iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 6. 2010
23:00 na ČT24

1 2 3 4 5

11 hlasů
7070
zhlédnutí

Události, komentáře

Školné na obzoru — Rozpočet pod dohledem — 20 let od svobodných voleb — Zdivočelá země

60 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události, komentáře

 • 00:00:41 Vypadá to, že se začíná
  měnit historie.
 • 00:00:45 Zejména historie tak,
  jak ji tvořila
 • 00:00:49 česká politická levice.
 • 00:00:51 Po proplácení regulačních
  zdravotnických poplatků
 • 00:00:52 možná padne i další
  nepřekročitelná konstanta,
 • 00:00:55 bezplatné veřejné školství.
 • 00:00:57 ODS, TOP 09 a Věci veřejné
  totiž ruku v ruce říkají
 • 00:00:59 ano, školné na vysokých školách
  by se mělo platit
 • 00:01:01 a viděli bychom to cca
  na 10 000 Kč za semestr.
 • 00:01:03 Zbývá otázka, co by mělo
  takové školné zařídit?
 • 00:01:05 Více vzdělaných lidí
  nebo více peněz pro školy?
 • 00:01:07 Příjemný večer při sledování
  dnešních UDÁLOSTÍ, KOMENTÁŘŮ.
 • 00:01:13 Jednání o programovém prohlášení
  možné budoucí vlády běží naplno.
 • 00:01:16 Vyjednávací týmy ODS, TOP 09 a VV
  se dostávají ke konkrétním věcem,
 • 00:01:19 shodly se například,
  že by se už od roku 2013
 • 00:01:21 mohlo za studium
  na vysokých školách platit.
 • 00:01:25 Zítra zasednou za jeden stůl
  lídři všech 3 stran, aby shrnuli,
 • 00:01:27 kam se jim zatím v rozhovorech
  podařilo dospět.
 • 00:01:31 Lídr ODS Petr Nečas,
  pověřený jednáním o vládě,
 • 00:01:33 může být zatím spokojený.
 • 00:01:35 Už se stačilo sejít
  všech 7 odborných komisí
 • 00:01:38 a téměř odevšad zaznívá:
  shodli jsme se nebo alespoň věříme,
 • 00:01:41 že najdeme kompromis.
 • 00:01:44 Samozřejmě se ukazují třecí plochy,
  ale od toho je vyjednávání,
 • 00:01:45 aby je postupně odstraňovalo.
 • 00:01:47 Rodí se i první konkrétní dohody.
 • 00:01:51 Tak třeba, vyjednavači se shodli,
  že je nutné zavést školné
 • 00:01:53 na vysokých školách,
  a to maximálně 10 000 Kč za semestr.
 • 00:01:57 Zbývá dořešit, jestli se bude platit
  už při studiu nebo až po něm.
 • 00:02:01 Rýsuje se model odloženého
  sociálně citlivého školného
 • 00:02:04 s doprovodnými půjčkami.
 • 00:02:08 Odložené školné má některé
  administrativní náklady,
 • 00:02:11 my se domníváme, že to přímé školné
  tyhle náklady odstraňuje
 • 00:02:14 a chceme to jakoby spočítat a říct,
  co je lepší varianta.
 • 00:02:16 ČSSD už oznámila, že i z opozičních
  lavic udělá všechno pro to,
 • 00:02:20 aby placení na školách zabránila.
 • 00:02:22 Je proti jakémukoliv způsobu
  vybírání školného.
 • 00:02:26 Odložené školné neznamená
  nic jiného, než zadlužení
 • 00:02:28 mladých lidí.
 • 00:02:30 Řec byla i o státních maturitách.
 • 00:02:33 O jejich osudu by se mělo rozhodnout
  po podzimní generální zkoušce.
 • 00:02:36 Vyjednavači se taky shodují,
  že učitelům je třeba přidat,
 • 00:02:38 rozpory už jsou v tom,
  kolik a hlavně kde na to vzít.
 • 00:02:43 Je lépe, aby o tom jednali
  předsedové stran.
 • 00:02:45 Komise pro životní prostředí
  zase rozhodla,
 • 00:02:47 že těžební limity uhlí
  se prolamovat nebudou.
 • 00:02:50 Nenašla ale společnou řeč v otázce
  tzv. ekologické superzakázky.
 • 00:02:52 Přesto její členové věří,
  že nakonec se domluví.
 • 00:02:58 Je shoda na tom, že budeme
  s právníky hledat řešení,
 • 00:03:02 jak z té šlamastiky ven.
 • 00:03:06 Není vyloučeno, že ten příští týden
  už to uzavřeme.
 • 00:03:08 Optimisticky to vidí
  i členové zdravotnické komise.
 • 00:03:10 I když ti se na své první schůzce
  zatím nedostali ke sporným bodům,
 • 00:03:14 kterými jsou třeba poplatky
  za recept nebo rušení pojišťoven.
 • 00:03:16 Výsledky prvních schůzek
  jednotlivých expertních skupin
 • 00:03:20 posoudí ve středu dopoledne
  hlavní vyjednávací týmy.
 • 00:03:23 Petr Nečas nicméně stále počítá
  s tím, že jednání o nové vládě
 • 00:03:26 by měla být hotová do měsíce.
 • 00:03:37 Josef Dobeš, vyjednavač
  Věcí veřejných pro školství
 • 00:03:44 a Jan Vitula, vyjednavač TOP 09
  ve stejné oblasti, dobrý večer.
 • 00:03:48 Pánové, rozumím tomu,
  že pokud bude vláda složena
 • 00:03:52 na půdorysu ODS, TOP 09, VV,
  je školné hotová věc?
 • 00:04:08 Po dnešním jednání nastaly některé
  sporné body.
 • 00:04:12 Jedním z drobných je školné.
 • 00:04:17 My se nyní dohadujeme, zejm. s
  panem Vitulou z TOP 09,
 • 00:04:25 jestli to bude sociálně citlivé
  odložené školné, nebo přímé.
 • 00:04:32 Před novou vládou je potřeba
  udělat obecnou reformu školství
 • 00:04:39 a školné patří ke krokům, kterým
  je potřeba se věnovat.
 • 00:04:45 Kladu stejnou otázku i z vašeho
  pohledu...
 • 00:04:48 Ano, shodli jsme se na tom.
 • 00:04:51 Tak si to pojďme vysvětlit,
  komu školné pomůže,
 • 00:04:54 školám k více penězům
  nebo nějakým způsobem studentům?
 • 00:05:06 Těch věcí je více. Fakticky by z
  toho měly profitovat vysoké školy,
 • 00:05:15 a také by měl být výrazným
  motivačním prvkem pro studenty,
 • 00:05:18 aby se věnovali studiu.
 • 00:05:21 Aby se neflákali?
 • 00:05:28 Aby pečlivě vybírali, jakou školu
  a obory si vyberou.
 • 00:05:37 Školné může být regulačním prvkem
  ve vztahu k oborům.
 • 00:05:54 Dá se čekat, že zavedení školného
  povede ke snížení počtu studentů?
 • 00:06:00 Já tady budu držet ten sociální
  prvek, nesouhlasím,
 • 00:06:08 aby to vedlo školáky k atraktivním
  oborům, musíme být solidární s
 • 00:06:15 těmi, kteří se rozhodnou pro
  řeholi nějakého oboru a vědí,
 • 00:06:20 že se zatím nedostanou na průměrný
  plat.
 • 00:06:29 Za dob mých studií mělo vést
  vzdělání i k vyšším platům.
 • 00:06:32 To tak dnes není?
 • 00:06:38 V některých oborech to tak není.
 • 00:06:43 Vzdělání je hodnota, za kterou je
  potřeba zaplatit.
 • 00:06:51 Nesouhlasím s tím, že by nám
  školné vedlo jen k některým
 • 00:06:58 oborům. Chci prvek solidarity na
  podporu studentům,
 • 00:07:03 kteří se vydají k neatraktivním
  oborům.
 • 00:07:11 VV, vy prosazujete
  tzv. přímé školné,
 • 00:07:18 TOP 09, vy prosazujete
  tzv. přímé školné,
 • 00:07:23 jak si ho přesně představujete?
 • 00:07:30 Lišíme se s VV v názoru, jak má
  student platit školné.
 • 00:07:37 My myslíme, že vhodné je přímé
  školné, protože tam je ten efekt.
 • 00:07:44 Jednak školy dostanou přímo peníze
  a pak student přímo vnímá dopad,
 • 00:07:52 že nějaké školné platí, zvyšuje se
  jeho motivace ke škole a nároky.
 • 00:07:58 A VV se na to dívají jinak?
 • 00:08:04 S naším názorem souhlasí ODS,
 • 00:08:10 ten názor je sociálně citlivý.
 • 00:08:19 Je potřeba říci, jaký je výstup v
  jednání o školství,
 • 00:08:23 ke kterému se vrátíme v pátek.
 • 00:08:31 Od stolu jsme odcházeli s tím, že
  pohled TOP 09 je pro nás extrémní
 • 00:08:36 a máme podporu ODS. Naše sociální
  citlivost je v tom,
 • 00:08:43 že nemůžeme připustit vyloučení
  sociálně slabších studentů
 • 00:08:47 ze studia na VŠ.
 • 00:08:54 I kdyby fungovaly půjčky na školné?
 • 00:09:01 Ty musejí jít na vedlejší náklady,
  ne na školné.
 • 00:09:12 Ty půjčky mají jít na ubytování
  školáka, na potřeby pro studium.
 • 00:09:17 Školné chceme odložené na dobu,
  kdy bude student vydělávat.
 • 00:09:23 A my říkáme minimálně průměrnou
  mzdu.
 • 00:09:31 Dnes padaly i návrhy na 1,5násobek
  minimální mzdy, to prodiskutujeme.
 • 00:09:35 V tom se tedy neshodnete?
 • 00:09:42 My tyto věci vnímáme jako
  technické záležitosti.
 • 00:09:46 Ale pro studenta je to celkem
  zásadní.
 • 00:09:53 Jestli platíte 10 000 Kč za
  semestr, tak tento objem
 • 00:10:00 si umí student vydělat v létě na
  brigádě, to nejsou velké peníze.
 • 00:10:07 Mluvíme o 20 000 Kč, které si
  vydělá student během prázdnin
 • 00:10:14 na brigádě? Kromě toho by to mohl
  také ušetřit...
 • 00:10:19 Shoda je na tom, že školné
  zavedeme a ten objem,
 • 00:10:25 10 000 Kč za semestr, to nejsou
  žádné velké náklady.
 • 00:10:31 Jen připomenu, že průměrný plat v
  této zemi je něco málo
 • 00:10:40 přes 20 000 Kč měsíčně. Pro
  studenta je tedy brnkačka
 • 00:10:43 tyto peníze vydělat?
 • 00:10:49 Já jsem si v Británii vydělal za
  prázdniny např. 40 000 Kč,
 • 00:10:56 to není neřešitelné. My vidíme
  jiné technické problémy,
 • 00:11:03 hlavně to, že jakmile zavedeme
  školné odložené,
 • 00:11:11 školy dostanou ty peníze
  za 10-15 let. To pak nemá smysl.
 • 00:11:18 Co ten sociální aspekt, podle pana
  Vituly není problém vydělat
 • 00:11:28 20 000 Kč na školné, během toho
  musí ještě student žít atd...
 • 00:11:37 S tím VV nesouhlasí. My tu reformu
  musíme nastavit dlouhodobě.
 • 00:11:44 Neumím si představit, že ji
  nastavíme až na dřeň
 • 00:11:48 sociálně necitlivě.
 • 00:11:51 Pro mě je to radikální řešení
 • 00:11:58 a musím tu znovu říci, i pro tu
  komisi, která jedná,
 • 00:12:05 je to teď radikální. A ten
  dlouhodobý aspekt je,
 • 00:12:17 že nemůžeme zůstat na půdorysu
  ODS, TOP 09 a VV,
 • 00:12:24 ale musíme vtáhnout ČSSD do
  problematiky sociálního školství.
 • 00:12:34 Proto je potřeba sociální školné,
  abychom mohli komunikovat s ČSSD.
 • 00:12:42 ČSSD odmítá školné v jakékoli
  podobě,
 • 00:12:51 tedy i když odložíte školné, ČSSD
  k tomu má negativní stanovisko.
 • 00:13:00 Tomuto tématu se ještě tady budeme
  mnohokrát věnovat.
 • 00:13:08 Nemáte pro diváky nějaké tipy pro
  diváky,
 • 00:13:13 jak si vydělat 20 000 Kč?
 • 00:13:22 Já jsem jel do Británie sbírat
  jahody, vydělal jsem si 30 000.
 • 00:13:30 Ten problém je komplikovanější,
  zavede se systém stipendií
 • 00:13:36 a půjček, který dá studentům
  peníze na živobytí.
 • 00:13:44 Bavíme se o tom, že 10 000 Kč
  je maximální limit,
 • 00:13:50 to jsou objemy, s kterými si
  student může poradit.
 • 00:14:03 Několikanásobně větší zájem
  o stranickou knížku
 • 00:14:07 zaznamenávají po úspěšných volbách
  Věci veřejné a TOP 09.
 • 00:14:10 Obě taky kvůli tomu
  zpřísňují podmínky přijetí.
 • 00:14:11 Věci veřejné si dokonce
  kvůli budoucímu hlasování
 • 00:14:15 o koaliční smlouvě
  své příznivce zpětně prověřily.
 • 00:14:18 Před volbami se hlásilo
  do dvoutisícové strany Radka Johna
 • 00:14:20 maximálně 50 lidí týdně.
 • 00:14:22 Teď chodí přihlášek přes 80
  a strana se bojí divokých náborů.
 • 00:14:25 Prodloužila proto čekací lhůtu
  z měsíce na rok.
 • 00:14:27 Během ní musí zájemce
  straně pomáhat.
 • 00:14:29 Ne každý se dostane do strany
  Věci veřejné jenom proto,
 • 00:14:31 že si myslí, že teď by to byla
  lehká cesta k funkci.
 • 00:14:33 Přísnější jsou i pravidla
  pro sympatizanty čili véčkaře.
 • 00:14:36 Registrace je náročnější
  a víc hlídaná.
 • 00:14:39 A o případné koaliční dohodě
  nechá strana hlasovat jen ty,
 • 00:14:42 co se přihlásili před volbami.
 • 00:14:44 10 % ze zhruba 19 000 véčkařů
  si taky Věci veřejné zkontrolovaly
 • 00:14:46 prostřednictvím
  telefonického auditu.
 • 00:14:51 Získáváme si informace,
  jestli ten člověk skutečně ví,
 • 00:14:54 že je tím véčkařem,
  jestli to číslo a ten email,
 • 00:14:56 a všechno, na co je přihlášený,
  jestli skutečně existuje.
 • 00:14:59 Ještě větší je zájem
  o stranu Karla Schwarzenberga.
 • 00:15:02 Teď má asi 3000 členů.
 • 00:15:03 Zájemců o vstup
  je po volbách 4x větší.
 • 00:15:09 Ve středních Čechách a v Praze
  jsme před volbami registrovali
 • 00:15:12 přibližně 25 přihlášek za týden,
  za ten minulý týden po volbách
 • 00:15:15 se to zvětšilo
  přibližně na stovku.
 • 00:15:17 I TOP 09 má dvouměsíční čekací dobu.
  Zájemce navíc čeká vstupní pohovor.
 • 00:15:22 10 % uchazečů prý přichází
  z jiných stran.
 • 00:15:26 Neobávám se odlivu členů z ODS.
 • 00:15:29 Po takovém tom prvním týdnu lidé
  získávají novou chuť do práce.
 • 00:15:34 Stranické angažmá provázejí
  i kuriozity.
 • 00:15:38 TOP 09 třeba odmítla,
  že by do komunálních voleb v Praze
 • 00:15:42 chtěla nasadit exředitele zoo
  Petra Fejka.
 • 00:15:45 Prý o to sám usiloval,
  byl ale odmítnut.
 • 00:15:51 Josef Dobeš za Věci veřejné
  a Jan Vitula za TOP 09.
 • 00:15:55 Místopředseda TOP 09
  Miroslav Kalousek dnes říkal,
 • 00:15:58 že si vaše strana musí při přijímání
  nových členů dát pozor.
 • 00:16:01 Jak si dáte pozor?
 • 00:16:10 Už od začátku děláme pohovory s
  lidmi, kteří mají zájem o členství,
 • 00:16:16 tedy sejdeme se s nimi a
  probereme jejich minulost
 • 00:16:24 a poptáme se na to, jakou mají
  představu, proč chtějí do politiky.
 • 00:16:35 Co je důležité, třeba členství v
  KSČM je nějaká hranice?
 • 00:16:41 Je to jeden z momentů, který je
  kritický ano.
 • 00:16:46 Ale že bychom měli vytipované lidi,
  kteří byli v KSČ
 • 00:16:50 a my je chtěli přijmout, to nevím.
 • 00:17:03 TOP 09 je složena i z členů KDU-ČSL.
 • 00:17:11 Předsednictvo je tak složeno,
  ale členská základna 95 %
 • 00:17:16 je jiná.
 • 00:17:21 Proč teď máte obavu z přílivu
  nových členů?
 • 00:17:29 To prověřování je od začátku,
  pořád postupujeme stejně,
 • 00:17:37 po volbách nic neměníme, pohovory
  probíhají stejně.
 • 00:17:42 Vy jste de facto vytvořili
  členy dvojí kategorie,
 • 00:17:47 jedny, předvolební,
  necháte hlasovat o koaliční smlouvě
 • 00:17:51 a ty povolební ne.
 • 00:17:55 Ti jsou nějak horší?
 • 00:18:01 Vysvětlím další rozdíl, který tam
  je.
 • 00:18:07 Máme tam tzv. véčkaře, kteří
  přitahují do politiky
 • 00:18:18 nečleny strany. Máme 18 500
  členů, kteří ale nejsou véčkaři.
 • 00:18:34 O tom, kdo půjde do vlády, budou
  hlasovat véčkaři.
 • 00:18:39 Jsme stranou přímé demokracie.
 • 00:18:49 Budou to véčkaři, ti, kteří se
  členy strany stali před volbami.
 • 00:19:05 Když se někdo stal příznivcem např.
  minulý týden, nebude hlasovat?
 • 00:19:08 Ano, to jsou ta naše opatření.
 • 00:19:14 My jsme řekli, že potřebujeme
  ošetřit, aby se nám
 • 00:19:21 mezi véčkaře účelově po volbách a
  chvíli po oznámení tohoto pravidla
 • 00:19:29 se nehlásili lidé, kteří by to
  mohli zmanipulovat.
 • 00:19:37 Je to opatření proti lidem z
  jiných politických strna,
 • 00:19:42 kteří mohou mít zájem ovlivnit
  naše hlasování.
 • 00:19:52 Druhá pojistka co se týče členské
  základny, jsme určili na konci
 • 00:19:59 roku, že čekací dobu na vstup do
  strany prodloužíme na 1 rok,
 • 00:20:07 protože jsme očekávali, že po
  volbách nastane příliv lidí,
 • 00:20:12 kteří se přes VV budou chtít
  dostat k moci.
 • 00:20:22 Nepřijde vám to tak trochu
  jako za minulého režimu
 • 00:20:25 status kandidáta na členství v KSČ?
 • 00:20:34 Máme podmínku, že člen VV nemohl
  nikdy být členem KSČ.
 • 00:20:43 Cítíme, že je potřeba ošetřit, aby
  nám do strany nešli lidé,
 • 00:20:47 kteří nás chtějí využít jako výtah
  k moci.
 • 00:21:21 UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE pokračují
  otázkou, jestli ministr financí
 • 00:21:25 v Bruselu šlápl vedle
  a překročil své pravomoci,
 • 00:21:27 potom se vrátíme o 20 let zpátky
  k prvním polistopadovým
 • 00:21:30 demokratickým volbám,
  s místopředsedou Senátu
 • 00:21:34 Petrem Pithartem a nakonec bude řeč
  o další řadě seriálu ČT
 • 00:21:36 Zdivočelá země.
 • 00:21:38 Další zprávy má připraveny
  Zina Plchová.
 • 00:21:44 Milada Emmerová, nová poslankyně
  za ČSSD, rezignovala na post
 • 00:21:47 hejtmanky Plzeňského kraje.
 • 00:21:50 Na základě preferenčních hlasů
  přeskočila z 8. místa kandidátky
 • 00:21:53 do jejího čela.
 • 00:21:55 Proto zvolila post ve Sněmovně.
 • 00:21:58 Ve stejné situaci
  jsou po volbách další 3
 • 00:22:00 sociálně demokratičtí hejtmani,
  Josef Novotný v Karlovarském,
 • 00:22:02 Michal Hašek v Jihomoravském
  a už od roku 2008
 • 00:22:04 David Rath ve Středočeském kraji.
 • 00:22:06 Nikdo z nich ale zatím neoznámil
  úmysl rezignovat na některý z postů.
 • 00:22:11 Policie obvinila 2 vysoce
  postavené činitele radnice Prahy 3.
 • 00:22:16 Místostarostu Jana Šmída
  a ředitele odboru výstavby
 • 00:22:21 Karla Urbana viní
  ze zneužití pravomoci úřední osoby.
 • 00:22:24 Podle spisu chtěli oba muži
  po nájemcích ubytovny
 • 00:22:27 v Praze-Malešicích 3 mil. Kč za to,
  že jim pronajatou budovu
 • 00:22:29 nenechají zbourat.
 • 00:22:31 Česká televize natočila s jedním
  z nájemců ubytovny rozhovor.
 • 00:22:36 Historka jako z mafiánského filmu.
 • 00:22:42 Klíčoví členové Rady bezpečnosti OSN
  se shodli na dalších sankcích
 • 00:22:48 vůči Íránu.
 • 00:22:50 Omezí finanční transakce jednotlivců
  i firem a rozšíří zbrojní embargo.
 • 00:22:52 Už 4. kolo sankcí
  chce Rada schválit zítra.
 • 00:22:55 OSN zatím marně tlačí na Írán,
  aby spolupracoval v otázce
 • 00:22:59 jaderného programu.
 • 00:23:04 Povodňová situace v Polsku
  je stále vážná.
 • 00:23:06 Ve Varšavě s obavami čekají
  na kulminaci řeky Visly.
 • 00:23:10 Hladina má dosáhnout vrcholu
  okolo 2. hodiny ranní.
 • 00:23:13 Hrozí, že by mohla zaplavit
  pravobřežní část polské metropole.
 • 00:23:17 Hasiči, policisté i dobrovolníci
  tam rozmísťují pytle s pískem.
 • 00:23:21 Velká voda zasáhla
  taky okolí Varšavy,
 • 00:23:23 některé vesnice jsou zatopené
  až po střechy domů.
 • 00:23:26 Už teď se škody odhadují
  na 85 mld. Kč.
 • 00:23:29 Záplavy navíc můžou zkomplikovat
  prezidentské volby,
 • 00:23:32 které se v Polsku konají
  už příští neděli.
 • 00:23:40 Brusel bude posuzovat
  návrhy státních rozpočtů dřív,
 • 00:23:44 než je budou schvalovat
  jednotlivé členské země.
 • 00:23:46 Po jednání v Lucemburku
  o tom rozhodli
 • 00:23:48 ministři financí EU27.
 • 00:23:50 Je to poslední ze série opatření,
  která mají zabránit
 • 00:23:53 opakování řecké krize.
 • 00:23:55 Před měsícem nad tím mnozí
  kroutili hlavou.
 • 00:23:57 Teď ale nad plánem eurokomisaře
  Oliho Rehna panuje smíření
 • 00:23:59 a všichni souhlasí s tím,
  že návrhy státních rozpočtů
 • 00:24:03 se budou posuzovat taky v Bruselu.
 • 00:24:06 Každé jaro budou národní
  rozpočtové plány prezentovány
 • 00:24:09 Komisi a státům EU.
 • 00:24:10 Definitivní ano řeknou premiéři.
 • 00:24:13 Nedohodlo se ještě,
  jaká a kolik čísel
 • 00:24:15 vlastně za rok příští
  ministr financí do Bruselu poveze.
 • 00:24:18 Ten současný ale věří,
  že mu nové pravidlo ulehčí práci.
 • 00:24:23 Bude vybaven argumentačně
  a vybaven informacemi,
 • 00:24:26 jak se chová zbytek Evropy,
  a snad mu to umožní
 • 00:24:30 prosazení úspornějšího,
  rozumnějšího rozpočtu.
 • 00:24:35 Nejen politici, ale i statistici
  budou líp kontrolovat údaje
 • 00:24:39 o stavu veřejných financí.
 • 00:24:41 Ministři dali větší pravomoci
  Evropskému statistickému úřadu.
 • 00:24:45 Aby už nikdo nemohl podvádět
  tak jako Řecko.
 • 00:24:50 Čekáme na souhlas
  Evropského parlamentu.
 • 00:24:52 Kdyby ale přece jen
  někdo další klesal ke dnu,
 • 00:24:55 eurozóna zřídila firmu
  na pomoc všem zadluženým.
 • 00:24:57 Sídlit bude v Lucemburku
  a hledá se její šéf.
 • 00:25:00 Bude mít na starost 440 mld. eur,
  přesně tu část
 • 00:25:03 už schváleného
  750miliardového megabalíku,
 • 00:25:06 kterou by v případě nutnosti
  poskytly státy eurozóny.
 • 00:25:10 Bude to společnost s ručením
  omezeným podle lucemburského práva.
 • 00:25:12 Ačkoli měnová unie
  je v nejhlubší krizi od chvíle,
 • 00:25:16 kdy se euro dostalo lidem
  do peněženek, i tak rozšiřuje
 • 00:25:18 svoje řady.
 • 00:25:19 Ministři schválili, že od ledna
  příštího roku jí přibyde 17. člen.
 • 00:25:22 Korunu vymění za euro Estonsko,
  jedna ze zemí
 • 00:25:24 s nejlepším stavem
  veřejných financí.
 • 00:25:34 Náměstek ministra financí
  Tomáš Zídek, dobrý večer.
 • 00:25:37 Váš šéf si po včerejšku vysloužil
  pěkně ostrou reakci lídra ODS
 • 00:25:43 Petra Nečase, ten dnes Lidovým
  novinám konkrétně řekl:
 • 00:25:48 "Ministr financí neměl žádný
  politický mandát,
 • 00:25:51 aby na zasedání ministrů financí
  v Lucemburku schválil
 • 00:25:54 předkládání rozpočtů
  a výhledu veřejných financí
 • 00:25:57 do Evropské komise ještě dřív,
  než je schválí Sněmovna,"
 • 00:26:00 znamená to, že váš šéf
  šlápl včera v Bruselu vedle?
 • 00:26:13 Koukal jsem na denní tisk a
  zjistil jsem,
 • 00:26:18 že se povedlo včera večer
  zkombinovat titulek,
 • 00:26:22 že budou rozpočty schvalovány v
  Bruselu s tím,
 • 00:26:29 co říkal pan ministr asi v půlnoci,
  když jsme skončili,
 • 00:26:36 ale on mluvil o zavedení
  rozpočtového semestru,
 • 00:26:42 což je systém, kdy EK nebo
  Evropská centrální banka
 • 00:26:46 a další organizace, budou
  projednávat ještě před tím,
 • 00:26:55 než se začnou chystat rozpočty,
  ta hlavní makroekonomická čísla
 • 00:27:01 každé ze zemí EU, z kterých se pak
  bude vycházet.
 • 00:27:08 Bude to vypadat tak, že v dubnu
  nebo květnu to, co běžně
 • 00:27:16 předkládáme, ty makroekonomické
  údaje o inflaci, růstu HDP atd.,
 • 00:27:23 tak odborné evropské orgány
  posoudí, takže EP dostane podklady
 • 00:27:30 nejen od české vlády, ale i
  okomentované od EK.
 • 00:27:38 Takže pan Nečas jen čerpal z novin?
 • 00:27:46 Zřejmě ano, protože všechno se
  odehrálo včera v noci,
 • 00:28:00 takže všechny tyto otázky teprve
  půjdou k posouzení ER
 • 00:28:09 a ta, když s nimi nebude mít
  problém, tak s nimi začne pracovat.
 • 00:28:16 Takže to není tak, že ministři
  včera něco schválili.
 • 00:28:23 Ale když se jedou ministři financí
  EU, to asi není tak,
 • 00:28:26 že se sešli jen tak u piva...
 • 00:28:34 Ano, situace je vážná a Evropa se
  snaží ukázat světu,
 • 00:28:38 že má na stole seriózní návrhy.
 • 00:28:54 Takže EU se snaží lépe vidět do
  jednotlivých státních účetnictví?
 • 00:29:03 Ano, snaží se více kontrolovat
  údaje, které státy posílají do EU.
 • 00:29:08 Ty bývaly někdy nadhodnoceny.
 • 00:29:25 Nespadá otázka, kdo uvidí ještě
  více do účetnictví ČR,
 • 00:29:35 do moci zákonodárců? Nebo je to
  věcí exekutivy, ministra financí?
 • 00:29:42 Poslanecké sněmovny, zákonodárci
  všech členských zemí
 • 00:29:49 mají stejný rozhodovací proces,
  mají stejnou odpovědnost za
 • 00:29:58 rozpočty, ale data, která jim jdou
  na stůl, podle kterých se
 • 00:30:04 připravuje, budou ještě
  kontrolovány EK.
 • 00:30:08 Je to tedy jen verifikace dat.
 • 00:30:14 Jinak, vy jste mluvil o těch
  předpovědích,
 • 00:30:22 které se teď už standardně posílají
  do EU, tak co když se někomu
 • 00:30:28 v Bruselu na těch datech z ČR něco
  nebude líbit a řeknou,
 • 00:30:36 že to neodpovídá např. Paktu
  stability a růstu,
 • 00:30:45 to není 60 % státního dluhu atd.
  Co pak bude?
 • 00:30:52 Parlamenty zůstávají suverénní,
  jsou to jen názory EK.
 • 00:31:01 Jinak by se muselo zasáhnout do
  smlouvy, to ministři odmítli.
 • 00:31:05 Takže je to poměrně bezzubý
  nástroj?
 • 00:31:12 To nejde říci, záleží na
  parlamentu, nakolik bude
 • 00:31:16 respektovat nařízení EK nebo ne.
 • 00:31:34 Např. Řecko takříkajíc lhalo,
 • 00:31:42 vytvářelo kreativní účetnictví a
  teď podle rozhodnutí ministrů
 • 00:31:48 financí EU to budou v Řecku lépe
  kontrolovat?
 • 00:31:56 Ano, více úkolů dostane Eurostat,
  1x za 2 roky bude prověřovat
 • 00:32:01 státní účetnictví a k tomu
  přistoupí nástroj
 • 00:32:09 evropského semestru, kdy ta naše
  čtvrtletně vydávaná data do EU
 • 00:32:16 budou okomentována a s tím
  komentářem půjdou premiérovi,
 • 00:32:21 ministrovi financí a bude to vědět
  i parlament.
 • 00:32:28 A když ČR vyplodí nějaká data,
  která nebudou odpovídat
 • 00:32:36 např. Maastrichtským kritériím a
  někomu z EK se to nebude líbit.
 • 00:32:46 Tak to dá vědět našim zákonodárcům,
  ti to hodí za hlavu.
 • 00:32:48 Co se bude pak dít?
 • 00:32:54 Mohou to tak udělat, ale dnes
  všechny členské státy
 • 00:33:01 jsou pod drobnohledem finančních
  trhů a pokud to státy udělají,
 • 00:33:10 může to mít vliv na rating ČR.
 • 00:33:31 Co udělá EK, která vyžaduje ta data,
  když naši zákonodárci
 • 00:33:37 odsouhlasí přesto výrazně schodkový
  rozpočet
 • 00:33:43 má na to EK nějaký mechanismus, aby
  na nás zatlačila?
 • 00:33:50 Ne, žádný takový není, zatím je to
  jen na úrovni dobrovolného
 • 00:33:55 posuzování, které slouží
  parlamentům k tomu,
 • 00:34:01 aby měly větší jistotu při
  sestavování rozpočtu v tom,
 • 00:34:09 že vědí, že vycházejí ze správných
  dat. A také se bude nově
 • 00:34:14 posuzovat dlouhodobá udržitelnost
  rozpočtů.
 • 00:34:21 Evropská centrální banka se
  zahledí do dlouhodobých záměrů.
 • 00:34:29 O svobodných volbách mohli Češi
  a Slováci dlouhá desetiletí
 • 00:34:32 jen snít.
 • 00:34:34 Sen se jim splnil před 20 lety,
  8. a 9. června.
 • 00:34:37 Svobodné volby si nechal ujít
  opravdu málokdo.
 • 00:34:42 Vybral jsem kandidáty,
  kteří stojí za to,
 • 00:34:43 abych jim dal svůj hlas.
 • 00:34:46 No, dobrý pocit, protože jsem
  volila stranu, který věřím.
 • 00:34:49 Já očekávám, že splněj naše
  předpoklady a přání všechny.
 • 00:34:51 Že půjdeme do tý Evropy,
  že se umístíme tak,
 • 00:34:55 jak Československá republika
  si zaslouží.
 • 00:34:59 Zvolím tu správnou stranu.
 • 00:35:03 Účast byla skoro jako za starých
  komunistických dob, k volebním urnám
 • 00:35:08 přišlo 8. a 9. června 1990
  přes 95 % oprávněných voličů.
 • 00:35:17 Především jsem překvapen
  mohutnou účastí,
 • 00:35:19 téměř 96 % voličů se účastnilo
  voleb, což je znamením,
 • 00:35:23 že našim občanům není jedno,
  v jakých poměrech žijí a budou žít.
 • 00:35:33 Lidé si přáli volit.
 • 00:35:35 To nebylo proto, že by nějakým
  způsobem si navykli chodit k volbám
 • 00:35:40 a muset tam házet ty kandidátky,
  jak byly připravené.
 • 00:35:45 To byla atmosféra,
  jaká se hned tak opakovat nebude.
 • 00:35:53 Velmi na mě zapůsobila
  celá atmosféra,
 • 00:35:56 je to velmi efektivní proces.
 • 00:35:57 Ve Spojených státech amerických
  jsme překvapení množstvím lidí,
 • 00:36:01 kteří se u vás voleb účastní, 90 %,
  u nás to bývá mnohem míň, 40-50 %.
 • 00:36:05 Do volebních místností
  dorazili polistopadoví,
 • 00:36:09 ale i předlistopadoví politici.
 • 00:36:13 Máme volby. A svobodné.
 • 00:36:15 Z toho vyplývá, že ta první úloha,
  kterou jsme si dali, se splnila.
 • 00:36:20 Normálně. Já už jsem zažil
  svobodné volby roku 1946.
 • 00:36:24 Poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny
  národů Federálního shromáždění,
 • 00:36:27 ale také České nebo Slovenské
  národní rady se v roce 1990
 • 00:36:31 volili na 2 roky.
 • 00:36:32 V CR jasně vyhrálo Občanské fórum,
  na Slovensku dominovala
 • 00:36:36 Veřejnost proti násilí.
 • 00:36:39 Reprezentovali nový vítr,
  reprezentovali svobodu.
 • 00:36:43 Občanské fórum tam i s tím heslem
  Strany jsou pro straníky,
 • 00:36:45 Občanské fórum je pro všechny,
  bylo jako obr,
 • 00:36:49 kolem něhož se někteří trpaslíci
  pokoušeli získat nějaký podíl
 • 00:36:54 v parlamentu, ale moc se jim to
  nepodařilo.
 • 00:36:57 Celkem překvapivě uspěli
  před 20 lety i komunisté,
 • 00:37:00 získali průměrně 13 % hlasů.
 • 00:37:05 Ukázalo se, že komunistická strana
  má určité voličské zázemí.
 • 00:37:09 Koneckonců, ona ho má dodnes.
 • 00:37:12 Tehdejší komunistické straně
  nahrálo, že téma komunismu
 • 00:37:16 se díky agitaci OF
  stalo tématem voleb,
 • 00:37:22 ono to na ně přitahovalo pozornost.
 • 00:37:25 Právě boj proti komunismu
  se stal jedním z ústředních témat
 • 00:37:30 předvolební kampaně.
 • 00:37:32 Čeští a slovenští politici
  se vlastně teprve učili,
 • 00:37:35 jak předvolební kampaň vypadá.
 • 00:37:37 Spíš než o souboj politických vizí
  šlo před 20 lety o plebiscit
 • 00:37:41 o přechodu k demokracii.
 • 00:37:45 Bylo to trochu neumělé.
  Ale bylo to strašně upřímné.
 • 00:37:48 A proto tehdy ten 90. rok
  byl tak úspěšný.
 • 00:37:54 Byl to oddech, oddech od toho,
  co tady dlouhá léta bylo.
 • 00:37:58 Předvolební kampaň roku 1990
  měla i svou velkou aféru,
 • 00:38:02 kauzu Bartončík.
 • 00:38:03 Povolební vyjednávání
  netrvalo dlouho,
 • 00:38:06 už na konci června byla jmenována
  nová federální vláda národní oběti
 • 00:38:09 v čele se staronovým premiérem
  Mariánem Čalfou.
 • 00:38:14 Byl bych rád, kdybych ještě jednou
  viděl takové volby, ale to nemohu,
 • 00:38:17 protože už nikdy nebudou, myslím,
  s takovým eifrem,
 • 00:38:22 s takovým nadšením,
  jak byly ty v tom 90. roce.
 • 00:38:32 Teď už zdravím místopředsedu Senátu
  Petra Pitharta.
 • 00:38:35 V letech 1990-1992 předsedu
  české vlády, dobrý večer.
 • 00:38:40 Jak těžké bylo první demokratické
  volby v roce 1990 zorganizovat?
 • 00:38:46 Co bylo tehdy největší problém?
 • 00:38:59 Největším problémem bylo zvolit
  správný okamžik voleb,
 • 00:39:06 aby nebyly jen tím plebiscitem, o
  kterém před chvílí někdo mluvil.
 • 00:39:19 Aby rozevřely škálu možností, aby
  se voleb mohlo zúčastnit více
 • 00:39:26 stran, v červnu 1990 už existovalo
  70 stran a hnutí.
 • 00:39:32 Do Národního shromáždění nakonec
  kandidovalo 13 strna.
 • 00:39:40 Škála se rozevřela a nebyl to tedy
  jen plebiscit.
 • 00:39:46 Dále šlo o formu volebního systému,
  o to jsme se přeli,
 • 00:39:54 jestli zvolit systém 1. republiky
  nebo zvolit většinový systém.
 • 00:39:58 Zvolili jsme poměrný a ten je
  dosud.
 • 00:40:01 Jak se před 20 lety připravovala
  předvolební kampaň?
 • 00:40:04 V čem se lišila od těch dnešních
  kampaní kromě toho,
 • 00:40:07 že to pro všechny bylo něco nového?
 • 00:40:13 Lišila se obrovským zájmem lidí,
  kteří plnili náměstí
 • 00:40:16 do pozdních nočních hodin.
 • 00:40:25 Já si pamatuji, má volební pouť po
  jižní Moravě, bylo 10 hodin večer,
 • 00:40:30 já jsem si byl jist, že den končí,
  ale ještě mi volali,
 • 00:40:40 že ve Znojmě na náměstí čeká
  1000 lidí, zájem byl obrovský.
 • 00:40:45 Všichni jsme věděli, že takové
  volby mohou být jen 1x.
 • 00:40:48 Čekal jste tehdy tak velký úspěch
  Občanského fóra?
 • 00:40:58 Nečekali jsme to a možná, že
  kdybychom získali méně procent,
 • 00:41:04 tak by se urychlil proces
  transformace Občanského fóra
 • 00:41:12 v politickou stranu. Ale byli jsme
  zaskočeni tou obrovskou důvěrou,
 • 00:41:17 kterou jsme dostali, do
  Federálního shromáždění 53 %,
 • 00:41:25 do České národní rady téměř 50 %,
  to nás zastavilo v našich úvahách,
 • 00:41:31 že musíme s tím hnutím něco dělat,
  že to takto dál nejde,
 • 00:41:37 že je to chaotické. Ta
  nepřipravenost nás zabrzdila.
 • 00:41:43 A pak přišel rozchod, který byl
  velmi konfliktní a bolestný,
 • 00:41:47 to všichni známe.
 • 00:41:50 A jak si vysvětlujete ten docela
  velký úspěch komunistů?
 • 00:41:59 7 měsíců po pádu režimu byl 13 %,
  bylo i to překvapivé?
 • 00:42:05 My jsme opravdu nevěděli, jaká ta
  podpora bude.
 • 00:42:12 Kdybychom ty volby uspořádali v
  březnu, tak možná ten zisk OF
 • 00:42:15 bude větší a komunistů menší.
 • 00:42:23 Ale my jsme nechtěli plebiscit, my
  jsme chtěli, aby se lidé mohli
 • 00:42:31 rozhodovat mezi různými možnostmi.
  Pro mě těch 13 % nebylo
 • 00:42:36 překvapením, pamatuji, že pro
  Miloše Zemana to překvapení bylo,
 • 00:42:44 ale podívejte se, jak dopadly
  volby dnes,
 • 00:42:51 jak se průzkumové agentury zmýlily.
 • 00:42:54 Poslanci byli v roce 1990 voleni
  na 2 roky, proč na kratší dobu,
 • 00:42:58 než je zvykem?
 • 00:43:07 To je dosud živá otázka mezi námi,
  stále se k tomu vracíme.
 • 00:43:15 My jsme tenkrát mohli samozřejmě
  si podržet mandát po 4 roky,
 • 00:43:19 ale kdybychom si řekli 5,
  tak bychom měli 5.
 • 00:43:25 Ale my jsme si řekli 2, patrně
  proto, abychom ještě mohli provést
 • 00:43:30 nějaké korektury třeba pokud jde o
  ten volební systém,
 • 00:43:37 vrátit se k té úvaze o tom
  většinovém, kdyby se to
 • 00:43:41 neosvědčilo. Pak se ukázalo, že
  jsme si dali těžký deadline
 • 00:43:47 zejm. pro vyjednávání obou
  republik a federace
 • 00:43:55 a že možná rozpad Československa
  má na svědomí také tato nerozumně
 • 00:44:01 krátká doba, kterou jsme si dali
  na to, abychom našli řešení.
 • 00:44:08 A také ta naše 1. garnitura tím
  rozhodla o své porážce,
 • 00:44:15 protože za 2 roky nelze stihnout
  nic, akorát jste za ně ten dům
 • 00:44:18 rozebrali a v tu chvíli přišly
  volby.
 • 00:44:23 Tím jsme nad sebou vynesli
  rozsudek, aniž jsme to tušili.
 • 00:44:28 Byli jsme také naivní a nerozumní.
 • 00:44:39 Lidí bez práce v Česku opět ubylo.
 • 00:44:43 Ministerstvo práce a sociálních věcí
  zaznamenalo pokles o 0,5 %,
 • 00:44:46 na míru 8,7 %.
 • 00:44:48 I tak ale úřady práce
  napočítaly 515 000 nezaměstnaných.
 • 00:44:51 Fronty na úřadech práce
  už 3. měsíc v řadě řídnou.
 • 00:44:54 V květnu se do nich nemuselo zařadit
  24 000 lidí,
 • 00:44:57 tedy 0,5 % nezaměstnaných.
 • 00:45:00 Naplno se rozběhly sezónní práce.
 • 00:45:03 Třeba ve stavebnictví
  nebo lesnictví.
 • 00:45:06 Vydání mezinárodních dluhopisů
  až za 7,5 mld. Kč
 • 00:45:09 schválila dozorčí rada Českých drah.
 • 00:45:11 Peníze chce firma použít
  na obnovu vozového parku,
 • 00:45:14 letos vypíše výběrová řízení
  na dodávku nových
 • 00:45:18 nebo zmodernizovaných vlaků
  v rekordní hodnotě 16 mld. Kč.
 • 00:45:20 Dluhopisy za 2 mld. vydaly dráhy
  už loni, tehdy ale byla emise určena
 • 00:45:25 jen domácím investorům.
 • 00:45:29 V Paříži začal ostře sledovaný
  proces s bývalým makléřem,
 • 00:45:32 který údajně způsobil
  vlastní bance rekordní ztrátu,
 • 00:45:36 skoro 5 miliard eur.
 • 00:45:39 Poškozená Société Générale
  viní Jéroma Kerviela,
 • 00:45:43 že maskoval nepovolené rizikové
  obchody s cennými papíry.
 • 00:45:46 Podle obžalovaného
  ale jeho zaměstnavatel
 • 00:45:49 o transakcích věděl.
 • 00:46:04 Pražská burza potřetí za sebou
  oslabila, odepsala 1 %.
 • 00:46:07 Nedařilo se akciím developera ECM,
  technologické firmy KIT Digital
 • 00:46:11 a mediální společnosti CME.
 • 00:46:14 Burza tak kopírovala vývoj
  na středo a západoevropských trzích.
 • 00:46:18 Naopak, koruna mírně posílila
  k oběma světovým měnám.
 • 00:46:21 Euro se během dne prodávalo
  bezmála za 26 korun,
 • 00:46:25 dolar za 21,80 Kč.
 • 00:46:28 Ode mne poslední informace.
  Hezký večer.
 • 00:46:35 Úspěšný seriál České televize
  Zdivočelá země bude mít
 • 00:46:38 své 4. pokračování.
 • 00:46:41 První klapka padla na statku
  Koloredov nedaleko Orlíku.
 • 00:46:44 Další příběhy Antonína Maděry
  a jeho rodiny vstoupí na obrazovku
 • 00:46:47 České televize v roce 2012.
 • 00:46:50 Je rok 1976. Statek,
  ve kterém bydlí Maděrova rodina,
 • 00:46:54 přebírá ministerstvo vnitra
  a všechny čeká stěhování
 • 00:46:57 a budování nového hospodářství.
 • 00:46:59 Navíc v Československu vrcholí
  normalizace, v roce 1977
 • 00:47:02 vzniká Charta a životy hlavních
  postav tak dostanou nový směr.
 • 00:47:10 I ti lidé z toho statku,
  z té party těch kovbojů
 • 00:47:13 jakoby chytli vítr
  a někteří začínají dělat kariéru
 • 00:47:15 a jsou ochotní pro tu kariéru
  dělat cokoliv.
 • 00:47:19 Ten Jerry se stal předsedou JZD,
  občas není úplně tak pochopenej
 • 00:47:22 těma ostatníma a možná ho to
  semele víc, než si myslí.
 • 00:47:29 My vlastně jsme se snažili
  ukázat tu dobu tak,
 • 00:47:33 jak opravdu byla,
  jak to zasahovalo i lidi,
 • 00:47:36 kteří byli programově
  proti tomu režimu
 • 00:47:40 a stejně je ta doba zasáhla.
 • 00:47:45 Příběhy se snažíme nějak přežít,
  jak to jde,
 • 00:47:48 ale je to opravdu dost tvrdý,
  hnusný.
 • 00:47:50 V seriálu se objeví řada
  nových postav.
 • 00:47:52 Mihne se tu i bývalý prezident
  Václav Havel,
 • 00:47:54 který v roce 1990 přijme
  75letého Maděru na Hradě.
 • 00:47:58 Aby mohly některé
  postavy zestárnout,
 • 00:48:00 bylo třeba vyrobit řadu masek.
 • 00:48:02 Maskér dělal velmi náročné masky,
  takže pro nás,
 • 00:48:05 pro mě konkrétně jako pro herce
  to bude znamenat
 • 00:48:07 minimálně o 3 hodiny dřív nástup
  na natáčení.
 • 00:48:09 Vyprávění, které mapuje
  přes příběhy rodiny Antonína Maděry
 • 00:48:12 novodobé dějiny Československa,
  se uzavře rokem 1990.
 • 00:48:15 Odteď se bude seriál nepřetržitě
  natáčet do ledna příštího roku.
 • 00:48:18 V premiéře ho pak na obrazovce
  uvidíme v roce 2012.
 • 00:48:35 A také můj poslední host,
  spisovatel J. Stránský.
 • 00:48:41 Souhlasil byste s označením seriálu
  antikomunistický western?
 • 00:48:49 Výraz "antikomunistický" moc nemám
  rád.
 • 00:48:55 My jsme tomu spíše říkali
  "eastern", protože jsme byli
 • 00:48:59 spíše zasaženi z východu.
 • 00:49:03 Diváci v seriálu viděli proměnu
  postavy pilota Maděry od 50. let,
 • 00:49:07 3. série končila nástupem
  Husákova režimu.
 • 00:49:11 Jak jste pojal téma marasmu
  normalizace 70. let,
 • 00:49:14 jak se podepíše na vašich postavách?
 • 00:49:25 Prozrazení se ode mě nedočkáte.
 • 00:49:34 Ten marasmus zasáhl ale všechny.
 • 00:49:41 Naznačil jsem to už v příspěvku,
  že tomu se nedalo vyhnout.
 • 00:49:46 Pokud člověk nebyl přímo ve vězení
  například.
 • 00:49:55 Ty předchozí díly ukazovaly, že
  tito lidé utvořili zvláštní
 • 00:50:02 společenství i v tom režimu, ve
  kterém žili, a to těm ostatním
 • 00:50:11 nedalo, tomu komunismu je vlastní,
  že pokud někde cítí odpor,
 • 00:50:17 snaží se ho zašlápnout. A ty lidi
  to muselo poznamenat.
 • 00:50:19 Jak se lidé ve vašem seriálu
  postaví k Chartě 77?
 • 00:50:22 Vy jste v reportáži zmínil,
  že líčíte tuto dobu takovou,
 • 00:50:25 jaká byla, ať si ji divák
  v hlavě přebere sám.
 • 00:50:30 To považujete za lepší variantu,
  než jasně označit špatné
 • 00:50:34 nebo šílené věci,
  které se tehdy děly?
 • 00:50:43 To není tak vzdálená doba, my také
  z toho důvodu jsme velmi pečlivě
 • 00:50:49 museli studovat tu historii,
  jak to skutečně bylo.
 • 00:50:58 Ale vím už od vlastních vnoučat,
  že právě tato doba se na školách
 • 00:51:07 už velice reflektuje. Mezi těmito
  dětmi chodím a už se ptají chytře.
 • 00:51:13 Přestože už se narodily do svobody,
  nesvobodu si neumí představit.
 • 00:51:18 Vím, že je to pro ně vzdáleno
  stejně jako 30letá válka,
 • 00:51:22 ale zasáhlo to jejich rodiče a
  prarodiče.
 • 00:51:39 Ten příběh je o tom, jak to ustát
  pro sebe se ctí.
 • 00:51:45 Dokážete říci na vlastní zkušenosti,
  jestli to vůbec jde
 • 00:51:51 v těch 50.-80. letech?
 • 00:51:57 Ustát to jde, ale já jsem toho
  důkazem, že to jde velmi ztuha.
 • 00:52:02 Nestačila jen ta léta, kdy jsem
  byl ve vězení.
 • 00:52:09 Vím, že moje žena to měla těží,
  než to měly manželky ostatních
 • 00:52:15 lidí a i moje děti to ve škole
  neměly tak jednoduché.
 • 00:52:22 Neříkám to kvůli stěžování si,
  ustáli jsme to a zjistili,
 • 00:52:26 že jsou některé hodnoty daleko
  důležitější,
 • 00:52:32 než se něčemu třeba podvolit. Pro
  nás to bylo o to těžší.
 • 00:52:36 Ale jsou věci, které za to stojí.
 • 00:52:48 Jaké jsou reakce diváků?
 • 00:52:58 Co vím, tak pokud jsem slyšel,
  tak poprvé se na to více dívalo
 • 00:53:04 mladých lidí než starších. A ty
  reakce, jak já chodím za studenty
 • 00:53:10 do škol, tak byla už po způsobu,
  jak se ptali, tak byla dobrá.
 • 00:53:14 Asi bylo třeba, abychom to udělali.
 • 00:53:24 Nyní zítřejší agenda:
 • 00:53:32 Pokračují jednání o koaliční vládě.
 • 00:53:37 Znovu se sejdou tříčlenné
  vyjednávací týmy ODS, TOP 09
 • 00:53:39 a Věcí veřejných.
 • 00:53:41 A právě jejich předseda Radek John
  bude hostem zítřejších
 • 00:53:44 Událostí, komentářů.
 • 00:53:46 V Nizozemsku proběhnou
  předčasné parlamentní volby.
 • 00:53:49 Vládní koalice se rozpadla
  letos v únoru,
 • 00:53:52 kdy se strany nedokázaly dohodnout
  na otázce, do kdy mají zůstat
 • 00:53:54 nizozemští vojáci v Afghánistánu.
 • 00:53:56 Favoritem jsou
  liberálové.
 • 00:54:06 Z UDÁLOSTÍ, KOMENTÁŘŮ je to vše,
  hezký večer.
 • 00:54:11 BRANKY-BODY-VTEŘINY
 • 00:54:13 Hezký večer se sportem.
 • 00:54:16 Už za 3 dny vypukne v Jihoafrické
  republice fotbalové MS.
 • 00:54:20 Nejsledovanější akce roku
  přišla krátce před svým startem
 • 00:54:23 o další hvězdu.
 • 00:54:26 Portugalcům se v přípravě
  zranil záložník Nani.
 • 00:54:29 I bez něj dokázali vyhrát
  v generálce nad Mozambikem 3:0.
 • 00:54:32 Sčítání marodů před MS pokračuje.
 • 00:54:35 Aktuální novinkou na seznamu
  chybějících hvězd
 • 00:54:37 je Portugalec Nani.
 • 00:54:39 Záložník Manchesteru United
  si při pokusu o akrobatickou střelu
 • 00:54:42 na tréninku poranil rameno
  a na šampionátu si nekopne.
 • 00:54:45 Jedná se tak už o další velké jméno,
  na které mohou fanoušci zapomenout.
 • 00:54:48 Kromě Naniho o šampionát
  kvůli zranění přijdou třeba Ballack,
 • 00:54:51 Beckham, Drogba, Essien
  nebo anglický kapitán Rio Ferdinand.
 • 00:54:54 Naopak Nizozemcům už je do skoku,
  rekonvalescence Robbena
 • 00:54:58 po sobotním poranění stehenního
  svalu se vyvíjí nad očekávání dobře,
 • 00:55:02 v sobotu odletí za týmem do JAR,
  v pondělí by už měl být připraven
 • 00:55:05 proti Dánsku alespoň na lavičce.
 • 00:55:14 Je to výborná zpráva, sice neví,
  jestli stihne pondělní zápas,
 • 00:55:17 ale důležité je, že tam bude s
  námi.
 • 00:55:19 Musíme myslet na tým.
 • 00:55:21 Zdravotní problémy ale nečekaně řeší
  i první nizozemský soupeř
 • 00:55:24 na turnaji, Dánsko,
  ovšem ne u hráčů, ale u trenéra.
 • 00:55:26 Morten Olsen ulehl
  s virovým onemocněním.
 • 00:55:30 Českých hráčů se MS týká
  jen jako diváků,
 • 00:55:33 i proto může nový ligový ročník
  začít už týden po finále šampionátu,
 • 00:55:37 tedy 17. července.
 • 00:55:39 Druhý tým uplynulé sezóny
  Jablonec do ni zasáhne
 • 00:55:41 i s novou posilou,
  bývalým slávistou Matějem Krajčíkem.
 • 00:55:55 Slavia na mě neuplatnila opci,
 • 00:55:59 takže mám nabídku, kterou jsem
  přijal.
 • 00:56:06 Stříbrný tým minulého ročníku ligy
  chce navázat na úspěch.
 • 00:56:14 Postup do základní skupiny bude
  důležitý.
 • 00:56:17 Chtěl bych dostat Němce.
 • 00:56:22 První den MS ve sjezdu
  na divoké vodě ve Španělsku
 • 00:56:25 přinesl Čechům 5 umístění
  v nejlepší desítce.
 • 00:56:27 Úvod šampionátu obstaral
  dlouhý sjezd na 7 km.
 • 00:56:29 Náročná španělská řeka Noguera
  Pallaresa v Pyrenejích
 • 00:56:31 prověřila um nejprve singlkanoistů,
  mezi nimiž si nejlépe z Čechů
 • 00:56:35 vedl 6. Marek Rygel,
  titul mistra světa
 • 00:56:37 už potřetí v řadě patří Chorvatu
  Emilu Milihramovi.
 • 00:56:41 V nejvíc obsazené kategorii kajakářů
  se české trio dostalo
 • 00:56:45 do elitní osmičky,
  nejvýš se vyšplhal Kamil Mrůzek.
 • 00:56:47 Světový šampion z roku 2006
  skončil šestý.
 • 00:56:50 Triumf si připsal loňský
  evropský šampion Lois Vynisale.
 • 00:56:57 Skryté titulky:
  Hanka Bukovská a Tomáš Seidl

Související