iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 1. 2013
21:00 na ČT24

1 2 3 4 5

5 hlasů
2524
zhlédnutí

Události, komentáře

Sporná amnestie — Chřipka útočí — Václav Klaus v Německu — Den památky Jana Palacha

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:22 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE
 • 00:00:45 a jeho kabinetu
  k prezidentem vyhlášené amnestii.
 • 00:00:48 Pod ní je podpis Petra Nečase
  a podle Ústavy je za amnestii
 • 00:00:50 odpovědna celá vláda.
 • 00:00:53 Ale i po dnešní tiskové konferenci
  ve Strakově akademii
 • 00:00:55 není tak úplně jasno,
  jestli má předseda vlády
 • 00:00:59 nějaký prostor při své kontrasignaci
  nebo jestli je v případě amnestie
 • 00:01:00 jen tradičním podpisovačem.
 • 00:01:01 Vítejte u UDÁLOSTÍ, KOMENTÁŘŮ.
 • 00:01:14 že se dílčí amnestie může týkat
  18 kauz, u kterých mohou být
 • 00:01:17 dotčena práva poškozených.
 • 00:01:20 Premiér zároveň dostal od kabinetu
  úkol, aby s prezidentem probral
 • 00:01:23 jeho účast na jednání Sněmovny
  právě o amnestiích.
 • 00:01:26 A další bod, podle vlády
  amnestie ukázala na slabá místa.
 • 00:01:30 Řešit se podle ministrů musí
  třeba situace ve věznicích.
 • 00:01:32 Osm dnů čekali nejen kolegové
  z vlády na podrobný komentář
 • 00:01:35 premiéra k dílčí amnestii
  vyhlášené prezidentem.
 • 00:01:39 Teď Petr Nečas ministrům vysvětlil,
  že jeho podpis pod amnestií
 • 00:01:42 je ústavní zvyklost a stvrzuje,
  že je amnestie v souladu se zákonem.
 • 00:01:48 je v souladu s ústavním a právním
  pořádkem, zadruhé,
 • 00:01:52 že je vykonatelné.
 • 00:01:54 Rozdány byly i úkoly, které vláda
  má v nejbližších měsících vyřešit.
 • 00:01:57 Amnestie na ně prý ukázala.
 • 00:01:59 Úkol číslo jedna,
  nutná reforma vězeňství.
 • 00:02:03 Aby tam neseděli lidé zbytečně
  za tresty,
 • 00:02:08 ve kterých jiných západních zemích
  se nesedí, aby se více používalo
 • 00:02:12 alternativních trestů.
 • 00:02:14 Úkol číslo dvě,
  reforma trestního řádu.
 • 00:02:17 Soudní spory se mají zrychlit
  a řešit se musí i práva poškozených.
 • 00:02:29 poškozených.
 • 00:02:31 Svůj úkol má i ministr vnitra.
 • 00:02:33 Ten má do 30. dubna vyčíslit,
  kolik bude stát
 • 00:02:35 zvýšené nasazení policie,
  která v posledních dnech dohlíží
 • 00:02:37 na klid v ulicích.
 • 00:02:39 Vláda se dotkla i otázky
  možných kompenzací pro lidi,
 • 00:02:41 kteří díky částečné amnestii
  nedostanou odškodnění.
 • 00:02:45 Vláda to nesmetla,
  nic bližšího k tomu nezaznělo.
 • 00:02:50 protože teď nedokážeme odhadnout,
  kterých kauz a koho
 • 00:02:52 se to bude týkat.
 • 00:02:54 ČSSD ale tvrdí, že i vláda
  a její předseda nesmí utíkat
 • 00:02:56 před odpovědností
  za potvrzení amnestie.
 • 00:03:05 kdo by měl hrát roli
  podpisového automatu.
 • 00:03:07 Jednání o amnestii věnovala vláda
  polovinu času dnešní schůze.
 • 00:03:11 debata trvala tři hodiny a zazněl
  i požadavek, aby premiér probral
 • 00:03:15 s prezidentem jeho možnou účast
  na jednání sněmovny.
 • 00:03:20 Z ústavy má pan prezident právo
  do sněmovny kdykoliv přijít
 • 00:03:23 a tam vystoupit.
 • 00:03:32 tak každému, kdo chce jí rozumět,
  tak je bezcenné se pokoušet
 • 00:03:35 ji znovu a znovu vysvětlovat.
 • 00:03:37 Jen bych jim musel přečíst
  tu amnestii a dát jim
 • 00:03:40 za domácí úkol, aby si ji také
  v klidu přečetli.
 • 00:03:43 Takže o amnestii diskutovat
  nemá smysl a jestli to někdo
 • 00:03:47 používá jako politickou hru
  proti mně, ale nejen proti mně,
 • 00:03:51 ale proti dnešní vládě
  a premiéru Nečasovi,
 • 00:03:55 tak v tom já žádným spoluhráčem
  pro tyto lidi
 • 00:03:57 v žádném případě nebudu.
 • 00:04:04 Reagoval na včerejší slova
  Václava Klause.
 • 00:04:07 Ten pro Českou televizi prohlásil,
  že za kritikou amnestie
 • 00:04:10 je snaha oslabit
  jeho politický vliv.
 • 00:04:13 Není to kampaň proti amnestii
  samotné, je to kampaň proti mně,
 • 00:04:17 je to kampaň proti hodnotám,
  které dlouhodobě zastávám.
 • 00:04:26 ale člověka a jako kdyby jsou rádi,
  že na něj mají hůl.
 • 00:04:29 Svůj odpor k amnestii dál formuje
  i Senát, ve hře jsou
 • 00:04:32 dva různé přístupy.
 • 00:04:34 Ten rychlejší,
  návrh Ústavnímu soudu na zrušení
 • 00:04:37 té části amnestie,
  která zastavuje trestní stíhání
 • 00:04:40 běžící déle než 8 let.
 • 00:04:42 Senátorů, kteří tento návrh
  podepsali, je zatím 17
 • 00:04:44 a na Ústavní soud má doputovat
  v pondělí.
 • 00:04:55 jednak na civilní právo,
  jednak na ústavní právo.
 • 00:04:58 Ti opatrnější ale razí
  pozvolnější přístup,
 • 00:05:00 chtějí navrhnout změnu ústavy tak,
  aby prezident v budoucnu
 • 00:05:05 nemohl zastavit vyšetřování
  závažnějších trestných činů.
 • 00:05:13 má je všude,
  ale aby byly individuální spíš
 • 00:05:15 než takhle široce nastavené.
 • 00:05:17 Někteří starostové a ředitelé škol
  dál na protest proti amnestii
 • 00:05:19 sundavají obrazy
  s fotografií prezidenta.
 • 00:05:22 Premiér to dnes ostře zkritizoval
  a označil za hloupé gesto.
 • 00:05:34 a Petr Mlsna, ministr bez portfeje
  a předseda Legislativní rady vlády.
 • 00:05:40 Premiér Petr Nečas ke své roli
  člověka, který kontrasignuje
 • 00:05:43 prezidentskou amnestii
  dnes řekl toto:
 • 00:05:52 a právní tradicí, že se v případě
 • 00:05:59 našeho ústavního pořádku u těchto
  aktů kontrasignace premiéra
 • 00:06:04 považuje za tzv. právní
  kontrasignaci, tedy premiér
 • 00:06:11 podpisem stvrzuje, že rozhodnutí
  prezidenta je v souladu s ústavou,
 • 00:06:18 zadruhé, že je vykonatelné a vláda
  přebírá odpovědnost
 • 00:06:26 za toto rozhodnutí. A slouží jako
  ústavní pojistka proti
 • 00:06:30 nelegitimnímu návrhu, který by se
  tam mohl objevit.
 • 00:06:35 Pokud premiér shledá, že toto
  rozhodnutí prezidenta
 • 00:06:41 není v rozporu s ústavou a zákonem,
  že je vykonatelné
 • 00:06:49 a neobsahuje zjevný nelegitimní
  exces, je jeho povinností podepsat.
 • 00:06:57 Nepodepsat může jen v případě, že
  některá z těchto 3 podmínek
 • 00:07:00 není naplněna.
 • 00:07:02 Má premiér pravdu?
 • 00:07:06 Z části, že je to ústavní tradice.
 • 00:07:11 Ale ústava tento výklad premiéra
  nezná, je to účelové
 • 00:07:20 pro tyto věci, čili ústava mluví o
  kontrasignaci a odpovědnosti vlády
 • 00:07:26 za akt prezidenta, je to tzv.
  sdílená pravomoc.
 • 00:07:34 Takže to, co Nečas říká, že po
  splnění určitých náležitostí
 • 00:07:38 nemůže nepodepsat, není pravda?
 • 00:07:47 Ne tak zcela, vláda nese
  odpovědnost, která může vyústit
 • 00:07:51 v její pád, tedy vyslovení
  nedůvěry vládě.
 • 00:07:58 A kdyby nepodepsal, ústava říká,
  že k platnosti rozhodnutí
 • 00:08:04 prezidenta je potřeba spolupodpis
  předsedy vlády.
 • 00:08:09 Nikdy jsem neslyšel ten výklad,
  který má premiér,
 • 00:08:20 že je to jen nějaký pořádkový
  podpis.
 • 00:08:22 To je váš výklad?
 • 00:08:25 Vy jste mu ho poradil?
 • 00:08:29 Ne, o tom probíhala porada na
  vládě.
 • 00:08:39 To, co řekl premiér i pan Hřebejk,
  je zcela nerozporné.
 • 00:08:49 Od roku 1918 není jediný případ,
  kdy by premiér nekontrasignoval.
 • 00:08:58 A pak ústava říká, že platnost
  prezidentského rozhodnutí
 • 00:09:02 vyžaduje k platnosti podpis
  premiéra.
 • 00:09:11 Kde v tom, co jste říkal, je skryto,
  že v určitou chvíli
 • 00:09:14 nemůže nepodepsat?
 • 00:09:22 Tam je důležité to slovíčko
  "platnost".
 • 00:09:28 Pokud rozhodnutí prezidenta má být
  platné,
 • 00:09:35 slovo "platné" musí být bráno v
  právním slova smyslu.
 • 00:09:41 Právníci vyhodnotí, zdali
  rozhodnutí nevybočuje
 • 00:09:45 z jeho pravomocí a je to podle
  zákona.
 • 00:09:53 Uvádím příklad - kdyby např.
  rozhodnutí prezidenta
 • 00:10:01 odpustilo tresty, ale nahradilo je
  ranami holí, tak to by nešlo,
 • 00:10:07 protože tyto tresty nezná trestní
  zákon.
 • 00:10:14 Pokud podle vás může premiér
  u amnestie pouze zamezit nesouladu
 • 00:10:16 s platnou legislativou,
  nebylo by potřeba,
 • 00:10:20 aby ji delší dobu zkoumal
  nebo nechal zkoumat,
 • 00:10:22 aby věděl, jaké bude mít dopady?
 • 00:10:27 Je to individuální pravomoc
  premiéra.
 • 00:10:35 Vy sám říkáte, a říkal to dnes i
  Nečas,
 • 00:10:42 že jeho rolí je pouze zamezit
  případnému nesouladu
 • 00:10:50 se zákonem. K tomu, aby zjistil,
  jestli je či není v nesouladu,
 • 00:10:54 stačí jen pohled na ten papír?
 • 00:11:00 To je otázka na premiéra a
  prezidenta ČR, jak probíhalo
 • 00:11:07 to předložení amnestie.
 • 00:11:16 Ale vy jste členem legislativního
  výboru, víte to?
 • 00:11:23 Domnívám se, že to zřejmě bylo
  ministerstvo spravedlnosti.
 • 00:11:28 Nikdo jiný to z podstaty věci
  nemůže být,
 • 00:11:35 to je zodpovědné za provedení
  amnestie prezidenta v praxi.
 • 00:11:48 Dobře, budeme předpokládat,
  že to bylo min. spravedlnosti.
 • 00:11:54 Stále tam není prostor, aby premiér
  ne snad lavíroval,
 • 00:12:04 ale uvažoval, mluvil s prezidentem,
  jestli dopady amnestie
 • 00:12:07 nebudou kontraproduktivní?
 • 00:12:15 Ústava je založena, a prezident i
  premiér jsou orgány ČR,
 • 00:12:22 státní moc lze vykonávat jen podle
  zákona.
 • 00:12:32 A jestliže ústava umožňuje
  prezidentovi amnestii,
 • 00:12:37 je to jeho právo a nikdo s ním
  nemůže diskutovat nad tím,
 • 00:12:41 jak on bude postupovat.
 • 00:12:47 Je tam možnost pro jednání, otázky?
 • 00:12:52 V právu je minimum morálky.
 • 00:13:01 Má svou nadstavbu. Ústava
  zakotvuje jen ty výstupy.
 • 00:13:10 Ten je nezpochybnitelný, že
  prezident uděluje amnestii.
 • 00:13:15 A odpovědnost nese vláda, protože
  kontrasignuje.
 • 00:13:25 Co se děje mezi tím, co komu kdo
  předkládá, to je pobočné.
 • 00:13:42 Podle nejvyššího státního zástupce
  Zemana
 • 00:13:52 je domluva o kontrasignaci založena
  také na osobním vztahu
 • 00:13:55 prezidenta a premiéra.
 • 00:13:59 Ne, to je ústava, je to dané
  pravidlo.
 • 00:14:12 To platí pro kohokoli.
 • 00:14:16 Proč je pro vás nepřípustná
  představa, že by premiér
 • 00:14:21 s prezidentem diskutoval o tom,
  jestli je amnestie vhodně nastavena?
 • 00:14:31 Pro mě není nepřijatelné,
  aby se o výkonu ústavních
 • 00:14:34 kompetencí radil představitel dané
  státní funkce,
 • 00:14:44 s kým uzná za vhodné, i s jinými
  ústavními orgány. O to nejde.
 • 00:14:52 Jde o to, že je vytýkáno
  premiérovi, že nezměnil rozhodnutí
 • 00:14:57 prezidenta o amnestii.
 • 00:15:05 Otázkou je, zdali vůbec existuje
  prostor, aby premiér
 • 00:15:16 vůbec debatoval s prezidentem o tom,
  aby amnestie byla nastavena takto.
 • 00:15:25 K diskusi je to možné, ale na
  finálním rozhodnutí,
 • 00:15:33 pokud jej prezident předloží,
  nemůže premiér nic dělat,
 • 00:15:36 pokud je to v souladu s právem.
 • 00:15:43 To do toho vnášíme už politický
  prvek.
 • 00:15:50 Každý státní orgán by se měl
  omezovat ve výkonu své moci,
 • 00:15:56 jednat jen v rámci toho, co je mu
  zákonem svěřeno,
 • 00:16:01 a nepřekračovat do působnosti
  jiného orgánu.
 • 00:16:13 Není to jen o amnestii, ale třeba
  i kdyby premiér odmítl podepsat
 • 00:16:19 mezinárodní smlouvu prezidentu
  republiky.
 • 00:16:25 Ústava je v tom jednoznačná.
 • 00:16:33 Pohybujeme se nad tím, co je a
  není v ústavě, velmi aktuálně
 • 00:16:39 a zohledňujeme, co přináší doba.
 • 00:16:41 Premiér Petr Nečas také dnes mluvil
  o tom, čím by amnestie
 • 00:16:43 měla především být.
 • 00:16:48 Nemohu pominout, že tato amnestie
 • 00:16:55 vyvolala silnou kontroverzi v
  médiích i ve veřejnosti.
 • 00:17:01 Podle mě nás to nemůže nechat
  lhostejným,
 • 00:17:07 mě jako premiéra i občana ČR to
  trápí.
 • 00:17:14 Pokud má být vykonán tento akt
  milosrdenství,
 • 00:17:20 ale výsledkem je zvýšení
  společenského napětí,
 • 00:17:27 tak by nás to všechno mělo vést k
  zamyšlení a znepokojení.
 • 00:17:36 Přivádí vás to také k zamyšlení?
 • 00:17:40 Jako občan to samozřejmě mám.
 • 00:17:45 Ale otázkou je, jestli jste si mě
  pozvali jako občana
 • 00:17:49 nebo odborníka na ústavu.
 • 00:17:56 Je to 41. amnestie od roku 1918,
  tedy 3. česká
 • 00:18:02 a 3. podle této ústavy. Není to
  sice právo všedního dne,
 • 00:18:07 které by se používalo denně, ale
  není to výjimečné
 • 00:18:14 ani v porovnání se zahraničím.
 • 00:18:26 Měli by si toho ale zákonodárci
  všímat?
 • 00:18:30 Mělo by to např. měnit ústavu?
 • 00:18:40 Nejsem přívržencem změny ústavy,
  pokud se vyskytne problém.
 • 00:18:48 Jak prezident říkal, že nevidí
  důvod, proč vysvětlovat amnestii,a
 • 00:18:56 asi není co vysvětlovat,
  text je opravdu jednoznačný.
 • 00:19:03 Otázkou je pohnutka, proč amnestie
  zrovna teď.
 • 00:19:12 Nevzpomenu si na žádnou jinou akci
  k výročí 20. výročí
 • 00:19:22 vzniku svrchované ČR, to je také
  otázkou sama pro sebe.
 • 00:19:28 Ale prezident se tak rozhodl,
  má na to právo.
 • 00:19:31 Třeba právník Jiří Přibáň
  napsal 4. ledna v LN toto:
 • 00:19:34 "Skutečnost, že abolice prezident
  nevyjmul případy korupce
 • 00:19:38 a dalších trestných činů
  ekonomické povahy,
 • 00:19:41 povede již navždy k pochybnostem,
  zda účelem této amnestie
 • 00:19:45 nebyla především snaha paralyzovat
  řádný soudní proces
 • 00:19:48 v případech stíhání
  některých ekonomicky vlivných osob
 • 00:19:50 a skupin."
 • 00:19:55 Myslíte si to také?
 • 00:20:02 Nemyslím, protože nemáme v ruce
  žádná tvrdá data.
 • 00:20:16 V rádiu říkali,
  že aboliční kauza
 • 00:20:22 se dotkne i konkurzního soudce
  Berky.
 • 00:20:29 Je potřeba vědět, u jakého
  konkrétního případu
 • 00:20:34 je právní kvalifikace a jaká je
  tam sazba.
 • 00:20:42 V amnestii se říká, že pokud
  trestní sazba za skutek
 • 00:20:52 nepřesahuje 10 let, tak pokud se
  podíváte na dnešní trestní řád,
 • 00:21:01 tak při úplatku nad 0,5 mil. Kč,
  jsou tresty nad 10 let
 • 00:21:05 a nespadají do aboličního článku.
 • 00:21:19 Ale kauzy, o kterých mluvil státní
  zástupce, tak do amnestie nespadají.
 • 00:21:28 A u těch, u kterých ano, tak je to
  tak, že jsou amnestijní podmínky
 • 00:21:33 nastaveny správně?
 • 00:21:39 Ty nastavil prezident ve sbírce
  zákonů.
 • 00:21:45 U případů je skutečně potřeba
  vyčkat na rozhodnutí soudů.
 • 00:21:56 Pokud se rozhoduje před soudem,
  mohou trestní zástupci podat
 • 00:22:02 stížnost při abolici. Pak soud
  rozhodne o řešení.
 • 00:22:10 Navíc každý je obviněn z jiného
  skutku s jinou kvalifikací.
 • 00:22:15 Takže se může stát, že někteří
  budou propuštěni
 • 00:22:17 a jiní budou dále stíháni.
 • 00:22:24 Všechny je dozorují vrchní státní
  zástupci v Olomouci a v Praze.
 • 00:22:26 Celkem ale amnestie zastaví
  podle šéfa žalobců Pavla Zemana
 • 00:22:28 až 150 trestních řízení.
 • 00:22:30 Před Krajským soudem v Ostravě
  už například určitě neskončí
 • 00:22:31 5 manažerů zkrachovalé Union banky.
 • 00:22:34 Definitivně končí taky například
  kauza největšího gangu kuplířů
 • 00:22:38 v Česku.
 • 00:22:41 Soudkyně zastavila stíhání
  19 obžalovaných, kteří měli ovládat
 • 00:22:44 nevěstince v západních Čechách.
 • 00:22:46 Na případ se vztahuje amnestie,
  protože trval 13 let.
 • 00:22:49 Soud tvrdí,
  že rozhodování nemohl urychlit.
 • 00:22:55 je technicky náročné.
 • 00:22:57 Nejvíce zastavených kauz
  se ale podle
 • 00:23:00 Nejvyššího státního zástupce
  bude týkat ekonomické kriminality.
 • 00:23:13 Většina obžalovaných,
  na které se vztahuje amnestie,
 • 00:23:19 má podle neoficiálních informací
  policie obstavený majetek
 • 00:23:22 celkově ve stovkách milionů korun.
 • 00:23:25 Po zastavení trestního stíhání
  se podle právníků tato blokace ruší.
 • 00:23:35 z trestné činnosti, lup,
  dostane od policie zpátky.
 • 00:23:45 do fáze právní moci,
  aby teprve poté mohl rozhodnout
 • 00:23:47 o uvolnění peněz
  z trestního řízení.
 • 00:23:50 S majetkem tak budou
  moci pravděpodobně volně nakládat
 • 00:23:52 například v současné době
  obžalovaní manažeři H-systému
 • 00:23:57 nebo stíhaní v kauze
  konkursního soudce Berky.
 • 00:24:00 Samotnému Berkovi soud pravděpodobně
  odblokuje například pozemek
 • 00:24:04 v této lukrativní lokalitě
  u Ústí nad Labem.
 • 00:24:34 tak máme před sebou dalších pět
  nebo sedm let nepříjemného jednání.
 • 00:24:36 Soudy počítají s tím,
  že o amnestiích budou rozhodovat
 • 00:24:40 ještě několik týdnů, někteří soudci
  si ale stěžují na to,
 • 00:24:44 že kvůli amnestiím musejí odložit
  projednávání aktuálních kauz.
 • 00:24:58 Jaké šance mají ti,
  kdo byli poškozeni v kauzách,
 • 00:25:03 které amnestie zastavila
  nebo zastaví, že se domůžou
 • 00:25:07 náhrady svých škod?
 • 00:25:28 Vvycházím z toho, že pokud
  opatřením státního zástupce
 • 00:25:35 či soudce byly ty majetky z výnosu
  z trestné činnosti obstaveny,
 • 00:25:42 tak je to rozhodnutí soudu,
  které je v úrovni předběžného
 • 00:25:52 opatření, tzn. ti poškození, které
  tvrdí, že jednáním obžalovaného
 • 00:26:00 byli poškozeni, se mohou obrátit
  na soud s žádostí
 • 00:26:08 o předběžné opatření, které by
  majetky nadále zadrželo.
 • 00:26:17 Šance je vysoká, protože soudci,
  kteří majetek blokovali roky,
 • 00:26:28 podle mě není potřeba majetky
  blokovat, ale zdůvodnit případ.
 • 00:26:36 Případy se pohybují do řádu miliard
  korun.
 • 00:26:44 Myslíte, že po zastavení stíhání v
  civilních procesech
 • 00:26:47 se mohou poškození něčeho domoci?
 • 00:27:00 Je otázkou, jestli byl obstaven
  majetek za desítky mil. Kč
 • 00:27:05 a škoda byla způsobena za stovky
  mil. Kč,
 • 00:27:12 tak tyto majetky nepomohou.
 • 00:27:20 Majetek, který byl obstaven,
 • 00:27:29 s vysokou pravděpodobností může
  být obstaven i civilním soudcem.
 • 00:27:37 Chápu tedy, že pokud nebyli
  poškození dostatečně rychlí,
 • 00:27:46 aby podali návrh na předběžné
  opatření, tak že by ty finance
 • 00:27:55 byly navráceny do této doby
  obžalovaným, nyní formálně nevinným.
 • 00:28:03 Ano, není moc možností,
 • 00:28:07 než vydat zadržené majetky.
 • 00:28:18 A dále podle zásady "ať si každý
  hájí svá práva sám",
 • 00:28:25 se o svá práva brát v
  občanskoprávním procesu.
 • 00:28:39 Budou si potřebovat vzít advokáta,
  protože komfort státního zástupce
 • 00:28:47 už pro poškozené nebude a budou se
  muset soudit sami za sebe.
 • 00:29:07 Takže lidé si budou muset na své
  náklady brát advokáta a doufat,
 • 00:29:11 že dostanou své peníze zpět?
 • 00:29:25 Jednoduché to nebude, pokud mají
  obžalované osoby obstavený majetek.
 • 00:29:34 V procesu se bude muset prošetřit,
  zdali jednání pachatele
 • 00:29:43 bylo protiprávní a vědomí, úmyslné,
  je tam kauzální nexus
 • 00:29:51 s majetkovým dopadem do majetku
  poškozené.
 • 00:29:56 Nejde jen o ten zadržený majetek.
 • 00:30:12 200 hasičů s požárem bojovalo
  víc než 20 hodin.
 • 00:30:15 I po lokalizaci na místě
  zůstávají
 • 00:30:17 a požářiště budou dál hlídat
  i v noci.
 • 00:30:19 Likvidace následků může trvat
  několik dnů.
 • 00:30:21 Škody můžou dosáhnout
  stovek milionů korun.
 • 00:30:24 Žádáme obyvatele města,
  aby omezili větrání.
 • 00:30:29 Pohyb po ulicích je možný.
 • 00:30:37 V blízkém továrním areálu začalo
  hořet už po jedné hodině v noci.
 • 00:30:41 Hasiče zavolali vyděšení skladníci.
 • 00:30:48 zdravotnická záchranná služba,
  která měla v péči tři zaměstnance,
 • 00:30:51 kteří byli intoxikováni.
 • 00:31:02 Například ledničky,
  pračky, televize.
 • 00:31:04 Hasiči pouze ochlazují
  budovu zvenku.
 • 00:31:07 Dovnitř nesmějí z bezpečnostních
  důvodů.
 • 00:31:09 Je tady statik a podle něho hrozí,
  že by se mohla propadnout
 • 00:31:11 některá patra.
 • 00:31:19 a samozřejmě po následujícím měření
  budeme přijímat další opatření.
 • 00:31:25 Přestože koncentrace škodlivin
  údajně nebyly nebezpečné,
 • 00:31:28 350 dětí ze školek v centru
  muselo preventivně odjet
 • 00:31:31 do nezasažené okrajové části.
 • 00:31:35 Stovky hasičů, po poledni už ze tří
  krajů, dál krotily oheň
 • 00:31:39 skrytý v nestabilních zdech.
 • 00:31:48 takže určitě hoření.
 • 00:31:51 Postižená firma odhaduje škody
  na víc než 200 mil. Kč,
 • 00:31:55 desítky zaměstnanců
  prý o práci nepřijdou.
 • 00:32:09 letos ovšem přibývá rostoucí výskyt
  viru tzv. prasečí chřipky,
 • 00:32:14 za chvíli se mu budeme věnovat,
 • 00:32:16 a pak ještě bude řeč o možném
  novém významném dni v kalendáři
 • 00:32:22 16. leden by mohl být
  Dnem Jana Palacha.
 • 00:32:25 I to bude téma Událostí, komentářů.
  Zprávy má připraveny Jiří Petrovič.
 • 00:32:36 mimo jiné ve věznici Abú Ghrajb,
  dostane finanční odškodnění.
 • 00:32:40 5,25 milionu dolarů jim
  vyplatí firma,
 • 00:32:43 jejíž pobočka zajišťovala
  pro Pentagon tlumočníky,
 • 00:32:46 kteří se na mučení údajně podíleli.
 • 00:32:49 Žaloby na další subdodavatele
  armády jsou u soudu.
 • 00:32:57 ze zneužití pravomoci.
 • 00:32:59 Spolu s ním si kvůli údajným
  machinacím v přestupkových řízeních
 • 00:33:02 vyslechlo obvinění dalších 12 lidí,
  včetně ředitele městské policie.
 • 00:33:06 Právě po něm měl primátor chtít,
  aby zahladil
 • 00:33:09 jeho dopravní přestupek.
 • 00:33:17 v newyorském Manhattanu.
 • 00:33:19 Dva lidé jsou v kritickém stavu.
 • 00:33:21 Na palubě lodi společnosti
  Seastreak plující z New Jersey
 • 00:33:24 bylo 330 lidí.
 • 00:33:26 Příčina nehody zatím
  není známá.
 • 00:33:32 zůstává totiž kulturní památkou.
 • 00:33:34 Rozhodlo o tom
  ministerstvo kultury.
 • 00:33:38 Malbu loni vydražil za rekordní
  částku 55,75 milionu korun
 • 00:33:41 zahraniční kupec.
 • 00:33:44 Chtěl ji dlouhodobě zapůjčit
  do vídeňské galerie Belvedere.
 • 00:33:47 Jestli si majitel bude chtít dílo
  ponechat, zatím není jasné.
 • 00:33:58 Počet nakažených chřipkou v ČR
  stále stoupá.
 • 00:34:03 Takzvaná prasečí
  letos mezi kmeny dominuje.
 • 00:34:06 Česko je už na pokraji chřipkové
  epidemie, hlavní hygienik lidem
 • 00:34:09 dál doporučuje očkování.
 • 00:34:11 Na pohled zápal plic.
 • 00:34:13 Jeho agresivita ale už na snímku
  napovídá, co bezpečně potvrdí
 • 00:34:17 až laboratoř, že za něj může
  nebezpečný virus známé značky H1N1.
 • 00:34:20 Jeden z příkladů,
  jak může prasečí chřipka zaútočit.
 • 00:34:23 V Česku na ni za tři týdny
  zemřelo už osm lidí, dalších 55
 • 00:34:27 s ní leží v nemocnicích
  ve vážném stavu.
 • 00:34:34 hospitalizováno
  šest závažných případů chřipky.
 • 00:34:36 hospitalizováno
  šest závažných případů chřipky.
 • 00:34:38 V letošním mixu chřipkových kmenů
  právě ten pandemický
 • 00:34:40 neboli prasečí vyniká.
 • 00:34:42 Nemusí vždycky zabíjet,
  záleží na kondici
 • 00:34:45 a předchozích onemocněních pacienta.
 • 00:34:50 I lidé s mírnějším průběhem chřipky
  ale stále víc plní ordinace.
 • 00:34:54 A to bez ohledu na věk.
 • 00:35:01 -Má teplotu?
  -Má.
 • 00:35:08 kolem 39 až do 40 stupňů.
 • 00:35:11 Podle hygieniků je Česko
  na prahu epidemie, některé kraje
 • 00:35:14 ho už dokonce překročily.
 • 00:35:18 Ministerstvo zdravotnictví
  proto zavedlo centrálu
 • 00:35:21 v pražské Všeobecné fakultní
  nemocnici, kam mohou lékaři
 • 00:35:23 z celé republiky nonstop volat
  a konzultovat vážné případy.
 • 00:35:26 Virus dokáže člověka přímo nakazit
  na vzdálenost 1,5 metru,
 • 00:35:28 na rukách přežívá pět minut,
  na tvrdém povrchu až dva dny.
 • 00:35:32 Lékaři proto zvlášť teď radí,
  dbát na důslednou hygienu
 • 00:35:35 a vyhýbat se přeplněným místům,
  například MHD.
 • 00:35:39 Jenže cestování v hromadné dopravě
  se řada lidí vyhnout nemůže.
 • 00:35:42 Podle epidemiologů
  je tak nejspolehlivější ochranou
 • 00:35:45 proti chřipce jen očkování,
  taky proto, že jím člověk před virem
 • 00:35:50 chrání nejen sebe, ale i okolí.
 • 00:35:58 I když u lidí nakonec chřipka
  třeba propukne,
 • 00:36:01 může podle hlavního hygienika
  očkování průběh nemoci
 • 00:36:03 alespoň zmírnit.
 • 00:36:12 dobrý večer do Hradce Králové.
 • 00:36:16 Víte už, jak masivní chřipková
  epidemie prochází ČR?
 • 00:36:30 Potkáváme se s klasickou chřipkou.
 • 00:36:35 Ta epidemie nebude horší než
  minulý rok.
 • 00:36:44 Ten hlavní virus H1N1 už tu byl,
  je tu promořenost.
 • 00:36:49 Týká se to i prasečí chřipky?
 • 00:36:56 Tomuto termínu chřipky bych se
  chtěl vyhnout,
 • 00:37:00 jak se to nyní používá v médiích.
 • 00:37:06 Každá chřipka je na začátku
  zvířecí.
 • 00:37:13 Abych si porovnal ty případy,
 • 00:37:24 které jsou léčeny pomocí léku
  Tamiflu, to je klasická chřipka?
 • 00:37:33 Ano, je to normální chřipka,
  dává se lidem s komplikacemi.
 • 00:37:42 Ti lidé, kteří mají problém
 • 00:37:52 s příjmem očkování, jsou to ti,
  kteří jsou na tom teď špatně?
 • 00:37:58 Hlavní vlna přichází kolem Vánoc,
 • 00:38:05 není to nic raritního, ročně
  čelíme úmrtí kolem 1500.
 • 00:38:15 Letos čísla pečlivě sledujeme,
  a to možná vyvolává tyto reakce.
 • 00:38:28 Nechceme šířit paniku, ale tvrdíte,
  že vakcíny proti sezonní chřipce
 • 00:38:34 chrání i proti prasečí chřipce?
 • 00:38:40 Ano, je to stejný virus.
 • 00:38:44 Proočkovanost v ČR je ale velmi
  nízká.
 • 00:38:50 Jsme někde kolem 5 %.
 • 00:38:57 Vy jste to nazval masmediální
  zkratkou, když se ale divám
 • 00:39:05 na vyjádření hlavního hygienika ČR,
  říká, že je v ČR
 • 00:39:11 masivní nárůst nákazy prasečí
  chřipky.
 • 00:39:18 Když konzultujeme veterináře,
  říkají nám,
 • 00:39:29 že termín není přesný, má se říkat
  H1N1, nyní tedy chřipka humánní.
 • 00:39:37 Kdyby bylo téměř 100 % lidí
  proočkovaných,
 • 00:39:46 tak nebude těch 2500 lidí ročně
  zemřelých na chřipku?
 • 00:39:56 Určitě si nemyslím, že je to
  očkování 100% účinné.
 • 00:40:02 Měli bychom očkovat děti, seniory
  a chronicky nemocné.
 • 00:40:18 na návštěvě Německa.
 • 00:40:20 Během několika hodin se setkal
  se špičkou německé politiky
 • 00:40:26 včetně prezidenta Joachima Gaucka
  a kancléřky Angely Merkelové.
 • 00:40:29 Řeč byla o dalším směřování Evropy,
  ale i českých
 • 00:40:31 prezidentských volbách.
 • 00:40:34 Přivítání a rozloučení zároveň.
 • 00:40:38 Prezidentské pocty složili vojáci
  a námořníci
 • 00:40:40 našich největších sousedů
  Václavu Klausovi naposledy.
 • 00:40:44 Zatímco domácí politické vody
  čeří boj o jeho amnestii,
 • 00:40:47 v Berlíně Klause kontroverze
  téměř nečekaly.
 • 00:40:50 Ovšem s výjimkou jednoho velkého
  tématu, Evropy.
 • 00:40:52 S Václavem Klausem ztrácí
  Angela Merkelová
 • 00:40:54 dlouholetého politického souputníka,
  ale také ji ubude
 • 00:40:56 ideový protivník na poli
  evropského sjednocování.
 • 00:40:59 Německá kancléřka chce krizi
  eurozóny léčit další,
 • 00:41:01 ještě těsnější integrací.
 • 00:41:03 Český prezident se ji ještě
  na poslední chvíli
 • 00:41:05 pokusil přesvědčit o tom,
  že se mýlí.
 • 00:41:09 Je to hlavní téma mého života
  a ona to taky ví,
 • 00:41:11 že je to hlavní téma mého života.
 • 00:41:14 Němečtí politici se ale už také
  intenzivně zajímají
 • 00:41:18 o Klausova nástupce
  a celou českou prezidentskou volbu.
 • 00:41:34 by rozvrátila německý ústavní
  systém, já to vidím podobně.
 • 00:41:45 na kriminalitu v česko-saském
  pohraničí postěžoval
 • 00:41:48 saský ministr vnitra.
 • 00:41:49 Klause jako prezidenta
  fotili němečtí novináři naposledy.
 • 00:41:53 Pravděpodobně se ale vrátí
  v jiné roli.
 • 00:41:55 O jeho přednášky je v Německu zájem.
 • 00:41:57 Zejména v rostoucích řadách místních
  eurospekptiků.
 • 00:42:14 lidí bez práce.
 • 00:42:17 V prosinci se míra nezaměstnanosti
  dostala na 9,4 procenta.
 • 00:42:20 Bez zaměstnání bylo skoro
  550 tisíc lidí.
 • 00:42:24 Vyplývá to ze statistiky MPSV.
 • 00:42:26 Dál klesá i počet volných
  pracovních míst,
 • 00:42:30 firmy totiž kvůli úsporám
  nechtějí dál nabírat.
 • 00:42:36 která opět zavádí opakované
  zaměstnávání na dobu určitou.
 • 00:42:39 Řetězení smluv by mělo platit
  jen pro určitý okruh pracovníků,
 • 00:42:42 především sezonní zaměstnance
  v zemědělství a ve stavebnictví.
 • 00:42:56 Takzvaný den daňové svobody totiž
  připadá,
 • 00:43:01 podle letošních výpočtů
  společnosti Patria Financem,
 • 00:43:02 na 21. červen.
 • 00:43:04 Můžou za to hlavně
  změny v daňovém systému.
 • 00:43:10 Hlavní index PX uzavíral
  skoro o 0,5 procenta výš.
 • 00:43:13 Vzhůru ho táhly hlavně
  akcie bank a ČEZ.
 • 00:43:16 Největší ztrátu zaznamenaly
  cenné papíry Unipetrolu
 • 00:43:18 a pojišťovny VIG.
 • 00:43:19 Česká koruna posílila
  vůči oběma světovým měnám.
 • 00:43:24 Euro se prodává za 25,50 Kč,
  dolar za 19,50.
 • 00:43:35 Vláda dnes schválila, že 16. leden
  by se měl od příštího roku
 • 00:43:38 jmenovat Den památky Jana Palacha.
 • 00:43:41 Na počest studenta,
  který se právě 16. ledna roku 1969
 • 00:43:44 upálil na protest
  proti potlačování svobod.
 • 00:43:54 do které se postupně dostávali
  kvůli sovětské okupaci.
 • 00:43:58 Na jeho pohřeb přišly desítky tisíc
  lidí a po něm následovaly
 • 00:44:01 další protestní akce.
 • 00:44:09 při kterém obětoval život,
  čili myslím, že připomínat si ho
 • 00:44:11 třeba i prostřednictvím
  státem uznaného významného dne
 • 00:44:13 v kalendáři je na místě.
 • 00:44:16 Lidé jeho památku
  uctívali každoročně.
 • 00:44:19 Dnes vláda na návrh koaličních
  poslanců schválila změnu zákona
 • 00:44:23 a 16. leden se tak stane
  oficiálně Dnem památky Jana Palacha.
 • 00:44:35 mohla být k 11. srpnu,
  kdy by se dožil Jan Palach 65 let.
 • 00:44:38 Čin Jana Palacha připomíná například
  tento památník
 • 00:44:42 na Václavském náměstí,
  přímo v místě,
 • 00:44:44 kde se student upálil.
 • 00:44:45 Další je u jeho domovské filosofické
  fakulty nebo například v Římě
 • 00:44:49 a Londýně.
 • 00:44:50 Od příštího roku by jméno
  Jana Palacha
 • 00:44:53 mělo být v každém kalendáři.
 • 00:44:55 Bude tak už 10. významným dnem
  společně například
 • 00:44:58 s Dny památky obětí holocaustu
  nebo obětí komunismu.
 • 00:45:00 Poslankyně Černochová záměrně
  navrhla uctít Palachovu památku
 • 00:45:04 jen významným dnem.
 • 00:45:06 Kdybych navrhovala státní svátek,
  tak bych nezískala podporu
 • 00:45:09 v rámci koalice.
 • 00:45:10 v rámci koalice.
 • 00:45:12 Na rozdíl od státních svátků
  není ve významných dnech
 • 00:45:14 pracovní volno.
 • 00:45:16 Když se totiž na jeden den zastaví
  ekonomika,
 • 00:45:18 přichází stát podle analytiků
  odhadem až o 15 mld. Kč.
 • 00:45:28 16. leden se stane zřejmě
  Dnem památky Jana Palacha.
 • 00:45:32 Pro mnoho lidí je Jan Palach
  bojovníkem za svobodu,
 • 00:45:36 proč taková pocta,
  kterou významný den je, podle vás,
 • 00:45:40 přišla až tolik let po jeho smrti?
 • 00:45:53 jestli takový návrh už někdy padl.
 • 00:46:00 Ten kalendář významných dnů po
  roce 89 se proměňoval postupně,
 • 00:46:04 ani 17. listopad se tam nedostal
  hned.
 • 00:46:11 V tomto případě je to asi tak,
  28. říjen nebo 9. květen
 • 00:46:15 byly slaveny už další rok po
  událostech,
 • 00:46:21 některým to uznání přijde až po
  letech, ale řekl bych,
 • 00:46:25 že lépe pozdě než nikdy.
 • 00:46:31 Podle jakých kritérií se rozhoduje,
  jestli bude vyhlášen
 • 00:46:34 den památky nebo státní svátek?
 • 00:46:42 Je to proces, který má asi svá
  pravidla.
 • 00:46:48 Musí o něm jednat vláda, je tam
  potřeba konkrétní iniciativa.
 • 00:46:57 Ale domnívám se, že to odráží
  mínění o událostech,
 • 00:47:03 které těmito významnými dny chceme
  připomínat.
 • 00:47:09 Zdá se mi, že ten výběr našich ať
  svátků nebo významných dnů
 • 00:47:17 je v zásadě přiměřený tomu,
  jak události společnost vnímá.
 • 00:47:47 Některé významné události jsou
  spojeny
 • 00:47:53 se státními svátky, jiné s
  významnými dny.
 • 00:48:00 Mně by se nezdálo vhodné,
  aby zrovna 16. leden
 • 00:48:07 byl státním svátkem, většinou s
  nimi spojujeme pozitivní události.
 • 00:48:13 Jeho čin byl důležitý, ale pro
  společnost nic pozitivního
 • 00:48:20 okamžitě nepřinesl, takže to
  zařazení mezi významné dny,
 • 00:48:29 to, co si máme připomínat,
  to odpovídá.
 • 00:48:40 Jak byste charakterizoval tu změnu
  po roce 89
 • 00:48:45 v kalendáři významných dnů?
 • 00:48:53 Stačí si vzít kalendář, protože
  např. 28. říjen se vrátil do něj
 • 00:48:58 až po roce 89. A další svátky
  zmizely, to byly také
 • 00:49:05 jen významné dny, 25. únor,
  7. listopad,
 • 00:49:14 události spojené s nástupem
  komunismu u nás nebo v Rusku.
 • 00:49:20 A jiné byly zase vztaženy k
  náboženským svátkům,
 • 00:49:32 sv. Václav atd. a další data,
  výročí popravy Milady Horákové,
 • 00:49:38 Jan Palach atd., to jsou významné
  změny.
 • 00:49:47 Je ještě nějaká událost, která by v
  kalendáři být měla?
 • 00:49:55 Asi bychom dostali celou řadu
  tipů.
 • 00:50:01 Určitě se další události i stanou.
 • 00:50:07 Jistě si cestu do kalendáře najde
  třeba i Havel.
 • 00:50:10 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE končí,
  hezký večer.

Související