iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 1. 2009
08:50 na ČT2

1 2 3 4 5

121 hlasů
11079
zhlédnutí

Náš venkov

Havířské srdce

Jak dlouho ještě bude Stonava hornickou obcí?

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Náš venkov - Havířské srdce

 • 00:00:09 Ráno vstávám a jdu zatopit,
  aby bylo doma teplo,
 • 00:00:14 protože je teď zima, mrazivo.
 • 00:00:18 Připravím se na odchod do práce.
 • 00:00:25 Odcházím ve 4:45.
  Jede mi odsud autobus.
 • 00:00:30 Přijedu do dolu ČSM
  a musím vykonat každodenní práci.
 • 00:00:44 Můj děda, otec, bratr, další bratr
  byli horníky a já jsem také.
 • 00:00:53 Můj dědeček kdysi fáral
  v dole Gabriela.
 • 00:00:57 Vidíte ho tady v uniformě.
 • 00:01:00 Byl zakladatelem dechovky
  ve Stonavě.
 • 00:01:05 Stonava je vesnice,
  v 60- letech bývala velikou obcí
 • 00:01:12 s počtem obyvatel asi 5 tisíc.
 • 00:01:18 Výkonem na úrovni
  světového rekordu
 • 00:01:20 se mohli pochlubit havíři
  při výstavbě hlubinného dolu ČSM
 • 00:01:24 ve Stonavě na Ostravsku.
 • 00:01:26 Za měsíc dokázali vyhloubit jámu
  nového dolu do hloubky 120 m.
 • 00:01:32 Stonava je usazena na malém území
  mezi Bohumínem a Jablunkovem
 • 00:01:39 kolem řeky Olzy.
 • 00:01:43 Stonava je silně dotčena
  těžbou uhlí,
 • 00:01:46 jak už to na Karvinsku bývá.
 • 00:01:51 Postupným intenzivním dolováním
  se bytový fond snížil
 • 00:01:55 na 30% původního stavu.
 • 00:01:58 Nyní žije v obci Stonava
  1800-1900 obyvatel.
 • 00:02:03 Mít vlastní střechu nad hlavou
  byl účel a cíl každé havířské rodiny,
 • 00:02:09 proto se zadlužovaly,
  aby mohly splácet dluhy,
 • 00:02:15 aby postavily domek,
  musely mít vše své,
 • 00:02:20 tzn. hospodářskou budovu
  s plnými chlévy.
 • 00:02:28 Můj děda ve velkém stylu choval
  domácí zvířectvo:
 • 00:02:34 Ovci, kozu.
 • 00:02:39 Když jsem byl malý,
  byl jsem vychován
 • 00:02:42 na domácím kravském mléku.
 • 00:02:45 Můj děda byl havíř a muzikant.
 • 00:02:48 Narodil se v r. 1885 ve Stonavě
  nad řekou Stonávkou v domku č. 4.
 • 00:02:58 Bylo to v době, kdy se Stonava
  začala rozrůstat.
 • 00:03:05 V té době byla úředním jazykem
  polština a němčina.
 • 00:03:10 U nás se mluvilo "po našemu.
 • 00:03:15 Hornictví má ve Stonavě
  dlouhou tradici.
 • 00:03:18 Jsme hrdi na to,
  že zde měla sídlo
 • 00:03:23 nejstarší dechová hudba
  v okrese Karviná,
 • 00:03:26 která loni oslavila 100 let trvání.
 • 00:03:31 DECHOVÁ HUDBA
 • 00:03:45 Tady je můj stařík,
  hraje na kontrabas,
 • 00:03:49 tady je pan dirigent Hrdlička,
  toto je Galuska, Kavka, Schwarz,
 • 00:04:00 tady pozdější dirigent Penkala.
 • 00:04:11 Můj děd byl také členem
  kroužku horníků ve Stonavě.
 • 00:04:15 1 ze zakládajících členů,
  byl založen r. 1914.
 • 00:04:20 Scházeli se na zábavách havířů.
 • 00:04:26 Havíři a dělníci či rolníci
  zakládali spolu dělnický dům
 • 00:04:33 ve Stonavě.
  Postavili ho.
 • 00:04:38 Když se vybudoval dělnický dům,
  bylo třeba orchestru
 • 00:04:45 pro tanec a zábavu.
 • 00:04:50 Když bylo 9 hospod ve Stonavě,
  v každé se tančilo
 • 00:04:55 každou sobotu i neděli.
 • 00:04:59 Hrálo se na akordeon nebo gramofon.
  Rádio, elektřina nebyla.
 • 00:05:09 Jako kluci jsme chodili na zábavy
  do Stonavy.
 • 00:05:12 Na slova cestaře byla píseň:
 • 00:05:14 Ku Stonavě přes pole,
  jsou tam samé výmole.
 • 00:05:18 DECHOVÁ HUDBA
 • 00:05:36 Dirigentem je p. Šindel,
  úzce s nimi spolupracují mažoretky
 • 00:05:43 dolu 9. květen,
  potažmo dolu Darkov.
 • 00:05:48 Jsou to známé mažoretky
  Dixie a MiniDixie.
 • 00:05:52 Cca před 6-7 lety toto těleso
  koncertovalo v Jižní Koreji
 • 00:05:59 na přehlídce dechových souborů
  z celého světa a myslím,
 • 00:06:06 že se tam naši muzikanti
  rozhodně neztratili.
 • 00:06:20 Na šachtě každý den nebyl pátek
  nebo neděle,
 • 00:06:25 člověk musel brát situaci tak,
  jak je.
 • 00:06:28 Snažit se, abych nahoru vyfáral
  se všemi deseti prsty.
 • 00:06:34 Zdraví a život nelze nahradit.
  To je nejdůležitější.
 • 00:06:44 Ti, co v dole podcenili bezpečnost,
  ti se dnes dívají na květinky zdola.
 • 00:06:59 Prožil jsem havířinu
  se všemi starými lidmi,
 • 00:07:03 kteří uměli dělat legraci
  i odvést práci.
 • 00:07:12 Hlavně, aby se tam nic nestalo,
  vždy ve zdraví vyfárat
 • 00:07:19 a vidět zase sluníčko.
 • 00:07:27 Udržuji kontakt s havírnou,
  což je asi dobře.
 • 00:07:41 Máme tu kroužek krojovaných horníků,
  kde se schází havířští veteráni.
 • 00:07:48 Tím i obec žije.
 • 00:07:54 Zdař bůh.
 • 00:07:56 Dnes je nás cca 100 členů.
 • 00:08:00 Horničtí důchodci,
  ale i pár pracujících, jako já.
 • 00:08:09 Jsem předsedou kroužku,
  máme klubovnu ve Stonavě,
 • 00:08:14 což nám umožnila obec,
  abychom se mohli scházet,
 • 00:08:18 plánovat různé akce na celý rok.
 • 00:08:24 Scházíme se každý čtvrtek.
 • 00:08:27 Všichni máme uniformy.
 • 00:08:30 Z 90 členů nás má asi 25 uniformy,
  jsou tu lidé, kteří mají 90 let.
 • 00:08:41 Věkový průměr je přes 50 let.
 • 00:08:45 Máme členy
  od Ostravy až po Jablunkov.
 • 00:08:50 Nejstarší člen letos oslaví 90 let.
  Chodí na každou akci.
 • 00:09:03 Když byly peníze navíc,
  pořádali jsme výlety
 • 00:09:11 po českých krásách s rodinami.
 • 00:09:22 Pořádáme akce v kostele
  nebo v obci,
 • 00:09:25 hlavně reprezentujeme obec Stonavu.
 • 00:09:29 Je to vycházkový pavouk.
  Má to vypadat takto.
 • 00:09:47 Ukážu vám uniformu,
  kterou má náš kroužek.
 • 00:09:55 Dnes jsou uniformy s domovenkou,
  štítkem Stonava.
 • 00:10:07 Uniforma se liší počtem kladívek.
 • 00:10:14 Kladivo má řadový člen kroužku,
  2 má člen výboru,
 • 00:10:23 3 kladiva mají vybraní:
  jednatel, velitel kroužku,pokladník.
 • 00:10:37 4 kladiva má jen 1 člověk,
  tj. předseda, tedy já.
 • 00:10:46 Knoflíky mají
  také specifický význam.
 • 00:10:51 Je na ní 29 knoflíků,
  tj, počet let,
 • 00:10:57 které bylo sv. Barborce,
  když jí vlastní otec setnul hlavu.
 • 00:11:08 Toto jsou slavnostní,
  vycházkové čepice
 • 00:11:13 pro určité příležitosti.
 • 00:11:17 Je to původní čepice
  od založení kroužku,
 • 00:11:22 pak se začaly za jiného režimu
  nosit tzv. brigadýrky.
 • 00:11:32 V poslední době jsme nechali udělat
  čepice hornické.
 • 00:11:41 Tak by měl vypadat horník
  v kroji.
 • 00:11:46 Kamarádi, pomalu stárnem,
  nad svým mládím jen rukou mávnem.
 • 00:11:55 Pryč jsou ty chvíle,
  kdy jsem tě měl tolik rád...
 • 00:12:02 Jak to je dál?
 • 00:12:05 ...A svému mládí sbohem dát.
 • 00:12:14 Vzal jsem si za cíl sloučenou
  tzv. Velkou Karvinou.
 • 00:12:23 Měl jsem sympatie ke Stonavě,
  tak jsem přibral i ji.
 • 00:12:29 Dokumentuji na fotografiích
  i Stonavu,,
 • 00:12:34 sbírám různé věci.
 • 00:12:38 Pro budoucí generaci
  toho hodně zbude.
 • 00:12:45 Něco na památku.
 • 00:12:51 Nemyslel jsem, že to budu sbírat.
 • 00:12:56 Myslím, že hornická obec Stonava
  se udrží, co se týče obyvatel.
 • 00:13:04 Když se v r. 1962 začalo těžit
  v dole ČSM a potom i v 9. květnu,
 • 00:13:13 hrozilo, že obec Stonava zanikne.
 • 00:13:20 Kolik tady bylo majitelů?
 • 00:13:23 Každý tady přijde něco urvat,
  ukrást a utéct.
 • 00:13:27 Co bude s lidmi, tímto terénem,
  to málokoho zajímá.
 • 00:13:35 Jsem havíř, takže vím,
  co to je.
 • 00:13:40 Vím, že uhlí je nutné,
  ale nedrancujme tak drasticky.
 • 00:13:48 Po revoluci se nastartoval program
  obnovy naší obce
 • 00:13:52 a začaly se investovat miliony
  do infrastruktury,
 • 00:13:56 obnovila se elektrifikace,
  kanalizace, postavily se čističky
 • 00:14:01 odpadních vod.
 • 00:14:03 Teprve nyní se začíná projevovat,
  že investice vkládáme do staveb,
 • 00:14:10 budov, které už je vidět.
 • 00:14:13 Nová sportovní hala, obnova škol,
  bytové domy pro mladá manželství,
 • 00:14:19 dům s pečovatelskou službou,
  nové chodníky, komunikace.
 • 00:14:25 Věřím tomu, že Stonava nezanikne
  a bude se rozvíjet.
 • 00:15:04 Říkalo se, že jsme český Kuvajt,
  ale myslím si,
 • 00:15:08 že to bylo díky tomu,
  že peníze z okolních dolů
 • 00:15:13 plynuly do naší pokladnice
  a dá se říct,
 • 00:15:17 že se smysluplně využily.
 • 00:15:20 Současný trend přerozdělování
  peněz je víceméně centrální.
 • 00:15:26 Obec tak přišla o pár milionů,
  ale stále patříme k těm,
 • 00:15:32 kde je obecní rozpočet slušný.
 • 00:15:38 Říkal jsem si, že až budu v důchodu,
  nechám si zazdít okno,
 • 00:15:42 abych šachtu neviděl,
  ale dnes si říkám,
 • 00:15:47 šachtičko, aby z tebe všichni
  ve zdraví vyfárali.
 • 00:15:56 Zpátky je to pro mě pozdě,
  jdu raději pěšky.
 • 00:16:02 Kdysi tam byly obydlené domky,
  ale uvažovalo se o zrušení,
 • 00:16:08 že Stonava padne.
 • 00:16:12 Lidé se začali stěhovat.
 • 00:16:16 Jsou tam planiny, kde se dá projít,
  takže jdu domů z práce pěšky.
 • 00:16:29 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize, 2009

Související