové vědecké produkci
  na světě méně než 1%,
 • 00:14:14 takže by se to zase
  až tak dramaticky neprojevilo.
 • 00:14:17 Lidstvo by to snadno přežilo.
  Jsem ale přesvědčen,
 • 00:14:21 že by se to poměrně brzy
  projevilo na mnoha aspektech
 • 00:14:25 našeho života. Já si myslím,
  že naše země má ambice být zemí,
 • 00:14:31 která patří do klubu
  nejvyspělých zemí,
 • 00:14:34 jsme členem Evropské unie,
  chtěli bychom se ve všech
 • 00:14:37 parametrech vyrovnat
  Německu, Holandsku, Švédsku,...
 • 00:14:42 Je ověřená skutečnost,
  že ve všech těchto zemích
 • 00:14:49 je základní i aplikovaný výzkum
  a vzájemně na sebe navazují.
 • 00:14:56 Kdybychom základní výzkum zrušili,
  tak by se brzy stalo,
 • 00:15:01 že ti, co pracovali
  v aplikovaném výzkumu,
 • 00:15:05 by nebyli schopni dobře posoudit
  kvalitu nakupovaných licencí,
 • 00:15:09 které bychom jen přebírali
  a využívali.
 • 00:15:13 Vedlo by to k celkové degeneraci
  téhle oblasti naší činnosti.
 • 00:15:19 Asi bychom to přežili, ale byli
  bychom zemí nějakého 3. řádu.
 • 00:15:22 Teď to trošku vypadalo
  jako takzvané cargokulty,
 • 00:15:25 jestli víte, co jsou cargokulty.
  Měli jsme tu biologa Zrzavého,
 • 00:15:30 který nám vyprávěl,
  že domorodci na Papui-Nové Guinei
 • 00:15:34 si sedají
  k velkým travnatých plochám,
 • 00:15:37 dávají si na hlavu kokosy,
  strkají si tyče do země
 • 00:15:41 a předstírají činnost
  leteckých dispečerů a čekají,
 • 00:15:45 kdy přiletí cargo
  s těmi všemi dobrotami,
 • 00:15:47 které tam ti běloši vozí.
  Teď jak jste to řekl,
 • 00:15:50 tak to trošku vypadá, že všechny
  rozvinuté země dělají vědu,
 • 00:15:54 tak my ji musíme dělat taky,
  abychom byli rozvinutá země.
 • 00:15:58 Připadá mi to jako slabý důvod
  pro někoho z Kardašovy Řečice.
 • 00:16:02 Ne, rozhodně jsem to nemyslel tak,
  že bychom chtěli napodobovat
 • 00:16:05 jen tak nějakými
  vnějškovými efekty to,
 • 00:16:08 co dělají v rozvinutých zemích.
  Já mám na mysli to,
 • 00:16:10 že musíme skutečně dělat to,
  co oni skutečně dělají,
 • 00:16:13 tedy seriózně dělat tu vědu tak,
  aby to mělo smysl,
 • 00:16:17 aby to přinášelo výsledky,
  abychom byli platnými členy
 • 00:16:21 mezinárodní vědecké komunity
  a hlavně aby ze základního výzkumu
 • 00:16:27 odcházel stálý proud lidí
  do aplikovaného výzkumu.
 • 00:16:32 Z těch, kteří prošli
  během vysokoškolského studia
 • 00:16:35 vědeckým bádáním
  a vědeckým životem,
 • 00:16:40 jen malá část pak zůstane
  v základním výzkumu.
 • 00:16:45 Větší část by měla odcházet
  do praxe, do aplikovaného výzkumu,
 • 00:16:52 do pozic,
  ve kterých budou rozhodovat o tom,
 • 00:16:56 jaké licence budeme nakupovat
  a co s nimi budeme dělat.
 • 00:17:00 O tohle všechno bychom přišli
  nejdéle do 10 let,
 • 00:17:05 kdybychom zrušili základní výzkum.
 • 00:17:08 Teď nové téma. Otázka peněz.
  Já slýchám a čítám,
 • 00:17:16 že česká věda
  je na vynikajícím stupni
 • 00:17:20 a aby byla ještě lepší, je třeba
  do ní investovat více peněz.
 • 00:17:27 Jak to tedy s těmi penězi
  podle vás je?
 • 00:17:30 Já myslím, že zásadní problém není,
  že stát dává málo peněz do vědy.
 • 00:17:36 Samozřejmě bych byl velice rád,
  kdybychom dávali víc,
 • 00:17:40 je to dokonce i součástí
  nějakého dlouhodobého výhledu,
 • 00:17:44 který tato vláda zpracovala
  na příštích 12 let.
 • 00:17:48 Měli bychom se dostat na úroveň,
  která je obvyklá
 • 00:17:52 ve vyspělejších zemích,
  ale to není hlavní problém.
 • 00:17:56 Hlavním problémem je to,
  jak se ty peníze utrácejí.
 • 00:18:00 Já jsem přesvědčen,
  že z těch 15 miliard,
 • 00:18:03 které náš stát dává ročně na vědu,
  se asi polovina neutrácí správně
 • 00:18:12 a polovina z té poloviny
  se vyloženě vyhazuje.
 • 00:18:17 Kde jste vzal ta čísla?
  Já jsem působil v poradní komisi
 • 00:18:22 při Radě pro výzkum a vývoj,
  kde jsme se trochu zasadili o to,
 • 00:18:26 aby byl vypracován přehled toho,
  jaké jsou výzkumné výsledky
 • 00:18:30 v jednotlivých výzkumných
  organizacích u nás. A skutečně
 • 00:18:37 asi z 1/3 výzkumných organizací
  nevypadlo téměř vůbec nic.
 • 00:18:41 Oni nanejvýš produkují
  nějaké výzkumné zprávy,
 • 00:18:44 které předloží
  svému šéfovi odborů ve svém resortu
 • 00:18:49 a to je asi tak všechno.
  To si myslím,
 • 00:18:51 že je ta největší černá díra.
  Ale jsem přesvědčen,
 • 00:18:54 že i v těch mnohem lepších částech
  našeho výzkumu,
 • 00:18:59 na dobrých vysokých školách,
  na Ústavech Akademie věd,
 • 00:19:03 by si ta spodní třetina zasloužila
  nějakého radikálnějšího řešení
 • 00:19:08 alespoň v té míře, ve které
  se o to pokoušíme u nás na Ústavu.
 • 00:19:14 Představte si,
  že jste nadán všemocnou mocí,
 • 00:19:18 že jste třeba prezident republiky.
  Jaká opatření byste udělal jako 1.?
 • 00:19:26 Já bych udělal 1 zásadní opatření.
  Ve většině vyspělých zemí existuje
 • 00:19:33 Ministerstvo pro výzkum a vývoj
 • 00:19:36 nebo Ministerstvo pro vědu
  a vysoké školy,
 • 00:19:39 které je vedeno
  nějakým skutečným odborníkem,
 • 00:19:42 který má celou tuto oblast
  na starosti.
 • 00:19:44 U nás je ta paradoxní situace,
  že se vyhlašuje,
 • 00:19:47 že výzkum a vývoj je jednou
  z nejvyšších priorit tohoto státu,
 • 00:19:51 dávají se na to
  celkem slušné peníze,
 • 00:19:54 ale zodpovědnost za tuto oblast
  je naprosto rozptýlená.
 • 00:20:01 U nás neexistuje nikdo,
  na koho byste mohli ukázat,
 • 00:20:05 že to je ten hlavní člověk,
  který může za to,
 • 00:20:07 že jsou u nás ty problémy,
  o kterých jsem mluvil,
 • 00:20:10 nebo pokud se to zlepší,
  že ho za to můžete pochválit,
 • 00:20:13 že se vydal správným směrem.
  U nás je to roztříštěno
 • 00:20:15 do obrovského množství
  resortů a podresortů.
 • 00:20:19 Takovou hlavní roli hraje
  Ministerstvo školství,
 • 00:20:21 2. hlavní roli hraje
  Rada pro výzkum a vývoj,
 • 00:20:24 které mají tak trochu
  překrývající se nejasné kompetence.
 • 00:20:27 Na Ministerstvu školství se těžko
  dopátráte konkrétního člověka,
 • 00:20:30 který je za ten výzkum zodpovědný.
  Já si myslím,
 • 00:20:34 že stát by se měl angažovat
  v nějaké radikálnější reformě víc,
 • 00:20:40 než dosud. Nemůžeme spoléhat
  na nějaké samovolné mechanismy.
 • 00:20:43 To jsem chtěl právě říci.
 • 00:20:45 Nevěříte, že by pohybem zevnitř
  se něco kvalitativně změnilo?
 • 00:20:50 Ne. To je taková naivní představa,
  kterou často slýcháme.
 • 00:20:54 Politici nám říkají,
  že si to musíme sami
 • 00:20:57 nějak zorganizovat a sami zlepšit.
  To je něco podobného,
 • 00:21:00 jako kdybychom chtěli zreformovat,
  jako že jsme zreformovali,
 • 00:21:04 třeba naše bankovnictví
  nebo naši armádu
 • 00:21:07 a řekli bychom těm lidem
  v bankovnictví,
 • 00:21:12 že se musí sami nějak zreformovat
  a my jim pak dáme peníze,
 • 00:21:16 až to bude zreformované.
  Takhle to nefunguje.
 • 00:21:21 V příhodách Barona Prášila
  je epizoda,
 • 00:21:25 jak se Baron Prášil vytáhl
  sám z bažiny za vlastní cop.
 • 00:21:29 Tam je zcela zřetelné,
  že je to fikce
 • 00:21:33 a souhlasím s tím,
  že vy na to nevěříte.
 • 00:21:37 Ano, je to fikce.
  Ještě další trefné přirovnání je,
 • 00:21:40 že kapři si svůj vlastní rybník
  nevypustí. To znamená,
 • 00:21:43 že v těch institucích,
  které jsou na tom poměrně špatně,
 • 00:21:46 těžko se sami
  dobrovolně zreformují tak,
 • 00:21:49 že většinu těch lidí propustí
  a budou si tam lákat
 • 00:21:52 nějaké konkurenty, kteří jsou
  lepší. Takhle to nefunguje.
 • 00:21:56 Teď otázka málem drzá.
  Co vás konkrétně má k tomu,
 • 00:22:00 abyste se do toho reformního
  procesu ve svém Ústavu pustil?
 • 00:22:05 Je to snaha o prestiž,
  je to vědomí toho,
 • 00:22:08 že je to nezbytné?
  Co to je?
 • 00:22:10 Stojí vám to za to?
 • 00:22:13 Já jsem už trošku
  pokročilejšího věku. Je mi 56 let.
 • 00:22:18 To je tak doba na to,
  kdy se člověk takovým věcem
 • 00:22:21 možná už má trochu věnovat
  a zkusit ukázat,
 • 00:22:26 že i v tomhle něco dokáže.
  Jak už jsem říkal,
 • 00:22:29 já jsem celou dobu něco kritizoval,
  tak musím zkusit dokázat,
 • 00:22:33 že to jde trošku jinak.
  To je 1 taková motivace.
 • 00:22:37 Myslím si, že když jste postaveni
  na určité místo,
 • 00:22:41 tak se musíte snažit
  to dělat dobře.
 • 00:22:44 Je ještě 1 věc, která mě trápí.
  Mám pocit, že u nás,
 • 00:22:50 i když se to malinko mění,
  slovo vědců skoro není slyšet.
 • 00:22:53 V nejrůznějších
  veřejných debatách je slyšet
 • 00:22:56 kulturní frontu, spisovatele
  a divadelníky, je slyšet herce,
 • 00:23:02 bankéře a představitele
  bankovnictví.
 • 00:23:08 Je málo slyšet vědce, i ve věcech,
  které se jich osobně dotýkají,
 • 00:23:12 nemluvě o věcech
  celospolečensky významných,
 • 00:23:15 kde vědec by se měl k věci
  vyjádřit.
 • 00:23:22 Máte taky ten pocit?
  Dá se to zlepšit?
 • 00:23:25 Tento pocit mám velmi intenzivní.
  Je to velká škoda.
 • 00:23:29 Jedna moje kolegyně,
  která dlouhodobě pracuje
 • 00:23:31 ve Spojených státech amerických,
  to označuje jako český fenotyp.
 • 00:23:36 Fenotyp to je vnější projev
  nějakého biologického druhu.
 • 00:23:45 Ona si všimla toho, že čeští vědci
  jsou příliš v pozadí,
 • 00:23:51 neradi se do něčeho
  veřejně angažují,
 • 00:23:55 neradi veřejně vystupují.
  Já myslím,
 • 00:23:58 že to je dědictví minulosti.
  Byli jsme vychováni v tom,
 • 00:24:01 že když něco řekneš,
  tak na to akorát doplatíš.
 • 00:24:04 Měli bychom se toho zbavit
  a divím se,
 • 00:24:09 že jsme se toho ještě nezbavili.
  Jménem vědců by měl někdo mluvit,
 • 00:24:15 nějaké grémium, které by mělo být
  dostatečně reprezentativní.
 • 00:24:20 V jiných zemích to tak je.
  Ve Francii měli minulý rok
 • 00:24:25 takovou akci, kdy se vědcům
  nelíbilo, jak tam funguje věda,
 • 00:24:29 tak začali hlasitě mluvit,
  protestovat, demostrovat,...
 • 00:24:34 Měli své mluvčí
  a byli docela úspěšní.
 • 00:24:38 Není správné uvažovat o tom,
  že byste některé své kolegy vědce
 • 00:24:44 delegovali přímo do politiky,
  aby tam argumentovali
 • 00:24:48 a prosazovali věci, které se
  jinou cestou prosazují daleko tíž?
 • 00:24:55 Kdo by je tam delegoval?
 • 00:24:57 Přátelsky povzbudit. Já jsem
  nemyslel žádný oficiální orgán.
 • 00:25:02 Ty už jsi ve vědě dosáhl lecos,
  máš zvuk, kandiduj na poslance.
 • 00:25:09 Já si myslím, že kandidovat
  na poslance není dobrá cesta.
 • 00:25:12 Když budete jedni z poslanců,
  tak budete jedním malým článečkem
 • 00:25:16 toho sboru a ten váš hlas
  tam moc znít nebude.
 • 00:25:20 Je potřeba, aby se zřídilo
  Ministerstvo pro vědu,
 • 00:25:25 aby se do jeho čela dostal člověk,
  který ví, co to je,
 • 00:25:28 aby měl zkušenosti s vědou
  a s řízením vědy.
 • 00:25:31 Aby to nebyl člověk,
  který teď dělá ministra vědy
 • 00:25:35 a za týden bude dělat
  ministra něčeho jiného.
 • 00:25:39 Prostě politická figura, která má
  jen tu správnou legitimaci v kapse.
 • 00:25:42 Tohle správná cesta není
  a dokonce si myslím,
 • 00:25:47 že několik takových pokusů bylo.
  Já si vzpomínám na doktora Koukala,
 • 00:25:51 který se na začátku 90. let
  dal do politiky.
 • 00:25:54 Byl to docela dobrý fyzik
  a jen se do politiky dostal,
 • 00:25:58 na vědu úplně zapomněl.
 • 00:26:00 Takže to si nemyslím,
  že je dobrá cesta.
 • 00:26:03 Já jsem myslel na toho,
  kdo by nezapomněl.
 • 00:26:06 To víte, já to myslím nějak jinak.
  Myslím, že by se vědci mohli
 • 00:26:10 vyjadřovat jiným způsobem.
  Existuje například něco,
 • 00:26:14 co se jmenuje Učená společnost
  České republiky.
 • 00:26:18 To je vrcholné grémium,
  které by mělo sdružovat
 • 00:26:22 ty nejlepší vědce v naší zemi,
  víceméně tomu tak je,...
 • 00:26:28 Kolega a přítel Konvalinka
  jejím členem je.
 • 00:26:31 Já jsem také jejím členem.
 • 00:26:34 Proto tomu tak dobře rozumíme.
 • 00:26:36 Jistě.
 • 00:26:37 Oba nás velice mrzí,
  že tato učená společnost
 • 00:26:41 se chová jako mrtvý brouk.
  Tají činnost. Skoro nikdo neví,
 • 00:26:47 že existuje a to je samozřejmě tím,
  že se k ničemu nevyjadřuje.
 • 00:26:51 Třeba taková Německá Akademie věd
  se velmi často veřejně vyjadřuje
 • 00:26:58 k důležitým věcem, k tomu,
  kolik se dává peněz na vědu,
 • 00:27:03 jak je organizovaný výzkum,
  k otázkám atomové energie,
 • 00:27:07 ekologie,...
  U nás je to tak, že se zdá,
 • 00:27:11 že bychom se na ničem
  jednomyslně neshodli,
 • 00:27:14 tak radši nebudeme nic říkat.
  Já vidím, že vás nepřemluvím,
 • 00:27:17 ale také není mým úkolem
  vás přemlouvat.
 • 00:27:21 Já jsem byl velice rád,
  že jste přijal naše pozvání.
 • 00:27:25 Z toho, co jste řekl,
  prýští zcela znatelný optimismus.
 • 00:27:33 To je zcela vzácná vlastnost.
  Já vám i za ni děkuji a těším se,
 • 00:27:38 že se zase někdy společně
  uvidíme a sejdeme.
 • 00:27:41 Děkuji.
 • 00:27:42 Skryté titulky: Ryšavá
 • 00:27:44 .

Související