iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 4. 2019
17:40 na ČT1

1 2 3 4 5

5 hlasů
8394
zhlédnutí

Černé ovce

Autistka Markéta — Zrušení sídla společnosti

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:01 ČERNÉ OVCE
 • 00:00:15 -Dobrý podvečer. Snad největším
  štěstím na světě je narozené dítě.
 • 00:00:20 Mnozí rodiče se ale musí
  smířit s tím,
 • 00:00:22 že jejich dítě je postižené.
 • 00:00:24 Už tohle pro ně musí být
  velice těžké,
 • 00:00:27 ale oni navíc ještě bojují
  se sociálním systémem,
 • 00:00:30 který jim nepomáhá tak,
  jak by měl.
 • 00:00:33 Následující případ
  autistické dcery to jen potvrzuje.
 • 00:00:38 -Nejdřív jsem si myslela,
  že je nevychovaná.
 • 00:00:41 Že ji špatně vychovávám,
  že to je spíš moje chyba.
 • 00:00:46 Za chviličku, pojď, sedni si.
  Za chvilku!
 • 00:00:50 -Poslouchat mámu nebudu.
 • 00:00:52 -Dcera paní Blanky z Prahy
  se narodila jako zdravé dítě,
 • 00:00:56 ale už v necelém roce prodělala
  první velký epileptický záchvat.
 • 00:01:00 -Potom jsme často jezdili
  do nemocnice
 • 00:01:03 a ty epileptické záchvaty
  potom měla
 • 00:01:06 třeba dvakrát třikrát týdně.
 • 00:01:08 -Postupně se přidávaly
  další obtíže.
 • 00:01:11 -My jsme měli diagnózu
  mentální retardace,
 • 00:01:14 protože dcera se začala zpožďovat.
 • 00:01:17 A ve dvou a půl letech
  jí byla zjištěna diagnóza.
 • 00:01:21 Je to Rettův syndrom.
 • 00:01:23 -Rettův syndrom
  je genetické postižení,
 • 00:01:26 které se řadí do poruch
  autistického spektra.
 • 00:01:29 Markéta je občas agresivní
 • 00:01:31 a její chování
  je často nevypočitatelné.
 • 00:01:33 -Máme dospělého klienta tady
  v domově se zvláštním režimem,
 • 00:01:37 který bude na mentální úrovni
  pěti šesti let,
 • 00:01:39 ale zároveň v sociálním chování
  je na úrovni jednoletého dítěte.
 • 00:01:43 Jednoleté dítě kontaktuje
  jiné lidi vlastně agresí,
 • 00:01:47 snaží se do nich strčit.
 • 00:01:49 Baví se tím, že otvírá, zavírá
  šuplíky, shazuje věci ze stolu,
 • 00:01:54 což samozřejmě
  pokud to jednoleté dítě
 • 00:01:57 to dělá v jednom roce,
  tak to je i roztomilé.
 • 00:02:00 Jakmile to ten člověk,
  stejné chování,
 • 00:02:03 začne dělat ve dvacetiletém těle,
 • 00:02:05 tak pak samozřejmě všichni ostatní
  kolem něho mají problém.
 • 00:02:09 -O tom, že je problém
  takové dítě uhlídat,
 • 00:02:11 ví i asistentka
  z denního stacionáře,
 • 00:02:13 která už má s Markétou zkušenosti.
 • 00:02:16 -My se třeba lochtáme navzájem,
  takže se do mě hned pustila.
 • 00:02:21 Ale protože zase jsme chtěli,
  aby si sedla, svlíkla se, zula se,
 • 00:02:25 tak to v ní vyvolalo
  jako velkou emoci,
 • 00:02:28 takže hned mě začala tahat
  za vlasy, trhat náušnice a tak.
 • 00:02:31 Tak musel zasáhnout kolega,
  aby mě z ní vyprostil.
 • 00:02:37 -Marky, Marky, pojď.
  -Ne, neposlouchám mámu, nebudu.
 • 00:02:41 -Pojď, jdeme.
  -Né!
 • 00:02:45 -Někdy si sama ubližuje,
  že si dává facky
 • 00:02:48 a vytrhává si kůži z...
  nehtová lůžka.
 • 00:02:53 Takže jako tohle dělá.
 • 00:02:56 Občas jakoby stiskává ruce
  nebo tahá za vlasy, tahá za uši.
 • 00:03:04 -Markétě je dvacet let.
 • 00:03:06 Její maminka Blanka
  má ještě dceru Zuzanku
 • 00:03:09 a na Markétu je převážně sama.
 • 00:03:11 Od pondělí do pátku chodí Markéta
  do školy, kde je od osmi do jedné.
 • 00:03:16 Paní Blanka se kvůli tomu
 • 00:03:18 může věnovat své práci přes den
  jen částečně
 • 00:03:21 a často ji dokončuje po nocích.
 • 00:03:23 Školní docházka
  ale letos v červnu končí.
 • 00:03:26 -Celkem mě oslovila
  jedna psycholožka, která říkala,
 • 00:03:29 vypracujte si plán B,
  když nebudete zvládat,
 • 00:03:31 vždycky se v rodině
  něco může stát.
 • 00:03:33 Přijde nějaká nemoc rodičů
  nebo to dítě bude mít nějakou...
 • 00:03:37 prostě bude se horšit,
  tak se na to nějak připravte.
 • 00:03:40 V zájmu svého přežití byste si
  měli nechat pomoct od toho státu.
 • 00:03:44 -A tak se začala maminka Markéty
  zajímat o vhodnou sociální službu,
 • 00:03:47 která by její dceři
  zajistila budoucnost
 • 00:03:50 a jí odlehčila
  od každodenních starostí.
 • 00:03:52 Hledala pro ni týdenní stacionář,
 • 00:03:54 kde by Markéta mohla být
  od pondělí do pátku.
 • 00:03:57 -Pro skupinu těchto dětí
  nejsou ani pobytové služby,
 • 00:04:01 ani nejsou ambulantní služby,
  což je myšleno denní stacionář,
 • 00:04:05 ale nejsou ani terénní služby.
 • 00:04:07 Takže vlastně tahle skupina
  je totálně diskriminována,
 • 00:04:11 prostě nemá nic.
 • 00:04:12 -Po sedmi letech hledání
  se proto obrátila
 • 00:04:15 na sociální odbor městské části
  Praha 17,
 • 00:04:17 pod kterou paní Blanka s dcerou
  spadá.
 • 00:04:20 -Paní vedoucí sociálního odboru
  nelenila,
 • 00:04:23 obvolala, co mohla.
 • 00:04:26 A taky mi dala adresy zase dalších
  zařízení, která jsem objela,
 • 00:04:30 ale asi po dvouměsíční snaze
  jsme dospěli k tomu,
 • 00:04:34 že prostě dceru
  nikam umístit nelze.
 • 00:04:36 -Určitě je třeba říct,
  že je naprostý nedostatek služeb
 • 00:04:41 pro děti, dorůstající
  a potom už dospělé,
 • 00:04:44 kteří trpí těžší formou autismu,
 • 00:04:47 třeba i s nějakými projevy
  chování,
 • 00:04:50 které není úplně snadné zvládat.
 • 00:04:55 -A nedostatek sociálních služeb
  pro lidi s autismem
 • 00:04:58 by stát měl řešit.
 • 00:05:00 -Markéta, jako kdokoli jiný
  se zdravotním postižením,
 • 00:05:05 má určitě právo na zajištění
 • 00:05:08 vhodné a adekvátní
  sociální služby.
 • 00:05:10 Toto právo plyne z článku 19
  Úmluvy OSN
 • 00:05:12 o právech osob
  se zdravotním postižením
 • 00:05:15 a vlastně zavazuje
  Českou republiku zajistit lidem
 • 00:05:17 se zdravotním postižením
 • 00:05:19 nezávislý způsob života
  neboli život v komunitě.
 • 00:05:22 A rovněž má toto právo i z Listiny
  základních práv a svobod,
 • 00:05:25 takže určitě Markéta má právo
  na poskytování sociální služby,
 • 00:05:29 a to nikoli jakékoliv,
  ale vhodné, adekvátní.
 • 00:05:31 -Sociální služby musí pro lidi,
  kteří to potřebují, zajistit kraj.
 • 00:05:35 Markéta žije v Praze, takže
  se jdeme zeptat na magistrát,
 • 00:05:38 jak by jí mohl pomoct.
 • 00:05:40 Od listopadu 2018 je ve funkci
  radní pro oblast sociální politiky
 • 00:05:44 a zdravotnictví Milena Johnová
  ze sdružení Praha sobě.
 • 00:05:47 -S ohledem na to, co říkají rodiny
  lidí s postižením toho typu,
 • 00:05:54 jako má Markéta, tak se domnívám,
  že ty služby nejsou.
 • 00:05:57 Nejsou dostupné.
 • 00:05:59 My teď stojíme v situaci,
 • 00:06:01 kdy je skutečně potřeba vybudovat
  nový systém,
 • 00:06:04 protože ten starý evidentně
  nefunguje, to je myslím vidět.
 • 00:06:07 -To prokázal i výzkum ombudsmanky.
 • 00:06:10 -Dotázala jsem se
  na všech krajích,
 • 00:06:13 jestli by byli schopni přijmout
  profilově takového klienta.
 • 00:06:19 A také jsem oslovila
  vlastně stovky zařízení
 • 00:06:23 a zjistila jsem,
 • 00:06:25 že existuje hluboký nedostatek
  těchto zařízení.
 • 00:06:28 Adresovala jsem celou řadu
  doporučení státu a hlavně krajům.
 • 00:06:34 -Výzkum prokázal, že stacionáře
 • 00:06:37 nebo domovy pro osoby
  se zdravotním postižením
 • 00:06:40 autisty, kteří vyžadují
  náročnou péči, nepřijmou,
 • 00:06:44 protože jsou buď zcela zaplněny,
 • 00:06:46 nebo je pro jejich nepřijetí
  příčinou
 • 00:06:49 právě jejich problémové chování.
 • 00:06:51 -My jsme měli
  asi dvě nebo tři zařízení,
 • 00:06:54 která nás vlastně odmítla.
 • 00:06:56 Jako by odmítli dál poskytovat
  sociální službu,
 • 00:06:59 protože napadla asistentku.
 • 00:07:01 -Podle advokáta by mohla
  paní Blanka
 • 00:07:03 požádat o pomoc
  s umístěním Markéty soud.
 • 00:07:06 -Má možnost využít takzvanou
  správní žalobu,
 • 00:07:09 respektive žalobu
  na nezákonný zásah.
 • 00:07:13 Obrátit se na krajský
  potažmo městský soud v Praze
 • 00:07:16 a požádat ten soud,
 • 00:07:18 ať určí povinnost Praze zajistit
  Markétě adekvátní sociální službu.
 • 00:07:22 -Nová radní na magistrátu
  si ale myslí,
 • 00:07:25 že by se situace pro lidi,
  jako je Markéta,
 • 00:07:28 mohla konečně zlepšit.
 • 00:07:30 -Jednáme s odborem bytovým
  tady na magistrátu
 • 00:07:34 o nalezení vhodného bytu,
 • 00:07:36 kde by mohla Markéta
  případně s někým dalším,
 • 00:07:39 kdo bude potřebovat také nějakou
  pomoc v každodenním životě,
 • 00:07:43 kde by mohla bydlet a kde by bylo
  také zázemí pro službu,
 • 00:07:47 která by tam mohla 24 hodin denně
  poskytovat pomoc a podporu.
 • 00:07:51 Tak aby se tomu, kdo tam žije,
 • 00:07:54 to znamená Markétě, případně
  někomu dalšímu, tam žilo dobře.
 • 00:07:58 -Do budoucna
  by tak mohla vzniknout
 • 00:08:01 úplně nová pobytová služba.
 • 00:08:03 -My můžeme ten byt najít
  někde po Praze,
 • 00:08:06 tam kde bydlí třeba rodina
 • 00:08:08 nebo kde ta rodina bydlí
  se svým blízkým s postižením,
 • 00:08:12 a dovést tu terénní sociální
  službu přímo tam do toho místa.
 • 00:08:16 Když se ten člověk bude chtít
  někam odstěhovat,
 • 00:08:19 tak vlastně vymění byt
  a vezme si tu službu s sebou.
 • 00:08:23 -Návrh podporuje
  i veřejná ochránkyně práv,
 • 00:08:25 ta od loňského roku monitoruje
  dostupnost sociálních služeb
 • 00:08:29 právě i pro autisty
  s náročným chováním.
 • 00:08:32 -Rozhodně nejsou vhodné
  velké ústavy.
 • 00:08:37 Takže je to velká výzva
  změnit ten pohled.
 • 00:08:41 A líbí se mi ten pohled
  paní Johnové,
 • 00:08:45 že by to měla být malá služba
  v komunitě.
 • 00:08:51 -O nedostatku zařízení pro osoby,
  které vyžadují zvýšenou péči,
 • 00:08:55 se ví i na Ministerstvu práce
  a sociálních věcí,
 • 00:08:58 a proto připravuje novelu zákona
  o sociálních službách.
 • 00:09:02 -Ministerstvo práce a sociálních
  věcí podporuje komunitní služby,
 • 00:09:08 tudíž pokud vznikne nová sociální
  služba typu chráněného bydlení
 • 00:09:12 nebo něčeho podobného
  pro tuto cílovou skupinu,
 • 00:09:15 tak to určitě budeme podporovat,
 • 00:09:17 protože to je jedním
  z našich dlouhodobých cílů.
 • 00:09:20 -Pokud by se ale na magistrátu
 • 00:09:22 například ve spolupráci
  s ministerstvem nic nezměnilo,
 • 00:09:26 pořád je podle advokáta možnost
  podat správní žalobu.
 • 00:09:29 -Je tam hodně vysoká
  pravděpodobnost, že by uspěla,
 • 00:09:32 nebo kdokoli jiný v České
  republice v obdobné situaci.
 • 00:09:35 -Paní Blanka snad ale nebude muset
  podávat žalobu.
 • 00:09:38 Po ukončení školní docházky
 • 00:09:40 by Markéta už měla mít zajištěné
  bydlení
 • 00:09:42 s podporou
  vhodných sociálních služeb.
 • 00:09:45 -Pro nás to je jasný termín.
 • 00:09:48 Do 30. 6. připravit ten systém,
  tak aby to fungovalo.
 • 00:09:52 -Marky náročná je, má plínky,
  má epilepsii těžkou,
 • 00:09:56 kolikrát epileptické záchvaty.
 • 00:10:01 Ale zase na druhou stranu
  jako hodně dává,
 • 00:10:05 nádherně maluje,
  je hodně citově založená,
 • 00:10:08 je to prostě malé dvouleté dítě,
 • 00:10:11 které mi dává
  jakoby spoustu energie.
 • 00:10:30 -Pokud mám společnost, které jsem
  poskytl ve své nemovitosti sídlo,
 • 00:10:34 ona si zapíše to sídlo
  do obchodního rejstříku,
 • 00:10:37 tak platí to,
  že sídlo má být zapsáno tam,
 • 00:10:40 kde skutečně
  ta společnost funguje
 • 00:10:42 a kde má právní titul k užívání,
  například dohodu o užívání sídla
 • 00:10:46 nebo nájemní smlouvu
  nebo vlastnické právo.
 • 00:10:49 Pokud po odstěhování,
  po zániku toho užívacího titulu
 • 00:10:52 si firma nezmění sídlo,
  tak já můžu udělat to,
 • 00:10:54 že podám na obchodní rejstřík
  vlastně podnět, kdy sdělím,
 • 00:10:58 firma měla u mě sídlo,
 • 00:11:01 skončilo to sídlo
  k takovému a takovému datu,
 • 00:11:03 ale dle obchodního rejstříku
  je uvedeno,
 • 00:11:06 že ta firma tam stále sídlí,
  což není pravda.
 • 00:11:09 V takové situaci by obchodní
  rejstřík měl firmu vyzvat k tomu,
 • 00:11:12 aby změnila sídlo,
  uloží jí k tomu lhůtu.
 • 00:11:15 A ta společnost buďto reaguje,
  změní si sídlo, nebo nereaguje.
 • 00:11:18 A pokud ta společnost nereaguje
 • 00:11:20 ani na opakované výzvy
  rejstříkového soudu,
 • 00:11:23 tak ten může zahájit řízení,
  kterým tu společnost zruší.
 • 00:11:27 -K Černým ovcím patří
  pravidelná soutěž, a už je tady.
 • 00:11:30 Minule jsme se ptali takto:
 • 00:11:32 Pokud zemře majitel
  zemědělského majetku,
 • 00:11:35 který vyžaduje každodenní péči,
  například o zvířata,
 • 00:11:39 kdo se má o tento majetek starat
  do ukončení dědického řízení?
 • 00:11:43 -Pokud je ale dědiců více,
  správu vykonávají všichni z nich.
 • 00:11:47 -Tentokrát správně odpověděla
  Kateřina Krupová z Frýdku-Místku.
 • 00:11:51 Gratulujeme vám a posíláme
  tričko Černých ovcí,
 • 00:11:54 které do zemědělského majetku
  zařazovat nemusíte.
 • 00:11:57 A ptáme se dál.
 • 00:11:59 Má zaměstnanec právo na volno
  na vlastní promoci?
 • 00:12:13 A je tady závěr.
 • 00:12:15 Kdyby vám něco uniklo,
  můžete si nás pustit
 • 00:12:18 v repríze ve čtvrt na šest ráno
 • 00:12:20 anebo kdykoli z archivu
  na našich stránkách.
 • 00:12:23 Hlavně se ale podívejte zítra
 • 00:12:25 na premiéru
  jednoho šokujícího případu.
 • 00:12:27 Na viděnou.
 • 00:12:29 -V rukou držím žalobu o úhradu
  dluhu, žalobce Jiří Balarin.
 • 00:12:35 -Napadl za použití sekery
  další osobu,
 • 00:12:38 všechny rány byly vedeny
  do oblasti hlavy.
 • 00:12:42 -Samozřejmě se můžou stát
  i takové záležitosti,
 • 00:12:46 že někdo uplatňuje nedůvodné
  či smyšlené nároky.
 • 00:12:50 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2019

Související